تجاوز گروهی به دختر 18 ساله به حکم دادگاه !
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۱۸    ۱۳۹۰/۲/۲۶ کد خبر: 22216 منبع: پرینت

یک دختر ۱۸ ساله پاکستانی به‌ دستور دادگاه قبیله ‌ای در شهر مروالا در پاکستان مورد تجاوز گروهی قرار گرفت.
این جرم در حالی اتفاق می‌افتاد که حدود یک هزار نفر از مردم شهر و در مقدمه آنان پدر آن دختر نظاره ‌گر آن بودند.

به گزارش فردا، این دختر ۱۸ ساله در پاکستان به ‌دستور یک دادگاه قبیله ‌ای وابسته به قبیله "ماسوتی" در ملأ عام مورد تجاوز گروهی قرار گرفت.
طبق این گزارش برادر این دختر، نوجوانی ۱۱ ساله و از قبیله گوجار با دختری از قبله ماسوتی که از لحاظ اجتماعی بالاتر از قبیله او بود رابطه برقرار کرده و مردم شهر آنان را در حال قدم زدن در شهر مشاهده کرده بودند.

دادگاه قبیله ‌ای وابسته به قبیله ماسوتی برای انتقام از این کار نوجوان طبق قواعد عرفی حاکم در پاکستان دستور داد که باید خواهر آن پسر ۱۱ ساله در میان عموم مردم شهر و حضور پدر آن دختر مورد تجاوز گروهی مردان قبیله قرار گیرد تا به این طریق اعتبار و شرف خود را در جامعه برگردانند.
در این تجاوز ۴ مرد به انتخاب دادگاه شرکت کرده بودند و در حالی که دختر و پدر با گریه از آنان درخواست بخشش می‌کردند با حضور بیش از یک هزار نفر از مردم شهر و جلوی دیدگان پدر به دختر ۱۸ ساله تجاوز شد.

گفتنی است که این شیوه طبق عرف برخی قبایل پاکستان، حق عرفی و قانونی افراد برای ستاندن شرف و حیثیت خود در جامعه است.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر سالیانه ده‌ها جرم اینچنینی در جامعه پاکستان اعمال می‌شود که دولت و نیروهای امنیتی با وجود اطلاع قبلی در صدد منع اعمال آنها نیستند.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   این شوریست که در دور قمر می بینم
همه آفاق پر از فیتنه و شر می بینم

>>>   لعنت به پاکستان با چنین دادگاهای قبیلویش. و لعنت به ... که در پاکستان حاکم است
خدایا چرا عضبی بالای این قوم زنا کار نمیفرستی

>>>   چرا اسم اين كشور را پاكستان گذاشته اند در حالي اسم چتلستان يا كثيفستان با آن بيشتر تناسب دارد.
در اين كشور هرنوع جنايت و توحش قانونا رايج است . لعنت بر اين دادگاه و اين قبيله و خانواده اي كه دختري معصوم و پاك را در برابر كاري كسي ديگري اينگونه وحشيانه مورد تجاوز قرار مي دهند و حرمت و عرض او را به باد ميدهند و سپس ادعاي مسلماني هم دارند؟!
اين چگونه شرف است كه با تجاوز به دختر بر مي گردد؟
آيا آنان معناي شرف و انسانيت را مي دانند؟
يقينا نمي دانند.
آنان با اين كار شان نه تنها شرف و انسايت شان را نمي توانندبر گردانند بلكه بيشتر بي شرفي خود شان را ثابت مي كنند.
اين نوع قانون و دادگاه در هيچ كشوري در تاريخ چه گذشته و چه در عصر حاضر ديده نشده است كه در پاكستان وجود دارد.
علماي دين اين كشور كجايند؟
القاعده و طالبان كجايند كه دم از اسلام مي زنند و در برابر كارهاي نه تنها ضد اسلامي بلكه ضد انساني و حتي ضد حيواني كه در اين كشور در ملاء عام اجرا مي شود ساكت و خاموش اند؟

