تاکتیک های غنی برای ساکت کردن دیگران!
 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۴۲    ۱۳۹۸/۱/۲۴ کد خبر: 158188 منبع: پرینت

اشرف غنی احمدزی برای بقای قدرت از تاکتیک خشونت، تحقیر و خریداری افراد با پول استفاده می کند!

سفر های آخر تبلیغاتی اشرف غنی احمدزی در ولایات مزار شریف و فاریاب با خشونت و استفاده از کماندو ها برای تحقیر تاجیک ها و اوزبیک ها و به خصوص آقایان نور و دوستم بود و اختطاف عبدالزاق وحیدی از دانشگاه کابل و زاندانی کردن آن بیشتر برای سرزنش و تحقیر هزاره ها است.

اشرف غنی احمدزی نیک می داند که در میان تاجیک ها، هزاره ها و اوزبیک ها پایگاه و جایگاه اجتماعی ندارد لذا با قرار دادن پول در اختیار آقایان صالح، سرور دانش و سید انور سادات می خواهد یک تعداد از تاجیک ها، هزاره ها و اوزبیک های نیازمند و محتاج را با پول خریداری نمایند.

یعنی هر تاجیک، هر هزاره و هر اوزبیک که برای اشرف غنی احمدزی کار می کنند اول باید پول نقد بگیرند و بعداً صدای خود را برای دفاع از اشرف غنی احمدزی بلند کنند در غیر آن مگر کدام انسان ناقص العقل باشد که بدون اخذ پول در کمپ فروپاشیده اشرف غنی احمدزی شامل گردد.

در میان پشتونها هم اشرف غنی احمدزی تقریباً تنها مانده است طالبان با ایشان حاضر نیست صحبت کنند، کرزی با طالبان نزدیک شده است، انورالحق احدی که همفکر اشرف غنی احمدزی است با عبدالله پیوسته است و فقط گروه کوچک یون و طاقت مانده است و اشرف غنی احمدزی حتی آمریکا و جامعه بین المللی هم دیگر پشتبان او نیستند و وی را مهره سوخته و از کار افتاده می پندارند.

اتکای بیشتر اشرف غنی احمدزی برای بقای قدرت و ماندن در ارگ به کوماندو ها و خریداری افراد توسط پول نقد است که مشکل است در دورنما بتواند قوه قهریه و پول بقای اشرف غنی احمدزی را در ارگ ضمانت کند، به خصوص اینکه کسانی که پول را می گیرند کمتر به مردم می دهند و بیشتر آن را به جیب های خود می زنند.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
طالب
آمریکا
نظرات بینندگان:

>>>   با این بد بینی شدید که در مقابل عوام فریبی و تگ قدرت خواهی اشرف غنی احمدزی مردم حساسیت پیدا کرده و غنی را عوام فریب خود خواه جاطلب از خود راضی و دشمن مردم بخصوص فارسی زبانان دارد نه پول برایش در دل مردم جایگاه خریده میتواند و نه این سخنان عوام فریب خودش حال همان ماهیت گذشته را بخود نمانده چون قبل از چوکی ارگ بدستش از یکطرف با مردم سرو کار نداشت و از جانب دیگر شناخت چندانی در بین جامعه از ان وجود نداشت و از سوی دیگر طرفدارانش با تبلیغات نادرست شان ازغنی یک شخصیت کاملا متفاوت از دیگران جور کرده بودند اما حال همه خواص و کردار و عملکرد غنی احمدزی برای مردم واضح شده که کیست و هدفش چیست و عملکرد و رفتار و گفتارش چه هدف را دنبال میکند و ضمننا روانی بودن انرا هم حالا مردم بخوبی درک کرده اند دیگر غنی احمدزی ان غنی احمدزی پینجسال قبل نیست که مردم کشور ما انرا نشناخته باشند و فریب تبلیغات نادرست و یا مصرف پول انهم از خزانه ملت که این مصرف بخاطر قدرت داشتن غنی بذات خود خیانت و دستبرد به بیت المال و سوء استفاده نا جایز است هیچدام دیگر برای غنی خان فایده نداردمنزوی است منزوی نزد ۹۹ در صد .

>>>   کد 91 درخدمت غ است

>>>   غنی یک شیطان است یک آدم فاسد خائن و وطن فروش است غنی هنوز هم در برخی ولایات پول توضیح میکند هم اکنون در یکی از ولس والی های هرات به نام ولس والی اوبه پول توضیح میکند در بدل کوپی شناسنامه های شهروندان بابت هر کوپی شناسنامه پنج صد افغانی میدهد چطور میشه ازین ادم پست فطرت توقع پیشرفت و خدمت به وطن را داشت یک ادم متقلب و ناموس فروش است همه به پا خیزید علیه این شیطان قدرت طلب خائن که وطن مان را ویران میکند تاجیک ها هم خود را در عوض پول میفوروشند همینطور هزاره ها واقعا برای این خائنین خود فروش متاسفم غنی بین رهبران تاجیک تفرقه می اندازد آنها هم که به خاطر پول و چوکی خود را میفروشند خاک بر سر شان بین عقوام تفرقه می اندازد گاهی هم امان الله ی خائن را قهرام لغب میدهد کسی که ناموسش را برهنه کرد چطور میتواند قهرمان باشد هموطنان بیدار شوید که ممکن است دیر شود به امید افغانستان مستقل و آباد ...
حمید هراتی

>>>   این غنی یهودی نه شرم دارد و نه حیا در هر ولایت که می رود توسط سنگ و چوب دوباره بر می گردد چند روز پیش فاریاب زفت و در انجا مردم رنج دیده و با غیرت ما توسط چوب و سنگ او را دوباره بر گشت نمو دش

>>>   Raheel
عکس سه تا از کاندیدای سرتاپا خائن و گندیده را میگذارند و می پرسند که اگر تنها سه گزینه داشته باشید کدامیک را می پسندید. من سوال شان‌را با سوال پاسخ میدهم. شما دوستان اگر سه گزینه پایین را داشته باشید کدامیک را می پسندید؟

با پوزش از دوستان نازک‌مزاج!
ازمن نرنجید‌. به خدا قسم که اندازه انزجار من از دیدن عکسها و سوالهای شما چندین برابر انزجاریست که احتمالا از دیدن این عکسها به شما دست خواهد داد.

