آیا در بحرانی دیگر قربانی روسیه و آمریکا می شویم؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۲    ۱۳۹۷/۶/۲ کد خبر: 154030 منبع: پرینت

اختلاف نظر روسیه و آمریکا در مورد منازعه افغانستان باعث پیچیدگی بیشتر و تعمیق بحران می گردد!

موجودیت گروهی تروریستی داعش یا به شکل خیالی و یا هم به شکل حقیقی در افغانستان و چگونگی نقل، انتقال و تجهیز آن ها توسط هلیکوپتر های ناشناس و به خصوص نجات جان آنها توسط دولت افغانستان در ولایت جوزجان کشور های منطقه از جمله ازبکستان و روسیه را واداشته است که میان بد و بدتر یکی را انتخاب نمایند، واضح است که آن ها طالبان را نسبت به داعش ترجیح می دهند، چون طالبان از آدرس معلوم و صاحب امتیاز مشخص که پاکستان باشد برخوردار اند، از همین جهت است که روسیه اعلام کرده است که ماه آینده میزبان گفتگوی خواهد بود که در آن در حدود دوازده کشور به شمول هیات طالبان اشتراک می کنند.

اما امروز وزارت خارجه افغانستان طی اعلامیه گفته است که در گفتگوی مسکو اشتراک نمی کنند، از قرینه معلوم می گردد که آمریکایی ها اجازه شرکت برای افغانستان در این جلسه را نداده اند، چون رابطه میان آمریکا و روسیه در بدترین حالت خود قرار دارد.

از جانب دیگر آمریکا می خواهد حل مساله افغانستان در محور آمریکایی و عربی صورت گیرد و صاحب امتیاز طالبان از پاکستان به کشورهای ثروتمند عربی انتقال یابد همانگونه که دولت افغانستان بیش از حد به کشور های ثروتمند عربی نزدیک گردیده است.
آنچه واضح است این است که حل منازعه افغانستان بدون هماهنگی و همکاری آمریکا و روسیه بعید به نظر می رسد و مردم افغانستان بیشتر قربانی بازی های رقابتی کشور های منطقه و جهان می گردد.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حسن علی
روسیه
نظرات بینندگان:

>>>   با دخالت روسیه در افغانستان بمعنی انست که قاتل پیش ورثه برود و بگوید بگیر قرض بابیته تجاوز روس ها بخاک ما و قتل و کشتار بی رحمانه انها هنوز فراموش مردم ما بخصوص اولاد ها و اقارب قربانیانی که عساکر روسی پدران شانرا بشهادت رسانده و اولاد های انها را در خورد سنی یتیم و مادران شانرا بیوه کرده بودند و از جانب دیگر روس ها با اینکار شان که نوع از همکاری ها بدشمنان کشور و مردم ما است احساسات مردم ما را در مقابل روس ها تحریک میکنند بفکر ان میگردند که روسیه میخواهند که با همکاری با ترورستان طالبان و از طریق انها قصد شکست شانرا از مردم مجاهد ما بگیرند امابا همکاری نظامی و سیاسی شان از ترورستان طالبان بار دیگر اشتباه بزرگ را مرتکب میگردند واینبار قسمت باقی مانده از قلمرو خود را از دست خواهند داد و همچنان ترورستان طالبان که سر شان زیر پای ویخن پاکستان است خدمتگار به روسیه نخواهند شد و با رفت و امد شان بخاک روسیه خاک روسیه را هم نا رام و نا امن خواهند کردند .

>>>   خاطر جمع باشيد كه باز هم قرباني خواهيم شد، هنوذ وقت است بيائيد كه أجنت هاي أمريكا و روسيه را يا زنده يا مرده از افغانستان بكشيم، و يا اينكه مردانه وار فرار را بر قرار ترجيح دهيم.

>>>   در اوج بحران اقتصادی جبهه مقاومت شیرخان فرنود با کمک مالی شخصی سه لگ دالر، کشور را از سقوط در برابر طالب و پاکستان نجات داد!
وقتی خبر وفات حاجی صاحب شیر خان فرنود راشنیدم سخت اندوهگین شدم و بیاد خاطراتی که در آن شرایط یعنی زمان مقاومت فداکاری نموده بود افتادم ، اوضاع اقتصادی تمام جبهات درحالت بحرانی قرار داشت.

