راز و ناز شکریه جان بارکزی !
یکی نیست که از این محترمه بخواهد که اجمالا تعریفی از سیاست و علم سیاست و اشخاص حقیقی سیاسی بدست دهند. تا این افراد و خانم های سیاسی که محترمه بارکزی درنظر دارند کی ها می توانند باشند 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۱۱    ۱۳۹۱/۳/۱۷ کد خبر: 36977 منبع: پرینت

قصه پارلمان افغانستان قصه عجیبی است. همین پارلمان برای بعضی ها چنان خجسته باشی، نیکی و مبارکی آورده اند که تضمین زندگی هفت نسل آینده انها را نتیجه داده است و از افراد عادی (هم از نظر علمی و هم از نظر سیاسی) چون خانم شکریه بارکزی چه ماکیاول ها و جان لاک ها و روسوهای ساخته اند که گوی علم سیاست و سیاست را بیشتر و پیشتر از انها دانسته و میدانند.

رسانه ها و دستگاه های حکومتی و شخصی نیز بر غلظت و قذارت ان افزوده است و جمع بی خبر را چنان بازی داده اند که اکنون بدور اینها حاضر به طوافند. قصه پرغصه و تراژیکی بلندِ است. در این هیاهو کسانیکه بیش از 30 سال است که با مسئله و معضله سیاست افغانستان مواجه و درگیر است و بیش از 30 سال است که در این باب اندیشیده و کار کرده است اکنون برعلاه اینها، غصه میخورند و خون میگرید.
ولی خانم بارکزی بعنوان یک کاشف و مخترع مسئله؛ در یکی از نشریه ها؛ طبق معمول که ایشان در این ایام برنامه های همه نشریه ها را پر کرده؛ میگوید: مابه خانم های سیاسی و خانم های که مفکوره سیاسی و خانم های که سیاسی می اندیشند بیشتر نیاز داریم. این موارد و بساء موارد دیگر از غرایب روزگار ماست.

من نمیدانم که برای دانستن سیاست و علم سیاست باید آدم ها اندیشه کنند؟ یا اینکه رنج و زحمت را متحمل شده تحصیل کند و از نزد معلمان سیاسی بیاموزند.
یکی نیست که از این محترمه بخواهد که اجمالا تعریفی از سیاست و علم سیاست و اشخاص حقیقی سیاسی بدست دهند. تا این افراد و خانم های سیاسی که محترمه بارکزی درنظر دارند کی ها می توانند باشند.
می بٌرد می دوزد این خیاط کو
می دَمد می سوزد این نقاط کو

بر آگاهان پوشیده نیست که ایشان کمترین بهره ای از سیاست و علم سیاست نبرده اند. مطالعه زندگی ایشان حکایت از این حکم میکند که محترمه بارکزی از فلسفه، علم، تاریخ، دیگر علوم و خصوصا مکتب فمینیسم را که ایشان مشی سیاسی خویش قرار داده است چیزی نمیداند و انچه را که اگر هم ایشان بداند در مقطع لیسانس تحصیلات در افغانستان از بخش زمین شناسی خواهد بود.

یک بار دیگر خانم بارکزی در مورد جلسه بن سخن گفته بودند که شنیدنی تر و غریبتر از ان در زندگی همچون شخص سیاسی که مصمم نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است نمی باشند:
1-موافقتنامه بن اشتباه بزرگ تاریخی
2-نیروهای حافظ صلح در شمال تعمیر های پخته میسازند و اما در جنوب خانه های گلی مردم را بالای شان چپه مینمایند.
تبیین و تفسیر در مورد این دو نکته از سخنان خانم بارکزی، هر سیاست مداری را به چالش خواهد کشاند.

خانم بارکزی یکی از کسان ازادی خواه و لیبرال خواه جلوه کرده است که اکثریت با بصیرت به نتایج کاری ایشان نمی نگرند.
زیرا اگر با یک بصیرت خاص به معرفی دوستانش که در پست های وزارت انتخاب شد بنگریم همین بس که کیسه تطمیع را از گردن ایشان خواهد زدود طشت رسوائیش را از بام خواهم در اورد.

