شکست طالبان با این زنان قطعی شد؟! (عکس)
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۴۲    ۱۳۹۹/۲/۲۶ کد خبر: 163415 منبع: پرینت

اشرف غنی احمدزی با استراتژی جدید نظامی وارد عمل شده است. حالا اولین بار در جنگ پیچیده چهل ساله استخباراتی و نظامی یک امید جدید برای مردم افغانستان بخاطر تامین صلح پایدار و شکست ابدی طالبان و داعش بوجود آمده است!

تجربه نشان داد که افسرانی که دارای دیپلوم ارکان حربی بودند و تجربه جنگ نظامی را نیز داشتند نتوانستند طالبان را شکست دهند.
حتی قوای ناتو و امریکا در مقابل طالبان امریکایی و پاکستانی سخت شکست خوردند!

جناب سرقوماندان اعلا بسیار خردمندانه دست به ابتکار جدید زد و تمامی افسران کهنه کار و جنگدیده و ارکانحرب را از اردو و امنیت و پولیس سبکدوش ساخت و بخشی از بانوان که از رحم مادر متخصص جنگ به دنیا آمده اند و یونیورسیتی نظامی را در بخش آرایشگاه خوانده اند، آنها را در مقامات عالی نظامی، مشاورین نظامی و بخش های اپراسیون گماشت و حال همین قهرمانان اند که با شناخت کامل از مزاج طالبان، پوز های آنها را به خاک مالیده و امنیت سراسری را در کشور تامین کردند!

تقرر این بانوان جنگ دیده در مقامات عالی امنیتی و دفاعی نشان میدهد که اشرف غنی از عزم قوی نبرد آشتی ناپذیر با طالبان برخورد دارد بوده و هیچ شکی در چنین عزم رییس جمهور ناجناب اشرف غنی باقی نمی ماند!

گفته می‌شود که طالبان از این مقرری های رییس جمهور سخت شوکه شده و به وحشت افتاده اند، از همین ترس آنها همه روزه با خیال آرام دست به قتل و کشتار مردم و بخصوص نظامی ها ادامه داده تا دست این بانوان و مدیران اصلی جنگ فغانستان را از میدان جنگ و طرح نقشه های جنگی کوتاه نمایند!

توریالی خاوری


شکست طالبان زنان

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شکست طالبان
زنان
نظرات بینندگان:

>>>   سربازی که در شیرین تگاب هستی !
خوب ببین کی ترا رهبری میکند، حتی نوشتن رابلدنیستند مثلا( تقرر )را (تقریر )می نویسد (که) را ( کی ) می نویسد ، بجز آرایش وطمع بلند بدون زحمت ولیاقت ،
درکدام رژیم اینقدر ریشخند وبی مسولیتی بوده ،فقط یک چیز کم دارد فضلی مشاور قبلی هم باید بحیث وزیر دفاع در راس اینهاباشد ،گرچه خالد صاحب هم درینمورد از تجربه خوبی برخوردار هستند ،
با این ها میتوان داغش را نابود کرد ؟

>>>   من از یادداشت مرسل مهر ترسیدم؛ شما چطور؟
حالا مدلل باشید که طالب قدرت را می گیرد!
با رعایت احترام به شخص مرسل مهر به حیث یک هموطن دارای حقوق مدنی و سیاسی، ازانتصاب وی در وزارت دفاع درحال جنگ و تابوت کشی، هراسان شده ام.
سپردن کار به اهل کار این گونه نیست. غنی دیوانه مشورۀ درست بدهید که فرصت نجات ملی به سرعت درحال فوت شدن است.
در اوضاعی که طالبان بلک واتر، جنگ پخته، میرغضب، آبدیده در آدم خواری، سر از نو از سوی امریکا و عربستان تجهیز شده و تولیت ارگ کابل و سرنوشت افغانستان به آنان هدیه شده است، ازبی شعوری جنون آمیز وسبکسری مدیریت جنگ از سوی گروه جاهل اشرف غنی، ترسیدم؛ برای اولین بار از هول احتمالی سقوط کابل ترسیدم.
برای اولین بارتیغ شومی در دلم خلید:
طالبان می آیند و افغانستان را یک باردیگر غرق می کنند
گذارش نامه

