شاه شجاع امریکایی و استقلال افغانستان
خراسان هویت، فرهنگ و تمامیت ارضی خود را در نتیجه وطن فروشی و خیانت های گروه های قبیلوی خاص و سرداران تازه بدوران رسیده از دست داد و در زیر نام افغان و افغانستان به بد نام ترین کشور در جهان شهرت پیدا کرد 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۵۲    ۱۳۹۷/۵/۲۹ کد خبر: 153972 منبع: پرینت

باید گفت تجلیل از یک استقلال برباد رفته در اوایل قرن بیست برای گرامیداشت از فداکاری ها، قهرمانی ها و آزادی خواهان کشور در هر شرایط حتا در شرایط اشغال امروزی هم بی ارزش نیست.

با‌تاسف تجلیل از استرداد استقلال کشور از استعمار انگلیس بیشتر با انگیزه برتری طلبی قبیلوی و بازخوانی روایت های کاذب توسط ارگ صورت می گیرد. در نتیجه داعیه استقلال طلبی و فداکاری های آزادیخواهان زیر سیاست برتری جویی حاکم کم رنگ شده و بسیاری ها به استقلال کشور در شرایط اشغال قدرت های خارجی به دیده شک می نگرند.

در این شکی نیست، که امان الله با اتکا و به همت فداکاری های آزادیخواهان در اوایل قرن بیست نقش کلیدی در استرداد استقلال بازی نمود. حالانکه او بحیث شهزاده دست پرورده درباری بود، که پدر و پدر بزرگش در سایه قدرت نظامی و مالی استعمار انگلیس به سکوی قدرت افغانستان نشسته بودند.

یکی از انگیزه های اصلی تجلیل از استقلال توسط ارگ، زنده کردن نام امان الله بحیث ناجی استقلال کشور و تجدد طلبی او است. چنانچه غنی در ماه های اخیر بیشتر حرف از "فصل های ناتمام امان الله" می زند. این در حالی است که در پرتو خود شناسی و آگاهی مردم از تاریخ واقعی کشور چهره اصلی امان الله برخلاف تاریخ رسمی کشور بیشتر نمایان شده است.

برای اسلام گریان او یک ملحد بیش نیست. اما برای عدالت طلبان او یک مستبد و قوم گرا است، که در تحت تاثیر افکار برتری طلبی محمود طرزی اساس پروژه افغان سازی را در تحت نام تجدد طلبی گذاشت. او اولین کسی است، که بطور رسمی و قانونمند تحت نام نظامنامه ناقلین جابجایی قبایل کوچی در مناطق مردم بومی شمالی و شمال را براه انداخت.

این در حالی است که روشنفکران چپ و ناسیونالیست ها در تاریخ رسمی از او بحیث یک فرشته تجدد طلب و آزادی خواه معرفی کرده‌اند و کارنامه های فاجعه آفرین او را پنهان نموده اند.
تاریخ رسمی کشور بر اساس ۱۰ روایت و بیش از ۱۰۰ دروغ بزرگ پرداخته شده است.

جنگ های میهنی و آزادیبخش در برابر استعمار کلاسیک و بازی بزرگ قرن ۱۹ در زیر روایت های کاذب بد ترین خیانت و جفا در تاریخ شده است. بسیاری وطنفروشان و خاینان از یک قوم خاص بحیث بابا ها، انا ها ، غازیان، سپهسالاران و سرداران معرفی شده اند. برخلاف بهترین قهرمانان، مجاهدان، غازیان، سپهسالاران و سیاستمداران اقوام دیگر حذف تاریخ سیاسی شده اند و یا بحیث دزد، رهزن و غلام استعمار معرفی شده اند.

با تاسف خراسان هویت، فرهنگ و تمامیت ارضی خود را در نتیجه وطن فروشی و خیانت های گروه های قبیلوی خاص و سرداران تازه بدوران رسیده از دست داد و در زیر نام افغان و افغانستان به بد نام ترین کشور در جهان شهرت پیدا کرد.
فاجعه ای که امروز در افغانستان جریان دارد قبل از همه محصول همین روایت ها، دروغهای بزرگ و جعل تاریخ رسمی کشور است.