اما قضیه جدید قول دادن بارکزی در نامزدی انتخابات ریاست جمهور ی سال 2014 است.
بارکزی مجالی فراخ یافته است تا نام ... خود را با شعبده‌های رنگین طهارت کند. زیرا صورت مصاحبه های ایشان با رسانه ها و همچنین مذاکرات ایشان در پارلمان از این خبر میدهند که بارکزی دموکراتیک و دموکراسی را نخوانده و نفهمیده خواستار آزادی و آزادی خواهی شده اند و در بدست اوردن یک شهرت که بدان رسید، ابروی فقر و قناعت را برد و لکه ای ... را بر دیوار خانه ی نسلهای خویش ماند. تا انجایی که همسر ایشان از ایشان دربگذشت و خود را اماده در زندگی دیگری و جدیدی نمود.

البته این طعنه برای ایشان نیست بلکه یک اندرز بیگانه ای پاک سوخته برای یک اشنای زول زده به قدرت و شهرت می باشد. اما در پایان؛ گفتار خویش را با کلام حضرت حافظ تطهیر میکنم تا از درک متقابل و انسانی ما لکه های تیرگی و تشویش را بزداید و درخور تصمیم محترمه بارکزی برای تجدید فکر در روی موضوع برگزیده ی ایشان باشد.
تکیه برجای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

مسلم اخلاقی
جوزای هزار وسیصد ونود ویک


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   بااظهار سلام به خواننده عزیز :بسیاری ازوکلاواشخاصی زورمند وباصلاحیت درراس دولت وجود دارند که مانند سوراخ های آخر کمربند هستند یعنی اینکه وجود دارند ولی هیچ بدر نمیخورد؛ این نوع اشخاص خود را مسلمان ؛ افغان ووطن دوست میشمارند درحالیکه چنین نیستندو چنین اشخاص را میتوان وارثین شیاطین درروی زمین ...؛ بازهم دعا میکنیم که خداوند ج اشخاص مسلمان واقعی را دراورگانهای دولتی مان قرار بدهد تامردم رنج دیده مان ارزش زندگی شان را بدانندودریک فضآ اسلامی زندگی بکنند.
السلام وعلیکم ورحمه الله
شارق

>>>   رسانه های ما چشمشان به دهان امریکایی هاست . اگر امریکا بگوید این خانم ناجی افغانستان این رسانه ها از ایشان خدای سیاست و کیاست خواهند ساخت.
البته با ید به نویسنده ی محترم گفت که جلوگری های این بانو در فراهم کردن اسباب بزرگی بی تأثیر نخواهد بود.
ملالی.فراه

>>>   خانم بارکزی یک خانم قهرمان دموکرات وسیاست مدار است واقعآ زن فهمیده است
شغنانی
کابل

>>>   رحمت به شما محترم اخلاقی و تهنیت بر محترمه بارکزی !
... امید است در عملکرد خویش تجدید نظر فرمایند.
با احترام به همه عزیزان خواننده ترقی خواه افغانستان

>>>   عزیز من
سیاست هم انقدر ساده و و زود راس نیست که هرکسی بان بزودی برسد و یا ازان بهره برد تا حال کمترین انسانهای دنیا از سیاست بهره برده است با وجود اینکه تلاش و قربانی های زیاد داده اند و در بعضی موارد گروه از انسانها را با خود به کشتی زوال همسفر کرده اند اما نتیجه درست و قناعت بخش نبوده است در افغانستان ما هرگز سیات مدار نداشتیم که به همه موازین و مشخصات و فورمول سیاست وارد بوده باشد همه از کوچه ها بر خواسته اند و از بس احساساتی شدند نام خود راسیات مدار گذاشتند و بمسایل سیاسی تماس بی بند و بار و غیر مسولانه گرفتند و ابراز عقیده و نظر کرده اند من صحبت های همه را خوب میشنوم و درک مینمایم به کمان من ادم که شایسته رهبری و الگوی سیاست باشد و باید ازان و تفکراتش اموخت و پیروی کرد در شرایط فعلی در افغانستان وجود ندارد همه به لجن زار سیات رفته اند و با مسایل و موضوعات و سرنوشت ملت کودکانه و طفلانه بازی مینمایند و تاپه سیاسی خورده اند امید وارم که تازه نفسان سیاسی را که اکت سیاست مدار مینمایند ببخشید و انهارا مسول همه بدبختی های جامعه ندانید اما بفکر سیاست مدار باشید و شاید هم در زیر این لایه ها و خانه های گلی و نم دار و تاریک باشد چنین انسانهای اما
شرایط انهارا بمعرفی نمیگیرد زیرا مصونیت ندارند ما میگذاریم که هرکس اسپ خود را بتازد تا مانده و خسته شود بارکزای و غیره هم ازهمین جمله اند و تقدیر مینمایم خانم بارکزای را که با جرات و دلاوری خود را در گوشه مزرعه سیاست نمایان کرده است و در حال اموزش بیشتر است
با احترام قشلاقمل از بادغیس

