بازگرداندن طالبان به قدرت سیاسی
غنی، گلبدین و طالبان به عنوان مثلث خیانت و ترور در تبانی با آی اس آی، در ماه های آخر با انجام سفرهای متعدد در عربستان و پاکستان و رایزنی های پشت پرده برای به قدرت رساندن طالبان، آتش بس اعلام کردند 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۴۹    ۱۳۹۷/۳/۲۸ کد خبر: 152016 منبع: پرینت

هشداری به محرومان تاریخ ؛
غنی ، گلبدین و طالبان به عنوان مثلث خیانت و ترور در تبانی با آی اس آی، در ماه های آخر با انجام سفرهای متعدد در عربستان و پاکستان و رایزنی های پشت پرده برای به قدرت رسانیدن طالبان، نخست آتش بس یکجانبه ازسوی دولت افغانستان را اعلام کردند.

گمانه زنی های رایج همین بود که طالبان به این آتش واکنش منفی نشان میدهند. اما برعکس طالبان بدستور باداران خارجی چون پاکستان و عربستان سه روز عید را آتش بس اعلان کردند و در روز نخست به جنگ افزار های شان در ولایات بنام « عیدی کردن » جابجا شد. روز روز دوم عید، بیرق سفید طالبان برفراز کوته سنگی به اهتزار درآمد و مردم شهر کابل بدون فراخواندن حافظه تاریخی شان، از برافراشته شدن بیرق طالبان استقبال کردند.

سفر اتمر به پاکستان و سفر غنی در قندهار و امدن رپیس ستاد ارتش پاکستان و ملاقات وی با اشرف غنی، برایند این حرکت بود تا طالبان با جنگ افزارهای شان در ولایات جابجا گردند و با بلند کردن بیرق شان در شهر کابل، عملاْ وارد گود سیاسی گردیده و ذهنیت اجتماعی مردم را تسخیر و حساسیت های کشتار ، ترور ، وحشت و جنایت شان را کاهش بدهند.

آمدن گلبدین در کابل پیش درآمد برای ورود طالبان بود. در آنوقت هرقدر این را نوشتیم، بهای به آن داده نشد. گلبدین، غنی ، اتمر، یون و...، در اتاق فکر فاشیستی ارگ، تمهیدات برگشتاندن طالبان را ریختند و اسماعیل یون این نویسنده کتاب « دویمه سقوی » در سخنرانی فاشیستی خود به صراحت گفت که من به جناب کرزی گفتم که « این شمالی تلوالی » هیچ چیزی نیست و اینها را در قدرت نگاه نکنید و صرف اینها چند روزی سروصدا میکنند و خاموش میشوند، ما با طالبان صلح میکنیم و آنگاه متحدانه، اینها را ( شمالی تلوالی ) تا کولاب میدوانیم. من به دکتر غنی هم از سه سال به این طرف است که میگویم، این مهاجران را در اتحاد با طالبان به اوطان اصلی شان می فرستیم. ( نقل به معنا )

همچنان غنی با صدر اعظم و رپیس ستاد ارتش پاکستان تماس تلفنی برقرار می کند و با افتخار کشته شدن « ملافضل الله » از سوی نیروهای افغان را تایید کرده و به نحوی به آنها افاده میدهد که من به قول که به شما داده بودم عمل کردم و شما هم باید طالبان را به میز مذاکره بکشانید.

همچنان معتصم آغاجان در گفتگوی تلویزیونی خویش از رهبر طالبان ملا هبت الله، یک چهره قهرمان دنیای جنگ و جهاد را تصویر میکند و به صراحت میگوید که رهبر کنونی طالبان بعد از ملاعمر مجاهد کبیری است که جهان اسلام به وجود او افتخار میکند و انتحارگری پسر ملاهبت الله در هلمند را به عنوان یک حافظ قران از سجایای اخلاقی رهبر کنونی طالبان برمیشمارد.

