زلمی مجددی با قیام کنندگان در بدخشان
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۴۶    ۱۳۹۷/۳/۱۲ کد خبر: 151623 منبع: پرینت

بدخشان علیه طالب و داعش قیام شده اما معصوم استانکزی، برمک و وزیر دفاع تلفن شان را خاموش کرده اند.

زلمی مجددی رییس سابق اداره دهم امنیت ملی خبر داده است که بر اثر تلاش های وی در دره کران و منجان بدخشان برضد طالبان و داعش قیام مردمی آغاز شده و تمام پوسته هاي دشمن، بدون حمایت ارگان های امنیتی به دست قيام كنندگان فتح شده است.

در یادداشت زلمی مجددی آمده است که رهبری قیام در دست این فرماندهان است:
۱. قوماندان عبدالله مشهور به افسقال
۲. قوماندان امان الدين
۳. قوماندا ن قدم
۴. ملا خالقداد
۵. قوماندان زمان الدين
۶. نذري
۷. شريف
۸- معلم بهادر
۹. قوماندان قربان
۱۰ محمد علي
۱۱. عاشور محمد
۱۲. قوماندان ابراهيم و قوماندان ليلا.

مجددی گفته است که هیچ یک از مقامات نظامی و دولتی به تماس های تلفنی وی پاسخ نمی دهند.
وی گفته است در دیدار روز چهارشنبه با وزیر دفاع وعده کمک به قیام کننده های بدخشان داده شده بود اما اکنون تلفن وزیر دفاع خاموش است.

مجددی افزوده است که به معصوم استانکزی و وزیر داخله تلفن زدم، پیام گذاشتم. به وزیر دفاع بار بار تماس گرفتم، مسیج گذاشتم اما هیچ پاسخی نیامده است.
وی گفته است اگر به قیام کننده ها کمک نرسد احتمال قتل عام همه آن ها وجود دارد.

زلمی مجددی
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شایعات
زلمی محددی
بدخشان
نظرات بینندگان:

>>>   Ahmady
وقتی کلید خانه دهد پاسبان به دزد
غارتگری به میل و رضا شد چه میکنی ؟
خفاش گر تلاوت خورشید سر دهد
کرگس اگر بجای هما شد چه میکنی ؟
خونت اگر حلال شمردند و ریختند
آتش زدند و عشق فنا شد چه میکنی ؟
در قالب کبوتر اگر جغد جا گرفت
فرضا"اگر فرشته بلا شد چه میکنی ؟

اوغانه ها تا تسلط کامل بر قدرت و به حاشیه راندن دیگران به هر وسیله ای چنگ خواهند زد، چه که به طالبانیزم باشد، تکنوکراسی غربی، احیای سلطنت شاهی، روشنفکری کهن، خردجال، عاجوج و معجوج، داعش، و ....
تازيان توسط انگلیسها اوعانه ها ( پشتونها ) را بر ما طائفه عاجوج و معجوج پرورانده اند.
می‌گویند، "جگر خوار طاقت کرده، آموخته خوار طاقت نکرده."
جماعتهای اوغانه های افغانستان را تازيان با كمك انگلیسها، به آموخته خواری و حاکمیت جز بر کل عادت داده اند و این سرزمین تا ابد روی خوبی را نخواهند دید.

دو صد لعنت به اين انديشه ى تان
به اين آدم كشى و پيشه ى تان
شكستى حرمت نسل بشر را
بسوزاند خدا از ريشه ى تان

>>>   جناب
مردم دیگه مردم دوره عبدالرحمان خان نیست و دوره ظاهر شاه تا کوچ اجباری داده شود. قریه کیب و کتیب رسمی در اختیار فرماندهان چچینایی و ازبک طرفدار یولداش است و هلیکوپترهای دولت ع و غ در شبها اکمال شان مینمایدو از چشم مردم پت نیست. افسوس دیگر در بدخشان طاهری نیست نجم الدین نیست و قوماندان شمس الدین نیست. دوره انتخابات است و این چترالی امده به مردم کمک میکند ههههههه خود زلمی ظابط اسد الله و ظابط عباس فرماندهان اصلی طالب دره خستک یمگان و وردوج است