>>>   Ariaie
از اندرابى با هدف تا اندرابى بى هدف فرق است!
اگر جنرال مؤمن قهرمان ، در تاريخ جاويدانه شد، بخاطر شجاعت، هدف و آرمان اش بود، نه بخاطر اندرابى بودنش!
زمانيكه اقاى داوود منحيث والى بلخ تعيين شد در همان زمان نوشتم اگر بجاى شما مى بودم به ريس دولت توافقى مى گفتم:
جناب ريس! از حسن نظر تان نسبت به من سپاس، من مقام ولايت بلخ را مى پذيرم اما در صورتى كه مشكل بوجود آمده با استاد عطا حل شود و مردم چنين جانشينى را حمايت كنند. اما ايشان چنان تحت تاثير و وسوسه قرار گرفتند كه از درك توطيه و شرايط عاجز ماندند. عين مسله در انتخاب مبارز تكرار شد و بجاى درك درست از اوضاع و اهداف پشت پرده براى خوشنودى پدر توطيه و فاشيزم مسابقه راه انداختند در حاليكه نتيجه و هدف حتى به خليفه نانواى سركوچه شان نيز معلوم بود!

>>>   کز بین المللی مطالعات استراتیژیک International Strategic Studies
دیدید که هدف غنی از این جابجایی فقط نفاق انداختن بود

پیام جنرال عبدالرقیب "مبارز" در پیوند به گفته های اخیر عطا محمد نور:
هموطنان عزیز قسمی که شما در جریان هستید عطامحمد نور در یک پیام عقده مندانه فیسبوکی اش چندی در مورد من نوشته است.
قابل ذکر میدانم برای شما عزیزان در این مورد چند نکته را توضیح دهم.
۱_ من یک نظامی ام و در نظام عسکری امر قابل اجرا است فرق نمیکند در چی زمانی و چگونه شرایط باشد.
۲_من هیچ گاهی در مقابل هیچ بزرگی سنگر نگرفته ام، من فرزند مبارز این خاک و نظام هستم در هرگوشه افغانستان در هرنوع شرایط با بدترین نوع دشمن و بی عدالتی مبارزه کرده ام و خواهم کرد.
۳_ در بلخ در برابر من یک توده کوچک، قانون شکن، مفسد، چپاولگر قرار گرفتند و میخواستند مانع معرفی ام گردند که به فضل و احسان پروردگار بعد از یک ساعت بغاوت تمام شان دستگیر گردیده با سر پاین و جبین خجل سر تعظیم آوردن.
۴_ جالب ترازهمه اینکه آقا نوریکسره ادعا میکند، که رقیب مبارز به روی ملت توپ و تانگ کشیده است ، آقا!توپ ، تانگ و ثقیله را شما که خود را رهبر مردم میدانید با ۲۰۰۰ هزار مسلح غیر مسول به جاده ها و بلند منزل ها کشیدید و آرامش شهر را از مردم گرفتید نه من .
۵_ همیش این آقا از ملت و مردم صحبت میکند،درحالیکه برای آقای نور جز یک حلقه دزد یاغی باغی وچپاولگرد وابسته ومنحصربه خودش مردم وملتی اهمیت ندارد، آیا مردم وملت همان وحشی های مسلح که در جاده ها و بلند منزل ها کشیدی ملت اند؟همه در جریان اند در طول ۲۵ روز ماموریت من در بلخ هر روز در حدود ۳۰۰ الی ۵۰۰ نفر آمده از ظلم و چپاول افراد مسلح شما داد میزدند.
۶_ رقیب مبارز به بلخ نیامده بود که ظلم روا بدارد، مال مردم را به تاراج ببرد، قاچاق شراب ،مواد مخدر کند، ویا از موتر ها در کمربندهای شهری اخازی گری کند، مبارز برای برداشتن دست ظلم شماوافرادتان ازسرمردم مظلوم بلخ، آمد.
۷_ ملت بلخ میدانند که من در طول ماموریت ام در بلخ چقدر افراد مسلح غیر مسول را خلع سلاح کردم، چقدر حویلی و زمین های روز گیر شده را از نزد افراد چپاولگر گرفته و به صاحبان اصلی اش تسلیم نمودم.
۸_من در بلخ منافع شخصی افراد و اشخاص را بلاک نموده و از عام مردم حمایت کردم و تا آخرین روز ماموریت ام ولگرد ها و چپاولگران مفرور و در گریز بودند.
در آخر من فرزند خانواده جهاد و مقاومت زاده افغانستان ومبارزه هستم نه تنها از حال بلکه از گذشته های دور و گذشته گان به من میراث و مسلک خانواده گی من است.
برای من فرق نمیکند چند روز در کجا وظیفه اجرا کنم مهم اینست که یک ساعت وظیفه اجرا نمایم باعزت، سربلند، پرغرور و قانون مند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است