فرض کنید غنی برود، چه می شود؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۴۱    ۱۳۹۸/۳/۱ کد خبر: 158809 منبع: پرینت

فرض کنیم اشرف غنی دست بی بی گل را می گیرد و می رود لبنان، چی خواهد شد: بخوانید فانتزی نیست، واقعاً اینطور خواهد شد کابوس

فرض کنید که دفعتا ریس جمهور غنی تصمیم میگیرد که حکم دادگاه عالی را نادیده گرفته امروز اول جوزا دست بی بی گل را گرفته در یک موتر نشسته مستقیم برود به خانه پدری خود دارالامان کاندید ها را بگوید این شما و این ارگ
تصور کنید چی رخ میدهد:

* در اولین اقدام تورسن با چند تا رفیق دیوانه خود دویده خود را به ارگ میرساند اما میبیند که دروازه ارگ قفل است،
چون تفنگ ندارد و دیگر چیزی هم از دستش نمیآید میرود در چاراهی پشتونستان خیمه تحصن میزند.

* پدرام چند موتر چکله کرایی را پر از لندغر ها، نداف ها و موتر شوی های سرای شمالی کرده در حالیکه همه بوت های پس قات پوشیده و دستمالک چارخانه به سر خود بسته کرده اند و بالای موتر های خود بیرق شر و فساد را نصب کرده اند شعار میته زنده باد خراسان و اکسلیتر میتن طرف ارگ

* در دارالامان وضعیت بحرانی است
امیر صاحب حکمتیار در دل خود میگه که بعد از ۵۰ سال خواب ارگ دیدن امروز موقع مساعد شده
عاجل به زرداد، قلم، چمن، میرویس مرغ دزد و چند تا قوماندان دگه خود زنگ میزنه که خوده برسانین
به افراد خود سلاح توزیع میکنه و برایشان میگه اصل جهاد حالی شروع شد
دین به هلته دین شی چی کابل د گلبدین شی

* حنیف اتمر پیش از اینکه به عطا، قانونی و محقق زنگ بزنه هوشیاری میکنه از علیشنگ و قرغه ای لغمان چند کاستر نفر های عاق پدر و مادر را جمع کرده در یک ساعت خوده به پل محمود خان میرسانه

* داکتر عبدالله چند موتر نفر از لچک های قندهار و چند موتر دگه از بثبوت های خنج و بازارک پنجشیر را جمع کرده برایشان قومانده میته که هله چاراهی زمبق را اشغال کنین

* شیدا محمد ابدالی حیران میمانه که نفر از کجا کنه
دفعتا فکرش میرسه و به لالی و خاکریزوال در قندهار زنگ میزنه که هله در طیاره کام ایر پای لچ های قندهار را عاجل کابل روان کنین

* فرامرز تمنا که چار طرف خوده میبینه هیچ کس نیس
تلیفون اش به هرات رخ نمیشه، میره آشپزخانه پیش خانم خود و میگه بلایت بسرم خانم جان خیر اس به خویش قوم نورستانی و تره خیلی ات زنگ بزن یکی دو موتر نفر روان کنند ورنه مردم خات گفتن که تمنا از بیخ بته اس

* علومی هر چی چرت میزنه کس بیادش نمیایه باز هالند به اولاد های خود زنگ میزنه اما اونها تلیفونش را قطع میکنند

* نبیل به وردک زنگ میزنه که کمک کنین از او طرف وردکی ها دو میزنن اش که حالی یادت آمدیم
کجای تو به وردکی میمانه
ریش فرانسوی ته سیل کو
زه ورک شه
باز مجبور میشه همرای دوست های سابقه خود در پی پی اس ریاست جمهوری ارتباط میگیره وتقاضای کمک میکنه

* بقیه کاندید های بی کس وکوی در خانه زلمی رسول شورای کاندید های معترض را تشکیل میدهند
زلمی رسول بیانیه میته و کوشش میکنه بخاطر حمایت قندهاری ها و هلمندی ها پشتو گپ بزنه
باز میگه تاسو زما ملا کی تر وکی او رای ما کی واچوی

