حمله به ریاست ترافیک کابل
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۴۹    ۱۳۹۱/۱۱/۲ کد خبر: 47055 منبع: پرینت

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301211155584983.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301211155581503.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301211155581936.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301211155581916.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301211155581204.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301211155582515.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301211155582915.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807114838.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807114791.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807113358.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807114807.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807111857.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807112452.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807114946.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807112446.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807113776.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807112018.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807112948.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807114465.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201301/201301210807111740.jpg


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   دوستان هموطن
چی وقت از دست این وحشیان نجات خواهیم یافت .

>>>   جهالت، بیسوادی و فقر عامل تمام این وحشت صفتی هاست.

>>>   طالب ها از ادم شدن نیستند این هم نتیجه ازاد ساختن شان از زندان است . اکنون رئیس شورای عالی صلح باید در بدل رهایی طالبان جوابگو باشد. به عقیده من با طالبان تا نابودی کامل انها باید جنگید

>>>   کشور بی سر پرست است و ... زنده است همین است پشتر از این توقع ندارم نو اقا

>>>   خدا به ترافیک رحم کند شلوغتر شد.

>>>   برادران ما با ز بيگفتي و نمك حرامي نمودند
خالد

>>>   باطلان این چوچه های یهود باز کار خودرا کردند. ایخدا

>>>   لعنت خداوند ج و رسولش باد بالای این انتخاری ها، تروریستان و قاتلین مردم بی دفاع افغانستان.
زنده باد نیروهای ملی امنیتی افغان !
کابلی

>>>   چه سود میبری ملا عمر ازین کارت
که هد یه میدهی هر روزتو به بادارت
چرا پیاده نمیشی تو از خری شیطان
الهی درد بگیری تو دردی بیدرمان
نبی جاغوری

>>>   سلام به همه وطنداران عزیزو رنجدیده افغانستان وبخصوص نیروهای امنیتی عزیزکشور. خلاصه چیزی باید بگویم که بارها همه برادر ها به همین ارتباط گفتند ونوشتنددرکنکاش وگفتمانها نیزهمه وقت کارشناساها نیز واضح گفتند. سوال شود ازطرف ملت رنجدیده افغانستان ازملاکرزی که ده سال شده که توصدای صلح را بلند میکنیدجانب مقابل همه وقت گفتند باتوصلح نمیکنیم وکلیمه مقدس صلح را دایم زیر پا میکنندقبول نکردن یعنی زیر پاکردن است.هروقت که توملاکرزی صلح را پیشنهاد کردیدآنها جدی ترشدند وحملات شان اگرآرام بود شروع میکننداصلآهدف ملاکرزی هیچ فهمیده نشداگرهمین طالب های که تومنحیث ریس جمهور کشور بالایش اعتماد میکنید اززندان رها میکنید برایش دفتر میدهیدبا واسکت دستگیر میکنید به تحصیل روان میکنیدو...برعکس آنها هیچ گپ ترا قبول ندارند هنوز هم شما ریس جمهور اسرار میکنید برادرناراضی میگوئید حامیان آنهارا برادر دوگانگی میگوئیدو آنها ازهیچ نوع عمل آدم کشی شان دست بردارنشده بلکه شقاوت شان چند برابر میشود. روزانه که صدهانفر درماین کنارجاده درجنگ های رویاروی درانتحار ها درمحافل غم وخوشی درقصابی هایکه گویا این نفر درحکومت است کافر است ازطرف هم پیمان شما همه وهمه اینها صورت میگیردجوابگوی این جنایات خونین که است. که درخون بی گناهان شنا میکنددست که باید ازاین خون ریزی قطع شودخوب دقیق فکر کنیددر همین چندروز پی درپی درحالیکه همراه لالای کلان اوباما فیصله کردید که باطالب جنگ نداریم دفتر درقطر داده شدهمه اطفال بیگناه افغانستان وغیره ملت دادمیزنند که صلح میخواهیم . درهمین حالت برادرهای ناراضی تو ملاکرزی حمله به اسدالله خالد،حمله به دفترامنیت ملی درجوار ولایت کابل حمله درریاست ترافیک کابل وغیره صرف درکابل دیگر ولایات رامیگذاریم .واه واه واه چه عجیب ریس جمهور داریم ههههههههه مسولیت به دوش که است نه شما کرزی صاحب مسول نیستید مسول من هستم خدا توفیق نیکی بدهد ترا کرزی صاحب ملت مظلوم رابخاک وخون کشاندیدهیچ هدف شمارا فهمیده نشد که شما درکدام مسیر روان هستید.خدایا رحم کن.احترام به همه ملت عزیزورنجدیده ام
احترام به کارمندان محترم شبکه afghanpaper.نصرالدین ازکابل زیبا.

