بندر "آی خانم" را غارت کردند (عکس)
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۰۸    ۱۳۹۸/۱/۲۱ کد خبر: 158162 منبع: پرینت

باشندگان روستای حیرتان که در اطراف بندر آیی خانم قرار دارد؛ تمامی وسایل ساختمان این بندر را به غارت برده اند.
این روستایی ها، ساختمان بندر را تخریب کرده اند و پنجره های ساختمان را کندند، وسایل موتر ها را با خود بردند، جالی اطراف ساختمان را تخریب کردند، کیبل های مسی را از زمین‌ بیرون کردند و تمامی لوازم قیمتی بندر را چور کردند.

حدود پنجاه نیروی امنیتی ساختمان بندر را رها کردند و به کنار دریا رفته اند. دزدی و به غارت کشیدن سرمایه ملی ما، از خانه یکی از سربازان معاون کمیساری که به کرایه داده شده است مدیریت می شود.
در حال حاضر نه طالبان در بندر حاکمیت دارد و نه هم حکومت.

شفیق پویا
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


بندر "آی خانم" را غارت کردند

بندر "آی خانم" را غارت کردند

بندر "آی خانم" را غارت کردند

بندر "آی خانم" را غارت کردند

بندر "آی خانم" را غارت کردند

بندر "آی خانم" را غارت کردند

بندر "آی خانم" را غارت کردندکد (10)

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آی خانم
شایعات
نظرات بینندگان:

>>>   این کار افراد حوزه مقاومت است !!!
همان قوماندانان غاصب قانون گریز وغنیمت گیر !

>>>   لينا روزبه حيدري
من خیلی کوشیدم ملی گرا باشم..خودم را افغان خواندم و نه افغانستانی...زبانم را دری گفتم و نه فارسی...ولی با خواندن نظریات برخی در پست ها به این موضوع پی بردم که در آخر روز، من در نگاه انها هیچگاه افغان نیستم چون دری زبان و از هرات ام، من شهروند دست دو و در ذهن شان یک مهاجر ایرانی و تاجکستانی ام!!!...چه ساده و ساده لوحانه، هرات باستان را با قدامت چند هزار ساله به ثبت رسیده اش، با تاریخ غنی زبان و فرهنگ و ادبش، با ایرانی خواندن باشنده گانش، به ایران میبخشند و چه حماقت امیز و عاری از درک و فهم، زبان دری فارسی را که زبان مولانای بلخ، خواجه عبدالله
انصاری، بهزاد، رابعه بلخی، مخفی بدخشی، بوعلی سینا، جامی، ناصر خسرو.. و... زبان تاجکستان و ایران میدانند و نه زبان افغانستان و تمام اعتبار آنرا به همسایه ها مفت میدهند!..و چه غمگینانه، بخش بزرگ و مهمی از خاک و هویت افغانستان را که جهان به نام ان و ادبا، شعرا، هنرمندان و فیلسوفانش فخر میکند، از افغانستان میگیرند و دو دسته تقدیم ایران و تاجکستان میکنند!!!..با هموطنی غرق در تعصب و اینگونه، من نیازی به دشمن ندارم

>>>   Krishm
من #پشتون ها را تا زمانی به حیث #....نمی شمارم، تا موارد زیر را بپذیزند:
1- تمام شهروندان این کشور، اوغان نیستند.
2- زبان پارسی، زبان فرا قومی، فرا ملیتی و ملی این کشور است.
3- هیچ قومی در این کشور ، اکثریت نیست.
4- لر و بر وجود ندارد.
5- دموکراسی واقعی، یگانه راه حل معضل این کشور است.
6- خراسان را به حیث نام رسمی دومی این کشور بپذیرند.
7- یک پارسی زبان بهتر میداند، چگونه پارسی سخن بگوید.
8- تمام شهروندان، سهم متعادل در منابع این کشور دارند.
9- جعل کاری تاریخ، روش نادرست ... است.
10- تحمیل ارزش های یک گروه کوچک غیر متمدن، کار انسانی و اخلاقی نیست.
امید دارم روزی، این آرمان تحقق یابد.