>>>   ضربالمثل است که گفته اند ک ... که در دست طفل افتید خاک پر میکند

>>>   حکومتیکه درمسیر زوالش قدم برمیدارد اینگونه تعیینات میکند:
وکیل مفسد تر از وزیر وزیر مفسد تر از والی
دختر پریچهره بنام (مرسل مهر ) در فیسبوکش نوشته:
سلام شب بخیر !
( درقدم اول از رئیس جمهور و وزیردفاع تشکری کنم کی امروز منظوری تقریری بنده را بحیث (مشاور وزیردفاع)امضا کرد انشا لله درتامین امید کشور از هیچ نوع کوشش ها دریغ نخواهم کردی )
تشکر
مرسل مهر
--------
حــالا اول املا وانشا راببینید چند غلطی دارد ،دوما صد ها جنرال کار کـُشته با تجربه با تحصیل که عمر شان درجنگ چهل ساله سپری شده بیکار درخانه ویا کراچی کش میکنند اما یک خواهر ما که تاحال صدای مرمی را از نزدیک نشیده یک روز درس نظامی نخوانده درین شرایط او بر ای اسدالله خالد وآن سربازی که در شیرین تگاب است چی خدمتی خواهد کرد؟؟ آیا براستی جناب خالد این دختر نوجوان رابرای شکست دادن اشرار انتخاب وتعیین کرده است ؟ درکدام بخش مشوره میدهد ؟ قبلا چی مدتی تجربه نظامی دارد ؟؟
+++++
اگر حکومت شکست بخورد خالد خان هیچ مشکلی ندارد با ملیون ها دالری که جمع نموده اند میتوانند زندگی مجللی درهرنقطه جهان که خواسته باشند داشته باشند ، وای بحال ما که آن زمان اختیار ریش ولباس خودرا هم نداریم این مسئولیت تاریخ بدوش کی است ؟؟
اگر پارلمان درست می بود چنین وزرای را پشت کلاه شان می فرستاد اما پارلمان بدتر ازینهاست ،

>>>   آن کجا واین کجا !
زمانیکه فرانسه توسط انگلیس اشغال شده بودوشهرهای زیاد فرانسوی درتصرف انگریز بود روزی عساکر انگریز در یک محله حمله میکنند پدر ومادر یک دخترک خورد سال را میکشند ، این دخترک به سن بالاتر میرسد اما پیوسته در صدد انتقام است ، برایش الهامات غیبی داده میشود که برود وانگلیس را از خاک وطنش خارج سازد ، دخترک نزد شاه میرود شاه ابتدا هراس دارد که ترورش نکندلذابجای خود کس دیگر را برمسند می نشاند ؛ اما دخترک شاه اصلی را تشخیص میدهدو از آماده بودنش برای سربازی وجنگ وشکست انگلیس واینکه از غیب ترغیب شده بیان میکند ، ابتدا اورا توسط پیره زنی معاینه میکنند که باکره است بعد اردو ومنصبدراران را هد ایت میدهند تا تحت امرش با انگلیس بجنگند آن دخترک با شجاعت می جنگد ودرنتیجه شکست بزرگ بر عساکر انکلیس وارد میکند طوریکه لندن را به لرزه می آورد سرانجام به اثر غفلت شاه تنبل وغیاش اسیر دشمن میشود وتوسط انگلیسها درآتش سوختانده میشود
او ژانذارک بود
ر

>>>   آن دخترک راکه ژاندارک بود دران زمان اورا جادوگر می گفتند اما صد سال بعد مرگش کلیسا اورا قدیسه اعلان کرد

>>>   کلمرغ سادیست و دیوانه ای که در ارگ نشسته و خود را قهرمان جهان تصور می کند، مردم این سرزمین را طعمهٔ توپ ساخته و از این کار کسب لذت می کند. نفرین بر او!
داود

