ثبت نام نامزدهای جایگزین در بلخ
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۲۴    ۱۳۹۷/۳/۳۱ کد خبر: 152115 منبع: پرینت

شماری از نامزدان قدرتمند انتخابات پارلمانی از بلخ به دلایل نامعلومی افرادی از خانواده‌ و بستگانشان را نیز بعنوان نامزد "جاگزین احتمالی" در انتخابات ثبت نام کرده اند.
منابع موثق می‌ گویند که این افراد از ترس حذف شدن از پروسه انتخابات به دلیل پرونده‌ هایی که در نهادهای امنیتی و عدلی دارند افرادی را بحیث جایگزین احتمالی بجای خودشان ثبت نام کرده اند. در صورت حذف شدن افراد مذکور از پروسه انتحابات جایگزین‌ ها در نقش جانشین شان وارد مبارزات انتخاباتی خواهند شد.
اسناد بدست آمده نشان می‌دهد که:
همایون، بحیث جایگزین احمدشاه رمضان
غلام محمد، بحیث جایگزین عباس ابراهیم‌ زاده
سید نصرت‌ الله، بحیث جایگزین سید ظاهر مسرور
عبدالله بختیاری، بحیث جایگزین محمد علی محقق خودشان را در کمیسیون انتخابات در بلخ ثبت نام کرده اند.
نام و مشخصات این افراد در دیتابیس کمیسیون انتخابات موجود است و می‌ توانید نام و شماره‌ های تماس شان را از لیست منتشر شده بدست آورید.
اسدالله شریفی و علم خان آزادی نیز افرادی را بحیث جایگزین احتمالی ثبت نام کرده اند.
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


نامزدها بلخ جایگزین نمایندگان افغانستان

نامزدها بلخ جایگزین نمایندگان افغانستانمختار وفایی

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نامزدهای جایگزین
بلخ
نظرات بینندگان:

>>>   خراساني هاي بزرگ انديش !
بيايم از اين پس نام هاي فرزندان ما را، تخلص هاي مارا، وزارت و سفارتخانه هاي ما را، خيابانهاي ما را، تجارتخانه ما را، دكان هاي ما را، پرورشگاه هاي و دانشگاهاي مارا، بنك هاي مارا، تيم هاي ورزشي مارا، نمايشنامه هاي ما را، فلم هاي مارا، شهر هاي مارا، روستاهاي مارا، راديو هاي و تلويزيون هاي مارا، مجله، كتاب، فلم، شعر و سروده هاي ما را #خراسان بگذاريم. بعد از پنج الي ده سال همه چيز صد در صد تغير خواهد كرد. آنقدر خراساني بگويم كه آن به يك #عادت و #عبادت تبديل شود! دست تان گشوده و روان تان خراساني ترباد!
#كمپين_براي_احياي_نهضت_خراسان