>>>   Davod
خانم لینا روزبه، خوب است که بالاخره فهمیدید و سرعقل آمدید.
امید که همه کسانی که دچار همچو توهم ملی گرایی دروغین و جعلی هستند سرعقل بیایند و بیش از این به ریشه ای خود تیشه نزنند. آخر در کشوری که نام اش و همه چیز اش جعلی باشد، ملت به معنای واقعی کلمه نمیتواند وجود داشته باشد.
تا زمانی که خراسان زمین از شر فاشيزم اوغانی نجات داده نشود، مردم خراسان هرگز به آزادی، عدالت، برابری و یک زندگی شرافتمندانه و انسانی نخواهند رسید.
به گفته ای صایب تبریزی :
اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهیست

>>>   بعضی دوستان ملی گرایی را با اوغان گرایی اشتباه گرفته اند!
خدا را شکر که بلاخره بانو روزبه فهمید که فاشیسم اوغانی در پی حذف شهروندان بومی خراسان زمین است و هیچگاه اوغانیسم از شیطنت و رذالت و ترور فرهنگی و فزیکی دیگران دست بردار نیست.
اگر شما اوغان هم شویید! ....اوغانی بجز حذف شما به هیچ چیزی دیگری قناعت نخواهد کرد.
بنابر این هیچ راهی جز ایستاد شدن در برابر برنامه های شیطانی اوغانیسم و دفاع کردن از تاریخ، فرهنگ، هویت، جان و مال تان ندارید.
پس تا دیر نشده، هوشیارانه متحد شوییم و برای نجات خویش و ادامه حیات مان و شکوفایی جامعه مان در همه ابعاد زنده گی تلاش نماییم.
پیروز باد انسانیت

>>>   Tajik
روز به روز مردم ما تاجیک های افغانستان هوشیار و با خبر می شوند . و می دانند که دشمن ما پاکستان . امریکا . روس و دیگر خارجی ها نیست . دشمن ما هم وطن خود ما پشتون ها است . که آله دست خارجی ها می شوند . و توسط خارجی ها هم وطن خود را ( تاجیک و دیگر اقوام ) را در افغانستان به قتل می رسانند . اما نمی دانند که چاه کن آخر در چاه است . و ما تاجیک ها و دیگر اقوام افغانستان باید با هم با اتحاد شده . و در مقابل ظلم و استبداد پشتون ها استاده گی کرده و آزادی خود را بگیریم . ما به صلح به طالب نیاز نداریم . ما آزادی می خواهیم . ما عدالت و برابری می خواهیم . ما می خواهیم مثل انسان زندگی کنیم . پس برای رفاه و آزادی مردم خود . باید با اتحاد باشیم و مبارزه کنیم .
-------------------------------------------------------------------
لیناروزبه :
من خیلی کوشش کردم ملی گرا باشم..خودم را افغان خواندم و نه افغانستانی...زبانم را دری گفتم و نه فارسی...ولی با خواندن نظریات برخی در پست ها به این موضوع پی بردم که در آخر روز، من در نگاه انها هیچگاه افغان نیستم چون دری زبان و از هرات ام، من شهروند دست دو و در ذهن شان یک مهاجر ایرانی و تاجکستانی ام!!!...چه ساده و ساده لوحانه، هرات باستان را با قدامت چند هزار ساله به ثبت رسیده و تاریخ غنی زبان و فرهنگ و ادبش، با ایرانی خواندن باشنده گانش، به ایران میبخشند و چه حماقت امیز و عاری از درک و فهم، زبان دری فارسی را که زبان مولانای بلخ، خواجه عبدالله
انصاری، بهزاد، رابعه بلخی، مخفی بدخشی، بوعلی سینا، جامی، ناصر خسرو.. و... زبان تاجکستان و ایران میدانند و نه زبان افغانستان و تمام اعتبار آنرا به همسایه ها مفت میدهند!..و چه غمگینانه، بخش بزرگ و مهمی از خاک و هویت افغانستان را که جهان به نام ان و ادبا، شعرا، هنرمندان و فیلسوفانش فخر میکند، از افغانستان میگیرند و دو دسته تقدیم ایران و تاجکستان میکنند!!!..با هموطنی غرق در تعصب و اینگونه، من نیازی به دشمن ندارم

>>>   کار سربازان که رها کردند بندر را اشتباه بود

>>>   حکومت هم دست به حلاشه نشسته .من از غنی ریس جمهور محترم خواهش میکنم.دراین منطقه فقط قانون عبدالرحمن خانی وضع کند تا عاملان آن بفهمند که ازیک فتير چند دانه نان میشود.این جاهلان در فکر25 سال پیش هستند

>>>   اینجا حکومت باید خودش را باید نشان بدهد

>>>   دزد شمال درستم رسيد، أنشالله باز كالاي مردم را تَر از سر تناب هادزدي ميكنند.

