ایتلاف در سیاست یا اتلاف در وقت
دوستم كه خود را بلندتر از ديگران بروز مى دهد و ژست رهبرى ایتلاف را ادا مى نمايد با صدها اما و اگر اجازه آمدن به كابل را از ارگ دريافت نموده كه قيد و شرط هاى ارگ مجال مانور و جولان دادن را از او گرفته است 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۳    ۱۳۹۷/۵/۶ کد خبر: 153136 منبع: پرینت

افغانستان در چهار دهه بحران اخير بستر ایتلاف هاى ناكام، بى سرانجام و نافرجامى بوده كه بجاى كار سازنده باعث اتلاف وقت خود و مردم بوده اند.

اساسا ایتلاف هدف نيست بلكه وسيله ای است براى رسيدن به هدف آنهم هدف مقطعى كه به تنهايى از عهده ى آن بر نمى آیيم و مى خواهيم در مشاركت با ديگرانی كه نه در كل بلكه در چند مورد مشخص با آنها همنظريم آن مسير را بپيمایيم زيرا اگر كاملا موافق باشيم لزومى به ایتلاف نيست بلكه بايد اتحاد كرد و در يک ساختار واحد، منحل و مدغم شد و بسوى هدفى بزرگ و مشترک گام نهاد.

اينگونه ایتلاف هاى فاقد رهبرى واحد، برنامه مدون و راهكارهاى مشخص هدف محور نبوده بلكه هر جناحى دنبال هدف كوچک خود است. طبيعى است كه همه نمی توانند به اهدافشان دست يابند بنابراین براى رقيب ایتلاف دشوار نيست كه بطور گزينشى مهره هاى كارآمد آن را نظر به نياز خود بچيند و جذب كند كه در آنصورت ایتلاف از هم پاشيده و سر بقيه بى كلاه مى ماند.

وجه مشترک اعضاى ایتلاف اخیر اهانت و تحقيری است كه همه به نحو و درجات متفاوتى از سوى ارگ چشيده و لمس نموده اند ضمنا چهار نعل تاختن تيم ارگ بسوى تداوم حاكميت كنونى شان به يک دوره پنج ساله ديگر از كانال يک انتخابات مهندسى شده و سازمان يافته رقباى غنى را هراسان ساخته تا همه انرژى و توان خود را در جهت جلوگيرى از اين امر متمركز و منسجم سازند.

بدون شک چنان ظرفيت، قابليت و معقوليتى در اين ایتلاف وجود ندارد كه روى كانديد مورد اعتماد همه توافق نموده و او را در انتخابات پيشرو به مصاف غنى بفرستند، به پيروزى برسانند و در تقسيم قدرت با هم به تفاهم برسند در غير آن سوال اين است كه آيا اين كتله پراکنده سياسى حداقل عامل بازدارنده اى براى عقيم ساختن برنامه هاى ارگ خواهند شد يا نه؟

ارگ در مدت چهار سال گذشته هر يک از اينها را بقدر كافى تضعيف و بى پشتوانه نموده است. جمعيت اسلامى، حزب وحدت و جنبش ملى از تشتت و پراکندگى درونى رنج مى برند و پشتوانه ضعيف در سطح تحصيكردگان و عامه ى مردم دارند. كدرهاى افغان ملت بيشتر از آنكه با احدى باشند با غنى اند و به محور ارگ مى چرخند. لالى، همايون و قدير را نمی توان رهبران گويا لوى قندهار، لوى پكتيا و لوى مشرقى محسوب نمود نبيل، جنبش گذار و ساير تشكل هاى كوچک قومى فاقد پتانسيل عملى اند.

دوستم كه خود را يک سر و گردن بلندتر از ديگران بروز مى دهد و ژست رهبرى ایتلاف را ادا مى نمايد با صدها اما و اگر اجازه ى آمدن به كابل را از ارگ دريافت نموده كه قيد و شرط هاى ارگ مجال مانور و جولان دادن را از او گرفته است. مضافا پرونده باز ايشچى شمشيرى بر بالاى سرش است كه امكان تكان خوردن را از او سلب نموده و مى نمايد.

اگر اين ایتلاف مى توانست پاى حكمتيار و استاد سياف را بسوى خود بكشاند و حمايت معنوى پير و حضرت را به همراه مى داشت و از حضور علنى و آشكار استاد مكر و تزوير حامد كرزى بهره مى برد شايد تا حدى مثمر ثمر واقع مى شد و سدى در برابر افزون طلبى ها و انحصارگرايى هاى ارگ قرار مى گرفت.

از آنجایی كه مهره هاى درشت و گرگان باران ديده سياست در اين جمع حضور ندارند گمان نمى رود اين ایتلاف به اهداف خود دست يابد و مساعى شان جز اتلاف وقت چيزى بيشتر نخواهد بود.

محمد عارف منصوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ایتلاف
دولت
دوستم
نظرات بینندگان:

>>>   Salam
در انتخابات آينده پشتون ها با مهارت همه را تحت كنترول دارند . غلجايى ها به رهبرى غنى و اتمر و حكمتيار و درانى ها به رهبرى كرزى ، ائنلاف نجات كه از سوى پشتون ها مهار شد و كرزى با مهارت آنرا به ائتلاف بزرگ ملى تغيير داد ، چهره هاى ناسيوناليست و پشتونيست چون احدى در محور اين ائتلاف قرار دارند و اجازه نخواهند داد تا محوريت تاجيك ها ، ازبيك ها و هزاره ها شكل گيرد ، عده يى كودن كه از تاريخ نمى آموزند فكر مى كنند كرزى ، احدى و....رهبرى ايشان را مى پذيرند . پشتون كه به اقتدار پشتون باور نداشته باشد وحاضر شود اقتدار غير پشتون را بيپذيرد تا اكنون وجود ندارد . پشتون ها باهمان تفكر برادر بزرگ روى ديگران دست مى كشند .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است