حکایتی دیگر از سفارت افغانستان در قاهره !
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۴۹    ۱۳۸۸/۸/۲۳ کد خبر: 4953 منبع: پرینت

بنده که یکی از شاهدان عینی خیانت ها و غارت ها در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در قاهره هستم اینها را صرفا برای اصلاح می نویسم وهیچ نوع عقده شخصی باکسی ندارم.
در این مقاله انتقادی کوتاه بنده به شرح سه مشکل عمده می پردازم که این مشکلات عبارت اند از:
1 تعین کارمندان سفارت از طرف وزارت امورخارجه.
2 توزیع غیرمسولانه بورسهای تحصیلی دولتی .
3 اتحادیه دانشجویان افغانی در قاهره.
تعین کارمندان یا دیپلوماتهای افغانی از جانب وزارت امور خارجه شاید مشکلی است که نه تنها سفارت افغانستان در قاهره ازآن رنج می برد بلکه شاید تمامی سفارت های افغانستان به این مشکل دست به گریبان است دلیل عمده این نابسامانی ها درمورد دیپلوماتها درنظرنگرفتن معیارهای است که برای تعین یک کارمند وزارت خارجه وجود دارد مثل آقای محق که فعلا سکرتر این سفارت می باشد لیسانس اش را در شریعت وماستری اش را در الهیات از ایران بدست آورده وشاید یکی از کارنفهم ترین کارمندان وزارت خارجه باشد که به عادی ترین پروسیجرهااداری بلدیت ندارد فقط معیاری که برای تعین وی درنظرگرفته شده است بودن وی از هرات و از دوستان نزدیک بودن آقای اسپنتا است .هنگامیکه آقای رنگین دادفر اسپنتا وزیر امورخارجه فعلی قصد تکیه زدن بر کرسی این وزارت را داشت شعار شایسته سالاری را که ایشان درآن زمان سرداده بودند گوشها را کرساخته بود اما متاسفانه با مرور زمان خیلی زود فهمیده شد که این وعده ایشان نیزمثل سایر وزیرهای آقای کرزی جز یک شعار درون خالی چیزی دیگری نیست در این جا قابل ذکر است که اهمیت تعین یک دیپلومات ورزیده وابسته به آبروی مردم رنج دیده ونام بد شده افغانستان خصوصا در کشور های عربی است .هنگامیکه اقای اسپنتا وزیر امورخارجه گردید آقای شیرزوی سفیر افغانستان درقاهره بود اما خیلی زود آقای شیرزوی به لندن و حفیظ الله ایوبی سفیر افغانستان در قاهره مقررگردید.
ابتدا ما در مورد سفیر جدید خیلی خوش بین بودیم چون خیال می کردیم آدم نسبتا جوانیست و بامشکلات کشور ومردم شاید بیشتر از همه اشنا باشد اما متاسفانه با گذشت چند هفته ای خیلی زود فهمیدم که آقای حفیظ الله ایوبی بدتر از سفیر قبلی بوده و جز سفرهای خارجی خوش گذرانی و توزیع بورسیه ها به اقارب ودوستان به هیچ چیزی دیگر نمی اندیشد. آقایی ایوبی حتی حاضر نیست وقت مبارکش را صرف گفتگو با یکی از تلویزیون های مصری کندودر مورد افغانستان و مردم آنکشور برای این شبکه ها معلومات بدهد ما که در این جا دانشجو هستیم اهمیت این نوع مصاحبه هارا از جانب سفارت خیلی بوضوح حس می کنیم چون اکثرا مردم عادی مصر از سطح اگاهی کمتری خصوصا در مورد کشورمان برخوردار هستند بطور مثال بیشتر جوانان مصری تصور می کنند که اسامه بن لادن از افغانستان است ، این به نظرمن وظیفه سفارت و خصوصا سفیرافغانستان در این جاست تا باسهم گیری در مصاحبه ها برای مردم درمورد کشور و هویت مردم افغانستان معلومات بدهند ازقرار که من از یک منبع خیلی نزدیک به سفارت شنیدم چندین باز شبکه تلویزیونی خبری " نیل " تقاضای مصاحبه با آقای ایوبی را داشتند ولی جناب ایشان به بهانه های مختلف این مصاحبه را رد نموده اند.
توزیع غیرمسولانه بورسهای تحصیلی نیز یکی از مشاکل عمده بوده، مطابق قانون تمام این بورسها باید از طریق وزارت تحصیلات عالی برای افراد واجد شرایط توزیع گردد. از گذشته ها می گذرم که این بورسها چگونه توزیع شد فقط درمورد همین دوسال اخیر می نویسم چون می خواهم سیاه کاری های سفیر فعلی را بیشتر واضح بسازم.
مطابق موافتنامه که بین دولت مصر و افغانستان وجود دارد سالانه دولت مصر برای افغانها دوازده فرصت تحصیلی را در دانشگاه قاهره مهیا می سازد ، در سال که گذشت فقط سه نفر توانست از داخل افغانستان از این بورسیه ها استفاده کند که دونفر آن افغان و یک نفر آن تابعیت پاکستان را دارد، خیلی جای تاسف است. این اقا که اسمش وحیدالله فرزند محمد اکبر است تا فرودگاه دبی توسط پاسپورت پاکستانی آمده بود در دبی متوجه شده بود که دارد به نام یک افغان داخل مصر می شود بنا براین از دبی توسط اعمال که در داخل سفارت افغانستان در دبی داشته است برایش پاسپورت افغانی صادر می کنند. حال قضاوت بدست شما و ببیندکه مامردم تا بکجا در خواب خرگوش بسر می بریم. این بود شرح فقط سه بورس اما متبافی این بورسها برای دوستان واقارب آقای سفیر و کارمندان سفارت بدون آگاهی وزارت تحصیلات عالی توزیع گردید از جمله یکی از این بورسها برای مجتبی مشهور به مجتبی جان برادر زاده خانم سفیر افغانستان درقاهره داده شد ، آقای مجتبی که مانند شوهر عمه اش یک فرد خوش گذاران بیشتر نبود هروز با موهای چرب کرده و بطلون امریکایش با موتر لندکروزر سفارت در داخل دانشگاه قاهره حاضر می شد حدود یک فصل درسی می دیدمش ولی بعداناگهان غیبش زد بعد از یکماه همان منبع نزدیک به سفارت برایمان گفت که مجتبی جان فعلا در آسترالیا می باشد، بازهم شما قضاوت کنید به سوختاندن یک بورس تحصیلی و استفاده از امکانات دولتی و رفتن به آسترالیا.
آقای شفیق الله سکرتر سفارت که در زمان حکومت طالبان درسفارت افغانستان در عربستان سعودی از این حکومت نمایندگی میکرد یک سندتحصیلی از کشورسودان بدست آوردبود خیلی کوشش کردکه با استفاده از یک بورس و باهمین سند دست داشته اش داخل دانشگاه قاهره شود و ماستری اش را تکمیل کند اما متاسفانه دانشگاه قاهره از پذیرش آقای شفیق معذرت خواست ودر نتیجه یک بورس دیگر به هدر رفت ، ولی آقای شفیق به این اکتفا نکرده وسال دیگر وبا استفاده از بورس دیگر بایک سند جعلی لیسانس که وی را فارغ التحصیل از دانشگاهای افغانستان معرفی می کرد داخل دانشگاه قاهره دانشکده اقتصاد وعلوم سیاسی گردید که متاسفانه امسال نیز ناکام مانده است.
آقای جلال که یک کارمند عادی سفارت است وبخش مالی این سفارت را کار می کند نیز از این همه غداری ها بدور نمانده و یکی از این بورسیه ها را برای خواهرزاده اش که اسمش هارون است گرفته و فعلا این آقا زاده مصروف تحصیل در دانشکده اقتصاد وعلوم سیاسی می باشد. دراینجا قابل ذکر است که آقای محق که شرح حالش در بالا ذکر شد امسال قصد داخل شدن در برنامه های دکتوراه رادارد اما از آنجایکه دانشگاه اهل بیت که او ماستریش را از آن بدست آورده است در مصربرسمیت شناخته نمی شود تافعلا مقامات مصری از پذیرش وی معذرت خواسته اند تا دیده شود که او به چه نیرنگهای دیگرمتوصل خواهد شد.
مشکل سوم که درکشور مصر وجود دارد مشکل داشتن یک اتحادیه برای دانشجویان افغانی مقیم دراینجاست سالهاست که دانشجویان افغانی در قاهره به این مشکل دست به گریبان هستند و نمی توانند برای خودشان یک اتحادیه بوجود بیاورند.
اساس عدم توافق این محصلین برای داشتن یک اتحادیه در قدم اول نداشتن بودیجه کافی برای اداره کردن این اتحادیه است بنا براین هر ارگان و حزبی که قصد تمویل این اتحادیه دارد در عوض کوشش می کند تا اغراض واهداف خویشرا نیز توسط این اتحادیه به کرسی عمل بنشاند بنابراین عده دیگراز محصلین که مخالف این نوع از افکار هستند دست به احتجاج زده و در نتیجه باعث ازبین رفتن این اتحادیه می شوند، از جمله گروه های که این اتحادیه را حمایت می کنند حزب افغان ملت است که اهداف و اغراض پشتون خواهانه و دید کورو متعصب این حزب برهمه مردم افغانستان هویدا و آشکار است که سابق سکرتر اول سفارت افغانستان درقاهره آقای اشرف که فعلا با استفاده ازپست دیپلوماتیک اش به یکی از کشورهای غربی پناهده شد عضوو یکی ازفعالان مهم این حزب بشمار می رفت که اتحادیه فوق الذکر از جانب ایشان کمک های مالی می گردید که تاثیر اتحادیه نیز از افکاری حزب وی درامان نمانده است . ثانیا حزب اسلامی حکمتیار است که فعلا آقای مومن ریس این اتحادیه غیرمشروع یکی از فعالان ً عمده این حزب در جمهوری عربی مصر است ، ارگانهای تندرو مصر که تحت پوشش جمعیت های خیریه فعالیت می کنند نیز این اتحادیه را تقویت می کنند ، بنابراین جای برای دانشجویان میانه رو و روشنفکر در این اتحادیه وجود ندارد وچون اکثریت دانشجویان را در قاهره همین قشر اخیر یعنی دانشجویان میانه رو و روشنفکر تشکیل می دهد بنابراین همیشه باعث سقوط وازبین رفتن این اتحادیه می شود ، ولی کسانیکه که درعقب این اتحادیه وجود دارد همیشه بطور غیرقانونی و غیرمشروع کوشش کرده است این اتحادیه را بدون وجود دانشجویان متفکر بنا کنند که تاهنوز موفق به بنا آن نشده اند ودرآینده نیز نخواهند شد مگر اینکه برای این دانشجویان نیز جای تهیه شود و مطابق خواستهای ایشان عمل گردد، حالا دانشجویان عزیز اگر واقعا ً قصد بنا کردن یک اتحادیه قوی را دارند باید خود ایشان دست همت بلند کرده عناصر مغرض و متعصب را از راس دور کرده و آنرا بنا کنند چون هیچ منبع و ارگانی پولش را بدون تحمیل افکارش برای ما نمی دهد .
برادرانم وخواهرانم این مسولیت خودت است که درداخل کشور هستی واین نوشته را میخوانی پس برتوست که اگر امکانات و شناختی داری این نوشته هارا چاب کرده ودر پارلمان کشور یا در لوی ثارنوالی " دادستانی " کشور ارجاع بدهی این واقعا یک فاجعه بزرگ بشمارمی رود بیایید برای اصلاح کشور قدم برداریم و نگذاریم که یک جوان پاکستانی فرصت تحصیلی یک دانشجوی افغانی را بگیرد.
باعرض احترام برادر شما
عین الله
خوانندگان عزیز! با احترام به ارسال نظرات و نامه های مردمی، به نشر مطلب فوق پرداختیم و چنانچه با واقعیت منافات دارد لطف فرموده اظهار نظر فرمایید.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   مطالب را که برادر در مقاله خود درج کرده است اکثرش درست است، صرف در مورد اتحادیه محصلین یکمقدار مبالغه کرده است. ،وزارت امورخارجه باید به مقاله این برادر توجه کند زیراکه موارد را در مورد سفارت افغانستان در قاهره ارائه کرده است کاملاً درست است.
نبیل

>>>   سلام به خواننده های عزیز!
ازاین فهمیده میشود نوسینده متن آدم عقده ای وکم ظرف بوده بنا به دلایلی شخصی عقده های دل خودرا گفته من دانشجوهستم مدتی سه سال کدام مشکیلی به این حد نمی بینم کشش شود منصفانه قضاوت شود .بااحترام به همه
مجیب الرحمن تمیم

>>>   بسيار زياد تشکر برادر محترم عين الله جان. ما يقين داريم که اين همه بيعدالتيها و بی انصافيها نه تنها در سفارت افغانستان مقيم مصر بلکه در همه سفارتهای افغانستان در ساير کشورها نيز شايد بدتر ازان وجود داشته باشد. من فکر ميکنم ديگر نيازی به توضيح و تفسير و آوردن دليل و حجت در مورد شناخت دولتمردان کنونی افغانستان نباشد. چون از صغير تا کبير اين کشور و مردم و حکومات دولتهای خارجی کمک کننده در اصليت و حقيقت دولمتردان افغانستان بخوبی پی برده اند. اميد واريم روزی برسد که گليم اين قاچاقچيان و فاسدان وابسته به مافيای جهانی از سرزمين افغانستان برچيده شود و به تسلط شوم شان مانند ظالمان اسلاف شان خاتمه داده شود. انشاالله دعای اين همه مظلومان به دربار خداودند قادر و عادل مورد اجابت قرار خواهد گرفت.
با احترام احمدخسرو از شهرکابل

>>>   مطالب بالا نه تنها در کشور مصر است، بلکه در تمام نقاط دنیا جریان دارد. خصوصا در ترکیه من خودم شاهد هستم. از افغانستان کسانی که در اینجا برای تحصیل می آیند نصف شان بی سواد است و حتی نام خود را نیز نوشته نمی توانند. ثانیا همه شان خویشاوندان و یا پسران و پسران عمه و غیره و غیره جنرالان ، والیان ، وزیران ، تاجران هستند.