>>>   خانم بارکزی چهره تلویزیونی دارد کاش هنر مند می بود که در پهلوی سایر هنر مندان مانند نغمه از همه محبوب تر میبود
علاقه من شما

>>>   اینکه خانم بارکزی در کدام وقتی در مورد شمال و جنوب چنان سخنانی گفته باشد سخن خلاف گفته است و باید نمی گفت، اما ....

>>>   باعرض سلام
...
دیگر آنکه مردم همدیگر را دوست داشتند گذشت ، دیگر آنکه کوچک وبزرگی بود گذشت ،دیگر آنکه احترام به بزرگان وشفقت بر اطفال بود گذشت ، گذش وگذشت بلی متاسفانه همه چیز گذشت.
به امید پایانی این شب سیاه وطولانی ودمیدن شفق خوشبختی

>>>   همين زن ها است كه اين همه را در افغانيستان تعمل ميكنند

>>>   ولا همی شکریه جان خو خوب شی است پشت همو گپ نزنید مه هروقت که در تلویزیون میبنمش هیچ متوجه گپهایش نمیباشم فقط میخواهم که طرف چهره وکرشمه اش سیل کنم حتا در پارلمان وقتی که گپ میزنه ...
عاشق دلسوخته از کابل

>>>   من هم به تایید سخن برادرم ابرازمیدارم که خانم بارکزی لاف از سیاست میزند امابدبختانه ازسیاست چیزی نمی داند ولی برایش زیبنده این است که یک هنر مند مانند نغمه ,فرزانه وغیره باشد بسیار مقبول معلوم میشود.

>>>   ماهی همیشه آب می طلبد همین طوریکه مردم کشور ما صلح میخواهند اگر در وجود یک خانم آن هم که خانم بارکزی باشد صلح به کشور حکم فرما میشود از این مردها...هزار مراتبه خوبتر است و برایش در این رسته موفقیتهای شایانی آرزو داریم .
س .ی

>>>   خانم بارکزی از بسیار وکیل ها کرده عالی است.

>>>   1-lمقبول است2-اندام زیبا دارد3-چهره تلویزیونی دارد4-

>>>   رخسار بارکری گویای سیاست های کورکورانه غرب و خاک پاشیدن به چشمان نخبگان افغان است.این زن و آن بلدینک کابل اش خاری است بر پای نازک شب زنده داران کتاب و قلم که فرصتی را به تغافل به معامله نگرفته اند.
بنا بران این رن ...را بنگرید و کله تکان دهید که این
چه حال و هوای است و سر نخ آن در کجاست بدون شک به دشمنان عزت سیاسی مردم افعانستان.
بریالی
کابل

>>>   Qadir-برتراند راسل» فيلسوف بلندآوازه انگليسي مي گويد
« از حماقت كساني تعجب مي كنم كه در ميان دهها راه پيش روي، دقيقا همان راهي را انتخاب مي كنند كه بي نتيجه بودن آن را بارها آزموده اند. نمي دانم چرا اصرار دارند كه اشتباهات خود را تكرار كنند؟!» و این قصه ما و شماست که بارها و بارها نتیجه این چنین سطحی نگریها را در طول تاریخ این مرز و بوم دیده ایم اما بازهم اجازه جولان دادن به این چنین موجودات ... نظیر این خانم خود گم کرده را که هنوز جایگاه و شان خودشان را درک نکرده اند را میدهیم .

