چگونه در افغانستان پیروز شویم؟
تمام والی ها، شهرداران، فرماندهان پولیس و حتی معلمان مکاتب ابتدایی را رییس جمهوری مقرر می کند! این کار نه تهنا فساد را گسترش و تشویق می کند که مشروعیت را نیز از تضعیف می کند 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۰۹    ۱۳۹۷/۴/۲۶ کد خبر: 152785 منبع: پرینت

نویسنده: دونا روهراباهاکر رییس کمیته روابط خارجی کانگرس آمریکا
برگردان: ک. همسخن

آمریکا در افغانستان باید رویکردش را تغییر بدهد؛
جان هزاران انسان گرفته شد، ده ها بییلون دالر طی پانزده سال در افغانستان مصرف شد. اما، آمریکا نتوانست به اهداف کلیدی اش نایل گردد- ماموریت آمریکا در افغانستان ناکام شد.

حالا چه باید کرد؟ روی کرد کنونی ما، اگر تداوم هرج و مرج را در افغانستان تضمین کند و درب ورودی آسیای مرکزی را به روی افراطگرایان اسلامی باز بگذارد- چنین حالتی یک شکست استراتژیک را برای آمریکا در پی خواهد داشت. رادیکالیسم اسلامی، تلاش جدی می کند افغانستان و پاکستان را در اختیار داشته باشند و سپس به آسیای مرکزی گسترش پیدا کنند.

شکست در افغانستان به این معنا است که ما احتمالا به یک جنگ جهانی دیگر رو برو می شویم. ترکیه به یک دولت اسلامی تبدیل شده است و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس گروه های تندرو سنی مذهب و تروریستان را به شمول افراطگرایان در افغانسان به هدف محاصرۀ آخندهای ایران حمایت مالی می کنند.
آیا اسلامگرایان به هدف خود خواهند رسید؟ نخیر، ما نمی خواهیم آنها به هدف برسند، آنها(رادیکالیسم) باید به شکست مواجه شوند؛ چون وضعیت قابل مدیریت است- یک استراتژی جایگزین (استراتژی جدید) می تواند از یک فاجعۀ استراتژیک بعدی جلوگیری کند.

تلاش های بی حاصل دولت-ملت سازی ما در افغانستان بر روی سه ستون لرزان استوار است که ضرورت به تجدید نظر دارند:
-تصمیم گیری سیاسی به شدت متمرکز
-کنترل بیش از حد پشتون ها برحکومت متمرکزی، بر پولیس ملی و ارتش ملی افغانستان
-احترام و اعتماد بیش از حد به منافع و سیاست های پاکستان در افغانستان و منطقه

این سیاست و طرح ناقص ریشه درتاریخ رویداد های مهم افغانستان مدرن دارد: یعنی ریشه درحملات آمریکا به افغانستان(در پاسخ به حملات یازدهم سپتامبر) و پس از آن توافقنامۀ نشست بن در سال 2001 به منظور بازسازی دولت-ملت در افغانستان پساجنگ. پس از شکست طالبان، سازمان ملل متحد و ایالات متحدۀ آمریکا یک پشتون-حامدکرزی- را به حیث نخستین رییس جمهوری بالای مردم افغانستان خلاف خواست آنها تحمیل کردند. بعد از آن، جامعۀ جهانی و آمریکا در نشست تصویب قانون اساسی سال 2002 با وجود مقاومت داخلی علیۀ ساختار متمرکز سیاسی مردم افغانستان را مجبور به پذیرش چنان ساختاری کردند.

پس از آنکه کرزی در سال 2014 صحنۀ قدرت سیاسی را ترک کرد، آمریکا تلاش ورزید تا نقش خود را در فاسد ترین حکومت اصلاح کند که حکومت مشارکتی-اشرف غنی رییس جمهوری و عبدالله رییس اجرایی را با یک روش گندیده و نا متعارف تقسیم قدرت برمردم افغانستان تحمیل کردند و این آرایش نیز شکست خورده است.