>>>   سلام و ادب
این تنها مشکل در سفارت افغانستان در مصر نیست
بلکه در روسیه هم هست مخصوصا برای دانشجویان که از طرف دولت مشغول تحصیل هستند که تا 10 ماه به در یافت پول ماهانه خویش نمیشوند به طور مثال امسال از ماه حمل تا به حال هیچگونه پول از دریافت نکرده اند که این عمل سبب ضعف روحی در بین دانشجویان شده است
به خاطر که وزارت خارجه یکی از بی کفایت ترین وزارت ها است
فرحتیار

>>>   واقعا که نویسنده هستیند ماشا الله شما باید در باره سفارت افغانستان نپز معلومات برای مردوم افغانستان ارایه نماید دیبلوماتها را بیاین از نزدیک بیبینند اکثریت آنها مشکل روانی دارند کار را بگذارید من نمی دانم که وزارت خارجه به مردوم افغانستان خدمت میکند و یا مردوم را توهین می سازد.
موفق باشد

>>>   سلام
خیلی خوب به نظر میرسد که آقایون سفیران جمهوری اسلامی افغانستان به تنها به فکر من وتو نیستند بلکه به فکر محاکمه فردا هم نیستند , خیلی افسوس که ما افغانها در کشورهای که سفیر داریم بی سفیرهستیم , مثل امارات متحده عربی که من هشت روز کامل با تیلیفون های مکرر خواستم که از طریق دفتر اطلاعات وفرهنگ این سفارت معلومات که در دانشگاه برایم نیاز شده بود به دست بیاورم ولی متاسفانه هرروز جواب منفی میشنیدم خیلی تاسف آور است هر روز شکایت هر روز بد بینی آخر وزارت محترم خارجه این همه را میفهمد یا خیر, اگر میفهمد یا مطالعه مینماید لطفا بر رسی شود چون صدمه بیشتررا من افغانی که در بیرون افغانستان هستم میبینم نه تو ویا آن وزیر که در آنجا هستی .
چند پیشنهاد:
1: باید یک اجتماع از مهاجرین یا اقامت کننده های مقیم هر کشور تشکیل و ازطریق یک نماینده خاص مشکلات روزمره از هر بخش بر رسی شود, شاید بگویید که که بیکار است ؟ پس شما به خاطرچه از خون من برادر و خواهرم معاش میگیرید؟
2: همین شماره های تیلیفون که برای سفارت یا کنسلگری است باید واقعابرای حل مشکلات مردم باشد نه برای دختر پرانی هااگر نی که شاهد بیاورم ( دبی, قاهره )
3: کنسلگری باید همیشه از قوانین جدید کشور مقیم از طریق جراید به افغان های مقیم خبر بدهد تا قبل از اینکه به بندی خانه بروند آگاه شوند.
4: وبه پاسپورت که حیثیت ناموس افغانستان را دارد باید از طریق همین سفارت و کنسلگری ارج گذاشته شودتا مردم دیگر هم اجر بگذارند.
5: یک اتحادیه محصلین مقیم هرکشور باید ایجاد و مشکل محصلین بر رسی و در مورد افغانستان معلومات اراه بدارندتا بتوانند به دیگران که میگوند اسامه از افغانستان هست معلومات بدهند
ومثل اینها از نکات خیلی مهم اجتماعی باید استفاده کرد تا این همه مفکوره غلط که جهان ا ما دارند دور شود .
سیداکرام الدین قدوسی " دبی "
شماره موبایل: 00971501663169

>>>   اگر شما سفارت افغانستان- مالیزیا را بیبینند از سفارت مصر شکر مکشند!!!
خیلی خوب و جالب نوشته کرده اید شما باید یک شکایت و یا معلوما در باره سفارت افغانستا در مالیزی نیز بدهید، در اینجا کسانکه آمدند که مشکل روانی دارند با تمام اعضا سفارت و مراجعین بسیار بر خورد نا درست می انجامند و شما میتوانید که از کارمندان محلی سفارت بیپرسید که واقعت دارد ویا نه؟!!! یک روز من در ریسپشن منتظر کاری که داشته بودم مراجعه کرده ام که البته کارم نشد به هر صورت، یک خانم کوهن سال که دیپلومات می باشد داخل سفارت شد بدون اینکه سلام بدهد که این سنت رسول ص است به حملات بی رحمانه خود بالای آن شخص که بخاطر ویزه افغانستان منتظر بود سرداد و بسیار به زبا خشن و حرفهای نادرست صحبت میکرد که مثل این اشخاص لایقت دیپلوماتی را ندارند و البته برای تمام افغانها بر میخورد. و من خودم شاهد صحنه بودم ونامش را یاد ندارم مگر یک خانم بسیار کوهن سال انگلیسی را با لهجه هیندی صحبت میکرد. به هر صورت این نوع اشخاص به جز بد نامی افغانستان دیگر چیزی نخواهد کرد خدمت را بیگذارند.
من من حیث یک افغان از خود کرزی صاحب تقاضا دارم با تشکیل دولت جدید اصلاحات را در تما ارگانها دولتی چه در خارج از کشور و چه در داخل بیاورد در غیر از آن وضع دولی روز به روز وخیتر و خرابتر خواهد شد.
والسلام

>>>   چه باید کرد؟

>>>   برادری عزیزم عین الله جان تشکر از نویشته تان خلی خوب نویشته کردید اما یک چیز را باید انسافانه نویشته میکردید در تمام کسانیکه در قاهره تا هنوز وظیفه داری کردند ویا در سفارت آمدند بدون شک آقای محق شخص دانا وتوانا هستند وشخصی هستند که در حقیقت از نظر علم ودانش یک عالم هستند بنده ایشان را یک بار ملاقات کردم اما اشخاص که با ایشان نشست وبر خواست دارند حتی از مخالفین ایشان به این اعتراف دارند که شخصی دانا وتواناو عالم هستندو درچندین مجلس وکانفرنس های مختلف اشتراک کرده واز آبرو وحیثیت افغانستان دفاع کرده اما در موارد دیگر که نویشته کردید کاملا بنده موافق هستم دست در کار بودن افغان ملت ها در امور محصلین وحزب اسلامی برهبری حکمتیار.
اما شما شخص مومین را یادآور شدید ایشان یک آله دست چند افغان ملت دور از دین واسلام قراردارد خودش بچاره است انسان نیست که ابتکار داشته باشد یاکاری بیکند در حالی که خودش یک تاجک است اما بخاطر که افغان ملت ها حمایتش کنند بچاره زبانش را از دست داده پس نباید در مورد این چنین اشخاص چیزی گفت ویا نویشت واقعا اگر مومین کمی چیزیرا میفهمید بیچاره زبانی مادریش را حفظ میکرد در ضمن این که هر افغان حق دارد که دیگر زبان های افغانستان را احترام داشته وبیاموزد باید زبانی مادریش را که مسو لیت دارند در حفظ ونگهداری آن کوشا باشند
یک محصیل در قاهره

>>>   واقعآ! وضعیت درعموم نمایندگیهای افغانستان فلاکت بارو خجالت آوراست. این وضعیت ناشی از تصامیم اداره فاسد و مافیایی آقای کرزی میشود که کار به اهل آن سپرده نشده بلکه نظر به روابط مقرری ها صورت میگیرد. پست های بلند عمومآ توسط اقارب اراکین دولت بخصوص خویشاوندان کرزی اشغال گردیده است که ایشان حتی از نعمت سواد نسبی که خواند و نوشتن باشد هم محروم اند. چون خویش خانم کرزی یا فلان قاچاقبر استند باید و باید در نمایندگی افغانستان در خارج مقرر شوند و آنهم به یک موقف بالا. نمیدانم تا چه وقت این رسوایی ادامه خواهد داشت و تا چه زمانی ملت مظلوم افغانستان ظلم را تحمل کنند. جزدعا به دربار رب العالمین چاره نیست.
خداوند توانا افغانستان را از شر این مافیا، فاسدین وخاینیین نجات دهد.

>>>   ای دوست عزیز
خودت از سفارت قاهره درد و فریاد دارید و حق هم دارید و لی وقتی کار از بالاخراب است وبرادر رئیس جمهور قاچاق بر بزرگ در منطقه است از سفارت قاره چه گله داریم گفته اند
-- سنگ اول چون نهد معمار کج
تا سریا میرود دیوار کج
بیاد دارم در زبان حکومت استاد ربانی صدیق چکری تمامی اقوام نزدیک خودرا در سفارت خانه ها ی اسلام آباد و دهلی به عنوان دپلومات مقرر کرده بود و فقط هفته یکبار به سفارت به غرض امضا کتاب حاضری می آمدند و بقیه اوقات را مصروف کارها ی شخصی میبودند و اکنون جناب کچری خودبه عنوان وزیر حچ و اوقاف تعین گردیده و باز هم نقشه و پلان فروش املاک دولت افغانستان را در مکه مکرمه کشیده است که چند ملیون دالر بچیب بزند این بطور نمونه است فکر مکینم یک کمیته کارشناسی و تحقیق تشکیل شود که چرا این وضعیت در این سرزمین پیش آمده چرا از پر چمی گرفته تا خلقی وستمی و افغان ملتی و اخوانی .... همه قسم خوردند که به این ملت خیانت کنند چه کسی باور میکرد که جناب استادسیاف با آن قیافه و ادعای شیخ الحدیث و غیره بعد از65-70 سال زندگی بیاید وزمین های مردم را غصب کند و آنرا با آن قیمت گزاف بالای مردم بیچاره بفروشد هیچ کس هم نیست که بگوید جناب استاد تورا به شهرک و مینه ساختن چکار تو که سرو کارت همه با ملائکه الله و جنت الفردوس و اینها بود چطور شد که حالا همه دوستی وسروکارت با شیا طن و حضرت ابلیس و اینها شد .. این یک آفت اجتماعی برا ی مردم ماست بعضی وقت ها گلوی ادم را غصه میگیرد که خدا وند تبارک و تعالی مارا از همان مردم گاو پرست بنام هندو هم کمتر دانست برای هندوها گاندی را فرستاد که برای مردمش بسوزد و بسازد ولی برای ما ضاهرشاه بی خاصیت داودخان دیوانه تره کی نابغه حفیظ الله امین ببرک نجیب و دوستم بی خدا -- و در اینطرف هم استاد ربانی - گلب الدین حکمتیار وسیاف و ملاعمر... را ....... فرستاد که وجو نامبارک همه شان برا ی مردم ما مصیبت بوده است اینکه مشکل کار کجا است نیاز به تحقیق دارد که کار اهل تحقیق است که بعد از مرگ ما منتشر خواهد شد .و السلام
مولوی حقگو

>>>   سلام دوست عزیز
بیا سفارت سویس را ببین که پاکستانی را پاسپورت میدهد و انکه افغان است میگوید تو اسناد افغانی بیار . یک اقای بنام زدران است.. که سواد هم ندارد مسئول همه چیز است پرسان هم نیست که جه میکنید. شما در این سفارت لیا قت شما کجا رفته در کجا خواندی.......... سواد زیر سفر ریس .(ج) مانند همه است
نظری سویس

>>>   سلامه به همه
برادر عزيز ما در باره سفارت و كار كرده گي هايش درست گفته است ولي در باره اتحاديه محصلين واقعآ مبالغه است چرا ؟
اتحاديه محصلين مقيم قاهره واقعآ كه يك اتحاديه است هميش به مشكلات محصلين رسيده كرده است ولي اين كه از طرف كي تمويل ميشود و يا كي در راس قرار دارد گپ نيست ، بخاطريكه من يك تاجك هستم ولي رئيس اتحاديه يك پشتون هست هميش همرايم همكاري نموده است من از اقاي مومن صاحب واقعآ كه خوش هستم شايد شخص كه متن را نوشته كرده است كدام خصومت شخصي دارد. ولي در باره سفارت واقعات را گفته است ولي يك چيزي را نفگته كه كه در داخل مصر براي محصلين از يك بوهنتون به بوهتنون ديگر بورس توزيع ميشود ولي حق يك مسلمان ديگر را ميخورند .
تشكر اح م د از قاهره مصر

>>>   باید سریعا به این مساله رسیدگی شود.
اگرمن جای وزیرامورخارجه افغانستان بودم تمام این صاحب منصبان مفت خور را به دار می اویختم .
واقعا ابروی ما را برده اند.
طرف دارد لیسانس شیمی می خواند اما نمی داند فرمول آب چیست ؟ باورتان می شود؟!!!
نمی دانم ازکجا فرستادندش !!!
اوووووووووووووف که اگر مملکت دست من بود چه نمی کردم!!
محمدصالح
خسته خسته خسته خسته هستم ازفرداها ازاینده ی نامعلوم تمام جوان ها وبچه هایمان

>>>   برادران و خواهران !
بکلی در ست میفر ما ید سفیران و اعضای سفا رت بکدام معیا ر علمی و تجربوی مقرر نشده اند تما م شا ن به اسا س رو ابط شخصی و منطقوی مقرر شده اند . اگر بیا د داشته با شید وزیر غیر قا نونی و رانده شده پا رلما ن رنگین اسپا نتا که بزور دو لت جر منی از خا رج وزیر خا رجه افغا نستا ن دیسا نت شده چند ین با ر گفته بود که در وزارت خا رجه اصلا حا ت را بو جود نخوا هد آورد .
با ور کنید اینجا نب ما ستری خویش را در علو م سیا سی به در جه او ل از یکی از کشور های خا رجی بدست آورده و از لندن برای دکتورا کاندید استم ده سا له تجربه کا ری نیز داشتم چون از منطقه ساپنتا نبودم و بقوم پشتون تعلق داشتم تا حا ل بوزارت خا رجه مقرر نشدم .
و اطلا عا ت موثق از چندین سفار تخا نه را بد ست دارم که اشخا صی را اسپنتا ی بی کفا تی و نا لایق مقرر کرده که بهیچصورت لیا قت ما موریت عا دی در دا خل را ندارند .
آرزومندم که بزودی نه تنها از وزرات خار جه بلکه از همین جها ن فا نی نیز محو ومعدوم شود با تما می دارو دسته ما فیا یی
اش و حکو مت آینده افغا نستا ن با ید این شخص را با داره اش بمیز محا کمه بکشد.
خو شحا ل مشرقی وا ل