>>>   سریال دزدی های (ع . ن ) یاور وزیر برمک از ریاست محافظت رجال برجسته
( بر سبک هزارو یکشب )
شب صدو بیست ویکـــم فرارسید .
چون ع وغ درطول حکومت دوسره خویش همیشه اندر مباحثه وجدل بودی انواع موضوعات مختلف به بحث پرداختی وهریک دلیل ودلایل خویش به قصد مدلل ساختن مقابل عرضه داشتی وعیب وعیوب کژی طرف مقابل نمایاندی تا او را از زیاده خواهی منصرف گردانیدی وروزگار بدین منوال گذراندی تا عمر حکومت بسر آمدی،
روزی غ درجریان گفت وشنود ع را چنین آواز درداد : میدانی ان وزیر که از سهمیه 50 درصدی توست چسان یاور ی ازریاست رجال برجسته برایش برگزیده ؟
ع درحیرت اندرشد وگفت :
این ندانم برایم بازگوتا راز گشوده گردد ،
غ گفت :
وزیر برمک را یاوری باشد ( ع.ن) نام ، اودریا بنوشد اما به آن قناعت نورزد بلکه فزونتر ازان خواهد ،چشم اورا نه قناعت پرکند نه خاک گور !
ع گفت : ای غ چرا سخن به گزافه گوئی ومطلب بدرازا کشی؟ اصل ماجرابیاندار تا دریابم چی در انبان بهتان داری !
غ گفت : ای ع بدان که این نه بهتان است نه تهمت نه گمان ،سپس گفت:
آن یاور در هرشش ماه چهل عدد مخابره دستی برای خریداری پیشنهاد بدادی با آنکه بیشتر از پانزده مادون نداشتی ، چون آن مخابره را فراچنگ اوردی با دست راست بگرفتی وبا دست چپ دوباره با نیم قیمت بدکاندار بفروختی وپول اندرکیسه بنهادی وازان عمارت سه طبقه بنا نموده بودی وکار بدینسان همی کرد،
چون ع این بشنید بینی اش بیشتر قـــــــــرمــــــز شد وگفت :
ای غ : بدان که برمک نه سهمیه ونه از تیم من است او سهمیه سفارت انگریزاست اینرا بهتر از من دانی ، اما ترا عادت چنان باشد که اعمال خوب دیگران به خود ونزدیکان خود نسبت دهی !
غ درخشم شدو گفت : من بچه نباشم اگر حرف تو بدون مثـــال باورکنم!
ع گفت: مثال بازگویم ، وزیر برق به کارها سامان ورونق دهد اما تو خود گوئی این مشاور قیومی بکرده است ،

چون داستان بدینجا رسید خروس بانگ اذان با مداد برکشید و ع لب از سخن فروبست و غ درخواب اندر شد !

