ما می توانیم اشرف غنی را پایین بکشیم
بیاید بفکر کنار گذاشتن اشرف غنی از قدرت باشیم و دیگر به حامد کرزی هم فرصت تصاحب قدرت ندهیم. این دو فرد افغانستان را بخاطر منافع آمریکایی ها به بدترین شرایط ممکن سوق دادند 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۵۲    ۱۳۹۷/۴/۲۸ کد خبر: 152849 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper.com) سیاست آمریکا در کشورهای تحت اشغال این است که آدم هایی از این کشورها را که مدت زمانی در آمریکا آموزش داده و آماده کرده است، برگرده مردم سوار کرده آنان را بر اریکه قدرت می نشاند.
این آدم ها دیگر وطن و زادگاه را فراموش کرده و کاملا مطیع و تابع سیاست های آمریکایی شده اند. برای این آدم ها منافع آمریکا به عنوان وطن اصلی شان مهم است و رضایت آمریکایی ها را بر همه چیز و همه کس ترجیح می دهند.

آمریکایی ها از این نوع آدم ها به تعداد زیادی تربیت کرده هرکدام شان را در مقام های مختلف ولی با شیوه های متفاوت به قدرت می رسانند و پست های کلیدی اقتصادی و سیاسی را در اختیار آنان قرار می دهند. درکنار این که به آنان قدرت و مقام می دهند، ذهن شان را نیز از وفاداری و تعهد به کشور و مردم خالی می کنند و صرفا از آنان رباط می سازند تا هرآنچه دستور می دهند بدون چون و چرا اجرا کنند و تسلیم کامل اوامر آمریکایی ها باشند.

در این سیاست باید سران و برزگان و متنفذین آن کشورها تحقیر، تخریب و یا نابود شوند. در قدم اول از بزرگان کشورها نقطه شعف می گیرند و سپس با فشار دادن آن نقطه ضعف آنان را وادار به اطاعت می کنند. چنانچه نتوانند نقطه ضعف بزرگی برای تسلیم وی پیدا کنند، او را تخریب می کنند و چنانچه این پروژه تخریب زمانبر باشد، آن فرد را نابود می نمایند.

این سیاست در کشور ما افغانستان بطور دقیق اجرا شده است. افرادی که هر نحوی کشته شدند، اعمال پروژه های دیگر بر روی آنان یا سخت و یا زمانگیر بوده است پس باید کشته می شدند. کسانی هم که زنده ماندند حتما تسلیم شرایط پیش آمده شدند و بناچار از منفعت مردم خود گذشته و آبرو و اعتبار خود را حفظ کرده اند. درحالیکه مرگ برای آنان بهتر از حفظ آبرو و اعتبار بوده است.

در شرایط کنونی بعینه مشاهده می کنیم که هچکسی را یارای مقابله مستقیم با کادر آمریکایی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیست. زیرا همه به نحوی مسخ شده اند.
چرا جنرال دوستم با اینهمه فشار و خواست مردمی و حمایت خارجی هیچ کاری نمی کند؟
چرا عطامحمد نور که برهمه می تاخت و خود را رهبر آزادی کشور معرفی می کرد، کنار می رود و سکوت می کند؟
چرا کریم خلیلی که خود را یگانه جانشین مزاری می داند، منافع آمریکایی ارگ را بر همه منافع ملی ترجیح می دهد؟
چرا محمد محقق که خود را سردمدار حرکت های مسلحانه و مدنی هزاره قلمداد کرده بود، سکوت را پیشه کرده است؟
چرا رسول سیاف که خود را مفتی اهل سنت جامعه مذهبی کشور می داند، فتوای مقابله با اشغال را نمی دهد؟
چرا اسماعیل خان که زمانی توانایی حذف تمامی رقبا را در حوزه غرب کشور داشت، خانه نشین شده است؟
و ده ها چرای دیگر....
بگذریم!!!

اینکه بگوییم چرا مردم کاری نمی کنند سوال بی موردی است! زیرا هر حرکت فردی در این کشور محکوم به فنا است و حرکت های جمعی نیز توسط خارجی ها و در راس آمریکا برنامه ریزی و کنترول می شود و به دیگران فرصت سربلند کردن نمی دهند.