>>>   برادران و خواهران من هم منحیث کارمند این وزارت بسیار چیز ها را میبینم ولی چی بگ.یم چ.ن خودم سخنگوی همین وزیری هستم که وقتی یک خانم که دعوت او را قبول میکند به پست مستشاریت میرسد بدون سابقه کاری و اگر هراتی باشد طبقه ذکور هم میتواند رشد کند که مثال های آن تمام سفارت ها را در بر میگیرد و در باره خانم که در مالیزیا است اسم او لطیفه جان است خواهر عبدالله رحیمی عضو کمسیون اصلاحات اداری که بر اساس توافق با جناب وزیر رفته تا اشخاص وزیر صاحب هم بدون در نظر داشت اخلاق آتی مقرر شوند آن خانم تکلیف روانی هم دارد که با لاف زدن زیاد کنترول میشود

>>>   سلام معلوماتی را که عین الله خان نوشته به کلی واقیعیت دارد چنانچه عین همین مشکلات در سفارت افغانستان در تهران نیز وجود دارد کسانیکه واسطه دارند می توانند از بورسیه های تحصیلی استفاده کنند و لی کسانیکه واسطه ندارند حتی حرف شان را کسی گوش نمی کند من یکی دوهفته قبل بخاطر تائید مدارک مدرسه فرزندم که از یک مکتب به مکتب دیگر می رفت به سفارت رفتم ولی مسوول امور معارف این سفارت نه تنها به من کمکی نکرد بلکه بسیار زشت با من برخورد کرد مثل اینکه من کدام جنایتی را انجام داده باشم برایش گفتم که شما همین مدارک را مهر کنید ولی کسی نشنید و من با یک عالم غم و اندوه از سفارت آمدم بیرون و فرزند من از حق تحصیل محروم شد که خیلی بالای روحیه آن تاثیر کرد که از این موضوع همه خانواده ما ناراحت هستند .وقتیکه خود ما به اولاد خود ما دل نسوزانیم ایرانی ها چه پروای ما را دارند این سفارت خانه تمام افغانها است مال یکی دونفر نیست.
فرهاد از تهران

>>>   فرهاد جان من حیث شما بسیار ناراحت شدم /... خورد که مهر نکرد. .... وظیفه اش است . ان جا نشسته است که مهر کند ان جا نشسته است تا غم من وتو را کم کند. اگر من وتو دراین دیار مهاجر نبودیم این ها مال چی انجا کارمند شده اند وپول وحقوق می گیرند؟
کی غم من و شما را می خورد؟ این ها حقوق بالا دارند بچه هایشان راحت داخل مدرسه می شود یگان پولی مدرسه نمی دهندچون کارمند وزارت خانه هستند صبا که ایران همه چیزش یارانه ای شد حتما یگان قانونی برای این ها تدوین می شود که دراذیت نباشند وراحت خرید کنند .
بدبختی بیچارگی ها مال من وشما هاهست نه مال این ..... ها
بسیار بسیار ناراحت هستم .محمدصالح

>>>   خوا نند ه گا ن محترم !
خدا کند تما می این سخنا ن را شخص جنا ب دکتور احدی و یا هرکسی دیگری که وزیر خا رجه میشود بغور مطا لعه فرمو ده و یادداشت نما یند و از یک سر تما می اشخا ص که از طرف این .... اسپنتا ... مقرر شده بر طرف نما یند .
داکتر حا مد علی میا خیل

>>>   سلام بيننده هاي عزيز.....
من هم فعلا محصل در كشور مصر هستم, و سخن هاي برادر عين الله را قبول مي كنم تمام سخن هايش درست است ولي در باره اتحادينه مبالغه زياد كرده است نبايد جنين مي كفت جرا كه در اين اتحاديه بشتونها تنها سهم نداشته بلكه شما ببينيد كه ريس اتحاديه تاجك هست از ولايت بروان هست و همجنان اعضا ديكري اين اتحاديه ازبك,بشه يي,تاجك,بشتون هست .... تشكر زنده باد افغانستان
سيد وليد اروال

>>>   برادران عزیز !
برادر عین الله یک عقده شخصی با سفارت داشته و آنجه را میگوید عاری از حقیقت بوده ومن منحیث یک محصل اسمی را بنام عین الله در دانشگاه های مصر نمی شناسم . کارمندان سفارت همه ایشان در خدمت ما محصلین بوده و همیشه کار های ما را بدون تأخیر انجام میدهند .
شمس الرحمان محصل افغانی در دانشگاه ازهر

>>>   سلام به همه !
من منحیث یک محصل ، شخصی را بنام عین الله نمی شناسم معلوم میشود که موصوف یک شخص عقده یی است که بالای سفارت تهمت می بندد و نام اصلی خود را نیز نه نوشته است .
حبیب محصل افغانی در پوهنتون عین الشمس

>>>   مومن رابرطرف كنيدكه دزدي كرده هست خيلي زياد
كريم الله بعوث

>>>   نوشته های این برادر ما کاملاً عقده مندانه ویکطرفه معلوم میشود
راستی راضی خدا

>>>   دوست عزیز آقای عین الله و خوانندگان محترم این سایت سلام
درود بر شما که صدای عدالت خواهی را بلند کرده اید
مشکلات درین سفارت تا اندازه ای وجود دارد، که می شود کتابها نوشت، اما کجا گوش شنوا
خوانندگان محترم این سایت، من یک دانشجو در مصر هستم، و تمام گفته های برادر عین الله را تصدیق می کنم، خصوصن در مورد توزیع بورسیه ها. دو سال پیش چند دانشجو انتخابی وزارت تحصیلات عالی که قرار بود به مصر بیایند، ایمل مرا پیدا کرده بودند، از من در مورد کشور مصر معلومات می خواستند و همچنان از من خواستند که کار های آنهارا در سفارت دنبال کنم، من همیشه با مقام مسئول سفارت تماس می گرفتم همیشه جواب "صبر کنید" را می شنیدم. من هم ناگزیر به این برادران خبر می دادم که سفارت می گوید که "صبر کنید". آنها هنوز منتظرند! قرار بود که دو سال پیش بیایند اما بورسیه ها همانطور که برادر ذکر کرده اند، به دوست و اقارب مقامات سفارت تقسیم شد، امسال قرار بود که بیایند اما باز هم هنوز نیامده اند. از شروع درس های تحصیلی در مصر حدود دو ماه می گذرد. ما همیشه فرصت هارا از دست می دهیم، می دانید که استفاده از این فرصت ها به آینده کشور ما چقدر اهمیت دارد. ایکاش روزی برسد که همه کسانیکه این فرصت های مردم افغانستان را هدیه به دوستان شان می دهند، به محکمه عدل کشانده شوند.
صمیمی

>>>   سلام هم وطنان عزيز برادر يكه در باره سفارت افغانستان در قاهر ه نوشته تا جايى مشكلات نماينده كى هايى افغانستان در همه كشور ها واقعا ما افغان هايى مهاجر را متاثر مى سازد درست است ولى ايشان نتوانسته درست نقاط ضعف اين سفارت را بيان كند به اين نمى شود كه تو بكو ى سفير صاحب خوش كذران نمى دانم سفير صاحب فلان 00 و فلان دلايل بايد داشته باشى مثل ما بيجاره ها كه در جده جناب قنصل صاحب وظيفه خود را نمى فهمد نمى دانم اقاى وزير خارجه با داشتن اين اقا جى مطلب دارد و جى دانايى جناب وزير صاحب خارجه دارد كه ما نمى دانيم قنصكيرى جده نه مشكلات مردم ما را حل بلكى مشكلات مردم را بيشتر مى كند مردم را مجبور به تقلب كارى و كار هايى غير قانونى مى كند شما در باره جناب ايوبى صاحب نوشته بوديد برادر عزيز شما يك بار با ايشان از نزديك بيبنيد باز مى دانيد ايوب صاحب كى هست ايشان از دبلومات هايى بسيار قديم با تجربه اهل كار و شخصيت مناسب هست نوشته هاي تان در باره ايشان منصفانه نبود بنا از شما خواهشمندم در بار يك بار از نزديك ديده باز بنويسيد به شخصيت و لايقت ايشان جناب اقاى اسبنتا هم نمى رسد ولى شما بدون معلومات در باره ايشان نوشتيد و باز بورس ها از طرف وزارت تحصلات عالى توزيع مى شود تا جايى كه معلومات بنده است
( ارمان )

>>>   با سلام خدمت خوانندگان محترم
برادر محترم شما که اینطور بدون شناخت شخصیتی در باره اش بی باکانه مینویسید آیا فکر کردید که کسی کدام روزی در باره شما هم نیز چنین می نویسد. آ قای محمد محق را من خوب میشناسم او یکی از بهترین و لایقترین اساتیذ هرات بود و همچنان بنیانگذار انجمن اخلاق و معرفت در هرات است.
او یکی از محدود علمای بود که در مقابل ایده های مستکبرانه ای طالبان ایستاده گی میکرد.
امیدوارم که بخاطر عقده های شخصی با آ بروی کسی بازی نکنید.

>>>   ما دیگه چیز نمی گویم چونکه تمام دلایل برادر سند ندارد ما بحیث یک دانشجو از سفارت تا هنوز کدام مشکل ندیدیم تنها همین قدر مگویم اگر برادر اینقدر با شهامت می بود ی نام اصلی خودرا نویشته میکردی نام تو عین الله نیست ما ترا خوب میشناسیم و همو برادرهای را که نام بردی آنهارا هم میشناسیم در سال سویم فاکولته هم نیستی جز از یک دروغ گوی منافق دیگه چیز نیستی ..
جاوید

>>>   سلام براي هم محصلين القاهره و باهنتون الازهرشريف وسلام براي همه هم وطن كشوري عزيزم من بايد كه من حيث يك شاهدي حقاني ميكويم هرشكايت كه برادر بنام عين الله نوشته
يك شكايت كه است صد درصد واقعت دارد اين مثل افتاب براي همه محصلين وغيرمحصلين روشن هست مكر كه بيدا شود وزارت خارجيه را محكوم كند همراي كارمندان سفارتش
وزارت خارجيه ما همه ساستهاي داخلي وخارجي اش بخاطر نافع خودي وزير ميجرخد انشاءالله روزي خواهد امدكه ايشان درمحكمه كشانيده شود
القاهره

>>>   سلام براهي همه محصلين جيزكه درمقاله خوان شده صدصد فيصد حقيقت دارد
وسلام القاهره

>>>   با سلام
تو شاید دوست شخصی او باشی

>>>   برادران عزیز:
همه نظریات را خواندم و نتیجه گرفتم که افغانهای بیچاره درین دنیا خو هیچ ارامی را ندیدن خو ترس این است که در قیامت همچنین ارام نخواهد بودند . خدا دیگه این قوم را هدایت نیک کن که یک چند روز را درین دنیا به ارامی و راحتی و خوش و خوشی و مهمتر به احترام یک دیگر بگذرانند.
افغان مخلصتان

>>>   سلام به همه وطنداران عزیز !
برادر عین الله تا جاییکه از متن وی معلوم میشود یک شخص عقده یی و به احتمال قوی که نام اصلی موصوف حیات الله محصل دانشگاه قاهره است. موصوف مریض بوده که به دوکتور روانی ضرورت دارد . از برادر محترم حیات الله خواهشمندم تا نزد دوکتور رفته مشکل روانی خود برطرف نماید . بنده از چهار سال در دانشگاه قاهره مصروف درس بوده و مشکلات اداری که برایم پیدا میشود نزد سفارت رفته و جناب سفیر و کارمندان سفارت با پیشانی باز و حوصله مندی مشکلات ما محصلین را برطرف منماید.
عبدالله پتان

>>>   اکثریت نا دیپلومات فعلی ما هزاره هراتی و یا تاجکی هستند.
حالا در مدت چند سال معلوم شد که شمایان چی استیداد اداری دارید.باز از پشتونها گله میکردید و میکنید.
مراد علی

>>>   هر روز اين حقيقت اشكار ميشود كه با سواد اين وطن مفسد تر از بي سواد ان است,ببينيد ارمان و اهداف يك محصل به كدام سرحد از دنائت رسيده؟قسم كه اكثريت قاطع اين محصلين در مصر و خارج مصر بوي از دانش ببرند با كتاب و مطالعه خدا حافظي كرده و در انتظار دريافت يك مدرك اند تا كه در صف كفتار هاي جيفه خور يكه كه وطن را استخوان استخوان كردنه ببيوندند,عاقبت كرك زاده كرك شود --كرجه با ادمي بزرك شود...
عاقبت اين محصلين وطن كرزي و عبدالله و رباني و سياف و اسبنتا و احدي و الي اخر الخاينين را رو سفيد خواهند كرد..
ذيغم يك محصل در مصر-