>>>   جای بسیار تعجب است که یک چنین شخص بیخبر از سیاست وبی معل.مات از روند برنامه ها .پروگرامهای استعماری و نقشه های توسعه طلبی استعمار راریس دهم امنیت وریس امن ربانی ومسعود نمیداند که وزیر دفاع وداخله وامنیت ملی وارگ وریس اجراءیه!!! همه از پروگرام طالب سازی ونقل وانتقال طالب ها وداعش دران سرزمین پشتیبانی وحمایت مینمایند ومنظورشان نا امن سازی سرحدات تاجکستان واسیای میانه میباشد وحتی غیر مستقیم خود اقای مجددی که عضو پارلمان اند درین دسیسه ونقشه های تجاوز واشغال شامل هستند مگر مجددی نمیداند که در کشور ما حتی از زمان مجاهدین تا کنون جنگ نیابتی در جریان است یک طرف {کمونیست ها}نماینده ای مستقیم روسها بودند وطرف دیگر غیر مستقیم ونا خود اگاه به نفع بلوک غرب می جنگیدند وتا کنون همان سناریو ادامه دارد
مجددی تنها باجواب ندادن تلیقون بسنده نمیشود اگر واقعا انطوری که گفته اند راستی برنامه های طالب های امریکای وانگلیسی واشرف غنی وعبدالله وکرزی وحکمتیار را در منطقه شکست داده وخساره رسانیده باشد به سر نوشت مسعود وربانی گرفتار خواهد شد وروزگار داود داود ومولانای تره خیل به سراغش خواهد امد ویا مانند جنرال دوستم تبعید خواهد گردید وبه دنبال عطا محمد نور خواهند فرستاد اینجا خانه ای زنبور است به خانه ای زنبور دست نزنید که سر وروی شما را پرت میکند
شیخ علی بلخابی سرپلی

>>>   مقامات نمیخواهند که برضد داعش جنگ صورت گیرد زیرا از سوزیه وعراق به افغانستان انتقال داده شدند هدف معین دارند دولت صدای خودزا بالا کرده نمیتواند.

>>>   جای بسیار تعجب است که یک چنین شخص بیخبر از سیاست وبی معل.مات از روند برنامه ها .پروگرامهای استعماری و نقشه های توسعه طلبی استعمار راریس دهم امنیت وریس امن ربانی ومسعود نمیداند که وزیر دفاع وداخله وامنیت ملی وارگ وریس اجراءیه!!! همه از پروگرام طالب سازی ونقل وانتقال طالب ها وداعش دران سرزمین پشتیبانی وحمایت مینمایند ومنظورشان نا امن سازی سرحدات تاجکستان واسیای میانه میباشد وحتی غیر مستقیم خود اقای مجددی که عضو پارلمان اند درین دسیسه ونقشه های تجاوز واشغال شامل هستند مگر مجددی نمیداند که در کشور ما حتی از زمان مجاهدین تا کنون جنگ نیابتی در جریان است یک طرف {کمونیست ها}نماینده ای مستقیم روسها بودند وطرف دیگر غیر مستقیم ونا خود اگاه به نفع بلوک غرب می جنگیدند وتا کنون همان سناریو ادامه دارد
مجددی تنها باجواب ندادن تلیقون بسنده نمیشود اگر واقعا انطوری که گفته اند راستی برنامه های طالب های امریکای وانگلیسی واشرف غنی وعبدالله وکرزی وحکمتیار را در منطقه شکست داده وخساره رسانیده باشد به سر نوشت مسعود وربانی گرفتار خواهد شد وروزگار داود داود ومولانای تره خیل به سراغش خواهد امد ویا مانند جنرال دوستم تبعید خواهد گردید وبه دنبال عطا محمد نور خواهند فرستاد اینجا خانه ای زنبور است به خانه ای زنبور دست نزنید که سر وروی شما را پرت میکند نتیجه ای ندانم کاری های کمونیست ها که در بست در خدمت روس وارمانهای استعماری انها قرار گرفته بودند این شد که خود ذریعه ای روسها سرنگون گردیدند وانها را تنها در میدان گذاشتند ونتیجه ای عدم رهبری سالم واگاه مجاهدین هم چنان شد که غربی ها انها را چنان دور انداخته ویکی پی دیگری مجازات نمودند که دیگر به ذره بیهم نمیشود از اثر انها ملاحظه نمود ومابقی هم که خدمت گذاران بیپروپا قرص اجانب اند به عین سرنوشت دچار خواهند شد ودیر یازود به جزای اعمال وطن فروشی وخیانت به ملت وارمانهای ملی مواجهخواهد گشت
شیخ علی بلخابی سرپلی

