علمای دینی در افغانستان در باره زنان معلومات ندارند؟
علما به جای اینکه روی کارهای روزمره خانم ها صحبت کنند و برای اسلام تعریف های مختلف ارایه دهند، برای مسلمانان، اسلام و مسلمان بودن را تعریف کنند 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۳۸    ۱۳۹۱/۹/۲۷ کد خبر: 45539 منبع: پرینت

آیا واقعا به حقوق زنان احترام گذاشته نمی شود؟
گفته می شود که کشور افغانستان از جمله کشورهای ناامن برای زندگی زنان محسوب می شود که در آن حقوق زنان رعایت نمی شود و طی 11 سال گذشته نه تنها آنها با مشکلات زیادی روبر بوده اند بلکه تلاش های زیادی انجام شده است تا این قشر را از اجتماع و سیاست دور نگه دارند.

بانو فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نمایندگان به بی بی سی ، در جواب به جایگاه و نقش سیاسی زنان در پروسه صلح افغانستان بیان کرد: ما باید فکر دیگری کنیم تا آنها صلح موقتی خود را نمایش بدهند و مردم را به این معتقد بسازند که آنها می توانند تصمیم بگیرند. یکی از نگرانی های عمده همین است که می خواهیم تعداد خانم ها، هم حضور فیزیکی و هم سهم گیری شان در تمام تصمامیم و بخصوص صحبتم در مورد شورای عالی صلح باید بیشتر رنگین باشند.

وی افزود: باید طالبان از نقطه ابتدا متوجه باشند که زنان در میز مذاکره در پهلوی آنها قرار دارند. اگر آنها زنان را از ابتدا در میز مذاکره قبول کنند پس قانون اساسی افغانستان را هم قبول می کنند و تمام پیش شرط هایی که حکومت افغانستان امروز دارد. به این دلیل می گوییم سهم گیری زنان نه تنها برای حقوق زن مفید باشد بلکه می تواند بر تصمیم گیری های عمومی کشور بسیار مفید تمام شود. به دلیل اینکه زن همیشه قشر آسیب پذیر بوده است و آنها می توانند از معامله کاری های سیاسی که بر حقوق آنها می شوند جلوگیری کنند.

خانم زهرا نادری با اشاره به قانون اساسی افغانستان که در آن خیلی صریح و روشن هرگونه تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان را ممنوع می کند. در آن آمده است اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی هستند ولی با این حال ما می بینیم که مشکل فقط نظر و شیوه برخورد طالبان نیست.

ما امسال در افغانستان اعلامیه علما را در شورای علما داشتیم که در آن عملا زنان را از فعالیت ها و حضور اجتماعی شان محروم می کنند. بندهایی در این اعلامیه شورای علما آمده است شامل: دوری جستن زنان از اختلاط با مردان بیگانه در عرصه های مختلف اجتماعی مانند تعلیم، تحصیل، بازار، دفاتر و سایر شئون زندگی و همچنین اشاره به آیات قرآن می کنند و اینکه اصل در خلقت بشر مرد است و زن در فرع قرار دارد و اصلاحات زیادی از قرآن می آورند. می دانیم که آقای کرزی هم حمایت کرده است از این اعلامیه ی شورای علما، یعنی مشکل شما فقط طالبان نیست؟
وی در پاسخ به این سوال گفت : بند هایی که شما از قانون اساسی نام بردید درست است، ماده 22 قانون اساسی وضاحت دارد. مصوبات را پذیرفته و نام زن را داخل ساخته است. پس قانون اساسی افغانستان این فرصت و این حق را برای مردم افغانستان و بخصوص زن های افغانستان دادند چون که نام زن در داخل ماده قانون آمده است.
وقتی در مورد مساوات صحبت می کنیم و پایین تر از قانون اساسی افغانستان، ما باید الزامات حقوقی هر نهاد را در نظر بگیریم که آنها چقدر حق دارند؟ به میزان همان ساختار حقوقی شان صحبت کنند و آیا آن صحبت هایشان مشروعیت دارد یا نه؟ در بخش شورای علما یعنی قطع نامه ای که آنها صادر کردند مبنای اساسی آن افزایش خشونت در داخل افغانستان بوده است.
خشونت های بسیاری که در برابر خانم ها صورت می گرفته است و در این عرصه از شورای علما به عنوان اشخاص محترم که در سطح کشور بودند خواهش شد که یک قطعنامه ای صادر کنند تا این خشونت ها در داخل کشور کاهش پیدا کنند و آنها لطف کردند و پاراگراف بسیار خوبی را در این مورد نوشتند اما متاسفانه بعد از آن در ماده های بعدی خود بسیاری از حقوق زنان را از دیده انداختند که بسیار متاثر کننده است.

من به صفت شخصی که در قوه مقننه افغانستان کار می کنم و بر نهاد های قانونی که الزامات قانونی شان و بیشتر مشروعیت قانونی شان قوی هستند با جدیت می بینم که اینها نهاد هایی هستند که الزامیتی در بخش های مختلف دولتی افغانستان و حکومت افغانستان ندارند. اینها مو سفیدان، بزرگان، علما و اشخاص معتبری هستند که می خواهند هر روز معلومات شان را در راستای دین بیشتر بسازند پس از آن باید استفاده خوب برای مردم افغانستان بکنند. در قبال افغانستان و مردم افغانستان این مسوولیت را دارند.

خانم نادری شما فکر می کنید که مردم افغانستان بیشتر به شما گوش می دهند یا به علمای افغانستان؟
یک بخش یا یک بعد، بعد ساختار قانونی است و بعد دیگر آن تاثیرات داخلی که بیشتر مرتبط می شود به افرادی که نفوذ دارند. چه نفوذ دینی و چه نفوذ شخصیتی، در بخش های مختلفی که آنها می توانند مفید باشند. توقع ما از شورای محترم علما این است که به جای اینکه روی کارهای روزمره خانم ها صحبت کنند و برای اسلام تعریف های مختلف ارایه دهند، برای مسلمانان، اسلام و مسلمان بودن را تعریف کنند بهتر آن است که تاملشان را بر انتحاری ها داشته باشند.
آنهایی که از نام دین سوءاستفاده می کنند. دینی که انتحار و خود کشی کردن را حرام می داند اما آنها از نام دین سوءاستفاده می کنند. به نام دین بچه های بسیار کوچک افغانستانی را شستشوی مغزی می دهند و آنها را به انتحار می فرستند. روی اینها باید دقت کنند و بیشتر دقت شان بر کشورهای همسایه ی بیرونی که در بیرون از مرزهای افغانستان می خواهند جهاد در داخل افغانستان را اعلام کنند از آنها حمایت کنند که این کار را هم کردند.
من به صفت یک افغانستانی، به صفت شخصی که در شورای ملی ایفای وظیفه می کنم از شورای علما در همان مقطع زمانی بسیار قدردانی کردم. چرا که جواب دادند به جهادهای غیر مشروعی که بیرون از مرز افغانستان اعلام می شود.

خانم نادری شما بیش از 5 سال است که در حزب پیوند ملی مسوول کمیته زنان و جوانان هستید و تلاش عمده تان همان طور که در صحبت ها گفتید: سعی شما بر این است که زنان و جوانان را جلب و به حقوقشان آگاه کنید. حالا طی این مدتی که این فعالیت را کردید چقدر موفق بودید؟ چقدر زنان و جوانان به عرصه سیاست کشانده شده اند؟
قبل از اینکه به جزییات سوال تان بپردازم، می خواهم در مورد این موضوع صحبت کنم که برای من سهم گیری زنان در سطح عموم بسیار مهم بوده است.
هرچند که از زمان آغاز کمپاین تا حال دادخواهی می کنم برای موجودیت زن در دادگاه عالی افغانستان، امروز ما زنان افغانستان را در قوه مقننه داریم. 69 خانم فعلا موجود است.
از مقداری که قانون اساسی افغانستان 25 درصد گفته است خانم های ما از آن پیشتر رفته اند، یعنی 28 درصد خانم ها در مجلس نمایندگان حضور دارند. در بخش کابینه هم موافقت های چشمگیری داریم. 3 خانم در آنجا حضور دارند گرچه 3 در مقابل 25 وزارتخانه ای که موجود است کم است اما دستاوردهایی است که می توانیم در آینده آن را بیشتر و بیشتر بسازیم اما متاسفانه در طول 11سال دموکراسی در داخل افغانستان تا هنوز که هنوز است یک زن افغانستانی نتوانسته است در دادگاه عالی افغانستان، در عضو 9 گانه ای که وجود دارد عضو شود و عضویت آن به یک خانم داده شود.
من در این رابطه دادخواهی خود را کرده ام و خوش هستم که با تمام چالش ها توانستم در داخل شورا این موضوع را مطرح کنم و خوش هستم از اعضای شورا که پذیرفتند و همکاری کردند و در این مبارزه با ما یکجا شدند و امروز من در این مبارزه تنها نیستم. امروز توانسته ام که این مبارزه را از فرد به گروه تبدیل کنم و امیدوار هستم که همه ما یکجا بتوانیم یک خانم را در دادگاه عالی داشته باشیم وخانم ها نه تنها در بخش دادگاه عالی که در بخش های دیگرهم باید سهم گیری داشته باشند.
در بخش جوانان هم آنچه را من می خواهم به دست بیاید، متاسفانه در افغانستان به دلیل اینکه سیستم موجود نیست، ما می خواهیم سیستم بسازیم و کمابیش از آن سیستمی که ساختیم استفاده کنیم. راه طولانی را در پیش داریم. من همیشه خواستم که جوانان در هر بخش صدایشان بیشتر کشیده شود.