>>>   سلام خدمت دوستان و خانم بارکزی ! سیاستمدار نیست بلکه یک خانم داشمند و دلسوز به میهن است . اینکه عکس پر از لب خند را ارسال داشته اند - نمک زنده گی نیز اندکی شوخی و لبخند است . هزار دختر هالیود و بالیود به یک نگاه ات نمی ارزد . این مابه افتخار است که از چننین ولایت عقبمانده و تاریک فکر چننین خانم روشنفکر و مبارز پای به صحنه ی سیاست گذاشته است . امید وار هستیم که خانم بارکزی در جهت امنیت سر حدات ولایت اش سخت کوشا باشد . شوخی : یک نگاه چشم مستت زیب دنیا است است .
رستم - کابل

>>>   با عرض سلام خدمت خواننده گان عزیز
برادر و خواهران عزیز ما و شما بهتر می دانیم که شکریه کی است و چه فعل دارد پس نیاز به بحث نیست

>>>   بخواهی یا نخواهی سیاست صیهونیزم حمایت از چنین سیاستمداران زن است...

>>>   چشم بخیل کور
شکریه جان خودش روشن پوستش روشن ...
باید از روشن ها یکی میدان بیاید
ازطالبان چی جور میشه
کریم خرم
صاحب اصلی فرهنگ اوغانستان

>>>   شما یک طرف قضاوت میکنید و همیشه تاسف را نیشان میدهید ما مثل خانم بارکزی به سطح افغانستا نداریم انها از 1500 سال در جریانات افغانسیتا بوده و هست متاسیفانه یک تعداد افرادی وجود دارد که هزارها سال سقاوی مردم را میکرد و همیشه حمالی تمامی شهرا را میکرد اما از برکت جهاد حالا سیاست مدار شده و هروز مثل ... تلویزیون های که همیشه تبلغات بیگانه را مکند ظاهر میشه مردم از دیدن ان خسته شده . اما اما یادت نرود که بارکزی از خاندن است که اگر پوهنزی علوم طبعی را خوانده باز هم از افرادیکه حقوق و علوم سیاسی را خواند ه و دپلوم را به پول کرفته و حال خود را سیاست مدار میگرد بهتر و بهتر است ما به بارکزی و نام و تغلط شان افتخار میکنم خدا کند همیشه موفق و سر افراز باشد و لعنت به کسی که یک هموطن شایسته را تخریب میکند .
حمید وردگ از هرات

>>>   نه نظر من ريس جمهور اينده ما شکربه بارکزي
معاون اول نغمه
معاون دوم فرزانه ناز

>>>   اینها راوایی ها اند - که از پاکستان تمویل میشوند- این خانمها در زمان تسلط پاکستان زیرنام طالب در اوغانستان - در پاکستان فعالیت سیاسی داشتند و گاه گاهی جهت نام کشیدن به دستور آی اس آی تظاهرات را ضد طالبان در پاکستان براه میانداختند - تا در آینده یعنی امروزه بعد از ختم طالبان به اوغانستان آمده و به فعالیتهای ضد فرهنگی و مزدورانه خود مقامی را کسب نمایند.

>>>   محترمه شاید از پوهنحی هوا شناسی فارغ شده باشد که هوای ریاست جمهوری را در سر دارد. وگرنه باید متوجه شده باشد که در طی چند سال کرزی صاحب کله اش هم تاس شد و ریش اش هم بکلی سفیدو مردم هم از ایشان راضی نیستند. پس فایده این ریاست جمهوری چیست که شما هم زیبایی تان را ازدست خواهید داد و سر سفید خواهید شد.
نیکبین

>>>   فقد در یک نقطه میخواهم ذکر کنم کی خانم شکر یه تا در مورید قومی صحبت کند بهتر ان خواهد بود در اطراف خود و در مورید خود نظری اندازد.
تا بداند کی است و از کجا
تشکر از شما

>>>   بسیار نوشته زیبا و حقیقی در باره شکریه بارکزی هنوز هم چیزی نگفته اید یا نمیدانید او که هر دو هفته در سفارت امریکا حاضری دارد زیاتر از این های که گفته شد میکند اگر باور ندارید تعقیب کنید و ببینید.
کارمند سفارت امریکا

>>>   زنده باد خانم دانشمند ومفكر شكريه باركزي ...
عاطف

>>>   ازاینکه اقای اخلاقی را نمیشناسم که به کدام جناح تعلق دارد یا شاید مخالف خانم بارکزی باشند. نمیتوانم نظر بدهم کاش اقای اخلاقی خودش را کاملا معرفی میکردند.