بلاخره بعد از یکساعت جهاد شروع میشه
لغمانی های اتمر با کرمچ های ساقدار سفید در پا و نیشکر در دست در پیش ارگ اینطرف و أنطرف میدوند اما وقتی میخواهد داخل ارگ شوند قوت های دوستم با پاچه های بر زدگی و دستمال گل سیب در کمر بسته سر میرسند و زدو خورد شروع میشه
حکمتیار که وضعیت را میبینه نفر های خوده میگه از را چهاراهی آریانا داخل ارگ شوند اما از بخت بدش که وخت اونجه لشکر فاطمیون محقق تسبیح ها در گردن کشال و بمب دستی در مو های شان بسته خوده رسانده میباشند
اونه دگه اینجه هم زدنک و جهاد شروع میشه
داکتر عبدالله میگه طرف پل محمود خان و چهاراهی آریانا جنگ اس بیا از راه چهاراهی زمبق در ارگ داخل میشم
تازه در زمبق رسیده میباشه که نفر های امپراطور عطا از سر هوتل کابل استار سر شان انداخت میکنند و چبغ میزنن که دندان های تانه میشکنانیم
خلاصه اینجه هم زدن زدن شروع میشه
در همین حال قوت های استاد سیاف و ممتاز آغا از پغمان، قوت های امان الله گذر و الماس خان از شمالی و قوت های ملا تره خیل از سمت پلچرخی بطرف ارگ براه می افتند تا در جهاد سهم بگیرند
روزگاری میأیه که سگ صاحب خوده نمیافه
شهر چور میشه، مردم مهاجر میشوند و تعمیر های لوکس همه تخریب میشه
اموال هر گوشه ارگ را یک گروه غنیمت میگیره
سلاح و وسایط اردو و پولیس چور میشه
برق ها قطع میشه و نان برای خوردن پیدا نمیشه
مردم میگن چقه احمق بودیم هر چیز داشتیم کبر کردیم
از ملل متحد تقاضای کمک میکنند اما اونها هم جواب میتن که شما افغانها را خدا اصلاح کنه!!!

همینجه بود که چیغ زدم از تخت پایین افتادم و از خواب بیدار شدم
از کلکین شهر کابل را دیدم چراغان و آرام
شکر کشیدم که خواب بود نه حقیقت!

مرید کلیوال


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   دزد ها جنگ سالاران غاصبان قلدران قانون شکنان همهجشن میگیرندوغنیمت حاصله راباهم تقسیم میکنند بعدسر تقسیمئ می جنگندبعد هرکوچه حکومت مستقل وموقت تاسیس میشود

>>>   هنوز هم تورسن پنج روز برای غنی وقت داده است

>>>   صـالح گفته است :
کمال ناصر اصولی یک شخصیت ملی است واندیشه افغانی دارد

>>>   .... اشرف غنی برود افغانستان بی‌ سر و بی‌ سرنوشت نمیشود، فکر میکنی‌ که غنی دیوانه همه این نظم را نگه داشته؟ اشرف غنی دیوانه برود یک دولت موقت تا برگزاری انتخابات تشکیل خواهد شد و چانس اینکه تقلب صورت نگیرد بسیار بهتر خواهد بود. عامل همه این بدبختی، انتحار و ازدیاد داعش و دیگر تروریست‌ها اشرف غنی است، چون اشرف غنی وظیفه داشت که داعش را مدیریت کند و مناطق شمال را نامن بسازد. دور کردن دشمنان طالب چون عطا محمد نور و ژنرال دوستم از شمال به چه منظور بود؟ وای به حال مردم اگر این اشرف غنی جاسوس، ....صفت را دور نکنند.