امروز در قرن بیست و یکم در عصر انقلاب اطلاعاتی تلاش صورت می گیرد، که روایت های رو به زوال و تاریخ زده را در سایه پول، قدرت نظامی و سیاسی بیش از چهل کشور جهان باز سازی و باز خوانی کنند.

به باور این قلم هر قدر بیشتر تلاش بازسازی روایت های کاذب و جعلی شود، به همان اندازه با چالش و مقاومت های شدی روبرو خواهند شد. بیش از این نمی توان چرخه قدرت را بر عراده های دروغین و ورشکسته به حرکت در آورد.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شاه شجاع
آمریکا
استقلال
نظرات بینندگان:

>>>   اول ؛ شما قلم تررا از شاه شجاع گپ میزنین ، همه تان از خائین ترین خائین بدتر هستین ، یکبار آئینه را پیش روی بگیرید بعد چهره خائین و وطن ستیز برای تان نمایان میشود .
دوم ؛ شماها در زمان شاه شجاع در افغانستان نبودید بلکه در بخارای مفلوک بسر میبرید .

>>>   اصلن مردم قیام کردند فداکاری نمودند شهید دادند استقلال را بدسشهت آوردند درین جنگ هیچ یک شهزاده ها ویا شاهان شهید نشده چون امانالله خان پادشاه بود بنام ایشان ختم شد.درقومگرایی شان شک نیست گرچه فارسی صحبت میکردند میگفت افغانی صحبت کرده نمیتوتنم وترجمان دارم که به افغانی ترجمه نماید.قرار جریده شمس النهار وقت وقتیکه به قندهار سفر رسمی نموده بودند گفت مرا ببخشید فارسی صحبت کرده نمیتوانئ ترجمان من ازفارسی به افغانی ترجمه میکند.همچنان نظامنامه ناقلین قطغن سال های 1303 و1302 که مردم جنوبی ومشرقی را به شمال اسکان داد تا آنوقت مردم اصلی سمت شمال تاجیک ,ازبک ,هزاره,ایماق,قزلباش ترکمن وغیره بودند.پس دیگر ملیت های غیرپشتون را مهاجر گفته نمیتوانیم بومی بودند.یکبار نظام نامه ناقلین قطغن را مطالعه کنید حقایق روشن است.مردم اصلی آنرا یا فرار یاتبعید نمدند.بازهم بتاریخ مراجعه کنید حقایق را بادشنام کتمان نکنید.

>>>   شما قلم یاد تان رفته که از شاشجای ثانی یا شاشجاع روسی ببرک کارمل دائم دفاع میکردید ، وقتیکه در حزب دیموکراتیک شخص پیدا شد که به ضد روسها قد علم کند شما قلم ها به بهانه پشتونزم و ستمی رفتید و بضد داکتر نجیب الله کودتاه کرده مردم را بخاک و خون کشاندید ولی هیچ وقت خراسان بزرگ را نیاوردید ، بس است تقرقه اندازی هارون جان امیرزاده .
افغان بی وطن از دنمارک.

>>>   جنگ با امان الله خان و استقلال ، جنگی احمقانه و بی ریشه ایست. در افغانستان اگر یک زعیم ملی ، وجود داشته باشد، همان امان الله خان است که خواست مثل اتاتورک،این وطن را از چنگال اژدهای هفت سر خرافات مذهبی و سنتی، آزاد سازد؛ اما مزدورانی چون مجددی ها و ... مانع این نهضت ملی شدند!
در افغانستان در برابر امان الله، ودر ایران در مقابل محمد مصدق ، جنگ قلمی و نفرت پراکنی، تف سر بالایی است که می افتد به ریش خود شخص.
آقای امیر زاده ، نتیجهء « جمعیت» بازی،« وحدت بازی» و قوماندان سالاری چیست؟ بگویم:

شرق ، داعش ، پادشاهی میکند ، آسوده حال
غرب، طالب ، باج می گیرد زمردان شما
یک طرف، سیاف ، دعوای خلافت میکند
کرد کرزی هم به نام خویش، میدان شما!

