دفتر ملي اجماع بانوان اوغاني
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۵۴    ۱۳۹۷/۳/۱ کد خبر: 151249 منبع: پرینت

شنيده و گفته شده اين اوغان زاده، دَاوود سليمان خَيل مشاور در يكي از بخش هاي كاخ سپيدار، عضو حزب اسلامي، همچنين پدرش از اعضای حزب اسلامی، برادرش جزو محافظان اشرف غني، چهار زن دارد كه از همديگر خبر ندارند و...
بر اساس گزارش كه به بنده رسيده: دَاوود سليمان خَيل يك دفتر بنام "اجماع ملي بانوان" با حمايت مالي ديگر پشتونيست ها از پيسه بيت المال درست كرده و با استفاده از مشكلات اقتصادي مردم بيچاره دختران را به عنوان كارمند استخدام و بعد چند روز سوء استفاده آنها را اخراج مي كند! در عين حال آنهارا تهديد ميكند در صورت شكايت يا نشر موضوع تصاوير آنها را منتشر خواهد كرد!
کل امیری
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


دَاوود سليمان خَيل

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شایعات
سليمان خَيل
نظرات بینندگان:

>>>   مرد تاجیک‎ en 3 anderen.
این شیادان تاریخ اصلاح ناپذیر هستند

خطاهای بشری اول رهگذر، بعد میهمان و چندی نمی گذرد كه صاحبخانه می شوند

ابله ای که خود را گم کند
کدخدای خانه مردم کند

این اشتباه بزرگ را نیاکان مان کرده اند که این کوچی های بی سر و پا و چوب سوخت تازی را در این سرزمین ما جا دادند ولی این نمک خرامان دعوای مالکیت سرزمین ما را دارند و به خاطر قدرت به هر کرادار تروریستی دست میزنند حتی چنگ به دامان بیگانه ها زده اند و عساکر هر بیگانه ( کس و ناکس ) را باخود آورده اند تا بالای گرده های مردم بالا شوند
این قدرت طلبان تروریست حتی پدر و کاکا و پسر کاکای خود را به خاطر قدرت به قتل رساندند و یا کور کرده در زندان انداخته اند
خود قضاوت کنید که پروای شما را هم ندارند و امروز قوم خود این اوغانه بیسواد و عقب مانده ترین غول ها هستند

تن فروشان دگر فردی نگوید فاحشه
تا که فاسد زاده گان میهن فروشی می‌کنند

اومردم بومی این سرزمین !
بیدار شوید .....
نگذارید این خاک فروشان مزدور بیگانه گان به مرگ تدریجی همه تان را نابود کنند
مرگ بالای همه امدنی است ولی مرگ با افتخار بهتر از مرگ نامردانگی است

اگر مایه زندگی بندگیبیت
دو سد بار مردن به از زندگیست

>>>   شر و فساد حزب اسلامى حكمتيار بود كه همين أكنون بيست ميليون بودجه از جيب ملت مصرف امنيت او ميشود.
انهايكه ناموس شهروندان اين كشور به شمول تو را از راكت هاى گلبدينى ها و بعد برادران كرزى و غنى يعنى نوكران بيگانه پيام اوران وحشت و بربريت و معرفين فرهنگ قبيله نجات دادند فرزندان راستين اين ملت بودند و همين أكنون نيز روايت انها از زندگى انسانى ، صداقت و ايمان راسخ به وطن و دين چراغ راه انها و اينده و طن است وبا همين ايمان براى دفاع از وطن مى رزمند. بدون اين رزمندگان غنى متقلب و مريض تو و همكاران تو يك روز نمى توانيد اينجا ناز سياست و حكومت بفروشيد!
كرزى گفتى! كرزى برادر تو و غنى مريض و متقلب و فاشيست است. كرزى برادر تو و طالب و گلبدين است. نفرين به كرزى ، نفرين بر غنى.
يادت باشد اين ملت ارام نخواهد نشست و ما اراده داريم تا متقلبين كوچك تا سردار تقلب دنيا غنى احمد زى را درس انسانيت دهيم و در اين راه خدا با ماست. و اگر طياره هاى امريكايى در كشور وجود دارند انها نيز در حمايت همين برادران متقلب تو حركت ميكنند و قدرت استبدادى تان نتيجه همايت همين هاست مانند تاريخ ننگين و شرم اور تان!
يادت باشد كه متقلبين در روز روشن دستگير شده اند و دزدان با پشتاره با راى هاى چند ميليونى امروز زبان زد روزنامه هاى جهان است و تو از كدام شخصيت يا شخصيت هاى متعفن حرف مى زنى؟ يكبار چشمت را باز كن ببين كدام ابرو و حيثيت غنى ،گلبدين و چوكره هاى مريض رده هاى پايين انها دارند؟!
سه انتخابات پياپي نشان داد كه قبيله گرايان تبهكار هيچ راهى جز شكست با اراده قاطع مردم ندارند و امروز شخصيت كشى، جهل، جعل، توطيه ، فساد اب حيات شماست نه از ما

