حقوق زنان در اسلام تامین نمی شود؟
زنان حق و حقوق خود را در خارج از اسلام جستجو می کنند و وقتی شوهرش به او می گوید این کار را نکن می گوید این حق من است و این حرف را فلانی از زبان کلینتون گفته 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۰    ۱۳۹۱/۴/۲۲ کد خبر: 38482 منبع: پرینت

طالبان زنی را به جرم زنا در ولایت پروان تیر باران کردند، گفته می شود در رابطه با این جریان شورای علمای افغانستان سکوت کردند تا چراغ سبزی به طالبان نشان دهند.

سید حسین عالمی بلخی عضو شورا علمای افغانستان و عضو مجل نمایندگان در باره تیرباران این زن گفت : در دین مقدس اسلام خانم هایی که دچار فساد اخلاقی می شوند در هر شرایط و موقعیتی حکمی جداگانه و متفاوت دارد که در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده که فرمودند: هرگاه زنی فساد کرد باید چهار شاهد وجود داشته باشد، مانند انسانی که خورشید را به این واضحی می بیند باید شاهد آن زن در هنگام ارتکاب به گناه باشند و آن زن هم به کاری که کرده اعتراف کند مجازات بر اساس احکام انجام می شود و اگر این چهار شاهد وجود نداشت باید سکوت کنیم در برابر این مسئله .

وی افزود :
شورای علما حرفهایی زدند در این مورد، ولی خیلی جدی برخورد نکردند که دلیلش این است ، چندی قبل جلسه ای را رییس جمهور به راه انداخت و شورای علما هم حضور داشتند در انجا یک راپوری ارائه شد که عکس هایی بود از خانم هایی که سرشان را بریده بودند ، بینی شان را بریده بودند و مورد خشونت واقع شده بودند و ... که در آنجا شورای علما موضع خود را رابطه با خشونت علیه زنان اعلام کرد و علما در رابطه با این موضوع اعلامیه ای صادر کردند که افرادی که مرتکب خشونت شدند باید به شدت مجازات شوند و ...

به زنان هم چند مورد ارشادی داشت که زنان هم در اداره و خانه و بازار و ... احکام شرعی را رعایت کنند ، در برابر این اعلامیه، زنان در نقاط مختلف افغانستان اعلامیه دادند که شورای علما می خواهد چراغ سبزی به طالبان بدهد و این کار با همکاری ریاست جمهوری انجام شده است.

وقتی در جامعه ای در برابر برخورد مثبت علما با عکس العمل منفی روبرو می شوند علما تجدید نظر می کنند برای دخالت در امور .
به نظر من شورای علما ضرورت ندیده در یک مورد موضع گیری کند و تنها همین که از تریبون های مختلف علما این کار را محکوم می کنند کافی است.

عامل اصلی این کار در افغانستان چیست ؟
تبلیغات نادرستی که برای توقف خشونت علیه زنان انجام می شود باعث افزایش خشونت می شود. در جامعه ی دینی و اسلامی وقتی موضوعات را از منظر های بیرون مطرح می کنند باعث ایجاد این مشکلات می شود.

مثلا در اسلام اگر به زنی تجاوز شود، فرد متجاوز را باید اعدام کرد و اگر اعدام این فرد انجام شود صدای حقوق بشر بلند می شود که نقض حقوق بشر انجام شده ، در چنین وضعیتی چطور اسلام وعلما موضع گیری کنند؟
زنان حق و حقوق خود را در خارج از اسلام جستجو می کنند و وقتی شوهرش به او می گوید این کار را نکن می گوید این حق من است و این حرف را فلانی از زبان کلینتون گفته .

وی افزود: خشونت در جامعه افغانستان نهادینه نشده و از قبل هم وجود داشته و حتی در کشورهایی که طرفدار حقوق بشر هستند خشونت علیه زنان وجود دارد.
مجامعی مثل حقوق زنان و حقوق بشر و ... فرصت تبلیغ بر اساس احکام اسلام را به علما نمی دهند.

آگاهی دادن از حقوق زنان فقط برای زنان است و زن حقی دارد که رعایت این حق باید از طرف مرد ها انجام شود تا زمانی که مرد باورمند به حقوق زن نشود خشونت ادامه دارد.

آقای بلخی گفت : برای متوقف کردن خشونت باید تبلیغات بر مبنای احکام اسلام صورت بگیرد و آگاهی دادن مردها از حقوق زنان انجام شود.
علما تنها در مساجد می توانند تبلیغات کنند و تلویزیون ندارند و تنها در مجد تبلیغات می کنند.