>>>   دیگرهیچ چاره نبود سرقوماندان مجبور شد ازآخرین امکانات استفاده کند
شاید داغشی ها هم تعداد زیاد دیگری را به تکاح جهاد مجبور سازند

>>>   واقعا اینها مدیران جنگ افغانستان هستند ؟ پس بی دلیل نیست آمریکا و طالبان هر غلطی میخواهند در خاک افغانستان میکنند و آمریکا داعش را هم از سوریه به خاک افغانستان آورد

>>>   اشرف غني گروه های آسیب پذیر به جامعه را در حلقه خبیثه دزد ها حرفوی به اطراف خو د جمع کرده است غنى روانى و همدستانش دمنشان نخبگان تحصیل یافتگان اقوام غیر اوغان اند. هرگز نبايد به گزافه گوی ها دروغ غنی مردم شریف اعتمادنماید . نمونه بسيار كوچكى از جنايات و مزدوران روز به روز درطی بیشتر از پنچ سال در جامعه ما آشگار شدهداست مانند ترور آزادی خوا هان حب وطن. متقلب غنی با عقیده فاشستی تعصب قومی کشتار ستماتیک 48000 سرباز حب وطن را کشت و ادامه دارد ؛ حمله در مصلی شهید عبدالعلی مزاری ، جوان عدالت خواه جنبش روشنایی و رستخیز و تبسم را توسط مرض تعصب ویروس کرونا خود کشت که اکثریت مردم از این عمل غیر انسانی اشرف غنی نفرت و نا رضایتی دارند .
هموطنان آگاه وقلم بدست اگر ویروس کرونا اشرف غنی نا به هنجاری ها ی اجتماعی آن طی پنچ سال دیگر نهادینه شد , آنگاه قربانی بیشتر می دهیم ! پس بهتر است هموطنان بر خیزید ویرس خطرناک کرونا غنی را نابود کنید، تا عمل ناسالم بد غیر انسانی فاشستی متقلب غنی با عث تجزیه افغانستان به سه دو دولت شده است . باید خاطر نشان ساخت که این مغز متفکر فاشیست دوم جهان بعد از هتلیر به عدالت اجتماعی هیچ عقیده نادارد نه تنها جعلی و تقلب آن تحمیلی است بلکه بزرگترین تهدید به امنیت ملی و منافع ملی افغانستان نیز می باشد.

>>>   بلی غنی و زیر دفاع عیاش دزد سیافی نکاح جهاد را در وزارت دفاع برای افسران جنگ با این دختران فاحشه شریعی ساخت است

>>>   غنی خوب فهمیده: از قدیم گفته اند کاری که جماعت نسوان کنند ولس هم نمی توانند.با قدرت سخت که نشد برادران ناراضی را شکست دهند؛ اکنون باید با قدرت نرم در جدال با ان ها باید رفت.

>>>   علی محمدی
یک تجربه تازه است. اهمیت قدرت در دنیای جدید را نشان می دهد.

>>>   هدف این بود که طالبان با دیدن این چهره ها دست و پایشان بلرزد و در فکر نفس اماره شوند تا فیر بر مردم.

>>>   وحدت ملی همه شهروندان کشور۰
ملت واحد بودن تنها به معنی مجبور بودن به زندگی کردن در داخل مرز های یک جغرافیای واحد نیست۰
داشتن ملت واحد و وحدت ملی در کشور ما ضرورت به اصلاحات جدی در امور سیاسی اجتماعی و دولتی دارد۰ بدون عدالت اجتماعی واقعی وحدت ملی واقعی هم وجود ندارد۰
برای مثال در صورتیکه همه ما یک ملت واحد و همه اوغان یا افغان هستیم پس ضرورت به داشتن یک وزارت بنام وزارت اقوام و قبایل در چه است؟
واقعیت آنست که ما همه اوغان نیستیم، و این ترفند های مثل موجودیت وزارت اقوام و قبایل هم یکی از راه های است که صرف برای امتیاز دادن به قبایل مختلف اوغان ایجاد شده۰
پشتونها یا همان افغان ها به مساوات برابری و احترام ارزش های متقابل دیگر اقوام باور ندارند. بهترین کاری که آنها میکنند اینست که بزور ویا به رضا یکسان سازی میکنند و اسمش را هم گذاشته اند وحدت ملی. هویت دیگران را حذف میکنند و همه را به جبر یکسان افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی تلقی میکنند.
وحدت ملی بدون قبول واقعیت و ایجاد عدالت اجتماعی امکان ندارد۰ ما همه هموطن هستیم ولی همه افغان نیستیم۰

