فاشیزم و تروریزم آگاهانه و هدفمند در پی هزاره ها
چه ساده نگری است که بعضی آگاهانه و یا ساده نگری قتل عام هدفمند هزاره ها را توجیه پذیر می کنند در حالیکه فاشیزم و تروریزم پلان خود را بصورت هدفمند پیاده می کنند و مانند دوران امیر عبدالرحمن از وجود هزاره های دولتی برای نابودی و توجیه پذیری قتل عام هزاره ها استفاده کردند 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۲    ۱۳۹۷/۲/۳ کد خبر: 150224 منبع: پرینت

ساده لوحانه این است که می‌ گویند چون هزاره ها برای ثبت نام جهت اخذ تذکرة صف کشیده بودند لذا از این‌ جهت مورد خشم تروریزم قرار گرفتند و توصیه می کنند که دگر نه تذکرة بگیرند و نه هم در انتخابات شرکت کنند و حتی پا را از این هم فراتر گذاشته آنانی را که تشویق به اشتراک مردم در پروسه انتخابات می کنند مترادف فاشیزم و تروریزم دانسته مسوول قتل عام حادثه درد آور و غم آور دشت برچی می دانند.

خوب صورت مسأله همین است خصوصا برای کسانیکه از روی شوق و هوس در راه سیاست قدم و قلم می زنند، اما عمق فاجعه عمیق تر از آن است که هرکس بتواند در این زمینه تجزیه و تحلیل نماید.

در افغانستان پیچیدگی موضوع در این است که دو جریان کثیف و پلید که عبارت از فاشیزم و تروریزم باشد به صورت پیدا و پنهان باهم متحد گردیده اند تا هزاره ها را به صورت هدف مند و سیستماتیک مورد حمله قرار دهند و از ریختاندن خون هزاره ها لذت ببرند و در دور نما هزاره ها را از منزل و ماوای شان برانند و مانند دوران امیر عبدالرحمن خان سرزمین هزاره ها را تصرف نمایند.

در زمان امیر عبدالرحمن دشمن هزاره ها تنها فاشیزم بود که با کمک ملا ها و هزاره های مزدور مقاومت مردم هزاره را در هم شکستند و نسل کشی هزاره ها را تکمیل نمودند، اما با تاسف و درد که اکنون فاشیزم، تروریزم خشن و وحشی را با خود متحد نموده اند و هدف هردوی آنها لذت بردن از نسل کشی و راندن هزاره ها از افغانستان است که هم در درون دولت و هم در بیرون دولت و هم در لایه های مختلف جامعه جابجا گردیده اند.

برای فاشیزم و تروریزم فرق ندارد که هزاره ها را در میرزا اولنگ ، خواجه عمری ، قره باغ ، زابل ، هرات ، غور ، راه ها ، شاه راه ها مساجد ، مدارس زیارت گاه ها ، مکاتب ، دانشگاه ها و شهر ها می کشند و سلاخی می کنند و یا هم در جریان پروسه انتخابات و یا هر اجتماع دیگر هزاره ها.

چه ساده نگری است که بعضی ها آگاهانه و بعضی ها از ساده نگری قتل عام هدفمند هزاره ها را در یک موضوع خاص مرتبط می کنند و آن را همیشه توجیه پذیر می کنند در حالیکه فاشیزم و تروریزم پلان خود را بصورت هدفمند پیاده می کنند و تا جایی که مانند دوران امیر عبدالرحمن خان از وجود هزاره های دولتی برای نابودی و توجیه پذیری قتل عام هزاره ها استفاده می نمایند.

در خاتمه باید یاد آور شوم که این به خود هزاره ها تعلق دارد که در مقابل جریان پلید فاشیزم و تروریزم متحد می گردند و انتقام خون همنوعان خود را می گیرند و یا اینکه مانند دوران امیر عبدالرحمن خان منتظر می مانند که نوبت سلاخی شان چه وقت می‌ رسد. زیرا تجربه جهانی ثابت نموده است که فاشیزم و تروریزم فقط زبان زور و مقاومت را می دانند و در غیر آنصورت به هر اندازه که انسان بکشند به همان اندازه لذت می برند.

حسن علی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حسن علی
هزاره
نظرات بینندگان:

>>>   حسن علی هزاره من نه میدانم که هزاره هم باشید یا در لباس هزاره دشمن هزاره معین ارشد وزارت داخله هزاره است وباید تدابیر شدید امنیتی را در محلات که هزاره ا مسکن کذین است اتخاذ میکرد معاون ریس جمهور معاون ریس اجراییه افسران زن ومرد هزاره مامور ووزیر هزاره بازهم ملامت امیر عبدالرحمان خان است قضاوت بز دلانه است هزاره توان انرا نه دارد که از خود دفاع کنند زیر ایمان شان سست بوده به مادیات وغلامی نطر به معنویات ارزش قایل است همگی دین ومذهب خود را رها کرده به خاظر ّپول عیسوی میشود روزی بد تر درانتظار شما خواهد بود به دین ومذهب ووطن خود وفادارنه بودید به هزاره بودن هرکز وفادار نه می ماند
ګیلانی