>>>   بسیار مقبول بسیار به جای

>>>   و اگر غنی در قدرت بماند
طالب ها کابل را به محاصره میکشند
مناطق غیر پشتون را مورد تاراج قرار داده زمین هایش را میسوزانند
سربازان و افسران غیر پشتون برای دفاع از فامیل هایشان صفوف قوای مسلح را ترک کرده در مناطق خود جبهات مقاومت را فعال میکنند
پشتون های غلزوی با غنی یکجا میشوند
و پشتون های درانی با کرزی و ملا برادر

امریکا جوان های قوی هیکل بی عقل را جذب داعش میکند و در خط مری آسیای میانه و ایران فعال میسازد
پاکستان میدان را خالی دیده سیم خاردار را به سمت داخل افغانستان لغزانده و مردم ولیات هم سرحد با پاکستان را در ظرف چند ماه پاسپورت پاکستانی داده و قطعه ملیشه را ایجاد کرده و قانون فاتا را از آنطرف خط دیورند به این طرف نافذ میکند

در مناطق درونته تا سروبی بازار کارخانو ایجاد میکند تا تجارت غیر قانونی و جنایت یک آدرس مشخص پیدا کند
تا آنوقت عمر من نویسنده و تو خواننده به پایان میرسد
لیک
حکایت همچنان باقیست

>>>   در اوغون 39 کشور هاى غيرايالا ت متحده ناتو + غيرايالا ت متحده روده خوده نصب کرد و سيروم خود مى ريزد. خوش شدى نابود باد ستم وجنايت حاکمان پشتون.
حاکمان پشتون همه پولها را خوردند!

>>>   مريد كليوال صاحب ، خوب شد كه بخير تير شد و خدا كند كه با ديدن همچو خواب ترسناك جاي خواب و لباس هايت را مردار نكرده باشيد. مگر همگي ما بايد بدانيم كه حالت وخيم است ، و براي آينده فاميل هاي خود از كاكا غني حمايت نمائيم در غير آن خوابت راست شده و همه هلاك خواهيم شد، و اين رهبر نماهاي دزد و هفت نفسه را بلا نميزند.

>>>   مريد جان ، خدا كند كه خوابت حقيقت نشود، و اگر غني خان حاضر به كنار رفتن شود در آنصورت خداوند بخاطر نجات ملت، امريكا و فرشته هاي صلح را قدرت دهد كه بزودي ارگ را اشغال نموده و حكومت خود را تشكيل نموده و تمامي دزدان سياسي را روانه زندان نموده و مانند داكتر نجيب همه شانرا محكمه چاراهي نمايند.

>>>   نشانه های این خواب هولناک را در همین چهار روز گذشته در شورای ملی دیدیم، که فقط به خاطر مقام ریاست چی حالت را برپا کردند. در صورت یک حکومت مؤقت مقام ها و چوکی های بزرگتر و چرب تر در انتظار شان است. بعد خواهید دید که اینها چی بلائی را بالای این ملت درد دیده خواهند آورد.

>>>   زیاد عوض به گفتگویتان و چوله حوران و فاشیستها را ندارم .فقط یک جمله میگویم مرگ برا شرف غنی قوم یهود وفاشیست پشتون

>>>   غنی برای قدرت به افغانستان برگشت وگرنه وطن وطن در حد لفظ و کلام برایش بود مثل آریانا سعید ، مژده جمالزاده و غزل سادات و ... غنی تنها زمانی از افغانستان میرود که برای همیشه از قدرت ناامید شده باشد در نبودش هم آمریکا شخص دیگری را رییس جمهور افغانستان میکند یه از خارج برگشته دیگر (خلیلزاد یا شخص دیگری ) بجای نگرانی از نبود غنی نگران این باشید که دست نشانده دیگری مثل غنی به قدرت نرسد همه دنیا به این نتیجه رسیده جنگ دولت افغانستان با طالبان ظاهری و نمایشی است

>>>   درود بر شما خیلی جالب بود.