>>>   مرگ به کرزی و برادرانش.
ای خدا یگان وقت به عدالتت شک میکنم کرزی آرام در ارگ در خانه اش نشسته و مردم بی گانه به خاطر سیاست دوگانه او شهید میشوند چرا ؟؟؟چرا؟؟؟چرا؟؟؟
بنده گنهکارت را ببخش.
ساجد حسین جنتی

>>>   خدایا این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت. خدایا ما چه وقت راحت وآرام خواهیم شد. خدایا این ظلم را به قدرت خود به پایان برسان. که ملت تباه شد. آمین
غوری

>>>   برادران محترم اقای کرزی حق طبیعی دارند. چون بیشتر از این چیزی نمیدانند وکاری نمیکنند.روزی خود اقای کرزی به نسبت نادانی وغلامی این غلامان نابکار گفته بود که این کار ها کار طالبان نیست . چون اقای کرزی بیشتر از هر کس دیگر طالبان را میشناسد . چون ایشان برادر وی اند وحد و اندازه خرد انان را میداند وبهتر می فهمید که عقل انان به این حد نیست و انها فقط وسیله اند مثل هروقت دیگر نوکر بیگانه بوده و این وظیفه راخوب انجام میدهند . لعنت خدا ورسول الله به پاکستان و این ادم های بی هویت و بی همیت وبی فرهنگ

>>>   باز هم جنایت کاران در نقاب اسلامی خون چند بی گناه را ریختاندند و دلهای باداران شان را خوش ساختند
آیا واقعا در این ساختمان خارجی ها بودند نه خیر چند تا پولیس ترافیک که جهت پیدا نمودن چند لقمه نان برای فامیل خود بودند

>>>   حملات اخیر نشان دهنده دست پا زدن غرب در کشور است ؛ زیرا این چنین حملات نیاز به تاکتیک های مشخص دارد و بدون کمک چنین حملات بسیار دشوار می باشد. لذا تنها عامل چنین حملات فقط گروه های مافیای غرب هستند
حمزه

>>>   کسانیکه باهمکاری یهودونصارا خون برادرانتان را میخوردید کفنهای تانرا اماده کنید که روز ملت مظلوم هم میرسد.

>>>   طالبان بیفرهنگ برادرهای کرزی بیفرهنگ حال مناطق غیر نظامی را هم هدف قرار میدهند.
ترافیک نه سلاح دارد و نه جبهه جنگ را میشناسد- ترافیک صرف زیر تسلط وزارت داخله و یک بخش غیر نظامی در وزارت داخله است.
مردم غیر افغان یا غیراوغان /اوغانستان باید - احد اقل براه آدمگری و حق شناسی خود - دیگر هرگز به طالبان آدمکشی مانند - کرزیها - اشرفغنیها و خلیلزاد ها و دیگر زیها رای ندهند و این ملیشه های سلیمان کوهی را برادر خطاب ننمایند ورنه سزای تان ازین بد تر خواهد بود- چون شما مردم که اوغان ویا افغان ویا پشتون را برادر و هموطن خطاب مینمایید و از ظلم و جفاهاییکه در طول دوصد سال بشما و پدران تان از طرف این جاهلان بیفرهنگ صورت گرفته آگاه نمیشوید - خداوند هم شما را نخواهد بخشید.
خراسانی
امید نشرشود.