>>>   اقا نویسنده اسمت مسلم اخلاقی است ولی بسیار ...خودت میخواهی تبیض را زیاد کنی

>>>   بسیار مقبول است مه چیشم بسته قبولش دارم شماها خود دانید

>>>   خانم باركزي يك زن با شهامت و فهميده است ،
~
اصف
لندن

>>>   سلام
هر انتقاد و اعتراضی نسبت به شکریه بارګزی دارید اختیاز شماست اما اګر کوشش کنید که شکریه بارکزی را یک شخص نافهم و بی منطق جلوه دهید در آنصورت اعتبار خود شما کم خواهد شد زیرا آفتاب را نمیتوان با انګشت پنهان کرد - شکریه هرچه باشد بی دانش نیست
نجیبه

>>>   اول :مسایل فامیلی این خانم چی ارتباط با من و شما و سیاست دارد
دوم : آیا برای سیاست مدارشدن حتما باید درس آن را خواند ؟؟!!...
بسیاری از اینجینیران و دکتران هم سیاستمداران خوبی بوده اند..
کاش حریم خصوصی مسلمین و مسلمات امنیت می داشت

>>>   این خانم بی حجاب اصلا برازنده وکیلی نیست شخصیت زن مسلمان افعانستان را زیر سوال می برد ، گرچند طالب وجهه اسلام را خراب کرد اما این نباید دلیل بر رواج بی دینی یا دین ستیزی شود.

>>>   ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر
بوریا باف گرچه بافنده ست نبرندش به کارگاه حریر
خانم بارکزی تنها باید بوریا بافی خود را کند، بگذارند حریربافان حریر ببافند.

>>>   خانم بارکزی یکی از زنان مورد علاقه من است وبنده به ایشان اردت ها دارم ، خیلی دوست داشتم که درآخرین فیلمی که بازی می کنم ایشان به عنوان دختر فیلم درکنارم حضور می داشت ، تا در صحنه سیاست وسرنوشت کشوری که ام الفساد وام القرای تمام بدبختی هاست .

>>>   در افغانستان اگر کسی... داشت داشت کارش جور است و کسی دنبال تحصیل نمیگرده.
بهر صورت تشکر از افغان پیپر
(نعیم صالحی هرات)

>>>   خدا جان به شکریه جان هم راز داده, هم ناز داده وهم زیبائی و لطافت کلام وهمجنان سیا ست گرچه در ابتدای تشکیل مجلس یک روز علیه حقوق بشر شعار داد و گفت که مرک بر حقوق بشر و فردای آن روز معذرت خواست به هر صورت من آنرا میبخشم و اگر کاندید ریاست جمهوری هم شود من به آن رآی میدهم
فرهاد از هرات

>>>   ما چی بگویم اخلاقی صاحب ولله جوانه مرگی ره میزیبه وقتای که در زمین شناسی بود زمین مینازید که بالایش شکریه راه میره، بخاطرکه میزیبیدش در تلویزیون نطاقش گرفتن ورنه زمین شناس چی و نطاقی، دل سفیر ره برد وکیلش ساخت و دل ماره برده رایش میتیم ریس جمــــــــــــهورشوه، ...

>>>   خوب شی است
عاشق شکریه بارکزی

>>>   از خداوند میخواهم که همه مارا از همه اولترتربیت و ادب نصیب کند . بعضی .... که همه جهان خواننده وبیننده اش است چیزهایی نوشتند که من خجالت میکشم. نمیشه که انتقادات تانرامودبانه مطرح کنید؟ به خاطر نوشته های چند نفر معدود خارجیها میگویند افغانها بیسواد وبی فرهنگ هستند نام کشور عزیز ما بد میشود. امیدوارم که ناراحت نشوید.
کم سواد

>>>   هرچی باشدخوش قیافه وخوتیپ است به ماچی ؟
افغانستان کجادلسوزومیهن دوست داشت که این خانم باشد
اگرافغانستان واقعا سیاست مدارومردسیاسی میداشت حال ووضعیت مردم به این سرحد نمی رسید.
مظلوم یار تالقانی

>>>   اگه شکریه جان کاندید شود
مه خو صددرصد برایش رای میدهم
دول هرچی را داره
رفیق دوره انتخاباتیش

>>>   واقعا جای تاسف است؟
ما با این همه بی فرهنگی معلوم اس که فردی مثل شکریه بارکزی باید رئیس جمهور ما شوه.
فاطمه از هرات

>>>   همی که زی بود دیگر ... که باصد نیرنگ وارام زادگی روبرو میشوی اگر قبول نداری امتحان کن.

