پروای مردم و آزادی را بيشتر دارم
می دانيم در پشت پرده ميان كرزی و غنی توافق صورت گرفته كه كرزی نقش مخالف غنی را بازي كند تا مانع اتحاد غير پشتون ها شود. از همين حالا می دانيم محقق، دوستم، عطا و عبدالله مردم ما را در انتخابات آتی به تباهی می كشانند 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۰۷    ۱۳۹۷/۵/۲۲ کد خبر: 153676 منبع: پرینت

گل امیری عزیز!
تاریخ عدالتخواهی، تاریخ اشک، خون، رنج و مرارت است. تاریخ به دوش کشیدن بار امانت است و در این تاریخ سر ها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت!

مبارزان راه آزادی و عدالت ممکن است در خون خود شناور شوند که شده اند. دست ها و زبان هایشان بریده شود که شده است. به جوخه های اعدام و اتهام نامردان سپرده شوند که سپرده شده اند اما اصل آزادی و عدالت شکست نمی خورد. تاریخ گواه این حقیقت است به سخن معروف چگوارا حتما دست های دیگری دراز می گردند سلاح و پرچم آزادی را برمی دارند و طنین انداز می شوند.

من شخصا چیزی به نام شکست نمی شناسم آنچه به صورت متعارف شکست نامیده می شود پیچی از همان مجموعه خم و پیچ های مبارزه و زندگی است و خمی از خم های راهی است که می باید طی شود. مصمم تر از هر زمان دیگری به پیش می رویم و به این موضوع که راهمان را چگونه ادامه دهیم می اندیشیم قدرت زیادی برای خطر کردن دارم و هوای عجیبی در سر "بر باد اگر رود سر ما زان هوا رود"!

مخالفان و دشمنان من می گویند تحقق چنین اندیشه هایی خیالات است. آری! بدون شک خیالاتی در سر دارم اما به قول مولوی خیالات من به خیالات کرسی طلبان حقیر و مزدور که در راه دشمن گام می گذارند و به هر بهانه ای بر ما می تازند نمی ماند. روزی و به ناگزیر سر بر بالین مرگ می گذاریم آن روز پایان کار خواهد بود روزی که به سخن مونترلان دروازه های ابدیت پشت سر ما بسته می شوند در آن لحظات وداع که برای ابد می میریم باید احساس رهایی و سبکی کنیم نه احساس شرف باختگی، شرمندگی و نگرانی از کوله بارهای لادرلای خیانت و زبون که عقب سرمان جا گذارده ایم.
لطیف پدرام


جناب آقای لطيف پدرام!
نوشته ات را در مورد توصيه دوستان در رابطه با جامعه جهاني خواندم مملو از درد ها و ناگفته ها بود نتوانستيد واقعيت ها را بيان كنيد و چقدر سخت است مردمی را كه دوست و برای آنها صادقانه خدمت می كنيد از ارزش ها و آرمان هايشان با دستان خالی دفاع می كنيد اما نتوانيد حقيقت ها را برایشان بيان كنيد.

نيازی نيست از آنچه نوشته ای انديشه و افكار تو را بدانم، انسان هایی كه حرف می زنند در گفتارشان كنش شان روشن مي شود...

نوشتی: دوستان توصيه می كنند روابط خود را با جامعه جهانی بهبود ببخشيد! شما پاسخ روشن به آن دسته از دوستان داده ايد كه نوشتی: هيچ جبهه جنگ را عليه جامعه جهانی تاجيک، هزاره و ازبک به راه نیانداخته است سربازان آنها را به قتل نرسانده است و تانکشان را منفجر نكرده اند از اجلاس بن تا امروز مو به مو سران ایتلاف شمال دستورات جامعه جهانی را اجرا كرده اند اما در مقابل چه چيزی جامعه جهانی به آنها هديه كرده است؟ و در ادامه نوشتی گاهی سفيران خارجی به ملاقات شما می آيند به سختی آنها را به حضور می پذيريد و از رفتن به مجالس آنها و عكس بادگاری گرفتن با اشغالگران احساس شرمساری مي كنيد.