>>>   کلگی تاریخ افغانستان جعلیات و مزخرفات است. پشتون ها ان قسم شعور نداشتند که این قسم دروغ ها را بگویند. این جعلیات و دروغ ها همه از آدرس انگلیس ملعون است. انگلیس ها استاد دروغگویی و استاد مقامات ارگ بوده و استند. شگ نکن.

>>>   یک تفاوت فرهنگی در این زمینه اوجود دارد که : زمانیکه این خطه آسیا به نام خراسان نامیدهشد هزاران دانشمند شاعر و نوسند از ان برخواستند که تا امروز بسار مردم به آنها افتخار میکنند مثال خوب درزمینه دوره سلاطین غزنوی میباشد اما زمانیکه به اسم افغانستان را بخود گرفت دیگر از علما و شعاران و نوسندگان خبری نبود جز جنگ برادرکشی و کورکردن چیز دیگر به ارمغان نه داشته است

>>>   شاه شجاع لقب قبلی شاه غنی بود امروز با برادران دینی اش یعنی طالبان با گلبدین راکتیار دعوا بر لقب قصاب کابل دارد
البته غنی پیشتر است زیرا وی لقب قصاب تمام کشور را دارد

>>>   هارون جان از خانواده من دو برادر بنام رسول خان و اشرف خان که اجداد من است در جنگ میوند به شهادت رسیدند روح شان شاد وتو فعِلآ در خاک همان انگلیس خبیث زندگی میکنید اگر تو بجای من مببودی در مقابل مطلب فوقالذکر شما چی مبنوشتید. جبر تاریخ بگویم یا جای افتخار که پشتونها در آن مناطق سرحدات کشور قرار دارد که از آن طرف در سالهای متمادی انگلیس تجاوز کرده واولین قربانی و فداکاری پشتونها داده واکنون هم مبدهند. تجاوز که از سرحدات شمال صورت گرفت اولین مقاومت در مناطق پشتون نشین شروع وآغاژ شد وبعدا همه ملیت های شریف افعانستان در دفاع از وطن شرکت کردند.

>>>   حنظله»»»امان الله خان تاجی استقلال افغانستان است و یکی از شاهان ترقی پرور و بانی افغانستان مدرن است . شما اگر اینقدر همت دارید کمر همت ببندید و کشور را از کثافات طالب و داعش پاک کنید ، کارمل به مثابه امان الله خان مرد آزادی دوست بود او عاشق پیشرفت کشور و تساوی حقوق ملیت ها بود ، در افغانستان آنهمه است که هر بار یک انسان خیراند یش و مترقی در رهبری کشور قرار می‌گیرد به یک بهانه و توطیه نابود می‌شود امان الله خان و کارمل هردو به همین سرنوشت دچار شدند و افغانستان سال‌های عقب رانده شد و افراد بی سرو پا قد علم کردند ، در مورد بر نامه مترقی امان الله خان صد ها اثر در جهان وجود دارد ولی عده ای از ما خایینانه بر ضد آن قرار میگیرند صرف اینکه امیر امان الله ا. قوم پشتون است اگر تاجیک میبود یا مغل تا سرحد پرستش اورا دوست میداشتند و در مورد کارمل و برنامه های مترقی ان یک جلد کتاب توسط یک مولف امریکایی چاپ شده است و نام کتاب Red flag on Afghanistan با مطالعه این کتاب دوستان در خواهند یافت که میان شاه شجاع و کارمل تا چه سرحد فاصله است و هم بهتر است ما به اساسات حقوق بین الدول و امور بین المللی خود را آشنا سازیم و هم از میثاق ها و قرارداد ها فیمابین دولت ها و محتویات آن با خبر باشیم تا مسایل را درست ارزیابی کنیم باز هم روز استقلال افغانستان را به تمام هموطنان تبریک میگویم.

>>>   بلی یک وقت شاه شجاع انگلیس بود, بعداً شاه شجاع روسی شد, حال شاه شجاع امریکایی است ممکن به بعقیبش شاه شجاع چینایی عرض اندام کند بناً مردم بیچاره افغانستان همیشه دچار همچو یک مرض مهلک و خطرناک و درمان نا پذیر استند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است