دیدار غنی با سران کشورها در بیشکیک
 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۰۱    ۱۳۹۸/۳/۲۴ کد خبر: 159091 منبع: پرینت

محمد اشرف غنی در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، با امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان، سورونبای جیین بیکوف رییس‌جمهور قرقیزستان، شوکت میرضیایف رییس‌جمهور ازبکستان، قاسم جومرت توکایف رییس جمهور قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.

اشرف غنی همچنان با نخست وزیر هندوستان نیز در حاشیه این نشست دیدار کرد.

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
بیشکیک
نظرات بینندگان:

>>>   کنفرانس دوشنبه انطوری که برنامه ریزی شده بود برگذار گردید دران معجونی از گرایش ها جمع گردیدند اشرف غنی هم که کاملا دست نشانده ومبعوث یک کشور مخاصم مجلس است دران اشتراک داردپس نتایج وبراورده ها وداده های ای کنفرانس از هم اکنون معلوم است اینها در صدد به راه انداختن مجالس نمایشی وبدون فراورده های عملی اند ودیگران که در اصل خودرا حاکم سرنوشت جهان میخوانندونقشه ای تغییر وتبدیل دنیا را دردست دارند عمل مینمایند ودر حال اجرا وتطبیق نقشه های شوم وشیطانی شان هستندوقتی مسایل خلیج حاد تر میشد وپومبیو به مسکو با پوتین دیدار نمود واز ایشان اعتراف گرفت که گویا مسکو اتش نشان واطفاءیه نیست از همان زمان بالای ارزوها وامید های مستضعفین جهان اب سرد انداخت ودر حقیقت توانای وقدرت اصلی خودرا به نمایش گذاشت گرچه چین ازین گونه صحبت های مایوس کننده اظهار نکرده ولی در نهایت انها نیز طبق منافع انی خود گام خواهند نهاد ولی ان سرزمین ومیهنی میسوزد که انجا اتش افروخته اندمیدانیم هیچ کشوری از کشور های جهان اتش نشان نیست ونمیخواهند باشند وبسیاری ها از جمله روس وچین در پهلوی امریکا وانگلیس همه یکسره اتش فشان اند واین مزدورک های دیگر هیزوم اوران وتیل پاشندگان این شعله های خانمان برانداز هستند در ظاهر چنین مینماید که عراق ولبنان ولیبیاوسوریه وسودان والجزایروافغانستان وایران مورد هدف قرار دارد ودرین کشورها اتش افروخته اندولی در واقع این مناطق یا هیچ در مداق توجه قرار ندارند ویاهم اگر باشد هدف های ثانوی وضمنی میباشند ولی در اصل کشور دیگری که هردل عزیز است وخداوند به لطف وکرمش در پناه عصمت وعنایت وحمایت خود قرار دهد ویکبار دیگر تاریخ درخشان انهارا زنده بگرداند وچراغی را که نیاکان شان افروخته مشتعل وپر نور بسازددرمیان نیرنگ ها وتوطیه های این اتش افر وزان دست وپنجه نرم مینماید میباشد واگر خدای نخواسته انها را تابع وخاضع گردانند وبعد دیگران را لقمه ای اماده واسان می انگارند واین تاجران سلاح ومتاع ودشمنان انسانیت ونابود کنندگان نسل بشریت در فکر تجارت مال ومتاع خود اند وچیزی از الام ورنجی بشریت را کم نمی سازند ویا بعباره ای دیگر نمیخواهند وبعضا نمیتوانند درین راستا مدد رسانند
انا لله وانا الیه راجعون
معلم محمد داود بیگ ازلیسه ای صمیم سانچارکم