تبلیغات اسلامی و دینی علما در اصطکاک تبلیغات منفی ای که انجام می شود و بر مبنای ارزش های ضد دین است در نهایت خنثی می شود.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   کدام حقوق؟
زنان همیشه باید تابع مردان باشند
در قران هم امده که مزدان قیم های زنان هستند
این زنان حقوق شان در حقوق مردان تامین می شود نه جدای از مردان.
فریدون از هرات

>>>   واقعیت را فر مودند

>>>   از کله های این شورای علما هم چندان خیر نیست. چرا خود را درد سر بدهند.

>>>   اول اين كه من هرگز شنيدنى حرفى را به خصوصى در موردى اسلام از زبان اين جنايتكاران و قاتلان خود فروخته ها باور ندارم برايى رهبران جهادى طالبان شوراى علما و نودونو فيصد علماى افغانستان بى باورم .اسلام در مصر كه رهبرى اخوانالمسلمين معاون زن از دين عيسويت دارد : در پنجشير در زمان مسعود شهيد اگر كدام مولوى بر ضد زن حرف ميزد و تندرو ميشد فقط برايى يك بار بود ديگر آن مولوى آبرو در محيط خود نداشت اين طور مسعود و مردمى پنجشير سياست داشتند .
خاطره :
تاريخ زمستان ١٩٩٩ م
روزى در يك جنازه كه تعدادى مردم بيشتر از هزار نفر بود شركت داشتم يك ملا به اسم عبدالرزاق بر خاست به صدايى بلند تبليغ ميكرد و گفت رفتن زن ها در جنازه حرام است در عروسى خوشى و رقص زن ها حرام است وغيره. كسى به اسمى نقشبند كه انسانى عادى بودايستاد شد همه مردم حيران بودند كه اين ملا چه ميگويد نقشبند به جوابش گفت اى ملا اگر من زن بگيرم خواهرم در عروسى ام نرقصد خوشى نكند ميكشمش شما چه ميگوييد اين حرف ها به دردى خو دت ميخورد همه مردم به ملا اخطار دادند ديگر حق تبليغ ندارد .
مردمى غوربند فقط نجار و گلكار دست فروشى ياد دارند هر كه يك كمى زور گفت ممانعت نميشود خون اين زن هم به دوش مردم غوربند و تماشاچيان بى غيرت خواهد بود خدايى را كه طالب و يا امثال آن ميپرستند من آن را قبول ندارم زيرا از ديد آنها فقط خداوند قرآنرا به نفع آنها نوشته است.
احسان از لندن.

>>>   فریدون جان از هرات
زن در اسلام حقوق متعادل با مردان دارد ولی مسله قیمومیت مرد بر زن بنا به ساختار فیزیولوژیک مرد است که در طول تاریخ دیده شده که تمام کار های شاقه بدوش مرد هاست البته استثنآت در همه جا وجود دارد. ولی به همین منوال مرد حق ندارد که به زن خود امر کند که برایش غذا پخته کند یا فرزندان وی جمع و جور کند بلکه اگر زنی این اعمال انجام میدهد این حسنه است که زن به مرد اننجام داده است و اگر به صورت خلاصه با یک جمله جایگاه زن را در خانه شوهر بیان کنیم ان اینست که زن باید در خانه شوهر مانند یک ملکه در دربار پادشاه باشد
ولی هر گاه امری خلاف میل زن صورت میگیرد این میتواند زور گویی مرد باشد و خلاف اسلام است. ولی اموراتی هم وجود دارد که به همین اندازه فراحت زن وی مجبور به اجرای ان میباشد و در مجموع در ازادی مطلق نه بر مرد است و نه بر زن و ازادی مطلق گرایش حیوانیت است
نور از هرات

>>>   به حقوق انسانی زنان احترام بگزارید ٰٔ
زنان نمیه ازپیگر جامعه است بس است ظلم وبی عدالتی
سید احمد

>>>   وبال بلی گویی های اقای سید حسین عالمی برای حاکمیت فاسد برابر گناه ان ملای فاسق که حکم قتل خانمی را که در ضدیت با فرمایشات اسلام و پیامبر خدا صادر کرد سنگین است.
ملا های افغانستان بر خلاف هم مسلکان شان در کشور های دیگراز روز پیدایش به اینسوبا ایزاربند مردم سرو کار داشته واز دین ناب محمدی وسیله معشیت ننگین خویش ساخته اند و به همین سبب دین ماملزمه وحشت و بی قانونی معرفی است.یاهو