در آغاز پاسخ روشن تر به آن دسته عزيزان دلسوز بدهم كه توصيه كرده اند روابط خود را با جامعه جهانی گرم كنيد. رابطه ها براساس احترام متقابل در ميان مسوولان كشورها يک امر رايج است اما پشتونيست ها از روابط پاک با جامعه جهانی (آمريكا) در قدرتگيری شان استفاده نمی كنند آنها با تضرع، چاپلوسی، خيانت به مردم و كشورشان از آمريكا استفاده می كنند و درعين حال در داخل با رهبران معامله گر سر كار داشته اند كه منافع شخصی شان مهمتر از منافع مردم به آنها بوده است اگر جريان مردمی در دست يک شخص آگاه بود هرگز موفق در رسيدن به آرزوهای نادرستشان نمی رسيدند.

واقعيت اين است از اجلاس بن تا امروز بيشتر از جامعه جهانی رهبران ما به تحكيم (پشتونيزم) قدرت كرزی و غنی كمک كرده اند. رای مردم را فروخته اند، اعتراض مردم را سركوب كرده اند، خواست ها و ارزش های مردم را سمت و سو داده اند، مردم را در يک وضعيت سردرگم كننده قرار داده اند.

آنهايی كه پيگير مسایل كشور بودند و هستند می دانستند در بن دستاوردها بر باد رفت، می دانستيم عبدالله برای رهبری جامعه غير پشتون مناسب نيست، جنبش روشنايی به جايی نمی رسد، عطا سنگر خالی می كند و می دانستيم معامله گران وارد می شوند و اعتراض خراسان خواهی را متفرق می كنند با ورود عطا اين كار را كردند نقش شما را در رهبری مردم كاستند، پشتونيست ها می دانستند احساس خطر كردند.

امروز هم می دانيم اعتراضی كه در فارياب شروع شد و بسياری از مردم كشور از آن حمايت كردند بی نتيجه است... ما همه چيز را می دانيم. مي دانيم بودن عطا، محقق، دوستم و... به ضرر مردم است تا نبودنشان اما برای اتحاد و همدلی جامعه غير پشتون قلم می زنيم تا احساساتی نشوند فكر منطقه، مذهب و قومگرايی نكنند برداشت های نادرست در مغزشان فرو نكنند...

ما می دانيم در پشت پرده ميان كرزی و غنی توافق صورت گرفته كه كرزی نقش مخالف غنی را بازي كند تا مانع اتحاد غير پشتون ها شود. از همين حالا می دانيم محقق، دوستم، عطا و عبدالله مردم ما را در انتخابات آتی به تباهی می كشانند اما نمی شود چيزی گفت ما به گفته های افراد كار نداريم ما به عوامل و ريشه های مشكلات می نگريم ما از اتفاقات جهان پيرامون خود از نقش دولت ها و از خيانت رهبران خود می دانيم اما راه چاره جز سكوت درد آور نيست.

بزرگواران توصيه كننده!
جامعه جهانی به قدرت مردمی يک شخص احترام می گذارد، به شجاعت، شهامت و آزاديخواهی يک فرد احترام می گذارد بعنوان نمونه ماهاتير محمد و پوتين در مالزی و روسيه در قدرتمند باشند يا نباشند مورد احترام جامعه جهانی هستند يعنی كشورها، دولت ها و ملت ها مجبورند بعلت پشتوانه مردمی اشخاص در داخل كشورشان به آنها احترام بگذارند و هيچ كشوری از نيروی نظامی عليه اراده يک ملت اقدام نمی كند و نمی تواند پيروز شود.

جناب لطيف پدرام!
جمله زيبای شما كه گفتي پروای مردم و آزادي را بيشتر داريد تا مورد توجه جامعه جهانی باشيد من را به ياد يک چيز آورد؛ به چوپان سرزمينت پيام ملاقات فرستادی بهانه آورد و گفت فرصت ندارم. گفتي زنگ بزنم باز بهانه آورد اما تو اصرار كردی شما در اين طرف اصرار به ديدار با يک فرد عادی جامعه ات داری در آنطرف دست رد به سفيران و نمايندگان خارجي می زنی.