>>>   سلام خدمت همه!
بنده فقط مختصر چند نکته را برایشما واضح میسازم چون این دوست ما معلومات شان درست نیست همه پروپاگند است بنده هم یکی از محصلین یکی از دانشکده ها هستم و با هیچ یکی از این اشخاصیکه با لایشان تهمت بستند هم کدام خویشاوندی ندارم ما همه افغان ها عادت داریم بجای اینکه برای یک مشکل رای حل جستجو کنیم مشکل را خود از زاویه های مختلف دامن میزنیم این دوست ما یک نشنلسیت است ما همه کور کورانه به هم چو قضایانباید نظر کنیم چه ثبوت وجود دارد برای این همه مشکلاتی که ایشان می فرمایند یکتعداد از محصلین از یکی از اقوام افغانستان وجود دارند که همیش کوشش میکنند با ارايه یکی از مشکلات شخصی که دارند مسايل قومی، زبانی و سمتی را دامن میزنند بگزارید ما افغان ها در ابادانی کشور فکر کنیم ما در مقطع خاص زمانی قرار داریم از این زمان باید اسفاده مشبت کنیم شما جناب(عین الله) که در همین کشور تحصیل مینمایید از برکت همین حکومت و در کل همین سفارت است همیش از بعد منفی به یک قضیه نباید دید هیچ اداره عاری از مشکلات نیست بلی بعضی مشکلات وجود دارد لیکن دامن زدن این مشکلات تا این اندازه بالاتر از مبالغه است من اسمش را پروپاگند میگزارم چون اینها جز اینکه اذهان عامه را مخدوش بسازند دیگر چیزی بدست نمی آید بیایید دست بدست هم داده خود را آماده برای آبادی کشور بسازیم مسایل زبانی و سمتی بوجود آورنده نفاق و باعث عدم پیشرفت ما در عرصه های مختلف میشود بیایید ما این همه فرصت را از دست ندهیم شما که زمینه تحصیل برایتان مهیا گردیده این نسل ستم دیده را از همه این بدبختی هائیکه دچار هستند نجات دهیم چون نسل جوان متحرک اصلی همه ابعاد در یک جامعه است همیش از بعد منطق به یک مسله نظر کنیم به امید آن روزیکه ما همه افغانها خود را افغان بگوییم نه تاجک، پشتون و هزاره.................نتیجه اینکه باید گفت زنده باد افغانستان مرگ بر آن اشخاصیکه از طرق مختلف تفرقه می اندازند.
میرویس اچکزی محصل افغان در مصر

>>>   وطنداران ارجمند غم نخورين چون قرار است جلالتمآب استاد سيد احمد اشرفى به امر استاد سياف بمقام سفارت كبراى افغانستان در قاهره مقرر شود. استاد اشرفى يك شخصيت خيرى سلفى و مخالف سرسخت جمعيت اسلامى است كه از اهل تشيع هم تنفر دارد و هم با پاكستان سروكار دارد.
استاد اشرفى تابعيت كشور آسترليا را دريافت كرده و بحمدالله از طرفدارى داكتر عبدالله خان دست كشيده.
استاد اشرفى بقول شخص شخيص خودش يك عالم جهيد و توانا و متقى و مدبر و دانشمند و محقق زيردست تاريخ اسلام معاصر و فيلسوف منور و سياستمدار ارجمند تاريخ افغانستان است.
ديروز در كابل بزيارت استاد اشرفى كه تازه از آسترليا بوطن برگشته رفتيم. اوشان خيلى بالا حرف ميزدند و داكتر اسپنتا را يك سياستمدار ناكام و ...و كم ظرفيت معرفى كردند.
استاد اشرفى مولف چندين اثر ناب و لى هنوز نشر نشده استند كه عنقريب همه آثارشان بتوفيق استاد سياف جامه اى نشر بتن خواهند كرد.
استاد سيد احمد اشرفى ميگويد كه افغانستان بدون حضور فعال اوشان در عرصه اى دپلوماتيك هرگز توان بهبود روابط سياسى اش با دول عربى نخواهد بود.
ناگفته نماند كه استاد اشرفى در رشته ى تاريخ اسلام تحصيل كرده است و عربى را بنحو فوق العاده عالى ياد دارد و بقول خودش نسبت باعراب بهتر عربى تكلم ميكند.
استاد سيد احمد اشرفى گاه بنام عبدالاحد عشرتى هم مقالاتى بسطح بالا مينويسد. اما اخيراً در بخش فلسفه دين هم نوشته هاى را آمده اى نشر ساخته كه عنقريب اذهان جهانيان را بشگفت مياندازد.
يك اثر بى نظير استاد اشرفى بنام ”خط دائره اى“ در حال اتمام است كه در تاريخ فلسفه رياضى مانند ندارد. اثر ديگر استاد اشرفى تحت نام ”فلسفه استنجاء در قرن بيست و يكم“ از نبوغات اين استاد گرانمايه است.
دو اثر تمام شده ولى نشر نشده يكى بنام ”ملا و طلا“ و ديگرى تحت عنوان ”عالم ور وشنفكر“ با سلسله بنديى نوع سقراطى بى نهايت جالب و خواندنى است.
استاد سيد احمد اشرفى اگر چه بيش از 30000 دالر از كنسلگرى‌افغانستان در عربستان نوش جان كرده است باز هم نسبت بديگر ديپلومات هاى افغانى يك شخصيت خير و مدبر و متقى است.
سيد رسول تخارى

>>>   من انتظار داشتم كه محصلين افغانستان در قاهره در اين سايت خبرى وزين ومهم يک مقالهء موضوعى علمى يا تحليل سياسى، تحقيقات تحولات اقتصادى، يا پژوهش ادبى وفرهنگی را منتشر میساختند ولى متاسفانه اين دومين مقالهء است كه براى كوبيدن يک ارگان دولتى يا يک مركز تجمع افغان ها صورت ميگیرد.
من از 20 سال به سو در مصر من حيث محصل سپس بعنوان کارمند راديوى وخبرنگار ودر عین حال پژوهشگر علوم اسلامى بسر ميبرم اما كسى را بنام (عين الله) دراين مرز وبوم نميشناسم.
آنچه در مورد سفارت افغانستان وشخص جناب سفیر کبیر افغانستان نوشته شده عارى از صحت بوده ، كافى است كه شخص سفير كبير كه نمايندهء رئيس جمهور در مصر ميباشند با تمام محصلين افغان در مصر من حيث فرزندانش با صميميت رفتار ميكند، وآنچه در بارهء آقاى محد محق نوشته است دور از واقعيت بوده وتنها حقد وكراهيت شخصى او را در برابر انسان هاى پیشتاز وكامياب نشان ميدهد، چون استاد محق كه در دههء سوم زندگى اش قرار دارد تا كنون بيش از(6 ) جلد كتاب در عرصه هاى مختلف علمى نوشته است، ودر رفتار با همه گان از روش يک استاد پوهنتون کار می گیرد وخواهان اصلاح وپیشرفت محصلین در زمينهء گوناگون علمى ومعرفتى میباشد وآنچه از دستش بيايد در خدمت به محصلين دريغ نميكند. پس وقت كه جناب داكتر صاحب اسپنتا این شخصیت علمى را در اين مقام در قاهره تعين كرده نمونهء از مؤفقيت ايشان در پیاده ساختن شعار شائسته سالارى است.
آنچه در مورد اتحاديهء محصلين افغانستان در قاهره در نوشتهء (عين الله) آمده است بازهم حقيقت ندارد، بدون در نظرداشت اينكه چه كسى مسؤل اتحاديه بوده وهست ودر آينده مسؤليت آنرا به عهده خواهد گرفت اين اتحاديه رمز وحدت ويک پارچگی بین تمام محصلین افغان میباشد، وجوانان آگاه ومحصلین با تعهد به وطن من حيث يک تجمع محصلین افغانستان چه در پوهنتون الأزهر، قاهره یا عین شمس مشغول فراگیرى علوم شرعى وبشرى ميباشند از اين دفاع ميكنند.
جوانان محصل ما اوضاع نابسامان كشور را طى 30 سال گذشته بخوبی درک میکنند وامروز با چالش هاى مختلف روبرو ميباشيم، ودر چنین شرائط دشوار ملت افغانستان بيش از ديگران به وحدت وهمبستگی نياز مبرم دارد، تا به صلح وآرامش دست يافته وبالآخره به شكوفائى اقتصادى، وزندگى با رفاهيت، كرامت انسانى واستقلال كامل، آزادى عقيده وبيان سعادت دنيا وفلاح آخرت دست يابد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برادر شما : د/ عبد الرؤف هروى

>>>   سلام برادر محترم عین الله
تشکر از افشاء واقعیت های که در باره سفیر فعلی افغانستان نمودید. من سالها امید داشتم که افغانستان و رهبران آن دست از فساد، قوم گرایی بردارند اما متاسفانه هر روز اوضاع بتر میشود. من که خود محصل ام تصمیم گرفتم به هر صورتیکه شده از افغانستان خارج شوم.
فکر نمی کنم این کشور از دست این خونخوارن نجات پیدا کند.

>>>   سلام چیزهای جالبی نوشته بودی! اما بنظرم سپنتا از او دزد دیگه کده فعالتر است! ::کمونست::

>>>   من درباره عين الله براى تان كفته ميتؤانيم كه تمام كفها يش دروغ است ,تهمتهاي بيجاي ميكويد بالاى سفارت افغانستان در جمهوري عربي مصر....
ميرزاخان "جوهر" فى الجامعة الازهر

>>>   عرض سلام برا درا ن عيزيز درست است كه اقاي هروي خو دشا ن اعترا ف ميكنند كه بيست سا ل ميشو د كه من دا نشجوي استم تاهنو ز از اهر شريف فا رغ نشده است جو ن وظيفه شا ن غير جا بلو سي ونفاق در بين افغانها ديكر وظيفه ندارند ثانيا اين شخص محتر بكو فته شا ن يك شخص است كه تا هنو ز افغانها انرا نمي شنا سد ازكداد م قو م كا هي خو درا بشتو ن مي نامند وكاهي تاجك وكاهي بلوج خو درامعرفي ميكنند هشتادفي صد افغانها ان را بنا مي يك انسا ن منا فق ميشناسند عمرش ب50 رسيده تاهنوز ازهررا خلاص نكرده
برادرتان نوراناز قاهره

>>>   اگر از عملکرد عزیز خان کرزی در ریاض خبر شوید سر سفارت مصر شکر میکنید که بطور بیشرمانه رشوت میگیرند البته از درک نقل بیانات مردم غریبکار افغان در گرمای بیش از50 درجه حرارت در این مملکت و ما به خدای خود شکایت میکنیم که ما را از شر این شخص ظالم خلاص کند.
محمد علم
لوگری

>>>   سلام به همه !
برادر تخاری ، تشکر از حسن نظر تان در قسمت اشرفی ، جالب تر اینکه از یک طرف شما اعتراف مینمایید که آقای اشرفی مبلغ 30000 دالر امریکائی را در جده به غارت برده و از طرف دیگر شما اشرفی را بر سفیر دلسوز و مجرب( محترم ایوبی )ترجیح میدهید که این بسیار جای مایوسیت است . ای کاش مثل جناب حفیظ الله ایوبی چندین شخص مجرب دیگر در عرصیه دیپلوماسی وجود میداشت .
ستمدیده

>>>   آقای تخاری !
شخصیکه مبلغ 30000 دالر امریکائی را در جنرال قونسلگری افغانی در جده نوش جان کرده ، آیا بقول شما متقی است ؟ به نظر بنده بهترین تقوا در معاملات است نه در عبادات .
ملای مسجد

>>>   برادران عزبز و.....
من با هيج كسى دشمنى ندارم و سخنانمرا تا جايى با تقديم نمودن دليل به كرسي حقيقت ميرسانم.
برادر عزيز هروي جان اين شرط نيست كه انسان به خاطر گفتن حقيقت حتما اسمى حقيقى خودرا نيز بيان دارد.. زيرا بيان نمودن حقيقت كار ساده و آسان نيست.... همجنان قبول كردن حقيقت....
من به همه برادران بعضى از حقائق را كه در جمهوري مصر به جشم سر مشاهده نمدم بيان ميدارم
1- مرتضى جان كه خواهر زاده سفير در مصر ميباشد اين شخص در سفارت نيز از طرف سفير صاحب كارمند محلى مقرر شده بود و از سفارت معاش اخذ مينمود در اين هيج جاي شك نيست همه افغان ها خبر دارند.....
مشكل در كار نمودن مرتضى جان نيست بلكه مشكل در اينجاست كه مرتضى جان كه عربى را نميداند و در اول آمدنش در مصر به سفارت به جه اساس مقرر شد؟
دوم اينكه وقتكه كارمند محلي مقرر شد به جه اساس بورس دانشگاه القاهره را اخذ نمود؟ سوالم اينجاست كه كار در سفارت از ساعت 9 صبح شروع ميشود و ساعت 3 بعد از ظهر ختم ميابد
اين مرتضى جان در اين ساعت هاي رسمي كار ميكرد يا به درس ميرفت؟؟؟ به فكرم كه هيج يكى آنرا انجام نميداد...
شما برايم بگوئيد كه او زبان عربي را بلد بود كه بورس فاكولته را از دانشگاه قاهره برايش دادند؟
ديگر اينكه من مخالف اين نيستم كه بورس را به اين شخص ميدهند يا به آن شخص....
ليكن بايد بدانيم كه هر شخص كه بورس را ميگيرد حد اقل درس بخواند و به درس ها حاضر شود و......
من كساني را ميشناسم كه هم درس ميخوانند و كوشش دارن ليكن بيشتر از دوسال ميشود كه برايش بورس ندادند..
بطور مثال شخصي بنام ( زيد الله عماد الدين..... ماستري خود را از معهد دول عربى به درجه امتياز اخذ نمود ميخواست كه بورس دانشگاه قاهره را اخذ كند كه داكتري اش را ثبت نموده خلاص نمايد به او تا به حال يك بورس هم داده نشده زيرا كه يك بجهء يتيم بوده واسته نداشته.... ليكن مع الأسف بورس به كسانى داده شد كه اعضاء در سفارت بودند مانند مرتضى جان و شفيق خان كه سكر تر سفارت ميباشد و بعضى برادران ديكر....
مانند پنج تن از اعضاي خانواده شنواري صاحب كه بورس هاي ازهر شريف را گرفتند و يك سال را هم تكميل نكرده رفتند....
همه بورس ها را سوختاندند.....
برا دران عزيز گفتني ها خيلها بسيار است با دلايل واضح و آشكار ليكن مشت نمونهء خروار عاقلان را اشاره بس است..
حالا برادر عزيز عبد الرؤف هروي جان شما گفتيد كه بيش از 20 سال ميشود كه در مصر درس ميخوانيد و تا حال مرحلهء داكترى تانرا به پايان نرسانديد.... يعني قرار معلومات كه من دارم شايد طي يك دوسال ديگر هم شما در دورهء داكترى بمانيد... برايتان اين بهتر خواهد بود كه به فكر درس هايتان شويد تا مانند داكتر متقى و داكتر عياض داكتر گلاجان و داكتر عباد الله لفرائي و... كه همه بعد از شما به مصر آمده بودند و جندين سال قبل داكترى خودرا اخذ نموده حالا در افغانستان مصدر خدمت به مردم ميباشند... شما هم مصدر خدمت شويد.
اميد وارم كه از سخنانم خسته نشويد...
حق گو از مصر

