حاکمیت ایتلاف ها در زوال ارگ؟
غنی که برای رسیدن به حکومتی سلطه گر در دشمنی با رهبران سنتی و قدرتمند رو به دسیسه و معامله نهاد، ابتدا پارلمان را تضعیف و کابینه را در زد و بندهای سیاسی گرفتار کرد 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۲    ۱۳۹۷/۲/۱۹ کد خبر: 150834 منبع: پرینت

ایتلاف در ترکیه شکل گرفت. در این ایتلاف جنرال دوستم، عطا محمد نور، محمد مقق، احمد ضیا مسعود، انورالحق احدی، همایون همایون، ظاهر قدیر، لالی حمیدزی و تنی چند از سران احزاب و نمایندگان مجلس شرکت دارند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، حکومت های روی کار آمده در افغانستان با عمرهای نه چندان طولانی با تمرکز بر قوم گرایی و حذف کانون های قدرت، خواهان برقراری قدرت مرکزی بودند اما با سرانجام تضعیف و سرنگونی مواجه شدند و اما حکومت وحدت ملی را می توان اوج ضعف در دولت سازی افغانستان نامید.

دولتی که از دل بحران و با گزینه اشتراک در قدرت شکل گرفت در سلطه اشرف غنی تهی از مقام های غیرپشتون و حذف و طرد رهبران قدرتمند سنتی با مشکلاتی بس بزرگ روبرو شد و آن، شکل گیری ایتلاف های متعدد و اتحاد تردشدگان قدرت بود که اکنون تهدیدی جدی تر از گروه های تروریستان برای ارگ می باشد.

از سوی دیگر، غنی که برای رسیدن به حکومتی سلطه گر در دشمنی با رهبران سنتی و قدرتمند رو به دسیسه و معامله نهاد، ابتدا پارلمان را تضعیف و کابینه را در زد و بندهای سیاسی گرفتار کرد.

اشتراک در قدرت که باید پس از دو سال به نخست وزیری عبدالله می انجامید نه تنها عملی نشد بلکه مقام های اقوام بزرگ در حکومت نیز یکی پس از دیگری با اتهام های فساد و بهانه های واهی از کار برکنار و اشخاص قوم گرا و وابسته بر سر کار آمدند.

این در حالی بود که کابینه از ابتدای شکل گیری حکومت وحدت ملی، دستخوش زد و بندهای سیاسی شد و با رد صلاحیت شدن های مورد نظرِ ارگ توسط پارلمان به حاکمیت سرپرست ها رسید اما نکته قابل تامل در حوزه اختیارات در سطح وزیران می باشد.

جدای از تعدادی اندک از مقام ها به مانند بلندپایه گان امنیتی ارگ و نزدیکان رییس جمهور، باقی نهاد و مقام ها تهی از اختیار می باشد که بارها از سوی جنرال دوستم، عطا محمد و محقق و باقی سیاستمدارن مورد انتقاد شدید قرار گرفت تا آنجا که به تبعید معاون اول ریاست جمهوری انجامید.

اینکه ریاست اجرایی بنا به مصلح اندیشی عبدالله به نمادی از بی کفایتی بدل شده و تنها در دیوارهای سپیدار، قدرت اجرایی دارد از فشار ارگ نشات می گیرد و اینکه وی در تمام دوران سیاستمداری بیش از اینکه نماینده ای برای قومیت تاجیک باشد، مطیع رهبران پشتون بوده است.

از جانب دیگر، ایتلاف های بزرگی که پس از اوج سلطه گری اشرف غنی به وجود آمد در خود رهبرانی بس قدرتمند چه از نظر قومیتی و چه از منظر نفوذ سیاسی دارد و اگر کرزی برای ماندن در سیاست در تلاش برای رهبری جریان مخالف است نمی تواند عطا محمد و دوستم را نادید بگیرد.

و همچنانکه قدرت در انحصار قومیت پشتون است و بنا به سیاسمتداری رییس جمهور سابق، جناج مخالف نیز تا حدودی در مدیریت این قومیت، می توان نتیجه گرفت که هرچند دو قوم درانی و غلجانی در رقابت با یکدیگر هستند اما همواره متحد در برابر خطر قدرت یابی دیگر اقوام می باشند و هدف نهایی کرزی یا غنی خلاصه در پشتونیزم کردن افغانستان دارد.

در همین راستا با برهم خوردن نظم سیاسی در طول چهار دهه گذشته دیگر نمی توان با زور و سرکوب به رد دیگر اقوام اقدام کرد و قدرت را از آن قومیت پشتون دانست که نمونه بارز آن، حکومت غنی با همکاری ارگ می باشد که اکنون با تهدید سقوط از جانب مخالفان با رهبرانی همچون جنرال دوستم و عطا محمد و محقق مواجه است.

هرچه غنی در قبضه کردن قدرت به تضعیف کانون های قدرت و ایجاد اختلاف های درونی قومیتی همت گماشت، حامد کرزی در سیزده سال حکومت سیاستمدار در برابر رهبران قدرتمند غیرپشتون عمل کرد.