اين بزرگي تو را نشان می دهد، اين رفتار مردم دوستی و وطنپرستی تو را نشان می دهد. نام، نشان و كلام تو قرن ها پايدار می ماند. گفتار و كنش تو نشان می دهد راه و انتخاب تو كه پروای مردم و آزادی است دقيق و سنجيده است.
گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پدرام
امیری
رهبری مردم
نظرات بینندگان:

>>>   Salam
فقط يك قيام و يك سيلى مردمى در كابل و ساير شهر ها براى سر نگونى حاكميت قبيله مى تواند شعله هاى آتش غزنى و شهر هاى ديگر را خاموش كند . قبل از آنكه هرات ، مزار و كابل و ديگر جا ها بسوزد ، ارگ را بسوزانيد .

>>>   قبل از اینکه این نظرم را در تۀ این پست بنویسم، فکر کرده بودم که باید صفحه ای را بر پیرامونش بنویسم اما بعد متوجه شدم که چه ضرور؟
من از آن قماشی نیستم که از هیچ چیزی بسازم، آقای گل امیری کمر بسته اند تا از پدرام یک شخصیت بسازند اما اگر کسی از خود شخصیت نداشته باشد نمیتوان بزور از وی شخصیت ساخت!
آقای امیری! وقت تلفی نکنید، آقای پدرام برای دیدار سفیران چه که برای دیدار یک سرباز خارجی در این کشور پا برهنه میدود، وی در تاریکی اندیشه قرار دارد، از پدرام بپرسید که اصلاً چه میخواهد، مکتب فکری اش چه میطلبد، جبهۀ متحتد همسو با وی کدام است، مخالفت اساسی اش با کدام نیرو است، ..... و بالآخره وجه مشترک اش با نیوهای راستگرای این کشور چیست؟
از ایشان بخواهید توضیح دهند که مثالهایی را که از مبارز نستوه چهگوار بر زبان میآورند، دال بر کدام امر است؟ چهگوارا به نظر آقای پدرام دارای چه مکتب فکری ای بوده است؟ به آقای پدرام بگوئید که: " این راه که تو میروی به ترکستان است" زیرا قرار گرفتن در زیر چتر مکتب فکری چهگوارا در همیاری با قماشی بنام مجاهدین تحت هیچ نامی موجه بوده نمیتواند، خود را بشناس، به راه اصلی خود برو تا مورد قبول مبارزین قرار بگیری! در غیر آن در تاریکی اندیشه به هیچ جاهی نخواهی رسید.
میهن زرغون

>>>   به نظر من اقتصادی که بر روی خفقان و استبداد دیکتاتوری تک حزبی و یا شخصی بنا شده باشد، مانند حاکمیتی است که روی خون آزادیخواهان ایستاده است می باشد. مگر شاه دیکتاتور و قذافی و دیگر دیکتاتورها اقتصاد نداشتند؟ پس چرا سرنگون شدند؟ آزادی، حقوق بشر، دموکراسی با اقتصاد و پول و سرمایه و در و دیوار ساختمان قابل مقایسه و معاوضه نبوده و نیست. همیشه عوامل و شرایط داخلی در عکس العمل و سیاستهای بیرونی تاًثیر گزار هست، بطور خلاصه در هر کشوری که ثبات سیاسی نباشد در آنجا آرامش و امنیتی و آینده ایی برای اقتصاد نیز نخواهد بود.

>>>   حمد همایون صادقی
کرزی و غنی فاشیست با برادرانش میکشند ، می درند ، میخورند و آتش میزنند خرمن ها را .
مردم تنها تماشاگر شده اند و انتظار قربانی دیگر را میکشند .
کرزی ها ،غنی ها ، گلبدینی های چپی و راستی شهر ها و آستان ها را آتش میزنند ، مردم از اثر خیانت رهبران شان ، معامله و نوکر صفتی رهبران ایشان با ارگ نشینان فاشیستی وامانده شده اند که نميتوانند ارگ این کانون شیطانی و درندگی را که بیشتر از دو کیلو متر مربع نیست نمیتوانند با شیطان درنده های آن آتش بزنند .
زنده یاد کارمل بزرگ مرد خراسان رهبر و ریس جمهوری بی بدیل در بیانیه تاریخی اش در کهندژ با مردم آنجا چنین گفته بود .
" دیگر آستاندار و شهردار را از بهترین هایتان انتخاب کنید نگذارید که ما از مرکز تعین کنیم .
و بهترین هایتان را برای ریاست جمهوری و صدراعظمی انتخاب و به مرکز شما بفرستید .
خلقی که اراده کرد بزرگترین ابرقدرت های استعماری ، استبدادی و فاشیستی را واژگون میکند ""
این گفته او در یتوب و انترنت جا افتاده بشنوید که او در زمان حاکمیتش شما مردم را برای اراده دگرگونی و واژگونی فاشیزم فراخوانده بود .
اگر خلق تاجیک ، اوزببک و هزاره اراده کند این ارگ فاشیستی را با فاشیست های آن کمتر از یک ساعت میتوانند به آتش بکشانند