همینگونه است که به تظاهرات مردمی و خواسته های برحق شان هیچکسی توجه نمی کند و رسانه ها نیز از ترس آمریکایی ها به این موضوع اهمیت نمی دهند. ولی چنانچه چهار نفر ... در راستای منافع شان از یک شهر راه بیفتند و به شهر دیگر به بهانه حرکت های صلح خواهانه برای تفریح و سرگرمی خودشان بروند حرکت مدنی محسوب می شود، از یوناما گرفته تا ارگ همه می کوشند تا امنیت و آب و غذای شان تامین شود.

حالا این سوال پیش می آید که چرا آنان بتوانند از این کارها بکنند ولی ما نتوانیم؟ بیایید ما هم شروع کنیم!
بیاید ماهم بفکر کنار گذاشتن اشرف غنی از قدرت باشیم و دیگر به حامد کرزی هم فرصت تصاحب قدرت ندهیم. این دو فرد افغانستان را بخاطر منافع آمریکایی ها به بدترین شرایط ممکن سوق دادند. یکی با زور و عملگرایی مستقیم و دیگری با پنبه سربریدن.
ما می توانیم!

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
کرزی
آمریکا
نظرات بینندگان:

>>>   بلی در ضمن تلاش نمایم که باز یک دسته دزدها و چپاولگران را بالایی قدرت بیاوریم که این بار افغانستان را یک متر چقر نماید و حتا خاک و جالب انرا نیز دزدی کنند

>>>   علت اصلی عقب ماندگی افغانستان ، حاکمیت ۳۰۰ ساله رهبران قبیله ی پشتون تبار جمع دین زدگی مردم افغانستان است ؛ دیگردلایل بسیارکوچک و برامده از دوعلت اصلی اند .

>>>   این فاشیست های افغان اند که میخواهند در این قرن 21 قرن ترقی و پیشرفت های بشری و قرن آزادی و زنده گی شهروندی و حاکمیت دیموکراسی میخواهند هویت خودشان را بر دیگران تحمیل کنند

>>>   درفکرکشورکسی میتواندباشد که فروخته شده وغلام کشورهای دشمن نباشد.

>>>   به شما .... زی گک ها باید گفت کاکا ست که انگور در تاک هاست
اگر مرد هستید ....را از پاچه خود بکشید نه از پاچه ترامپ. ببینم تا کی در ... ترامپ کشال خواهید ماند.

>>>   مناسفانه از اول یعنی از روزیکه نام این کشور افغانستان شده است تهداب این کشور غلط گذاشته شده است و اکنون سخت است که تهدابش راست شود تا از ریشه خراب نشود و تهداب جدید برایش انداخته نشود.

>>>   Fetrat
چیزیکه زی زی است در ای وطن باید تعین گردد...

>>>   کاری خوبی است

>>>   شیر بختیاری
درعرض تاریخ
درطول تاریخ هیچ حاکم کشور به اندازه اشرف غنی حرکات مضحکانه ازخود بنمایش نگذاشته است.
درطول تاریخ هیچ زعیمی ، رهبر یا ریسی به اندازه اشرف غنی در کشور های بیگانه تحقیر و استهزا نشده است.
درطول تاریخ هیچ ریس مملکتی به اندازه غنی چیغ نزده است.
درطول تاریخ هیچ ریس جمهوری مانند اشرف غنی فحاش و بد زبان نبوده است.
درطول تاریخ رهبر هیچ مملکتی مانند غنی برای کشتن اردوی کشورش اپوزسیون را تقویت و تمویل نکرده است.
درطول تاریخ هیچ ریس کشوری مانند غنی خادمان را محکامه و خاینان را تکریم نکرده است.
بقیه را شما بنویسید

>>>   نویسنده محترم!ازمن وخودت هیچ چیز بور نمیشه٬چون پشتیبانی امریکارانداریم.نه خودت را سرگردان کن ونه مرا.