>>>   اگر در خط اول بروند و دوباره به طرف کابل پای پیاده روان شوند هرچه طالب است بی سلاح دنبال شان خواهد آمد.

>>>   خاوری صاحب چند نکته دیگر را هم باید از یاد نبرد!
"بخاطر تامین صلح پایدار و شکست ابدی طالبان و داعشن" من یقین دارم که خود ات هم مانند من میدانی که این یک خیال پلو است زیرا این کثافت ها برای مقابله با ایران در منطقه از نطفه بینظیر و هیلاری زاده شده اند و تغییر رژیم ایران هم خیال پلوی خوش برای امریکا باقی خواهد ماند.
بنأ جمله "حتی قوای ناتو و امریکا در مقابل طالبان امریکایی و پاکستانی سخت شکست خوردند" هم قابل تفهیم است زیرا "طالبان امریکایی" نباید از بین بروند (بازی موش و گربه و یا هم خرگوش صبر کن! که با نابودی موش و خرگوش سریال هم پایان می یابد). ادامه این شرایط دلخواه امریکا است هم معادن را غارت می کند، هم عرب هایی لوده را سرکیسه میکند و هم میلیارد ها از هرویین بدست میاورد. وهم بزعم خودش ازین اردوی خداداد بر علیه ایران کار کار خواهد گرفت.
"تجربه نشان داد که افسرانی که دارای دیپلوم ارکان حربی بودند و تجربه جنگ نظامی را نیز داشتند نتوانستند طالبان را شکست دهند" بین خود ما باشد مگر این ارکان حرب ها غیر مستقیم از طالبان دفاع نمی کنند، آیا من وخودت در ارگ نشسته ایم (خدا ناخواسته) و یا نوکرزی، لوده زی وطالب زی ....؟
"تمامی افسران کهنه کار و جنگدیده و ارکانحرب را از اردو و امنیت و پولیس سبکدوش ساخت" مگر ارکانحرب هایی قدیمی ما خود را بدست خود سبک دوش نساختند و با بی شرمی ۸ ثور را رقم نزدند؟
"بخشی از بانوان که از رحم مادر متخصص جنگ به دنیا آمده اند و یونیورسیتی نظامی را در بخش آرایشگاه خوانده اند" مگر شروع این جمله برای احمد شاه پنجشیری هم صادق نیست؟ و در عکس ها می بینیم که همین ارکانحرب ها با چار خروار دیپلوم و پنج خروار نشان و سر شانه در مقابل او چگونه کرنش می کنند.
من در مورد این بانوان مقرر شده آگاهی ندارم و چیزی هم گفته نمی توانم مگر نظر به ماهیت سردمداران پوده رژیم شاید بدون شایسته گی مقرر شده باشند مگر جمله شما برای بانوان کمی "سکسیست" است که از روشنفکری مانند شما هیچ وقت انتظار نداریم.
آزاده

>>>   این ریس جمهور یهودی یک انسان دروغ گو وغریب کار است او مردم ساده لو افغانستان با لای این شخص یهودی بازی نخورید بسیار دروغ گو و مکاره است اول شما بی بند در انتخابات گفته بود دیگر ما دولت شرکت سهامی جور نمی کنیم حالا شما بیبیند با لیاظ علیه این مرتت قبا م کنید در غیر این صورت همه تباه می شود