>>>   آزادی زنان غنی احمدزی چنین است و فاشیزم پشتون زن را برده میخواهد

>>>   دفتر است یا چپس ومنتو فروشی ؟

>>>   میگویند اشرف غنی برای دوستم گفته است احمد ایشچی برای معاون اول ریاست جمهوری تهمت وتوهین کرده باید قانونا محاکمه شود وبه این منظور برای سارنوالی وظیفه داده تا موضوع را رسما به محکمه ارجاع نماید ، ایشچی ادعاکرده بود که تجاوز صورت گرفته درحالیکه داکتران وطب عدلی رد کردند حالا احمد ایشچی باید محاکمه وبه پلچرخی برود تا باعث عبرت دیگران شود که به کسی تهمت نبندند

>>>   Asha
کرزی چهره شناخته شده ضد مردمی وفاشست درجه یک بوده ورهایی زندانیان طالب از بگرام وپلچرخی چهره ....این دشمن دوست نمارا اشکارا وبر ملا ساخت.
....به انانیکه دنباله روی این شخص ....وداره مار قرن 21 میروند.

>>>   عمرراوی:
ما تاجیکهای خراسان در یک وضع بسیار پیچیده و سخت گرفتار استیم. قدرتهای جهانی و منطقه یی، جنگهای نیابتی خود را درکشورما به پیش میبرند.همگی شان هم از هرطرف منافع خود را به بر و دوش پشتونها بسته اند.جنگجویان معاشگیرپشتون با دولت کابل دریک خط و در یک صف هستند و یک هدف اساسی دارند که قایم ساختن حاکمیت مطلقه قومی شان درسراسرخراسان است. اگر به نام طالب می آیند، اگربه نام داعش میآیند،اگربه نام گلبدینی میآیند، اگراز طرف امریکا کومک میشوند، اگراز طرف روسیه کومک میشوند،اگرازطرف پاکستان یا کدام کشوردیگر کومک میشوند،بازهم درهرحمله و تجاوز خود تاجیک میکشند.قریه ها را ازآدم تهی میسازند، چپاول می کنند، به آتش میسوزانند ومیروند.به فرمان هرکشوری که تفنگ برداشته اند، مرمی را به سینه تاجیک می زنند. وابستگی خارجی شان به چندین جهت است،اما هدف داخلی شان یکی میباشد.کار طالب و داعش و گلبدینی و ارگ ، تقسیم مرگ است به تاجیکان.

>>>   مصروفیت علمای اسلامی وعلمای کشورهای غیراسلامی
علما ودانشمندان کشورهای غیراسلامی سالها وقرن هاست که دشمن جان خود هستند ومغزوانرژی خودرا در مواردی مصروف ومصرف میسازند که مهم و سرنوشت ساز نیست ،کارهای را براه می اندازند وبنام دست آ ورد وپیشرفت وترقی اکتشاف واختراع وخدمت به بشریت معرفی میکنند ،درحالیکه سراسر کارشان دشمنی ورقابت با خالق بشر است ، مثلا آنکه مارا ساخت جهت حمل و نقل ما شتر اسپ وامثال این آفرید ، آیا نمیتوانست طیاره وموتر برای مابیافریند حتما وبهتر ازینها می تواتست اینکه تکردند حتما حکمتی دارد ، یا اینکه در بهشت جوی های شیروعسل منتظر مسلمانان است ، آیا نمی توانست آنرا بجای جوی در نل ها ودهن شیرهای طلائی جاری سازد ؟
یا اینکه خداوند لازم می بیند ومعصیت کاری رابه مریضی ملاریا یا مرض دیگری گرفتار میکند تا شر او از سرمردم کم شود اما این دانشمندان کفری در ضدیت با خالق ،دوای ملاریا را ساخته اند و ان انسان را از مرگ حتمی نجات میدهند
کشف ملیون ها کهکشان سیاره وستاره ، اختراع کمپیوتر ،علوم ساینس ، بیولوژی ،طب ، ریاضی ،دی ان ا ،کشف رازهای حیات درهزاران سال قبل اینها هنری نیست !
بالمقابل علمای اسلامی مغزواستعداد خداداد شانرا در راه دین ودنیا وخدمت به انسان واسلام بمصرف میرسانند هدف شان رستگاری بشر ومحروم نشدن از جنت وولذایذ آن دنیاست جائیکه جوی های شیر عسل وانواع میوه های آن که از بس شیرینی خوردن شان ممکن نیست می باشد
خبرخوش اینکه تعدادی از علمای جید متبحر عالم اسلام پروژه را تحت کاردارند که اگر روزی یخ های قطب شمال وقطب جنوب ذوب شد ومسلمانان درانجا ساکن شدند کدام ساعت شبانه روزی را روزه داشته باشند وقت افطار وسحری را چگونه تثبیت کنند !!!
به این میگویند خدمت به بشریت !!! به این میگویند دانش ! ما درخواب وعلمای کرام ما شب وروز مغزو گوشت شانرا آب میکنند تا نسل های صد ها سال بعد بدانند چی کنند !!!
ر

