امریکا روی چهار موضوع با طالبان کار می کند
 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۴۸    ۱۳۹۸/۳/۲۲ کد خبر: 159069 منبع: پرینت

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که زلمی خلیلزاد، دربارۀ خروج سربازان امریکایی، گرفتن تضمین‌های ضد هراس افگنی طالبان، گفتگوهای میان افغانان و کاهش خشونت‌ها با طالبان کار می‌کند.
همچنین خلیلزاد گفتگوهای طولانی‌ با اشرف غنی دربارۀ آمادگی برای گفتگوها میان افغانان داشته است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که زلمی خلیلزاد درجریان دیدار اخیرش با رهبران افغانستان در کابل بر اهمیت گفتگوها میان افغانان گفت تاکید کرده است.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در اینباره گفت: ما چهار رکن داریم که سفیر خلیلزاد در حال کار روی آنها در باره افغانستان است، خروج سربازان امریکایی، تضمین‌های ضد هراس افگنی و همکاری، گفتگوها میان افغانان و کاهش خشونت ها. شما می دانید که خلیلزاد در کابل با رییس‌جمهور غنی گفتگوهای طولانی درباره آمادگی برای گفتگوها میان افغانان داشته است و او می‌داند که این گفتگوها مهم است.

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
افغانستان
خلیلزاد
نظرات بینندگان:

>>>   محمد اسلم سلیم
آزادی طالبان از زمان کرزی آغاز شده !
فراموش نکنیم در زمان کرزی حدود 500 طالب را از زندان کندهار تحت پوشش اینکه فرار کردند ، آزاد نمود و چندین بار چنین عمل تکرار شد.
اشرف غنی جرگه مشورتی را بهانه قرار داده و صدها تن تروریست طالب را علنی و مخفی شبانه و روزانه از زندانها رها میکند و به هیچکس جواب پس نمی دهد.
اینها فقط میخواهند صفوف طالبان را تقویت کنند،
چه تضمینی وجود دارد که غنی از این تروریست ها علیه مخالفینش استفاده نه میکند.

>>>   در ده سال دیگر هم این گفتگو خلاص نمی شود و همه روز گمی کی کنند

>>>   خوشبختانه تحولات سیاسی و دموکراسى نوین که درنتیجه کومک جامعه جهانی درافغانستان بوجود آمده است رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی قدیم وجدید درساختار نظام پیشرفته ووسیع البنیاد وقانون آساسی موجوده افغانستان صورت گرفته اند وانشالله به همین منوال افغانستان به طرف آزادی های مدنی بیشتر دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروندوتمامی اقوام برابر ومتحد افغانستان ازصلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان قلبا حمایت مینمایند و انشالله ایام صلح عادلانه پایدار وامنیت همگانی درآفغانستان آمدنی است.اما متاسفانه یک عده تحلیل گران ساده لوح، افکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ای ماجراجويانه وپروپاگند های خطرناک شان مشوش ومکدرمیسازند واین تحولات مثبت ومهم را تجاوز میدانند درحالیکه تجاوز قوای شوروی سابق به قومانده مستقیم برژنف ملعون وفاشيسټ با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارند،فعلا بیشتر از پنجاه حزب سابق وجدید باهرافکار سیاسی درحکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شده اندوثبت وراجستر گردیده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم وموثردارند. صلح عادلانه ای دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای دیرینه ای مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است واضح است که سرانجام هرجنگ داخلی وخارجی با صلح خاتمه میباید .متاسفانه جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه انسان ها تبدیل کرده اند وهزاران عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.بدتر ازهمه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اثر تبلیغات شوم بیگانگان به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وباتبلیغات زهرآگین و ماجراجویانه شان به وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشانیدند. الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند.اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راه های عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین عم ازذکور واناث را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف تر ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که تاریخ به عقب برنمیگردد و انشاالله ایام صلح عادلانه وامنیت سرتا سری درافغانستان جنگ زده وویران شده حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه منافقین ظالم به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ آینده افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک موثر واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارند و به یاری خداوند متعال به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه آشتی ملی وتحقق دیموکراسی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به یاری خدای بزرگ به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   در دنیا ابله زیاد باشد مفلس در نمی ماندچند جیره خوار وغلام را چند صباحی انجا ریشن واذوقه داده اند وعلیه ملت وکشور خود استافاده مینمایندکسی بنام عبدالرشید از استرالیا همیشه انسان کشی وبعضا نسل کشی را دموکراسی مینامد واشغال وتجاوز زیر پوشش سازمانی به اسم سازمان ملل را هم ترقی وپیشرفت میخوانداقای ناصری این راه که تومیروی به ترکستان است اگر مزدور اجانب وایجنت بیگانه ها هستی بازهم حد خودرا بشناس شاعری میگوید