امروز اکثریت نفوس افغانستان را جوانان افغانستان تشکیل می دهند یعنی در فرمول دموکراسی، آنها برنده قدرت هستند. من امیدوارم روزی برسد که جوانان هر روز رنگ و موجودیت شان را گسترده، گسترده و گسترده تر شود. زیرا من این تجربه را دارم و شخصی بودم که همیشه برسیاست انتقاد داشته ام و می خواستم از سیاست به دور باشم. اما این یک سیاست بسیار خطرناکی است که بخواهیم قشر جوان را از سیاست به دور نگه داریم. چیزی را من همیشه خواستم این صحبت را برای جوانان داشته باشم این است که باید دخیل در سیاست شوند. در هر بخشی که توانستم همکاری داشته باشم یا خدمتی انجام دهم همراهشان همکار بودم اما اصلا قناعت ندارم بر کارهای که تا بحال انجام شده است. چه درمورد زنان و چه درمورد جوانان افغانستان چرا که ما می خواهیم سیستمی در داخل افغانستان بیاید که متضمن آینده افغانستان شود اما امروز سیاست افغانستان سیاستی هست که هر روز می خواهد نجات پیدا کند. امروز نجات پیدا می کند فردا معلوم نیست چی می شود؟

بسیاری از مردم افغانستان و بخصوص زنان افغانستان خیلی نگران آینده هستند. نگران بعد از سال 2014 هستند و صحبت هایی که بینگر این است که طالبان مبارزاتشان را برای کسب قدرت بعد از سال 2014 تشدید می کنند. گزارش بحران را شما حتما خواندید که آینده خیلی خوش آیندی را برای افغانستان ترسیم نمی کند. چقدر شما نگران هستید که تمام این دستاوردهایی که در این مدت برای زنان افغانستان به دست آمده است به باد برود؟
در ابتدا می خواهم سپاسگذاری کنم از گروه بحران که چنین تحقیقاتی را داشتند.
دو طریق صحبت کردن است یکی طریقه تحقیقات است که می خواهد توسط تحقیقات برای مسوولین یک کشور آگاهی بدهند که فعلا کشور در چه حالتی است و چه مشکلاتی موجود است و باید بخاطر از بین بردن این مشکلات این اقدامات را داشته باشید و طرف دیگر شایعات است، شایعاتی که بیشتر مردم را نگران می سازند.
شایعات سیاسی می تواند باشد البته 2014 یک تغییرات جدی را در قبال آینده افغانستان می آورد. اما من این یقین را دارم که به جای اینکه نگران و ترس داشته باشیم و اضطراب ما به حدی باشد که مرزهای افغانستان را دوباره رها کنیم باید به قدرت خود پی ببریم که این برای ملت افغانستان یک چالش بزرگی است.
تاریخ این را ثابت کرده است هر بار رژیمی را که سرکوب می کنند و انقلاب جدیدی به وجود می آید، مردم از افغانستان بیرون می شوند و به مرزها پناه می برند.
من فکر می کنم در این مقطع زمانی ما مسوولیت داریم تا 2014 خود را آماده انتخابات کنیم. آگاهی مردم را قوی و متوجه این بسازیم آن رای که به نظر خودت نمی آید و یک رای بیش نیست، اگر همه تان این رای را یکجا به صندوق ها بریزید، شما می توانید که بزرگترین قدرت را از هر تفنگ سالار، جنگ سالار و از هر قدرتمندی که شما در سطح کشور فکر می کنید وجود دارد قدرتمند تر باشید.
در این حالت اگر آگاهی مردم بالا برود و زعیم ملی خود را از الان مورد بحث قرار دهند می توانند که در 2014 یک تغییرات قابل موثری را در افغانستان به وجود بیاورند تا اینکه بتوانند در زندگی و خانه هایشان به امن زندگی کنند.

من این را می پذیرم و نمی خواهم به حدی باشم که مسوولیت کاری من زیر سوال برود اما نمی خواهم که به حدی هم باشم که باز بی مسولانه صحبت کنم. چالش پیش روی ما هست اما در کنارش امیدواری هم وجود دارد که ما می توانیم این تغییرات مثبت را در داخل افغانستان انجام دهیم. مشروط به اینکه دست به دست هم بدهیم و روی انتخابات و پروسه انتخابات کار کنیم که فعلا هم در افغانستان کم کم کار بر آن آغاز شده است.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   دخترک های نوجوان وناآگاه را که به پارلمان می فرستند نتیجه اش همین است که به علمای دین توهین کند
البته مصاحبه این چنین افراد با شبکه با تجربه ای مثل بی بی سی اشتباه است اما این خانم باید از علما معذرت خواهی کند.
فریدون از هرات

>>>   خانم در هیچ کاری وارد نشوند بهتر است
همین مانده بود که به علمای دین توهین کنند
تو چقدر معلومات از دین داری که به علما توصیه می کنی که معلومات شان را در باره زنان زیاد کنند؟
شریف از هلمند

>>>   وقتی این دختر نمیداند که حساسیت دین و علمای دینی در میان مردم چقدر است پس باید استعفا کند
نسیم از فرانگفورت

>>>   دخترجان !
هوای ریاست جمهوری نکنی ؛ درخانه که...... نبود ... برسر بام میایید.
"نظامی"

>>>   ﺻﺮﺏ اﻟﻤﺜﻞ ﻋﺎﻡ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﺭا ﺩﺭﺩﻩ ﺟﺎﻱ ﻧﻤﻴﺪاﺩﻧﺪ ﻭاﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩاﺷﺖ ﻛﺎ اﺳﭙﺶ ﺭا ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻗﺮﻳﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻭﺣﺎﻝ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻭﭘﺪﺭ ﺷﺎﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻴﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺨﻂﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﻭﻣﺰﻫﺒﻲ اﻧﺪ ﻭﻟﻲ اﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻨﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭاﻱ ﻭﭘﻮﺭ ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎﻱ ﺟﻬﻴﺪ ﻛﺶ.ر ﺑﻪ ﻧﺎﺩاﻧﻲ ﻭﻛﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ اﺯﺩﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻭاﻛﺮ اﺯ اﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺳﻮاﻝ ﺷﻮﺩ اﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ اﺯ ﺷﺮﻋﻴﺖ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﻛﺎﻫﻲ ﻧﺪا ﺭﺩ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻫﻤﻴﺶ اﺯ ﻃﺮﻑ ﭘﺪﺭ ﻭﻱ ﺟﻨﺎﺏ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﻏﺼﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ اﺯﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺳﻮاﻝ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻭﻓﺎﺕ ﭘﺪﺭ ﻛﻼﻧﺶ اﻏﺎﻱ ﻛﻴﺎﻥ اﻳﺎ اﺯ ﻃﺮﻑ ﭘﺪﺭﺵ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ ﭘﺮﺩاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ? ﻭاﻳﻦ ﭘﺴﺮاﻥ ﻭﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮاﻫﺮاﻥ ﭘﺪﺭ اﻳﻦ ﺣﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺩﺭ ﭼﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩاﺭﻧﺪ? ﻭاﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاﺩ اﻭاﺭﻩ ﻭﻣﺤﺮﻭﻡ اﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﺮﻋﻲ ﺷﺎﻥ ﻛﻪ ﺧﺪاﻭﻧﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻗﺮاﻥ ﭘﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﺎﻥ ﺭا ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻲ اﻧﺪاﺯﻩ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﺎﻥ ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ? ﻛﻪ ﺷﻮﺭاﻱ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺭﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﻦ اﺩﻋﺎﻱ اﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺬﻳﺎﻥ ﻛﻮﺭا ﺑﺎﻃﻞ ﻭاﻓﺘﺮا اﻋﻼﻥ ﻭﺧﻮﺩﺷﺮا ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺩﻳﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻭﺳﻘﻢ ﻭﻛﺬﺏ اﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺭا ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺳﺎﺯﺩ.
ﻗﻴﺲ ﺗﺎﺑﺶ اﺯ ﻛﺎﺑﻞ

