عطامحمد نور: تاج عبدالله را تمديد نمي كنم
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۲۶    ۱۳۹۷/۴/۱۰ کد خبر: 152314 منبع: پرینت

عطا و عبدالله دشمنان مردم ما هستند!
يكي از شگفتي هاي آينده سرنوشت امروز مردم ما است!
آيندگان ملت امروز ما را محكوم به خيانت مي كنند يا رهبران عصر ما را؟
ما احمق هستيم يا رهبران ما؟

دشمن مردم ما غني است عطا و عبدالله كه نمايندگان ما هستند با هم درگير هستند!
همه ميدانند، عبدالله خيانت كرد نتوانست از حق مردم ما دفاع كند، در واقع ما را فروخت.
حالا همان خيانت را عطا مي كند.

عطا در كنار اشرف غني براي ريشه كن كردن مردم ما در حركت است!
عطا صفوف مردم را به چند دسته تقسيم كرده است،
عطا اول ميان خود و عبدالله مردم را به دو دست تقسيم كرد بعد سخن از دفاع و راست كردن پاي كج دولت زد و تمام ملت صف در حمايت از آن بستند اما يك شبه به استانكزي مردم را فروخت و بدون هيچ دليلي كه به پيروان خود بگویيد كنار رفت!

ميان عطا و غني چه توافقي صورت گرفته؟
باور كنيد تا زماني مردم ما پشت اين احمق ها روان هستند هيچ چيزي عايد مان جز بد بختي نخواهد شد!
برگشت عطا از تبعيد با حمايت غني صورت گرفته تا در ميان مردم شمال چند دستگي وجود داشته باشد. از همين در اولين سخنراني عبدالله را تهديد كرد!

جناب عطا!
سخنراني هاي خود را بعد بركناري از بلخ فراموش كرديد؟
چطور مردم را فريب داديد؟
چطور از احساسات پاك مردم در راستاي اهداف شخصي خود سوء استفاده كرديد؟!
ديگر كسي به تو و عبدالله اعتماد ندارد، مگر انسان هاي ... مثل خودت و عبدالله كه تعداد شان متاسفانه كم هم نيست!

شما عبدالله را نمانيد تاجگذاري كند، عبدالله شما را نماند تاجگذاري كنيد، شما با هم بزنيد تا غني تاجگذاري كند!
اين بهترين خدمت شما ... ها به فاشیست های پشتون است.

شايد ما غافل از خيانت هاي پشت پرده اين دو نَفَر هستيم كه در كنار درندگان كرزي و غني عليه مردم ما بخاطر تبار افغان بودن شان قرار داردند و به قوم شان دارند خدمت مي كنند!
رفتار ها، برخوردها، گفتار هاي اينها همه نشان از خيانت در جامعه غير پشتون دارد و خدمت به پشتون ها دارد!
اگر به مردم ما توجه مي كنند، بايد در مقابل غني اتحاد كنند و مردم را تكه تكه نكنند!

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امیری
عطا
عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   شما مثل .....همدیگر را برای منافع خود می گیرید بعد مشکل از پشتون ها است !!!!!!!!!!!!!

>>>   نقطه ضعف عطا سرمایه هلای فرعونی اش هست

>>>   گل امیری جان
من طرفداری هیچ جهادی نیستم، نظر به اوضاعی مغلق کشور ایجاب میکند که اظهار نظر کرد.
شما حالا به نفع کی تبلیغ میکنید درست است رهبران تاجک هزاره و ازبک از پسی این همه بازی آمریکا، ای اس ای درمانده شده اند .به همین خاطر کوچی زی سوار اسپ فاشیستی خود است.
در حقیقت اگر متوجه مقاله خود باشید ....شما استید که با خنجر برنده تان قلب مجروح تاجک ،هزاره و ازبک را بعد از معامله عطا ، عبدالله...... نشانه گرفته کوچک ترین امیدی را از آن ها می رباید ، یگانه چیزی که کوچی زی و باند شان آن را میخواهند.
نظر شما و باند کوچی زی یکی است افکار عموم را مغشوش کرده تا بی اعتمادی حاکم جامه باشد و نفرت از رهبران شان باشد.
جناب گل امیری جان .نسخه تان برای مردم گنگ است مریض از بی طبیبی میمیرد و شما هم مریض را نا امید کرده و طبیب دیگر هم معرفی نمی کنید.
چیزی که کوچی زی میخواهد بمیرد یا تبعید و یا ساکت.
بیاید دست به دست هم داده آب را برای کوچی زی گل آلود نکرده ، پلان های شوم آمریکا، و ای اس ای و غربی را درک کرده که در افغانستان بخاطر دفاع از اسلام و مردم نیامده است، اهداف بلند خودشان را دنبال میکند .بیاید اتحاد و برادری را ترویج کنیم و واگاهی به مردم داد که اصل اسلام همین است تا غربی ها و آمریکا از طریق تاجران دین داعش سازی و طالب و القاعده سازی نکند.
وقتی اتحاد داشته باشیم اخوت اسلامی و برادری داشته باشیم همه پلان ها نقش بر آب است.
(غفور)

>>>   غنی بعد از اول جوزای امسال ۹۷ ختم وظیفه است.
مردم را چه بلا زده که صدای خود را نه میکشند
دیوانه ام از حماقت ها
م.زمین بوس کابل