با برافرشتن بیرق طالبان در شهر کابل و جابجایی آنها با جنگ افزارها در ولایات افغانستان، دیگر شکی باقی نمانده است که دیر و یا زود طالبان این گروه وحشی ، تروریست، جنایت پیشه و فاشیست برمقدرات سیاسی کشور مسلط میشوند.

واگذاری پرونده دیورند به پاکستان و سکوت در قبال قرار گرفتن قبایل آزاد پشتونستان در ایالت فدرال « خیبر پشتونخواه »، پاداش رسیدن طالبان به اقتدار سیاسی افغانستان، از سوی پاکستان به دولت اشرف غنی است.

اکنون باید برا ی جوامع محروم ازبیک ، تاجیک و هزاره و همه مردم افغانستان روشن شده باشد که فاشیسم قومی چگونه و از چه طریقی برای تقویت پایگاه استبدادی خویش وارد عرصه شده است و هیولای طالبان را به عنوان یک گروه منحط تمامیت خواه و انحصار گربا چه ترفندی برسرنوشت مردم داغدیده افغانستان حاکم می سازند. اگر از جا تکان نخوریم، در تمام نقاط افغانستان قامت همت فراز نکنیم و تمام ظرفیت های نظامی، دفاعی و انسانی خود را برای دفاع آماده نسازیم، همان سخن اسماعیل یون است که با اتحاد طالبان، اقوام مهاجر را از افغانستان بیرون میکنیم.

مردم ما نباید با ساده اندیشی و فراموشی حافظه تاریخی شان نسبت به طالبان برخورد نمایند. طالب همان طالب دوران امارت شان است و هیچ تغییر فکری در این گروه وحشی پدید نیامده است. طالب میخواهد که:
- شریعت ناب اسلامی طبق برداشت کور خود آنها برقرار گردد.
- طالب زنها را در ملای عام شلاق می زند و از پوشیدن بوت های پاشنه بلند زنان جلوگیری میکند.
- طالب کار کردن زنها در ادارات دولتی و موسسات خارجی را منع میکند.
- طالب نماز جماعت را به زور اجرایی میسازد.
- طالب زنها را بدون محرم شرعی از خانه بیرون شدن نمیگذارد.
- طالب پخش موسیقی را در تلویزیون ها منع کرده و صدای زنها را در رادیو و تلویزیون قدغن میکند.
- طالب حق تحصیلات را به دختران و زنان ممنوع میکند.
- طالب حق تجمعات مدنی را از همه میگیرد.
- طالب تمام مظاهر دموکراسی چون انتخابات، حق شهروندی، دفاع از حقوق بشری را قبول ندارد.
- حکومت سرنیزه و اجبار مذهبی، آنهم تنها مذهب تسنن، ماهیت اصلی حکومت طالب را تشکیل میدهد.
- طالب علفچرهای هزارستان را حق مسلم کوچی ها میداند.
خلاصه طالب با این شعار وارد عرصه اقتدار سیاسی میشود که:
- تاجیک به تاجیکستان.
- ازبیک به ازبیکستان.
- هزاره به گورستان.

آخر اینکه ما مغضوبان ستم و استبداد این کشور ( تاجیک ، هزاره و ازبیک ) در یک بزنگاه بزرگی از تاریخ قرار گرفته ایم که من نام آنرا « یزنگاه مرگ و زندگی » می گذارم. راه رهیدن از این بزنگاه ترک همه نفاق ها، بدبینی ها و خودزنی ها است که با اتحاد سراسری ملی ، در برابر به قدرت رسانیدن طالبان، ما باید طرح استقرار جمهوری فدرال را با تمام توان، به میدان بکشیم. چون با اقتدار سیاسی طالبان دولت متمرکز خودکامه ، برای سرکوبی جوامع محروم از همه سو آماده میشود. جوامع محروم با تشکیل ایالت های فدرال و محلی شدن قدرت ، برسرنوشت خود حاکم میشوند و فرزندان شان از سرزمین، عزت و ناموس خودی حراست میکنند.
به پیش بسوی استقرار جمهوری فدرال!