>>>   حمله کنندگان به ریاست ترافیک کابل از پای درآمدند
چه سود میبری ملا عمر ازین کارت
که هد یه میدهی هر روزتو به بادارت
چرا پیاده نمیشی تو از خری شیطان
الهی درد بگیری تو دردی بیدرمان
نبی جاغوری

>>>   ما به نیروهای واکنش سریع افعانستان افتخار میکنیم.وسوال این جاست که این حمله بزدلانه چرا در ریاست ترافیک؟این به کلی یک هدف احمقانه است. موضوع باید پس ازحمله بررسی جدی شود. تنها این به ما کفایت نخواهد کرد که مابشنویم که کی ها مسولیت این حمله را بدوش خواهد گرفت. حلقات در داخل باید شناسایی شوند

>>>   من یک خواهش دارم که دیگر واژه افغان را بالای خود به کار نبرید اگر پشتون یا افغان نیستند چون پشتون، پختون، پتان ، پوختون، افاغنه ، افغنه،اوغان ، آپگان ، پختانه، پشتاانه، همه یک معنا دارد و واژه افغان تاکتیکی برای گول زدن اقوام غیر پشتون و انحصار نام کشور به نام یک تبار یا قوم به کار برده شده و ما نتیجه ان را میبینیم که همیشه اقوام غیر افغان / بومی این سرزمین توست اوغان ها مهاجر خوانده می شوند ! و و در تلویسیون ها هم می گویند که افغان تنها پشتون ها هستند اما ما به بسیار بی شرمی باز خود را هم افغان می گویم! از برای خدا بس هست ، بیدار شوید ، هویت ما را گرفتند ، نام کشور را تغیر دادند ، نام زبان ما را تغیر دادند و مخلوط از عربی ، انگلیسی ، پشتو و اردو ساختند و نامش را از از فارسی با دری و افغانی تغیر دادند ! به خاطر نام و هویت که بنام پشتون ها هست از انحصار طلبی خلاص نمی شویم و خود را بالای ما تحمیل کردند !

>>>   افتخار ما هستید شما سربازان عزیز اوغانستان عزیز.
اوزبیک باله سی

>>>   ای ملت بخواب رفته خواب کنید، رییس دولت تان ادم صلحخواه است. بالاخره... می بینید که تمام تلاشش بخاطر رها ساختن انتحاریون و مزدوران پاکستان در هر جا و هر موقع مثمر بوده و عنقریب تمام برادران طالبش ازاد خواهند شد. شما شاهد هستید که تمام تلاشش بخاطر جلوگیری از به محاکمه کشاندن و به دار اویختن این ادمکشان حرفوی نتیجه داده و تا امروز یک نفر ازین انتحاری ها به سزای اعمال خود نرسیده و حتی بوساطتت جناب همایونی دوباره از زندان ازاد و برای اماده گیری بعدی رهسپار پاکستان گردیده اند.
هموطنان بگذارید که پاکستان + برادران ناراض مقیم ان دیار که همه مدعیان اسلام ناب هستند کابل جان را مانند سابق به خاک هموار کنند. اما یادتان باشد که شما علیه این عمال مزدوران نجنگیده و جبهه نگییرید و گرنه از جمله جنگسالاران خطاب خواهید شد.
خداوند صلح را دوست دارد، انتحاری ها را به تماشا بنشینید، کرزی صاحب ادم صلحجو هست انشالله طابوت صلح را قدم به قدم تا وقت پایان ریاستش به وجه احسن و ابرومندانه ان دفن خواهد کرد.
خودم

>>>   واى واى
كرزى بابا بس است اين... با اين برنامه هاى ساختكى ات

>>>   البته رياست ترافيك از طلبان ريشود خاسته...