>>>   آقای پدرام تا این ساعت خوب درخشیده است اگر بر همی حالا تا آخر استقامت کند و بر اهدافش استوار باقی بماند بهترین گزینه برای رهبری جامعه افغانستان حتی برای پشتونها نیز می تواند رهبر مفید و جامع باشد. اما افسوس کسی در نمی شناسد همگی به دنبال اموال تقلبی و بدلی هستند. کشورهای بیگانه و قدرتهای جهانی نیز انسان صدیق و خدمت گذار نمی خواهند بلکه از دزدان، خائنان و مزدوران حمایت می کنند. از کسانی حمایت می کنند که منافع آنان را تأمین کنند

>>>   آقایا پدرام و امیری ! شما واقعا" شهکاری کردید ، بهترین و عالی ترین مبارزه را برا ه انداختید ، هیج جیز بالا تر از خوشبختی مردم خود برای یک مبارز راه انسانیت نیست . هرگاه مادرین راه ترسی از خود نشان دهیم یقینا" این ترس مارا در پیچان خواهد کرد و مارا از مبارزه باز خواهد ماند. من وامثال من برای شما دعای پیروزی نموده و یقین کامل دارم که راه شما حق است و انشااالله ما با شما یک جا پیروز میشویم.
صابر شمال

>>>   مدافع یک محدوده کوچک به هیچ صورت مدافع مردم شده نمیتواند

>>>   Q.u. Amin
جوانان نا آگاه غیر پشتون هر روز برای بقای این رژیم که در اصل دشمن شان است کشته میشوند وبطور مسخره آمیز دم از قهرمانی وشهادت میزنند .
در حالیکه غنی ، حکمتیار وطالبان حکومت پشتونوالی افغانی میسازند .

امیر کبیر یکی از سیاست مداران ملی گرای ایرانی در قرن نزده هنگامیکه در تبعید بود میگفت:
ابتدا فکر میکردم که مملکت وزیر دانا میخواهد بعد فکردم که مملکت شاه دانا میخواهد.
ولی حالا خوب میدانم که یک مملکت قبل ازهمه یک ملت دانا میخواهد .

>>>   Amirzada II
چرا برای " غنی جهانسوز" سوختن غزنی در آتش وحشت فرزندان طالبی او ارزش یک "آیس کریم" را هم ندارد؟
غزنی زیبا و مظلوم، یکی از گهواره های تمدنی خراسان بزرگ برای چند مین روز است که در آتش جهالت در پیش چشمان جهانیان می سوزد.
غزنی برای نخستین بار بدست سلطان علاوالدین معروف به جهان سوز سوخت و اینک بدست فرزندان وحشی" غنی جهان سوز" در سده بیست و یکم می سوزد.
غزنی مظلوم روی تصادفی نمی سوزد. "غنی جهانسوز" و فرزندان وحشی طالبی او نسبت به غزنی عقده حقارت تاریخی دارند.
آنها نه در بستر کدام تمدن زاده شده اند و نه میراث دار کدام تمدن بشری اند و نه هم نقشی در آفرینش کدام تمدن و فرهنگ والا دارند.
برای آنها جهالت، توحش و ویران گری نمادی از افتخارات" افغانیت" به حساب می آید. در وجدان آنان انسانیت، اسلامیت و وطن دوستی مرده است. برای آنها سوختن غزنی به اندازه یک آیس کریم هم ارزش ندارد.
غزنی مظلوم در ماتمت شریکیم!
تو مثل مجسمه های بامیان به خاکستر بدست وحشیان قرن تبدیل شدی.
از دست ما به غیر از دوعا برای نجاتت و نکوهش دشمنانت چیزی بیشتر ساخته نیست.
سردمداران کاخ سفید که سر زمینت را در اشغال خود دارند سوختن تمدن تو را با جام ویسکی تماشا می کنند و کوچکترین تلاشی برای نجات تو و فرزندان مظلوم تو نمی کنند.