>>>   زلمى جان اينطور كه است أين خائنين برايت كه كمك نميكنند از انطرف دريا طالب كمك شويد

>>>   بیم دارم که اشرف غنی و تیم او شبانه جا را به طالبان خالی کرده با چرخ بال
ارگ را ترک کنند .زیرا طالب تا دروازه کابل (قره باغ ) رسیده.
و تعداد از آنها در داخل کابل مواضع دارند ( حادثه وزارت داخله )
صابره حلیم

>>>   Najib Salam
آنهاى كه عاشق يك طرفه ى وحدت ملى اند ، بروند خود در جنوب و با برادران غنى و اتمر و كرزى بجنگند تا سر فراز و شهيد و غازى شوند ، اما فرزند بيچاره ى بدخشى و بغلانى و ازبيك و هزاره را آنجا نفرستند تا طعمه ى لاشخور ها در دشت ها و كوه هاى خشك پكتيا و هلمند .....شوند .
عاشقان يك طرفه وحدت ملى نمى دانند كه معشوق ايشان را يك پول هم نمى خرد.

>>>   Bahrom Khorosoni
سناریوسازان توطیه گر درون ارگ ...
هرتصمیم توطیه و جنایتی که در درون ارگ یعنی این مرکز کشتار صورت میگیرد مسولیت اش بعد از مشاور ین اشغالگر به دوش این چند وطنفروش وارد شده میباشد.
(حنیف اتمر- عبدالسلام رحیمی- اکرم خپلواک - نادر نادری- اکلیل حکیمی- همایون محتاط. ) واین کاملا دقیق بوده وهمه اینرا میدانند . حتی چند روز پیش معاون انتخابات اندکی در اینمورد افشاگری نمود..

>>>   ایون صادقی
سخن شادروان کارمل با مردم کهندژ چنین گفته بود :
برای سرنگونی نظام های استبدادی ، استعماری و استثماری هرگاه مردمی اراده کرد بدون شک آن نظام از هم فرو میپاشد .
تاریخ جوامع بشری گواهمتد این تحولات بوده و از مردم کهتدژ می پرسد نمیخواهید که شهردار را خود تان انتخاب کنید ؟ آیا نمیخواهید که آستاندار را خود تان انتخاب کنید آیا نمیخواهید که وزیر و ریس جمهوری را خود تان انتخاب کنید .
بگویید میخواهید یا نه ؟
همه مردم با یک صدا میگویند بلی میخواهیم
میگوید ، پس در انتخابات سهم بگیرید به کاندید نظر تان رای بدهید و صندوق های رای را بوسیله نمایندگان کنترول و حفاظت کنید .
بزرگوار داکتر نجیب الله مسیر نمایتده معاون صدراعظم نمایتده صدارت در شمال مقرر شد که رهبری آستان شمال را عهده دار شده بودند .
در اصل مقرری داکتر صاحب مسیر ، گام گذاشتن به نظام فدرالی و گذار از سیستم دونیم قرنه فاشیستی اوغانی به دولت جمهدری دموکراتیک پارلمانی فدرالی بود .

>>>   Salam
همه يى تلاش ها بايد براى پايان دادن حاكميت شوؤنيستى قبيله تمركز يابد ، اين سيستم بايد تغير كند و هويت قبيله ى از پيشنانى اين سرزمين زدوده شود هيچ گزينه ى ديگر نمى تواند براى مردم و نسل هاى بعد قابل قبول باشد و ادامه اين سيستم معناى دوام فاجعه يك تاريخ بد نام است .

