اشرف غنی؛ عبدالرحمان مدرن
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۱۱    ۱۳۹۸/۴/۲۵ کد خبر: 159447 منبع: پرینت

بر اساس استقصا و مطالعات انجام شده ظلم، ستمگری، حق تلفی، حق کشی و تبعیضی که در حکومت اشرف غنی در حق مردم هزاره صورت گرفت، بسیار بی سابقه و بسیار وحشتناک بوده است. البته ظلم به شیوه بسیار مدرن و خطرناک و کشنده؛ از قتل عام ها و نسل کشی های دهمزنگ، تا قتل عام های مانند: کورس موعود؛ سالن ورزشی و ده ها قتل عام در مساجد و سهمیه بندی کانکور که تنها مایه دلخوشی مردم لایق ما بود و همچنین تصفیه حساب جنرالان و افسران ما از نهاد های امنیتی و دفاعی واهانت و توهین بر رهبران مردمی نمونه های از صدها نمونه ظلم و تبعیضی است؛ که در حق مردم ما صورت گرفته است.

در این عصر مدرنته و مدرن انجام این همه ظلم و تبعیض به وسیله شخص چون اشرف غنی که سال های سال در کشور های غربی و اروپایی زندگی کرده و از بسیاری مسایل حقوق بشری آگاهی دارد مساله ای است که روح انسان را سخت می آزارد. با اینهمه ظلم و تبعیض؛ می توان گفت اشرف غنی کاپی عبدالرحمان است یا دقیق تر بگویم؛ اشرف غنی؛ عبدالرحمان مدرن است؛ که سیاست های او را به شکل مدرن پیش می برد، با این تفاوت که عبد الرحمان مردم ما را می کشت و حذف فیزیکی می کرد و اقای دکتر اشرف غنی مردم ما را هم قتل عام و حذف فیزیکی می کند و علاه بر این حذف معنوی را در قالب سهمیه بندی کانکور نیز پیش گرفته است. اگر خدای ناخواسته بار دیگر بر سر قدرت بیاید چیزی از مردم ما حداقل باقی نخواهد گذاشت. البته نشانه هایی از نیامدنش هم بسیار است؛ زیرا که نمونه هایی از این نوع ظلم در حق سایر اقوام باهم برادر افغانستان نیز انجام شده است.

محمد رضا امینی استاد دانشگاه


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
عبدالرحمان مدرن
نظرات بینندگان:

>>>   اشرف غنی احمدزی نه تنها نماد از یک بسته کامل تبعیض نژادی است .بلکه نماد ديگرى از دولت دستشانده امپرياليسم يا جهان گير جنگ افروز "شيرژيان" که مى چوشد پستان گاوميش (نماد اروپا) را!بدون آب مناى گاوميش چيزى ندارد.
اشرف اوغنى يکى از وابسته ترين نامستقل ترين تفرقه انداز ترين ظالم وحاکم در ستان ما است