>>>   برادر، وطنت را امریکا از زیر پایت دزدید، به زودی حکمتیار و ملا عمر را بالایت حاکم میسازد، در آینده نه چندان دور هزارها برادر فقیر و بیچاره ات در تونل های زیر زمینی استخراج معادن برای امریکا و غربی ها جان خواهند داد، محیط زیست وطنت مسموم و زهرآلود خواهد شد و انسانهای فقیر فقیرتر خواهند شد. اما تو دیگر هیچ مشکلی درین وطن نمی بینی، جزء کلمه افغان و غیر افغان؟ هر نام که برایت انتخاب میکنی، بکن. اما به لحاظ خدا و وجدان بیدارت، یک لحظه هم درباره چیز های که نوشتم، نیز فکر کن.
نادر

>>>   باعث تاسف است كه در دنيا مردم به دنبال توسه و پيشرفت است و ما برادران ملي ديني و ... خودمان را آماج و نابود مي سازيم.
قاسمي از قم.

>>>   در نظام که عدالت وجود نداشت هران چیزی اتفاق می افتد شاید ازین کرده روز بدتر را شاهد باشیم بی عدالتی ریشه تباهی یک کشور و یا ملت است
رهگزر

>>>   چرا اين طالبان به امنيت ما حمله ميكند چون خواسته اي اس اي پاكستان است چون پاكستان يكدفعه نظام دولت ما را توسط طالبام از بين برد حالا از اين كه ما امنيتً ملي داريمً جوانان سرشار كه از وطن شان دفاع ميكنند دشمن در رنج عزاب است من درود ميفرستم به جوانان اوردوي ملي

>>>   ...به پاكستان به همراهي اين طالبان...

>>>   کدام امنیت؟؟؟ امنیت برای کسانیست که به اسانی بیت المال را تاراج و به خارج انتقال میدهند برای ما همیشه بدبختیست بگذار که خاینین ملی با وجود طالبان خواب خوش نداشته باشند . وقتی از دست طالبان رهایی پیدا میکنیم که پنجشیری در قدرت نباشد و تا وقتیکه این باند های...در قدرت هستند خداوند طالبان را کم نکند.

>>>   خودکرزی خدا زده طالب استه بخاطریکه چند وقت پیش برادران خوده ازاد کرد و انها را خوب سبق داده بوده که دوباره بروید جنگ کنید اگر دستگیر شدید غم مخورید برادر شما رییس جمهور است دوباره ازاد تان می کنم با ازاد کردن انها بعضی برادران کرزی را ادم دلسوز و مهربان خواند و حالا چه شد؟؟؟
mostafa

>>>   برادران حامد کرزی اند ...
احمد

>>>   خلاصه از ما مردم موش مرده جور کرده اند. هر کس به هر اعنوان که خواست ما را در هر دوره و زمان در خانه های ما کشت زد و کند ولی ما ملت باید طرف شان خاموشانه نگاه کنیم و بس اگر همین حاکمان بی کفایت که از یک دهه بدینسو بالای مردم ما حکومت میکنند.
به همین شکل بگذاریم نه تنها که نمیتوانندتا در بین خود جور بیآیند بلکه تمام ملت را به دست نوکران و چاکران اجنبی به خاک و خون میکشانند چونکه به آنها فقط مقام و منصب ارزش دارد وهم کسی از فامیل های شان در این حملات از بین نمیرود تنها ملت و مردم بیگناه باید همیشه جبران حماقت و تجارت انها را بپردازند و درطول تاریخ جزای ملتهای خاموش وبی صدا همین بوده است و میباشد.
سید مصطفی کابلی

>>>   برادر محترم اگر همین پنجشیری ها که تو یاد کردی سر قدرت استند اگر نباشند شاید که تو قامیل خود را هم از دست بدهی به کمک همین پاکستانی ها شاید به فامیل های مردم هم تجاوز شود که شده هم مگر فراموش کردی یا اینکه از جمله همین تجاوز گر ها خودت استی
من خودم از هرات میباشم باور به خدا قسم میخورم
رامین هرات باستان