>>>   خوب شددیگر نه به ترامپ ضرورت است نه به یک ملیارد دالرش ،
جناب رئیس جمهور بهترین انتخاب را دربهترین حالت انجام داد ، کاش همین را یکسال پیش تعیین میکرد حالا کسی نامی از طالب نمی شنید

>>>   آقای فضلی زمانیکه غوغای روابط جنسی اش همه گیر شد فعلا از همه نهادهای دولتی انتقام میگیرد. اقای فضلی ماهرانه تمامی ادارات مهم دولتی را زیر سقف تهمت و زیربار انتقاد مردم قرار داد.تقرر این خانمها جرم و جنایت اقای فضلی را اندک به رخ مردم جلوه میدهد. اقای اتمر زمانیکه ریس شورای امنیت ملی بود یک وزیر دفاع که از لندن اورده بود و یک لغمانی بود در ادارات وی یکی از دگروالها در داخل دفتر تصاویرش در حالت زنا نشر وپخش گردید.
این مغز متفکر نمیدانم عقل خود را از دست داده یااینکه چرا بار بار فریب فضلی و اتمر و مسلمیار را میخورد. ریس جمهور یک مقداری تمکین به وضعیت نماید که دشمنان برای تخریب افغانستان چگونه تخریبات را مد نظر گرفته است و خودت فقط بخاطر اتمر مسلمیار و فضلی ریاست جمهوری را به عهده داری. میدانم که زیر احسان تقلبات رای اینها هستید اما راه این است که این خاینین را از دور پیشت دور نما مثل یون متعصب و احمد ضیا مسعود از دورت دور ساختی مملکت در حالت بحران است. افسوس به این حالت.
لالی احرار

>>>   اشرار طالب مزدوران جنگی پاکستان هستند این اشرار جنایتکار بالای بند برق ( مچلغو )درپکتیا حمله کرده اند ،؛ حالا دلیل این وطن فروشان مزدور درینمورد چی است ؟؟ دراسلام بند برق نیست ؟؟ بند برق نظامی است ؟؟ آیا بند برق شیعه یا هزاره است ؟
هیچ دلیلی ندارند بجز اینکه پاکستان برای شلان دال میدهد واین وطن فروشان بی دین وطن پدر ومادر خودرا ویران میسازند ، در هردو دنیا روی شما جاهلان مزدوردرنزد خدا وملت سیاه است
ر

>>>   برخورد غنی با اوضاع و احوال فعلی کشور بسیار سطحی و دور از یک مدیریت سالم است این گل های سر سبد باید در سایر بخش های ملکی مقرر گردند نه در بخش های نظامی و امنیتی.
چیغ زدن های غنی را که دیروز در دیدارش از قطعه کماندو دیدم سوال در نزدم پیدا شدکه آیا با این گونه یک سر قوماندان اعلی این کشور به کجا خواهد رفت ، سرنوشت این اردو به کجا خواهد کشید و این جنگ لعنتی چه تعداد مردم ما را به کام مرگ خواهد کشاند.

انتقاد نویسنده مطلب کاملاٌ به جا است ایا در شرایط جنگی که روزانه حد اقل ۳۰ الی ۵۰ تن هموطنان ما به شهادت می رسند گماشتن این زنان در پست های نظامی و امنیتی مصلحت است و آیا موثریت دارد؟ البته که جواب منفی است اما برای غنی همه چیز به یک تفنن تبدیل شده است.

>>>   اشرف غنی احمدزی عامل فسادجنسی در وزارت دفاع با این دختران بی پدر است

>>>   اینها کسانی هستند که تصمیم گرفته اند راه کاروان را بگیرند.
ببینیم که آیا موفق خواهند شد و یا نه؟

>>>   هنوز مردم فساد جنسی ارگ و اشرفغنی شرور را فراموش نکرده است.