>>>   عطا صفوی
انگلیس یک فرزندش را به کمال پیری رسانید وحالا....!
------------------------------------------------------
از آنجاییکه کشوری بنام "افغانیه" (افغانستان) و "اسراییل" براساس جعل تاریخ وبه فرمان انگریز نامگزاری و تشکیل یافته است ؛ و ازبدوتشکیل چنین فرمان وجنایت تاریخی منطقه وحتی جهان هرگز روی خوشی وخوشبختی را تا اکنون ندیده است. اگر تادیروز " اسراییل " توانست توسط برنامه های انگلیسی سرزمین های فلسطین را غضب نماید وهمه را درحیطه وتسلطه قرار بدهد ولی امروز تازه پارلمان اسراییل یک جنایت ضد بشری دیگری را مرتکب شد که برای نخستین بار اسرائیل را به عنوان وطن مردم "یهودی" ثبت نمود واین کشور به عنوان یک کشور" یهودی " معرفی شد ، گزشته از اینکه 35 تا 40 درصد باشندگان این کشوربه اصطلاح یهودی ، اعراب ...اند و یهود نیستند .
دقیقآ تحمیل هویت های جعلی بر دیگران ازهمان سناریوی انگلیسی است که یکی پی دیگرتطبیق میگردد ، حالا نوبت فرزند جعلی دیگرش (افغانستان) رسیده است که باید به ثمر برسند تا تاریخ وهویت اصلی این سرزمین را نابود کنند وبازهم یک هویت جعلی دیگری زیرنام " افغان " تحمیل نمایند ، یعنی جعل اندرجعل ( اسم کشورجعلی باهویت جعلی) واین سناریوی وحشتناک ( یهودی - افغانی) هرگز شمه ای ازیک دیگرتفاوت ندارند زیرا هردو برادران " دوگانه " صیهونیزم وفاشیزم افغانی است که ازیک تبارپدری اند.

>>>   حکومت فاسد غنی!
غنی علیه مفسدین نه بلکه به نفع مفسدین حلقه خودش خدمت میکند. غنی نه تنها یک فاشیست که یک مفسد هم است.

>>>   دلیل اش آن است که شما پشت دین را گرفتید،امریکا پشت علم را.
شما آن چه را وجود شما را به حرکت می آورد و آنچه در مغز شما میگذرد و آن چه به زبان خویش حرف میزنید،همه را روح انسان میدانید که خدا در بدن انسان خلق کرده است و بعد از مرگ در قیامت این روح دوباره باجسم خاک شده در زیر قبر یکجا شده زنده میشود و مورد سوال و جواب خدا قرار میگیرد.
اما امریکا انسان را یک موجود زنده بیولوژیکی مثل میلیون ها موجود بیولوژیکی دیگر روی زمین میداند که در اثر تکامل تدریجی طی ملیارد سال از یک موجود زنده یک حجروی تکامل نموده و به انسان تکامل نموده است.
مغز شما مانند یک هارد دیسک است که حاوی داده هایی است که شما در طی دوران زندگی تان توسط حواس پنجگانه خود حس میکنید و در حافظه خویش ثبت میکنید.
بنأ داده های مغزی شما میتواند توسط وسایل الکترونیکی،بدون آن که خودتان خبر شوید،تغیر بخورند و داده هایی ازین طریق وارد مغز شما شود و نظریات و رفتار و عمل شما را تغیر دهد.
اولین مرتبه امریکایی ها ازین تخنیک در مقابل گرباچف رییس جمهور وقت شوروی استفاده کردند که در نتیجه سبب تغیرات فکری او و سبب از بین رفتن شوروی شد.
همین حالا هرکدام شما دارای یک تیلفون موبایل هستید.توسط همین تیلفون موبایل شما مغز شما کنترول میشود و داده هایی در آن اضافه میشود،بدون آن که شما خبر شوید.
یک روز در فکر من گشت که امروز آب و هوا در شهری که من زندگی میکنم چطور باشد.
موبایل خود را روشن کردم،بدون آن که چیزی بگویم و یا چیزی بنویسم،در صفحه موبایل من نوشته شد که امروز هوای شهر شما بیست و پنج درجه است و آفتابی است.
امروز شما میتوانید حتی از مغز خود منحیث رموت کنترول استفاده کنید و از آن منحیث کی بورد و ماوس در کمپیوتر استفاده کنید.
تا ده سال آینده هر آن چیزی را که شما در خواب میبینید،در صفحه مونیتور نمایان میشود.
بنأ این رهبران شما همه توسط وسایل الکترونیکی از راه دور کنترول میشوند و هرآنچه که دیگران میخواهند،همان چیز را در فکر و ذهن آنها پخش میکنند و آنها همان اعمال را انجام میدهند.