>>>   وحشت است. چون داد از اسلام میزنند. اگر جامعه اسلامی نه میبود چنین نه میبود. شما در افغانستا ببینید. کسانیکه با دهن پاره از اسلام داد میزنند چنین کار هارا انجام میدهند. اسلام برای این وحشی ها سپر است.
وطندوست

>>>   خدالعنت کند به اینها این دادگاه ازطرف کدام مکتب ومذهب جواز دارد که چنین فیصله را صادر نماید آبروی اسلام را بردن بازهم متسفانه که بعضی ازمردم دنبال همانان میگردند وحمایت میکنند این کار درهیچ دین جواز ندارد ای خدا ازاین انسانهای جاهل نجات بده مردم را ........
سیدعصمت الله نقوی جاغوری

>>>   من یک زن افغان هستم باشنیدن این خبر ان چنان گریستم که خدا میداند و از خداوند طلب عقل را برای این قبیله نمودم مردم این قبیله بسیار وحشی صفت اند لعنت خداوند بر ان قومی که بر قوم دیگری ظلم و ستم روامیدارد خداوندا اینگونه بنده ها را یا عقل بده و یا نابود کن پسر در سن 11 سالگی بالغ نمیشود و بردن ابروی کسی را به دروغ از هر گناهی سنگین تر است و گناه کسی از دیگری باید گرفته نشود

>>>   از پاکستان و پاکستانی ها کدام توقع انسانی کرده نمیتوانیم به جز این

>>>   همین جانوران وحشی هستند که در عراق و افغانستان خود را منفجر می کنند

>>>   كجايند طالبان پاكستاني و به اصطلاح نگهبانان اسلام كه از ناموسشان دفاع كنند؟
بيايند و قوانين شريعت را در كشور خود برپا كنند. ب نظر مي رسد كه براي آنها هم اين امر پذيرفته شده باشد و عادي جلوه كند و شايد تخم و تار آنها هم از همين نوع روابط بوجود آمده كه حال هيچ عكس العملي از خود نشان نمي دهند و فقط ادعا مي كنند كه بايد در افغانستان بجنگند اگر غيرت داريد و ناموس داريد اول مملكت خودتان را جور كنيد.

>>>   آیا خداوند نیز این صحنه را (که از تصور آن به هر انسان حالت استفراغ رُخ میدهد)به تماشا نشسته بود؟

>>>   باور نکردنی است. هیچ نمیتوانم باور کرد بخاطر که تا حال نشنیده بودم که چنین میشود در قبایل.

>>>   طالبان پاکستانی که سنگ مسلمان بودن و اجرای شریعت اسلامی را به سینه میزنند کجا هستند؟ چرا خود را به موش مرده گی میزنند؟ آیا این کار برخلاف تمام اصول و قوانین انسانی و اسلامی نیست؟ هست پس ابتدا باید شماها با مردمان خود جهاد کنید بعد بیایید دایه مهربانتر از مادر شوید و به افغانستان برای جهاد بیایید.

امیری-کابل

>>>   آیا آنان خدا را نمی شناسند . این نه به قانون کفراست نه به قانون اسلام . خدا لعنتشان کند.
حیران

>>>   واقعاً تکان دهنده است. جامعه قبیله ای این چنین کارها دارد. کجایند جهادی های پاکستانی که در آنجا جهاد نمی کنند. اصلا مسلمانی در پاکستان به چه معنی است؟
اگر این امر واقعیت داشته باشد؟ فکر میکنم یک تاکتیک دولت پاکستان میباشد، تا بد نامی بن لادن را زیر هیاهوی این واقعه بخواباند. جالب کشور است. بد تر از افغانستان، بدبخت است.

