زنان افغانستان!!
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۰۱    ۱۳۹۰/۹/۱۹ کد خبر: 30168 منبع: پرینت

وضعیت زنان مخصوصا در پایتخت و شهرهای بزرگ در مقایسه با زمانی که کشور تحت سلطه طالبان بود، رشد قابل توجه ای کرده است اما وضعیت بسیاری از زنان در اطراف شهرها و مناطق دور دست همچنان شبیه به دوران طالبان است.

زنان افغانستان

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313451005.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313451932.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313452974.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313454545.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313453857.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313454511.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313452166.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313451373.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313451151.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313453342.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313452196.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313454160.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313453235.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313453444.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201112/201112101313454739.jpg


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   زنان در زمان طالبان واقعا عقب مانده بودند و مورد ظلم و ستم قرار میگرفتند اما اکنون در شهر های بزرگ رو به سوی پیشرفت هستند و کم کم حقوقشان در حال رعایت است - امید به افغانستانی اباد و پیشرفته

>>>   بسیار خوب، لطفآ در صورت امکان یک قطعه عکس از زن شجاع افغان خانم عزرآ جعفری شهردار فعلی شهر نیلی را نیز در جمع این زنان اضافه نماید.
وطندار از کابل

>>>   واقعا خوشحال هستم که آزادی زنان را امروز در افغانستان میبینم
تشکر از اینکه عکس از آزادی زنان در نمایش میگذارید
عبدالعلی ابراهیمی از تهران

>>>   زنده باد زننان افغانیستان . مرگ بر پاکیستان مرگ بر پاکیستان زنده باد مردوم افغانیستان ٬
رضائ از نورویژ

>>>   مردان افغانستان نتوانستن كارى بكننداززنان جه توقعى داريد كه افغانستان ابادى داشته باشيد؟؟
رضاجمران از سربل

>>>   فعلاً زنان افغانستان در سطوح خیلی متفاوت از هم قرار دارند که اصلاً قابل مقایسه نیستند.

>>>   زنده باد زنهای افغان.
حق زن ومرد مساوی میباشد . زنده باد دموکراسی ازادی بیان .
احمد

>>>   بنام الله مهربان
افتخار است به ان زنان ودختران افغان که دراین عرصه تاریخ که دارند ومیخواهند کشور ومردم مارا به زباله دان فحشا وفساد های اخلاقی ثوق بیدهند وتحت نام حقوق زن اززنان صرف برای اغراض شهوت پرستی سو استفاه مینمایند ودامن پاک طینت زنان افغان را به مانند زنان دول کفری لکه دار نمایند واگرجه دول کفری درمحور عفت وشرافت زنان توجه ندارند واززنان یک وسیله استفاده مینمایند این زنان ودختران پاک طینت افغان که به منظور حفظ ابروعزت وایمان خود دربرابر اینها مبارزه خسته گی ناپذیر مینمایند ومیخواهند که جلو فساد های اخلاقی را بیگیرند وفریب توطعه این رجالان قرن را نمیخورند افتهار وصد افتخار برانها هست وزمین وزمان بر اینها افتخار مینمایند نه انانیکه فریب رذیلان واحمقان قرن را میخورند ودرمحور فساد سقوط مینمایند واز انها به مثابه یک حیوان ویا یک افزار استفاده مینمایند که لعنت خدا وخلق خدا را نثار خود مینمایند
پس از خواهرم مادرم
درهرجایی که دراین سرزمین قرار داری کوشش کن که عفت وابروی خودرا حفظ نمایید که سعادت دارن نصیب حال تان میگردد درغیر صورت هم دراین دنیا وهم دراخرت غضب خدا شامل حال تان میگردد
بااحترام
خادم
از کابل

>>>   بلی واقعا این واقیعت است
زنان افغان بسیار با همت استند
و زحمت کش استند
به امید موفقیت هر چه بیشتر زنان افغان
بنفشه یوسفی چین

>>>   فعلآ یک زن در افغانستان به حقوق حقیقی خود نرسیده و کاملآ دور از حقوق خویش است هرگاه یک خانم مثلی خانم ها ایرانی پاکستانی عربی و دیگرا ممالک اسلامی پیشرفته بتوانند از طرف شب و یا سفرها ولایتی را تنها تهی نماید در ان صورت ماگفته میتوانیم که زن افغان واقعآ حقوق مساوی در بین مردها دارند فعلآ بعد از 5 شام هیچ خانم و زن افغان از ترس وطن داران خویش تنها نمیتوانند ازمنزل بیرون شوند اگر احتمالآ ضرورت داشته باشند تاوقتی دوباره به منزل خویش برمیگردد صد جوان بی شرف و بست فترت دنبال اش را گرفته و یا صد خرف ناجایز میگوید