>>>   عوض این همه دنباله روی اشرف غنی بیایید تشکیل مسلح خودتان بر ضد اشرف را بنا کنید که نه طالب باشد نه مزدور اشرف رلمی یک بخشی از مشکلات است طالب ها ی بدخشان بخاطر همین زلمی طالب شده

>>>   انشاالله که این اقدام وطن دوستی مجددی علیه.تروریست های وحشی وخون آشام به سراسری افغانستان سراحت کند.از شروع حکومت وحدت ملی در افغانستان خیلی از انسان های بیگناه بشهادت رسیدن خیلی ها آواره و دربدر شدن اما حکومت خصوصا غنی و عبدالله هیچ کاری نکردند لعنت به این بزدل ها آفرین به این قیام کننده ها مردم افغانستان این ها را تحسین می کنند

>>>   مجددی آغا!
نگفتی که تجربه این "قوماندانها" در دزدی و جنایات چگونه است؟؟

>>>   طالب و داعش بکشید و سلاحش بدست آرید و منطقه را کنترول کنید.

>>>   حیف آن ارتش.قوای مسلح.وپوليس ارگانهای امنیتی که در افغانستان وجود دارد اما فرمانده یا همان سرقوماندان اعلی خوب ندارد.کسی در رأس آن قرار دارد که هیچ بوی از نظامیت حتی فکر نمیکنم سربازی کرده باشد.برای همین است که تصمیم درست نمی تواند بگیرد.بعد از ایجادحکومت لعنتي به قول خودشان ملی خیلی از مناطق مهم بدست مخالفان افتاد خیلی از سربازان و فرزندان این مرزبوم حق ناحق به شهادت رسیدند چقدر مردمان بیگناه کشته شدن خیلی ها آواره دربدر شدن اما ریس جمهور درمقابل اینقدر ضرر و زیان چه اقدامی کرد هیچ.دوسال پیش همه مردم وطندوست در سراسر کشور فریاد می زدند که گروهی خبیثه وخوناشام یعنی داعش روبه رشت است.کم کم به این تیم خبیث هرروز افزوده می شود.اما ریس جهمورما اصلا به این موضوع اهمیت نداد تا اینکه به همه جا سراحت کرد.حالا هرکاری بخواهند انجام می دهند گردن زدن زندانی کردن حتی بعضی جاها به ناموس مردم افغانستان تجاوز هم کردن.حالا خر را بياريد.باقلی بار بزنید حالا ریس جهمور غنی چه پاسخی دارد به مردم.البته به مردم میگوید چون پشت قضیه آمریکا بود چون داعش توسط آمریکا به صحنه امده.من نمی توانستم.عکس العمل نشان بدهم.سوال این جاست که حالا اگر آمریکا متحد افغانستان است از افغانستان حمایت می کند.چرا چنین گروهی وحشی وازخدا بيخبروخوناشام را بوجود آورده که هر کاری دلشان بخواد انجام می دهند.اینقدر انسان های بیگناه را قتل عام میکند برای چه اینکار های پست را انجام می دهند.خدا حق است چوب تر صدا نداره.یک روزی این جنایت ها سوال و جواب میشه
( مهاجر