>>>   میرزا خان کوشش کن که نوشته کردن را یاد بگیری

>>>   برادری عزیزم عین الله جان تشکر از نویشته تان خلی خوب نویشته کردید و احساس شما قابل ستايش است.
منون شما جواد کابل

>>>   من فکر میکنم نویسنده در مورد جناب استاد محق بی انصافی کرده است آقای محق یک انسان دانشمند آگاه و خبیر است شاید به جرئت بتوان ادعا کرد نمونه اش در افغانستان کم است او انسانیست که در زمینه های گوناگون مطالعه داشته صاحب نظر است آقای محق فقط توانست به برکت علم و دانایی اش به جایی برست باور کنید او اصلا نه واسطه ای داشت و نه پولی فقط در طی یک دیدار وزیر خارجه از هرات زمانیکه داکتر اسپنتا با روشنفکران هرات ملاقات کرد با استاد آشنا شد و همان لحظات کوتاه کافی بود تا وی درایت و علمیت استاد را درک کند.
ذبیح الله جامی_ هرات

>>>   محترم جناب داکتر صاحب عبد الروف هروی بنده با تمام احترام که به شما دارم وبا تمام حرف ها یتان که نویشته کردید قبول وباور دارم ودرست است بخصوص در مورد جناب محق شخص قابل احترام است من خودم برای رضای خدا نظر به عالم بودن ایشان احترامش را دارم این در حالی است که محق من را اصلا نمیشناسد اما قابل احترام است
اما شما در مورد اتحادیه نویشته کردید که یک نمای از وحدت محصلین افغان هادرقاهره معرفی کردید این جای نویشته شما کاملا دور از حقیقت است نباید جناب داکتر صاحب نا عادلانه نویشته میکردید امروز اتحادیه ما در قاهره توسط چند نفر بنا به گفته مصر ها بلتجی اداره میشود ناباید از آنها بعنوان نمای از وحدت محصیلن نام بورد وهم چنان جناب حقگو باید برای شما بیگویم که محترم داکتر عبد الروف هروی دوکتورا خود را خلاص ودفاع کردند نظر به وظایف که دارند در مصر هستند که انشاءالله بخیر خودی ایشان وملت افغانستان است
یکتن از محصلین افغان در قاهره

>>>   صرف میخواهم براى برادر افغانم كه خود را بنام حقگو معرفى كرده است بگويم كه من بتاريخ 8 ماه جو لاى سال 2009 م در حضور بيش از 100 تن از افغان هاى مقيم قاهرة در حضور جناب سفير كبير دولت اسلامى افغانستان واعضاى سفارت كبرى افغانستان توسط چهار تن از اساتيد دو پوهنتون الأزهر و القاهرة درجهء علمى دكتراه را مناقشه كردم وبا تقدير شرف دوم نائل گرديدم وجاى افتخار است كه سه مرحلهء ليسانس ، ماسترى ودكتراه را در الأزهر در دراسات اسلامى وعربى خواندم، بايد ياد آور شوم كه مسلمان دروغ نمي گوید دوم اينكه من يك افغان هستم زبان من درى است قوميت من پشتون وهزاره وازبك وتركمن ونورستانى وتمام اقوام ميهن من برادران من اند وزيبائى افغانستان با تنوع ملى وزبان هاى مختلف آن ميباشد با عرض معذرت به دوستان خوانندهء اين مطلب كه از خود نوشتم .با احترام د/ عبد الرؤف هروى

>>>   جالب است اسپنتا هم جر با دشنمند هراتي با ديگر ان تماسي ندارد هههههههههههههه واقعا اين است يك ادم نمونه

>>>   قسم به تمام مقدسات كه تمام اين گفته راست است .

>>>   من به عنوان یک استاد پوهنتون کابل انتظار داشتم که محصلین ما در مصر و کشورهایی که از دانش و فرهنگ عالی برخوردارهستند، درس می خوانند، شخصیت شان از نظر تهذیب و تربیت و اخلاق حسنه به درجات عالی رسیده باشد و مکارم اخلاق را آموخته باشند تا زمانی که به وطن بر می گردند برای دیگران الگوی فضایل باشند و با قرار گرفتن در چوکی استادی در پوهنتون یا دیگر مراکز علمی به دیگران درس تربیت و تعالی معنوی بدهند. اما خواندن این مقاله و تعلیقاتی که بر آن شده بود این امیدما را به یاس تبدیل کرد و این احساس به من دست داد که یک تعداد محصلین ما از نظر باطنی در وضعیتی قرار دارند که فکر می کنی مثل یک دمل چرکین به محض اینکه دهن باز کند ازان چرک و تعفن بیرون می ریزد. تهمت زدن و دروغ گفتن و به همدیگر خود بی احترامی کردن و مسایل قومی را پیش کشیدن و آتش اختلاف بپا کردن در این زمانی که ما بیش از هر وقت دیگر به اتحاد و یکپارچگی ضرورت داریم، نشاندهندۀ تعفن و خرابی باطن است و باید از آن بخدا پناه ببریم...
متاسفانه این مقاله یک صدمه روحی برای من و همکاران من بود و ما را از بسیاری محصلین نا امید ساخت.
تمنا- پوهنتون کابل

>>>   با عرض سلام برادر عزيز هروي جان خيلى ها معزرت ميخواهم من فكر نموده بودم كه تا به حال در مرحلهء داكترى استيد خوب بهر حال بعد از 20 سال داكترى تانرا اخذ نموديد؟ برايتان تبريك ميگويم...
بعدا از جناب شما ميبرسم كه شما يك پژوهشگر علوم اسلامى استيد حكم آنعده اشخاص كه بورس ها را حيف و ميل ميكنند از نظر اسلام و قانون عدالت جيست؟
ثانيا: آنانيكه از طرف حكومت من حيث كارمند رسمى در سفارت مقرر ميشوند آيا حق اينرا دارند كه از بورس هاي كه براى محصلين فقير داده ميشود استفاده نمايند؟
در حاليكه در قاهره كسانى استند كه واقعا درس ميخوانند ليكن مع الاسف بورس تحصيلي را ندارند...
و ديگر اينكه اين اعضاي سفارت بخاطر انجام وظيفه در مصر آمده اند يا درس خواندن و بورس كرفتن؟
اكر خيانت از سفير صاحب نباشد اينها حق گرفتن بورس تحصيلى را كه فقط محصل حق آنرا دارد به اعضاى سفارت بخشكش نميكند....
به هر حال دوست عزيز هروي جان گفتني ها خيليها بسيار است از واسطه وواسطه بازيهاى راديوي تان گرفته تا به تقصيم و بخشك بخشك بورسها.....
لهذا ايذاء مؤمن حرام است نميخواهم از اين بيشتر در تفاصيل آن داخل شوم...
و سخنان خودرا با ( اذا لم تستحيى فالصنع ما شيت)
و (الحياء شعبة من الايمان) ختم ميدهم و تذكر ميدهم كه:
دوست عزيز هروي من شما را دوست دارم.....
ليكن يك دكتور بايد جانب حق را بگيرد نه جانب مصلحت شخصى خودرا...
شما خوب بهتر ميدانيد كه در قاهره محصلين فهميدهء داريم كه واقعا مستحق بورس ميباشند مانند
1-قاري مختار كه حي عاشر زندكي ميكند
2-زيد الله عماد الدين كه واسطه ندارد حتى از راديو دورش زدند...
3-عبد الصبور
واعظ و ثاني و غيره.......
بس شما كه حالا بعد از سبرى شدن 22 سال داكتر شديد چرا حق را نميگوئيد كه حق اولويت در بورس را فقط محصل فقير دارد نه اعضاي سفارت...
اعضاي سفارت از طرف دولت به خاطر انجام وظيفه در سفارت آمدند، نه بخاطر بورس گرفتن و حاضر شدن در ساعات درسى...
حق گو از مصر

>>>   جالب است عوض اينكه داكتر ها و فاميده هاى ما از حقيقت دفاع كنند و....
در اين سايت فقط خود را معرفى ميكنند و با دفاع نمودن از جناب سفير و سفارت نام خودرا هم ذكر ميكنند بخاطريكه در آينده سفارت درمقابل اين كارشان، دست مزد شانرا نيز بدهد..
ورنه ميشد كه بنام يك شخص عادي اين كار را ميكردى اگر هدفت...... نميبود
هروي صاحب اگر واقعيت بين باشيد حقيقت در اينجاست كه از اصل مطلب خارج نشويد...
شما براى ما بگوئيد كه آيا مستحق بورس كسانيكه كارمند رسمى در سفارت ميباشند استند؟
دوم اينكه شما از اتحاديه دفاع نموديد و آنرا رمز وحدت دانستيد...
آيا براي ما گفته ميتوانيد كه رئيس اتحاديه كى است و چه كار ميكند او براي فعلا در كجا درس ميخواند؟
ا گر شما دانسته دفاع كرديد جفا نموديد..
اما ا گر نا دانسته دفاع نموديد خطاء كرديد..
ويا ا گر بخاطر مصلحت شخصي تان اين كار را انجام داديد بهتر است كه از سر دوباره به مكتب شامل شويد...
سهر وردي از مصر

>>>   سلام به همه -
خلاصه به پشتو یک متل است که میگوید :
اگر به هزاره روی بدهی بوی دامادی میاید

>>>   برادران عزيز شما باور كنيد كه سفير فعلى افغانستان در مصر آقاى ايوبى لياقت اينرا ندارد كه در بارهء ايشان ما محصلين وقت خودرا بيهوده صرف نمائيم
ايشان يك انسان بي كفايت ترسو و..... ميباشند
احمدى از قاهرة

>>>   واقعا آغاى سهروردى صاحب با بيان نمودن حقيقت...
وبا ايراد جملات متوازن و با ادبيات سهل و روان..
دل ما محصلين را خوش كردى
جه زيبا نبشتى
واقعا كه لياقت داكترى را دارى
جمشيد محصل ادبيات قاهرة

>>>   اقايى احمدى وطن و هم وطنانت از تو جى اميد كند .... نمى كشى با اين حرف هايى نا مناسب خود در مقابل جناب ايوبى صاحب .....
ارمان

>>>   سلام خدمت تمام دوستان !!!
دراین شکی نیست که در سفارت های تمام کشورها یک سلسله مشکلات است که هر کس می خواهد که قوم و خویش خودرا از طریق بورس های تحصیلی به خارج از کشور اعزام نماید اما این را در نظر داشته باشیم که اتحادیه محصلین مصر واقعا یک اتحادیه ملی است بنده با ایشان شناخت نزدیکی با ریس این اتحادیه دارم ریس این اتحادیه یک شخصی بسیار متین و دلسوز است که از هیچ گونه تلاشی برای محصلین در هر مقطع دریغ نمی ورزد او یک شخصی بسیار عالی است و هیچ گونه تعصبی با دیگر اقوام ندارد بنا این نوشته ها می رساند که حتما کدام عقده ای در مقابل این موضوع از طرف نویسنده این متن وجوددارد در غیر این صورت تمام کسانی که در اتحادیه کار می کنند اشخاص بسیار ملی هستند و نباید این طور اغراض مغرضانه به مقابل یک تعداد افغانها و یک تعداد محصلین صورت بگیرد چون جوانان شیرازه وحدت ملی را در دست دارند بنا این حرفها بدون تشنج کدام کاری دیگری را ندارد .
((حنیف "رستم "))

>>>   برادر حقکو شما هنوز از برادر ضیاء الحق خبر نداری که چندین بار تلاش کردند که بورس ماستری بیگرند تلاش های ایشان ناکام مانده البت در این مورد کمبود واسطه بوده بدون شک

>>>   برادر حقکو در ارتباط بنام ثانی که شما نویشتید درست نیست منظورم حرفهای نام ایشان است که یعنی عبدالصانع نام دارند نه ثانی

>>>   حنیف اتمر ( رستم داستان )برادر عزیز برایتان بهتر خواهد بود که جمله بندی در نبشتن را اولا یاد گیرید بعدا اگر میخواستید چیزی بنویسید اشکال ندارد...
برادر عزیز امید وارم که خسته نباشید
شمشیر بران از قاهره

>>>   آرمان جان بخیالم که کدام بورسک گرفتی یا اینکه میگری خوب به هرهحال خدا کند که در فاکولته ناکام نشوید...
سفیر و سفارت و حتی حکومت کرزی تان به همه واضح و آشکار است...گویند چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
تخاری از قاهره

>>>   سلام عین خان از گفته هایت خیلی خوشم امد خیلی زیاد تشکر
خاطره هستم از پاکستان