>>>   آنقدر ظلمی عمومی که ظاهر شاه بنیانگذار سکس در ارگ برای مدت چهل سال خواب وعیاشی اش نموده نه عبدالرحمن کرده ونه شاه شجاع فقید،
درین کشور معمول است اگر از کسی مذمت شروع شد همه با آن یک صدا میشوندوبدون دلیل وسند همیشه آنرا نکوهش میکنند یعنی گوسفندی ، واگر کسی را تو صیف کردند همینطور بازهم همه درنوبه خود به آن اغراق میکنند وکوشش میکنند به دروغ هرچه بیشتر به آن شاخ برذگ دهند ،
در زمان شجاع الملک ( شهید شاه شجاع) امپراطوری بریتانیای کبیر سهمیه پول های خوانین ملک ها اربابان ورهبران قومی را به نسیت هدایت از لندن درکابل چند برابر کم ساختند این عمل باعث نارضائیتی این افراد شئد که خموجبات قیام را فراهم ساخت،آن پول مانند پول ها یا دالر های بود که کرزی از سی آی اس میگرفت وبرای رهبران تنظیم ها تقسیم میکر د تا زبان شان بسته گردد ونتیجه خوب هم داد ،اما درانوقت ضررش همه به شاه شجاع رسید وبرای ابد تصویر بدی دراذهان از او ترسیم شد تا باشد که روزی مرم دوباره قضاوت وفکر کنند ، همینطور عبدالرحمن می خواست حکومت متمرکز ایجاد نمایدهرکس مطیع نمیشد سرکوب میشد خواه هزاره خواه پشتون یا قوم دیگر،
بیگ های هزاره چند بار با عبدالرحمن تعهد به همبستگی وهمکاری کردند اما بعد ترعهد شکستند وخودرا سرزمین مستقل معرفی میکردند مثلا برای عبدالرحمن نامه نوشتند که ماوشما همسایه هستیم با هم باید رابطر خوب داشته باشیم ، اگر توقوت وعسکر داری ما هم علی را داریم از سال 1357 تاکنون حکومات کابل همیشه عملیات ها وبمبارد ها برای تقویه حکومت مرکزی نکردند؟ کردند، عبدالرحمن هم کرد،
ر

>>>   دقیقن که همینطور است.

>>>   انسانهاي روز نديده و جارو كش در خارج به قدرت رسيدند انهم با تقلب پس نتيجه همين است.

>>>   او مردم بیایید علیه این دیکتاتور فاسد قیام کنید اشرفغنی سرنوشتش یا همچون محمدرضا پهلوی فرار خواهد کرد یا سرنوشت همچون صدام و قذافی خواهد داشت تاریخ معاصر نشان داده است هروقت مردم بر علیه حکومت دیکتاتور های فاسد قیام کردند موفق شدند.
🇮🇷ایران_محمدرضا پهلوی:
سقوط بعد از ۲۷ سال 1357ش_فرار👣
🇮🇶عراق_صدام تکریتی:
سقوط بعد از ۲۵ سال 1385ش_ اعدام🕇
🇹🇳تونس_زین العابدین بن علی:
سقوط بعد از ۲۴ سال 1390 ش_فرار👣
🇪🇬مصر_حسنی مبارک:
سقوط بعد از ۳۲ سال 1390ش_فرار👣
🇱🇾لیبی_معمر قذافی:
سقوط بعد از ۳۳ سال 1390ش_اعدام🕇
🇾🇪یمن_عبدالله صالح:
سقوط بعد از ۳۴ سال 1396ش_اعدام🕇
🇵🇸سودان_عمر البشیر:
سقوط بعد از ۲۶ سال 1398ش_زندان♜
🇩🇿الجزایر_عبدالعزیز بوتلفقیه:
سقوط بعد از ۲۱ سال 1398ش_استفعا_منتظرمحاکمه⏺

🇦🇫 اشرفغنی متقلب هم اگر بخواهد حکومت غیرقانونی و فاسد خود را که همراه با اقسام جنایات بوده است ادامه دهد بدون هیچ شک سرنوشت این دیکتاتور ها را خواهد داشت.

>>>   کسی که مثل لقی ،سقو،هزاره های سرکش وخت باید غنی و هریک دیګر عبدالرمان باشد و هست!

>>>   اشرفغنی احمدزی و همایون قیومی سرپرست فعلی وزارت مالیه؛ هردو .....کار هستند. این دو ملعون از زمان محصلی در دانشگاه امریکایی بیروت تا کنون بین هم .....می کنند و در این باره مستندات و فیلم‌های هم وجود دارد که این دو .....امریکایی هنوز هم بین شان آن عمل نجس را انجام میدهند.
عیاران