>>>   افغان یا اوغان« پتان، پشتون یا پختون، هرسه این نامها به یک قوم ناقل در اوغانستان اطلاق میگردد.
سید محمد یعقوب هروی در تاریخ نامه ی هرات، نیز این واقعیت را می نویسد زیستگاه اوغان« افغان » یکی از ولایات مکران بوده است. شهر مستنگ شامل دهات بسیاری بوده است چنانکه در حاشیهء کتاب تاریخنامه ی هرات هم ذکر شده است که: شهر مستنگ یا مستنج را استخری و مقدسی هر دو در آثار خود اسم برده اند.
وقتی تاریخ خراسان قدیم (افغانستان امروزی) را بررسی نماییم طایفه ی افغان و کشوری به نام افغانستان در تاریخ و جغرافیای کشور ما موجود نیست و مردم ما که امروز برخلاف صریح اسناد تاریخی افغان نامیده می شود هیچ گونه تعلقی به افغانستان دیروزی و مردم آن سرزمین که اوغان=افغانها بوده اند، ندارد.
ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند نوشه است قبیل افغان در کوه های غرب هندوستان به سر می بردند وتابه حدود رودخانه سمندر میرسد.
مرحوم میرمحمد صدیق فرهنگ می گوید واژه ی پشتون و افغان در آثار نویسدگان وشا عران این قوم این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.
دیگر کشور نیز به معنی واحد ویکسان هردو واژه ی پشتون وافغان تأکید میکند: «هنگامیکه زبان پشتو به مرحلۀ خط وکتابت رسیده است کلمات افغان وپشتون درآثار نویسندگان وشاعران این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.»
هموطنان آگاه قلم بدست افغان تنها نام یک قوم از اقوام افغانستان امروز اینها بنام ها ی درانی و غلجائی ( غلزائی) است و افغانها نام ها تاریخ و فرهنگ و استوره یکسان در سرزمین امروز م بنا م افغانستان ندارند بلکه بر ضد ان هستند و تلاش دارند هویت تک قومی خود را بر‌دیگر اقوام تحمیل میکنند. آنها بتنهایی در افغانستان حکومت تک قومی دارند و دیگر اقوام را در معادله قدرت راه نمی‌دهند.
داشتن دوکتورای غنی فقط تفرقه بهتر و سیستماتیک تر بین تمام اقوام شریف سرزمین مان و جایگزین کردن فاشیست های قبیله و کوچی های متعصب بجای آزادیخواهان نو اندیش را به ارمغان آورد .
عزیزان اقوام مختلف با سیاست های متفاوت باید بکوشند در اطراف واژه های وحدت و همدلی که یگانه راه نجات از دست متعصبان فاشیست و سران به قدرت رسیده پوشالی طاغوتی است جمع شده و با وحدت و همدلی تمام برای ساختن سرزمینی آزاد و مستقل و متکی بخود و دور از فاشیست های زمان بکوشند .
تاجیک گرسنبل است
افغان بلبل است
هزاره شاخ گل است
ازبیک خوگل است
پشه ای ساقه است
ترکمن خودل است
هرکس گوید همه افغان است
نادان , جاهل و بی ایمان است
منابع و ما خذ :
1_ آکا دمیسین دکتر عبدالاحمد جاوید، مقاله کابل در گذار گاه تارخ ، مجله سباوون ، سال اول دلو1366.
2_ میر غلام محمد غبار، جغرافیای تاریخی افغانسان
3_ عبدالحی حبیبی ، مجله آریانا کابل 1348
4 -- میر محمدصدیق فرهنگ ، افغانستان درپنج قرن اخیر، جلد اول، ص 6
5 _ ولادمیربارتولد، تشریح جغرافیا تاریخ خلافت شرقی ، ترجمه عرفان چاپ تهران صفه 374
6 _ محمد امین زواری ، جغرافیای تاریخ بلخ، بنیاد موقفات افشار، تهران 1388 . 7- افغان ( گزارش سلطنت کابل ) , مونت اسوارت افنستون , ترجمه محمد آصف فکرت 1376. 8- اقوام کوچی مجموع مقالات به کوشش حسن پاپلی یزدی 1372 .
9—غفور روف باباجان . تاجیکان . تاریخ قرون وسطی و دوره نوین دوشنبه انشار

>>>   هر پیش آید توکل ما بخداوند مگر همین بی مغز متفکر گم شود که آرزوی یون .....و همفکران اراذلش به یاس بدل شود

>>>   امریکا هست و توان جمع کردن هر تحولی را دارد!
در بدترین حالت؛
اولاً یکی مثل اتمر را آورده و رئیس حکومت موقت میکند که هم بهانه اپوزیسیون کاندیدها تا حدی فروکش کند و هم طالبان را سهیم در قدرت موقت کند.
دوماً اشرف غنی سرپرستی را قبول میکند و اتمر انتخابات را برده و ادامه پاک کاری نظام از وجود جواسیس ایران و مافیا را پیش میبرد.
قبل از اینها طالبان جور آمده و آنها را وارد حکومت غنی میکند و حتی اگر چند ماه دیگر هم انتخابات به تعویق بیافتد، فرصتی به جاسوسان نمیدهد.
خادم علی بهسودی