>>>   مه این دخترک را از کوچکی می شناختم، این دخترک به هیچ قانون پابند نیست. به قدرت بماند، به قیمت جانش تمام شود.

>>>   زن ره چه مانده سیاست.... این تیپ زن ها نه تنها در صحن سیاست بی کفایت هستند بلکه کسانیکه میدانند هم را با فریب شیطانی شان اغوا کرده سبب کند شدن کار ها میشوند.

تحلیل گر سیاسی

>>>   ما هم خوشدارش هستیم۰ از کرزی زار خور کرده صد مرتبه بهتر است۰ وگذشته از همه در نام خود هم یک زی دارد۰ دیگه چه میخواهین؟
آهنگر

>>>   سلام به همه ما از مسايل فاميلي شكريه كذشته نميتوانيم جرا كه رهبري يك فاميلي رهبري يك دولت است كس كه فاميلش را درست اداره نتواند جي رسد به دولت صحاك ازخيرخانه

>>>   سلام بر همه وخطاب بر اشخاص که گفتن مانند خانم بارکزی کس نیست باید بگویم که این حرف شما منطقی نیست چرا که ما زنهای فهمیدی داریم که بارکزی به حساب شان هم نمیاید مگر مقبول نیست وپول ندارد قدرت هم دارد یاسر از پوهنتون کابل

>>>   سلام . عکسی جالیبی از خانم وکیله بارکزی دارم ...
س.ش

>>>   واقعیت این است که یک سیاستمدارباید ابتداحقوقدان جامعه شناس اگاه به فرهنگ بومی وعلوم روز باشد .اینکه جنوبیهاچوب ناامنی خودرامی خورند ومردان افغان مقابل غربیان مجرم بیگناه کشته می شوند وبحث فمینیستی زنان راداغ می کنند که خواهران ومادران ماراازماناراضی کنند وراه نفوذ فرهنگی ومغالطه کاری کنند روشنفکری نیست .روشنفکرواقعی شخص سید جمال الدین است که باافکارسیاسی خود به تنهایی استعمارقرن نوزدهم رادرافغانستان وجهان اسلام مانند مصر شکست دادواقعامن تاسف می خورم به حال برخی ساده دلان هموطن که یک مقایسه این چنینی می کنند
.نهاد نواندیشان

>>>   بعید است که ملت افغانستان با چنین بانوی بی حجاب رآی بد هند چون با فرهنگ افغانی ساز گاری ندارد این بانو خودش را را نتوانسته با اخلاق وکرامات انسانی مزین کند. چطور میتواند افغانستان اسلامی را اداره کند؟ چطور میتواند افغانستان اسلامی وانسانی بسازد؟و......قضاوت باشما . ( عارفی)

>>>   اقای مسلم اخلاقی ازفامیل خود خبرداری یانداری که درچی حالت قراردارد هیچگاه به خود جرات ندی که به شخصیت دیگران تعرض کنی خودت هم تافعلآ مجهول الحال هستی اگر لطف کنی خود وطرز زندگی خانواده خودرابه معرفی بیگیری لطف تان خواهد بود تامردم درمورد شماهم بفهمند وقضاوت کنند که رفتار شما مطابق گفتارشما است یاخیر؟
جوینده ازبامیان

>>>   خداکند تا من پولدار میشوم شکریه جان پیر نشود زیرا میخواهم برایش کمپاین کنم ودردلش جای بگیرم تارئیس جمهور شود .