>>>   برا در عزیزیکه در ارتباط به نام ثانی بر من خرده گرفتید !
من میدانم که نام ایشان عبد الصانع است لیکن چون واسطه ندارد ایشان یک شخص ثانی استند....
اشخاص اول قبل از نام شان یکی از این حرف ها سه گانه (چوز) را با خود میداشته باشد.
چ : چاپلوس...
واو : واسطه
ز : زور
آیا عبد الصانع یا آن عده برادران که میخواهند بورس بگیرند یکی از این حرف ها را با خود دارند؟ معلوم است که ندارند پس اینها در این مملکت شخص ثانی استند...
اگر یک شخصی این سه حرف را با خود یکجا داشته باشد در حکومت کرزی صاحب وزیر یا سفیر میگردد...
و اگر کسی بخواهد که حق خودرا از این حکومت طالب نمای نکتائی پوش طلب کند، حد اقل یکی از این صفات را با خود داشته باشد...
حالا عبد الصانع شما یکی از این صفات را با خود دارد؟ طبعا ندارد.
پس او و امثالش در این کشور قاچاقستان یک شخص ثانی است ولو که به هر اسم مسمی گردد.....
برا در شما حق گو از مصر

>>>   سلام به افغان ها نه به وطن فروشها :
ببین حیات الله (عین الله فعلی ) همراه ان دوست دیگرت
که به مردم بدون معلومات مشکل ایجاد میکنید
واین را بدان که این قسم معروف شدن نیست رسوا شدن است
وانشاالله بزودی باید ازهمه معذرت خواهی کنی
به بسیار زودی
بای

>>>   شما از قاهره و ما از تهران شاکی شاکی ما تو پس کو کجاست؟

>>>   اگر فرموده موصوف درست هم نباشد مگر من فکر میکنم که در تمام سفارتخانه های افغانستان در بیرون از کشور همینطور جریان دارد.
چیزی که در داخل جریان دارد در بیرون باید باشد زیرا از هیمن جا تعینان صورت مگیرد.
بلوچ مزار شریف

>>>   اوووووووووو بچچچه ها !
تما ما چند نفر در مصر هستید زود لست مکمل تا ن را پخش نما ید که دانسته شوم زیرا آمدنی هستم مع الخیر بحیث سفیر .
داکتر م. ی.

>>>   سلام به همه !
برادر عين الله بدل در باره اتحاديه خو مبالغه كرده اي خوديت هم از ان جمله كساني هستي كه در اتحاد محصلين اشتراك نداري و ماهانه حق العضويت را نمي پردازي از اين خاطر در اتحاد محصلين در اشتراك نداري . اتحاد محصلين واقعآ كه يك اتحاد خو ب است هميش به مشكلات محصلين رسيده گي كرده است ،‌ و ها راستي در مورد رئيس اتحاد ؟ مومن صاحب واقعآ كه يك شخص دلسوز است من به وي احترام خاص دارم بخاطريكه هميش اجراات محصلين را انجام داده است اين شما از وي نامبرديد حتمآ كه مشكل شخصي همرايش داريد اوكي .
تشكر
عيسي خان و ملك فيصل

>>>   برادرى تخارى حيف است اين كه بكويمت تخارى كه شهر بابا و اجداد من است ولى نكذير از اين كه تخارى ناميده ايد جى بكويم به شما و هم مفكوره هايى تان و امثال شما هر كه باشد باز هم مى كويم در تمام افغانستان اكر مثل جناب محترم حفيظ الله ايوبى سفير با تجربه كه سابقه كارى طويل مدت دارد اخلاق نيكو انسان كه واقعا شخصيت يك دانشمند يك افغان صادق يك مسلمان راسخ است نداريم و جناب استاد سيد احمد اشرفى يك شخصيت و دانشمند فاضل اصل اين شخصيت ها كسان استن كه خدا وند ديكر با اين فضيلت و تجربه و دانش به ما هم جون كسان را نصيب نمى كند بيبن اقايى تخارى خود را دراينه خود نكاه كن كه هم جون تو و امثال تو انسان هايى ضعيف در باره جى كسان صحبت منفى مى كنيد تو خجالت نمى كشى استاد بزركوار جناب اشرفى از تخار از كدام خانواده از كجا استن اصلا تو ميدانى اكر ميدانستى هركز اين بى ادبى بى انصافى را در مورد اين شخصيت ها فاضل نمى كردى تو ميدانى جناب ايوبى صاحب كى است از كجا است جى كاره بود در كجا كار كرده جى لايقت دارد ما دونفر در افغانستان مانند اين جناب نداريم ولى شما بى انصافى كردى كم فكر كن وطن و هم وطنانت از تو كه محصل استى جشم اميد دارند كه يك انسان خوب يك روشن فكر يك كسى كه به جامعه مفيد باشد بار ايى ولى افسوس صد افسوس من با اين دونفر هيج كدام كار ندارم تنها جناب اشرفى از تخار است و ايوبى صاحب يك شخصيت معروف وطنم يك بار ديكر از شما خواهشمندم كه كمى در مطالب خود سنجش كنيد در باره هر كس بشناسى يا نه نظر ندهيد 000 ارمان 000

>>>   اقاي ارمان خاص به خودت يك حرف متذكر شوم ترا قسم كه وقتي ادعا ميكني كه ايوبي ادم مجرب و كار ازموده است ايا اين را از خوش باوري لطف ميكني يا كه ميداني حقيقت را و ريشخند ميزني سر اين سفير مسكين؟
اين ايوبي صاحب را كه از بسيار سابقه ها ميشناسم از دور نه تحصيل دارد نه شخصيت كاري نه كدام اندوخته علمي و لي بدون شك يكي از افراد مناسب به مقام سفارت است در دولتي كه كرزي و امثاله حاكمش باشد در كشوري كه خيانت شعار و هدف اصلي اش باشد

>>>   آقای عین الله " حیات الله " !کمی شرم کن و از تهمت پرهیز کن . و از خدا بترس .
سرسبز

>>>   برادر كه اسمت را نه نوشتى جناب اقايى ايوبى از حرف من تو امثال شما خيلى بالا است اين را جدى مى كويم ايشان را من مى شناسم در جابان و ماليزى و المان زمان سفير و در سفارت خانه ها كار مى كرد كه من تو از بحث سفارات خانه ها دور بوده اكاهى نداشيم در تمام وزرات خارجه افغانستان همجون شخصيت با تجربه و سابقه دار نداريم شما مطمين باشيد اين شخصيت هاى استن كه بايد قدر ايشان را بدانيم

>>>   ايوبي صاحب فکر میکنم که فاکولته نخوانده اما در وزارت خارجه کارکن سابقه دار است چون ایشان وقت که سفیر در مصر تعیین شدن وخواست که خودش را بمحصلین معرفی کنند از سابقه کاریش در وزارت خاریجه زیاد صحبت کردند اما از تحصیلاتش چیز نگفته بودند ایشان انسان هستند که کمتر با محصیلین نشست وبر خواست دارند چون یک تعداد اشخاص هستند که ایشان محاصره کردند آنها بجز خودنمای های خود سفیر را از محصیلین دور کردند آنها اشخاص هستند که هر سفیری که در مصر بیاید سفر را بهر نیرنگی که شود باخود جذب میکنند تا که اهداف خود را تحقق بیبخشند

>>>   سلام به همه
عيد هم تان مبارك باد !
دوستان عزيز اين متن را عين الله (حيات الله ، روف جامعه قاهره ،‌همايون ) نوشته كرده است ، ميخواهم كه يك چيزي را برايتان واضح كنم .
اقاي عين الله (حيات الله نجفي ) يكي از .......هاي بسيار معتصب است و اينها نمي خواهد كه 210 تن از محصلين كه در قاهره شب ها مسافري را سپري مي نمايند به ارام بگذارند ، تمام روز اين ها هستند و همچو كاري هايشان ، تا سال گذشته عبادت خويش را از ترس پنهان ادعا ميكرد ولي امروز به نام عين الله همچو موضوعات را بالا ميكند من از قبل به اينها معرفت دارم بسيار يك شخص ........ هستند .
تشكر
عين الله

>>>   آغای آرمان جان وبقيه برادران هم فكر شان!
افغانستان از 50 سال قبل نیز کدام دولت قانونی نبود، اگر من تو 50 یا 100 سال پیش وجود نداشتیم يا... تاریخ وجود داشت، شما کمی قدم رنجه فرموده یک دو کتابک تاریخ را بخوانید..... در زمان حکومت آل یحیی و داود و همه دوره های کمونستان حکومت مردمی اصلا وجود نداشت و تعینات در پست های دولتی همه از روي معرفت های شخصی قومی و حزبی گرایی صورت میگرفت....
دوست عزیز آرمان جان ! بحث ما روی این موضوع نیست که آیا سفیر صاحب ما لیاقت سفیر شدن را دارد یا نه....
اگر ما روی این مسائل بحث نماییم در حقیقت حکومت فعلی کشور ما اصلا لیاقت رهبری را ندارد...
محترم کرزی صاحب با بن بست هایی.... از خارج رئیس تعین شد وبا راه اندازی تقلب در انتخابات دوباره برنده شناخته شد....
استاد اسپنتا صاحب با گرفتن رأی عدم اعتماد از پارلمان کشور باز هم به زور کشور آلمان بچوکی وزارت باقی مانند و...
فیل مارشال فهیم با داشتن جرایم جنگی و با غصب نمودن دارایی های عامه معاون اول..... وهکذا خلیلی با مرتکب شدن ابشع جرایم ضد بشریت و انسانیت بار دوم نیز به.....و هکذا بعضي وزیران دیگر.....
برادر عزیز و گرامی آرمان جان! از احساس پاکتان خرسندم.....لیکن برادر عزیز جای سوال اینجاست که من بارها آنرا تکرار نمودم، و آن اینست:آیا اعضای سفارت حق گرفتن بورس را که برای یک محصل فقیر تعین شده آنرا برای خودشان بگیرند اين حق را دارد؟اگر برای کدام قوم و اقارب شان هم میدهند اشکالی ندارد.
مشکل در اینجاست که کارمند رسمی سفارت نبايد وظیفهء اصلی خود را گذاشته بورس یک محصل بیچاره را نیز حیف و میل خود کند....
اگر اعضای سفارت ما اینقدر میل برای آموختن علم و دانش را دارند، از پول شخصی شان بخوانند كدام باکی ندارد کار خوبی میکنند...
به هر حال برا در عزیز آرمان جان و همه دوستان که بر من خورده گرفتید... من متیقنم که با این حرف هایم شما نيزبا من هم نظرید..
در اخیر برادران عزیز از همهء معذرت خواسته از بارگاه ایزد منان استدعاء مینمایم که همه ما و شمارا به راه راست هدایت فرماید و کشور عزیز ما افغانستان را از شرِّ هر نوع بد بختی نجات دهد...
برادر شما حق گو از قاهره

>>>   سلام برادران عزیز محصلین مقیم کشور عربی مصر : شما تا هنوز هیچی را ندیده اید. شما داخل بیایید و وزارت خارجه را ببینید.
س.... ل........ کارمند سیاسی 2 وزارت امور خارجه

>>>   آغاییی نجفیییی ( عین الله )
دیگر چه میخواهی خلیلی هم معاون دوم کرزی شد. هزاره ها سهم گرفتند در قدرت.
آیا میخواهی تمام بورسیه به هزاره ها داده شود؟ فیصدی اقوام افغانستان را ببین که قوم محترم هزاره چند فیصد هستند؟ ( گذشته که در زمان حکومت اسلامی چی کردند؟) همین که سه هزاره مصروف درس هستید برایتان کافی و شافی است .
حوصله کن دیگر :::::::باز اگر نی نجم الله را خو میشناسی ؟؟؟؟؟؟؟؟میدانی قسم خورده و به نام مبارک ات چاقو خردیده است و قسم یاد کرده که تو یعنی حیات الله نجفی . سلیمان بامیانی و عبدالله غزنیوال را نمیگذارد که جان جور از مصر بیرون برویید.
چرا در بین افغان ها تفرقه میندازی ؟؟؟؟؟؟و چرا میخواهی اقوام دیگر از شما قوم باز هم متنفر شوند؟؟؟برو درس هایت را بخوان و برو افغانستان یک کار پیدا کن و زندگی کن تو را چی به حق مردم؟
بشردوست ات که از دهن اش آتش میبارد چیزی کرده نمیتواند تو کیسیتی؟؟؟؟؟؟؟نصیحت مرا بشنو خاص از برای خدا میگویم والله خداوند شاهد است . اگر ادامه بدهی خدا میداند که برایت چه اتفاق خواهد افتاد؟؟؟؟؟؟؟
شهنواز معاون اتحادیه محصلین افغان مقیم قاهره الازهر الشریف

>>>   سلام عزیزانم
چرا اینقدر جنجال راه میندازید؟؟؟؟؟؟؟خوب فرض کنیم گذارش تان جای را گرفت و آقای کرزی خبر شد. چه میکند؟؟فاروق وردک را خواهد فرستاد .
همین که هر هییت بلند پایه یا کدام وزیر از افغانستان به سفارت افغانی مقیم قاهره بیاید میدانید که کی به نمایندگی محصلین سخن میگوید؟؟؟؟؟؟؟؟همه میداند ؟؟؟؟؟؟ خوب میپرسیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شما بگویی کی ؟؟؟؟ خیلی عالی شما فهمیدید.... شما مستحق جایزه شدید.
عبدالله هراتی از جمله چاپلوسان سفارت افغانی مقیم قاهره .
ایشان سی سال است با دیدن هر مقام افغانی قصه نان خشک و قاق سیاه ها لیلیه ازهر را شروع کرده و گریان وزیر ها را میکشد.از همین تخنیک استفاده کرده و توانسته بود برادرش را به مصر خواسته و بعد از پوهنتون به صفت ترجمان سفارت مقرر کند و ماهانه پنجصد دالر امریکایی معاش بگیرد و حتی شیرزوی صاحب را واسطه کرده دخترک را گرفت.آغایی هروی هم از جمله پارتی های عبدالله و عبید جان و محق جان هستند .
خوب بیایید اگر واقیعت از زجر سفارت افغانی به تنگ آمده اید مظاهره کنیم و به سرک ها شعار بدهیم . تملم دنیا خبر شود که در سفارت افغانی چه میگذرد؟/هرگاه محصلین که موافق به مظاهره و به واقیعیت از حق دفاع میکنند رای بدهید . بیایید به سرک های قاهره بریزیم و شعار مرگ بر سفارت افغانی سر دهیم تا کرزی و وزیر خارجه در تلویزیون ببینند که محصلین در چه حال اند؟؟اگر موافق هستید بنویسید >>>>>>>
مدافعین حق بیچاره گان افغان قاهره الازهر الشریف