>>>   درحالیکه ازحادثه المناک دشت برچی عمیقآ متاثر وغمګین هستیم وخودرادرین غم واندوه بزرګ برادران شیعه وهزاره ما شریک میدانیم وبرعاملین وفاعلین این حدثه المناک نفرین ولعنت میفرستیم ، برای شهدای حادثه بهشت برین ومجروحین شفای عاجل وبرای خانواده های همه قربانیان این حادثه غمګین صبر جمیل راازبارګاه ایزد متعال تمنا دارم،ودرضمن یک توصیه ومشوره دلسوزانه وبرادرانه به آنعده قلم فرسایان وقلم بدستان دارم تا ازوقوع چنین حوادث هیچګاه برضد یک قوم وقوم دیګرسو استفاده نکند واین چنین مسایل را به دولت هم نسبت ندهند چون همه ما بطور یکسان قربانی تروریزم بین المللی هستیم کسی کمتر وکسی هم بیشتر ،پس بیایید همه دست بدست هم دهیم وخودوکشور خورا ازین منجلاب بیرون بکشیم . همچنان آنعده اشخاص مربوط به اقوام مختلف نباید بهانه را بدست تروریستان بدهند تا آنها با استفاده ازین بهانه مارا درخانه خود هدف قرار دهند . چرا جوانان ما درکشورهای بیګانه بخاطر اهداف آنها کشته شوند ،چرا جوانان وبرادران شیعه ما به لشکر فاطمیون فرستاده شوند .بیایید باخود باندیشیم وبه عوض متهم نمودن هموطنان خود سهم جوانان خودرا درجنګ باداعش وسنی ها درعراق وسوریه کاهش ویا ازبین ببریم تاما وکشور ما بحیث بهانه وانتقامجویی تروریستان خارجی قرار نګیریم.
تشکر

>>>   محققیزم، خلیلیزم ، دانشیزم و غیره ایزمها برادران هزاره ما را به کشتن میدهند تا خود بنام بانک رای شهرت پیدا کنند. مانند دوستم. و غنی دهن گنده ایزم مرگ و شهادت انها را از بالای تپه نگاه کند.

>>>   این یک حقیقت مسلم‌ است که‌ فاشیستان تاریخی و قومی مذهبی تحت هرنام و عنوان وازهرطریقی ملت های مظلوم و محروم را مورد قتل و نابودی قرار میدهند. فاشیستا ن درک میکنند که حالا وضعیت ازسال های قبل خیلی فرق کرده است جهاد مقدس افکارسیاسی مردم را کاملا تغیر داده است لذا ازطریق ترور وانفجار فشار بر ملیت های محروم و مظلوم را روز به روز افزون نموده تا زمینه را برای افکار و تسلط فاشیستی تاریخی خودها آماده کنند.اینان خیلی با پلان سنجیده دراز مدت و برنامه های دقیق به قتل وترور دسته جمعی وانفرادی ملیت های محروم دست می‌زنند و پول و سرمایه زیاد ازهر طریق در اختیار شان قرار گرفته اند.مردم های فقیروناداررا وازهرطریقی اجیر میسازند وبرای نابودی وآوارگی یک عده مردم مظلوم و محروم به شکل نهایت وحشیانه اقدام می نمایند. فاشیستان تاریخی وحشی بدانند که تاریخ تکرار نمیشود و عقب برنمی گردد بلکه به یاری خدای بزرگ وبه همت مردم مومن و زجر کشیده افغانستان به پیش میروند واناینکه برای صلح و ارامش و ترقی و رشد و آزادی افغانستان ظاهرا با هر نوع توطیه ودسیسه موانع ایجاد مینمایند محکوم به نابودی اند.ملت مجاهد آزادیخواه همانطوریکه در دوران تجاوز قوای متجاوز اتحاد شوروی با همدیگر همکاروهمسنگر بودند درآینده نیز انشالله از آزادی ،عزت ،صلح و امنیت در وطن ویران و مردم زجر کشیده خود متحدانه ویکجا دفاع خواهند کرد.
ومن الله التوفیق

>>>   پیشنهاد.
اقوام غیر پشتون وافغان.
بیایید یک گروه تشکیل دهیم که در مناطق پشتون ها وافغان ها انفجار های شهادت طلبانه انجام دهد .وچند پسوند اسلامی هم سرش بانیم.
بعد از ان یکبار محکوم کرده و نهایت یک کمسیون تشکیل داده بعد چند مدت هیچ اتفاقی نیفتاده!!!!

>>>   احمدزی کوچی فرمان نابودی هزاره ها را سه سال پیش از کاخ سفید گرفته است. با امدن قصاب کابل به دامن ارگ این پروزه سرعت گرفت.