>>>   تاوقتیکه هزاره -ازبک و تاجیک براثر سفارش چند تن فروش و خاین نمک حرام بنام سران قومی یا تیکه داران قومی مانند - ...و برخی دیگر از یک اوغان یا افغان سلیمان کوهی پیروی و جنایت بر حق رای مردم جهت - برگزیدن یک سلیمان کوهی افغان را نمایند و ما را افغان بسازند.
هرگز کسانیکه ازین اعمال این جانیان قوم فروش و زبان فروش عملی کنند - روی خوشی را نخواهیم دید.
به پیش بسوی بسیج مردمی جهت براندازی بی فرهنگهای سلیمان کوهی.
کابلی

>>>   با سلام
ایهم نتیجه آزادی سازی طالبان است از زندان می باشد!
اقای کرزی بیشتر ازاد کن تا حملات بیشتری انجام دهد!
تا مردم بیشتری را به خاک وخون بکشد!
آزادی طالبا نتیجه ای جز قتل وکشتار مردم دارد؟؟؟!!
ازاد

>>>   محترم کرزای یک فکری به حال قوامان خود بنمائد تا کی آنها... می ماندابروی افغانستان را توی دنیا برده است ینها خجالت نمی کشد از این همه ادم کشی در افغانستان

>>>   کسانیکه میگویند که چه وقت از شر این... نجات می یابیم برایشان باید بگویم که هر زمانیکه به خداوند رجوع نموده و کلاه تان را پیشروی خود گذاشته و اگر بیسواد هستید که به یقین نیستید و احداقل میتوانید درین مورد چیزی بنویسید باید خاطر نشان سازم که یکبار تاریخ را که مربوط تاریخ نویسان قبیلوی درباری نباشد و امروز انترنت همه را در خود جا داده مطالعه فرمایید اگر افغان یا اوغان یا پتان یا پشتون نیستید و خود را افغان میدانید و از فرهنگ.... دور و به ... هم نژاد طالبان افغان هستید و به کرزی و خلیلزاد و دیگر قبایل رای میدهید. تا آنزمان خونتان جهت ریختاندن حلال است.
مخالف طالب و قبیله

>>>   اين پروسه ادامه دارد. هر فرد أفغانى كه كشته ميشه اين لجوج ها دالر به جيب ميزنند.
هم طالب ها و هم كسانى (هم اكنون در كشور ما هستن ) كه فابريكه سلاح سازى دارند. و آنها بايد سلاح أيشان فروخته شوه. تا وقتى مردم و جوانان ما اگاه و بيناه نشوند. اين آش است و اين چمچه. پس بيايد مردم يكجا شويم. هر گپ را زود باور نكننيد. دشمن و دوست خود را بشناسيم.

>>>   هزاره ها ازبکها و تاجیکهای غیر افغان سر در گریبان کنید و بعد کرزی... را ملامت کنید. در انتخابات بعدی هم رای شما برای یک اوغان مانند کرزی یا خلیلزاد و یا کدام شخص دیگرش سرنوشت... شما را رقم خواهد زد.
تاجیک

>>>   ...بر کثیفستان که هر روز امنیت و ثبات کشور ما را به باد مسخره می گیرند و عوامل ای اس ای پاکستان با لباس طالب ظاهر می شوند حیات مردم و امنیت مردم را بخطر می اندازند

>>>   این وطن مخروب و ویران تا بکـــی
نالــه وفــریاد افـغـان تابــکــی
جنگ و خون ریزی و غارت بین ما
کشتن نسل مسلمان تا بکی
همه در سایت آقای کرزی را ملامت می کند. من در این باور هستم اکر ملت و دولت با هم در مورد بوجود آوردن امنیت در کشور تلاش را درخرج ندهد. ما افغان ها همیش شاهد این چنین حالت خواهیم بود.
با احترام محمد عالم (فاضل)مشهد ایران