>>>   زنان کشور ما واقعا قهرمانان اصلی کشور استند. البته هدف من از زنان عادی و اصیل کشور است نه آن جند نفر خانمان سیاست باز و سیاستمدار که در کابل و بعضی ولایات کشور استند. تمام ظلم و بیعدالتی که از سالهای سال علیه مادران و خواهران مان شده تحت هر عنوان که شده غیر قابل قبول میباشد. شاید همین سالهای بدبختی و بیچاره گی در واقع تتیچه ظلم و خشونت علیه زنان کشور میباشد. تا وقتیکه افغانستان حلو ظلم و بی عدالتی را نگیرد بدبختی ها کم نخواهد شد بلکه ادامه خواهد یافت. در اخیرنظر بنده این است تا وقتیکه ما به مادران، خانمان و خواهران مان احترام نکنیم کشور مان روی آرامی نخواهد دید.

>>>   حقوق زنان در اسلام تامین نمی شود؟
متاسفانه تامین نمیشود.
زیرا حقوق مرد دو برابر زن است.
در مسایل میراث: به مرد دوچند زن میراث تعین شده.
در شهادت دادن: یک مرد میتواند شاهد باشد، در حالیکه درعین قضیه باید دو زن شهادت دهد.
در پیروی زن از مرد: مرد مجبور نیست از زن خود پیروی کند.
در رابطه با ازدواج ها با چهار زن.
عادلانه میبود، که هردو در تمام روابط اجتماعی و حقوقی حق مساوی میداشتند. مرد و زن از همدیگر پیروی میکردند. مرد ها اجازه چهار مرتبه ازداواج را نمیداشت.
نادر

>>>   یک ضرب المثل از قدیم الایام مانده است. که ماه حوت اگر حوتی کند . موش را در قطی کند. زن اگر بدخلقی کند شیر غرران را در قطی کند. خداوند هر 2 طرف را عقل سلیم و شکیبائی در زنده گی نصیب بگرداند.

>>>   سخن نورازهرات واقعا انساني وزيبابودازتمام نظرات ارزنده تربود
واقعاتعادل انسان دراموردنيا رانشان مي داد.يحيي ازايران

>>>   جناب اقای بلخی ای گفته شما شانه از زیر بار مسو لیت خالی کردن است شما وظیفه امر به معروف را انجام دهید ایا از مسجد پایگاه بزرگتری می خواهید مسجد در شهر ها ودور افتاده ترین روستاها وجود دارد واین طلاب هم در س دین داری را پیش مولوی ها درپاکستان اموختند شماها انقدر کوتاهی کنید تازنان به کلینتون اقتدا کنند بدانید که کرم درخت از خود درخت است

>>>   افسوس به تو نادر نام که نظر خود را ارایه نمودید!
آیا تو اجازه میدهی که خانم چهار شوهر داشته باشد.

>>>   وقتی اسلام نتواند حقوق یک زن را برایش تامین کند این واضع است که من زن به دنبال گرفتن چیزی که حق انسانی خود می دانم دست به دامن کلینتون ودیگران می شوم اگر به من ضلمی شود اول شمای که مسلمان هستید گناه را از من می بینید وهمگی می گوید تو زن هستی باید از شوهرت پیروی کنی هر چه او گفت همان کنی . خو من زن هستم انسان نیستم .این سکوت علمای بی علم ما که از کشتن یک زن توسط مردا ن دیگر وشادی آنها از مرگ یک زن خودش نقض قانون انسانی است متاسفانه امروز هیچکس به ملا وعلما اطمینان ندارد کلینتون را باور داریم ولی علما را نه چون خود علما هر کدام چند زن دارند اگراز آنها پرسان شود چرا سه یا چهار زن گرفتی هیچ دلیل قانع کنند ندارن که بگویند غیر از این که آنها عیاش هستند وبس واز دین صرف برای عیاشی خود استفاده می کنند.من با آقای نادر ونورواحسان از لندن موافقم امید دارم مردانی مثل شما زیاد شوند .
یک زن از غزنی

>>>   اسلام اول دم از عدالت میزند بعد مجازات اگر نبود عدالت در جامعه باعث فساد شود جامعه اسلامی نیست و قوانینش لازم الاجرا نیست

>>>   به جواب یک زن از غزنی باید بگویم اگر در خانه ات نان خوب و باکیفیت باشد ولی تو از خانه ای خود خبر نداشته باشی و به گدایی به خانه همسایت ات که مردی عیاش است بروی ایا درینجا تو مقصر هستی که از خانه ات خبر نداری و یا مختار هستی که به خاطر جبران گرسنگی از همسایه ات طلب گنی
و این همان است که تو میگویی علما به تو حق نمیدهند علما ملاک قضاوت نیستند ان که ملاک قضاوت است دین است و تو باید اعمال علما با دین مقایسه کنی اگر خلاف کار اند بس در عقیده و ایمان شان مشکل است و تو به عنوان یک زن حق داری که حقوق خود را در دین دیده و بعد تقاضامند ان باشی