>>>   ولاخوشکریه جان خوب ... است نام افغانستان راداخل بلک لیست جهان کرده است ودربیرون ازکشورخارجی هاداخل چهره گرم ازای کرده است
فقیری ازتخار

>>>   جاي بسيار تأسف است يك زن ... اين قدر.... واين علمه خارجي ها را برخي آدم هاي بي خرد مورد تأ يد قرار مي دهند.
M. F

>>>   سربسرآرام جانی شکریه - بهترازپول چیست آنی شکریه - ریاست دولت ترا است آرزو - آرزوی ما وصال است شکریه - پول وبلدنگ وسیاست مرتورا - ناز وعشوه ازتومارا شکریه - سالها ما خدمت ریش کرده ایم - بعدازین خادم ترایم شکریه - کرزی ومارشال وخرم چاکرت-قاضی ومفتی ووالی شکریه-من نمی گویم چنین کن یاچنان-بس بودما را هوایت شکریه- هرکه برتورأی ندهدکافراست- رأی برتواست ثابت شکریه-گرشود چاپ عکس تودرپیسه ها- میشوددالرغلامش شکریه-شکریه زی میشویم ما هموطن-افتخارما بود بس شکریه - صدقلم بشکست دراوصاف تو - صدوطن باشد فدایت شکریه ....

>>>   شکریه جان گرشوی تو رهبرم - است بربالای اختر بسترم - درتوتنهاشوروعشق رهبری است- شیوه ما رنج رهبرپروریست- توبه دریا حکم توفان میدهی - توبه سیل وموج فرمان میدهی- توسلاطین وسلاطین زاده ای- کی زپیشت مفلسان را رانده ای - ای فدایت این همه پولهای من - ای بیادت هی هی وهی های من- توکجای تا شوم من چاکرت- چاروقت دوزم کنم شانه سرت - ازرقیبان بروتی ات مترس- میشوند برخال هندویت مگس- ماهمه مردم بتورأی میدهیم- رأی خود را بربروتی کی دهیم - نیست چون تورهبرفرهیخته-بازشاهی گردنت آویخته - هست مارا شکر همراه باشکایت شکریه - شکریه جان شکریه جان شکریه ...

>>>   خانم شکریه بارکزی ودیگراش همه شان دالر($) خور استند

>>>   خانم باکرزی یک افغان واقعی هست، مانند ...خود فروخته نیست

>>>   سلام برای همه خواننده گان وبیننده گان شبکه اطلاع رسانی افغان! بانچه گفته شد میخواهم نظر خود را در باره شخصیت چون شکریه جان بارکزی ابراز نمایم > اولا اینکه متاسفانه مردم کشور ما گرسنه را سیر کرده نه میتوانند وسیر را دیده نه میتوانند من در یک محفل عروسی مکس که اولا نه میدانستم که مکس است شرکت نموده بودم مراسم عروسی یکی از اعضای که خانم شکریه عضویت هیئت تحریر آن نشریه را عهده دار با موصوفه ملاقی شدم که با اولین باری که موصوفه را دیده ودستان مبارک شان را لمس نموده آهنگ مشهور استاد ناشناس بیادم آمد که میگفت( ایکاش با تو هیچ مقابل نه میشدم)ولی تقدید من را با او ملاقی نمود اگر بخاطر داشته باشید موصوف درجرگه امن منطقوی انقدر به فصاحت سخنرانی نمود که پاکستانی ها را زور داده بود ومیگفتند دا شزه سوگ ده چه دومره بربنده خبری کوی وقتی موصوفه بعد از درنگی مجددا محفل عروسی را ترک نمود خواندن میرویس نجرابی(به امیدی که باز آیی...) را سرودم واقعا یک زن فهمیده آگاه وفعال است هر کسی از خود از خود یک نقطه ثعف میداشته باشد من به آن کار ندارم من برایش در وکالت رای داده ام واگر حالا هم خود را به سمت ریاست جمهوری کاندید نماید در زیر قدم هایش چشمانم را هموار میکنم راستی از هیچ چیز کم نیست یک وقت مسولیت کمیسیون دفاعی ولسی جرگه را به عهده داشت باور کنید در دور ترین نقاط کشور از وضعیت نظامی وبرادران پولیس واردوی ملی جویای احول میشد و روحیه میداد دیگر چه داشته باشد اینکه میگویند فاکولته زمین شناسی را خوانده چه فرقی میکند پدر جورج بوش ریس جمهور امریکا یک نجار بود ولی پسر اش 51 ایالت امریکا را دادره میکرد در یک کلام مختصر میگویم که من عاشق بیحد وحصر شکریه جان بارکزی هستم وهر وقتیکه در پرده تلویزیون صحبت میکند با دل وجانم گوش میگنم ولذت میبرم .....
وسیم حیدر