>>>   برادر هراتی خودرا ناراحت نکن آن چیزی حقیقت دارد هیچ وقت به حرف های چند نفر.بیسواد .احمق.خود خواه.که فقط بعنوان زنده جان زندگی می کند.وهمه چیز را با خیال بافی های خودشان ترسیم می کنند.غافل از آن که همه واقعیت ها و رویداد ها دقیق ثبت تاریخ میگردد.شاید در زمان بعضی از اشخاص خودخواه وبيسواد.بتاریخ واقعی دست کاری شود اما هیچ وقت به واقعیت نميپيوندد.2500 سال قبل اجداد مردم هرات دراین سرزمين حکمرانی میکردند .وانهاي هم که فعلا نقل محرکه اند اجدادشان.در بیابان های اورشلیم .دنبالي.ملخ ميدويدن

>>>   غنی فعلا در فکر انتخابات است وبس ودر فکر حذف اقوام غیری پشتون است ودر فکر پور کردن جیب خود ورو لاغنی است که دو باره به خارج بر گردن با دست پور و نهایت به فکرفروختند افغانستان است حال به کی ؟ هر کی پول بیشتر بدهد پاکستان باشد اسرایل باشد امریکا باشد . شما دوستان چه انتظار از غنی داریند بکذاریند به کاریشان برسند مزاحمت ایجاد نکنید خوا هیشند
والاسلام
میرویس کابل

>>>   Anwar Rawi
فاشیست های اوغان با پیروی از قوانین نانوشته شان ,شرایط را طوری ساخته و پرداخته اند که از هر راهی که بروی باید دست در دست آنها بگذاری و مطابق خواست آنها عمل کنی ...
جنگ و صلح شان , لویه چورگه شان , انتخابات شان و دولت موقت شان , همه خم و جم هایشان , چیزی جز ازیک جوک ناقص و بی خنده نیست !
ما فریب این هیاهو ها و چرخش و گردشهای آنها را نمی خوریم و در راه های که آنها پیش پای ما گذاشته اند گام نمی گذاریم , چون میدانیم که این راه به اسارت خودمان و اسارت مردم مظلوم ما می انجامد ؛ آنهایکه فریاد های ما را نمی شنوند و چهارنعل در راهای فاشیزم گام بر میدارند , به ندامت چیزی دیگری نصیب شان نخواهد شد ...
ای مردم ! هم خدا و هم بنده گان خوب و خردمند خدا گفته اند که از عقل تان کار بگیرید ؛ عقل برای زندگیست و یکی از کار های عقل انتخاب درست است ؛ انتخابی که شما را از بد بختی ها نجات دهد ؛ از فاشیست ها توقع خیر نداشته باشید .

>>>   مردم این روستا چه دینی دارند؟
مسلماً در هر دینی دزدی حرام است ان هم اموال عمومی.
شاید در دین این مردم دزدی رواست .
اول بپرسید دین این مردم چیست؟؟؟؟
بعد ملامت شان کنید.

>>>   ستم كابلى‎ aan Ayendagan
عواید گمرکات ولایات هم مرز با پاکستان معلوم نیست به جیب که می رود؟
چهارتراش، سنگ مرمر و دیگرا مواد خام غیر قانونی بطوری دزدی همه روزه به پاکستان قاچاق می شود ولی هیچ یک از قوم شریف، نجیب و افغانستان دوست افغان صدای خود را بلند نمی کند اما در مساله گمراکات هرات و بلخ، فیس بوکچلونکی های غنی احمدزی، اسماعیل یونی ها، لری ها بری ها، خلقی ها و اوغان ملتی ها هر روز گلو پاره می کنند، یخن پاره می کنند، نماینده های شان در پارلمان بالای انسان های عدالتخواه حمله می کنند و حتی شغالیون شان در فیس بوک خود را انتحار می کنند.
امیدوارم نخبگان، قلم بدستان، روشنفکران و وطن دوستان قوم نجیب ، شریف و افغانستان دوست قوم افغان کمی به ولایت خود توجه کنند بنویسند و صدا بلند کنند.

>>>   Pedram
ما در مقابل تمام مردم افغانستان مسوول هستیم!