>>>   از بس در نوشته های تان مبالغه و افراط کردید، دیگر کسی به سخنان تان اعتبار ندارد.
مانند قصۀ همان چوپان بچه ای که همواره از بالای کوه چیغ میزد، که هَله گرگ رمه های مرا درید. به من کمک کنید. و هر مرتبه که مردم به کمک اش می شتافتند، می خندید و میگفت که مزاق کردم. تا بلاخره روزی گرگ واقعاّ رمه هایش را درید و هرقدر چبغ زد، کسی به کمکش نیامد. زیرا همه فکر میکردند که مزاق میکند.
هزاره ها هم از بس حق و ناحق داد و وایلا را به راه انداختند، دیگر کسی به سخنان شان گوش نمیدهد.

>>>   بهتر است جهت صرفه جویی قبر اشرف غنی در کنار قبر عبدالرحمن قرار بگیرد تا با هم در دوزخ بسوزند

>>>   برای سرکوب یاغیها،غاصبان، لندغران، تیکه داران قومی و مذهبی و سیاسیون فاسد به یک عبدالرحمن نیاز است. هرکه مربوط هر قوم باشد که در این کتگوری شامل بود بود باید سرکوب شود چون نباید منافع بیشتر از 30 میلون صدقه بدماشی این اوباشان شود. سه بار در مناطق هزاره جات در زمان عبدالرحمن خان بغاوت کردند ، کاروان ها مال مردم و دولتی را چور کردند وقتی احوال داد که چرا گفتند باید هزارستان اسلامی ما را به رسمیت بشناسی. خیر چه میکرد و همان کاری کرد که با مردم شینوار و مهمند غضنفر ازبک و سایر باغی ها کرده بود. در جنگ های هزاره جات ده ها هزار ازبک و ترکمن آنسوزی مرز نیز به پشتیبانی عبدالرحمن خان اشتراک کردند

>>>   عبدالرحمان خان دولتهاى طايفه هاى گوناگون اقوام شريف خراسان داراى خوداراديت داخلى و خودگردان اقتصادى فرهنگى و زبانى را تحت عنوان مبارزه عليه "ملوک طوايفى" با امر برتانيه کبير انجام داد.

برتانيه تخت شاهى شاه خراسان امير افضل خان را گرفت و پسر اش را عبدالرحمان قاتل بشريت به تخت نشاند.افغانستان یا خراسان !
احمد شاه درانی نام کشور را تغیر نداده است
نام افغانستان چه وقت و از کجا پیدا شد؟
احمد شاه ابدالی که یکی از کارمندان دربار نادر افشار بود پس از آنکه نادر افشار به قتل رسیده بود در سال ۱۷۴۷ میلادی (حدود ۲۷۰ سال قبل) در قندهار اعلان سلطنت نمود و خودش را امیر خراسان اعلام کرد۰
او یک دیوان اشعار به زبان های فارسی و پشتو داشته همچنان احمد خان درانی یک کتاب تاریخ بنام تاریخ احمد شاهی دارد که زیر نظر خودش در دربارش نوشته میشد .
درهیچ یکی از این آثار تاریخی نامی از افغانستان نرفته و همیشه خراسان ذکر شده است .
شهاب ترشیزی شاعر دربار تیمورشاه درانی در مورد انتقال پایتخت از قندهار به کابل در تجلیل از این عمل شاه آورده اند .

کابل امروز به آئین کیان جشن گرفت
که نهد تاج بسرشاه خراسان تیمور

نام کشور تا زمان امیر محمد افضل خان، پدر عبدالرحمن خان هم خراسان بود۰ امیر محمد افضل خان بنام خودش بحیث امیر خراسان سکه ضرب زده بود، وآن سکه ها در موزیم ها موجود هستند۰