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طالبان
غنی
تقوایی
نظرات بینندگان:

>>>   اول این امپول احساسات و تحریک امیز باید در بدن ان معامله گران بن و دوم برای فرزندانشان زرق شود که امروز با درک و تماشای موضوع حصارت دایمی وتاریخی یک ملت
و سایر اقوام مختلف ساکن دراین سر زمین مطرح است با امکانات دست داشته سیاسی.اقتصادی و یک اندازه زور که دارید.بپا خیزید زیرا پاداش ان رنج ها و مشقت سال های ۱۹۹۶الی ۲۰۰۱ را اینها بیشتر مستفید شده اند.و ارمان های فکری یک ملت را به بهای اندک فروختید. وقار سیاسی وخط مش راد مردان این ملت را به ماموریت های سیاسی کوتامدت و محدودیت خواهی ها معامله کردید.حال اگر خود بیدار نشوید و با عقل خرد سر قطار عدالت خواهی نشوید.فضا را برایتان روز به روز تنگ خواهد کرد.حتی که فرزندانتان با موتر های تایر دبل شیشه سیاه حق گشتن در کوچه پسکوچه و محله را نخواهید داشت.

>>>   جوانان تاجنک هزاره ازبک بلوچ پشه ای امیاق پشتون و غیره تشکیلاتهای خود را بطور مخفی و علنی بسازند و در میدان مبارزه فکری و عملی از وطن دفاع کنند این روند بسیار طولانی است و با آمدن چند طالب جنایتکار و قاتل ختم نمیشود. غنی هیچکاره است با تصمیم امریکا آمده است و با اشاره امریکا میرود. افغانستان بنیروی جوانان آزاد میشود.

>>>   چرا آتش گرفته اید؟؟؟!!! هنوز در کجا است. این جنگ انشاءالله بالاخره ختم میشود. باز امرالله صالح،مسعود، بسم الله و سایر دزدان ... خود را قایم کنند!!!!!!!!

>>>   نباید مثلث باشد باید مربع باشد
غنی گلبدین طالبان کرزی

>>>   درست و بجا فرمودید بشرطیکه رهبران معامله گر کریم خلیلی و سرور دانش و عطای نور و چند تا گک دیگر از خیانت رسانی به اکثریت ملت خارج از قوم ارگ نشینان صاحبان قدرت خواه از زر اندوزی بیشتر شان در بدل قوم فروشی های شان دستبردار گردند .

>>>   اگر قوانین دموکراتیک مرزهها وخطوط سیاسی افغانستان را ترسیم و تعیین کند، نه تنها طالبان بلکه هر شخص و گروه سیاسی دیگر مانند طالبان و غیره حق دارد آزادانه در روند فعالیتهای سیاسی کشور شرکت کرده و در تعیین سرنوشت سیاسی کشور دخیل باشد، به شرطی که طالبان نیز دست از سلاح و خشونت برداشته و تابع قوانین دموکراتیک نوین افغانستان گشته و در حدود و حیطهً همین چار چوب دموکراتیک به رقابت و فعالیت سیاسی بپردازد، اما آیا قوانین افغانستان دموکراتیک هست؟ آیا طالبان و متحدینش به این رشد و بلوغ و مرحلهً سیاسی رسیده است؟
به امید آنروز. زنده باد صلح و آزادی. پیروز باد مردم افغانستان

>>>   برادران ناراحت نباشید از خداوند بزرگ بخواهید آتش جنگ خاموش شود اتحاد شما توانایی شما است