>>>   بدبختان... سر و چشم و گوش بسته ای وای بر شما که تا عقل حریت در شما جوانه زند معلوم نیست که چقدر جوان فدایی در راه حق شهید می شوند زنده باد جهاد و زنده باد مجاهدین فعلی که در مقابل کفار صلیبی و مزدوران شان می جنگند خدای حق یارتان باد
انجمن جوانان هرات

>>>   این هم مگذرد

>>>   با سلام یکی از... که کرزی مرتکب شده طرفداری از طالبان است انها هر چه می کشند کرزی صاحب می گویند انها برادران ما هستند. شاید واقعا برادرش باشند و دلش نمی اید که در زندان باشد و شاید هم از این اشوب و قتل و کشتار ادم های بی گناه نفعی می برد که ما خبر نداریم تا طالبان در افغانستان اسمش هم که باشد هرگز اباد نمی شود و هر روز بر ویرانی افغانستان بیشتر می شود

>>>   Haroon Zeary
‎حوادث أفغانستان در ٣٠ سال كشته نتيجه روند إز قبل بلان شده مراكز سياسى و علمى أروبا و أمريكا است. كه در نتيجه جريان هاى ملى مانند مصدق در ايران و سادات در مصر به قلم اول به دولت هاى كه منافع كوبراشن ها ى إيلات محتده أمريكا را مدت زياد تأمين م نمودن تبديل كرديدند. بعد إز فرو باشى اتحاد شوروئ اين مراكز و منجمله كمبلكس نظامي صنعتي جهانئ مواجه به بحران آدامه موجوديت خود شد. استخبارات غرب با همكارى استخبارات باكستان در أكسفورد بينظير بوتو را هدف و وسيله به وجود أوردن طالبان كه أن زمان أطفال ٨الى ١٥ سال بيتر نبودند هدف دانشكاه هائ سايكالوجي قرار كرفتند. كردم أفغانستان هيج وقت راضى به موجوديت ويروى خارجى نبودند و مراكز تحقيق أتى غرب و شرق مدانستند كه مواجه به مقاومت مردم خواهند شد. ساناريوى بعدى بارى أفغانستان آدامه جنك هاى قومئ و مليتئ مي بأشد تا بارلمان أفغانستان تقاضاء موجوديت نأتو را بيشنهاد كند. افغانستان به ملالي در شرائط جديد اقتصادى منطوقوئ ظرورت دارد تا بتوالد إز شرائط موجود استفاده و تمام جريان ها بشمول طالبان كه حالا واقف سرنوشت بلان شده إز خارج واي كه روياهاى إمارات افغانستان يك بازئ خطرناك إز طرف حلقات بانكئ استخبارات ١٤ كشور ما بأشد.
‎در تحليل هاى خود ما هميشه إز پوشش هـاى دروغى و مصنوعى كه سال هاى سال إز طرف رسانه ها بين المللي به أذهان ما مانند پودر كالا شوئى براى شستشوى مغزها ما ريخته شده استفاده مكنيم.
مبارزه مردم شجاع افغانستان براى ازادى و استقلال و إحساسات وطن دوستئ أمروز به حيث يك كالاى بازار در آمده و روى أن إز شروع جهاد بر ضد حاكميت حزب ديموكراتيك خلق افغانستان تاكنون ميلياردها دالر مصرف شده. براى سرمايه گذاران اين بازئ بزرگ نه منافع مردم خود نه بيگانه و حتا نه منافع دولت هاى (به اصطلاح ) ديموكراتيك مطرح است. Win win situation يعنى برد در هر صورت اين است شعار أنها. اين سرماىه گذاران به سه گروپ تقسيم شده؛ اول: كه منفعت بزرگ إز فروش مواد مخدر قاچاقى و رسمى بشمول شركت هائ دارو سازى جهانئ. دوم؛ گروپ فروش أسلحه و رسانه هاى خبر رسانى مانند بى بى سى و سى أن أن.گروپ سوم؛ كه هنوز منتظراند و برنامه هاى شان در پلان است و مربوط ترانسپورت پروژهاى نفت و گاذ و توريزم ما بأشد.
گروب اول و دوم منفعت بزرگ إز جنگ و فروش أسلحه به دولت أمريكا كه إز ماليات مردم مىگبرند به سود بردند. همچنان فروش مواد مخدر. أجندا گروپ حاكم جهانئ كاهش نفوس در دنيا ما بأشد. منافع گروب سوم به صلح و ثبات در افغانستان ظرورت دارد. با منافع همين گروپ بود كه به رهبرى طالبان در سفرها به تركمنستان و واشنگتن مانند زردك آويزان در مقابل... استفاده كرد.
جريان جديد كه إز بين مردم پديد خواهد آمد بأيد إز ملييت گرائى آزاد بأشد و سرماىه افغانستان را خود در افغانستان مستقل به كار أندازند و با دولت هاى ان طرف كره كه إز هاك افغانستان بر ضد دولت هاى اين طرف كره سوى استفاده مى نمايد أجازه ندهند تا زير پوشش دموكراسى به دئكتاتورى كنطرول أذ هان توسط أمواج سايكوترونيك تليفون هاى موبايل كه خانم كلينتون نگران كمبودى آن به زن هاى أفغان بود مردم جهان و افغانستان را بازى هد.