>>>   اشرف غنی در طی پنچ سال حکومتدار 95 درصد ناکام بوده
غنی انسان شرارت انداز وحشت وجنایت کار و متعصب اهل کار نیست به امین خاطر است که مملکت ما را درآتش سوختاندو میسوزاند. درطی پنچ سال حکومت غنی از 442 حمله انتحاری 180 هزارنفر کشته و 45 هزار سرباز وطن شهید و در کابل تنها 150 ساختمان اثر انفجارتخریب شده است.
چون بود اصل گوهری قابل
تربیت را در او اثر باشد
هیچ صیقل نکو نخواهد کرد
آهنی را که بد گهر باشد
خر عیسی گرش به مکه برند
چون بیاید هنوز خر باشد
حقیت زندگی مردم کشور عزیزم و اوضاع اقتصاد وسیاسی کشور به مراتب بدترو قابل تشویش است.غنی مانند کودن است که بر شاخچه درخت نشته ومصروف بریدن کند ه است و تاکنون درک نکرده که ختم این کار خود ش هم نبود می کند دارد.
غنی مغز متفکر شرارت هم جامعه را بطرف نابودی سوق و می دهد چرا گفته اند که کار به اهل کار سپرده شود این غنی روانی اهل کار نیست به امین خاطر هداف لر و بر 45000 ایده پوچ غنی شرات انداز در منطقه سرباز جوان وطن توسط ترویستان تربیت یافته پاکستان در طی چهار سال حکومت بی برکت این شخص روانی جنایت کار و متعصب و قدر طلب کشت شده اند.
غنی چگونه خود را از محاصره مردم غیور ما به دلیل بی عاطفه گی در قبال هزاران قتل عام سربازان شجاع و مردم بی دفاع توسط تروریستان از زندان رها ساخته خود نجات می دهد؟
مغز متفکر شرارت انداز بایده ای اقدار تک قومی که با مردم ما یک روز با زبان صادقانه و انسانی ادبی حرف نزده است و هر واژه که از دهان اش بیرون می شود جز از گذافه گویی چرندیات، هزیان و توهین به مردم شریف ما نیست.
غنی شوونیست تک قوم گرا خود کامه چهل سال که بیرون از وطن بوده نه به مذهب مردم باور دارد و نه به فرهنگ و عادات مردم آشنایی دارد چگونه مردم غیور با دیانت ما بر او احترام بگذارند؟
غنی عوام فریب دروغگو که غیر از جیغ زدن و رفتار روانی و گزافه گویی آن هیچ جذابیت برای مردم قاقل و دانا چیز فهم کشور ندارد؟

غنی شرات انداز دست نشانده جانکری که ارگ را با اطرافیان اش یک باند ما فیایی به آشیانه شیطانی و مدیریت توطیه علیه اقوام به اقوام تبدیل کرده با کدام جرات از مردم شریف با دیانت ما کمک می طلبد؟
غنی تروریستان را برادران جان برابر خود می شمارد و از زندان ها آزاد می سازد به کدام وجدان از مردم کمک می خواهد؟
غنی مصنوعی بی عاطفه که در غم و اندوه مردم عزادار شریک نمی شود و در کنار مردم قرار ندارد با کدام رویی به مردم شریف ما رجوع می کند؟
اشرف غنی انسان از خودراضی قبل از اینکه از روی درماندگی به مردم خطاب کند باید به خود خطاب کند که او کیست« انسان شرارت » ؟
مردم از تو غنی بی عاطفه مدریت سالم , صداقت سیاسی , عدالت, سپردن کار به اهل کار , امنیت , فقرزدایی « فقر يكي از خطرناك ترين پديده هاي اجتماعي است كه مي تواند حيات اقتصادي، سياسي و فرهنگي ملت ها ی شریف ما را تهديد كند » , برنامه ریزی برای مسیر شغلی افراد بر مبنای برآورد های عینی از نیاز های آتی و اسعداد های بلقوه و ارزیابی عملکرد افراد متخصص باتجربه می خواهند و به همین دلایل مردم نا جارشده اندکارت به استخوان رسیده دست به قیام زده اند.