>>>   به قلم و عمرتان برکت کلیوال صاحب،دزدان سرگردنه و غاصبان بیت المال به هرنوع گدودی جهت چک چور و حفظ دارای های حرام شان خوش هستند، از نظریات چند چکره این باندهای لاشخور بخودی معلوم است.
افغان

>>>   غنی باید نرود زیرا باز درچنگ دزد ها و بدماشان ترسو ولافوک ها میافتیم
واگرازبین برود جای این لافوکان وبدماشان باز درکولاب خواهد بود

>>>   بسیار عالی ودقیق - قلم تان رساباد

>>>   کاندیدان بدون غنی مانند بزغاله ها است! همه شان برابر یک غنی نیست!
زنده باد غنی این دشمن فسادیان

>>>   با کناررفتن ایشان دراوضاع کنونی ، زمینه برای چپاولگران حرفوی وشناخته شده مساعد میشود ومردم چنین وضعیت را نمی خواهند

>>>   اقای کلیوال!تصوروتجسم عالی وواقعی.
عاقل

>>>   بشیراحمد ته‌ینج:
اگر افغانستان خانه مشترك ماست؟ !
چه فرق ميكند يك تاجيك رئيس پارلمان و مهمتر از آن براي يك دوره يك غير پشتون رئيس جمهور افغانستان مي شود.
سه صد سال ما صبر كرديم، پنجسال پشتونهاي عزيز صبر كنند.
برادري_برابري همين است.

>>>   Ariaie
اين چى كشورى است؟
چى نظامى است؟
چى حكومت و قانون و قضا است؟
آيا شرم به رهبران حكومت نيست كه چند آدم مجلس نمايندگان را گروگان گرفته نه به قانون تمكين ميكنند، نه به منطق و نه وجدان دارند؟
به باور من خود شخص غنى در پشت اين توطيه است، ورنه چيگونه هيچ مرجع، نيرو و مقامى نيست كه اين چند تبهكار و لندغر پارلمانى را بگويد كه شما كى هستيد كه پارلمان ملت سى ميليونى را به گروگان گرفته و ابروى كشور را در جهان برديد؟
....بر اين گونه دولت و رهبرى!

>>>   صد سلام به روح شهیدان حزب دیموکراتیک. خلق افغانستان بخصوص به روح شهید قهرمان رفیق نجیب للها

>>>   مريد جان كليوال سلام !
اولين باري است كه يك طنز از شما خواندم وبسيار خوشم آمد. خداوند خوابت را راست نگرداند وگرنه همانطوري كه شرح داديد مصائب دههء هفتاد خورشيدي ابتدأ در كابل ووبعداً در سراسر افغانستان ؛ تكرار خواهد شد.

>>>   تاکه افغان اند مثل شيران درنده حاکمان
در اين بيشه حاکم است جنگ و مرگ و درد و واحد خون و ناله و فغان
افغان که نام کاذب پختون است در جهان
فرار دوم کرد از پختونخواه به سوى خور آسان
تايک نفر دربوم خورشيد نام است بر وزن اوغان
اين نام منحوس ٬تحميل است و بطلان
اگر روند اين گونه بدون فر و فرهنگ درجريان
نام جعل و تقلب و فريب هاى پى درپى دونان
نشايد که باشد نام آدمى در ستان انسان
درهندوايران وتوران