و از آنجایی که اشرف غنی در میانه چاهی که برای مخالفان خود حفر کرده است آشفته تر از هر زمانی با توسل به هر وسیله ای در پی بقا است باید دید که عطا محمد در کنار جنرال دوستم و محقق چه برنامه هایی برای پایان دادن به عمر حکومت وحدت ملی انجام خواهند داد.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ایتلاف
دوستم
غنی
ارگ
نظرات بینندگان:

>>>   ارگ تشويش نكند آن ائتلاف بجايى نميرسد
ناطقى

>>>   حکومت تگ قومی در کشوری چون افغانستان که یک کشور کثیرالقومی است فکر کننده ان ناقص العقل و کوتاه نظر است این غنی گک چه که ده ها غنی دیگر باشد به این هدف شوم ضد اسلامی و انسانی و اخلاقی شان رسیده نمیتوانند جز بدنامی و سیاه رویی بخود شان همفکران و همراهان شان چیزی دیگری بدست اورده نمیتوانند و تجزیه خاک بدو بخش هم از امکان بعید نیست .

>>>   غنی جاسوس امریکا است. امریکا بخاطر نفاق در افغانستان باو فرمان میدهد که چه باید بکند!!!!

>>>   آغا شما افراد وطن پرست را از دید ملا لوده بدخشی میبینید و .....به قلم پرانی میپردازید ، خودت افرادی مثل مسعود، ربانی ، دوستم ، محقق وووو را بزرگان قومی میدانید .
به نظر بنده شما از بزرگ قوم برداشت غلط دارید، شاید هم گناه شما نباشد از کودکی دزد و رهزن را برای شما ّبزرگ وانمود کرده اند .
من تا به حال در بین سر داره های شمال کدام مرد بزرگ ندیده ام به جز از دزد غر و لندغر و آقای غنی به صفت رئیس جمهور صلاحیت دارد تا چنین افراد را از حلقه دولت بدور اندازد.

>>>   یک منبع که خانه اش طرف جنوب ارگ یعنی کارته نو است خبرداد که جناب رئیس جمهور با صدور فرمانی به عوض نذیراحمدزی اسپ خودرا وکیل لانتصابی درمجلس تعیین نموده گفته اند دلیل این انتصاب بیرون شدن حرف های جاهلانه از زبان موصوف است ،

>>>   این افرادی را که نام برده اید اینها را کسی در جمله انسان نمی شمارد چی رسد به سران قومی و سیاسی اشرف غنی باید مطمین باشد که به اینها کسی اهمیت سگ را نمیدهد همه اینها جاسوس ناموس فروش دزد و قاتل هستند اگر کسی همایون. ضیا مسعود قدیر کل عطای چور. حمیدزی بازینگر و دوستم لوطی را در جمله انسان میداند خودش انسان نیست و در انسانیت اش شک خواهد بود بلخصوص کسیکه این مطلب را نوشته است.

>>>   با گرفتن پند ها و تجربه های تلخ از ایتلاف ها گذشته و شکستن ها و ناکامی های آنها، اینبار این ایتلاف جدید حتمن بیخ و ریشه فاشیزم قبیله را ار ریشه بیرون میکند و گلیم حکومت قبیله پرستان فاشیست اوغان را درین کشور برای همیشه جمع میکند.

>>>   زوال ایتلافهای لگه وبگه و حاکمیت قانون!

>>>   هوالله
این همه خواب هست محال است وجنون
نتیجه این ایتلاف ها را قبلا ما تجربه نموده ایم یک چند شخص دزد بیسواد میشود کاری را از پیش ببرد نخیر عاقبت الامر یکی دیگر خودرا میخورند

>>>   غنی جاسوس در مقابل انتحاریها ژست میگیرد!!؟؟

>>>   Salam
من از شهروندان پشتون تبار خود مى پرسم ، آيا تمدنى را مى شناسيد كه افغان در تاريخ ناجى آن بوده باشد ، جز تاريخ سياه و قتل و كشتار و غارت !
يك نمونه از تمدن درخشان علمى ، فن آورى و ادبيات را شما در تاريخ سياسى و انسانى پشتون ها ( افغان ها) نشان دهيد !
مگر احمق بايد بود كه تمدن و تاريخ درخشان خراسانى را در مقابل عصبيت قبيله يى وسنت هاى انسان سوز افغانيت از دست داد.
ما سه سده اين تجربه يى تمدن سوز را داريم ، فكر كنم ديگر كافى است .

>>>   فرید بدخشی
ما از جلالتماب حضرت محمد غنی احمدزی استقبال میکنیم و در اینده به ان ره ی میدهیم چون تمام سردم داران جهادی چی کردن بیشتر از ۵ میلیون نفر را به سرکسی کشتن به سر یکی دیگر خود فتواه جهاد دادند بلاخره چی شد هیچ
شما از اول میدانیستید که امرکایی ها پول مییدهد و شما جهاد میکنید و حالی روس پول میدهد و شما جهاد میکنید
کدام جهاد ؟ ....

>>>   این کوچی لعنتی هیچ بردی ندارد، همه موفقیت های او در جهت مسایل سمتی زبانی و قومی است، ودر مورد منافع ملی این نکبت بلاخره کشور را بسمت تجزیه سوق میدهد۰

>>>   غنی بجر از فریاد زدن ،تعصب، مقرری مخکش ها و بقیه فاشیستک هی قبیله، تقلب دروغ، و تبلیغات عوامفریبانه دیگر هیچ دست آوردی ندارد۰ تمام دزد ها و فاشیست های اوغان را از یون گرفته تا زاخیلوال فاروق وردک امرخیل گوسفندزی و بقیه دزد ها و خائن های اوغان را محافظه کرد و قدرت داد۰ دزدی او از اجمل غنی گرفته تا چور زمین های دولتی آلکوزی و حتی دزی شرکت لبنانی نامزد سابقه رولا غنی به همه معلوم است۰ این نکبت بدتر از همه بوده۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است