>>>   .............
ملّت فریبی.
رییس جمهور افغانستان ممد اشرف غني احمد زي، وقبیله گران ارگ، پلان شوم
وخطرناگ را درمقابل ملّت افغانستان درنظرگرفته است.
طبق پلان (۲۶۰) تروریست ادم کوش را زیرنام بندیهای حزب گلبدین حکمتيار خائين ازاد کرد.
اشرف غنی، به دلیل گرایش های قومی اش، همواره تروریستان پشتون را به بهانه های گوناگون از زندان آزاد میکند وحقوق ملّی تمام شهروندان را زیرپا میکند.
۱زیرپا کردن حقوق دفاعی، تمام شهروندان افغانستان.
۲ نادیده گرفتن خون سربازان که برای دفاع ازکشورو ارزش انسانی شهید شدند،وترور خوبترین افسران.
۳نادیده گرفتن خون شهیدان وشهروندان که براماکین مقدس وسرگها، قطل عام شدن.
۴ زیرپا کردن حق مشروع خانمها، که نصف پیکر جامعه را تشکیل میدهد وازادی انها.
وطالبان ایدئولوژیکی و تطبیق شریعت اسلامی و برقراری دیکتاتوری،اسلام‌گرای مصتحجر جز بیش نیست، اینها همان کسانی است که برزد ارزش های انسانی عمل میکند کشتن انسان وسوختاندن مکتبها مانع تحصیل دوختر خانمها .......؟۱۰۰ها مانع بنام شریعت اسلامی. که از طریق ممد اشرف غني احمد زي، وقبیله گران ارگ ازاد میشود,این یگ پلان دیرمدت بود،که کم کم رونما میشود.نگاریند
ق.ناصری

>>>   مثل معروف است که میگویند! اهل غرض کور میباشد بسیاری از دوست ها از بس علیه پشتونیزم عقده گرفته اند وتعصب چشم هاشان را پرده انداخته که هرعمل ناروا را به این قوم ویا لا اقل به سران این قوم منسوب میسازند درحالی که هیچ قوم خاصی کاملا منفور ومبغوض نبوده با مزدور بودن وغلامی عده ای نمیشود همه ای انها همان مسیر را طی نمایند اگر کریم میثاق وسلطانعلی کشتمند مزدور روسها بودند نمیشود برادران هزاره را یکسره ازان قماش محسوب نمود ویااگر ببرک کارمل وباریق شفیعی ومحمود بریالی ودستگیر پنجشیری در حلقه ای غلامی روسها داخل بود نمیشود همه تاجک ویا فارسی زبان دنباله روی روس باشد ویا با تکنوکرات بودن صلاح ربانی وچند پنجشیری که حلقه ای غرب را بگوش انداخته وامرالله صالح بی دین شده واز اعضای سی ای ای است ویا وزیر داخله عضو بر جسته ای ایم ای سکس میباشد بگویک که همه تاجک غلام خارجی ها شده انددر میان برادران پشتون هم اگر عین وغین وکرزی وحکمتیار حکومت تجاوز واستعمار را پذیرفته اند ووطن عزیز را به خارجی ها فروخته اند نمیتوان گفت همه پشتونها مزدور واجنت اند
در واقع اینها که اسم برده شده در گذشته وحال هیچ کدام صلاحیت وقدرت نداشتند وندارندوحتی پاکستان که همه ان را بد می بینن وسعودی وامارات وخلیج را در قتل وکشتار ملت عزیز ما دخیل میدانند وفاخته گگ عاجز وبیگناه!!! ایران را هم به نحوی مستقیم ویا غیر مستقیم مسول خون ریزی های چند دهه ای کشور ما میخواننداینها هیچ کدام از خود اراده واختیار ندارند برای شان از خارج دستور داده میشود تا این کار ویا ان اقدام را انجام دهند پس باید بجای پاکستان وسعودی وحکمتیار وسیاف وربانی وکرزی وعبدالله وغنی مسولین درجه اول که امریکا وانگلیس واروپا اند مورد ملامت قرار دهیم اینهاست که ضد بشر هستند وبدون خود دیگران را درزمره ای انسان حساب نمی نمایند وبخاطر منافع خودهر ناروا ومظالم را انجام میدهند واز چها دهه بدینسو مستقیما افغان ومسلمان میکشند وبس دیگر همه گوداگی ودنباله رو وتحت فرمان بوده نه قدرت جنگ را دارند ونه توانای صلح را طالبی که بطور قطع سازش ناپذیر بود نه به فرمان خداورسول سه روز اتش بس اعلان کرد تنها خارجی ها توانستند ودستور دادند تا این کار را بکنند وبا این تر فند ده ها هزار طالب وداعش را از راه های عادی به مراکز انتقال دادند دیگر عملیات تروریستی وانتحار وانسان کشی برای شان اسان گردید از داخل همه روزه افغانها را ذریعه ای همدیگر میکشند وکشور ویرانه را بیشتر ویران میسازند
لالی از ننگرهار