>>>   دست آمریکای ها در عقب این همه کارها وجود دارد برای ګرفتن مصونیت قضایی این دومین بار است که در یک هفته در کابل حمله انتحاری می شود
ضیا عزیزی از سیواس ترکیه

>>>   از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش به در آید...
را نحات این ملت همبستگی ملی است ، نه .....
عادلی ازقم.

>>>   به نظر من گروه طالبان اصلا افغانی نیستند چون هدف انها فقط کشتن مردم بیگاه و از بین بردن ساختارهای ملی است و اگر واقعا فقط آنها مبارزه با نیروهای آمریکایی است چرا از انها را نمی کشند در حالی که آنها فقط مردم ملت ما را به شهادت می رسانند.
علی مرادی از قم

>>>   وای ازان روزی که طالبان فارسی زبان بودند شما میدید که کرزی چه بلای بالای شان می اورد فعلا چون از قوم خودش است دها دلایل می اورد و از زندان ازاد شان میکند...
ازاده

>>>   ا.(فراریان وطن) خلیلزاد جلالی. اشرف غنی کسانیکه وستطن را در وقت سخت ترک کردند و وقت پول و دالر برگشتند. ! خلیلزاد یهودی که در ان وقت مدیر کمپنی یونیکال بود و با دستگاه امریکا یکجا از طالبان حمایت می کردند و تمویل می کرد. جلالی: که نطاق صدای امریکا بود که علنی از طالبان حمایت و پشتیبانی می کرد و داعیه انها را برحق می دانست. اشرف غنی : کسیکه مصاحبه هایش هنوز هم موجود است که طالبان را مدافعیان حقوق اکثریت می دانست و همیشه از طالبان دفاع می کرد. در روز هایکه طالبان بامیان و مزار را قتل عام می کردند ، مردم و تاک های شمال را می سوختاندند!! به کدام وجدان اینها خود را کاندید می کنند؟

>>>   نادر عزیز،
بسیار نا قراری. حال امیدی را که مردم این سرزمین بعد از گذشت ده سال بدان بسته بودند اطرافیان فاشیست اقای کرزی به یاس مبدل کرده وحدت اقوام این سرزمین را هنوز خدشه دار ساختند، دیگر پشتون جهان دیده و مدرات که منافع مردم این سرزمین را در وحدت اقوام مسکن گزین خود دیده پشتون های پکی و پنجابی و عرب را ترجیح ندهند کمتر پیدا خواهد شد.
هر انکه از اعمال ناشایست امروز قوم پشتون طرفه رفته و برملا نساخته در عوض اقوام دیگر را که در جریان این ده سال ثابت ساختند که نه انتحاری دارند نه انفجاری, نه سلاحی به دست گرفتند و نه کسی را به دار زدند مورد تاخت وتاز قرار دهد و لو که شما هم باشید مغز خود را پالش داده اماده پذیرش حرف هایی از وطنپرستان دگراندیش تانرا داشته پاشید .
اشتباه نه فهمی تفاوت ما اقوام دگر با پشتونها همین است که ما خود می اندیشیم بناا انفجار نکرده جوانب ،نقص ، فایده و زیانش به سنجش گرفته حرف خواهیم زد ، اما پشتونها که دیگران برایشان میی اندیشند در حرف زدن هم مانند انتحاری انفجار کرده به داو ودشنام می پردازند .
ازینکه از طرز تفکر قوم پشتون در مقابل قومیت های دیگر خیلی
ازرده خاطرم بناا موفقیت و اتحاد اقوام دیگر این سرزمین را در مقابل زور و تذویر اجنبی ها و مزدورانشان از خداوند میخواهم.