>>>   اصلا " این واقع درد آور در سا ل 2004 رخ داده بود و طوریکه خو دم در آن زما ن در پا کستا ن بود و با ش دا شتم این اخبار را به دقت مطا لعه میکردم در واقع پسر یازده سا له قبیله گجر قرار شنید گی میگو یند بعض حرکا ت نا منا سب را انجا م داده بود با د ختر قبیله مستو ئی نه ما سو تی و هم داد گاه قبیله ای را در آنجا البته شهر بنا م نارو وا ل بنا م پنچا ئیت یاد میکنند این پنچا ئیت ظا لم و رذیل خیمه زده بودند و د ر داخل خیمه یک یک بر آن دختر تجا وز صورت گرفت و این نیز گفته میشد که این دخترک حا فظ قرآن بود و بعد از انجا این فعل بی شرما نه دخترک بیرو ن بر آمد و با آفسردگی به پدر خود گفت برویم بعدا" حلقا ت مختلف حقو ق بشر و غیره نها د ها ی مد نی بجو ش آمدند و ستره محکمه پا کستا ن یا سپریم کو رت خود ش حکم دستگیری بزرگا ن پنچا ئیت و چها رنفر مرتکبین جرم را دستگیر کرد و بعد ا ز دو الی سه سا ل پیروی قضیه گفته میشود چها رنفر بحکم قضا ء به حکم اعدا م محکو م شده اند بیشتر ش معلو م نیست که ایا حکم تطبیق شد و یا در کشور مفسد با تا دیه پو ل کدام سودای دیگری صورت گرفت ؟

خو شحا ل لغما نی

>>>   هزاران نفر در پاکستان در لاگرهای خران که توسط افراد زوردار اداره میشود و مقامات پاکستانی نیز از آن اطلاع دارند زندگی رقت بار را سپری میکنند این افراد از طرف روز با زنجیرها بسته میشوند و از طرف شب به کارهای شاقه یی گماشته میشوند همانقدر مواد خوراکی برای آنها داده میشود که سرخال باشند و کار کرده بتوانند و زمانیکه یک فرد این کمپ از اثر مریضی و یا کبر سن به کهالت گراید ازبین برده میشود و اکثریت افراد این کمپ را جوانان افغان تشکیل میدهند که از شهر های مختلف پاکستان ربوده شده اند. این دولت واقعآ چتلستان است و منبع فسق و فساد.
یاهو

>>>   اگر این خبر درست باشد ، از این پس شرم است که ما خویش را انسان بنامیم و برای پاکستان که شرم ندارد شرم است که جامعه خویش را جامعه نامد چون جامعه لازمه اش تمدن است که با این حال جنگل شرف دارد به این تمدن و به این انسانیت.
از خواندن این خبر بسیار زیاد متاسف شدم .

>>>   ما که از دیر زمان چرکستان چرکستان گفته میروم کسی نیست که لبیک بگوید اکنون شما بگوید که واقعاً کثیف ترین کشور روی زمین چرکستان است یا نی؟

>>>   لعنت بر چنين حكمي و هزاران لعنت بر چنين قضاوتي، ايشان به افغانستان اسلام را صادر ميكنند، واي بر پيروان شان....
ع.ق.ز. از كابل

>>>   این چیگونه جهالت است این کدام محکمه است بسیار خوب حقوق بشر تامین میشود .
جاهل خان از چتلستان

>>>   خدا لعنت کند این مردمان بی شرف و جاهل را و به غذاب خود گرفتارشان کند.

>>>   این بسیار یک فیصله احمقانه یوده که در حق دختر بی گناه صورت گرفته. اگر اینها اسلام باشند. در دین مبارک اسلام جواز ندارد. مرگ بر استفاده جویان که از دین اسلام استفاده نامشروع میکنند.

>>>   همه چتل کاری ها و رفتارهای ضد انسانی و اسلامی در پاکستان است.
ذکی

>>>   مرگ براین وحشیائی قبیله گرا که این چنین دادگاه دارد.
دختری بگناه 18 ساله پشی چشمانی 1000 هزار نفر ابرویش میبرد وتجاوز میکند .....

>>>    پس ما نباید از طالبان گلایه کرد بوبند که بادار هایشان چکارای می کنند. استغفیرالله . شمس

>>>   نابود باد بنیاد قبیله یی و قبیله پرستی در جهان امروزی ،که همه هستی را به نابودی کشانده است. مرګ بر این اعتبار کاذب این بی فرهنګ ها.