>>>   میان دوخر بهر جو جنگ شد
لگد زد یکی دیگری لنگ شد
بنالید ازدرد و گفتا همی
تو خر نیستی حقا که ادمی
نشاید که خرنا ممت زانکه خر
نیازرد انباز خویش جز بشر
نه تنها این دونفر دشمن مردم ما در قدم اول انش که بابای ملتش میخوانند وبعد تره کی وامین وببرک ونجیب ومجددی وکرزی وعین وغین وحکمتیار وسیاف وقانونی وصالح ومعنوی ومحمدی وزاخیل وخلیلی ودانش ومحقق و تجار های فجار وهمه ای کسانی که ازخون این ملت تغذیه نمودند وبه ارمانهای ملت ما برای بیگانگان تجارت نمودند درین میان محمد داود خان واحمد شاه مسعود رااسنثنا می نمایم مابقی همه مزدور وخود فروخته واجیر اند وهمچنان مفسرین ومحللین تکنوکرات وچپی وراستی همه با این ملت دشمنی ورزیده به خون ریختن همنوع خود وبه قتل عام افغانها سهبم اند وشریک جرم
زید الله بیگ

>>>   بعضي تاجك ها متاسفانه خانه نونش ي مال استند مثلا امرا.. صالح كه در اول مردم دوستش داشت و بعد از مالش دادن هايش در نظر مردم منفور شد. عبدالله هم در تمام مشكلات مردم تاجك خاموشي اختيار نمود. يگانه مرد ميدان پدرام است كه اول مردم بدش ميديدند ولي حالا ظلم زياد پشتون ها عليه تاجك ها از او رهبر بي مثال ساخته كه حتي عطا متا هم زير شعاع قرار گرفته بنظرم اگر عطا جزي ترين اشتباه انجام دهد گزينه دوم براي رهبري تاجك ها پدرام خواهد بود.

>>>   دادفر اویانی
عطا محمد نور تا زمانیکه با پدرام نباشد و نگوید زنده باد آزدیخواهان و آزادی از چنگ فاشیزم، او راست نیست و ع دوم باشد!!!
نور برای دستگاه اهریمن نقش دارد، هممیهن گرامی!
نور را رسمن ۱۵۰ نیروی امنیتی (اتمری) نگهبانی دارد.
فرمان رسمی ی اشرفغنی احمدزی را درین باره، مگر فراموش داریم؟
نور در آغوش فاشیرم است (بندیی خانگی).

در نبود کوتاه زمان عطا محمد نور در کشور؛
پرچم مقاومت در برابر فاشیزم، به رهبریی دوکتور پدرام، در استان های شمالی و در کابل به اهتزاز در آمد.
فریاد آزادیخواهی و سرود مقاومت «شاد زی آزاد زی آباد زی» در استان های شمال و هتا در کابل به سدا در آمد.

فاشست ها را به لرزه انداخت این جهش های آزادیخواهی و این جهش مردمی به دور نام پدرام آزادیخواه راستین.
آن مکتب «تفرقه بینداز و حکومت کن» فرمانروا، نور را از تبعید رها ساخته و با این ساز و برگ مردم فریبانه، آورده است بخانه برای مصروف ساختن مردم؛ برای به بیراهه بردن نیروی های مقاومت مردمی.

عطا محمد نور برنامه سیاسی در برابر رژیم فاشستی ندارد.
نور برای ایجاد کشمکش های ویرانگر میان جبهه مقاومت است.
نور در برابر بربریت خواهی پشتونیست های فاشست نبوده است، نیست و نباشد هیچگاهی.
نور از همبستگی با کرزی سخن دارد.
نور تنها یک دشمن (ساختگی) بخود بیند، که عبدالله خودش باشد.
نور در برابر رژیم نیست.
نور برای فرو نشاندن و پاشاندن نشانه های خیزش مردمی در برابر فاشیزم است.
نور آزادیخواهان ما را تاپه «ما هم یون های داریم» می زند.
نور برای پارچه سازیی ها بفرمایش فاشست های فرمانروا ست.
راستی باد و ایستادگی در برابر فاشیزم افغان ملتی!

>>>   تا اکنون کسی نداسته است، که معلم عطا اصلش لوگری است و،وطندار دکتور غنی،درین وطن ،وطنداری و اندیوالی همیشه بوده،است. و خواهد بود...چرا ازین قصه بی خبریت...؟

>>>   اگر نور خودش كانديد كرد خوب و اگر معاون شد كسي برايش راي نميدهد. چون معاون و معاون بازي را ديديم ديگر بس است.

>>>   اگر نور خودش كانديد كرد خوب و اگر معاون شد كسي برايش راي نميدهد. چون معاون و معاون بازي را ديديم ديگر بس است. معاون يعني سكرتر يعني سخن گو يعني ملي (ملي سرخك نه ترب).

>>>   گپ هاي استاد عطا را بعد از امدنش از خارج شنيدم تعجب كردم از سخنان وي بر ميامد كه ميخواهد باز كدام شخص از قبيله را حمايت نموده و رييس جمهور بسازد. اگر چنين كند در جمع نامردان مانند ع خواهد پيوست. و از طرف تاجك ها مردود خواهد گرديد.

>>>   تادینه روز نور سلطان بلخ ابرمرد خراسان شیربلخ نه میدانم عیاری از خراسما ن ودها لقب دروغین وامروز باز چه شد خراسانیان استقرار فکری نه دارد بازی قاعده را نه میدانند فقط دروغ بگوید شعار دهند ودوذدی کنند وبس
بی خبر


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است