اشرف‌غنی با کارت قومی وارد بازی می‌شود
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۳۷    ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ کد خبر: 156931 منبع: پرینت

بابای تقلب، برتری‌طلبی و تمامیت‌خواهی با تاکید بر تمرکز قدرت و انحصارگری شکستش را رقم زد.

اشرف‌غنی احمدزی به‌درستی می‌داند، تقسیم ناعادلانه قدرت و انحصار گرایی حکومت‌ها سبب بحران مشروعیت و چهار دهه جدال قومی در کشور می‌باشد، اما با آن‌هم برای به‌دست آوردن حمایت اقوام افغان/پشتون، خلاف اراده جمعی مردم با بلندکردن پرچم نظام ناکام ریاستی وارد کار زار انتخابات می‌شود.

تجربه دولت‌داری در افغانستان نشان داده است، رژیم‌های قومی و انحصارگر محکوم به شکست اند.
قرار است تکت انتخاباتی آقای غنی در هفته جاری رسما ثبت نام کند.

فهیم فطرت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اشرف غنی
کارت قومی
نظرات بینندگان:

>>>   کوچی ها پاکستان با عث خطر عظیم ناهنجاری های اجتماعی در افغانستان
امدن کوچی ها از آن طرف مرز دیورند با عث نا هنجاری های اجتماعی در کشور ما و آفات طبیعی خطر ناک سر طان زا در جامعه افغانستان !
اولیت استراتژی اشرف غنی کاشتن تخم تفرقه و اسکان کوچیان پاکستان است، آمدن کوچی ها پاکستان با عث خطر عظیم ناهنجاری های اجتماعی در جغرافیا افغانستان . آمدن کوچی هم به اساس پلان شوم استعمار کهن برای ایجاد تشدید و گسترش بحران سیاسی ، قومی و زبانی در افغانستان بمنظور قتل و قتال ملت ما است.
اقوام کوچی رمه دار آن طرف مرز دیورند با تطبیق نظام نامه امان الله خان در فصل بهار به چراگاه های افغانسان از بیرون مرز دیورند می آیند, آنها دارای زمین و خانه ای نیستند و «چادرنشین » غژدی نیسن اند. و کوچی در ایام تابستان برای استفاده از علف خوش خوار ما به چراگاه های مناطق کو هستانی افغانستان بطور مؤقت به همرای گله بز , رمه گوسفند, گله گاو , شتر ,اسپ از داخل دره ها و باغستان شاداب منطقه به مناطق چراگاه های مرتفع نیزدیک یخچال های طبیعی منابع آبی کشورما کوچ مي نمایند.
این سیستم چرای عنعنوی مفرط و غیر علمی کوچی ها در واحد های چراگاهی افغانستان از طرف ک آنها ها از عدم کنترول دولت های قبیله معمول بوده که باعث پایمال حاصلات مردم بی دفاع و جنگلات کشور زیبا ما توسط رمه ای های آنها و در نهایت خطر عظیم نا هنجاری های اجتماعی تخریب فرسایش نباتات و فرسایش خاک در مناطق دشتی وکوهی افغانستان گردید ه است.

بسیاری ازچراگاه های کوهی و دشتی کشور بعلت چرای بی رویه کوچی ها از بی مسولیت دولت نابکار طرف دار قبیله آنها موجب تخریب بیش از حد با بحرانی عمیق مواجه شده اند وادامه ی این روند کشور ما را با مشکلات بسیار خطر ناک از بابت پامال شدن گیاهان توسط رمه کوچی مانند آمدن برف کوچ ها سریع آب شدن یجچالهای طبیعی کشور و در نتجیه باعث روا ناب سیلی بارانها های موسومی سرازیر شدن سیل های مخربه و کم آبی ,طوفان شن های روان و پیامد آن الوده گی بصری محیط زیست در بعضی محالت و خشکسالی پی در پی در سرتاسر افغانستان از عملی ناسلم آنها روبه رو کرده است.

در اثر چرای بی رویه تنوع حیات وحشی , گیاهان دچار مشکالات بیشتر می شود و با انقاض روبر خوا هد شد. برای کمک این مطلب قوانین برای حمایت ازحیات پوشش گیاهی باید تصویب به اجرا در اید تا گیاهان و جانوران بومی بتوانند دوباره زندگی خود را بازیابند. چرای بی رویه کوچی ها یک از دالیل سرزمین های تخریب شده ای کاهش پوشش گیاهی از دید گاه دانش محیط زیست می باشد.