آمر صاحب شهید بسیار به تشویش بود ، به جمشید گفت : به احمد ولی زنگ بزن وقتی همرای شان صحبت کرد همه صحبت در مورد مشکلات مالی بود که جبهات از یک ماه بدل اعاشه نگرفته بودن درشمال کابل اعاشه خشک توزیع می شد آنرا قرضه برای یک ماه تهیه نموده بودیم وقتی ازصحبت با احمد ولی فارغ شد آهی کشید بدون آنکه حرفی بگوید ؛ من گفتم آمرصاحب چیزی شده ؟
گفت : نی بعد از دو دقیقه درحالیکه بر بالشت تکیه کرده بود به آسمان آبی رنگ به ستاره های درخشان نگاه میکرد ؛روی بطرف من کرد وگفت رحیم خان مشکلات چطور شود ؟
من گفتم : این مقدار پول که مشکلات ماراحل کند نمیدانم ! بعد از لحظ یادم آمد که حاجی ذبیح شیخانی یکی ازتجاران مشهور ما در دبی است به آمرصاحب گفتم یک نفر بیادم آمد گفت : کی هست !
گفتم : حاجی ذبیح به جمشید گفت عاجل حاجی ذبیح را پیدا کن ؛ چون خداوند کار ساز شد حاجی صاحب پیدا شد .
آمر صاحب گفت : هرطور میشود بما پول قرض پیدا کن ، مشکلات را برش تشریع کرد .
درست بیاد ندارم شاید یک ساعت بعد حاجی ذبیح به جمشید زنگ زد که چارلگ دالر پیدا کردم وقتی جناب آمرصاحب خبر شد خیلی خرسند شد .
حاجی ذبیح که درچنین شرایط سخت که امید پنجاه هزار دالر را نداشتیم چارلگ پیدا کرده بود امر صاحب از حاجی ذبیح بسیار تشکری کرد برایش آفرین گفت و گفت : بگو این اندازه پول را از کجا کردی حاجی ذبیح گفت:
یکی از تجاران مشهور از برادران قندز بنام حاجی شیر خان فرنود لطف کرده است همین که مشکلات را برایشان ازصحبت شما که با من حکایت کردین باز گو کردم وی گفت هرآنچه در توان داریم فدای آمرصاحب ، آمرصاحب به حاجی ذبیح گفت نمبر حاجی شیر خان فرنود را به جمشید بدهید تا از همکاری شان تشکری کنم ، همین بود که طالبان در تالقان شکست خوردند.
یکماه بدل اعاشه جبهات ماورائ کوکچه را که جنرال محیب الله خان مسئولیت آنرا داشت برایش اجرا کردم ؛ بعدا به بدخشان پول روان کردم تا اینکه پول دولت آمد مشکلات تاحدی مرفوع شد خبر مرگ فرنود صاحب برمن ناگوار بود خیلی اندوهگین شدم کسی ازحق دفاع او نکرد بیچاره قربانی خوبی های خود شد اگر نه همه میدانند که سبب بحران کابل بانگ حاکمان قدرت بودن من این مطلب رابخاطری نوشتم تاجوانان بدانند که درگذشته و روز های دشوار چه حادثات صورت گرفته بود و شیر خان چه جوانمردی کرده بود خداوند آقا فرنود را غریق رحمت اش کند ، جنت جایش باشد وقتی من را غیرقانونی به پلچرخی آوردن میخواستم در بلاکی که ایشان زندانی بودند بروم متاسفانه جای نبود چند باری که دیدمش فقط برش گفتم ماشما جز صبرخدا چاره ای نداریم.
"حاجی عبدالرحیم "
پانوشت: یاران مسعود سخت نامردن، برای آزادی فرنود سکوت کردن و او را در چنگال توطئه رها کردند.
سعیدی

>>>   Zahir Ariaie
در جنگ افغانستان هم افراد طالب و هم سربازان دولت تلف ميشوند. طالبان با تلفات كه داده اند خود را يك طرف مهم قضيه مطرح و حتى احتمال اشتراك شان در قدرت روز به روز بيشتر ميشود. اما در طرف دولت هرچه تلفات داريم نتيجه ان تحكيم پايه هاى ظلم و استبداد نظامند ميشود. تاجيكان هر روز قربانى طرف دولت اند اگر اين تلفات با هدف مطرح سازى خواست خود شان ميبود اين خون ها به هدر نمى رفت. تاجيك براى دفاع از خود و روايت عدالت طلبانه خود قربانى نمى شود بلكه براى تحكيم استبداد زير نام دموكراسى تلف ميشود. چيگونه ميتوان قضيه را معكوس كرد؟ رهبرى!

>>>   قدرت های برزگ منطقه و جهان از بدو پیدایش کره زمین همیشه ملت های مظلوم را مورد تاخت و تاز قرار داده اند. اینبار هم همچو قدرت های بخاطر بدست آوردن اهداف شوم و فرومایه شاه از هیچ نوع ظلم و بربریت دریغ نخواهند ورزید. اینجا کلمه انسانیت و حقوق بشر فقط مفهوم میان خالی داشته و برای فریب اذهان عامه بکار برده میشود. از الله ج میخواهم که تمام این قدرت های منفور جهان نیست و نابود گردد. آمین!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است