>>>   دولتمردان درتهعدات خود هیچ گاه صادق ووفادار نبوده نیستند با طالب جنگ قاطعانه نمیکنند حتا افسران باتجربه که واقعن برضد طال میجنگیدند یا ازوظایف شان بیک بست پاسیفتر تبدیل یا برکنار یا مورد قتل های زنجیره یی قرار گرفتند یا قصدن به اسارت طالبان سپرده شدند یا درمحاصره گزاشته شدند تا کشته شدند که نمونه های آنزیاد است.

>>>   جناب توریالی خاوری
این خانم های در بخش های مختلف سکتور های دفاعی امنیتی استخدام گردیده اند٬ هیچ کدام شان در پست های عملیاتی وتکتیکی اجرای وظیفه نمی کنند بلکه یا دربخش های اداری هستند ویا هم در بخش جندر وودسخنگو. بنا به نظر بنده تبلغات منفی درقبال نیروهای امنیتی ودفاعی کار اخلاقی نبوده ونیست وهمچنان تعینات خانم ها هیچ گونه منافاتی با سیستیم دفاعی وامنیتی کشور ندارد.
امروز ما درقرن بیست ویک زندگی میکنیم نباید به قرون گذشته برگردیم٬ اگرخانم ها ظرفیت دارند چرا از ظرفیت ایشان درکنار برادران شان استفاده صورت نگیرد٬ امروز میبینم که زنان دراکثر اردوهای جهان شامل خدمت هستند.
بااحترام
م ب ر

>>>   وزیر دفاع یک آدم عیاش وبی .... است ، خودش .... قوماندان سید علم بود، برای یکروز هم‌نظامی نبوده صرف جاسوس خارجی واز طرف نماینده ....( سیاف ) معرفی شده موجودیت این فرد در وزارت دفاع به معنی ریشخند زدن بالای مردم وبخصوص نظامیان است اگر کسی از مدرک نظامی خالد چیزی میداند لطفا رسانه یی نماید که در کجا تحصیل کرده.
امامی از لوگر

>>>   سوانح ننگین خالد و مخصوصا اخلاق نوع گلبدینش بهمه معلوم است. و به همین سبب دختران جوان اما کاملا خالی مغز از امور نظامی را باسانی و بلافاصله در سمتهای مختلف قبول میکند و امید که فردا تشتش مثل ارگ از بام نیفتد. ولی این مسایل را با انکه بوی بسیار شدید خیانت و حماقت از آن بالاست میشد نادیده گرفت که این اغا خالد در حد یک دلگی مشر سواد و تجربه نظامی میداشت و یا کاری قابل تذکر در کار سابقش انجام میداد. او فقط و فقط بر اساس وفاداری بی چون و چرایش به سیا و رابطه اش با سیاف ناگهان وزیر دفاع شد. اگر دختران مذکور وطندوست و با عفت و شرافت باشند شکی وجود ندارد که طی حداکثر سه ماه اینده اقای خالد را بحق متهم به بد اخلاقی کرده و استعفا خواهند داد. اینان ژاندارک شده نمیتوانند ولی فرصت را دارند که در دفاع از ناموس خود ژاندارکی عمل کنند.
پیمان روملپور

>>>   م پ ر :
مرسل که بحیث مشاور وزیر تعیین شده راجع به چی مشوره میدهد ؟؟ را جع به توپچی یا راجع به تانک ؟ کدام رشته نظامی را تحصیل کرده ؟؟

>>>   اینها شاید همه مشاورین عقب نشینی تکتیکی باشند !!!

>>>   بـه سربازی که در شیر ین تگاب هستی اینه بخوان واز مصروفیت های هرلجظه وزیر دفاعت آگاه باش :
گزارشنامه افغانستان اطلاع یافته است که دربازتاب افکارعمومی از ورای شبکه های مجازی، وزارت دفاع ورود مرسل امیری ( مهری!؟) به آن وزارت را تا امر ثانی ممنوع کرده است.

