غنی و کرزی می خواهند با طالبان یکجا شوند
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۰    ۱۳۹۷/۵/۲۳ کد خبر: 153740 منبع: پرینت

من امیدی به برقراری صلح در آینده ی قابل پیش بینی ندارم. بحیث یک کارشناس ده ها دلیل برای جنگ می بینم و نشانه های زیاد و موثری برای صلح نمی بینم.

جنگ در افغانستان چهل ساله شد ختم این جنگ ممکن است افغانستان را وارد عرصه ی کاملا تازه کند ممکن است نیروهای وحشت در نهایت پیروز گردد و در نتیجه فاصله این مردم باز هم از قافله ی بشری بیشتر گردد ممکن است آنها شکست بخورند و افغانستان گام های سریع در جهت توسعه و پیشرفت بردارد.

این جنگ، جنگ مقاومت است به این معنی که کدام طرف دوام می آورد و تاب می آورد و ضربات را تحمل می تواند. این جنگ خیلی پر تلفات و شدید نیست در سال حدود ده هزار نفر کشته می شوند؛ زیاد نیست اما مدیریت جنگ تنها مدیریت نظامیان نیست مهمتر از آن مدیریت جامعه است. هم طالبان به اندازه کافی آدم برای مردن استخدام کرده می تواند و هم حکومت کابل. روزی که یک طرف توان یافتن سرباز و جنگجو را از دست دهد او میدان را باخته است ضربات نهایی و تعیین کننده ضربات نظامی نخواهد بود اشاره کردم که ضربات نظامی وجود ندارد ضربات کمر شکن می تواند ناشی از: یاس، بی تفاوتی حامیان و بی روحیه شدن جنگجویان باشد.

من طرفدار ضربات مهلک بر طالبان بخصوص رهبران طالب بودم تا جنگ سریع تر ختم گردد اما پشتون های حکومت این نظر را نمی پذیرفتند وقتی از وظیفه ی خود در ریاست جمهوری استعفا کردم حدود یک سال بعد باز هم قرار شد اینبار در شورای امنیت ملی بجای داکتر داوود یار -به وزارت خارجه منتقل شده بود- بحیث رییس تحقیق و نظارت بروم.

محمود کرزی به من گفت: دیشب در مورد کار خودت در خانه ی رییس صاحب فیصله شد. جای یار می روی. معاشت چهار هزار دالر همان معاش داکتر یار. برو با شیدا آبدالی -معاون داکتر سپنتا بود- صحبت کن فردا.

فردا به شورای امنیت رفتم آبدالی گفت: یک مقاله بنویس در مورد صلح با طالبان به زبان انگلیسی. چه راهکار پیشنهاد می کنی؟ نوشتم و همین مطلب فوق را تاکید کرد: ضربات سنگین بر طالب مقرری ام نشد گفته بودند رسولی انقلابگری کرد.

واقعیت این بود که محتوای نوشته به مذاق شان خوش نیامده بود. کرزی هم مانند غنی خواهان حفظ قدرت طالبان بود آنها نمی خواستند طالبان شکست بخورند می خواستند با حکومت یکجا شوند اما این را طالبان نمی خواست و نمی خواهد.

جعفر رسولی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنگ
طالبان
مردم
کرزی
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   Haroon Amirzada
جنگ غزنی، نبرد میان دو فرهنگ آشتی ناپذیر است
جنگ غزنی، جنگ چند نفر طالب وحشی زیر فرمان آی اس آی نیست.
این جنگ بخاطر "آیس کریم" هم نیست.
پس این جنگ بخاطر چیست؟
این جنگ قدرت نمائی فاشیزم حاکم در ارگ کابل است، که مدیریت سوختن غزنی، یکی از گهواره های تمدنی خراسان بزرگ را در دست دارد. این جنگ، جنگ عقده حقارت و انتقام از فرهنگ های والا و انسانی است.
اما این جنگ، نخستین و آخرین جنگ عقده حقارت یک فرهنگ روانی و خشن نیست. این جنگ تداوم جنگ سه قرنه است، که از یک طرف میان فرزندان وحشی سلیمان اوغان و از طرف دیگر مدافعین فرزندان کوه پایه های هندوکش، نمادی از یک تمدن بزرگ و پر افتخار جریان دارد.
در نتیجه این جنگ های خانمانسوز خراسان بزرگ همه هست و بود، نام و نشان خود را از دست داد و در زیر نام اوغان و افغانستان در اشغال این و آن قدرت تجاوز گر خارجی افتاد. در حال حاضر این کشور در اشغال بیش از ۴۰ کشور جهان قرار دارد.
آتش این جنگ خانمانسوز محدود به غزنی نخواهد ماند، دیر و یا زود به کابل، هرات و یا بلخ خواهد رسید و در آتش عقده حقارت و انتقام محمد گل مومند طوریکه بار ها سوخت باری دیگر هم خواهند سوخت.