v

>>>   کشــــــــــــفِ بسیار مهمِ ریاستِ عمومی امنیتِ ملی
( شرکتِ انحصاری پنشیر وردک )
انشا الله که با این کشف ریشه 98 فیصد انتحار وانفجار فساد اداری اختلاس غصب همه کاملا از بین میرود !!!
کارمندان همیشه بیدار ریاست های پنجصد گانه این اداره بالآخره صاحب یک دست آورد بزرگ شدند که درتاریخ این شرکت سابقه ندارد ،
موضوع ازینقرار است یکی از ستون های بیست وپنجم که درداخل حکومت نفوذ کرده بود بعد از ده سال تعقیب بیست وچهار ساعته که حتی در دست شوئی ومسجد ونانوائی حمام هم زیر تعقیب بودبالفعل کشف کردند که مبلغ پنج هزار دالر به حساب این ستون بیست وپنجم وارد شده ، همه جهان ومردم افغانستان میدانند که پول دالری صرف مربوط مقامات حکومتی است که اگر ملیاردها دالر هم باشد چای هیچ سوالی ندارد ،
معما درینجاست که این ستون بیست وپنجم که از سال 1380 به اینطرف درانجو ها کمپنی های خصوصی به معاش دالری کارمینموده ومدت ها جهت اجرای کارهای تخنیکی به ولایات سفرمی نموده وسفریه اش راهم به دالری اخذ میکرده ودارای فامیل ومصارف اضافی نبوده ماهانه نیم معاش یا ا ضافه تر ازان رابه کابل بانک تحویل میداده که همه درحساب کابل بانک ثبت است ،
زمانیکه برادرانِ محترمِ کرزی صاحب ومعاون صاحبِ اول پول های بانک را بین خود تقسیم میکردند این فرد پول هایش را که در طی هشت سال هفت هزاردالرذخیره شده بود را از کابل بانک کشیده به نزد یک هموطنش که استاد پوهنزی هنرهای زیبای پوهنتون کابل است به امانت میگذارد بعد از مدتی این استاد ازطریق کابل بانک این پول را که به پنجهزار تقلیل یافته بود طور امانت به حساب برادر آن فردمی فرستد ،که رسیدش هم که از شش یا هفت سال قبل بود نزدش موجود است !
این ستون 25 بعد از پنج یاشش سال از معاش کار ماهانه خودکه چهار صد دالر بوده امرار حیات مبکند وبه واپس گرفتن آن پول به امانت گذاشته شده نیاز ندارد بعدا اداره معاشات را از دالری به افغانی تبدیل میکند واین فرد برایش کارت جدید افغانی افتتاح میکند به نسبت نبودن اصل تذکره بانک حسابش را با رنگ زرد منجمد میسازد یعنی طی مراحل اسناد تکمیل نشده معاشات میتواند وارد شود اما پرداخت شده نمیتواند ،ستون 25 از ذخیره معاشات قبلی حساب دالری خود استفاده میکند ودرگرفتن معاشات افغانی عجله نمیکند تا اینکه حساب دالری خالی میشود مجبور میشود به حساب افغانی خود مراجعه کند اما اصل تذکره درنزدش نیست ، به افغان اعلانات ازمفقودی تذکره اش اطلاع میدهد بعد به اداره توزیع تذکره مراجعه میکند اما کارمندان شجاع وهمیشه بیدار امنیت ملی عمدا کارشکنی میکنند ونمیگذارند تا بتواند تذکره جدید اخذ نماید وفردمذکور بعد از یک هفته رفت وآمد نمیتواند تذکره جدید بگیرد، مجبور میشود به برادرش تلفون کند وتقاضای پول ازهمان مقدار ی که امانت نزد او موجود است را میکند روی تصادف برادرش درکابل غرض اجرای کاری آمده مقداری پول افغانی وچند صد دالر به او میدهد وبعد برگشت از سفر همان مبلغ پنجهزار را که شش یا هفت سال امانت در حسابش بوده به حساب این فرد می فرستد که همه دادو گرفت تاریخ وار درکابل بانک ثبت است ،
حالا نقطه اوج داستان اینجاست که در نزد پرسونل 24 ساعته بیدار امنیت ملی این سوال ایجاد شده که شاید این پول را بن لادن به این فرد فرستاده باشد !!!! ورنه این ستون 25 نه جهاد کرده نه مقاومت ونه با بکس خالی از خارج آمده ونه هم در کدام چوکی حکومتی پُر درامد مقرر است نه در تیم ع است نه در تیم غ چگونه توانسته در هفده سال که همیشه معاش ماهانه اش گاهی چهار صد دالر گاهی پنجصد دالر همراه باسفریه وگاهی بیست هزار افغانی بوده ومصارف فامیلی هم ندارد توانسته پنجهزار دالر ذخیره نماید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ،حتما کاسه زیر نیم کاسه است !!!!!

>>>   Bahder
انگل ها در پی تقلبات گسترده پارلمانی !
پنجشنبه در مراسم فاتحه یکی از خویشاوندانم در مسجد کویتی خیر خانه رفته بودم یک انجینر منسوب بیک خانواده کابلی وبدخشی برایم پرده از روی یک نقشه خطر ناک تقلبات گسترده در انتخابات پارلمانی برداشت وحکایت نمود که دردمندانه بوی گند یک فاجعه هولناک را درانتخابات پیشروتداعی میکرد دوستم گفت منابع که خود را همکاران ارگ میدانند در تبانی با اتحادیه اروپا ازمن تقاضا مکرر نمودند که خود را از آدرس ولایت بدخشان کاندیدای پارلمان نمایم وهزینه مصارف اش را می پردازند .
در ادامه اضافه نمود که بالاخره این زد وبند ها روزی افشا میگردد ومن نخواستم در یک قرارداد ننگین این تقاضا را بپذیرم .
از کلیه شهروندان عدالت خواه کشورم می خواهم که جلو این سناریوی فاجعه خیز را متحدانه با هوشیاری وذکاوت تاریخی منقبض وانسداد نمایند .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است