>>>   اگر جناب غنی برود، در آنی واحد ستون پنجمی ها قدرت رو در دست می گیرند و در قصر سیاه از ستون اولی تا پنجمی همه منتطر فرصت هستند، همه گروه ها در همین قصر تشریف دارند ستون اولی ها خود دار و دسته همه در ارگ تشریف دارند، ستون دومی مجاهدین کرام هستند که به یه فرصت برق آسا همه ارگ را چه داخلی و خارجی و خیابان ها همه رو غارت کننن و همه کوچه و پس کوچه ها مانن سال1371 همه به جان هم دیگه بفتدد و به فرق هم دیگه میخ بکوبد، ستون دومی ها طالبان تشریف دارند زمانی که دار و دسته ستون ها همه در خواب ناز تشریف دارن، از موقع استفاده می کند با لباس سفید و چشمان سرمه زده در خیابان ها ظاهر و افت جان مردم و خانم ها می شوند و بقيه.... و ستون چهارمی داعشیان هستند که همه منتظر فرصت و به یه اشاره اتاق فکری شروع به سر بریدن مردم و غارت زنان رو به اسیری گرفتن و به نکاح اجباری در اوردن و شروع به غارت معادن و.... و می‌ماند ستون پنجم که دارد همه رو نگاه می کند و از جا بلند می شود می گوید آفرین ما منتطر همین لحظه بودیم نوش جان، ما رفتیم، دوستان این ها می خواهین؟ اگه جناب غنی بره این اتفاق می افتد خوشید؟ البته که نه.

>>>   .....ن ها همه شان در انتحار و ادم کشی مهارت دارند انها همه باید در زمین های افریقای ارسا ل شوند تا ادم گریت را یاد بگرند