او مردم غیور بادیانت اکثریت این حاکمان قدرت طلب ما نند غنی عبدالله دروغ گو هسستند ، چون معمولا دروغ بعد از مدتی آشکار میشود و انسانها دروغگو بی برنامه در بین مردم رسوا میگردد.
باید گفت نجات اشرف غنی و عبدالله از انزوای چهار دیوار ارگ صرفا با استعفا و معذرت خواستن از مردم افغانستان.

ادامه رهبری این حکومت تنبل و سست ٍ ضعیف بی نظم و بی برنامه در مدیریت امور رفا ه و آسایش شهروندان قضاوت به دست شما هموطنان ! اشرف غنی باید شرایط برای پذیرفتن صدها کادر و ده ها داکتر علوم در هم بخشها سکتوری که دارای طراح های جامع هموطنان ما در خارج وجود ادرد آماده می کرد نه کرده است , خواهشم ایسنت که هموطنان آگاه و قلم بدست

>>>   احتمالا این مجلس در دوشنبه پایتخت تاجکستان است نه بیشکیک بهرصورت یک گرد هم ای نا متناجس وبدون محتوا که پشه هم ازان هراس ندارد درست است که تعداد از کشورهای اشتراک کننده از هیمنت امپریالیزم راه خلاص جستجو مینمایند ودر صدد اندکه تشکیل ویا پیمانی به وجود اورندتا از زیر بار وزور گوی های ترامپ ومزدوران بی خاصیت شان چون ابن زاید وابن سلمان وغنی وعبدالله رهای یابند ولی باز می بینند که مگس وار سروکله ای عده ای از انها در اطراف شان پیدا میشودازین لحاظ بالای همچومحافل نمیتوان اعتماد نمود وازان امید واری داشت این مجلس درست با گردهم ای طالب ها وعده ای از سران افغان در مسکو می ماندکه تمام طرف های اشتراک کننده ازیک مرجع ومنبع الهام میگرفتند خوب است که عمران خان درین نشست اشتراک نداشت وگرنه عیب ونقصان کار تکمیل میگردیدوازان مجلس کاملا بی باور میشدیم حالا هم امید واری ازان است که شاید در محافل خصوصی وتصمیم های اساسی غنی خان را خبر نکنند چون بودن او وپمبیو هردو یکی است
معلم محمد داود بیگ از لیسه ای صمیم سانچارک

>>>   ....نامه ای به رئیس جمهور کشور افغانستان ...
جناب غنی ...تاریخ امروز را از یاد ذهن های پریشان این مردمان رانخواهد برد .....چه سخت وبا چه زحمتی نیروهای امنیتی جلادان وتروریست های طالب را دستگیر میکند وتو با دستور اربابان خود اون ها را از زندان رها میکنی ....بکجا برم شکایت ...عدل وانصافت کجا رفته ...وجدان وانسانیتت کجا رفته .....ایا تا بکی بازیچه دست وعروسک خارجی ها هستی ....بس نیست ...ایا مردانگی وغیرت در رگ افغانیت تو نیست مردانه ..بیای وداد بزنی که دیگر نوکری نمیخواهم آهای ..... مردمم ؟ با من هستید ! ..تا دیگر من از دستورات امریکاه پیروی نکنم ..واحساس میهن پرستی را در تاریخ این کشور برای یاد های ...بخاطره بگذارم ....بیا وغیرت کن دیگر عروسک نباشی تورا به هر طرف بکشانند .....این عمر کوتا هت دیگر ارزش خیانت کردن را ندارد بیا ودر خاطره های مردم خاطره خوب باش .....بس نیست ...چرا هیچ پیشرفتی وجود ندارد ...چرا وزرایت کاری نمیکنن ...همه ارگان ها در جا رکاب میزنند .وپیشرفتی وجود ندارد ......ایا قدرت اینچنین شیرین است ..که درین آخر عمری به نوکری میخواهی اسمت را در تاریخ کشور به ثبت برسانی ......
عزیزه هاشمی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است