>>>   اگر این خبر حقیقت داشته باشد ,این ها انسان نیستند . حتی حیوان بگویم به حیوانات حقارت میشود.
جوزجان

>>>   این یک عمل وحشی یانه بوده و مرگ بر پاکستان لعنتی ترورست پرست.
با احترام
یک افغان با احساس که احترام به حقوق بشریت دارد

>>>   برای پاکستان شرم آور است این چنین عمال بسیارشرم اور است بن لادن به افغانستان انتحار میکرد چرا به پاکستان انتحار نمیکرد که جرم برادر از خواهر گرفته میشود به چه وضیعیت که نه اسلام ونه عرف ایجاب میکند . بدون اثبات جرم دریگ راه رفتن و چه جواب بدی ....
غوری

>>>   البته نظر بنده اين بوده باكستانيها بنام اسلام است وكار هاايشان ازاسلام زياد فاصله دارد0 وحتي ازنكاه احترام بشريت كار بسيار نامعقول است كه اينها درحق يك انسان كه جرم به او تعلق نداردانجام دادن باور كنيد حيوانات جنكلها ازاين انسان هاكردن شرف دارد0
سيد زاده از هند و ستان

>>>   به طالبان معلون پاکستانی باید گفت که بروید و کشور آبا واجدادیتان را ببینید. بروید نسل پدر ومادرتان را نگاه کنید که از چی است. در کجایی افغانستان به نظر شما کفر چنین جنایتی غیر قابل تصور رخ می دهد.

آصف از هرات

>>>   من هم یک زن افغانم و مینحیث یک زن به زندگی قبیله ای که این گونه کثافت بار است لعنت میگویم و لعنت خدا باد بر کسی که چنین کثیف است و چینین حکم شرم اور را صادر میکند ولی از کشوری چون پاکستان جز این انتظار نمیره پاکستان کشوریست سر چشمه همه کثافات و بدبختی ها که همه مردم را به وحشت انداخته .

>>>   ازاكاه شدن خبر نابهنكام اين انسان كه در واقعي مظلوم ترين انسان جهان به حساب ميرود نهايت خسته كرديدم 0قلب همه مسلمان هارا تكان دادخداوندج همه بزركان باكستان را هلاك كند=
مزكان از عربستان

>>>   برادران عزیز ما گفتند که چرا نام این کشور را پاکستان گذاشتند چرا نجسستان نگذاشند.
برادران عزیز نه تنها پاکستان بلکه کفر نخواهم گفت که اگر بگویم حتی در بهشت هم اگر ... جای بگیرد هم چو کارهای اتفاق خواهد افتاد. تقصیر از پاکستان نیست. اکثریت نفوس پاکستان پنجابی است. پنجابی های انسان های نرم و ملایم و متنفر از خشونت هستند.
فقط ... مانند یک مگس ... در هر جای باشد.
پروردگارا این ... را در هر جای دنیا که هست اگر قابل هدایت است آنها را به راه راست هدایت کن واگر قابل هدایت نیست پس آنهار از ریشه نیست و نابود شان کن.
آمین یا رب العالمین.

>>>   من که شوکه شدم

>>>   خواننده گان محترم و علاقه مندان افغان پیپر از شما خواهش میشود اگر به نوشتن ( اردو ) قادر هستید لطفآ فقط همین صفحه را به زبان اردو، و نیز به پشتو بنویسید تا تروریستها و علمای جاهل و فتواء دهنده گان علیه افغانستان از آن سوی خط دیورند و سائر باشنده گان جمهوریت عاری از اسلام و کشور کثیفستان و تروریستان بخوانند و شرم بکشند حیف اسم جمهوریت اسلامی و نام پاکستان که بالای کشور وهشتدستان، تروریستان و مفسدستان گذاشته اند.