زگیتی دوکس را باید سپاس
یکی حق شنای ودیگر حد شناس
این نویسنده که مقاله های طویل وعریض می نویسد وگمان میبردبه چشم ملت خاک میزند بیخبر ازین که خودرا فریب میدهد وچهره ای مرموز خودرا عریان میکند مگر نخوانده ونشنیده اند که پس از اشغال نوین واستعمارجدید ظرف بیست سال واندی بیش از پنجصد هزار افغان را به رکبار های گلوله بستند وبیشتر ازین مقدار را هم معیوب ومعلول نموده وملیونها جوان ومغز های اگاه وبیدار را به هجرت مجبور ساختند وهزار ها جنایات دیگر از بردن اسم ان انسانیت شرم میدارد همین امروز کشور قهرمان وپر اوازه ای افغان در لیست نا امن ترین کشورهای جهان قرار گرفت وسرمایه های مادی ومعنوی ما از کشور بیرون برده شدوسویه ای تعلیمی به صفر تنازل نمود فحشا وجنس گرای که در ارگ ریاست جمهوری رخنه نموده بود پرده از رخ برداشت وعریان ونمایان گشت بلی برای عده ای چون ناصری هااین وضعیت بهشت برین و جاده ای بلوار وخیابان تفریح وگشت است اما ملت چنین نمی اندیشد و قاطبه ای مردم در چنین وضعی که ناصری ها وهمراهانشان قرار دارد نیستند درینجا جوی خون روان است وسرقت ودست بردهای کلان وفشار طاقت فرسا پشت مردم را خم نموده ووحشت ودهشت بیداد مینماید بجز چند ناصری واحمد زی ومحمد زی سایرین همه در عذاب درد ناک وحالت فوق العاده فلاکت بار مواجه اند وباز این بچشم خاک زدن ها وتبریه ای مجرمین وبهبود نشان دادن وضع ناگوار درد این ملت را صد چندان مینمایدامید وارم که ناصری تند نرود کمی اهسته وسنجیده گام بردارد تا دیگر دست نشانده ها ومزدورها نیز به ایشام برسند

تبنگ چی از پنجصد فامیلی

>>>   خلیل زاد هر بار که در افغا نستان امده است فقط همرای کسانی گفتگو می کند که انها همه از دین و مذهب دور اند چراهمرای علمای افغا نستان در باره صلح گفتگو نمی کند زیرا امریکا و دست نشا نده های شان دولت اسلا می نمی خو اهند انها فقط یک دولت ازدای و دیکو کراسی که همه بدون شرعیت اسلا م کار کنند

>>>   طالبان وابسته به مکتب سلفیزم است و این جنبش منفی و خرابکار بین المللی
است تضمین آنها نیرنگ برای حصول دوباره پایگاه در افغانستان است
این جنبش های خرابکارانه و تروریستی با صد ها نام فعالیت دارند .
بازی دم مار را نخورید.
به امریکا : در راس به آقای ترامپ !
نمیدانی که با تروریزم در ستیزی
مگر تو شکست کرده ای که میگریزی
میزنی لاف از قدرت مافوق قدرت
ولی صهبای پیروزی به خاک میریزی نوت :
نه گفتی که امریکاست در گیتی اول درمراسم سوگند تکرار و تکرار کردی
کنون نما نداری ازان لاف چیزی که شما اول استید و این اولیت را
سوگند میدهد فروغ به دین و آیینت داری پاسداری میکنی . حالا چه ؟؟
که از غیرت اندر ضمیرت است پشیزی؟؟؟
بایدت مشورت زین خانه خالی کردن
با دوستانت یا هر کرا خوانی عزیزی
مگر اقتصادت افتاده است ازردیف
یا بال و پرت ریخته ، کرده ای کریزی
امریکه رادرجنگ شکست خوردن ننگ است ننگ
نه شایدت بودن کودن یا بی تمیزی
م.ش.ف امریکا

>>>   خلیلزاد صاحب وابستگی ودلبستگی اقتصادی دارد نزد حبیب گلزار وعبدالرحمن الکوزی وابراهیم محب وعزیزی سرمایه های شخصی هنگفت جدا از مال واموال سی ای ای گذاشته تا بالای ان کار نماینددر میان این شریک های کاری موفق ترین شان گلزار است که حصه ای خودرا میگیرد وبه طرف هم حق میدهدابراهیم محب به بهانه ای کابل محب تاور ومزار محب تاور همه رادست برد نموده والکوزی هم که به خوردن مال بزرگ ها تجربه دارد پولهای زاخیل وال وکرزی وکابل بانک را انکار نموده این پول را که به شکل مخفی داده شده اسان بلع مینماید ودارای های عزیزی هم در امارات عربی غرق گردید خوب باد اورده را باد می بردپولهای رشوه از کرد های عراق وهدایای بارزانی وجلال طالبانی و...که در وطن فروشی وفروش وطن خود رشوه دادند میان این سه وچهار گرگهای باران دیده توزیع گردید وحیف ومیل شد ویک روزی جواببانک مرکزی امریکا را هم خواهند داد
گل نبی عیدی زاده

>>>   دو نالد جی ترامپ نادان سیاست است و سابقه ای کاری در سیاست بزرگ جهانی ندارد و دارد مصارف امریکا در نزدیک به بیست سال را به سخره و عبث می گیرد و دست آورد های بیست سال افغانستانی ها و مردم امریکا را
ضایع میسازد . او که در برابر طالبان سلفی عاجز آمده چطور میتواند
در مقابل ایران فایق آید .
ستار کابلی

>>>   من‍ظومه بالا خیلی خوشم آمد ولی بانثر گد و ود شده شاید در تایپ یا بالا کشیدن غلط و بی ریخت شده باشد
ترامپ دارد جنگ را در میدل ایست فروزان میسازد تا سلاح
بفروشد . رهبران شرق میانه بازی نخورند این دوست مصلحتی دشمن بنیادی
است .
سید نجم الدین


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است