>>>   نسیم جان ازدست طالبان گریخته به فرانکفورت آمدی وآرام زنده گی داری گپ ازاستعفا وعالم دین میزنی، کدام عالم ،۰۰۰ آفرین به این خانم قهرمان که درکشورتشریف دارد وبرضد قانون شکنان وانتحارگران صدای خودرابلند نموده وازحق جوانان ومؤکلینش دفاع مینماید۰ ماحمایت خود را ازاین خانم ابراز میداریم ۰ ق به نماینده گی از دانشکدهٔ کمپیوتر ساینس دانشگاه کابل

>>>   مبارک باشه خانم فرخنده رییس جمهور اینده کشور میشی . اما وقتی نام علمای دینی را گرفتی بگو ان عالمانیکه در پاکستان درس خواندند نه ان عالمانیکه از دانشگاههای شرعیات مصر یا افغانستان فارغ شدند منم قبول میکنم . واقعا که همه چیز پاکستان تقلبی است .

>>>   ﺑﻜﻴﺮ ﻛﻲ ﻧﻜﻴﺮﻩ ﺗﺎن
ﻋﻠﻤﺎﻱ ﺩﻳﻦ اﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮﻱ اﺭﺷﺎﺩاﺕ ﺩﻳﻦ ﺭا ﻧﻤﻲ ﺩاﻧﺪ ﻭﻟﻲ اﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ... ﺧﻮﺩ ﺧﻮاﻩ ﻛﻪ ﺳﻮاﺩ اﺳﻼﻣﻲ ﻭﺑﻜﺮﻭﻧﺪ ﺩﻳﻨﻲ ﻧﺪاﺭﺩ ﻭاﻭﺣﺎﻻ ﺣﻘﻮﻕ ﺭا ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺪاﻧﺪ. ﻋﺒﻴﺪ اﺯ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﮒ

>>>   خانم ها در تربيت اطفال و در امورات خانواده گي مسؤليت دارند ضرور نيست در مسايل سياسي كشور سهيم باشند أطفال كشور به طريقه اساسي و سالم تربيه شوند در آينده ما و شما يك جامعه سالم خواهد داشتيم

>>>   ﺩﺧﺘﺮ ﺟﺎﻥ. ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ اﺳﻼﻣﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭا ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺩﻳﻦ ﺑﻲ اﻃﻼﻉ ﻫﺴﺘﻴﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺩﻳﻦ اﺳﻼﻡ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﺩﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻧﺮا ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻋﺮﺏ... ﺭا اﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻜﻮﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮاﻥ ﻣﻨﻊ ﻭ اﻧﺎﻧﺮا اﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ و ﺭاﺗﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﻭﻟﻲ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﺟﻨﺎﺏ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ...
ﻗﺎﺿﻲ اﺑﻮﺑﻜﺮ اﺯ ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.

>>>   خانم ها در تشكيل خانواده ، در تربيت اطفال و در امورات خانواده گي مسؤليت بيشتر دارند ضرور نيست كه در امورات سياسي كشور سهيم باشند و خانم كه اين اتهام را به علماي جييد كشور ما وارد نموده است بأيد بيدون ضيأ وقت از تمام علماي كشور معذرت بخواهد .
تشكر از توريالي هستم از ولايت كابل

>>>   این علما!!! خواهر عزیز، دختر گرامی، ما اصلاً عالم نداریم .
این آدم ها باور کنید،... کدام از ایشان کدام پیشنهاد بی طرفانه و عاقلانه جهت انکشاف کشور دارند؟ آنچه که میگو یند ، پدر و مادر ما،
و دیگر بزرگان ما بصورب درست و منطقی تر از اینها تشریح کرده اند. اگر اینها عالم باشند، آیا دارایی های عامه و بانکها توسط....خواهر عزیز ! میلیارد به د هان راست میاید. تو فکر کن، اگر این میلیارد در این کشور فقیر به مصر ف برسد، چه خواهد شد؟ کی پول ها را دزدیده ؟ من، و یا که ؟ نه،دخترم...
کلمه عا لم بسیار مقدس است...دعا کن که خداوند...و طن ما را از نور علم منور بسازد.

>>>   این دخترک خودش تا حال نفهمیده که حجاب خود را دروست کند با این سر و وضعی که ظاهر شده آدم های کوچه و بازار را به طرف خود تحریک می کند و حق خود را خود از دست خود پایمال می کند. به جای این حرف ها برو کتاب حجاب را بیخوان و به خود رسیدگی کن تا حق خودت پایمال نشود.

>>>   وقتی این دختر حرف از دین و علمای دین بزند که مقداری از نشانه های دین در سر و صورتش نمایان باشد.

>>>   دخترجان اول شما باید بدانیدکه اولین دین که در روی زمین آمد به خانم ها حق وحقوق قایل شد؛ شما پیش ازاینکه به آدرس علمای حرف بزنی لازم است دین را به خوبی مطالعه کنی تا بدانی که دین اسلام یعنی چه؟ و نقش علما در یک جامعه چیست؟ اول پیش از همه باید قبول نمایم که دولت فعلی کرزی یکی از دولت های است که به نام اسلامی میخواهد همانند طالبان ریشه دین را بدنام نماید.
شماکه در کشورهای اروپای میروید و....آیا آن زمان از حق خانم ها یادت میاید؟ پس لازم است که اول از همه خود را اصلاح نمایید بعد به دین و علمای اصیل کشور اعتراض نمایم.
بریالی امین محصل درمشهدمقدس ایران

>>>   ﺩﺧﺘﺮ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﺷﻮﺭاﻱ ﻣﻠﻲ.!
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺷﺘﺎﺏ ﻣﻜﻦ اﻳﻦ ﺭاﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﻴﺮﻭﻱ ﻛﻮﻩ ﻫﻢ ﻛﻮﺗﻞ ﺩاﺭﺩ. ﻣﺒﺎﺩا ﻫﻮﺷﺪاﺭ ﻛﻪ اﺯﻳﻦ ﺳﺘﻴﻎ ﺗﻂﺎﻭﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺩاﻣﻨﻪ ﻫﺎﻱ اﻳﻦ ﺻﺨﺮﻩ ﺳﺮ ﺑﻔﻠﻚ ﻃﻌﻤﻪ ﻛﺮﻛﺴﺎﻥ... ﻧﻜﺮﺩﻳﺪ. ﺯﻳﺮا ﻋﻠﻤﺎﻱ ﺩﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﺪاﺭﻧﺪ. ﺷﻤﺎ اﺯ ﺧﻮﺩ اﻓﺮاﺩ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﻛﻮﻳﺮ ﺭﻳﺎﺻﺖ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺳﺮﺩﻱ ﻭ ﻛﺮﻣﻲ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺪاﺭﻳﺪ? ﻛﻪ اﺯﻳﻦ ﺣﻮا ﻭ ﻫﻮﺱ ﻧﺎﺑﺨﺮﺩاﻧﻪ ﺗﺮا ﺑﺮ ﺣﺬﺭ ﺩاﺭﻧﺪ ﺗﺎ اﺯ ﺣﺮﻛﺎﺕ.و ﺳﻜﻨﺎﺕ ﻧﺎﻣﻮﺯﻭﻥ ﻭ ﺗﺒﺨﺘﺮاﻧﻪ ﺧﻮﺩ. ﺑﻪ اﻳﺴﺘﻲ ﻭﺣﻮﻝ ﻭ ﻫﻮﺵ اﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﻛﻲ ﺩاﺭﻳﺪ ﻧﻴﻚ ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻫﺎﻳﺖ ﺭا ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎﻁ ﻛﺎﻡ ﻛﺬاﺭﻳﺪ. ﻭ ﻳﺎ اﻳﻨﻜه... ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﺕ ﺑﺘﻮ ﻫﻢ ﻓﻜﺮ ﻗﺪاﺳﺖ ﺧﻠﻖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺷﺪﻩ اﻱ? اﻭﻝ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اﺕ ﺭا ﺑﻪ ﺑﺮ ﺭﺳﻲ ﺑﻜﻴﺮ ﻭ اﺯ ﺩاﻳﺮﻩ ﺗﻨﻚ ﺧﺎﻧﻪ...ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭا ﻧﻜﺮ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﻧﺎﻣﻮﺯﻭﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻲ ...ﺭا ﺑﺎ ﺭﺳﺘﻢ ﻭ اﺳﻜﻨﺪﺭ ﻭ ﺩاﺭاﺏ ﺑﻪ...ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻓﺮاﺩ ﻭ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﻝ ﻛﺮﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ اﻱ اﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ اﻱ ﻛﻪ.
ﺯﻣﺮﺩاﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺳﻨﺪ
ﻳﻜﻲ ﻧﺎﻡ ﻧﻴﻚ ﻭ ﺩﻳﻜﺮ ﻧﺎﻡ ﺑﺪ.
ﻭ ﻧﻴﺰ.
اﺩ اﺩﻣﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺩ اﺳﺖ ﻭ ﻛﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺠﻮﺩ
ﻫﺮﻛﻲ اﻳﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﺪاﺭﺩ ﻋﺪﻣﺶ ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻮﺩ.
ﺩﺧﺘﺮ ﺟﺎﻧﻢ. ﻣﻴﺒﺎﻳﺪ اﺯﻳﻦ ﻭاﺩﻱ ﭘﺮ ﺧﻂﺮ ﺑﻬﺮاﺳﻲ. ﺯﻳﺮا اﺯ ﻗﺒﻞ ﻛﻔﺘﻪ اﻧﺪ. ﻛﻪ ..
ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺷﻤﻊ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ ﻗﻴﭽﻲ ﻓﻮﻻﺩ
ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺮ خ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ.
ﻃﺎﺭﻕ اﻋﻆﻢ,