>>>   Parwani
والی غزنی را با اعزاز بر می گردانند
والی صاحب منتظر تصرف دوباره شهر توسط نیروی های امنیتی هستند تا برگردند و بر خاکدان های پر از خاکستر شهر غزنی حکم برانند.
گفته میشود که ایشان در روز های نخست حمله بر شهر غزنی کابل تشریف آورده بودند.
وقتی رهبری حکومت و رهبری نیرو های امنیتی خجالت و نادم نباشند والی صاحب چرا احساس مسوولیت کنند.

>>>   Abdul Hai Khurasani
انتخابات پارلمانی و دو گفتمان ،افغانیسم قومی و خراسان خواهی فراقومی و تمدنی.
رئیس حکومت وحدت ملی در همایش روز جوانان گفت:
«اینجا کشور افغان و اسلام است».
این سخنرانی در روز ماتم غزنین چنان شرم آور و ننگین بود که حتی خود اشرف غنی هم از باز نشر ویدیوی آن در صفحه ارگ پرهیز نمود.
این گفتمان فاشیسم از عصر امیرعبدالرحمن خان است که هویت افغانی را به قرائت رسمی و دین پیوند زده است.
در برابر این گفتمان،گفتمان فراقومی و انسانی یی خراسان می باشد:
که اینجا سرزمین خراسان و انسانیت است و کاخ بلند قرائت تفکر خراسانی نمادی از معنویت،اخلاق ،خرد(عقل) و انسانیت می باشد و این سرزمین برای تمام انسان‌هاست.
با توجه به این دو گفتمان؛ مردم ما باید از میان کاندیدای پارلمان نزدیکترین چهره ها را انتخاب نمایند.
اگر مردم توانستند؛ ار سد فاشیسم،مافیا، فاسدان ،تاراجگران و آقا زاده های معلوم الحال گذشتند،به یقین می توان گفت: که روزنهٔ روشنی را در افق خراسان می توان دید .
به تمام مافیای فاسد و لندکروزر سواران تاراجگر و اوباش مشرب و حواریون آنها، نه بگویید تا پارلمان از شر فاسدان رهایی یابد.

>>>   خیانت کرزی در حق ملت و بنفع ترورستان طالبان را کسی پنهان کرده نمیتواند اما اگر خیانت هم کرده نه بهاندازه خیانت و جنایت بیشمار پی در پی اشرف غنی احمدزی عوام فریب خدا ناترس خیانت و جنایتی را که غنی احمدزی در حق این ملت و کشور کرده و دروغ های کلانی که بمردم گفته و دشمنی که با سایر مردم کشور ما به جز قوم غلجایی خودش نموده در هیچ گوشه از جهان ریس جمهور انکشور ولو بهر شکلی که به چوکی ریاست جمهوری دست یافته نکرده که اشرف غنی فاشیست بی دین خاین به ملت و وطن انجام داده است .

>>>   کرزی وغنی خودشان طالب. داعش.وطنفروش.نماینده انگلیس وامریکا نفاق افکن همه وهمه خیانت وجنايات استند.