سپاه مشرق و مغرب بهم مفصل شد
امیر ملک خراسان محمد افضل شد

نام افغانستان در ابتدا توسط یک انگلیس بنام Mountstuart Elphinstone و شاه شجاع در مورد این کشور گفته میشد .
واژه افغانستان به صورت رسمی نخستین بار در معاهده مثلث لاهور میان شاه شجاع، مکناتن و رنجیت سنگه، توسط انگلیسها بکار برده شد.
سپس این واژه در نخستین قانون اساسی بنا برخواست انگلیس توسط امان الله تأیید گردید.
تعیین حدود افغانستان امروزی در حدود ۱۳۰ سال قبل در زمان امیر عبدالرحمن خان در نتیجه یک سازش بین برتانیه کبیر و روسیه تزاری آن وقت صورت گرفت۰
هر دو دولت بزرگ استعماری دنیا این کشور جدید التاسیس را در بخشی از خراسان کهن بکمک دست نشانده های خود ایجاد کردند چون در آن زمان به یک منطقه حايل بین قلمرو هایشان ضرورت داشتند۰
افغانستان یا افغانلند یک نام جعلی است که توسط بی گانه ها به این کشور داده شده اسم اصلی این دیار خراسان است نه افغانستان خراسانی که ابومسلم خراسانی را داشت و زمانی سرزمین پرچمدارن خورشید بود .
خراسان بزرگ با مناطق پارتها يعنى ساسانيان يعنى آريانا ( مناطق تاجيکان و پارسان تورانيان يا تورکشاهيان گورگانيان و تيموريان وآذريان و سيستان وبلوچستان و هندوشاهى يامنطقه هندوکابل مطابقبت داشت.

دولت هاى ناسيوناليسم (ملي) يک پديده تاريخى دوران کلونياليسم اروپايى است
کاربرد سیاسی اصطلاح کلونياليسم (استعمار) به‌طور خاص متوجه شیوه‌های رفتار کشورهای از نظر سیاسی توانمند نظیر کشورهای اروپایی با سرزمین‌های مستعمراتی است. استعمارگری بیشتر کار کشورهایی است که امپراتوری دریایی و ناپیوستگی خاک آن‌ها مانع تشکیل یک واحد سیاسی یکپارچه (مانند امپراتوری‌های زمینی) می‌شود.مفهوم استعمار امروزه با مفهوم امپریالیسم پیوستگی کامل یافته و استعمار اساساً عمل قدرت‌های شناخته می‌شود، یعنی قدرتی که می‌خواهد از مرزهای ملی و قومی خود تجاوز کند و سرزمین‌ها و ملت‌ها و اقوام دیگر را زیر تسلط خود درآورد.

گرچه در لغت عربى "استعمار" (معمارى يعنى آبادى ) معنى و مفهوم مى دهد که اين لغت در زمان آبادنى اسلامى بکار برده شده ولى دوره رنسيانس (دوباره سازى معمارى اسلامى) يکى از دوره هاى درخشان قرون ازیعقوب لیث صفاری، با نام اصلی رادمان پور ماهک یا به شکل رایج در پارسی میانه، رادمان ماهکان (رادمان پسر ماهک) یک پادشاه ایرانی و بنیان‌گذار دودمان صفاریان در سیستان تا برمکيان و سامانيان و گورگانيان يا تورانيان وتورکتباران تا افشاريان ايران خاورى يا خراسان گرسنگى را نمى شناخت.
ولی امروزه استعمار معنای نفوذ و دخالت کشورهای زورمند در کشورهای ناتوان به بهانه آبادی و سازندگی است؛ ولی معمولاً استعمار در جستجوی به تاراج بردن دارایی کشورهای دیگر بوده‌است.

استعمار عبارت است از سیاست دولت امپریالیستی که هدفش برده کردن و بهره‌کشی از خلق‌های کشورهای دیگر، خلق‌های کشورهای از نظر اقتصادی کم رشد است. دولت امپریالیستی برای تحکیم سیطره خویش مانع تکامل فنی و اقتصادی و فرهنگی این کشورها می‌شوند. البته در قرون گذشته یعنی قبل از پیدایش امپریالیسم نیز استعمار سرزمین‌های غیر وجود داشته ولی ما در تعریف خود به استعمار در قرن بیستم توجه کرده‌ایم که خود به شکل تقسیم سرزمین‌های جهان و ایجاد امپراتوری‌های مستعمراتی یکی از وجوه مشخصه دوران امپریالیستی است.