>>>   در قرآن شریف زکر شده علم بر زن و مرد مسلمان فرض است. خانم نادری حرف درست گفته و به کدام دیلیل علمای افغانستان این حرف میزنه
یوسف از کابل

>>>   ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮا ﻧﺎﺩﺭﻱ. !
ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻤﺎﺭا ﺩﺭ ﻳﻮﺗﻮﺏ ﺑﺎ ﺫﻛﻴﻪ ﻛﻬﺰاﺩ ﺷﻨﻴﺪﻡ. اﻭ ﺷﻤﺎﺭا ﺑﻪ ﭘﺮﻱ ﻛﻮﻩ ﻗﺎﻑ ﻭ ﺭاﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨﻲ ﺗﺸﺒﻴﺢ ﻛﺮﺩ. ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﻮﺟﻬه ﺷﻤﺎ ﺭا ﺑﻪ...ﻣﻌﻂﻮﻑ ﻛﺮﺩ. ﻛﻪ اﻧﻬﻢ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻛﻪ...اﺯ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻭ ﺗﻌﺼﺐﻛﻪ ﺩاﺭﺩ ﺗﻴﻎ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﻴﺰ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺭﻳﺨﺘﺎﻧﺪﻥ ﺧﻮﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﻖ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻭﻑ اﺳﺖ ﻭ ﻧﻜﺮاﻥ اﻥ ﻫﺴﺘﻢ. ﻛﻪ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﻳﻜﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺗﻜﺮاﺭ ﻧﺸﻮﺩ?.
ﻗﻴﺲ اﺯ ﻫﺮاﺕ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ

>>>   کاملان درست گفته این خانم شجاع. همینطور است، وقتی طالبک ها از اول راضی به مذاکره پشت یک میز شدند و حرف های خانمها را به دقت گوش کردند و نظریات مادرانه وخواهرانه را از مغز شان گذشتاندند، و حساسیت جنسیت را کنار گذاشتند, اگر آن حرف ها خلاف شریعت پیامبربود، باز طالبک ها نظر و پیشنهاد سالم و سازنده ارایه کنند. نه اینکه فورآ انتحارکنند.
این زن از حقش گپ میزند. اینقدر به حق مادر و خواهر خود ظلم نکنید. بگذارید که مادران خوب این کشور فرزندان خوبی به این کشور تقدیم کنند.ما به اندازه کافی بدبخت هستیم.علمای دین باید دل کلان داشته باشند واگر کسی ناراحتشان کند،آنرا به خود خداوند واگذارند.
ن از م

>>>   اﻗﺎﻱ ﻧﺎﺩﺭﻱ!
ﺩﻳﻜﺮ ﻛﺲ ﻧﺪاﺭﻱ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﺭا ﺑﻤﻴﺪاﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻓﺮ ﺳﺘﺎﺩﻩ اﻱ? ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ اﻱ ﻛﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻓﺮﺯاﻧﻪ ﻃﻮﺱ ﺩﺭ اﻭاﺧﺮ ﻗﺮﻥ ﺳﻮﻡ ﻫﺠﺮﻱ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ اﻣﭙﺮاﻃﻮﺭﻱ ﺳﻠﻂﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻏﺰﻧﻮﻱ ﭼﻲ ﺧﻮﺵ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺮﻭﺱ اﻳﺪ اﺯ ﻣﺎﻛﻴﺎﻥ ..ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﺯاﻥ ﺧﺎﻧﺪاﻥ ..اﺯﻳﻨﺮﻭ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺧﺮﻳﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺧﻮﺩﺭا ﺩﺭ ﻭاﭘﺴﻴﻦ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ اﺯ ﻭﺟﻮﺩ اﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻳﻮاﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺮاﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻫﺮﭼﻲ ﺑﻮﺩ ﻣﺮﺩ ﺳﻨﻜﺮ ﺑﻮﺩ ﻭﺣﺎﻝ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ ﭼﺮا ﺻﺪاﻳﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ. ?ﻭﻟﻲ ﺩﺭﻳﻎ ﻭﺻﺪ ﺩﺭﻳﻎ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭﻣﺮﺩاﻧﻜﻲ ﻧﺎﻡ ﺩاﺷﺘﻲ ﻭﻟﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮﺳﻄ ﺷﻤﺎﺑﻌﻴﺪ ﺑﻮﺩ. ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ ﻛﻲ اﻳﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺎﺑﺨﺮﺩاﻧﻪ ﺭا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭﻳﺎ ﺩﺭ اﺛﺮ ﻛﻬﻮﻟﺖ ﺳﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺕ ﻻﻳﻌﻘﻠﻲ ﺭا اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ.ﺩﺭﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺩاﻧﻴﺪ ﻭاﻧﻌﻜﺎﺱ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪاﺭﺩ.
ﺑﻠﺨﺎﺑﻲ

>>>   زنها را همین دخترکهای نادان و سرو پا برهنه بیتجربه به پارلمان رسیده بنام حقوق زن طبقه نسوان را به بیراهه و نا ساز گاری زنده گی مشترک و منهدم کردن فامیل ها تشویق میکنند.