>>>   برادران عزیز که به نام طالبان یاد می شوید، نه آمریکا به درد و رنج ما می سوزد، نه القاعده که عرب هستند، نه پاکستان... که طالبان را به وجود آوردند و تربیت می کنند. به خدا خود ما به فکر بیاییم دست از مزدوری و برادر کشی برداریم و برای کشور و خود و خانواده خود برادروار زحمت بکشیم.
آیا ما نمی توانیم مثل هر کشور دیگه یک کشور مترقی داشته باشیم؟ برق داشته باشیم، بس داشته باشیم، خانه ها و غذاهای خوب داشته باشیم و....؟
بس است دیگه آدم کشی و برادر کشی. یک کمی از راه های دیگر به فکر نان و آب و خانه و معیشت باشیم نه از راه خونریزی. به خدا قرآن کریم و رسول اکرم (ص) از آدم کشی منع کرده است. والسلام
لطیف

>>>   ,وطندارهای افغانستانی چه ازقوم پشتون تاجیک هزاره وازبک ما همه یک افغانی هستیم ومال یک سرزمین تمام انتحاری های که درکشور ماانجام میشه ومردم بیگناه کشته میشه وهدف اینا فقط نا امنی درافغانستان است. واینا هیچکدام افغانی اصیل نیستند وهیچ افغانی اصیل این کارپست ودوراز انسانیت را مرتکب نمیشود لذاازجناب کرزی خواهش میکنیم که این جنایت کاران وحشی رادرمحضر عام گردن بزندکه تادرسی عبرت برای دیگرانش بشود.
سخی ازسیرجان

>>>   تا زمانیکه پشتون های اصیل و افغانستانی ، پشتون هایی که عشق به وحدت و همبستگی اقوام ساکن جغرافیای امروزی افغانستان میورزند ، سکوت را در مقابل مزدوران پکی نشکسته ،نقاب از چهره کثیف عمال پاکستانی و پشتون های فاشیست نبردارند، وحدت سایر اقوام افغانستان با پشتون ها در مجموع خدشه دار تر شده ، عواققب ناگواری را شاهدد خواهیم بود. لطفاإ درج کتابچه های داشت تان داشته باشید.
چنان مینماید که گویی انعده پشتون هایی که اندیشه فاشیستی نداشته و در خدمت اجانب قرار ندارند تمام بار مسوولیت دفاع علیه فاشیزم قومی و برتری خواهی را به نظاره نشسته وظیفه قومیتهای دیگر میداند.بدیمنظور از پشتونهای ملی و میهن دوست تقاضا میشود تا در مجالس بین الخودی تان فاشیزم قومی را محکمه کرده انگشت انتقاد را مجال نشان گرفتن به قومیتهای دیگر ندهید که از دست این بیخردان خیلی ضربه خورده اند.
ای هموطن پشتونی که وطنپرستی و حرفهایم برایت سخت تمام میشود ، مانند دوران طالب ریختن خون مردمم را به تماشا مشین تا حس همدردی من با تو نمیرد و گرنه سرنوشتت با همان پنجابی و سندی رقم زده خواهد شد که چنین مباد.
خودم


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است