>>>   اقای خادم از کابل
چوپ چوپ . برو ده عربستان

>>>   سه برادرم و دو تا خواهرم ده پولیس ملی خدمت به هموطنان میکنند .
که افتخار میکنم .
جاوید کابل

>>>   زن نماد جمال و زیبایی خداوند است پس بر ماست تا بااینموجود لطیف متناسب با آن برخورد کنیم متاسفانه در بسیاری از شهر های افغانستان هنوزهم وضعیت زنان مناسب نیست به امید آن روزکه حقوق زن در افغانستان رعایت شود.
کابلی

>>>   اقای خادم ازکابل وافعآ که یک حقیقت بزرگ رابیان کردی خداوند اجرانرا دردنیاواخرت برایت اعطاء فرماید واقای که برادربزرگوارخادم رابه چپ بودن وبه عربستان رفتن تشویق کرده به نظرم ازاسلام منحرف شده پس میتواند خودش به هردین که اعتقاد دارد میتواند به همان سرزمین برود حتمآ شاید غرب باشد
نجفی ازایران

>>>   دراردوی ملی وپولیس ملی فقط وفقط زنان ازقوم هزاره دیده میشود دیگراقوام افغانستان باشرایط فعلی که درکشور جریان دارد دلچسپی ندارند تادختران خودرابه اردوی ملی وپولیس ملی روان بکنند که کارواقعآ به جااست
ذکریاازمسکو

>>>   خدمت ذكريا كه چقدر جالب و بدور از ..... صحبت مي كندو در مسكو است.
روزانه مي بينيم كه هزاران دختر و زن افغان در موسسه هاي خارجي به عنوان منشي و يا كارمند يا در بخشهاي مختلف كار مي كند چه در شركتهاي داخلي و خارجي .
اين را من محكوم نمي كنم ولي به تو مي گويم كه اگر براي نان پيدا كردن به مسكو مي روي برو ولي مردانه وار كار كن در مسكو نه ابروي افغانها ببري ؟
تشكر كابل

>>>   اقای زکریا از مسکو
این افتخار بزرگ است که زنهای هزاره در اردوی ملی مصروف خدمت به هموطنانش است .برای زنهای هزاره خدمت کردن در افغانستان بهتر است از خدمت کردن در مسکو .
هزاره

>>>   برادر محترم ذکریاازمسکو
این چی چتیات است که تو میگویی
یک زن چی هزاره باشد یاغیرهزاره بهتراست که هنگام ضرورت زنان راتلاشی کند تا یک خارجی کافرآنهم مرد
مگرهیچ ضرورت نشده که زن شماراتامسکوتلاشی کرده باشد
این برادریکه خودراهزاره نوشته هرکسیکه است دقیقا راست میگوید.
این یک ضرورت واجب است به وطن خودت درخانه روسها زندگی میکنی گپ ازغیرت میزنی
غوث الدین از لوگر

>>>   ذکریاخان ازمسکو
خودت به مسکو چکرمیزنی بازگپ غیرت به هزاره وطن میگویی
قربان غیرت شما وخانواده محترم شما
خوش بگذره به مسکوبرایت
همی زنهای هزاه وطن زنهای ماراهنگام ضرورت تلاشی کندبهتراست تایک روسی که ازشماراتلاشی میکند
اگربه اردو است یابه پولیس واقعالازم است که باشدمااحساس خودی میکنیم به آنهاتابه یک خارجی
چرانمی مانی که وطن جورشودوازبدبختی خلاص شویم؟
خان محمد ازجلال آباد

>>>   من شخصا خودم هروقتیکه پیشرفت درافغانستان عزیزخدرا میشنوم یامیبینم عاشق کشورخود میشوم زنده باد وطن عزیز ماه افغانستان بیرقش همیشه سبزباشد از دل یک افغان

>>>   آقای زکریا به اصطلاح غیرتمند، در خارج کشور نشتسته ای و حرف اختلاف انگیزی می زنی!
زن و دختر خودت در خدمت شوروی است که یک روزی پدران و مادران و برادران و خواهران تو را در خود همین کشورت افغانستان می کشت و تو هیچ کاری نمی توانستی بکنی، چه شده که از دور شیر شده ای؟
علاوه بر این که دختران امثال شما برای به دست آوردن لقمه نام عریان و یا نیمه عریان در کاباره های دیگر کشورها مشغول کار هستند و جان ناز و عزیز خود را در این وطن ویران و کوه ها و دشت های خشک و خالی و آفتاب سوزان خار نمی کنند و خوش ندارند که خاری به پایشان یا لکه ای از آفتاب به صورت زیبایشان به جای بماند.
پس بهتر است تو که از مردانگی بوی نبرده ای در مورد این گونه مسائل اظهار نظر نکنی و به همان کار خود همراه با خانواده ... خودت در همان مسکو جان خوش بگذرانی.
جمیل خیل از لاهه هالند.

>>>   زنده باد زنان افغان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است