>>>   از این جرا ها بهتر است فکر کنیم که کی را باید حمایت کنیم که از شر این همه مذدور نحات بیابیم به نظر بسیاری یگانه خص که در شرایط کنونی حامعه حهانی را هم قانع ساخته و در داخل کشور هم گذشته دزدی و زر اندوزی و تصاحب و این همه جیز ها را ندارد شخص داکتر صاحب عبدالله عبدالله است که بجای تخریب و ضعیف ساختن باید حمایت اش کنیم و همه با هم این کار را کنیم کسی که مشکل شخصی دارد و یا برایش وظیفه نداده این مسایل را با اینده مملکت و کشور نباید قربانی کنیم

>>>   مادر اشرف غنی او را بر عکس نام گذاری کرده است. یعنی دیده که او یک جو شرف نخواهد داشت اسم او را اشرف یعنی باشرف ترین گذاشته است. از رفتار گفتار و اعمال او بر پیشانی بی شرف ترین آدم عرق خجالت جاری می گردد اما اشرف غنی به این اعمال و رفتارش افتخار می کند. از خدای متعال آرزومندم که نه تنها از حکومت سقوط کند بلکه از زندگی ساقط شود.

>>>   چقدر جرت و فرت را یاد دارین برین یک پیاله چای را نوش جان کنید و بعد قصه پردازی.

>>>   Seddiq
آمریکا و اسرائیل و انگلیس از پشتون ها هرگز تیر نمی شوند.....چرا که پشتونها ....های وفادار و بهترین وطن فروش هستند....غنی و کرزی و یون و احدی کاملا دل شان جمع است.....که آمریکا و اسرائیل و انگلیس از پشتونها صد در صد پشتیبانی میکنند...به همان خاطر پشتون ها زور میگویند سر اقوام دیگر کشور....دیگر اقوام باید از روسیه و چین و ایران کمک بخواهند در غیر آن از تظاهرات هیچ چیزی را به دست آورده نمی توانند...با دشمن باید از نوک میل سلاح گپ زد....نه تظاهرات و اعتراضات مردمی. ....پشتون ها به هیچ صورت تسلیم تظاهرات و اعتراضات نمی شوند زیرا دل شان سر آمریکا و اسرائیل و انگلیس جمع هستند....مگر غنی به ولی مسعود نگفته بود که ما شما را به زور قوم و به زور سلاح و به زور آمریکا و اسرائیل و انگلیس از کشور اخراج تان میکنم.....این گپ غنی کدام ساده نیست......دل غنی به تمام معنا سر آمریکا و اسرائیل و انگلیس پر است.....به یاد داشته باشید غنی به هیچ چیز تمکین نمی کند.....تنها زور است که غنی و کرزی و یون و احدی و در کل کل پشتونهای وطن فروش را شکست میدهد..........عطا لوده را آمریکا و اسرائیل و انگلیس صد در صد بازی میدهد....مارشال بوده را چطور آمریکا بازی داد....حتی آمریکا مارشال لوده را بادی گارد کرزی ساخت و غنی مارشال لوده را زهر داد....حالا پسر لوده مارشال لوده لنگی کرزی را در سر دارد....مثل پدر اش بادی گارد استانکزی وطن فروش شده. .....عطا لوده را هم چند وقت بعد آمریکا کون اش را لچ میکند.....فقط منتظر زمان باشید

>>>   ‎عمر راوی‎ is met Saboor Raheel en 2 anderen.
باز ، بازار گرم میشود. بازار خودنمایی ، مردمفریبی، دیده درایی، لاف ، پف، پتاق، دروغ، یاوه سرایی، نمایش های پوقانه ای و میان تهی، هیاهو، شعار، سخنرانی های بی سر و ته، نمایش لباس های شیک، نمایش انگشترهای صد هزار دالری ، نمایش شان و شوکت شخصی، در قصرهای لوکس نشستن و حرف مفت زدن و سر انجام مردم را در یک معامله ننگین و تباهی آور فروختن و دو باره چهارزانو نشستن. شاهد باشید که باز ، یکبار دیگر، همه چیز تکرار میشود. همان چهار کلاه ها، همان چهره ها، همان کار و کردار، همان معامله ها و همان بازار . جای افسوس است بسیار.

>>>   Najib Salam
تمام تشكيلات كميسيون به اصطلاح مستقل انتخابات از تبار غنى است ، مگر عقل و خرد نداشته باشى به انتخابات شفاف و عادلانه باور كنى !
جاى كه دست زى و از اين قبيل ها باشد آنجا عدالت از قبل مرده است .