مستعمره: یعنی سرزمینی فاقد استقلال سیاسی و اقتصادی که کاملاً درهمه شئون تابع دولت امپریالیستی استیلاگر است. این دولت و انحصارات امپریالیستی آن از مستعمره به عنوان مواد خام و نیروی کار ارزان بازار فروش کالاها و عرصه سرمایه‌گذاری‌های پرسود و همچنین به مثابه پایگاه‌های نظامی و سوق‌الجیشی استفاده می‌کنند.

سیستم مستعمراتی امپریالیستی چیست؟ در کنار مستعمرات، کشورهای نیمه مستعمره و وابسته نیز وجود دارد که در شئون مختلف سیاسی یا اقتصادی دارای وابستگی‌ها و تابعیت‌های کم یا زیاد نسبت به دول امپریالیستی هستند. عبارت «سیستم مستعمراتی امپریالیسم» یعنی مجموعه همه مستعمرات، نیمه مستعمره‌ها و ممالک وابسته که توسط امپریالیست‌ها مورد بهره‌کشی قرار گرفته و تحت سلطه آنان قرار دارند. این سیستم در مرحله انحصاری سرمایه داری به وجود آمد. در آغاز قرن کنونی چند کشور بزرگ امپریالیستی با توسل به نیروی ارتش و واحدهای مستعمراتی و لژیون‌های خارجی، تقسیم سرزمین‌های جهان را بین خود پایان داده بودند و از آن پس بارها برای تقسیم مجدد جهان و تسخیر مستعمرات جدید با یکدیگر به جنگ و ستیز برخاستند. سرمایه‌داری به یک سیستم جهانی ستم استعماری و تسلط مالی بر اکثریت عظیم مردم جهان توسط مشتی کشورهای به اصطلاح جلو افتاده مبدل شد.
از زمان حکم روايى مطلقه اوغان يعنى عبدالرحمن خان خونآشام که کنار زدند حاکمان افغان غير پشتونان از قدرت سياسى و چور کردن مناطق هندوکابل و ايرانيان و تورانيان خراسان ايران خاورى را با دستنشانده رهبران جهان ربان اروپايى کشور "پافر" و يا "بفر" يا "کشور حايل" منافع ممالک شرق و غرب اروپاساختند.
حاکمان پشتون يا افغان هميش برده گان حلقه بگوش از "معما ران دولتان شان " يعنى جنگ افروزان و دشمنان قسم خورده مردمان مظلوم بوده اند.
شاه شجاع و عبدالرحمان خان و نادرغدار تره کى وامين وببرک ونجيب و کرزى او غنى احمدزى.
حاکمان پشتون و يا افغان هميشه پى در پى خانه شخصى خود را آباد ساختند و خانه شهروندان را ويران

>>>   اشرف غنی یعنی اشرف، هیچ ....دیگر را نمی توان با اشرف غنی مقایسه کرد.
تاریخ افغانستان کثافت به مانند اشرف غنی را به یاد ندارد

>>>   یک هزاره درکمیسیون حقوق بشر فراموش شده بود هموره هم امرالله به یاد اشرف غنی داد او هم فورا شهرزاد را تلفون کرده گفت برو به حقوق بشر کارت را شروع کن ، حالا تنها دانش صاحب باقی مانده است