اکنون زمانی آن فرا رسیده است که مردم افغانستان سرنوشت سیاسی شان را خود تعیین کنند. آنها (مردم افغانستان) باید آزادی و اختیار داشته باشند که:
- سیستم سیاسی فدرال را انتخاب کنند
- رهبران را بدون محک تباری انتخاب کنند
- مرز پاکستان و افغانستان(خط دیورند) را به رسمیت بشناسند
- شبه نظامیان محلی و پاسبانان شهری را ایجاد کنند

آمریکا و دیگر قدرت های غربی باید منافع همه کشورهای منطقه به شمول هندوستان و ملت های آسیاسی مرکزی را در افغانستان در مد نظر بگیرند. مردم افغانستان باید بر ضد کشت خشخاش مبارزه کنند، به مواد کیمیاویی ضد خشخاش دست رسی پیداکنند. خشخاش عمدتن در مناطق پشتون نشین زرع و تولید می شود که ستون فقرات طالبان و شبکه های تروریستی در پاکستان می باشد و سبب فساد و فشار سیستماتیک بر یک بخش بزرگ اقتصاد افغانستان می گردد.

ما سیستم سیاسی ی را ایجاد کردیم که کابل را در کنترول کشورتوانمند بسازد، اما سوگمندانه برعکس به صورت دراماتیک نا امید کننده است و این ساختار سیاسی افغانستان را غیر قابل کنترول می سازد و متحدان طبیعی مارا تضعیف می کند- کسانی را که برضد رادیکالیسم مبارزه می کنند،عمدتن تاجیکان، هزارگان و ازبیکان در جامعۀ چند تباری افغانستان اکثریت هستند. اما، ما تاکید بر تضعیف آنها و خوش خدمتی به پشتونها داریم- گروه قومی که اکثریت رادیکالیسم از میان آنها ظهور می کند.

تا امروز، تمام والی ها، شهرداران، فرماندهان پولیس و حتی معلمان مکاتب ابتدایی را رییس جمهوری مقرر می کند! این کار نه تهنا فساد را گسترش و تشویق می کند که مشروعیت را نیز از تضعیف می کند.

حسن علی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   پشتونها همان طور که به همه مردم افغانستان خیانت کرده واشرف غنی میگویه من به فکر خود یعنی بافریب همه به ارگ رسیدم امریکا را هم از پشت خنجر میزنند واین یک پلان پشتونیزم علیه همه هست وخوب فیلم هم بازی میکنند
Ziya Fayyaz

>>>   اینها دنبال فیروزی در افغانستان نیستند این گفته ها برای فریب افکار عمومی صورت می گیرد ورنه فقط کافی با تروریست آنگونه در خودی شان شان است برخورد کنند و از تمویل و تجهیز آنها خود داری و جلوگیری نمایند خود به خود فیروزند.
Ab Wahed Wahid

>>>   پيروزى آمريكا يعنى دزدى منابع طبيعى كشور كه هم كردند و بيشتر از اين هم نميخواهند .
اگر به اين فكر باشند كه دنيا را تسخير كنند غير قابل برداشت است .
ترك ها از دير زمانيست كه چوب سوخت ديگران بوده اند و اميد است كه به سقوط دولت تركيه منتهى نشود .
كشور هاى خليج فارس و عرب سعودى كف روى آب اند و در باتلاق جنگ هاى يمن و سوريه زمين گير كرده اند و بيشتر از اين كيفيت هم ندارند .
قدرت نمائى متعصبين افغانى هم حضور آمريكا و ناتو در افغانستان است و اين هم روزى به پايان خواهد رسيد و دائمى نيست .
Scherzadeh Gul Mohammed>>>   پشتون ها همیشه کشیده است که درکشورجنگ پایان یابد ومردم افغانستان به ارامش زنده گی کند ولی عده ی ازماجرا جویان درهمه حالت درصدد قدرت طلبی هستند وتبلیغات شوم وبی معنی خودرا درشبکه ها به راه انداخته ونمی خواهد وطن به طرف یک صلح دایمی برود وهمیشه مانع صلح میشود متااسفانه که نی ازلحاظ نظامی میتواند بالای تمامی کشورقدرت تحکیم ببخشد ونی دیگرا رااجازه میدهد که ازطریق صلح به جنگ خاتمه دهد وهمه روزه علیه پشتون تبلیغات بی شرمانه میکند به نظرمااین راه حل نیست راه حل دراتحاد واتفاق است.