>>>   کسانی و مدعیانی و حاکمانی کشور را به طالبان می سپارند که با دروغ و دغل و سانسور با اعتماد مردم بازی کردند و مردم افغانستان را ماًیوس و راه رشد طالبان را باز و مهیا ساختند. ما اگر نتوانیم اعتماد مردم را جلب و محبوبیت اجتماعی کسب کنیم، خودبخود راه ورود به عرصهً قدرت سیاسی دیگران را باز می کنیم. از ماست که بر ماست.اگر قوانین دموکراتیک مرزهها وخطوط سیاسی افغانستان را ترسیم و تعیین کند، نه تنها طالبان بلکه هر شخص و گروه سیاسی دیگر مانند طالبان و غیره حق دارد آزادانه در روند فعالیتهای سیاسی کشور شرکت کرده و در تعیین سرنوشت سیاسی کشور دخیل باشد، به شرطی که طالبان نیز دست از سلاح و خشونت و ترور برداشته و تابع قوانین دموکراتیک نوین افغانستان گشته و در حدود و حیطهً همین چار چوب دموکراتیک به رقابت و فعالیت سیاسی بپردازد، اما آیا قوانین افغانستان دموکراتیک هست؟ آیا طالبان و متحدینش به این رشد و بلوغ و مرحلهً سیاسی رسیده است؟
به امید آنروز. زنده باد صلح و آزادی. پیروز باد مردم افغانستان

>>>   هرنوع صف ارایی قومی به سود ملت نیست. بهتر خواهد بود تا راه مفاهمه در یش گرفته شود.زمانی دکتور نجیب بار ها به مسعود پیشنهاد همکاری نمود اما
او نتوانست تحلیل درست از اوضاع بکند و فرصت اشتراک قومهای مختلف ساکن در کشور از دست رفت . در ان زمان همه از پیوستن به پروسه مشی مصالحه ملی سر باز زدند هزاره ها به اشاره ای ایران وهفت تنظیم به امر پاکستان موضع گیری کردند . در نتیجه حز ب اسلامی حکمتیار اب را الوده ساخت تازمینه برای امدن طالبان اماده شود. درک این همه پلان ها از حوصله ای جمعیتی ها خارج بود. گذشته ار ان مسعود مرد تاکتیک در سیاست نبود. پیوستن هزاره ها و تاجیک ها و اشتراک در قدرت با جمهوری دموکراتیک افغانستان با اردوی مجرب ان و حزب در یک جبهه متحد میتوانست افغانستان را سالها قبل از منجلاب جنگ رهایی بخشداما چنین نه شد و در سال های اخیر طرح شعار های بیموقع خراسان عملا زمینه را برای منسجم شدن پشتون های تعصب گرا فراهم کرد و نوشتن مقالات ضد ملیت پشتون توسط خراسان طلبان با بی مسوولیتی تمام کار را دشوار تر ساخت و رهبران احزاب افغان ملیتی اشرف غنی را به طرفداری از ایشان جذب کردند و کنون فاصله ها انقدرزیاد است که خطر لغزیدن کشور به سوی یک تصادم بین القومی زیاد متصور است و مسوول ان افراطیون تاجیک پشتون و هزاره بوده
و قربانیان توده های مظلوم کشور ازهمه ملیت هامیباشد.

>>>   مهمانان عزیز دولت اند وبرادر خانده کرزی .
زره

>>>   >>> The Tajan youth of the millennium of the Uzbek-Baluchi Pashto-eyed mosquitoes and other secretive and open-minded organizations to defend their homeland in the field of intellectual and practical struggle. This process is very long and does not end with the arrival of several criminal and murderers. Rich is nothing to do with the decision of the United States and goes with America. Afghanistan is being freed up by young people


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است