>>>   شما هر قدر پاکستان را لعنت کنید و هر قدر این چنین اخبار تکان دهنده را از پاکستان به نشر برسانید و هر قدر از فجایع آدمکشی ، انتحاری و آدمخوری این کشور بدنام و بد طینت و گستاخ و بی فرهنگ داستا نها بیان کنید- بازهم آقای کرزی، فاروق وردک و عمر داود زی گوشهای شانرا به کری میزنند و از دستور آی اس آی و پاکستان یک سرمو سرپیچی نمیکنند! فهمیدید؟
گلبدین بی حکمت

>>>   هر جاه که فرهنگ و نظام قبیله ای حاکم باشد از چنین جنایات زیاد صورت می گیرد.
در همین شینوار خود ما، خانم های خود را میفروشند و در عوض قاطر میخرند.
خوشحال خان..

>>>   مردم که به حقوق زن احترام نداشته در بدل قاطر بدل میکند و قانون اسلام را فراموش نموده باید تجاوز را بر علیه یک جوان 18 ساله مظلوم در مله عام انجام بدهد و فخر فروشی هم بکند .اگر حکم خداوندی میبود یک پیامبر برای هدایت این مردم نازل میکرد .

>>>   چه چیز های را که مردم در این دنیا دوروزه نمیبیند واقعاً مردم درحال گمراه شدن است خداوند تو این مردم را به راه راست هدایت کن

>>>   مشكلي نيست براي باكستان بي غيرت اكر دختر حامله شد و تولد كرد فرزندش را انتحاري تربيه نموده به كشتن مردم مظلوم كشور ما ميفرستد
"دهزاد"

>>>   چه آدمهای مسلمان شده اند!!!
آبروی اسلام را بردند
دین با این زیبایی، هرچه فقیر، آدمکش، دزد، وحشی و..... آمده اند مسلمان شده اند.
این جور آدمها آبروی اسلام را در دنیا می برند.
لعننت خدا و رسول بر این ... ها
حتی زمان پیامبر(ص) و قبل از بعثت پیامبر(ص) که مردم در جهل و نادانی به سر می بردند، همچه چیزی در تاریخ مشاهده نشده است.
سیاف. بسیار شمشیر کش از هرات

>>>   آیا این قبیله مسلمان استند یا هندو؟ اگر مسلمان باشند مشکلی نیست چون در بین قبایلی مسلمان انهم در پاکستان این بسیار یک جزای سبک است ۰ولی اگر این قبیله هندو است بسیار جای تعصف است.
داکتر فرزاد

>>>   این فتوا دهندگان جاهل و بینندگان جاهل و بی غیرت همینقدر
از ظلم ناروا اگر کار گرفته باشند الهی در غضب خداوند گفتار شوند او خــــــدا آیا تو هم تماشا دیدی و چیزی کرده نتوانستی؟؟؟؟
از خواند این مطلب سخت رنج بردم

>>>   دشمنان دين تبليغات سو ميكنند اين كار يك شكل خارجي دارد تجاوز حقيقي نيست يعني كه كاملا معاشرت با ان دختر نميكنند بلكه يك تعداد جوان هاي خيشاوند دختر اولي با خواهر فرد متهم از روي لباس نماش ميكنند همبستري كامل نيست نا حق تهمت نزنيد به ملت باكستان كه در راه جهاد ما افغانها كمك كرده اند براي ملت باكستان همين افتخار بس است كه رهبران طالب و شيخ اسامه شهيد را جاي دادند-
تشكر الفت خان باركزي

>>>   سلام خواننده گان این سایت :