>>>   يیروزی درافغانستان صد درصد به توکل الله مهربان تامین میشود به شرط اینکه قانون کتاب الله (ج) عملا اجرا وتطبیق شود . صرف نظر ازاینکه از هر قوم که باشد ان شاه الله درمدت کمتر ازیکماه افغانستان ارام میشود. جراکه جزای هر عمل درکتاب الله ذکر ګردیده است.

>>>   عمر راوی
برای مردم شریف پروان و برای همه تاجیکان خراسان تسلیت میگویم.
چند سال است مینویسم که ارتش ملی اوغانستان کشتارگاه جوانان تاجیک است. قصدی، از روی پلان و نقشه ، دسته دسته در دام ها و کمین های ساختگی دولتی - طالبی به کام مرگ میروند جوانان ما. این غمنامه هنوز پایان ندارد. هیچ چاره گر و فریاد رسی هم نیست که نیست .

>>>   علت اصلی عقب ماندگی افغانستان ، حاکمیت ۳۰۰ ساله رهبران قبیله ی پشتون تبار جمع دین زدگی مردم افغانستان است ؛ دیگردلایل بسیارکوچک و برامده از دوعلت اصلی اند .

>>>   این سه قرن است که قدرت های جهانی وقت بالای قشرازمردم کارمی کنند که نتیجه آن ناکامی چیزی دیگری نبوده.وقت آن فرارسیده .تا جامعه جهانی تجدید نظرعمیق وهمه جانبه نمایند .این آخرین چانس برای کشورو جامعه جهانی است .

>>>   هر کس در احیای نهضت خراسان کوتاهی کند پس حق اعتراض ندارد بلکه خودش در بدبختی و فغان و ناله خود و نسل آینده اش شریک خواهد بود اگر نهضت خراسان احیا شود دیگر فاشیست ها جرات ندارند با اوغان اوغان کردن ادعای خودخواهی و ریاست بر سایر اقوام کنند سرنوشت انسانها با خود ایشان است اگر در برابر ظلم ها و تبعیض ها و جنایات ساکت ماندید پس نتیجه تلخش را هم نوش کنید. با تمام توان در روشن سازی افکار ملت خراسان در توییتر و فیسبوک انستگرام تلگرام اقدام نمایید بصورت حضوری در ملاقات ها با دوستان و اقوام تمدن با شکوه گذشته خراسان را تبلیغ و تبیین کنید راه همین است در آینده دراز مدت فرهنگ و شعور بر بدویت و عصبیت و کوچی گری پیروز خواهد شد.

>>>   Abdul Hai Khurasani
آقای حکمتیار، ما بی هویت هستیم که به تاریخ اسلام با تمدن خراسان هویت بخشیدیم یا تو بی هویت هستی که تمام تاریخ و هویت جعلی ات را مدیون امپراطوری تزاری روسیه و امپراطوری بریتانیا هستی ؟
ما بی هویت هستیم که ریشه فرهنگ و تمدن وهوبت مان از سپیده دم تاریخ اسطوره و مکتوب تا این دم در سپهر پنهاور مراکز علم و دانش می درخشد یا تو که تمام طول و عرض هویت جعلی ات را روانشاد عبدالحی حبیبی خداوند پته خزانه خلق کرده است؟
از عصبانیت حضرتعالی از نهضت احیاء مقدس خراسان فهمیده می شود که حق و عدالت در این خروش بی امان ورستاخیز عظیم متجلی و متبلور است.
اینکه می بینم یک رهبر بازمانده و مستأصل فراماسونری انجمن پیشاور از نهضت خراسان اینگونه عصبانی است که فحش می دهد،ثابت کنندهٔ این حقیقت می باشد که برای نخستین بار بعد از تأسیس افغانستان ( از عصر امیر عبدالرحمن خان ) ابتکار عمل را گفتمان خراسان از گفتمان افغانسیم ربوده است و مدعیان تاریخ جعلی در مقام دفاع برآمده اند.
آقای حکمتیار
نهضت احیاء خراسان مانند فاشیسم افغانی یک نهضت قومی نیست،بلکه یک نهضت تمدنی است و برای بازگشت به خویش و هویت اصیل خویش آغاز گردیده و حتی به شما نیز هویت می بخشد و حضرتعالی را از هویت جعلی به هویت تمدنی فرامی خواند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است