>>>   جنبش روشنایی آمد، گفتند یک مشت هزاره قوم پرستی می کند. جنبش رستاخیز آمد گفتند موضوع قومی است، لندغر هستند. اوزبیک ها بلند شدند و حق خواهی کردند، گفتند از ترکیه و اوزبیکستان حمایت می شوند. ولی جنبشی بنام پشتون ها آن هم در پاکستان برآمد، نامش را عدالتخواهی ماندند.. و همه کلاهی سرخ می پوشند و از یک مشت جاسوس، تروریست و پاکستانی حمایت می کنند. حالی می فهمید که پشتونیزم سرطانی یعنی چی؟
#احمد_شاه_فرید

>>>   Homayoun Paiez
بخدا از دست پیروان ابوجهل، خیلی خسته شده ام. این ها، نه منطق می دانند؛ نه به علم اهمیتی قایل اند، و خدا وپیامبر را که اگر درجهت منافع شان یافتند که خوب؛ در غیر آن، آنان را هم به پشیزی نمی خرند... واقعن، بی درمان تر از درد جهل، در جهان نمی توان بیماری ای را سراغ کرد. حالا، حس مسیح پیامر را که علاج تمام ببماری ها بود و مردگان را می توانست زنده کند؛ واز جاهل چون تیر فرار می کرد را؛ خوب درک می کنم... ومحمد ص را که هیچ چاره ای به جاهل نیافت؛ فقط همینقدر گفت: به جاهل که رسیدید؛ سلام گفته بگذرید!
نماینده های هفتاد درصد این کشور، فریاد می زنند که راه عدالت و رفاه وصلح در این کشور، به رسمیت شناختن زبان ها، فرهنگ ها، هویت ها... تقسیم عادلانهء ثروت و قدرت و ... است؛ ولی، غاصبان، در برابر هر خواست معترضان هیچ منطق و دلیل عقل پذیری که نمی یابند؛ آخرین، حربهء شان فقط بر چسپ زدن های نا روا است؛ ازجمله، حریفان را به جاسوسی ایران متهم می کنند!
آقایان!
به قرآن، به خدا وبه هرچه که مقدسات است قسم، حاکمان ایران امروزی، به افغان ساختن کل نفوس کشور، نسبت به شما حریص تر اند. ایرانی های معاصر، از خراسان خواهی در این جا بیم و نفرت دارند؛ زیرا، آنها، وارث تمدن ایران کهن و خراسان قدیم، فقط وفقط خودرا می دانند و همه را در جغرافیای امروزی ایران خلاصه می کنند... گذشته از این، کاش ما مردم مثل شما، هنر جاسوسی و مزدوری را یاد می داشتیم؛ که نداریم!... اگر، معاندان فاشیست، یک کمی هم وجدان دارند، با منطق و دلیل وارد بحث وکنکاش شوند؛ نه با تهمت و افتراء و برچسپ های نا روا و دروغ های شاخدار...
دروغ آدمی را کند شرمسار
آری، دروغ در اخیر، فقط ندامت و شرمساری به بار می آورد و تمام!...
باور کنید،دل خونبار ما به حال شما هم می سوزد!...

>>>   Homayoun Paiez
کلید صلح در کشور ما به دست تمامیت خواهان است. اگر این ها از خواست های نا مشروع شان، مثل تحمیل هویت خود شان بر دیگران، جعل تاریخ، جعل هویت، فارسی گریزی و فارسی ستیزی، صرف نظر کردن از قبالهء این ملک به نام یک قوم، تمکین نمودن به دیموکراسی وبه رسمیت شناختن حقوق شهروندی در عمل، گذشتن از انحصار سر چشمه های مالی کشور؛ و بدینسان، واگذاری سکتور های دفاعی کشور به شایستگان همهء اقوام تن در دهند؛ دیگر، هیچ فرد و گروهی، آز آنها و دیگران، تن به مزدوری بیگانگان نخواهند سپرد؛ و بسیار به آسانی و در مدت کوتاهی، صلح و برادری و برابری، به کشور باز خواهد گشت؛ زیرا، برای رسیدن به این آرمان های نا عادلانه و نا مشروع است که متاسفانه، یک عدهء شناخته شده و معلوم الحال، برای مهار عدالتخوان، تن به مزدوری بیگانه می دهند و کشور را در بحران وفاجعهء بی پایان، نگهداشته و نگهمیدارند!

>>>   این از اوغان های بدل است چشمش به ناموس مردم است ، طبق قانون طبیعت این حتمی است که بالمقابل چشم کسی دیگری به ناموس مقابل است
گندم از گندم بروید جوزجو !

>>>   اوغان بدل که اینطور باشد پس اوغان اصل باید زن و مادرش را در جمعه بازار لیلام کند، چنانچه در بازار شینوار این واقعیت علنی و معلوم است۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است