>>>   با BBC دروغگو و فتنه گر نباید مصاحبه کرد.مجریان این شبکه مشتی بهایی وطن فروش استند که غلام کفتار پیر یعنی انگلیس شده اند.آدم سرطان بگیرد بهتر از ای است که خائن و وطن فروش بشود و به کشورش خیانت کند.
مهاجر

>>>   به واقعیت یکتعداد علمای که از دین معلومات کافی ندارند وساختگی خود را عالم دین معرفی نموده اند ،اصلآ در مورد دین واز دین مقدس اسلام سو استفاده مینمایند
یکی از علمای دین واقعی

>>>   من منحیث یک جوان از تمام گفته های بانو نادری حمایت میکنم! زیرا ایشان یک واقعیت عینی جامعه را که با آن روبروست، ابزار نموده است.
احمد

>>>   شریف از هلمند! آیا تو از زن که مادر است بدنیا آمدی یا کدام ملا ترا زایده است؟ پس بهتر است که بجای نظر کور کورانه از منطق و تعقل کار بگیر!
امین

>>>   به نظر بنده از تمام کسانی که به نام فعل حقوق زنان مصروف کار اند سوء استفاده میشود توسط غربی ها ، بهتر است این خانم اول دانش دینی خود را بالا ببرد باز ابراز نظر کند.
محمود ضربی
کابل

>>>   این ها با این توهین هایشان به علمأ دینی میخواهند بادار های غربی وخارجی شان چیزیخوش طبع سازند آه .... شرم هست وننگ هست به یک کشوریکه خودرا اسلامی می نامد وعلنا توهین به قرآن وعلمای روحانی در جریان است کسی هم سراغش ندارد
تمیم
از امارات

>>>   این پند است برای آن عده از علمائی که به کمپاین همچون زنان بی علم را انجام میدهند
ک بدخشان

>>>   اولاً می خواهم پیشنهاد نمایم که عنوان فوق اصلاح شود زیرا موصوفه در باره اسلام که به آن معتقد هم است معلومات ناچیز هم ندارد.
دوم اینکه بهتر است به عوض حقوق زن پیرامون حقون انسان در کشور صحبت شود، تنها زن در کشور مان آسیب پزیر نخواهد بود بلکه اطفال، زمان، مردان و حتی برحق حیوانات و نباتات ظلم ستم و تجاوز روبه افزایش است، انتقاد تنها راه حل نیست.
بهر حال اگر علمای کشور معلومات ندارد پس شما در کدام مکتب و مدرسه در مورد علوم دینی تحصیل نموده اید که حد و حدود صلاحیت خود را نمی شناسید و بی مسئولانه خطاب بر علمای دینی کشور می گویند که معلومات در باره زن ندارند. من منحیث یک مسلمان چنین عقاید را نا آگاهی این عضو پارلمان کشور میدانم.
م. مجددی

>>>   ما تقریباً دو میلیون نفر شهید دادیم و ما مسلمان هستیم و اسلام دین کامل است که ما آنرا قبول کردیم و حقوق زنان باید در چوکات اسلام داده شود. زنان که در پارلمان افغانستان حضور دارند اکثریت شان مشکلات ... دارند. ما قانون اساسی تا حدی قبول داریم که با اسلام مخالفت نداشته باشد و بسیار جای تاسف است یک خانم که معلومات بسیار محدود در باره اسلام دارد و در تلویزیون و پارلمان در باره اسلام و علمای دین صحبت میکند. این سرزمین غرق خواهد شد.
احمد از کابل

>>>   خانم ازینکه بیانییه شورای علما ازپرهیز اختلاط زنان ومردان حرف زده دلدرد گرفته نگران نباشید آنها همیشه درقالب حرف باقی میماندشمامی توانید مختلط باشید

>>>   واقعآ من از طرفداران خانم نادری بودم ام این عمل شان را که به علما توهین میکنند رد میکنم و هر نوع توصیه ایشان به علما را مخالف شریعت اسلام میدانم چون بان اندازه معلومات در باره دین ندارد که علما را نصیحت کنند امید وارم که در مورد صحبت های شان در مورد علما تجدید نظر نمایند...
سید فریدون...هاشمی..

>>>   حقوق که اسلام برای زن دارد در هیچ جای دنیا نیست و انکه با منابع دینی پنجه نرم می کنند می دانند که دین چه برنامه ای برای زنها دارند اگر زنها بدانند که سازنده اش چه قانون را برای او قرار داده است کسیکه چند روزی با قانون غربی سر کار داشته و امروز زن را مانکن های تبلیغاتی قرار داده و انها را در خیابان و بازارها برای نمایش می فرستند و با شبکه های داخلی و خارجی حقوق زن غربی را تر ویج می کنند و با نگاه بیهوده بودن به زن و ابزاری تفریحی مردان و ابزار های تبلیغانی اجناس شان قرار می دهند و بیانیه ای شورای علما ان طوری که اینجا اورده شده و بیان قران تایید گردیده است و مخالفت با ان مخالفت باقران خواهد بود و اسلام با حضور زن در اجتماع مشکل ندارد بلکه باحضور که شخصیت زن را زیر سئوال برود مشکل دارد چه لزوم دارد که زن باید حتما در پروسه صلحی شرکت کند که اصلا طرف مقابل او را بعنوان انسان نمی شناسد تا چه رسد مسلمان و در اخر توجه داشته باشیم جناب خانم زهرا فرخنده که عملکرد مسلمین باید از عملکرد اسلام جدا کنیم خیلی ها به نام اسلام از همان صدر اسلام تا کنون کار های نموده که اسلام قبول ندارد و این باعث نمی شود که به علمای یک کشور که مردم شان اکثرا جوانهای شان برای بیانات علمای شان جان فشانی می کنند اهانت نمود و شما از زنان نترسید اگر حکم اسلامی حاکم حتما بنفع زنان خواهد بود و الا زنان یا بازیچه مردان و بازاریاب ها است و یا به انها تا دلت بخواد ظلم می شود.

>>>   این دختر تاحال بینی خود راپاک کرده نمیتواند ولی بالای علمای افغانستان انتقاد میکند
ولیزاده ازهامبورگ
>>>   برای من هم قابل هضم نیست که علمای افراطی و کم سواد این قدر بر نظام کشور تاثیر گذار هستند. اگر در افغانستان دموکراسی هست باید به همه به یک اندازه توجه شود.
نسیم

>>>   نظرات دوستان در بالا شدت و عمق بدبختی را در جامعه افغانستان نشات میدهد.
بلی راست ګفته اند علما توجه شان به لباس و چادر و ارایش زن است ولی تا حال این علمای... چیزی در مورد انتحاری و سر بریدن و مکتب در دادند نګفته اند.
نهایت تاسف است که سرنوشت ما سه دهه شد که در دست رهبران...قرار دارد و ان ها هم به نان مذهب و دین و اسلام هر چه دل شان خواست انجام میدهند.
خواهر عزیز نویسنده مطلب.
بلی شما راست ګفتید. من با شما موافق استم و متاسفانه در شرایط کنونی ما و شما باید قربانی شویم و بس
اګر ملت هوشیار و دانا میداشتیم امید تغیر و ترقی میرفت اما بدبختانه میبینیم که...بر ضد حضور فزیکی زن در جامعه شعار میدهند. وای برما

>>>   خانم نادری از دختران شجاع و مبارز است ...موفقیت های بیشتر خانم مبارز را ارزو دارم. موفق باشید.
نورالرحمن از المان

>>>   این خانم اگرقران خواندن را درست یاد داشته باشد و اگر سوره های مبارکه نور واحزاب ونسا را با معنی وتفسیر مرور کرده باشد واگر بقران بحیث کلام خدا ایمان راسخ داشته باشد واگر یک فیصد بروز حساب یعنی روز جزا باور و یقیین داشته باشد صد فیصد طرز فکر کردن او مسولانه و خدا ترسانه میشود و در رهی گام نمی بردارد و کلامی بزبان نمیراند که باعث زجر و عذاب او در اخرت شود
ماما گل

>>>   همشیره اول سوره مبارک نور را بخوان که از طرز چادر پوشیدن خبر شوی.....
م ر ت

>>>   درین فرهنگ زن بودن خودش جرم محسوب میشود چه رسد که راجع به....زمان پیغمبر (ص)این خوبی را داشت که همه یکسان از دین استفاده میکردند

>>>   صد آفرین به خانم نادری، واقعا زن شجاع است. ما اگر عالم دین میداشتیم وطن ما به این حال نمیرسید.