بفکر من این کم است بر پاکستان اگر گویم که حکومت داران پاکستان با ...
در حالیکه همه میدانیم فرق بین انسان و حیوان همین است که انسان یک پچیزی بنام شرم در وجود خود دارد و در قران کریم هم ذکر شده که از دیدن بدن لچ زن باید باید حذر کنید ولی بد بختانه حکومت چتلستان این شیوه را در معضر عام اجرا میکنند تا جوانان تحریک شده یک بدیگر مانند حیوان بر خورد کنند
من منحیث یک خانم افغان گفتنی هستنم مرگ بر چنین فرهنگ نا مناسب و نا درست حکومت پاکستان و هم مرگ بر حکومت داران پاکستان که با چین شیوه نادرست و وحشی گری خود نام انستانیت را در بین ما مردم و دیگر مردم جهان از خود دور کردند و خوب است ممبعد بنام خلق ... پاکستان و حکومت خاین یاد کنیم
در اخیر یک بار دیگر منحیث یک همسایه عالم از تسلیت و تا سرات خودرا برای این خانواده مظلوم ابراز نموده وعده میدهم ما زنان افغاسنان در میارزه علیه چنین عمل ناردست با این خانواده جبر دیده همد ست هستم
با احترام واحده از بد خشان افغانستان

>>>   پاکستانیهایی که از شرف گپ میزنند آیا همه مرده اند.
باید اینگونه محکمه ها به اشد مجازات محکوم شوند تا باشد تا بر مادری ویا دختری در این کشور مهد دمکراسی ااین چنین جنایاتی که در هیچ کجای دنیا صورت نمیپذیرد خاتمه پیدا کند مردم پاکستان هم به سیاسیون و رسای قبایلشان مینگرند .
با تاسف که زمان بیداری این مردم بسیار دور است.
ببینید که در کشمیر و هند و افغانستان و دیگر کشورهای عربی این مردم چه میکنند.
حیف ان عده ای که در این کشور هرج و مرج و پر از قوانین توحش و تبعیض زنده گی میکنند و آبروی هرچه مسلمان را در سراسر جهان برده اند و فکر میکنند که ناجیان اسلام اینانند .
بدا به حالتان که در دنیا و اخرت از جمله "مغضوبین" میباشید.
سپین شاه - جلال آباد

>>>   پاکستان علیه لعنت به کشور ما انتحاری را روان میکند که به گفته پاکستان وطرفداران پاکستان کشور ما کافر است
بیا به کشور خود پاکستان نگاه کن که چه چه چه .... فجایع صورت میگیرد وچه قسم وحشت و وحشیا در آنجا زنده گی میکند.
به گفته یک دوست من که تازه از پاکستان امده بود و او خودش گفت که من یک روز نامه را دیدم که در آن ذکرشده بود قصابی انسانها که یک قوم وجود دارد که انسان ها را که تازه دفن میکرد انها میرفتن مرده را دوباره میکشید و او را قصابی میکرد پس سر افراد مربوطه خود توزیع میکرد انها ازکوشت انسان ها به حیث غذا استفاده میکرد که این یک واقعیت است.
سادات از کابل

>>>   نابود بادظالمان وکهنه اندیشان
ژاله هراتی

>>>   واقعاً هر فرد مسلمان با خواندان این خبر وحشت زده میشود ومو در تن آن می ایستد این کاملا مانند قانون جنگل وحیوانیت است وکاملا دور از شرف و حیثیت مسلمانی
خداوند همه انان را به جزای اعمال شان برسانند ان دختر بیچاره قربانی چی شد وچی کار کرده بود که حیثیت اش در ملا عا م به باد رفت خداوند بالای قوم متجاوز عذابی را نازل کند که تخم آن ظالمان نماند.
احمدی ا ز کابل

>>>   داد وبیداد از برا ی چیست فرق نمیکنند که هر چه کرده وبحق هر که کرده چون همه مسلمان است وفضل خدا نماز میخواهنند روزه میگیرند سالانه هزارهای شان حج میروند مسجد دارند ومولوی دارند ودیگر چی؟در عین زمان همین حالا هزارها نفر شان در قتل وترور در افغانستان مصروف است وجهاد را زنده نگهداشته است وبس. وبهترین حقوق را اسلام به زنان داده اند. دیگر تشویش برای چی؟ پاکستان مگر کشور اسلامی نیست واگر این کار در یک مملکت گویا غیر اسلامی میشدی پروا نداشت چون انها به زنان حق حایل نیستند.

