رویای صلح با طالبان، واقعیت یا توهم؟
غنی هم بیشتر از اینکه بفکر صلح بوده باشد به حریفان غیر تباری خودش فهماند که اگر مطیع دساتیر و فدامینش نباشند همانطوریکه با حکمتیار سازش نمود، می تواند به کمک طالبان حریفان را از صحنه بیرون کند 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۵۹    ۱۳۹۷/۳/۲۸ کد خبر: 152030 منبع: پرینت

اگر از ذکر تاریخچه پیدایش طالبان بخاطر کوتاهی بحث و اگاه بودن اهل بصیرت از ان، صرفنظر شود اما عملکرد این گروه از ابتدای ظهور تا گرفتن قدرت دولتی در کابل و سقوط دولت شان بعد از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ الی اکنون چیزی جز از ویرانگری زیربنا های اقتصادی، جلوگیری از رشد اقتصاد دولتی و ملی، جلوگیری از اعمار مجدد ویرانی های جنگ‌ چهل ساله‌، محروم ساختن دختران و زنان از حق تعلیم و کار، مسدود ساختن مکاتب در ساحات تحت کنترول خودشان، ترویج کشت تریاک و معتاد سازی نسل جوان، مخالفت با ازادی های فردی، حق انتخاب، ازادی عقاید و افکار، ازادی نشرات، ترور شخصیت های علمی فرهنگی‌ و مذهبی، انفجار و انتحار در مکاتب، مساجد، بیمارستانها، مناطق مزدحم شهری، پاسگاهای نظامی، گروگانگیری و اختطاف، سربریدن، مثله کردن و‌ جنایات هولناکی که در کتب تاربخ هم کمتر ذکر یافته نبوده‌ است، این گروه‌ و گروههای مماثل ان همچو داعش و القاعده و گروههای تندرو به اصطلاح اسلامی ساخته و پرداخته سازمان های استخبارات منطقوی و جهانی بوده بدون اجازه انها ابی هم نوشیده نمیتوانند.

دولتهایی که طی چهل سال گذشته بر کرسی قدرت کابل تکیه زده اند نیز وابسته به همین سازمانهای استخبارتی بوده بدون معاونت مالی انها دوام اورده نمی توانند، اینها هم صاحب اختیار نبوده باید به ساز تمویل کننده های شان برقصند.
قربانی اصلی این درامه طولانی خونین مردم این مرز و بوم اند که از اثر بی تفاوتی و خواب بردگی در قبال سرنوشت شان چهل سال تمام است که با گوشت و خون تکه و پاره های بدن خود و خانواده شان بهای سنگین این بی تفاوتی را می پردازند.

صلح همانند سرابی بوده که‌ طی دهه ها مردم را بدنبال ان اینطرف و انطرف دوانیده ولی بمقصد نرسانیده اند. ایجاد شورای نامنهاد‌ صلح و اختصاص بودجه های هنگفت و هدر دادن منابع مالی که باید شکم هزاران گرسنه را سیر میکرد، به این شورای پوشالی تا حال دردی را دوا نکرده در عوض جیب‌ یک‌ عده مفتخوار و مستمری بگیر دستگاه های جاسوسی بیرونی را پر کرده است.

با تجارب تاریخی در سایر نقاط جهان وقتی بین دولتها و مخالفین جنگی درگرفته در نهایت با توافقاتی‌ منجر به قطع مخاصمه شده اما نکات و موارد مورد اختلاف انها بنیادی نبوده بیشتر سلیقوی بوده است. صلح و اشتی با انهایی که جز بر اندازی نظام و دگرکونی ریشه ای ان و پرپایی نظام مورد نظر خود شان هدفی ندارند، جز از توهم چیزی بوده نمی تواند.
طالبان به چیزی کمتر از برپایی امارت خودساخته شان با تحت الحمایگی پاکستان و ارتجاع شیوخ خلیج قانع نبوده و نخواهند بود.

نمونه حکومت شانرا مردم ما از ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱ با گوشت و پوست شان تجربه کردند و جهان هم‌ شاهد جنایات و خودکامگی های انها بود. حالا که اقای غنی و تیم کاری او بنا به اشاره باداران غربی دروازه های شهر ها را بروی طالب گشوده تا گروپ های تا دندان مسلح انها سوار بر موترهای نطامی و بیرق های طالبی به نمایش قدرت پرداختند و بر زخم های عمیق مردم نمک پاشیدند، به یقین‌این کار را بدون‌ استیذان غربیها کرده نمی توانست و طالب ها‌ هم‌ بدون مشوره و دستور پاکستان جرات همچو قماری را نداشتند تا هزاران جنگجوی شانرا به تله بیندازند.