اما پیشنهاد من این است که امنیت باید محلی شود. منظور من از این طرح برای محلی شدن امنیت این است که سربازان ما در مناطقی که بیشتر می شناسند و بلد هستند و از همان منطقه هستند باید به دفاع بپردازند. ما در بدخشان طی این دوسال حکومت خیانت ملی هشت هزار جوان بدخشانی را شهید دادیم. اگر چهار هزار بدخشانی در کندز ، تخار و بدخشان می جنگید امنیت آن مناطق تامین میشد. اما وقتی در مناطقی می جنگند که منطقه را بلد نیستند و نمی شناسند، در مناطقی می جنگند که همرزمش او را تسلیم دشمن میکند چگونه میشود امنیت تامین شود؟
پیشنهاد من به همه ای سربازان به خصوص به سربازان مان در بدخشان این است که اگر وضع این گونه ادامه پیدا کند به مناطق خودشان برگردند و از مناطق خودشان دفاع کنند. در خدمت کسانی نه جنگند و کشته نشوند که شایسته گی خدمت گزاری برای مردم افغانستان را ندارند.

سخنان سه سال پیش دکتر لطیف پدرام در مجلس.

>>>   خانم روزبه شما مایوس نشوید زیرا چندتا لنده غرکه شمارا افغان نمی بینند نماینده ګی ازنظریات تمام قوم را نمی ګند .شما چرا درجای قرار داشته باشید که دیګران ترا افغان حساب نکند .توهم عین افغان هستی مانند دیګران توحق داری که دیګران را که بشما افغان نمی ګوید را افغان نګویی .افغانستان تاحال یک کشور واحد ومتعلق به همه افغانهای ساکن درافغانستان هست وهمه افغتخار آن باهمه شریک است ومشترکآ بدست آورده است . چند تا لنده غر که قبلآ ازآنها نام بردم درهرقوم وتبار زبان ومذهب وجوددارد وتعدادش نظر به تعداد همان قوم است که به اومنسوب است . بیایید که ازمبارزه دست نکشیم وتانابودی ویا اصلاح لنده غرها مبارزه نمایم . من هیچګاه شما ازافغانیت بیرون نمیدانم ونخواهیم دانست وشما هم ماراازافغانیت بیرون نسازید ، خوب وبد ونیکی وبدی منحصر به قوم وتبار وزبان وسمت نیست

>>>   ما پشتون ها هندو و سک را به حیث افغان میپذیریم پس تاجک ایماق ازبک و هزاره خو باید افغان باشند و چند نفر که مثل تاجک ها فاشیست هستند د پشتون ها هم همی قسم عجایب دیده میشود .. بازهم یک تعداد بسیار کلمات بد و زشت را علیه اوغان نوشته کرده که باید برایش یاد اور شوم که طرف خودم هم فاشیست های تاجک است نه تاجک های انسان .
صاحب اصلی این کشور افغانستان است که مربوط افغان ها میباشد و افغان ها مشمول از تمام اقوام محترم است و کسانی که روزانه دامن میزنند هیچ مسلمان خو نیست چون به دسیسه های شوم ایرانی ها مورد استفاده قرار میگیرد

>>>   ای اوغان!
اگر تو کدام اثر و یا کدام نشانی تمدنی ات را آوردی و یا ثابت ساختی که قدامت آن بیش از 350 سال باشد؛ مطمئن باش که من پس از این هرچه را تو بگویی، هرچه را تو بخواهی و هرچه را که تو نیک بشماری من آنرا بی درنگ و بدون تردید خواهم پذیرفت و با تو دیگر سر ستیزی نخواهم داشت!
اگر نمیتوانی مطمئن هم هستم که نخواهی توانست.
قبل ازینکه بحث بجایی بکشد که آنگاه دست نوشته ها، سنگ نوشته ها، آثار علمی، فرهنگی و تاریخی تعیین کننده صاحب وطن اصلی باشد، و ثابت کند که اوغان کیست!؟ چه زمانی کشف شده است!؟ چه مکانی در چه زمانی افغانستان نام داشته است!؟ و آنگاه که ثابت شود قبل از اوغان چه کسانی بر خراسان حاکمیت داشته است!؟ و همینگونه ده ها نشانی و ثبوت دیگر؛ این تو خواهی بود که بایستی کشور من (خراسان) را به خودم بگذاری و خودت به عنوان یک مهاجری که در قرون نهم تا دهم به سرزمین من (خراسان) پناه آورده بودی یا آرام و بدون مزاحمت با من و هم میهنان گرامی ام، زنده گی کنی، و یا از همانجایی که آمده ای برگردی! به حق و موجودیت دیگران احترام قایل باش تا دیگران نیز کم از کم هم که شده تو را به عنوان مهاجر نه بلکه به عنوان هم میهن و برادر بشناسند.
پس حد و اندازه ات را بشناس!
ادریس خراسانی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است