>>>   پاکستانی ها خود را مقدم بر دین اسلام میدانند ولی کار های که در این کشور انجام میشود کاملا مغایر دین مبین اسلام میباشد لعنت باد بر روسای دادگاه قبیله وی و نظام حاکمه پاکستان.
آتیلا

>>>   عرضي نيست تنها براي دوستاني كه پاكستان دوست هستند
جهت اطلاع

>>>   دوستان از شما می خواهم بین این گروه کوچک از مردم پاکستان، روشنگری کنید و با دلایل روشن آن ها را به سوی حقیقت بکشانید.
ابراهیم از ایران

>>>   من شخصاً متعجم که چرا زمین دهن باز نمی کند تا پاکستان را یکجا ببلعد تا بلکم ما هم نفسی بکشیم.
صابر از قندهار

>>>   ... ها میایند و در افغانستان جهاد(!) میکنند.
لعنت خدا برسرتان، بروید از این بیناموسی سردمداران قبایل خود جلوگیری نمایید.
آیا کافران هم در طول تاریخ، دختری معصوم و بیگناه را در مقابل چشمان پدرش و در مقابل هزار نفر مورد تجاوز قرار داده اند؟ فکر مکینیم چنین شده باشد.
پناه به الله.
دختر عزیزم ! تو نزد خدا با ایمان و پاک نفس استی و دشمنانت انشا الله خوار و ذلیل .
خداوند تو را در بهشا برین (پس از رحلتت از این دنیای فانی) درجه‏ی "حورِحین" را نصیب خواهد کرد و متجاوزان به تو و صادرکنندگان چنین حکم بیناموسانه را در آتش دوزخ تا ابد الابد خواهد سوختان. انشا الله.

>>>   برای دولت پاکستان شرم آور است که چنین عمل وحشیان در کشور شان صورت میگرد.

>>>   واقعآ وحشت ناک است و مه یقین دارم که خداوند ج ان وحشیان را به جزای اعمال شان خواهد رسانید بیاید همه ما دعا کنیم تا خداوند انهارا هم در این دنیا ودر آن دنیا هتمآ آنهارا به جزای اعمال شان خواهد رسان.
سمیع الله شریفی از کابل

>>>   ننگ ونفرین برچنین فرهنگی! توحش است. کرامت ذاتی انسان را لگدمال کردن است. واقعازمین خدا می شرمد ازچنین ساکنانی. مرگشان باد!
قدیر. ازکابل.

>>>   عزیزان نمیدانم باور کنم یا خیر اما به هر صورت این صرف یک قصه بوده واقعی یا دروغین اما هزاران هموطن من و تو در چتلستان به چنین روذگاری مبتلا شدند بخصوص زمانی که امریکایی های وحشی حمله کردتد و همه بخاطر نجات از مرگ احتمالی روانه طورخم شدند حالت مردم در سرحد و پشاور از دیدن نبود ناموس مردم در چه حالتی بو د ..

نتیجه شاهکار های جهادی صاحبان.

>>>   خدا یا تا کی باید شاهد چنین اخبار وحشت انگیز و ناراحت کننده باشیم از هر کجای دنیا که باشد مگر انسان نیستند خدا یا ما فقط به تو پناه میبریم و به تو ناله و شکایت میکنیم اما مگر هنوز جهان آماده آمدن منجی تو نشده چقدر باید منتظر باشیم و مگر چقدر صبر و تحمل داریم که بتوانیم اخباری از این دست را شنیده و از اعماق جان بسوزیم ولی کاری از پیش نبریم خدا یا فقط به تو میتوان گفت بس است دیگر منجی نجات بخشت را بفرست
مهاجری از دیار غربت

>>>   امروز چنین انسانها بد نام اسلام را بد کردند و اگر کسی میخواست به اسلام رو بیاورد چنین کاری را دیده شاید از کار خود منصرف شود لعند به شما دشمنان دین. اتا حیوان چنین کاری را نمیکند که با این دختر بیچاره شده خداوند جزی کاری انیها را در دنیا و اخرت بدهد
رمین از کابل

>>>   خداوند این مرچ خورهارا به جهنم ببرد که چنین کاری نامشروع را انجام میدهد
غوری .چغچران