درامه غمناک این سرزمین وارد فاز و ترفند دیگری از جانب درامه نویسان اصلی شده است. تصاویر هماغوشی سربازان ارتش و عده ای از شهریان با طالبان و شتافتن والیان و فرماندهان ارتشی به استقبال فرماندهان انها بزعم دولت اقای غنی نشانه استقبال مردم از صلح و اشتی بوده ولی از نگاه پاکستان که حامی اصلی طالبان است نمایانگر قدرت و توانایی طالبان و حضور انها تا دروازه های پایتخت و تفهیم به کشور های غربی مبنی براینکه بدون درنظرداشت نقش پاکستان هیچ راه حلی برای افغانستان میسر نخواهد بود.

پاکستان از این مساله در کاهش فشار افکار بین المللی بر خودش استفاده برده چنین تبلیغ میکند که گویا ان کشور بر طالبان فشار اورده تا به اتش بس تن در دهند. دستاورد این اتش بس برای طالبان و پاکستان بیشتر از دولت افغانستان بود.
طالبان رویاهای شانرا در برافراشتن پرچم شان بر فراز کوچه های کابل به تحقق رسانده و ثابت نمودند که حتی در داخل کابل پایگاه قومی و قبیلوی دارند.

اقای غنی هم بیشتر از اینکه بفکر صلح بوده باشد به حریفان غیر تباری خودش زهر چشم نشان داده به انها فهماند که اگر مطیع دساتیر و فدامینش نباشند همانطوریکه با حکمتیار سازش نمود، می تواند به کمک طالبان حریفان را از صحنه بیرون کند.

سعدی سلجوقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سعدی سلجوقی
غنی
طالبان
نظرات بینندگان:

>>>   طالب از ابتدا یک پروژه بود و حالا بیک دسیسه و توطئه تبدیل شده است. بیادران خوب شد که رابطه طالبان و دولت غنی برای مردم علنی شد. قبلا غنی بدروغ میگفت که با طالبان جنگ میکنم حالا معلوم شد که جنگ غنی کشتار عساکر تاجیک ازبک هزاره ترکمن و غیره بدست طالبان بوده است غنی و کرزی از طالبان برای کشتار اقوام غیرپشتون استفاده میکنند امروز همه مردم افغانستان میدانند. اگر عساکراردو برضد طالب بجنگلد از طرف تیم غنی ترور میشوند هدف تصفیه و ترور و کشتار عساکر غیر پشتون در پلیس و اردو میباشد تا افراد حزب اسلامی و طالبان در اردو و پلیس آورده شوند.

>>>   کسانی و مدعیانی و حاکمانی طالبان را بر می گردانند که با دروغ و دغل و سانسور با اعتماد مردم بازی کردند و مردم افغانستان را ماًیوس و راه رشد جهل و خرافات طالبان را باز و مهیا ساختند و عاقبت مردم را بدامن طالبان انداختند. ما اگر نتوانیم اعتماد مردم را جلب و محبوبیت اجتماعی کسب کنیم، خودبخود راه ورود به عرصهً قدرت سیاسی دیگران را باز می کنیم. از ماست که بر ماست.اگر قوانین دموکراتیک مرزهها وخطوط سیاسی افغانستان را ترسیم و تعیین کند، نه تنها طالبان بلکه هر شخص و گروه سیاسی دیگر مانند طالبان و غیره حق دارد آزادانه در روند فعالیتهای سیاسی کشور شرکت کرده و در تعیین سرنوشت سیاسی کشور دخیل باشد، به شرطی که طالبان نیز دست از سلاح و خشونت و ترور برداشته و تابع قوانین دموکراتیک نوین افغانستان گشته و در حدود و حیطهً همین چار چوب دموکراتیک به رقابت و فعالیت سیاسی بپردازد، اما آیا قوانین افغانستان دموکراتیک هست؟ آیا طالبان و متحدینش به این رشد و بلوغ و مرحلهً سیاسی رسیده است؟
به امید آنروز. زنده باد صلح و آزادی. پیروز باد مردم افغانستان

>>>   طالبان ــ همانند حزب اسلامی حکمتیار به مهره های سوخته باید مبدل شوند . برای دستیابی به این هدف ، گرداننده گان اصلی جنگ ، همانگونه که زمینه ی ادغام حزب اسلامی حکمتیار را در بدنه ی حکومت ماهرانه مساعد ساختند ، با بالابردن اهمیت طالبان از نظر نظامی و سیاسی ، زمینه را برای ورود طالبان نیزدربدنه ی حکومت ماهرانه مساعد خواهند ساخت .
اعلام امریکا مبنی برآماده گی مذاکرات مستقیم با طالبان ، گواه این کوشش امریکاست .
این که چگونه و با کدام مهارت ، با شرکت قاتلین هزاران انسان بیگناه ، امریکاییان و انگلیسان ، دیموکراسی ، آزادی و عدالت را در افغانستان تحقق می بخشند تا هنوز کسی پاسخ اش را نیافته است .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است