>>>   Eqbalalishah Dehganpoor
رئیس کمیسیون نامستقل انتخابات یک پشتون قبیله گراست و این آدم هم از همین قماش است ( ریئس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ؛عوض انتخابات ضیاءالحق امرخیل ) پس از همین اکنون قابل پیشبینی است که انتخابات آتی ریاست جمهوری چگونه یک انتخاباتی خواهد بود.
این قبیله پرستان ودر راُس آنها اشرف غنی احمدزی نمی خواهند که مایک نظام ملی و دموکراتیک مطابق نورم و ستندردهای جهانی داشته باشیم ، می خواهند هرنوع سیستم مردمی ، ملی و دموکراتیک را به چالش بکشند و بدنام کنند تا به جامعه جهانی نشان دهند که در افغانستان جز سیستم قبیله ی دیگر هیچ سیستمی کارآمد نیست.

>>>   وقتی ملت یا مردمی در خواب قرون وسطایی باشد، خدا چه تقصیری دارد؟ در حالیکه او بصورت واضح فرموده است: سرنوشت شما در دست خود شماست... از هیچ فرعونی نترسید، برخیزید و سرنوشت خود را به دست خود تعین کنید...

>>>   معمولا استعمار اجنت ها ومزدور های بسیار زرنگ وهوشیار خودرا بالای ملتها حاکم میسازد هرچه بود نبود کرزی ادم هوشیار ونیمه حسابی بوداگرچه او نیز از ارگ ریاست جمهوری ساقی خانه وجای هم جنس بازی ساخته بود بازهم انسان ظاهرا نمازی وبا ادب بود کسی از اسرار ورازش خبر نیود اما خارجی ها با اوردن جناب مغز متفکر بالای ملت افغان توهین بزرگ نموده این جفای خارجی ها واستعماریون را در تاریخ کسی ازیاد نخواهد برد چیغ وفریاد طفلانه وحرکات وسکنات دیوانه وارش به یک اجنت سی ای ای چه که به ادم عادی هم نمی مانددرین تصویر نگاه کنید هرکه این عکس را مشاهده کند تصور میکند که کدام مداری باز در میدان خودرا جلو مشتریانش دوقات ساخته است در دنیا هیچ ریس جمهور در مراسم رسمی خانم خودرا نمی اورد بر عکس این هرزه در محافل ومجالس رسمی ودولتی بی بی گل را هم می اورد گویا برای ریاسنت جمهوری بعد از سن تقاعدش اورا اماده میسازندوهربار در محافل می اورد او تیم استفاده جو وفاشیستش را صلاحیت فوق العاده داده انچه از دزدهای سابق مانده بود چپاول مینمایند ان دیگرش که در سپیدار نشسته در قصر سپیدار ارایشگاه ساخته ودر پی مد وفیشن است وبس فقط در محافل ومجالس بخاطر نمایش حاضر میشود وکدام صلاحیت اجراپی وقدرت اداری ندارد
مولانا قربان

>>>   llah Formuli.
گلبدین گفت: پشتونها « حیوان » استند !
گلبدین راکتیارگفت کسی که تذکره نمیگیرد بیخی حیوان است. گفت : حیوانات در افغانستان زیاد استند که تذکره ندارند.
همگی ما خبرداریم که اوغانها ( پشتونها ) زیادشان در همی دو صد و هفتاد سال تذکره نداشتند وهنوزهم ندارند،خدمت زیر بیرق نمیکردند، مالیه نمی پرداختند، میان این سوی مرز وآن سوی مرزفرقی نمی گذاشتند، در زندگی مدنی و عادی زیاد شامل نبودند.پس به حساب فرمایشات راکتیارهمگی شان خدای ناخواسته «حیوانات» بوده اند. اوغانها/ کوچیها (پشتونها) به نام ((قوم بی تذکره)) شهرت دارند.خدا بشرماند این گلبدین لوده را که بسته قوم خود را «حیوان» خطاب کرد!