واین نوع چرای بی مسولیت طبیعت زیبای شاداب کشور ما را لکد مال و خاک آلوکرده ساخته اند. ترمیم پوشش گیاهی تخریب شده از طرف کوچی ها در شیب ها ی تند تپه ها و دامنه کوه ها مشکل و تقریبا غیر ممکن است و به ارزش ملیار دار آسیب رسانده و می رساند . رعایت فصل چرا و آماده گی چراگاه جهت استفاده از چرا گاه ها از دید دانش محیط زیستی الاقل یک ماه بعد از آب شدن برف ها ویا از اولین بارنده گی در منطقه تا موقع ای که گیاهان به ارتفاع 21 سانتی نرسیده اند آغاز چرا غیر علمی و غلط از طرف دانشمدان محیط زیست گفته شده است. چرای غیر داشتن تقویم چارواها در بلندی و ارتفاعات چراگاه ها باعث از بین رفتن پوشش گیاه وبدون رشد ونمو گیا در سالهای آینده و هم موجیب اصلی تخریب منابع طبیعی هیمن چرا بی تقویم می شود و نیز از جمله عوامل تهدید کنند اکوسیتم کوهستانی است و پیامد آن آمدن طغیان دریا ها از اثر برف کوچ , فرسایش آب ,خاک و سیلاب های ویرانگری را به بار آورده و می آورد.
هوطنان مهن دوست نمونه ای خطر عظیم ناهنجاری های اجتماعی از طرف کوچی در بهسود ، در دایمراد
حجرستان ناور غزنی ، خاواک پنچشیر ،دشت شیواه ، بدخشان ، دشت برچی قندوز و این آفات طبیعی خطر ناک اجتماعی در جامعه افغانستان به نسبت تهيه و تحقق راهبرد اشرف غنی کوچی و تعصب آمیز هم تبار آن ثواب الدين مخكش کوچی معاون پيشين اداره امور، و بر خورد دوگانه وي در برابر ساير اقوام بومي كشور در امورات رسمي بخصوص در اداره امور اقاي مخكش از سوي ارگ جهت تحقيقات بيشتر به داد ستاني معرفي نه گرديد. تیم فاشیستی غنی کوچی ابو جعل در ناحیه بگرام ولایت پروان به توزیع شناسنامه افغان را به کوچی های پاکستان جواز توزیع آن به مدیریت ثبت احوال نفوس صادر کرد است .
از نظر اکثریت آگا هان قلم بدست ميبايست مغز تعصب افغانستان يعني اقاي غني احمد زی مورد باز پرس واستجواب ملت افغانستان و نهاد هاي بين المللي حقوق بشر و ساير نهاد هاي معتبر قرار گيرد.
اشرف غنی احمدزی مامور انجام تجزیه‌ی این سرزمین است اگر چنین نباشد هیچ آدم ملی‌ گرا، عاقل و مهین دوست دست به اعمالی نمی‌ زند که سبب ساز نارضایتی مردم تا سرحد برافراشتن پرچم‌ های قومی و جدایی طلبی شوند.

>>>   اشرف غنی کاری خوبی نکرده که مردم بوی دوباره اعتماد کنند حتا که اکثریت پشتون ها مخالفات شانرا با اشرف غنی بحیث ریس جمهور از قبل بار بار توسط نمایندگان شان ابراز کرده اند اگر خود را به هر کارت کانیدید کنند ناکام است ناکام.

>>>   اقای فطرت تکت قومی در جوامع داری عقل وشعور محکوم به شکست است٫نه در جامعه ما.
عاقل

>>>   سگ زرد برادر شغال است.
باز هم نسبي اشرفو بهتر است، لااقل نه حزب مسلح دارد ، نه مال و زمين و زن كس را غصب نموده و يك اندازه تعليم و تجربه هم دارد.

>>>   افغانستان مربوط ملت افغان است اگر از هر ملیتی باشد و حکومت های مردم افغانستان دایم مردمی بوده. ‌است ‌ریس جمهور آینده ما نیز محترم داکتر غنی خواهد بود و ملت افغان به تبلیغات این یک مشت کولی های بی وطن که حالا در گردن ملت افغان افتیده هیچ تاثیرات نخواهد داشت ما بدون اشرف غنی دیگر هیچ کسی را و هیچ دزدی را بنام ریس جمهور نمیشناسیم و نه خواهیم شناخت

>>>   افغانستان متصوص افغان ها نیست بلکه مخصوص همه اقوام افغانستان منجمله تاجیک افغان هزاره ازبک بلوچ ترکمن پشه ای نورستانی و... میباشد درگر دوران افغانملتی ها تمام شده است مردم ما بیدار شده اند و نمیگزارد هویت اقوام ما توسط اوغان ها دزدانده شود ما تاجیکها از برای خود فرهنگ و نام و نشان و افتخارات و شاعران و بزرگان و دانشمندان داریم که بیش از هزارها سال تاریخ داریم اما شما پشتونها نهایت تاریختان مربوط به سیصد سال قبل میشود که وارد خراسان و کابلستان ما شدید. تو افغان باشد منحیث یک افغان برای من محترم هستی اما من افغانستانی را قبولدار میشوم خراسانی را هم قبولدار میشوم ولی هرگز نمیگزارم قبل از هر چیز مسلمانی را قبولدار شدم اما هرگز نمیگزارم هویت من دزدیده شود و افغانیت تو کنا اسلامییت ما باشد اسلام دین بزرگ است که صدها اقوام مسلمان بیش از یک و نیم ملیار مسلمان را شامل میشود کسی که نام قوم و قبیله خود را کنار اسلامیت قرار میدهد خوب است کمی شرم کند.

>>>   اوغان یا افغان هیچ فرقی باهم ندارند و هردو یعنی پشتون۰
اوغان یا افغان همان اپگان یا پتهان است که همه نامهائی هستند که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکردند و میکنند در حالیکه خود پشتونها به خود پختون یا پشتون مینامند۰
ما اوغان نیستیم۰ افغان یا افغان یعنی پشتون و من را خداوند پشتون هست نکرده است۰ اکثریت مردم کشور اوغان نیستند۰
ما نه هویت خود را بر دیگران تحمیل میکنیم و نه هم میگذاریم دیگران هویت خود را به هر بهانه که شده بر ما تحمیل کنند۰

>>>   هر رهبر غیراوغان که باز هم معاونیت این فاشیست های اوغان چون غنی کوچی یا اتمر خائن را قبول کند دیگر نزد ما مرده۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است