>>>   اِیلا بِتیِ
از زمان حکومت ظاهر شاه تا حال یاد دارم که کلمهٔ
( ایلا بتی) ورد زبان همه شده
در سال ۱۳۵۱ به نسبت خشکسالی قیمت غله جات و مواد خوراکه در افغانستان بلند شده بود،قیمت یک سیر گندم ۷۲ افغانی شده بود مردم گناه خشک سالی و قحطی را به گردن ظاهر شاه بیچاره و مظلوم انداخته همه روزه میگفتند که ( حکومت کرده نمی توانی ایلا بتی)
-----------------------
در زمان داود خان که رقابت بین المللی بین امریکا و شوروی تا به درجهٔ جنگ سرد بلند رفته بود بحران اقتصادی جهان را تهدید میکرد و تأثیر منفی بالای اقتصاد وطن ما و سبب بلند رفتن نرخ دالر و قیمتی شده بود مردم و سیاسیون از دنیا بی خبر به داود خان میگفتند که ( حکومت کرده نمی توانی ایلا بتی)
-----------------------------
در شروع سال دوم حکومت تره کی صاحب اشرار جدیدأ پیدا شده بود انها مکتب،شفاخانه ،کتاب خانه ها را آتش میزدند.مردم شروع به فرار کرده بودند.مردم و سیاسیون میگفتند که
( حکومت کرده نمی تانی ایلا بتی)
-----------------
در زمان حفیظ الله امین که شش ماه بود،خلقی های تره کی خیل،پرچمی ها ،شعلهٔ ها،اخوانی ها میگفتند که ( حکومت کرده نمی تانی ایلا بتی...)
------------------------
در زمان کارمل صاحب که جنگ به شدت روان بود روز تا روز سیلی از مردم به اثر ترغیب اشرار وطن را ترک کرده به پاکستان و ایران میرفتند،باز هم مخالفین دولت میگفتند که ( حکومت کرده نمی تانی ایلا بتی‌.‌)
---------------
در زمان داکتر صاحب نجیب باز هم در اوایل حکومت اش حنگ به شدت ادامه داشت و تمام غار های کوه ها را اشرار کمیته تیار کرده بودند،بالای شهر ها صد ها هزار راکت های کور( سکر بیست و سکر سی )را انداخت میکردند هر روز کشته و زخمی غیر نظامیان بالا شده میرفت ومخالفین ( اشرار)به سیاست مشی مصاله ملی با سوختاندن مکتب ها،ویران کردن پل و پلچک ها،کشتن معلمین،اتش زدن مکتب ها و شفاخانه و کلینیک های صحی،اختطاف اولاد مردم،انفجار پایه های برق،تکه و پارچه کردن ترانسفامر های برق،اختطاف موتر های کاماز و سوپر ماز از شاهرا های عمومی کشور،که پر از مواد خوراکه و اموال وارداتی تجار های خصوصی و ارگان دولتی بود.... جواب میدادند.رهبران اشرار از پاکستان صدا بر میداشتند که( حکومت کرده نمی تانی ایلا بتی)....
داکتر صاحب نجیب به جواب اشرار بی فرهنگ میگفت که ( اگر مه ایلا بیتم شما جمع کرده نمی توانید)😎😎 ،چطور ایلا بیتم...کوچه و پس کوچه وطن را جوی خون میگیرد.از پاکستان بیائید در کابل دفتر احزاب تان را فعال کنید از راه قانونی حکومت را برای تان تسلیم میکنم.اما شرارت پیشه گان بی فرهنگ باز هم تکرار میکردند( حکومت کرده نمی تانی ایلا بتی).......
بالاخره داکتر نجیب مسکین به اِسرار و پافشاری اشرار بی فرهنگ و پشت بانان اشرار که ملل متحد بود‌.برخلاف عرف حکومات سابقه (ایلا داد )که بعدأ اشرار بی فرهنگ تاحال (جمع )کرده نه توانستند .....که تا حال هم نمی توانند جمع کنند.😂😂😂😂😂
----------
مجددی صاحب که همیشه خواب میدند 😇😇که بالای اسب سفید سوار شده به طرف ارگ روان استند.خواب شان به حقیقت پیوست و رئیس حکومت اشرار شد.شش ماه نشده صدای رهبران سایر احزاب اشرار بلند شده که..( حکومت کرده نمی توانی ایلا بده.)..بیچاره مجددی ،دگر جنرال دوستم خان را پسر خواند و به رتبهٔ ستر جنرالی ارتقاع داد و لقب معنوی خالیدبن ولید را برایش داد تا جلو دهن رهبران مخالف اش را بگیرد‌‌،اما دوستم در قصه اش نشد،باز هم صدا برآمد که( حکومت کرده نمی تانی ایلا بتی)بیچاره مجددی هر چه گفت که شما توان حکومت داری را ندارید،فایده نداشت، بیچاره مجددی که مثل پیامبر بی امت تنها مانده بود،دید که کسی به داد اش نمی رسد با قهر و خشم و غضب و بد دعا😭😭😭😭😭 (ایلا داد.)...😬
--------------
ربانی صاحب با تدویر شورای ( لق و پق) خود را به چوکی ریاست دولت ولدینگ کرد،باز هم صدای مخالفین اش برآمد که وقت ات تمام شده
( ژرنده که د پلار دی هم په وار دی)،،،،،حکومت کرده نمی تانی ایلا بتی........😂
ربانی د قصه شان نشده با طلبه های کرام خواست که نزدیک شود و دمار از روزکار مخالفین اش بر آرد..‌اما نشد که نشد،هم طالبان اسرار داشتند که ایلا بتی و هم حکمتیار......ایلا نداد اما چوکی ریاست دولت اسلامی را با خود گرفته از ارگ فرار کرد،در مزارو بدخشان و تاجکستان و ایران و بعصأ در اروپا انر با خود انتقال میداشت و بالای ان می نشست و کیف میکرد...‌که رئیس دولت متواریون است..🙌🙌
---------
بیچاره مرحوم ملا عمر مسکین امیر امارت اسلامی شد ،دید که چوکی ر یاست جمهوری را از ارگ برده اند،به کابل نه امد و بالای یک سطرنجی در قندهار نشست و از انجا وطن را اداره کرد...بلاخره صدای مخالفین بلند شد که ملاعمر معیوب است از یک چشم کور و از یک پای لنگ است حق امیر المومنین را ندارد،امیرالمومنین باید به صراحت احادث پیامبر اسلام تندرست و صحت مند باشد. نه معلول و معیوب و با یک صدا گفتند( که حکومت کرده نم تانی ایلا بتی)... در ین وقت جامعه جهانی هم با مخالفین اش هم صدا شده با یک صدا گفتند که ایلا بتی،اگر نه به زور وادار به ایلا دادن میشی،،،،ملاعمر ایلا نداد👹😈😈 ‌مخالفین اش تحت بیرق جامعهٔ جهانی بالایش یورش برده متواری اش ساختند....‌
------------
بیچاره کرزی صاحب قرعه بنام اش اثابت کرد و رئیس حکومت انتقالی،..... و تا اینکه رئیس جمهور شد.صد ها ها ملیارد دالر در وطن سرا زیر شد،بُردگی بُرد.خوردگی خورد... و ماندگی مُرد.....
کسانیکه خوردند و بردند و سیر شدند حتی از نزدش تشکری هم نکردند....برای کسانیکه نرسید باز هم با آواز متحد ،فشرده و یک پارچه گفتند که فساد شده تضاد طبقاتی و ستم ملی زیاد شده ( حکومت کرده نمی تانی ایلا بتی) .....ایلا نداد و گفت که قدرت را به رئیس جمهور منتخب میسپارم که خلای قدرت نَشه....😎😎
------------
بیچاره داکتر غنی که خود را بعد از (استیون هاوکینگ
فیزیک دان و کیهان شناس بریتانیایی) دومین مغز متفکر جهان بی بازخواست می پنداشت با گرفتن ۱۵٪ رأی در مقابل عبدالله مسکین شکست خورد اما شکست اش را قبول نکرد....ادعا داشت که بچه.... باشم اگر رئیس جمهور نشوم....بالاخره رئیس جمهور مصلحتی شد..‌‌ ..............با هر چال و نیرنگ که یاد داشت تمام مخالفین اش را یکی پی دیگر کشت و مات کرد.‌.......👹👹👹👹💝..حالا بیچاره مخالفین همه با هم شعار سر (دادند و میدهند و خواهند داد....).... ( که حکومت کرده نمی تانی ایلا بتی.‌.....)
پنجاه سال شده که من کلمهٔ (ایلا بِتی) را شنویده میروم ،گاهی این صدا بلند و مردم شمول است گاهی هم با صدا های خرج از دایرهٔ سرحدات ما همنوایی میشود.نمی دانم که این کلمه ایلا بتی، چه معنی و مفهوم و فلسفه دارد.......اما فکر میکنم که سلیم شاهین معنی این کلمهٔ ارزشمند را تا اندازهٔ درک کرده است،که پیوسته میگوید بگی خوده 👍👍👍....یعنی یک تناسب مستقیم و یا غیر مستقیم بین ( ایلا کو دیگه ... و بگی خوده) وجود دارد