>>>   محصلین عزیز مقیم قاهره
بنده عضو شورای ملی افغانستان در کمیسیون امور دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی میباشم .
از شما محصلین عزیز تقاضا دارم اگر شما به اتهامات خود در مورد کارمندان سفارت افغانی وارد میسازید سند یا ثبوتی در دست داشته باشید . لطف نموده تذکر بدهید .صرف به اتهامات وارده تان اکتفا نمیشود و شما خود میدانید که فساد اداری به حدی است که قابل تصورش نیست؟
من تا فرصت که نماینده مردم نجیب افغان هستم در شواری ملی افغانستان برای تان وعده میدهم که حق تان را برایتان پس بدهم به شرط که سند داشته باشید نه سخن در هوا.
عضو شورای ملی افغانستان

>>>   کل این کار ها را ماما کریم میکند هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
ماما کریم خیلی آغاییییی نجفی قسم خورده والله اگر تو و نجم الله را بگذارد. فکر میکنی یادش رفته؟

>>>   همجنان در كويت همين قصه ميكذرد .......... سفير افغانستان در كويت همين سياست سفير قاهر را دارد

>>>   دوستان و هموطنان عزیز
بنده هم متن شکایت نامه تان را مطالعه کردم . و چون در مصر نیستم و خود دپلومات وزارت امور خارجه هستم و تا جای که معلومات در باره کارمندان سفارت افغانی مقیم قاهره دارم برایتان بنویسم.
محمد محق که تا جایی در متن نامه معرفی شده از ولایت هرات و یکی از جمله دوستان و وطنداران وزیر امور خارجه میباشد.
دوستان عزیز وزارت خارجه اصلا شخصیت دیپلواتیک خود را از دست داده است . نظام کرییر دیپلوماتیک وجود ندارد . بطور مثال چند نمونه را ذکر کنم که شما با او اشنایی دارید.
وقتی کارمند دیپلومات در کرییر دیپلوماتیک مقرر میگردد باید سه سال در داخل وزارت اجرای وظیفه کند تا اینکه در جدول اجرای وظیفه به خارج اعزام گردد.
محمد محق که قبلا در پوهنتون هرات اجرای وظیفه میکرد با واسطه آقای اسپنتا در وزارت امور خارجه بدون در نظر گرفتن شرایط مقرر گردید .
بعد از سپری نمودن شش ماه مخلف به مقررات و کرییر دیپلوماتیک . وزیری که داد قانون و عدالت را راه انداخته بود وی را به صفت سکرتر اول سفارت افغانستان مقیم مصر مقرر گردید.
لایحه تقرر در وزارت به سمت های سیاسی از خود شرایط دارد.
کسی که پست سکرتریت اول را بدست بیاورد باید سه سال در داخل وزارت در بخش کرییر دیپلوماتیک اجرایی وظیفه کند و بعد سه سال در نمایندگی سیاسی به صفت سکرتر سوم. سه سال دیگر در داخل و سه سال دیگر در خارج به سمت سکرتر دوم. سه سال در داخل و سه سال دیگر به سمت سکرتر اول .
خوب شما حساب کردید که چند سال در لایحه وجود دارد تا یک دیپلومات سیاسی وزارت امور خارجه سمت سکرتریت اول را کسب کند؟ 15 سال .
تا تمام خلای های سیاسی اش اصلاح شود.
تمام کار آقای محمد محق در وزارت امور خارجه از 18 ماه تجاوز نمیکند.
محمد محق معاش سکرتریت اول را غیر قانونی میگیرد.
آیا شما میدانید که مصارف خانه و دیگر دیگر آقای محمد محق چند دالر امریکایی میباشد؟
شما از بی عدالتی سفارت خانه ها حرف میزنید بیاید از درد دل کارمندان وزارت امور خارجه با خبر شوید.
کسانی درداخل وزارت وجود دارند که دوره نوبتی کاری شان و لیاقت کاری شان از محمد محق بیشتر است ولی متاسفانه برای کی بگوییم. اگر من سخنانم را ابراز کنم متیقن هستم برطرف خواهم شد چنانچه بعضی ها شدند.
محمد محق اصلا از لوایح کاری وزارت امور خارجه معلومات ندارد. من شما را اطمینان میدهم شما برویید و بپرسید چیزی را نمیداند.
یک موضوع را خاطر نشان کنم یک دیپلومات در جریان وظیفه حق ندارد تا از بورسیه دولتی استفاده کند. هرگاه شما معلومات بدست آوردید که محمد محق با استفاده از فرصت سو استفاده کرده و بطور غیر قانونی بورسیه گرفته و یا به اقارب خود بورسیه داده من منحیث یک کارمند 32 ساله این وزارت وعده میدهم تا با اجراات قانونی محمد محق را به کابل مطالبه نماییم .
............... کارمند دیپلومات وزارت امور خارجه

>>>   هههههههههه والله جالب است برادر شهنواز خان اولا من فکر نمیکنم که این را حیات الله نجفی کرده باش وثانیا اگر هم نویشته کرده باشد این حق هر محصیل و هر افغان است که راجع به موضوعات مختلف کشورش رای ونظری داشت باشد برادرم شهونواز خان امروز حیات اله را بنام هزاره بودن تعن مدهد وهمین هزارها نبود که در همین انتخابات با تمام تزویرش در پهلوی آقای محترم کرزی صاحب نشتن وایشان مع تزویر یک بار دیگر بر تخت سلطنت افغانستان شاندند برادرم شهنواز قومی هزاره یک جزئی لا یتجزای ملت ومردم افغانستان استن ودرتمام مسایل کشور حق رای ونظر را دارند وخودت هم خوب بیدانی که این شعار های را که شما کی هستید وچه کرده میتوانید باد برده وخاک خورده خودت در قاهره با هزار مکر ونیرنگی طالبانی مارا دولت کرزی عمیل یعنی در فارسی وابسطه امریکا بمباران میکند گفته پول صدهای شیخ مصری وعربی را حیف میل مکنی باز همان طور بادارنت یعنی طالبانت از چاقو وبربریت حتی مردم را اختاریه مینوسید ونجم که شما از آن نویشته کردید اولا من فکر نمیکنم ایشان ایقدر بیفکر بوده باشد که شما معریفی کردید ایشان را وثانیا هچ کس از زیر برگی پوش نیست خوب من زیاد نمینویسم فقد همین نتیجه رسیدم با همین نویشه که کردید فکر میکنم خودت بیچاره استی جالب است اصلا ما اتحادیه نداریم شما خود تان را معاوین اتحادیه معرفی کردید نمیدانم بکدام قانون معیار دوست شما
(شهنواز خان) از قاهره

>>>   برادر محترم حق كو
اولا سلام خدمت شما و همه دوستان و وطن داران من كاملا با حرف هاى شما موافق استم همه را درست فرموديد ولى لقاى ايوبى را خواست اين ها از ايشان خواهش كردن اين هم كس نبود كه در اين حكومت بيايد و جناب اشرفى كه كفتم كاملا افغانستان را ترك كرد اين بخاطر باك بودن اين اشخاص است من در تمام مورد كه نوشته ايد موافقم ولى فقط از روى شناخت خود با اين دو نفر كه توهين اميز در باره ايشان نوشته بودن دفاع كردم و مى كنم جون شخصيت هاى سالم استن با همين دوستى و شناخت خودم با اين ها شما باور كنيد بسران خودم به بول شخصى خودم تحصيل مى كند نه خواستم نه كفتم نه هم استفاده از اين ها كردم حالا هر كه مى داند اخرتش دوست عزيز موافق باشيد
ارمان 000

>>>   برادر عزیز !
اگر شما سفیر افغانسان در سعودی که کاکای کرزی است ببینید صد بار از سفیر افغانستان در مصر شکر میکنید ایشان هیچ وقتی به ما مردم نمیدهد تا مشکلات خویش را گفته و آنرا حل کند .
عبدالصمد ، ریاض

>>>   واااااااااااای بر نادان ترین محصل افغانی دنیا که در قاهره وجود دارد شما حتی نوشتن را نمی دانید چطور خودتانرا محصل حساب کنید و درحالیکه بر کرده های سفارت تان خاک پوشی می کنید شما که احساس خوابیده است و چشم تان نابینا شده است فکر کنم بمیرید بهتر است
اعوذبالله بابتن

>>>   خوانندگان عزیز شبکه اطلاع رسانی افغانستان سلام
من حیات الله نجفی دانشجویی سال چهارم اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه قاهره هستم. قسمیکه یکعده از خوانندگان این سایت به این باور شده اند که نویسنده این مطلب منم!!! من باید خدمت شما اعتراف کنم که من نویسنده این مقاله نیستم و نمی توانم درست بودن صد درصدی و یا دروغ بودن صد در صدی این مقاله را هم تایید کنم.
درست زمانی این مقاله نشر شد، که من سخت درگیر امتحانات میدترمم بودم و نمی خواهم و نمی خواستم که وقتم را از دست دهم و درگیر این مسایل باشم و امسال که سال آخرم است، یگانه آرزویم است که درسهایم را تمام کنم و برگردم به کشورم، تا شاید به امید خدا اندکی از رنج و درد که ملت شریف افغانستان می کشد، کمتر کنم.
من از دوستان که خواسته نویسنده این مقاله مرا معرفی کنند، ناراحتم و همچنان می دانم که کسانیکه این تهمت را به من زده در الازهر شریف درس می خوانند، که یکی از پایگاهای مهم دینی جهان اسلام است، به شما متاسفم که بدون اینکه خدارا در نظر گیرید و بدون اینکه ترس از تهمت زدن به برادر تانرا داشته باشید، هنوز غرق در جهالت هستید و به من تهمت زدید و هنوز در تعصب تا گردن غرق هستید.
درست گفته می توانم که مصیبت که حالا در افغانستان است، شما لحظه ای به فکر آن نیستید، همیشه دنبال تهمت زدن هستید و هرکدام بیشتر از پنج سال که باید درس تان تمام می شد در مصر زندگی می کنید، حتی بعضی شما بیشتر از ده سال هست که در مصر هستید. من به عنوان برادر کوچک شما از شما تقاضا می کنم که اندکی به فکر وطن و هموطن باشید، بجای تهمت زدن بروید درسهای تان را بخوانید. شاید حالا از این سخن من قهر کنید ولی در آینده مطمینم که تصدیقم می کنید.
حیات الله نجفی- دانشگاه قاهره

>>>   سلام بر تمام منتقدین فول خور و کچالو خور :
تا جاییکه از نوشتار برادران مدافعین حق بیچارگان الازهر الشریف نتیجه گیری شد و آنها طرح خوب را پیشنهاد کرده اند .
اگر به واقیعیت نویسندگان میخواهند از حقوق و عدالت دفاع کنند باید فداکاری کنند . اگر جراات چنین کار راندارند آرام بنشینند و سبب مشکلات بین محصلین افغان نشوند.
ما محصلین افغان همه به جای اینکه به فکر درس باشیم به جان هم افتاده ایم . خود سر به گریبا بیندازیم و ببینیم که خود کی هستیم ؟
بهر حال اگر توخود نویسنده متن و منتقدین اگر خود غیرت و احساس مردانگی داری چرا آزادانه درد دلت را نمیگویی و به نام این و آن هر چه مینویسید . وقتی حق با تو باشد تو دیگر نمیترسی و حالا چون دروغ و سبب ایجاد تفرقه هستی به نام این و آن نظریه میدهی .
بیا قرار نوشته برادر مظاهره راه بیندازیم و تا جهانیان بدانند که ما مشکل داریم و کرزی بداند ما مشکل داریم .
وقتی جراات نداری آرام در اتاقک 3/3 ات بنشین و از فلش انترنت ات استفاده کرده و مصروف چت کردن باش .
بیا مظاهره کن من با تو هستم اگر حق با تو باشد .
اگر نی کچلو گک ات را پخته کو . نماز خو نمیخوانی دعا کن که شکر بورس گرفتی.
4 سال را در 16 سال میخوانی .آیا چنین آدم های در بین ما نیست؟
خود بگو.
اگر نه میدانی که چاقو نجم الله اول بار در کجایت اصابت میکنه نجفی جان ؟؟؟؟؟؟؟ خودت بفهم .
محمد مومن محمد اسحاق ریس اتحاد محصلین افغان در قاهره

>>>   سلام برای تمام مردم افغانستان این خودش یک حققیت است دیپلومات های که هیج جیز را نمی فهمد امده اند سکرتر اول که هیج لیاقت ندارندو وقت شان که پوره میشود دباره تمدید می شوند بخاطر که واسطه دارند

>>>   سلام برای تمام مردم افغانستان این خودش یک حققیت است دیپلومات های که هیج جیز را نمی فهمد امده اند سکرتر اول که هیج لیاقت ندارندو وقت شان که پوره میشود دباره تمدید می شوند بخاطر که واسطه دارند