>>>   اگر در پناه مراکز خاص خارجی نمی بود و یا وابستگی های کفر مآبانه نمی بود و یا اگر این شورای ملا ها بنام شورای علما نمی بود و اگر حمایت های بیرونی از یک تعداد افراد مذور نمی بود شکریه جان بارکزی کجا وکابل جان کجاو کاندید شدن از آدرس مردم کابل به پارلمان کجا، هر گاه کدام وقت باز اگر چپه گرمک بیاید باز شکریه جان به صدای امریکا پناه خواهد برد و گرنه پوجاقش هم به کسی نخواهد رسید. یاد تان باشد!
همشهری شما

>>>   سلام دوستان عزیز و خانم بارکزی ! بنده یک احترام خاص به بارکزی ها دارم . در ارتباط - خانم بارکزی سیاستمدار نیست اما روی واقعیت خانم دانشمند - دلسوز به میهن - خانم دیموکرات- آزاد منش وسیاستمداری آینده کشور خواهد بود و در چنین یک ولایت عقبمانده و درخشیدن چنین خانم روشنفکر جای افتخار است . تصویر زیبا - دلنشین - واقعآ مقبول و بی آلایش . این تصویر جایگاه اش در صف تصاویر زیبای جهان جای داشته باشد به جاست . ای کاشکی جنگ ... از سرزمین زیبای قندهار که تآثیرش همه کشور را گرفته است صلح و ثبات تآمین گردد . ... چشم بد دور .
ع سیفی - کابل

>>>   برادر کی را زورنداد که ظلم نکرد وکی را پول نداد که سود نه خورد.
خانم بارکزی ،شخص محترم است که دنیا را با عینک خود می بیند وخدارا با مذاق خود می شناسد وسیاست را هم با احساس خود معنامی کند باشد که قبول اومونیسیم باشد.وعاقبت جوانان وطن را بخیر کندکه ایشان امثال ایشان در راس باشند.

>>>   شکریه جان در زمان طلبان شما کجا تشریف داشتید؟؟؟؟
واقعا خنده آور نیست

>>>   دوستان عزیز بنظر من ما باید زنان افغانستان را روحیه بدهیم کمک شان کنیم و خصوصا خانم های مثل خانم بارکزی و دیگران که در این اواخر رشد نموده اند و شما بدانید که زنان افغانستان در هر صورت از مردان حاکم پاک تر هستند شما همه شاهد هستید که تمام مردم افغانستان را مردانی بی علم به خاک و خون کشانیده اند پس بیائید تا از همچون خانم ها پیشتبانی کنیم و کاندیدی ایشان حمایت کنیم بیائید واقع بین باشیم و بگذاریم زنان افغان را که به هیچ نوع اختلاس ، رشوه ستانی ، زمین چوری ، خیانت های ملی دست ندارند حمایت کنیم تا یک افغانستان سر بلند داشته باشیم.
با احترام
راستگو

>>>   دیدار وزیارت نمودن شکریه جان از طرف جوانان افغان همه چیز برای افغانها وبه شوهر محترمه ویا پدر محترم شان است وبخصوص که خارجیها او را زیارت کند. واین خانم جان همه غیرت وهمت وعفت سرپوشیده ما افغانها را در جهان برملا میسازد. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم میفرماید: (فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) وبه ميان امدن زنها در صحنه قدرت ووکالت ورئاست وغیره فقط بروز فتنها در کشور اسلامی ماست اولا: روابط زنی وشوهری ویا روابط فامیلی کاملا تصادم پیدا میکند واعتمادها به شك وظن مبدل ميشود. دوم: فساد اخلاقی در هر گوشه وکنار وطن رنگ زیبای را بچشم ناظرین جلوه میدهد بعدا هرکه خاک برسر زند وبگوید وای وای از درد بی درمان من، فایده نخواهد کرد.
والسلام بشار

>>>   خیلی عالی و عالمانه بود آفرین به نویسنده توانان
بی غرض . هالند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است