>>>   پیام جان‌سوز یک شهروند غزنی
تشکر فراوان از شما آقای ریس جمهور ! که مال،نان و جان صدها سربازان قهرمان وطنم و مردم بیچاره غزنی را با این مدیریت مدیران و مشاورین نخبه و کار کشته تان ازایشان گرفتند واقعا شما قهرمان تاریخ هستین که شهر تمدن جهان اسلام را به خاک و خون کشیدن هدیه شما برای سنایی بزرگ ابوریحان البیرونی بزرگترین هدیه بود که فراموش ما غزنویان نخواهد شد.
دوستان عزیز برای رساندن این پیام مرا همکاری و کمک کنید.
احمد فرید عمری رییس شبکه رادیوتلویزیون غزنویان

>>>   Karim Said Karim
چرا وحشیان طالب بالای مناطق همتباران خود شان چون قندهار، شهرک قاچاقبران عینو مینه، ویا در مرز پاکستان،خوست جنوبی، زادگاه حقانی، هجوم نمی آرند؟
چون هدف شوم، در هم آهنگی کامل با فاشیستان ارگ، محو ملیت های غیر پشتون و نابودی هست و بود اونهاست

>>>   دا محمد تورانیان
به مناسبت غازی بازی‌های ۲۸ اسد!
تاریخ از مرحوم عبدالهادی داوی که مدتی وزیر تجارت شاه‌امان‌الله بود می‌گوید:
امان‌الله پیش از فرار از کابل، با لباس فاخر و عصا در دست خریطه‌های طلا و پول نقد را می‌شمرد که داوی وارد آنجا شد. عبدالهادی داوی که شاه را مشغول شمردن و بسته‌بندی کیسه‌ها دید، با کنایه گفت: اعلی‌حضرتا همانطور که بی‌حساب برای‌تان آمده بی‌حساب هم ببرید.
شاه‌امان‌الله درشب ۱۳جنوری ۱۹۲۹میلادی از سلطنت کنار‌‌‌رفت و زمام امور را به برادر بزرگش عنایت‌الله داد، خودش فردای همان روز ساعت ۹صبح با گرفتن ده‌ملیون (روپیه) پول‌نقد، اسعار خارجی «روسی و انگلیسی» و خریطه‌های پُر از طلا و دگر اشیای بهادار همراه با محمود‌طرزی، صدیق‌چرخی، یعقوب وزیر دربار، عبدالاحد وزیر داخله و شش تن محافظین از گارد‌شاهی سوار به پنج عراده موتر بطرف قندهار فرار‌کرد که پس از آن، تعداد زیادی اراکین دولتی امانی به شاه‌نو «عنایت الله »بیعت‌کردند.
روزنامه تایمز مورخ ۲۴اپریل ۱۹۲۹میلادی‌ نوشت: امان‌الله نقداً مبلغ سی‌هزار پوند استرلنگ طلایی باخود دارد. این‌ مبلغ بر علاوه حسابات پولی او در بانکهای اروپائی‌ست که موصوف در وقت سفر خارجی‌اش درسال ۱۹۲۸میلادی باز کرده است.
پس از فرار شاه‌امان‌الله، بروز جمعه ۱۷جنوری ۱۹۲۹‌میلادی عنایت‌الله «شاهٔ سه روزه»به ساعت یک بعد از ظهر توسط دو طیاره انگلیسی باخانواده، اقاربش، عبدالعزیز و احمد علی به پشاور پرواز کردند. معاش شش ماهه گارد‌شاهی که متشکل از افراد قبیله‌ی خودش بود، پرداخته و مقداری باقیمانده پول و جواهرات بیت‌المال را باخود برد.

