قیام برای بازگشت دوستم هیچ است
اهداف اصلی قیام کنندگان باید تغییر سیستم سیاسی کشور و رهایی از زنجیر اسارت شوونیزم و فاشیزم آمیخته با تروریزم باشد در غیر آنصورت قیام بخاطر هیچ و بدون هدف است 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۵۰    ۱۳۹۷/۴/۲۵ کد خبر: 152753 منبع: پرینت

قیام مردم سمت شمال اگر به بازگشت دوستم و رهای قیصاریی خلاصه گردد قیام برای هیچ و بدون هدف است!

واقعیت این است که قیام مردم سمت شمال علیه یک سیستم فاسد و تبعیض آمیز است که رهبران شوونیزم و فاشیزم کارد را به استخوان مردم رسانیده اند و به بهانه ای دستگیری افراد غیرمسوول و فراقانونی زمینه را برای رشد و یکه تازی تروریزم طالبانی مهیا می سازند اگر چنین نیست کدام عقل سالم نمی داند که گروه طالبان گروه غیر مسوول و فراقانونی است.

اما دیده شد که در روزهای عید وزیر داخله، والی ها و ولسوال ها از آنها استقبال کردند و حتی آنها را در درون شهرها جابجا کردند گروه تروریستی طالبان روزانه صدها سرباز، افسر و مردم افغانستان را به قتل می رساند ولی مبارزه ستون پنجمی ها بخاطر تغییر ذهنیت عامه متوجه افراد شده اند که دشمن آشتی ناپذیر طالبان بوده اند و خودشان صراحتا می گویند که خطر افراد غیر مسوول و فراقانونی بیشتر از طالبان و حتی داعش هستند.

اکنون که سران شوونیزم و فاشیزم صدها تروریست حرفوی را از زندان ها به تدریج رها می سازند و در عوض دشمنان تروریزم را شکنجه و روانه زندان ها می کنند و مقابله با قیام کنندگان سمت شمال را در درون پارلمان جهاد اکبر می نامند واضح است که نظام سیاسی افغانستان اکنون به دست شوونیزم و فاشیزم در جهت سرکوب اقوام کشور به کار گرفته می شود برخورد افراد مسلح مسوول و قانونی دولتی با محافظین فرمانده قیصاری اوج دشمنی سردمداران شوونیزم و فاشیزم را در مقابل اقوام کشور به نمایش می گذارند.

ساده لوحانه خواهد بود اگر ادعا گردد که این افراد مسلح مسوول و قانونی بدون تمرین و نقشه های قبلی دست به چنین اقدام خودسرانه و ضد بشری زده باشند بلکه سران شوونیزم و فاشیزم آنها را درس و تعلیم داده اند که چگونه غرور و احساسات دیگر اقوام را نشانه بگیرند بنابراین قیام مردم سمت شمال در حقیقت بیزاری از سیستم تبعیض آمیز است که به صورت جنون آمیز به اوج خود رسیده است و روزانه صدها نفر را به کام مرگ فرو می برد که بازگشت دوستم و رهایی فرمانده قیصاری باید جزیی از اهداف قیام کنندگان باشد نه کل اهداف آنها.

اهداف اصلی قیام کنندگان باید تغییر سیستم سیاسی کشور و رهایی از زنجیر اسارت شوونیزم و فاشیزم آمیخته با تروریزم باشد در غیر آنصورت قیام بخاطر هیچ و بدون هدف است که در نهایت قیام مردم به نفع شوونیزم و فاشیزم مصادره می گردد.

حسن علی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تظاهرات
دوستم
رهایی قیصاری
نظرات بینندگان:

>>>   Qasani
تظاهرات هواداران جنرال دوستم در شمال کشور وارد چهاردهمین روز شد.

>>>   Zahiry
اون لنده غر ها نفر حکمتیار بودند
اشخاصیکه در فاریاب حاضر داشتند.
دقیق گفتند باد گارد های حکمتیار بود
بالای قیصاری حمله کردند..

>>>   Kapisa
کوماندو های برجسته ارگ است که به فرمایش ارگ و شورای امنیت عملیات خاص قومی و فاشیستی را اجرا میکنند

>>>   Samim
مردم آگاه اند خوب میدانند ولی نمیدانم چرا ؟ همیشه دنبال چهار شکمبوی نادان... ما روان اند
هر کدام ایشان از پست هایشان کنار میروند مردم به این ها خیمه میزنندشعار میدهند
انگیزه درست بمردم داده شود که دگر دنبال این زرخرید ها از نوکر ...نوکر هستند نروند
همیشه اینها پا در گلوی ملیت خود گذاشته اند
مرگ به اینها هزار بار بهتر هست تا زنده بودن شان
اینها روزی زنده ها را خورده میروند