>>>   Azizi.
هرچند کرزی با امضای همین سه نفر؛ با هواپیمای نظامی امریکا و بدرقه ی محافظین امریکایی به ارگ آمد و سیزده سال منحیث دست نشانده امریکا حکومت کرد؛ و پس از او اشرف غنی توسط جانکری در جایگاه او نصب گردید؛ اما باز هم پشتونها این سه نفر را وطنفروش و خائن میخوانند؛ و از جانب دیگر اقوام غیر افغان بویژه تاجیکها این سه نفر را که بر پشتون بودن رییس جمهور اصرار نمودند و حکومت را بار دیگر به پشتونها سپردند؛ معامله گر و خائن میخوانند.
بجز عده ی اندکی که در کنار اینها صاحب سیم و زر شدند؛ سه زن و چهار زن گرفتند هیچ کسی اینها را نخواهد بخشید.

>>>   رشاد راحم
حذف سیستماتیک قومی در لوی سارنوالی افغانستان،تبدیلی های جدید توسط تیم فاشیزم درین ارگان!
۱_فضل سلطان ساپی رئیس عمومی سارنوالی مرکز عدلی و قضایی(پشتون)
۲-میرویس امرخیل رئیس تحقیق مرکز عدلی و قضائی(پشتون)
۳_شیر علی شمس زره رئیس استیناف سارنوالی مرکز عدلی و قضایی(پشتون)
۴_داکتر عابد رئیس اجرائیه مرکز عدلی و قضایی (پشتون)
۵_ظاهرن مجاهد رئیس سارنوالی تمیز مرکز عدلی و قضایی (پشتون)
۶_شیر آقا منیب رئیس محکمه مرکز عدلی و قضائی( پشتون)
۷_عبدالله رئیس سارنوالی نظامی مرکز عدلی و قضایی (پشتون)
۸_قیس سرگند رئیس پولیس جرائیم سنگین مرکز (پشتون)
۹_حاجی باری معاون پولیس جرائیم سنگین مرکز (پشتون)
۱۰_میر زمان موسی زی آمر دفتر رئیس عمومی سارنوالی مرکز عدلی و قضائی پشتون (جایگزین هزاره)

>>>   مادر مهربان وطن!
فدای دست‌های پرمهرت شوم، ما همه شرمنده‌ای توییم که از دست یک حکومت فاسد، دولت‌مردان خاین به این حال روز افتاده‌یی.
شرمنده‌ی تو هستیم مادرم.

>>>   Ahmad Qasani
پس از این موضوع تابعیت خارجی در معرفی اعضای کابینه در نظر گرفته نخواهد شد.
چون ادعاهای وجود دارد که سرپرست جدید وزارت مالیه پاسپورت امریکایی دارد و اکثر سیاسون افغانستان دارای پاسپورت خارجی می باشند.
هنوز معلوم نیست که وزیر پیشین مالیه با پاسپورت امریکایی به امریکا رفته و یا هم پاسپورت افغانستان..

>>>   پشتون های محترم من میدانم بسیاری از شما همچو سایر اقوام میدانید اشرف غنی دروغ بزرگ گفت و کشور را تباه کرد او یک دیکتاتور جلاد و همدست داعش و طالب است بیایید با مردم سایر اقوام همدلی کنید شما را به خدا بیایید تمدن باشکوه خراسان را احیا نماییم نام خراسان یک چتر برای عدالت بین همه اقوام افغانستان میباشد و تبعیض ها را کنار میبرد نام خراسان معنی نیک دارد محل برآمدن خورشید است نه نام ناله و فغان و در بعضی زبانهای خارجی نام سگ میباشد نام خراسان گذشته افتخاری ما را زنده میکند و نام دانشمندان و بزرگان و شاعران جهانی را یاد می آورد نام خراسان منسوب به محل است و مربوط به هیچ قومی نیست که او ناراضی و دل پریشان شود
شما با این نام آیا دوشمنی دارید؟ من فکر نمیکنم چنین باشد پس شما هم به نهضت خراسان به پیوند شوید که قبل از صد و پنجاه سال پیش قرن ها همی نام بر وطن ما اطلاق داشته است و مردم با صلح و صفا با هم زنده گی میکرده است هیچ گپ از اختلافات قومی نبود یا روباه پیر استعمار انکلیس جنایتکار نام افغان ستان را بر کشور ما قرار داد و از آن روز حتی یک روز خوش نبوده است و ای وطن در اشغال انکلیس و روس و آمریکا سوختانده و سیاه روز شد واقعا امروز نام قراردادی انکلیس بر کشور ما صادق شده است و این گپ تلخ یا شیرین واقعیت شده است چن صدای ناله وفغان در هر کجای این وطن بلند شده است جایی از فقر و جایی از تبعیض و ناعدالتی و جایی از انحار و انفجار بیایید دست در دست همدگر خراسان را احیا کنیم و بر عدالت قومی و آبادانی کوشش نماییم
هم وطن جمعه خان پریشان