>>>   چی کسی شایسته است بانی انقلابی برای رفع مشکل کشور؟
گفته های زهرا فرخنده نادری درعملی پیاده نشد و متفکر روانی دو جهان داکتر بنام اشرف غنی بی برنامه انسان مریض و متعصب کشتی لرزان افغانستان را در طی چهار سال به ساحل کشیده نتوانست. متاسفانه كه غني نه تنها كشور ره نجات داده نتانست بلکه به غرق شدن نزديك اش ساخته است
چی کسی شایسته است ، کشور ما را از عقب ماندگی تاریخی، جهل، فقر و وابستگی، و جنگهایِ خانمان سوزِ بیرون آورد و به جاده‌یِ آسایش و رفاهیت ، وحدت و امنیت رهنمون کند. هموطنان در بسیاری از کشورجهان نشانداده است که سپردن کار به اهل کار آن در جامعه تحول ایجاد می کند .
بنا ؛ زهرا نادري براي كمپاين از اغراق گويي كرد ولی غنى احمد زی و اطرافيان اش مانند يک باند مافياىی يک گروه فاشيستى را در ارگ جمع كرده است و هر روز مصروف توطئه علیه مخالفین سياسى اقوام غیر افغان ، منتقدین و نیروهای است كه به تبار اش ربط ندارند مصروف است و شكى ندارم كه نیم قلب قبیله ای اش با طالبان است و نیم دیگر آن با آمريكای ها و اسرائیل برای بدنام ساختن مردم شریف شجاع افغانستان است .
.
هموطنان نظر به گزارش نهاد های اجتماعی به دلیل بی کفایتی و بیکارگی حكومت ضعیف غنی كه از طریق تلویزیون طلوع به نشر رسيد، ١٦ مليون انسان يعنى بيشتر از نيم شهروندان افغانستان زير خط فقر قرار گرفته اند، كه این آمار برای آگاه هان سیاسی خیلی تكاند هنده است.
قابل يادآوريست كه مافياىی ارگ بجاى اينكه فكرى بخاطر إيجاد فرصت هاى كارى و فراهم آورى لقمه نانى به اين فقرا نمايند، تلاش دارند تا در پهلوى نان شان هويت پنچ هزار سال شان نيز گرفته شود و مردم شریف کشور بى هويت شوند.
ضمناَ با ید بپذیریم که این حکومت مستبد ثابت ساخت که اهل حکومت وسیلست نیست, بجای وفاق، نفاق را در جامعه ترویج مي كند و بجای عدالت استبداد را پايگذاري مي نمايد، بجاي صداقت خيانت را رشد مي دهد، بجاي وطندوستي وطن فروشي را تعليم مي دهد، بجاي ازاد منشي، غلامي را آموزش مي دهد و بجاي اخلاق، بد اخلاقي را مروج مي نمايد فرض است

>>>   Salem Wahdat
بعد از ۱۷ سال بزرگ ترین سود و یا نفع مردم افغانستان از حضور نظامی امریکا در افغانستان و داشتن پیمان استراتژیک افغانستان با ایالات متحده امریکا به نظر تان چی است ؟

>>>   من كه اوغان كتاب سوز و تمدن گريز ميگويم، حقيقت دارد! پس اين را تماشا كنيد!!

>>>   وزرای دفاع وداخله ورییس عمومی امنیت ملی ووالی غزنی باید به میز محاکمه کشانیده شوند.

>>>   Ali Faiq
اكثر آثار باستاني ما را اوغانان(برادران غني، عبدالله و كرزي) در غزني تخريب كرده و همه نبشته هاي اسلامي را نيست و نابود نموده اند!! از خواب بر خيزيد!!

>>>   حبیب الله خان ۹ ماه حکومت کرد و زی ها و زوی های شما ۲۷۰ و اندی.
شما چند سال این ویرانسرا را به پیش بردید که او در ۹ ماه آنرا صد سال به عقب برده باشد؟
فکر نمی کنید که سه روزه تصرف شهر غزنی یکی از نمونه های حکومت ۲۷۰ ساله تان باشد

>>>   غزنی باید می سوخت!
بغداد سوخت ، دمشق سوخت ، این دو شهر مراکز تاریخی تمدن جهانی بودند و غزنی نیز یکی از آن ننگین های تاریخ تمدن جهانی بود .
غزنی باید می سوخت که سوخت !
اما با یک تفاوت که غزنی بدست قبیله وحشت سوخت و ویران شد ، این تاریخ سوزی و تمدن سوزی توسط غلامان استعمار، قبیله وحشت ، غنی احمدزی ، حامد کرزی ، ملاهیبت الله و استانکزی و اتمر
صورت گرفت .
14.08.2018

>>>   Noor
این جانوران دو پای (طالبان) به میمونهای معروف شمپانزه شباهت زیادی دارند، با این تفاوت که میمونهای مذکور بسیار انسانتر از طالبان اند، که وحشی ویرانگر نیستند ؛
این جانوران انسان نما را که استعمار انگلیس در آغاز کار از مغازه ها و اطراف کوههای سلیمان بیرون کشید تا بر مدنیت حوزه خراسان بزرگ بگستراند، تا همه هست و بود تمدن را به ویرانه مبدل سازند، که چنین هم کردند
3
Beheren