>>>   سلام به همه
برادران لطفاً این عمل را به اسلام ربط ندهید
این مردم که این عمل را تطبیق نموده اند مسلمان نیستند
مثلی که چند ماه قبل بعضی افغانها مسیحی شده بودند
ما گفته نمیتوانیم که افغانها خراب مردم هستند یا کدام فعل خراب مینمایند
در پاکستان مردم خوب هم هست مثل که در افغانستان هست
ما سال ها در پاکستان بودیم مسلمانی که در بعضی مردم پاکستان بود در مردم افغانستان نبود اکثر پاکستانی ها پنچ وقت در نماز با جماعت در مسجد میبودند شما بیاید و در افغانستان خصوصاً در شهر کابل بیبینید که در پنچ وقت چه تعداد مردم یمایند. در بعضی مساجد شهر کابل حتی 20 نفر هم نمیباشد

الله حافظ
عبد الله خان از شهر کابل

>>>   اصلاَ شرم حیاء اسلامیت ، انسانیت ، قانون،، حقوق بشر درپاکستان وجود ندارد.
دنیا وحش بهتر و خوبتر است ازجامعه پاکستان ، جهان باید تصمیم پارچه پارچه نمودن پاکستان رابگیرد
با احترام الاداد

>>>   خدا یا توبه کردیم. دیگر حرفی بزبانم نمی آید.
سالنگی

>>>   خدا رحم كني و ناموس هر انسان را در امان داشته باشي

>>>   خدایا هیچ کسی را دچار چنین سرنوشتی نفرما.
این مردم با مردم زمان جهالیت چه تفاوتی دارد.

>>>   از وحشیانی که انسان را مثل گوسفند و بدتر ازگوسفند سر میبرند انجام کارهای اینچنینی چندان هم غیر متعارف بنظر نمیرسد
هراتی

>>>   لعنت خدا باد بر چنین گروه ها. خدا خودش محاسبه میکند....

>>>   خدا يا اين قوم فاسد لعين پاكستان را گرفتار بلا ها و غضب ها كن (آمين)، ازين بعد پاكستان نه چتلستان و كافرستان بگوييد....

>>>   این عمل فجیع که در کشور کثیق پاکستان انجام میشود, نشاندهنده اصلیت ایشان میباشد که میتوانند تا چی حدی پست شوند. اگر ما نگاهی ژرف به تاریخ ایجاد پاکستان بیاندازیم, در خواهیم یافت که پاکستانی از جمله مرم هائی اند که در زمان های بسیار قدیم در کشور هندوستان در روسپی خانه ها زندگی و پیشه ایشان بوده است. اما بدبختی در اینجا است که کلمه حکومت اسلامی پاکستان یک لکه ننگ و بدنامی به جامعه مسلمان میباشد. با شنیدن این عمل ناجوانمرانه که با آن دختر صورت گرفت بعید بنطر میرسد تا ما انجام دهنده گان و ناظرین این عمل ناشایسته را مسلمان خطاب کرد. زیرا انسان با خواندن کلمه مبارک مسلمان نشده بلکه در اعمال خویش آنرا ثابت نماید.

بکتاش عمر
کابل - افغانستان

>>>   لا حول ولا قوه الا بالله
پناه می برم به خدا از این عمل

>>>   لعنت به این آئین و عرف وعادات خدواند ج همه شان ره در عذاب خود گرفتار کند خدواند ج سزای این چنین اعمال شان را بدهد.

>>>   خدا لعنت کند این قبیله پلید را که اینگونه شرافت خود را باز می ستاند این چه شرافتیست که با زناکردن بدست می آید.

>>>   خبری خیلی تکان دهند و متأثر کننده است خداوند همه ،نهای راکه در این عمل ضد اسلامی و ضد انسانی دخیل بودند در دنیا و آخرت سخت ترین جزا را بدهد . لعنت به چنین عرف ، چنین دادگاو تمام آن یک هزار نفری که عملا" این ظلم را مشاهده میکردند و ساکت بودند .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است