>>>   دوستان معاش خور پوهنتون قاهره
ما ازهری ها خدا داریم . شما اینقدر بد بخت هستید که یک راز ناکامی و خارج شدن ماما کریم مسکین را از پوهنتون نگاه کرده نتوانستید.
به شما چه ارتباط دارد که ماما کریم 15 سال در مصر است . حالی کدام کار خراب خو نکرده درس خوانده اینکه کله اش کار نمیکنه گناه او بیچاره خو نیست . خوب ببینید که او بیچاره در این 15 سال در مصر چه کرده است. قرار ذیل است :
شش سال در شریعه و قانون ازهر با سوختاندن یک بورس تحصیلی
دو سال در فاکولته طب قاهره
دو سال در فاکولته زراعت قاهره
پنچ سال در فاکولته اقتصاد و علوم سیاسی قاهره
دو سال صنف اول
سه سال صنف دوم
و حالی هم اخراج شده .
ماما کریم متاسف هستم بجای پول پیدا کردن از طریق اتحادیه درس میخواندی خوب بود.
سفارت مسول نیست که پرسانت کند که چه میکنی در 15 سال فامیل را خو بازی میتی . خبر داریم که برادرت را گفتی که یک ماه بعد دکترای خود را میگیری
روح الامین الازهر الشریف

>>>   دوستان عزیز
این دیگر عدالت نیست . شما صرف ماما کریم مسکین را محکم گرفتید .
بشیر بدخشی را کسی هیچ چیزی نمیگوید . الله خلیک گفته 25 سال است در مصر خواب است و خوب مطمن است که سال چهارم دایم العمر است تا وقت مرگش فاکولته حقوق وی را اخراج نمیکند.
و تاسف اینجاست که نام محصلین افغان را در فاکولته حقوق بد کرده است و هر استاد محصلین افغان را میبیند میگوید در کله ات مغز داری یا بشیر واری هستی . شما ببینید که اصلا به فکر نام و حیثیت وطن نیست. و سفارت بیکفایت هم برایش سالانه 960 دالر امریکایی مدد معاش میدهد و هر سال اسمش در ایست محصلین فارغ درج میگردد و 1000 دالر پول تکت طیاره را میگیرد . و ماهانه 500 دالر از جای کاری که فیروز الدین قونسول اسبق مقرر کرده اش بود میگیرد .
اینها مثال است چرا حقیقت را نمیگویید
محمد لقمان کوهیار پوهنتون قاره

>>>   سلام معلومات برادر عین الله کاملا درست است و من هم تایید میکنم خصوصا در مورد بورس ها که هر سال حیف و میل میشود.
ولی برادر عزیز عین الله(هزاره) تو جنایت ها و خیانت های عین الله ها(هزاره ها) را که در افغانستان خصوصا در کابل در سالهای 1371 الی داخل شدن طالبان به کابل انجام دادند را فراموش کردی. شما به سر مردم میخ کوبیدید سینه های زن های افغان را بریدید به سر مردم مظوم ما روغن سرخ کرده ریختید ورقص مرده از برادران افغان ما ساختید به سرکرده گی مزاری ........حالا امدید. و موی از خمیر میکشید خجالت بکشید خدا را شکر کن که برایت زمینه تحصیل فراهم شده ازین بیشتر منافقت نکن
نجما از پوهنتون قاهر

>>>   سلام بر خوانندگان عزیز القدر المکرم المعظم المجلل
بنده دکتر عبدالله برادر عبیدالله کارمند محلی سفارت افغانستان در قاهره هستم .
من در مجا اولا برای مهمانان سفارت گفته ام گریه کنند . آنها خودشان گریه میکنند دیگر من چه کنم؟
اگر من چاپلوسی سفارت را نکنم و هروی چاپلوسی نکند سفیر صاحب کی بورس وعده کردگی را برای پسر هروی میدهد؟
چه کنیم شما هم چاپلوسی کنید و بورس بگیرید و گر نه آرام بنشینید و سر و صدا نکنید.
دکتر عبدالله برادر عبیدالله کارمند محلی سفارت افغانستان در قاهره

>>>   سلام بر تمام دوستان عزیز
بنده همه این دوستان فول خور خود را میشناسم . همه به جان هم افتاده اند و یک دیگر را دشنام میدهند و همین قدر فکر نمیکنند که چرا این همه جنجال را راه میندازند.
بهر حال آغایی حیات الله نجفی که این بار جهت منفی اختیار کرده و اعلان کرد که متن مقاله را ننوشته است.
وقتی جرات نداری حیات الله جان از اول این مقاله را نوشته نمیکردی . تو تنها نیستی که این مقاله را نوشته کردی سلمیان بامیانی هم با تو همکار است .
فکر میکنی حالی همه باور کنند که تو این کار را نکردی ؟؟؟؟؟
نجم الله قسم یاد کرده خودت میدانی دیگه که با چاقو در کجایت میزند و حالی قسم اش سلیمان را هم در بر میگیرد .
و فقط منتظر باش که دعا کن که زنده افغانستان بروی.
نجم الله قسم خورده تا لب سیاه خالدار سلیمان را ببرد همان قسم که مزاری لب های مردم را میبرید.
حالی همه خبر شده اند دیگه دیر شده و حال همه چهره شر انگیز ات را شناخته اند .
طبق شایعات مدینة البعوث الازهر جناب سفیر صاحب رسما تصمیم گرفته اند که حیات الله نجفی و سلیمان بامیانی را از مصر اخراج کرده و به جرم شایعه پراگنی و تبلیغات علیه سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در قاهره تسلیم لوی سارنوالی افغانستان کند . اکنون مکتوب توقیف و دیپورت شدنش هم از افغانستان هم مواصلت کرده است .
نجفی جان خدا کند مصر خوش گذشته باشد .
شهنواز معاون اتحادیه محصلین افغان مقیم قاهره

>>>   دوستان عزيز من هر كيز كسي را تهمت نكردم اين وا قعيت بو ده است كه در باه هروي صاحب كو فتم جون همه دانشمندان افغان ميدانند كه اغا ي عبدالروف هروي واغاي د. عبد الله هروي جي دو ربا زي ميكنند در بين محصلين افغان غير جنك اندازي وغير منافقت وجابلو سي در سفارت ديكر هج كا رندارند همكي شاهد حا ل استن در امتحان را دو ي يك محصلي بجاره بنام زيد الله كا مياب شد واغاي د. عبد الله كه در رادو يكا ر ميكر د بجا ي زيد الله عماد الدين خانم خو درا معر في كرد وسبب همه مشكلات در بين طلاب اين دو جهره فرسوده مفسد استن20 سال است كه اينها در مصر استن نميدانم جي خدمت با افغانها كردن بغير منفا قت در بين محصلين.
ن م.م

>>>   نميخواهم در تفاصيل التفاصيل داخل شوم فقط ميخواهم بكويم حرفهاي استاذ عين الدين صد درصد صحيح ميباشد. سلامات و احترامات برايش و عيدش مبارك. قابل ياد آوري استكة امسال 4 اشخاص نا اهل بواسطة عبد الله هيراتي و عبد الروف هراتي در راديو قبول شدة اند. كساني هستند كة هر كدامشان 3 سال كم از كم در كلية ناكام ماندند و يكي انها از جامعه قاهرة فصل شده ودر ازهر رفت.همه اينها بواسطة عبد الروف و عيبدالله هيراتي ......محترفين بة راديو راة يافتند.خداوند همة را توفيق عطا فرمايد.بورسهاي تحصيلي كما في السابق به مقربين سفير و اهل خانوادة اش دادة مي شود بعضي از محصيين واقعا اهل آن اند كة برايشان بورس دادة شود اما هيهات زيرا واسطة ندارند .

>>>   زيدالله عمادالدين اكر جي هميش ازسياست خارجي ايران دفاع ميكند وليكن ضد تعكير علاقات افغاني و باكستان هم ميباشد. در امتحان راديو بدرجة اول كامياب شدة بود اما واقعا عبد الله حيراتي كة حقوق افغانيان را احتكار كردة با رئيس راديو اتفاق كردة فريحة جان خانمش را انتخاب نمودند.

>>>   ازخورسندي نمي توانم جه بنوسم واقعا محترم عين الله حفظه الله خباياي و حقائق كه مدتها مستور بود براي دانشجويان افغان در مصر آشكارا كردانيد.ومن جملة و تفصيلا سخن هاي شان را تاييد ميكنم.سفير افغاني ايوب يك انسان ......ميباشد.اما آقاي محق تا جائيكه مي دانم انسان خوب بودة و دوما سعي ميكند تا مشاكل بعضي محصلين را حل نمايد.اما جلالك بواسطة آمدة حتي فارسي ادبي را هم نمي فهمد. تعسا لهم جميعا.

>>>   محق صاحب ، دکتر صاحب عبدالله ، دکتر صاحب هروی ، عبید جان
خوب میکنند که هر چه میکنند . آیا پشتونها و پنجشیری ها استفاده نکردند.؟
چند پشتون در مصر است ، چند پنچشیری است؟ همه بورسیه ها حق پشتون ها و پنجشیری ها نیست
دیگر ها هم حق دارند. تا اسپنتا صاحب وزیر است و اسماعیل خان وزیر زور تان در کمر تان.
همایون غفوریان دانشگاه قاهره

>>>   گرانو ورونو
پارسی نوشته کنم که همه بفامد
دیشب من خواب خراب دیدم. و از ترس خدا و رسول حقیقت را میگویم و از کسی نمیترسم حتی مرا بکشد.
او برادران این مقاله را آرین و اسد نوشته کرده است
محمد خالد شینواری کلیة اقتصاد و علوم السیاسیة
کسی با ما دعوا کند باز ببیند ما چی میکنییم

>>>   برادران عزیز
شما چرا به اندازه سر سوزن عقل ندارید ؟ این پشتون هاست که شما را به جان هم میندازد.
تا هنوز هوشیار نشده اید.
خالدین ضیایی ماستر علوم سیاسی دانشگاه قاهره

>>>   هههههههههههههه
ههههههههههه
هههههههههههههه
در قاهره محصيلين وجود ندارد هم فکر میکنم دیوان هستند ایشان بتداوی ضرورت دارند یک دیگرشان را ریشخند میکنند من یک پیش نهاد دارم به سفارت افغانستان در قاهره او اینکه چند نفر طبیب نفیسی واعصاب را باید بیرند تا هم محصلین که در قاهره یعنی در مصر هستند تداوی کنند در غیر آن مجموعی از مجانین آنها پیش نیستند شما فکر کنید که این حرفاهی که در حق یک دیگرشان مینوسند جز مرض نفسی چیز دیگر اصلا نیستن این موضوع را نباید سفارت افغانستان در مصر نادیده بیگرد این مردم به افغانستان بر گردند با ود کنید که افغانستان را خراب میکنند
شکر الله از پاکستان

>>>   برادر مسعود الرحمن جان
خودت وقتی نظرت را نوشته میکنی و بالایم انتقاد میکنی باز نام مرا چرا نوشته میکنی ؟
مرد واری نام خود را نوشته کن. دیگر اینکه املا تان هم ضعیف است مثل که مکتب هم نرفته اید و در زمین ها برنج بغلانی کشت میکردید.
افغانستان که رفتی کورس بیسوادی بگیر . پارسی مه از تو کرده خوب است.
شهنواز معاون اتحادیه محصلین افغان در قاهره

>>>   جناب آرمان صاحب خصى مال.
بقول يك دوست پنجشيرى كه تازه به كشور آسترليا برگشته ميگويم كه يكبار به آسترليا برو تا ببينى‌كه اهل بيت جلالت مآب سيد احمد اشرفى در چى بدنامى با تخارى هاى هم نوع خود زندگى ميكرد. هراتى‌ها و كابلى ها با خانواده اى اين ... اشرفى رفت و آمد نميكنند. شنيديم كه از دست يك هراتى در آسترليا خوب يك لت جانانه هم خورده كه سه هفته بغلش درد ميكرد. اشرفى ....، دون و مرتجع و پله بين است كه به نام ملاى كيسه بر مشهور عام و خاص شده است.
خانواده اش نام تخارى ها را با اخلاق بد خود بسيار بد كردن.

>>>   فکر می کنم در باره این حرف ها فکر نمودن سر آدم را سفید می کند وفایده ای هم در پی ندارد تن به تقدیر بده ویا اینکه چانس رسیدن به سرسفره ایشان را دریاب که وقت مثل برق می گزرد .

>>>   همه چيز که شما نوشته کرده ايد درست است درهمه سفارت هاي افغانستان خيانت و بي عدالتي روان است اشخاص که از صنف ١٢هم فارغ نيستند در سفارت هاي افغانستا ن کار ميکند و شهادت نامه هاي جعلي از ممالک همسايه کرفته هستند اشخاص که به درجه کدر از از پوهنتون هاي افغانستان فارغ شده است انها بي روز کار هستند چرا اين قدر بي عدالتي ؟سوال من از جناب وزير صاحب خارجه است :ايا وظيفه کرفتن در سفارتها به اسا تجربه علمي است ويا به اساس روابط و تجربه ي جنکسالاري ؟ از خدا وند ترس کنيد حق مستحقين را تلف نه کنيد کمي قران را مطالعه کنيد اکر شما ميخواهيد که کدام مردم به اسناد جعلي هال هم در سفارتها کار ميکند

>>>   سلام تقديا برادر عزيز عين الله جان
باور دارم كه گفته هاي شما نه تنها در سفارتخانه ها بلكه درتمام ادارات افغانستان مصداق دارد
شما ازچند بورسيه محدود سخن مي گوييد .شايد اطلاع نداريد كه صدها بودسيه به افغانستان آمده وبدون اينكه كسي خبر شود از طرف دلالان حرفه اي قاپيده مي شوند
مبارز بصير كابل

>>>   سلام برادر عزيز عين الله جان
فکر می کنم در باره این حرف ها فکر نمودن سر آدم را سفید می کند وفایده ای هم در پی ندارد تن به تقدیر بده ویا اینکه چانس رسیدن به سرسفره ایشان را دریاب که وقت مثل برق می گزرد .
بشارت دانشجوی رشته شیمی دوره کار شناسی ارشداز تهران


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است