>>>   او برادر چرا خوده در کو چه حسن چپ می زنید اگر همین اشخا صیکه دم از حقوق زن می زنند واین ان را نا سزا می گو یند ایا وجدان و غیرت و عزت خوداینان این را قبول می کند که خواهرش زنش با کسی دیگر راه ..... دا شته باشد ویا بههمین قسم ما جرا رو برو شود ایا خودش بالای ان نقل بادامی و گل افشانش می ریزاند والله اگر غیرت افغا نی داشته باشد زنده نمیمانی اگر کدام بی غیرت باشد که خوا هرش و یا زنش هرروز...انرا نمیدانم دیگر تمام افغانها و مسلمانان افغان ما شکر غیرت دارند این قسم بی عزتی را قبول ندا رند چرا همین سر دمداران که حالا به خاطر اینکه امریکا و جهانیان...بالایش باور کند و یک چوکی را برایش داده باشد و ازین مرد خوبی یاد کند چرا زن دخترش ویا اقاربش در میدیا ها معلوم نمی شود ایا همه افغا نها زن ویا دختر ....و دیگران را که امروز داد از مقوق زن می گوید در کدام میدیا دیده است ایا روی و صورتش را کسی دیده است این همه دروغ است اینها برای خوش کردن بادارانش این نوع سخنان را می زنند
حسیب

>>>   نادرازهرات .تويك مرتد هستي ...سوال اشكال ندارد اما.هزاران عالم وكتاب جواب شماراداده اند .فراموش كرديد كه نفقه زن برگردن مرد است و زنان ازروي احساس زود تصميم مي گيرند و شهادت ناحق مي دهند .درمديريت روحيه مديريتي مرد بايد حاكم باشد درخانواده شمادو نفرنمي توانند حرف اخر رابزنند .اگرزن حق دوبارازدواج راندارد بدليل شبهه درنسب و مشكلات ميراث ونسبيت است .و هزاران دليل كه شمااز روي ...و بعضا سست ايماني وكينه ازان بي خبريد و سخن ياوه مي گوييد ...
.حسيني شيوا.نوانديشان بلخ

>>>   بـــســـيـــار خـــوبـــيـــش حسیب خـــان

>>>   بلی متاسفانه ...حقوق زن زیر پای است
نمی شود از واقعیت انکار کرد. من با اقای نادر موافق استم
زن و مرد در همه موارد باید تساوی حقوق داشته باشند.
واقعیت بین

>>>   1400 سال با تعبیرها و احکام دینی مردم و کشور را به خاک سیاه نشانده ایم ولی بازهم در قرن 21 دنبال تزویر و ریا و زهد فروشی رفته و بازهم جنایتهای ناشی از متحجرین مسلمان را به خارج ربط می دهند

>>>   جناب نادرجان
مگر میشود ...
به منظور اینکه زن بیتواند با حوصله تمام درجهت اولا تربیه سالم اولاد خود و تامین زندگی خانواده خود وظایف خودرا انجام دهد زیرا زن بامحبت مادری که به فرزند که این محبت توام باادب و احترام هست پس الکوی برای فرزندان و متعاقبا جامعه میباشد این هست که جامعه را مادر و یا زن بسوی خوشبختی ثوق می دهد
مگر جوامع غرب زن جامعه مردم را به کدام سو ثوق میدهد
بلی بسوی کاباره ها مفاسد اخلاقی و ازبین بردن جامعه و خانواده طوریکه امروز درغرب میبینم
امیداوام نادر خان با مطالعه عمیق از حقوق زن درجامعه اسلامی و تحلیل و ارزیابی این قوانین براساس منطق و عقل خودرا اگاه سازید نه درمحور...
بااحترام
محمد خالد (ازکابل)

>>>   سلام به دوستان
در هر جامعه اگر نگاه شود چه جامعه افغانی،اروپای،امریکای تجاوز خشونت در مقابل زنان وجود دارد.
خشونت در مقابل زنان در ادوار تاریخ
زنان را عامل بدبختی تلقی می کردند
زنان ... میگفتن
...
در حکومت بابلی اگر مردی زن کسی را قتل میرساند زنش را به قتل می رساندن در حالیکه جرم عمل شخصی است.
اما اسلام که ظهور کرد به زن حقوق بخشید که زن هم انسان است
حالا کشور اروپای و امریکای میگویند ما به زن حقوق بخشیدیم . در حالیکه اگرنگاه کنیم تجاوز در مقابل زنان در امریکا 1772 تن میرسد و در هرسال نو (هالیون) از طرف شیطان پرستان امریکا دختر های زیر سن 7 سال مورد تجاوز... قرار میگرد