>>>   آفرین خوارک گلم ، راست میگی ، از گفتن حقایق هرگز نترس ، وجدان های سالم و بیدار حمایت و تحسینت میکنند، تو واقعا رابعه قرن 21 ما هستی

>>>   اي افسوس بحال اين زن كه قدر دين و حاملان آنرا)علمائ ديني(را ندانسته و با تقليداز اساتيذه ءغربي خود مخواهد شهرت نسبئ را كسب كند
مبارز_شهربلند

>>>   ماما گل جان!
تا تو و امثالت وجود داشته باشید، ...چرا نتازند و جولان نکنند! بهتر نیست که بدون ابراز نظر احساسات گونه انهم بخاطر مشت استفاده جو و بیسواد که هر آنچه دلشان خواست از دین تعبیر میکنند، در باره مقام زن ومادر بدانی!
مبارز

>>>   هزار آفرین به خانم نادری! هیچگاه از کسی نه هراس اینرا بدان که انسان های بیدار و با وجدان ازین حقت گفتن ات حماییت میکنند.
ولی از کابل

>>>   از برای خدا از بس که زبان یکعده افراد ملاملا گفته از حلقوم شان بر آمد مرا بیاد داستان حضرت یوسف پیامبر برد که کاینان معبد آمون چگونه بالای گرده های مردم سوار بودند و هر آنچه دل شان خواست مردم را لگد مال میکردند! امروز در جامعه ما مـتأسفانه نسبت فقدان عقل و منطق که نظریات فوق مصداق همین امر میباشد، بدون اینکه از واقعیت ها تلخ که همانا، انتحاری، سر بریدن ها، گوش و بینی بریدن ها، تیزاب پاشی ها، بد دادن ها، سوء استفاده های جنسی از زنان و کودکان کلمه بزبان آورده شود، همه کورکورانه سنگ کاینان (ملا) قرن 21 به سینه میزنند، وقتی کسی مانند بانو نادری حقایق را ابراز نمود همه با یک صدا علیه آن به فحش و نا سزا گویی می پردازند!
طوفان

>>>   اگر شما ها خواندن سوره نور و یا کل قرآن را به بانو فرخنده نادری پیشنهاد می کنید خوب است که به کرزی و دوستان قدرت طلبش هم توصیه هایی بکنید شاید او هم به راه راست هدایت شود .
نسیم

>>>   من تایید می کنم که ما در افغانستان شخصی بنام عالم دین اقلا برای فعلا نداریم!!!
و تمام کسانی که در مقابل خانم نادری بهر نحوی ایستاده و مخالفت شان را نشان داده سه حالت دارند:
1 - یا طالب اند
2- یا ناخواسته از فرد ناآگاهی اب به آسیاب طالب میرزند
3- یا هم طالبچه اند یعنی نیمه پیرو ها. کسانی که چند کلمه نا تمام را از اینجا و انجا ناقص یاد گرفتند.
تورپیکی از ده افغانان

>>>   سلام!‍
مه هم با نظریات این بانوی مبارز موافقم واقعاً اگر خواهران ومادران ما ازین بانو حمایت کنند این خانم میتواند حلال گوشه ازمشکلات زنان درکشور باشد.
فریده ازکابل

>>>   خانم نادری معاون دوم من درانتخابات ریاست جمهوری اینده خواهد بود.

>>>   اﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ...ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻩ اﺳﺖ...ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺭا ﻛﺴﻲ اﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺭا اﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻮﻳﺎ... ﺑﺎ ﺑﻐﺺ اﻳﻬﺎ ﺑﺮاﻱ ﺩاﻳﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ. . اﺯﻳﻨﺮﻭ ﻫﺮﭼﻲ اﺯ ﺩﻫﻦ ﺷﺎﻥ اﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﭗ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ...ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺗﺮﻭﺕ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ ﺭا ﻭاﺭﺩ ﻣﻴﺪاﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﻂﺒﻮﻋﺎﺕ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﺯ ﻗﺼﻮﺭ ﻋﻘﻠﻲ ﻛﻼﻧﻬﺎﻱ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻭ اﻛﺮ اﺯ ﻗﻮﻡ ﺷﺎﻥ ﻭاﺭﺩ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻭ ﻫﺰاﺭاﻥ ﻋﻴﺐ ﺗﺮاﺷﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﻧﺪا ﻛﻴﺎﻧﻲ ﻋﺼﻮ ﺷﻮﺭاﻱ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﺑﻐﻼﻥ ﻣﻲ ﻛﺮﺩاﻧﻨﺪ. ﺧﺪاﻳﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺘﻮ ﻣﻴﺒﺮﻡ اﺯﻳﻦ...
اﺑﻮﺣﻤﺰﻩ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ

>>>   اگر این دختر خانوم نواسه سید کیهان باشه !؟...در ضمن برو که دیگ را گذاشتی بالای گاز خودت امدی مروارید دانه دانه را میخوانی. که دیگ نسوزه. خانه را هم جاروب بزنی که مهمان میاید. افرین دختر جان

>>>   ولیزاده در ههامبورگ...من منحیث یک افغان از تمام گفته های بانو نادری حمایت میکنم. آفرین به این خانم قهرمان کدام علمای بلکی علمای نی تجارت است به واقعیت یوسف از کابل

>>>   ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺩﻳﻦ ﺭا ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ...ﻭﻟﻲ اﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻭﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﻤﺒﻮﻝ ﺣﻖ ﻭ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻜﻤﺎﻝ ﺗﺎﺳﻒ...اﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻭﻝ...ﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮاﻫﺮ...ﻭ اﻭﻝ اﻭ ﺭا ﺑﺤﻖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺷﺪه...ﭘﺮﺩاﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﻜﺮ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. ﻟﻂﻔﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﺟﺎﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻥ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ اﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﺎﻡ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ اﺯ ﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻠﺖ ﻭ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺧﺎﻙ ﻧﭙﺎﺷﻴﺪ....
ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻳﻜﺎﻭﻟﻨﻜﻲ

>>>   خانم جان از خون سردی کار بگیر نشود که حرف هایییان بلایی جانتان شود و یا لذت میبرین دوست دیگی فرمودند عالم هایی تحصیل یافته پاکستان حرف درست نیست همه عالم هایکه به پاکستان تحصیل کردند آنطور نیستند وبرایی خواننده هایی عزیز همه شما هم فریب خورده اید وجه (روی) خورد این خانم را دیده دخترک یاد کردید در حالیکه خانم هستند من با این خانم از نزدیک ملاقات کردم خانم خوبی استند لاکن اشتباه از هر کسی سر میزند حتا ریس صاحب جمهور ما هم بعضی اوقات...
واحد پرست

>>>   ﺭاﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨﻲ اﻛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭاﻱ ﺩﺭﻳﻐﺎ ﻛﻪ...ﻭﺭﻧﻪ ﺧﻮﻥ اﻳﻦ ﺭاﺑﻌﻪ ﺭا ﺩﺭﭘﺎﻱ ﺑﻜﺘﺎﺵ ﻣﻴﺮﻳﺰاﻧﺪ. ﻭ اﻧﺘﻆﺎﺭ اﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﻴﺮﻭﺩ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﺎﻩ ﺑﻠﺦ

>>>   ﺑﺠﻮاﺏ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﺩﺭ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻳﻨﺪﻩ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﻭﻡ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
اﻭﻝ ﺟﻨﺎﺏ ﺭﻳﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻳﻨﺪﻩ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﻳﺪ. ﭘﺲ ﺗﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ...ﺧﻮاﺏ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ. ﻭ ﺩﺭ ﺻﻤﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ اﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺭاﻩ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺸﺘﺮﺵ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ. ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎﻱ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ...اﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺑﺪ ﻛﻮﻳﻲ اﺯ ﻣﻼ ﺑﺎ ﺑي ﺑﻲ ﺳﻲ. ﻛﺎﺭ...ﻧﻪ ﻋﺎﻗﻼﻥ. ﻭ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﻧﻬﻀﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻢ ﻭﻟﻲ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻬﺎﻱ ﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻼﻟﻲ ﺟﻮﻳﺎ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮا ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺧﺎﻡ ﻭﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﺪاﻥ اﻣﺪﻩ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺭا ﻭاﺭﻟﻮﺕ ﻭ ﻧﺎﻗﺺ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﻣﻼﻫﺎ ﺭا ﻧﺎﺩاﻥ ﺧﻂﺎﺏ ﻛﻨﻴﻢ ﺯﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻼ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺩاﺭﻧﺪ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺮاﺏ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮﻱ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ اﺣﺘﺮاﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﺩ. ﻭ اﺯ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺗﻨﺪ ﻭﺗﻴﺰ ﺧﻠﻘﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭاﻥ اﻣﻴﻦ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺯﻳﻢ ﻭ اﻳﻦ ﻣﻼﻟﻲ. ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮا ﻫﺮﺳﻪ ﻛﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﻧﺎﺭﺱ اﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﺷﻜﺮﻳﻪ ﺑﺎﺭﻛﺰﻱ ﻭ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻭ ﻓﻮﺯﻳﻪ ﻛﻮﻓﻲ ﭼﺮا ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ. ﺯﻳﺮا اﻧﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﭘﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻧﺪ. ﻭ اﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻛﺮﭼﻪ ﻧﻮ اﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻦ اﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭا ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻭ اﻗﺪاﻡ ﺗﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺨﺮﭺ ﻧﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﺭﺵ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮاﻡ. ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻓﺮﻭﺗﻦ

>>>   ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎ ﺭا ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻡ.
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﻱ اﺳﺖ. ﻛﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺟﺎﻏﻮﺭ ﻫﻀﻢ ﺑﺮاﻣﺪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ ﻭ اﻧﻬﻢ اﺯﻳﻚ ﺧا ﻧﻮاﺩﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺳﺎﺩاﺕ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺷﻤﺎ ﺭا ﻧﺪاﺭﺩ. ﻭ اﻣﺎ ﭼﻂﻮﺭ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﻧﺎ اﻫﻠﺖ ﺷﻤﺎ ﺭا ﻭاﺩاﺭ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻗﺮاﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ...ﻭ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺪﻡ ﭘﺨﺘﻜﻲ ﻭ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻴﻖ اﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺘﻴﺮاﻟﻤﻠﻪ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﻃﻦ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﻤﻴﺪاﻥ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺮﺩﺩ. ﻭ ﻫﺮﭼﻪ اﺯ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮاﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﺩاﺷﺖ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ اﺵ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﻜﻮﻳﺪ ﻭ ﻫﺰاﺭاﻥ ﺣﺮﻑ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪ ﺭا ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺮاﻳﺖ اﻧﺴﺖ ﻛﻪ درﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻆﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﺫﻛﻮﺭﺕ ﺭا ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﺎﻭﺭ اﺑﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﺠﺮﺏ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭ ﺣﺰﺏ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻔﺮﺳﺖ. ﺯﻳﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻭ ﺧﻮاﻧﺪﻥ اﻳﻦ ﻛﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﻌﻜﺎﺱ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ اﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺭا ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩاﺭﺩ. اﻛﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺪﻳﺶ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻜﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻛﺮﻳﺒﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻛﺮﺩﻩ اﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰﺭﻙ ﻭ ﺟﺒﺮاﻥ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺭا ﻣﺮ ﺗﻜﺐ ﻛﺮﺩﻳﺪﻩ اﻳﺪ? ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﻳﺖ ﻛﻔﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﺪﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﺨﻴﺮﻳﺪ.
ﺑﻨﻮ ﻭاﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻤﺎ

>>>   این دختر باوجود که معلومات اپتدایی درمورد اسلام ندارد اعتقاد هم به اسلام ندارد
منیر بغلانی

>>>   برادران محترم لطفا این دختر جوان را ملامت نکنید کسکه امروز حق بګوید شما را...میګیرد کمی صبر داشته باشیدامروز طالبان و حکمتیار چقدر برادران ما و شما را انتحاری و قتل میکنن کدام علما صدای خود را بلند کرد همچو خواهر را باید تقدیر کردږږږ
عزیز

>>>   کدام عالم؟ کدام ملا؟ کدام علما؟!

>>>   واقعا كه خانم فرخنده افتخار افغانستان هستند
و ما همه با شما هستيم و هميشه از شما حمايت ميكني

>>>   ويل لامتي من علماء السو ء من به عنوان يك زن مسلمان نه فتوا هاي علماي افغانستان را قبول دارم و نه سر و قيافه و طرز فكر خانم فرخنده نادري را زيرا يكي افراط هست و ديگري تفريط و خير الامور اوسطها . خدايا شكر كه منابع مرجع ما كه قرآن و سنت و اجماع علما و عقل هست هنوز در دسترس ما هست . من خواهر شما و به قول علماي افغانستان فرع خلقت بشر هستم. اللهم صل علي فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر مستودعا فيها .

>>>   ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻥ اﺭﺟﻤﻨﺪ ﺳﻼﻡ.
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﻤﺎﻡ اﻳﻦ ﻛﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭاﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﻧﺎﺩﺭﻱ. ﺑﺨﻮاﻧﺶ ﻛﺮﻓﺘﻢ. ﻭﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻭﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﺭ ﻧﺪاﺭﻡ. ﻭاﻣﺸﺐ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻻﻳﻒ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺭا ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻛﺮاﻡ ﺑﻌﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺮﺩاﻧﻨﺪه ﺷﻬﻴﺮ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺎﻧﻲ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻃﻮﺭ ﻣﻜﻤﻞ ﺷﻨﻴﺪﻡ. ﻭﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻆﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻱ ﻭﻳﺎﻫﻢ ﺑﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﻋﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﺷﺎﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻓﻲ اﻧﺪ. ﻛﻪ ﻣﻦ ﺣﺪ ﻭﺳﻄ ﺭا ﻃﻮﺭ ﺭﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﻧﮕﺎﺭم ﻛﻪ ﺩﺭﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻳﻚ ﺑﻴﻨﻴﺶ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺜﺒﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﻮﻝ ﺭا ﻳﺎﻓﺘﻢ ﻭاﻛﺮ ﻫﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻂﺢ ﻧﻜﺮﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﻭاﻳﻨﺪﻩ ﻧﻜﺮ ﭘﺮﻛﻤﺎﺗﻴﺰﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺑﺎﻻﺧﺮﻩ اﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻨﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﺎ ﺟﺎ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ .ﻭﻣﻦ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺭا ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﻭﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﻓﻘﻌﺖ ﻫﺎﻱ ﺭا اﺭﺯﻭ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ. ﻭﻧﻆﺮ ﻭﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻡ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺧﻮﺵ ﺻﺤﺒﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻛﻮﺗﻪ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺮاﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺪﻭﺟﻬﺪ ﺧﻮﺩﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ اﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﻚ اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩﻩ ﻭﺗﺤﺖ ﺗﺎﺗﻴﺮ اﻓﺮاﺩ ﻣﺮﻳﺾ ﻭﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻑ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﻩ ﺧﻮﺩ ﺟﺴﻮﺭاﻧﻪ ﻭﺑﻲ ﻫﺮاﺱ اﺩاﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ ﺯﻳﺮا ﻧﻴﻚ ﻛﺮﺩﻥ اﺯ اﺩاﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ اﻳﺪﻭﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪﻥ اﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺎﺏ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﺪﻩ اﻣﻴﺪ ﻭاﺭ ﺷﺪﻡ, ﻭاﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺭا ﺑﺮاﻳﺶ اﺭﺯﻭ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ. ﺗﺮاﺏ ﻧﮋاﺩ

>>>   خانم فرخنده حقیقت را بیان کرده است حقیقتا خیلی از علما درگ درست واسلامی اززنان ندارد د رکج اسلام میگوید که زن فقط درخانه محصور بماند ودرگارهای اجتماعی وسیاسی ودینی اشتراگ نورزند واظهارنظر در امور فو ق رانداشته باشد وظیفه هر انسان است که نست به مسایل که مربوط به اجتماع باشد اظهار نظر کند ازجمله زنان این حق رادارد ازباب امر بمعروف ونهی ازمنکر برهمه واجب است درشرع انور لذا نبا ید ایشان را چون زن است سرزنش کنیم علی ع میفرماید :نگاه کن که چه گفته نه اینکه که گفته لذا زن مسلم حقدارد نظرات شان را بیان کند .