>>>   قاتلان هزاره ها داعیشیان مهمان خانه های شورای جهنمی امنیت است که اتمر لنگ خادیست در راس ان قرار دارد.
هزاره ها دیگر هیچ راهی ندارند جز شکایت از سران داعش یعنی احمدزی و اتمر در سازمان ملل. و گزینه دوم تقویت لشکر فاطیمیون در مقابل داعیشیان ارگ نشین.

>>>   ای هزاره ها متحد شوید دشمنان ما عبدالرحمن ارگ نشین است.

>>>   نابود باد خلیلی محقق دانش نوکران فاشیست کوچی. مطمن باشید هزاره ها این جنایتهای فاشیستان قبیله را جبران خواهد کرد و خلیلی محقق دانش را به تشناب خواهد انداخت.

>>>   تمام قتل عام هزاره ها از ارگ فاشیزم طراحی میشود و بسیار خطرناک است. هزاره ها یک راه دارند همه برای دفاع مسلح شوند و در میدان نبرد از خود دفاع کنند.

>>>   من هم موافق هستم زیاد هستند کسانی که داوطلب میشوند که به جنت بروند انها را اموزش بدهند وبه مناطق پشتون نشین بفرستند تا خود را انتهار بدهند

>>>   سران خائن حکومت که در رأس آن غنی وعبدلله است هیچ غیرت،احساس انسانی ووجدان ندارند،فقط در فکر پلیدی،خیانت دسیسه سازیست که چند صباحی حکومت کنند، مردم هر چند قتل عام شوند مهم نیستند،در فکر پشتونهایش که در ننگرهار قربانی میشود هم نیستند چه برسد به شیعیان
،نادرشاه

>>>   به نظر من راه حل مقابله به مثل است. فاشیست و تروریست زبان مصالحه و بشری نمی شناسد . مردم هزاره باید به اندازه نفسش اسلحه بخرد و هر خانه به تعداد نفوسش مسلح شود. در غیر ان اول آنها را آمریکا توسط اشرف غنی و قومش و دوم ایران توسط اشرف غنی و قومش نابود می کند.

>>>   عبدالرحمان گو ده گور شد اما پلانش مودرنتر و منظم تر عملی میشه
مهم نیست توسط کی
احمد از کابل

>>>   هزاره بپلان غنی اتمر و استانکزی ترور میشود داعش در امنیت ملی است

>>>   سلام علیکم برادر گرامی!
درحالیکه ازحادثه های المناک وحشتناک که همه روزه در وطن عزیز ما اتفاق می افتد و همه روزه پدران، مادران غمدیده را به سوگ اولاد هایشان می اندازد عمیقآ متاثر وغمګین هستیم وخود را درین غم واندوه تک تک شما عزیزان شریک میدانم از خداوند متعال به شهدایی این وطن بهشت برین و به باز مانده گان شان صبر جمیل و به شیاطین که این عمل را انجام می دهد برزخ ابدی خواهانم.
مطلب همه شما عزیزان را خواندم,واقعیت امر این است که همه ما گنهکار هستیم در مقابل خداوند متعال جوابگو و روی سیاه اما بعضی ها آنقدر گنهکار هستند که نام مقدس اسلام عزیز را بد نام ساختن حتی اگر مسلمان خطاب کنیم گنهکار میشویم. مشکل اساسی در بنیاد خود ما است چون مسلمان بدنیا زاده شدیم اما مسلمان واقعی دلسوز نمی باشیم. از اسلام و دین خود اصلا طوریکه قرآن کریم گفته نه خبر داریم و کسانیکه دارند حمل ندارند تنها از نام مقدس اسلام استفاده کرده مانند منافقین شیاطین ما بیسواد های دین را هم گمراه کرده و به راه شیطانی خود کشانده اند، از ما گاه بنام دین، جهاد، گاه مذهب، قوم و غیره خون ملت مسلمان مارا مکیدن و خود قارون، فرعون و نمرود زمانه گشتن. نمیدانم ملت مسلمان افغان چی وقت از خواب غفلت بیدار میشوند تا خود را از شر این شرالفساد ها خلاص کنیم، بلاخره تا به کی یکدیگر را مانند درنده ها بنام های ، کمونست، مجاهد، طالب، داعش ابلیس، قوم، مذهب، ملیت و غیره خون برادر مسلمان و هموطن خود را می مکیم، لطفا بگذارید که همه ما یک ملت مسلمان باشم لطفا برادر ها مسلمان خود را از چنگال این منافقین شیاطین دین فروشان معامله گران نجات دهید تا باشد اولاد هایتان کنار هم مانند برادر مسلمان زندگی کند خود مان خو غرق گناه و کینه هستیم اما اولاد خود را انسان تربیت کنیم نه حیوان درنده
و سلام.
برادر تان قیس


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است