>>>   به پيشواز اين شب خجسته:
مردمان سرفراز عبادت شرعيت مى کنند
غنى نامشروع(1) قدرت و حکومت مى کند
طالبان و همقاشان هلاکت و جنايت مى کنند
کرزيان و همقماشان چشمک نارضايت مى کنند
غير پشتونان بازى شکايت مى کنند
من بى غيرت و ناموس فراموش شده که 39 کشورهاى ناتو+ يک کشور ناتو ميهن ام اشغال کرده فقط از جدايى ها حکايت مى کنم.
بشرم لويه ها - که هستيد زره و کوچک ناتوان
لويه جرگه- لويه سارنوال و لويه پاسوال و لو يه قانون وال ستره محاکمه پوقانوى که با يک دکه مى ترقند.
غنى هيتلر دوران است. نامسلمان وبى ايمان بدون راى مردم خود را سرور ستان کرده است
نابود باد دولت غنى اين شاه شجاع زمان
(1)غير قانونى و با ابطال زمانى آراى مردمان با زور شيطان بزرگ و کوچک )

>>>   ای خراسانیان!
افغان ناقل؟ از کجا؟ اگر افغان اینقدر در تاریخ گم باشد! پس لعنت به ان قومیکه قدرت را پشتون ازش گرفته! زیرا انها غیرت را از دست داده است!افرین بر پشتون که از خاک خیست و بر مداحان ورقاصان تزار حکومت می کند! ان قوم تزاری حق گفتن ندارد! زیرا در 1قرن هم صدای ازدی را ازش نشنیدیم! ان قومیکه زبان, فرهنگ< نام<و همه را از دست داد!
تایکجان تاجیکویچ تاجیکوف
مداح میدان نبرد در مقابل افغان

>>>   ای سلاف عنصری!
عنصری هم زیاد سرود! ولی اخر هم یک لقمه زر خورد و رفت! ولی فرق اینست که دهن شما خالی می ماند! من منحیث پشتون می توانم دهن تان را از سرب پر کنم تا شوند به شعرش کمی غیرت پیداشود!
تاجیکوف


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است