>>>   سلام و احترام به نظریات همه شما، اما بیاید یک طرفه قضاوت نکنیم در چندین روز اخیر در ولایات های پشتون نشین چی حال است هر روز بیشتر از ۱۰۰ نفر یا بمبار میشود و یا هم در ماین های کنار جاده زنده ګی خویش را از دست میدهند اګر اشرف غنی هزاره ها را کشته خو این کشتار ها را چرا میکند و کدام روز شما در حق این مردم صدای خویش را بلند کردید.
هیچ قوم این کشور مانند هزاره ها تعصب ندارد. بروید به حقوق بشر ریس اش یک هزاره بود ۹۸ فیصد کارمندان شان هزاره اند معاونت دوهم را ریس جمهوری و محقق را ببیند بدون هزاره قسم به خدا کسی را پیدا نخواهد کرد. اګر به اندازه که اشرف غنی توان و قدرت دارد شما میداشتید باز میدید که شما چی کارهای را انجام میدادید،‌ لطف یکبار سر خویش را به ګریبان تان پاین کنید که خود تان چی ذهنیت در برابر اقوام دیګر دارید من که تجربه کافی و شناخت کامل از شما داردمږ

>>>   در یک سفر از کابل به بدخشان با یکی از مشاورین ریاست جمهوری همسفر شدم صحبت های که کرد خیلی ناراحت کننده بود ایشان فرمودند اگر اشرف غنی دوباره رئیس جمهور شود روی عبدالرحمن را سفید می کند و تمام اقوام دیگر را از صحنه خارج خواهد کرد

>>>   غنی با آن همه لاف هایش و چیغ زدن هایش نه آب های کشور را محار کرده توانست، و نه لاف های فروش جالغوزه او جائی را گرفت، و نه هم چندینبار افتتاح کردن پروژه های کهنه چون تاپی و غیره برای او چیزی آوردند. چند تا پل هوائی را هم که با تبلیغات و مصرف فوق العاده درست کرده از نظر بلندی مصارف آنقدر کمتر عملی هستند که قابلیت پایداری را ندارند و برای تجارت واقعی موثر نیستند.
ناموفق ترین سیاستمدار همین غنی کوچی بود. در عرصه خارجی هم منزوی شد و باخت، تا به سویه که صاحب اصلی خودش بیرون راندش، و با پیشبرد سیاست های فاشیستی قومی همراه با مخکش های احمقش در عرصه سیاست های داخلی هم چنان بد باخت و منفور شد که بجز چند تا هویتفروش غلام بچه و همان بوت پاک های شناخته شده کسی دیگری حتا حاضر نبود معاونیت او را قبول کند.
پای ترقیده که تازه موزه را ببیند همینگونه عمل میکند. یک کوچی متعصب و حکومتداری یک کشور متنوعی چون افغانستان فرسنگ ها باهم فاصله دارند.

>>>   سگ ظاهرشاه شرف این خاینین را داشت چهل سال حکومت کرد مردم یک لقمه نان هلال وآرام نوش جان میکردند عزت وآبروی مردم همه حفظ بوداگر ظاهر شاه که میگویید عیاش بوند شما چیزی دیده بودید یکی از دهن دییییییگر نقل وقول کرده داستان جور کردند واگر عیاش هم بوده یک پادشاه بود مثال گپ اما امروز همه تفنگدار وپلدارهای ما ظاهرشاه شدهیگی واز عبدالرحمن دفاع میکنید بینید توسط محمد کل مهمند چه جنایانی را در شمال افغانستان که نکردهمه چه شدند به زیر خاک در محکمه عدل الهی قراردارند اما ببینید ظاهرشاه دوباره با عزت بوطن بازگشت کرد ودر خاک خود باعزت دفن شد ولقب بابای ملت را کمایی کرد ودر جنازه شان سه روز ماتم ملی اعلان شد که تاحال به هیچ کس چنین نشده بیایید دور از همه تعصب وقوم گرایی برای خدا مسلمان هستیم عادلانه همه چیزر قضاوت کنیم
قیوم از کابل

>>>   واقعا دیگر از ظلم دولت اشرفغنی خسته شدیم خدا او را بغضب خود گرفتار سازد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است