>>>   لطیف پدرام:
در صفحات مجازی شایعه شده است دکتر یاسین ضیاء قصد دارد مرا به قتل برساند. از این که همراهان و هوادارانم نسبت به زندگی و سرنوشت من تا این حد حساس و نگران هستند، پیام گذاشتند تماس گرفتند از عطف توجه تک تک شان از جان و دل سپاس گزارم و دست های هریک شان را از صمیم قلب می فشارم. اما، این خبر یک شایعه است. چون فکر نمی‌کنم کسی آب و انگور شمالی بزرگ و قهرمان پرور را خورده باشد بخواهد مرا به قتل برساند. به هر حال مرگ و زندگی در دست پروردگار است و اگر آمد لبیک میگویم!
در این رابطه بیشتر به کسانی می‌اندیشم که حتا تصورش را نمی کنید.

>>>   Homayoun Paiez
اگر کسی یا کسانی هنوز هم، میان غنی و طالب و کرزی و دیگر تمامیت خواهان قبیله پرست، فرق قایل می شود؛ به تعبیر حضرت مولانا، برای این کوران و ناشنوایان، گوش خر باید خرید..(.حد اقل با گوش خر که نمی توانند عذر کری پیش آرند)اگر امروز غزنی و مردم بی دفاعش، در آتش خون می تپند و می سوزند و فردا هر جای دیگر؛ بی هیچ شکی، این فاجعه ها و خون ریزی ها و آتش زدن ها، در تفاهم سران قبیله در هر نقابی که هسند صورت می گیرد..اگر در ارگ اند یا کویته و پشاور و یا هرکجای دیگر؛ در تفاهم باهم فاجعه می آفرینند...این فجایع تاکتیک های پلیدیست برای از نفس افتیدن و فرسایش هر چه بیشتر عدالت خواهان و برابری خواهان و هویت طلبان...مگر غنی آشکارا نه گفته بود که" یا به زور قوم، یا به زور شمشیر، یا به زور خارجی و..." از این وطن بیرون تان می کنیم؟ چرا آقای غنی،احمد ولی مسعود را چنین اخطاری داده بود؟ به خاطر آنکه آقای مسعود در همان وقت، دم از عدالت و برابری زده بود!
آری، آقای غنی، امروز چون زنگی مستی، با دو اسلحهء خون ریز ( طالب، همان قوم، امریکایی و انگلیس و...همان خارجی) افغان تازی و میدان داری دارد... این فجایع را قوم پرستان هر دو طرف برای تثبیت حاکمیت بلا منازیع شان تداوم داده و می دهند؛ و خارجی ها هم، منافع شان را در تحکیم حاکمیت این ها تشخیص داده اند؛ زیرا اینان، همان شیران خانه و روبهان مطیع و سر به زیر بیرون اتد...
آری، در تداوم این آتش و خون، دست امریکایی و انگلیس و مزدوران منطقه ای شان، صد در صد دخیل است

>>>   آقای پدرام:
به گفتهٔ علمای دین، حفظ حیات فرض است. از آمادگی برای قربان شدن چیزی نه برای مردگان حاصل می شود و نه ثوابی برای مردگان به دست می آید. اشخاص نظیر تو در افغانستان کم اند. باید از حیاتت حفاظت کنی تا به آرزوئی که تو و همراهانت دارند برسی. مسملماْ مرگ چیزی است که نمی توان از آن گریخت. معذالک، ماهیت مرگ را می توان با اراده و هدف تفییر داد. بد ترین مرگ ها، مرگ بی نتیجه و بی ثمر است. نگذار مرگت چنان که روزی خواهد رسید، بی نتیجه باشد.
داود

>>>   دکترضیا این کار راکردند اون کار راهم میکنند خیالت راحت اویک شخص آرمانی نبودهونیست

>>>   برای شمالی وال هزار افغانی بدهید پدر خودرا می کُشد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است