>>>   Abdul Lalzad
از بانو «هیلی ارشاد وکیل در پارلمان کشور» بیاموزیم!
==============================
دوستان و هموطنان عزیز سلام
اوضاع جاری در کشور ما واقعاً قابل تشویش بوده و مایه نگرانی ما میباشد، اما یک عده آمدگی های کولاب و سمرقند و بخارا به این مشکلات کشور ما اضافه شدند و در کنار هزاران مشکل این ها هم دولت را کوشش میکنند به چالش بکشند. باید خدمت شان بگویم زمانیکه در برابر حاکمیت امیر بزرگ و پدر معنوی ما امیر عبدالرحمن خان مهاجرین بغاوت کردند، امیر عبدالرحمن خان به شدت سرکوبشان کرد که بهترین کار در نفس خود بود، بعد یک عده از همان مردم آمدند و خود را تسلیم کردند و گفتند که ما بیگناه هستیم و با دولت شما همکاری میکنیم، آنها بیگناه بودند اما امیر همه را از دم تیغ گذشتاند، این ظلم در حق آنها نبود بلکه باعث رعب و وحشت در میان مخالفین گردید تا دیگر جرات ایستادگی در برابر حکومت را نکنند. بناً وقتی داکتر صاحب اشرف غنی ریس جمهور اسلامی افغانستان وعده یی میدهد کماکان به آن عمل میکند چون خون امیر عبدالرحمن خان در رگهایش جاریست. دوستان عزیز اگر در مورد افغانیت مشکل دارید لطف نموده کشور مارا ترک کنید و به جای اصلی خود برگردید و نامش را بگذارید خراسان و گرنه ما فرزندان امیر عبدالرحمن خان هستیم.
نوت: هیلی ارشاد این پیام را که در صفحه خودش در ۱۴ می نوشته شده و تا امروز وجود داشت، پس از به اشتراک گزاری دوستان، از صفحه خود حذف کرده است...

>>>   ببینید که ها دواه اي مالکیت میکند.مهاجرین کوه های سلیمان شما ها قبل از احمد شاه بابا کجا بودید.بعد از احمد شاه بابا وتا حالا هر کس به اریکه قدرت بوده خاين پست.خبیث.خود فروخته یاد میشود هیچ کدام آن ها با انتخاب ملت افغانستان نبوده فقط با نیرنگی وپستي و سازش با اعوامل خارجی ویا توسط خارجی ها با سرکوب مردم بقدرت تکیه زده یک دفه تاریخ را ورق بزنید ببینید چه واقعیت های نوشته شده مثلا همین امير عبدالرحمن فقط با حمایت خارجی ها برسري قدرت قرار داشت درآن زمان مردم بیچاره بادست خالی چیکار میکردندوبا اندک عکس العملی با حمایت انگیسی ها سرکوب می شدن امیر خائن وقت میدید اوضاع کشور آرام است بجاني مردم شیر میشد.وقت درمقابل تحديدهاازجانب کشور های همسایه مثلا مثلی حکومت قاجار روبرو می شد مردم سمت شمال برایش عزیز میشد درتمام جنگ ها مردم شمال را به خودش سپر قرار ميدادوهميشه هم با آنها بود.همه این ها ازیک قماش بودن نادرشاه هم همین طور با کمک قبایل ديورند بقدرت رسید.هر چه سرمایه بیت المال بود داد به قبايلي های که این غدار را به قدرت رسانده بودند.شاه شجاع آنهم فقط بخاطر رسیدن به قدرت خیلی از کار های پست را انجام داد خودش را به انگلیسی ها فروخت بهترین الماس دنیا را که احمد شاه بابا با چه زحمت بدست آورده بود.تحویل داد به رنجید سینگ هرکدامشان داستانهای خودشان را دارند

>>>   مجددی در غم لاجورد است نه غم وطن شما هم باور کردید

>>>   ازاین که ....های خونخوار رااز صحنه روزگار محوع میکنند ناراحت هستی آنها فرزندان ابراهیم بیک است که20 در مقابل روس های کفر بادست خالی جنگیدن .امروز نامشان باافتخار یاد می شود.مثلی عمر مختار درکشور لیبیا در مقابل سربازان فاشیستی ایتالیا درحالی 73 سال داشت.پیرمرد بود 20 سال جنگید لقب شیر صحرا برایش داده شد.نه امیر عبدالرحمن دیوانه که فقط اسمش به روحيت قتل‌هایش بجای مانده نی بخاطر فداکاری هایش .../.رایش

>>>   دزدان کمیشن کاران آنقدر وزیران را بخاطر کمیشن کاری های شان بخاطر مقرر نمودن نفر های شان به تننگ آورده اند که تیلفونهای شان ارا جواب نمیدهند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است