>>>   دین اسلام دین واضح است . این دین بز رگوار برای انسان های این دنیا نازل شده است. در تفهیم این دین دشواری نه
بلکه سهولت است. عیسوی ها به بسیار سادگی دین اسلام را می پذیرند و پیوسته به این دین مشزف میشوند.
امابیسوادی ما با عث میشود که ما از دین هیولا جور میکنیم. ما فکر میکنیم ، کسیکه ریش داشت و خود را کلان کلان
نشان داد، از اینجا و آنجا داستان ها و حکایات کرد ،آنا عالم هست.و گفته های همچو افراد رامی پذیریم.اگر عمل شان
را متوجه شویم، آنوقت میبینیم که مشکل درنا دانی ما است.
این به اصطلاح علما عوض اینکه به مردم تبلیغ کنند که دروغ نگویندو یا غیبت نکنند گه گنهکار میشوند که تقریباً همه ما به آن آغشته هستیم . و ازبسیار ی بیماری هایکه به آن مواجه هستیم مارا آگاه سازند،
موضوعات قومی را دامن میزنند ، کی مسلمان خوب وکی مسلمان خراب است ویاکی جهاد کرده....
و خیلی خوب میدانند که در این جامعه مرد سالاری سیاست ضد ارتقاع زن، تبعیض مرد وزن ، زن را خیلی بی ارزش
و کو چک نشان دادن خیلی به نفع شان است واز طر ف همه تقدیر میشوند. همه بخصوص بیسوادان ایشانرا ارج میگذارند. و مرید شان میشوند و فکر مکنند که کلیدجنت دست همین ها است.
توجه کنید ! اگر اینها دانشمند و عالم باشند،آیا دزدی میکنند، آیا با داشتن این تعداد عالم ملک ماتاراج میگردد.
آیا به پاکستان اجازه تصمیم گیری به سر نوشت کشورما را میدهند. چرا شورا نمیکنند ونمیگویند دست پاکستان از وطن ما کوتاه. از همه تان که اینجا مطالب ارایه کردید،میپر سم ، کی میگو ید پاکستان را باید اجازه داد که به سر نوشت
ما مداخله کند و تصمیمگیری کند، یقیناً همه مخالف هستید. پس چرا ((علما)) مخالفت ندارند؟ ازینجا معلوم میگردد که آنها ما را نما یندگی نمیکنند.آنها نو کران اجانب هستند. فقط با ریش و سله وکله ما را اغوا میکنند.
این خواهر ما هرکه هست ،دختر ویا نواسه هرکه که هست، شخصیت با مسوولیت، مبارز و نترس است .او را با ید کمک کرد. شرم نیست که به حرف یک زن با خرد گوش دهیم بلکه شیو ه انسانی است. اگر به همچو شخصیت ها بگوییم:"بینی اش را پاک نمیتواند" یکبار باخود بیاندیشیم، اگر من یک دختر میبو دم ، به پاس مبارزه، شها مت و اندیشه ام همچو چیزی لازم است به من بگو یند. و یا فکر کنیم اگر کسی به مادرمهربان ما یا خواهر محبوب ما یا همسر عزیز ما و یا دختر شیرین ما به پاس نظر انسانی اش همچو چیز های بگو ید، چقدر درد ناک است.

>>>   تشویش نکن فقط مطالعه خویش را زیاد کن یگان وقث تفسیر کابلی را بخوان که راه را صحیح بلد شوی میترسم خدای نا خواسته باساس تشویق های مردم مطلبی کمونست یا بی خاصیت های دیگر در طریق خطا جولان کنی باز خدای نا خواسسته سردرد نشوی کاکا مراد

>>>   برادراني كه حرف هاي خانم نادري را مطالعه نكرده اند يا مطلب حرف هاي محترمه رانتواستن بگيرن بي مورد نظر داده اند ،نادري نگفته است كه علماي ما بيسواد يا بيخبر از دين اسلام هستند محترمه گفته كه علماي لطفاً در باره حقوق زن . درباره انتحاري ودر باره كساني كه انسان را به مثل گوسفند حلال ميكنند كه نام اسلام را در دنيا به نظر مردم بعد ميسازند و اسلام را توهين ميكنند در هرجا كه اسلام را نمش را ميگري تمام وجود شان به لرزه ميايد
(عبدل كريم هوتخيل از كشور چين)

>>>   همین کاکا مرادها بودند که از دین هیولا جور کردند.

>>>   به نظر من این خواهر باید اول حجاب اسلامی را رعایت کند بعد به علما اسلام توهین کند .نام دموکراسی را شنیده است امابه معنای آن پی نبرده
خلیل احمد از هرات

>>>   این امریکاییها که شما خانمها را تحریک میکنند پدرانشان صدها هزار دختر مانند شماها را زنده دفن میکردند دین اسلام امد که به این خانم کشی خاتمه داد من هم از ملای بیسواد بدم میاید اما عالم دین اگر باسواد مثل استاد ایاز نیازی باشدافتخار ماهستند وچراغ هدایت . اما دختر خانم تو برو از سوابق بزرکان تان معلومات پیدا کن دیگرفکرنکنم از حقوق زنان بتوانی دفاع کنی . چون نقضهایی در زمان بزرگان خاندان شما در مورد زنان رخ داده که شاید هویتت را تغیر بدهی.
از دره کنعان

>>>   برادران و خواهران من هرچه خواندم نفهمیدم که خانم فرخنده نادری در کجا ی نوشته شان علمای جید کشور را توحین کرده اند فقط ایشان ګفتند که از علما انتظار دارند که در چنین اوضاعی که گویا همه روزه زنها به نوعی سرهای شان بریده میشود و هزاران فجایع دیګر علیه دختران معصوم که هنوز طفل میباشند از جانب افراد نا آگاه از اسلام صورت میګیرد به مردم در مساجد و تجمعات از حقوق زن در اسلام بګویند و ګفته اند که ما همه الحمد الله مسلمانیم و هیچ شکی در اینکه حتی پدران ما هم مسلمان بوده اند نیست. بناءً بهتر است الویت سنجی شده و علمای کشور بیشتر در حال و وضعیت کنونی از حق و حقوق قشری که بر آنها ستم میشود و این ستم خلاف اسلام است سخن بگویند. آدم بسیار نا امید میشود وقتی مبیند بعضی ها به عمق مطلب نرفته و یکی را انتقاد باران میکنند. یک لحظه فکر کنید زن کیست؟ آیا زن موجودی نیست که خداوند آفریده یا بنظر شما این موجود را غرب فرستاده!؟.
خداوند در کلام مبارکش خطاب به بندگانش میفرماید و سؤال میکند "آیا پسر ها مال خدا و دختران را خدا نیافریده، پس چرا میان ایشان فرق قایل میشوید؟" و یا در جای دیگر قرآنکریم میفرماید" چرا آنانی را که مادران شان آزاد بدنیا آورده اند شما به بندگی بر میگزیند س وای بر شما!"
حالا بیایید غور کنید و دوباره مروری داشته باشید بر آنچه خانم نادری نوشته است. البته من کسی هستم که حتی یکبار هم خانم نادری را ملاقات نکرده و نمیشناسم.
امروز اگر ما و شما راست را بهمدیگر نگویم و درد دل نکنیم چه کسی هواهد آمد و ما مردم اعم ار زن (خواهر ، مادر، فرزند دختر) و مرد (برادر ، پدر، پسر) را با هم آشتی داد.
برادران! یک کمی به درد دلهای همدیگر گوش داده تحلیلگرا باشید این چیزی است که خداوند از ما خواسته است که بردبار باشید!
فطمه از هرات

>>>   او مردم علمای در افغانستان کی پیدا میشود راستی اول باید بدانیم که عالم خوب کاری را نمی کندکه بالایش انتقاد شود پس بالای کسانی که انتقاد صورت گرفته شاخه از طالبان مزدور هستند
ملکی ازهرات

>>>   این وکیله صاحبان اولا عکسها وفلمهای مبتزل خود را ازسایتهای انترنتی پاک کنند. بعدآ درباره حقوق زنان پاک دامن افغانستان نظر بدهند و بر سرعلماء انتقاد بگیرند. اینها اکر از اسلام باخبر باشند هرگز عکس و فلم اینها در جهان دیده نمیشد و نام افغانها را درجهان بد نمی ساخت.
وحید از مسکو

>>>   من نفهمیدم کجای حرف این خانم اشتباه هست

>>>   موهای پریشان شه نگاه کن، چطوری حرفای مقبول میزنه...برو خوارکم مویایته بپوشان بد است، مردم بد میگه نه! میگه که دخترک فلانی را نگاه کن چطوری...گپ میزنه! آفرین برو!

>>>   او چه دانشی دارد که کلا علمایی که صدها تالیف و تحقیق و کتاب دارد و از همه مهمتر اعتقادات را توهین می کمند بدون هیچ دلیل قانع کننده ای .
زنان مسلمان ما باید شان خود را حفظ نموده لکن در زمینه های علمی و اجتماعی و اقتصادی و تربیتی دوشادوش مردان خود به فعالیت مثبت بپردازند.حتما نباید که اختلاط و بی حجابی و بی ابرویی باشد...
نهاد نواندیشان بلخ

>>>   یکی میخواهد از وحید جان پرسان کند که آیا ایشان جامع الاظهر مصر را رفته اند در مسکو تحصیل کنند؟....هیچوقت خداوند از ایشان نخواهد پرسید که چرا وکیله صاحبان در آن سایتها عکس و فیلم دارند ولی به احتمال ذیاد از ایشان میپرسد که ایشان که دم از عفت میزنند در آن سایتها چرا سفر کردند!
فرامرز از جوزجان

>>>   مانند ملالی جویا به امریکا رفتنش آمده است گب هوایی مزند فرخنده جان بیا این کار ها نکو خوب نیست اگر بیشتر دلت می خواهد بگرام نزدیک است حیف همان پدر که تورا چنین هوایی گذاشته است.
بشار درخشان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است