>>>   بعضی پیامگذاران مرا عمداّ اشتباه فهمیده اند. من در کجا نوشتم که زن باید چهار شوهر بگیرد؟
من نوشتم که به مرد ها اجازه داده نشود که در عین زمان چهار زن داشته باشند. زیرا هر 4 زن را بدبخت میسازد.
من در کجا نوشتم که زن افغان باید حقوقی مساوی با زن های غربی داشته باشد؟
من نوشتم که باید حقوق مساوی با مرد افغان داشته باشد.
اگر آقایان حسيني شيوا.نوانديشان بلخ،
امر مرتد بودن مرا صادر میکنند، لطفاّ دلایل نابرابری زن با مرد را که در پیامش نوشته، بخوانید. حتی پشک را به این "نواندیشی " خنده میگیرد . عزیزانم، این نوع طرز تفکر شما قرون اوسطائی و طالبانی ست. حتماّ برای آمدن طالبان آمادگی میگیرید.
میدانم که بسیاری مرد ها مقابل حقوق زن حساسیت نشان میدهند. اما اگر وجدان بیدار دارید، یکبار به زندگی مادران تان در خانه نظر بیاندازید. بعد قضاوت کنید!
نادر

>>>   این زن فسادی را که مرتکب شده است با کی بوده ؟ فساد و یا زنا به تنهای صورت نمیگیرد حتما شریک جرم هم دارد چرا شریک جرم انرا نکشتند به واسطه که ان شخص مرد بو ده است
همیشه باید زنها مجات شوند

>>>   اگر جرمی از طرف زنی صورت گرفته ، شریک آن نیز مرد بوده هست پس چرا مردها را مجرم نمی کنید. آیا در دین اسلام زن اسیر بوده و حقوقی ندارد؟

>>>   نادرجان دلایلش رابامطالعه بدست اور. کتابهای صدها کتاب ازجمله استاد مطهری را مطالعه کن و با واقع نگری قضاوت کن اینجاجای طول و تفصیل نیست .من به برخی موارد اشاره کردم زن و مرد ازنگاه فیزیولوجی و روحی به اذعان روانشناسان و....کاملامتفاوت هستند بنابراین حقوق متفاوت دارند و کارکرد های انان متفاوت است .چه کسی بهتر ازخداو.ند به افریده خود اگاه است که برای او درقران تکالیف معین کرده و نظام حقوقی وضع نموده . اگرقران را قبول نداری بامنطق جوابت رامی دهیم ..
نواندیشان بلخ

>>>   خدایا - این وحشت ظلم وبیدادی که در کشور ما جریان دارد . تا چه وقت ادامه خواهد داشت . وچه زمانی افق تابناک امنیت و عدالت وانسانیت درسرزمین بخون حفته ما طلوع خواهد . من تا یادم است وحالا که ریش سفید هم شده ام - طمع کورای آرامش - امنیت و رفاه اجتماعی حتی چشیدن چه که - انرا یک واژه خیالی و دست نیافتنی وناممکن میدانم .
مردم همه درخواب اند خواب زمستانی . که بیداری ندارند. پس چرا ...ما جانب طالبان را نگیرند. در روز اخرت از این شکم پرستان خداوند متعال به مانند علمای یهود ونصارا معامله کند وان معامله را با انها انجام دهد که با تروریستان کافر و حیوان صفت انجام میدهد.
دل اغا ازمیدان هوایی کابل

>>>   ...من هم یک زن افغان هستم و یک پسر دارم و به خدا قسم اگر روزی پسر من به انسان بودن من شک کند من خود را مقصر و ملامت میدانم نه دین و مذهب را و نه علما و طالبان را. صاحبان دین و شریعت را و بنیان گذاران مذاهب را و خلاصه علما و طالبان را زنان شیر داده و تر وخشک کرده و تربیت داده اند. حضرت موسی غیر از شیر مادر خودش شیری هیچ زن دیگری را نخورد.چند تا زن بیسواد و بی خبر از همه جا و همه چیز بچه شیر دادند و ان بچه ها شدند علما و طالبان ما.پس برادران من به ساحت مقدس دین اهانت نکنید زیرا مقوله ی دین خیلی وسیع تر از افق دید من و شماست.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است