>>>   غنی وکرزی وعبد الله و... از روز تولدشان طالب بودند وهستند وخواهند بودذ اگر منظورتان از طالب مزدور اجانب وخدمتگذار بیگانه ها باشد هکه ای ا ینها بودند وهستند واگر میخواهید بگوید اینها با طالب در یک مسیر سیروحرکت مینمایند وبرنامه های اجانب را تطبیق می کنند درین خدمت گراری از همان عنفوان جوانی راه خودرا یافته اند وبا طالب وسایر مزدور ها وغلامها بافته اند نمیدانم طالب چه اضافه دارد که اینها ندارند ویاکدام کمی وکمبودی طالب دارد که اینها تکمیل سازنددر اصل خارجی ها اداره ای هردو طرف را در اختیار وکنترول دارند یکی را نیکتای پوشانیده ودریشی داده ودیکری را به لباس طالب تربیه نموده انها باهم شیر یخ میل میتمایند وبه سر سلامتی همدیگرنعره های زنده باد شیر یخ سر میدهند وکشور ما محکوم و.ملت تباه وسرباز ها وپولبس ما ومالت مظلوم قتل عام میشوند
انا لله وانا الیه راجعون
لالی از ننگرهار

>>>   مسیح خراسانی
کابل:
موتر باربری پولیس ملی روان طرف سرد خانه شفاخانه دو صد بستر پولیس.
یکی از ده ها پروژه ناتمام امان الله و سایر شاه های فراری که غنی طالبزی وعده اجرای آنرا داده بود در حال اجرا است.
شما پدران و مادران بی احساس در ریختن خون فرزندان خویش به نوعی دخیل و سهم دار هستید،خوب میدانید اشرف غنی احمدزی بر سر نادر غدار و گل محمد مهمند بابایش قسم خورده که غیر خودی را با همکاری برادران وحشی طالبش بکشند،شهرهای شان را به آتش بکشند و خانه هایشان را تاراج کنند.
او پدر و مادر مظلوم و روز ندیده لطفآ جگر گوشه خویش را برای دریافت ۷ هزار افغانی و بقای نظام فاشیستی،قوم پرست و فاسد غنی احمدزی و چهار شخص بی پای و دست به پرتگاه مرگ نفرستید،خداوند بزرگ از هر قطره یی خون این شهدا از شماهای روانی،دیوانه و بی پا و دست خفته در ارگ جهنمی حساب میگیرد.

>>>   حالا17 سال از سقوط طالبان میگذرد .و قدرتی دولتی هم در دست همین دونفر .گندیده .از خود راضی.دیوانه.خرکوس. خایه مال.بی شرف .نابکار.یک نفر نیست که از این دونفر انگل بپرسند.هیچ چیزی در زمان شما.تغیر نکرده مردم در افسردگی به سر می برند.17 سال که گذشت سالی کمی نیست.یک از زبان کثیف مغزی متفکر شنیدیم که گفته بود این وضعیت از رژیم های گذشته ارث مانده.گرفتیم که حرف شما درست.بلاخره هر مشکلی یک راهی حل دارد.این را مردم هم می دانند که از رژیم های گذشته ارث مانده اگر مردم این وضعیت را قبول میکردند.که به همان سیاسیون قدیم رای می دادند.مردم فریب خوردن مردم فکر می کردند که تو ... صفت همه عمری خودت را در خارج از افغانستان بودید بی غرض.تحصیل کرده.جهان دیده بلاخره.میتوانید چهار نفر کله به کله نموده وصلح و ارامش را دراین سرزمین فلاکت زده برقرار کنید. بلاخره مردم به این نتیجه رسیدند که زحمات که کشیدن.ودر راهی انتخاب تو جانی بصفت ریس دولت.اذیت آزار شدن و حتی در بعضی جا ها جان هایشان را از دست دادن.سخت دراشتباه بودن.تاحالا هر کاری به نفعی تو کرده اند بی عهده بوده.آقای ریس جمهور ما در چهار سال حکومت طالبان بهترین آرامش را داشتیم فقط قیودات که طالبان وضع کرده بود کمی آزار دهنده بود.اما آرامی صددرصد حاکم بود.البته تو جادوگری فقط برای اینکه از پرسش های مردم فرار بکنی.سریع گفتی.این نابسامانی ها از رژیم های گذشته ارث مانده....


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است