>>>   تنها با حمایت از داکتر عبدالله میتوانیم این کار را کنیم چون باقی رهبران همه دزدان و جنگجویان بی سواد هستند

>>>   گر این ائتلاف شمال بسته شود و همه به تعهد و پیمان خود استوار بمانند افغانستان ۱۰۰ فیصد تجزیه می شود . اواغنه در برابر همبستگی غیر اواغنه در افغانستان هیچ چانس برنده شدن در انتخابات روشن و بدون تقلب را ندارند و دست به کودتا

>>>   دزدی های ملیارددالری کرزی ها ، غنی ها ، زاخیل والها ، وردک ها وووو نام ببرد

>>>   فاسد اصلى جنايات و دزدى ها كرزى و برادرانش و زاخيل وال و وردك بزرگترين ننگ وطنم ميدانم تف بر كسيكه از بول يتيمان و بيوه زنان و خانواده هاى سربازان شهيد قصرها ساختند و پول اندوختند!! مرگ بر همه شان

>>>   کرزی کی بود و چه کرد؟
حمله های شبانه بر طالبان را منع ساخت۰
کمک خواستن از قوای آیساف بر ضد طالبان را منع ساخت۰
بمبارد های امریکائی ها و آیساف بر ضد طالبان را منع ساخت۰
تلاشی خانه های آنهایکه با طالبان به کمک مشکوک بودند را منع ساخت۰
سران طالبان را با وجود اعتراضات شدید ملی و بین المللی از زندانها رها ساخت۰
استفاده از سلاح موثر بر ضد طالبان را بنام استفاده از سلاح ثقیله بر ضد طالبان منع ساخت۰
افسران قوای مسلح کشور را که در سرکوب کردن طالبان از خود شایستگی و شجاعت نشان میدادند سرزنش و حتی مجازات نمود۰
طالبان قاتلین ملت مظلوم ما را برادران خود و فرزندان اصیل این کشور خواند۰
دیگر این کثافت خائن پدر سگ برای طالبان چه میکرد؟
۱۴ سال پیش طالبان به صفر برابر شدند وبعد از آن ۳ تریلیون دالر پول به این کشور ریخت، ولی تحت رهبری این شیاد امروز نه اقتصاد داریم و نه هم زیر بنا و طالبان هم قوی تر از پیش عرض وجود کردند

>>>   ریشه تمام گرفتاریها و بدبختیهای افغانستان/خراسان خرافات و سلطه گری یک قوم است.

>>>   Zafari
غنی قبل از انتخابات چه وعده داده بود یادتان است؟
(انار قندهار را به اسپانیا می فروخت و بامیه را به آمریکا و...)
اما این است وضعیت فعلی مردم و سیاست های اقتصادی وی.

>>>   نمیتوانیم چون او از برکت مغز خود درینجاست نه زور داشت نه زر نه پنجاه ملیون دالر خان جان الکوزی برایش داده بود نه کارت های تقلبی دروزیراکبرخان چاپ میشد نه گوسفندان رای دادند

>>>   ایتلاف مزدورشمال ازروزیکه که به صحنه سیاسی افغانستان پا گذاشته این وطن روز خوب ندیده ظهور گروه طالبان درنتیجه چور چپاول مال ودرای مردم ومال بیت المال که همین اکنون درشمال کشور موترهای کاماز ان دیده میشود بوجود امد تازمانیکه این جاسوسان فرصت طلب ازصحنه سیاسی گم نشود ماجرا افغانستان پایان نمی یابد.

>>>   افرین وصد رحمت بر غنی و پدرش! غنی نشانه رحمت خدا بر افغانها است! باید از او حمایت کر د!

>>>   به یک نقطه صادقانه باید اعتراف کرد آیا موجودیت امریکا به نفع شما است یا اشرف غنی؟
اگر امریکا امروز خاک افغانستان را ترک کند باز همان قسمت تاریخ تکرار میگردد قسمیکه در سال 1375 تکرار شده بود زیرا آنها به همان مفکوره پوچ که میگویند اگر شهید شوم پری و غلمان در خدمت ما است و تا اخیر مرگ می جنگند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است