>>>   خبر شهادت ۵۰ سرباز پروانی در میدان وردک خیلی وحشتناک و تکان‌دهنده است. این غم و درد را پایانی نیست الی اینکه خدمت سربازی حوزه‌ی شود، هر سربازی در ولایت خودش حق سربازی را ادا کند. پروانی در پروان، وردکی در وردک، بدخشی در بدخشان، هلمندی در هلمند. ما در ازای چه چیزی قربانی می‌دهیم؟ سرباز پروانی بخاطر عدم شناخت از اراضی وردک قربانی می‌شود. این همه خون دادن چه تغییر در زندگی ما آورده است؟ آیا ستم و تبعیض پایان یافته است؟ بحران اقتصادی پایان یافته است؟ به این روند باید پایان داد، خون فرزندان ما بی‌رنگ نیست.
Tareq Marzban

>>>   Bahrom Khorosoni
نیرنگ فاشیزم اوغانی !!!
تفرقه بینداز حکومت بکن..... اینست دربک حکومت استبدادی معنی مکافات ومجازات....
ازیک طرف سربازان اجیر خودرا بخاطر قتل مردم فاریاب روان میکند و همزمان به پنچشیر میرود برای پنچشیری های بیچاره اشک تمساح میریزاند. ...
وچند دانه گوسپند هم به وی گوش میدهند.

>>>   ساختن مثلث " تداوم " ـ حکمتیار و طالبان ، برنامه است و در دستور کار . دوگوشه ی این مثلث ویرانگر ساخته شده است و برای تکمیل آن زمینه سازی های خونین جریان دارد . قرار است تقسیم قدرت میان گوشه های همین مثلث صورت بگیرد . هوشِ ما باشد که این تقسیم قدرت در شرق و جنوب صورت نمی گیرد . آنجا چیزی برای تقسیم وجود ندارد . تقسیم باید در نیمه ی بالایی جغرافیای کشور عملی گردد . برای طالب و حکمتیار در نیمه ی شمالی وطن سهم می دهند . دیگران یا برده های این مثلث باید باشند یا به انزوا و حذف و نابودی تن دهند . گویا این یگانه راه رسیدن به صلح و " وحدت ملی " است . بدون شک این یگانه راه برای برپایی تسلط مطلق تک قومی آرمانی هر سه گوشه ی این مثلث نو ساخت خواهد بود اما به صلح ، ثبات و پیش رفت و آبادی از این راه نمی توان رسید . این راه ؛ راه رفتن به ویرانی است .

>>>   Paiez
3 minuten ·
پشتیبانی از کاندیدا هایی که داعیهء هویتی،فرهنگی وملی ندارند؛ خیانت به خود وتاریخ وفرهنگ خودی ست.از چنین داعیه دارانی پشتیبانی کنید!

>>>   همین دوستم بود که قوم ازبک را به اشرف غنی فروخت بار دیگر هم می فروشد
م.ش.ف کابل

>>>   ﺎﺑﻮﺩ ﺑﺎﺩ ﻓﺎﺷﻴﺰﻡVolgen
13 juli om 19:43
اﮔﺮ اﺭﮒ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻆﺎﻫﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻟﺒﻴﮓ ﻧﮕﻔﺖ, ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۱- اﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ گروپ ﺿﺮﺑﺘﻲ 1000 نفری ﺑﺮاﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ کوماندو های که در فاریاب نظام الدین قیصاری را گرفتار و ﻫﻤﺴﻨﮕﺮاﻧﺶ ﺭا ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ, ﻋﻤﻞ بالمثل ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎﻥ انجام ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
۲- قطع لین برق کابل
۳- مسدود ساختن بندر آقینه
۴- مسدود ساختن بندر حیرتان
۵- مسدود ساختن شیرخان بندر
۶- شمال کشور را به یک کشور خود مختار و مستقل اعلام ﻧﻤﻮﺩﻥ.
7-اﮔﺮ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﭘﺸﺘﻮﻥ اﺯ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ, ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺟﻮﺭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

>>>   حسن علی توبه یکنفر کارداری واینکه میگوئی سران فاشیزم یعنی تمام پشتون را فاشست خطاب کردی درفاجعه دهه 70 درافشارکدام فاشست بود ویا اندیوال فعلی تو وکسانیکه برسرمردم میخ میزد ورقص مرده تماشا میکرد آن فاشست بود ویا اندیوالان خودت که فعلا مدافع آنها خودرا حساب میکنی پس قضاوت کو که برای مردم فرق این وآن چی است

>>>   نگفتی که نام کشورخود مختار راچی میگذارید؟

>>>   چشم کمندوهارا صدقه و خدا یار جاشان ، تاهنوز افسران بلند رتبه در بغاوت های تنظیمی و قومی اشتراک میکردند هیچ کس تبصره نداشت و همه میدیدند که چه میگذرد و حال که یک نیروی امنیتی ملی بوجود آمد باز کیک در تنبان لندغرها افتاده


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است