این ممنوعیت به دنبال بروز اختلاف و ایجاد ظن وگمان درمیان جنرالان ارشد نظامی در وزارت دفاع در رابطه به افزایش و رفت و آمد غیرضروری روزانه دختران جوان که عمدتاً در تلویزیون ها کار کرده اند؛ اعمال شده است. اما ممنوعیت فعلا شامل حال دیگران نیست، صرفاً لازم دیده اند که مرسل تا فرونشینی توفان اعتراضات، در مهمانسرای شخصی حاجی اسدالله خالد رفت و آمد کند.

گزارش مشعر است که گمارش بانوان جوان به وزارت دفاع مطلق با ایجاد سیاست های کدری مثبت و ملی ربطی ندارد ومرسل امیری براساس مفاهمه خصوصی بین احسان الله بیات مالک شبکه آریانا و اسدالله خالد، به وزارت دفاع راه یافته است. هم اکنون شمار بیشتر دختران جوان که ناگهان در طبقه دوم ساختمان اصلی وزارت دفاع با لباس های کاملاً غیرعادی ظاهر می شوند؛ هریک مبلغ پنج هزاردالر معاش می گیرند.
دفتر کاری اسدالله خالد و سالن و دفاتر کاری مشاوران امریکایی نیز در همین طبقه موقعیت دارد. درگزارش قید شده است که حاجی اسد از حمایت امریکایی ها بهره مند است و در اقدامات خویش بی باک عمل می کند.
منابع امنیتی درگزارش خویش از منزل دوم وزارت دفاع یک تصویر غیراداری و تکان دهنده ارائه می کنند که جزئیات آن بنا ملحوظاتی درین جا منتشر نمی شود. همین منابع می گویند که در تلویزیون آریانا نیز اوضاع تأسف باری از نحوه پیش آمد با بانوان شاغل حاکم است.
( حاجــــــــــــــی !!! )

>>>   در بادغیس ریس شورای ولایتی عزیز بیک هم چنین تقسیمات کرده است که بچه کاکا خودرا به صف طالبان فرستاده در حدود ده نفر ازی جمله 3 نفر از برادران این طالبان بدی گاردهایش است . اگر پلان عملیات از طرف دولت صورت گیرد پیش ازین که دولت عملیات شروع کند طالبان خودرا از ساحه فراری می نمایند . این جناب ریس صاحب ماهوار مبلغ سی هزار افغانی را برایشان کمک گفته روان میکند . اگر کدام پروژه هم از طرف موسسات و یا دولت درین منظقه ایجاد شود .جناب ریس صاحب شرکت ساختمانی دارد بنام برادر خود که ای پروژه ها را گرفته و ده یک را هم به گروه طالبان روان میکند . ما چی گلایه داشته باشیم ازی دولت . اگر همی قیسم پیش رود بزودی قریه جات نزدیک ولسوالی مقر سقوط خواهد کرد .

>>>   ماشااله چه زنهای زیبایی به به

>>>   این زنها جای دیگربدرد میخورند،شما ببخشید غنی صائب اشتباه کرده.........

>>>   باسلام به مخاطبان و مردم سرزمین افغانستان
شما را به عزت و شرفی که در طول تاریخ داشته اید قسم میدهم به داد سرزمین خود برسید ...
جقدر جنگ و خونریزی ؟چقدر آوارگی و درماندگی؟
چقدر غربت کشیدن ؟
یعنی ملت افغان نباید روی خوش ببیند؟
چقدر برادر کُشی باید ادامه داشته باشد؟
تا چه وقت غرب باید به این آشفتگی افغانستان لبخند بزند؟
به داد خود برسید....

>>>   واقعا از چهره های معصومانه ایشان هویدا است که یک عمر خویشرا در مبارزه با جنایات اخلاقی سپری کرده اند و حالا مردانه وار خودشان وارد عمل شده تا به مردم قهرمانی خودرا نشان دهد. من با داشتن اینچنین یک وزیر .... افتخار میکنم و پیش بینی میکنم که افغانستان با همچنین تقرری های و تساوی جندر (ملعون) به پائیترین قعر می افتد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است