جنگی که مصالحه را تحمیل می کند
جنگ فرسایشی سبب تغییر سیاست ها از محو تروریستان به گفتگو شده است، همان مصالحه ای که توسط کرزی با برادر خواندن طالبان باب و اکنون شاید تنها گزینه گریز از جنگِ افغانستان بر روی میز سیاسمتداران داخلی باشد 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۱۶    ۱۳۹۷/۱/۱۱ کد خبر: 149191 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، وضعیت امنیتی افغانستان بحرانی است، جمله ای آَشنا برای کشوری که در آتش جنگ چهل ساله می سوزد و خاکستر آن نیز پس از هزاران هزار کشته و میلیون ها آواره، دستمایه رقابت است هم توسط دولتمردان با سیاست قبیله ای و هم از سوی قدرت های فرصت طلب منطقه ای و جهانی.

با رکود اقتصادی که کشور را در برگرفته، ناامنی نیز در جای جای کشور لانه کرده و تروریستان کودکان و جوانان درمانده از بی کاری و فقر و مردم خسته از جنگ را نشانه گرفته است، طالبان و دیگر گروه های تروریستی اکنون بر مناطق گسترده ای نفوذ دارند و نیروهای خود را با تبلیغات و وسوسه پول تامین می کند.

جنگ فرسایشی 20 ساله افغانستان اگرچه توسط امریکا و غرب رهبری می شود اما نه تنها به محو تروریسم نیانجامید بلکه سبب پیدایش معضل های بزرگی شد که اکنون قدرت مالی و نظامی تروریستان را تامین می کند: تجارت مواد مخدر و غارت معادن.

مناسبات پیچیده ای که طی یک و نیم دهه گذشته در افغانستان روی داد باعث شده است که دیگر قدرت های بزرگ به مانند امریکا و متحدان غربی آن در چرخش سیاسی به جای مبارزه با طالبان در پی راه های سیاسی باشد، همان مصالحه ای که توسط کرزی با برادر خواندن طالبان باب شد و اکنون شاید تنها گزینه گریز از جنگ در افغانستان بر روی میز سیاسمتداران خارجی و داخلی باشد.

در این میان با روی کارآمدن اشرف غنی به عنوان رییس جمهور، افغانستان با بحران های داخلی دیگری دسته و پنجه نرم کرد، این سیاستمدار غیر جذاب که در سیاست به کم طاقتی معروف می باشد روی دیگری نیز داد و آن، قوم گرایی و انحصارطلبی می باشد که به هیچ عهد و پیمانی نیز پایبند نیست.

مقام های بلندپایه امنیتی که وی بر مسند قدرت برگزیده است ناکارآمدترین های رهبران جنگی افغانستان هستند و اگر چه در دسیسه و وابستگی در حکومت بی رقیب اما در کنترل بحران و جنگ نه تنها رویکرد مثبتی نداشته اند بلکه بارها از سوی دولتمردان مخالف متهم به دست داشتن با طالبان و دشمنان شده اند.

رییس جمهور که با عنوان یک متفکر وارد مناسبات سیاسی افغانستان شد نشان داد که نه تنها بسیار ضعیف در حکومت داری است بلکه ضربه های جبران ناپذیری بر قوم خود نیز وارد کرد، بی اعتمادی گسترده در میان مردم طی سه سال گذشته به رهبران قوم پشتون تاکنون بی سابقه بوده به اندازه ای که هر مقام پشتون معرف قوم گرایی در میان افکار عمومی می باشد.

از سوی دیگر در کنار نظامیان خارجی، افغانستان خود برخوردار از 300 هزار سرباز می باشد که در جنگ با طالبان به سر می برند اما تلفات بالای آنان هم سبب ناامیدی نیروهای امنیتی شده و هم ضربه های مهلک مالی و معنوی به همراه داشته است.

وجود نفوذی های مخالف مسلح و وابستگان به طالبان در رده های بالای امنیتی دلیل سردرگمی در میان نیروهای امنیتی می باشد و جدای از فساد گسترده در این نهاد، سربازان ماه ها در انتظار دستور حمله در لاک دفاعی به سر می بردند که نتیجه ای جز شکست و یا تلفات و خسارت های هنگفت ندارد.

در این میان، همانگونه اشرف غنی طی مصاحبه ای اظهار داشت که " 2015 سال جنگ بر سر زنده ماندن بود" باید گفت که این سخن تنها شامل نیروهای امنیتی افغانستان می شود و طالبان با تعدادی بسیار کمتر و به عنوان یک گروه مخالف با برچسب تروریستی می جنگد تابه دست آورد و پیروز شود.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ناامنی
صلح
جنگ
نظرات بینندگان:

>>>   جنگی که مصالحه راتحمیل میکند، یعنی چه؟ جنگ ازجانب چه کسانی؟ تحمیل تحمیل ازسوی چه کسانی؟ تحمیل برچه کسانی؟ مصالحه توسط چه کسانی؟ چنان عنوان مقاله مبهم وگنگ است که خوانندگان حیرت می ماند، درحالیکه عنوان چنان واضح باشد که خواننده تمام محتوای مقاله مانند یک آینه درآن ببیند، عنوان فوق مانند آینه ای است که روی آن رد وخاک ریخته که هیچ چیزی درآن دیده نمیشود! لطفا این کامنت را درسایت تان قرار دهید تادیگر خوانندگان محترم نیز قضاوت کنند.

>>>   مسیج الله
روسیه ، بلاخره پوزامریکاراتوسط افغانها به خاک میمالد

ضمیر کابلوف طی کنفرانس مطبوعاتی اعتراف نمود :( طالبان به عوض سلاح ، ازما پول میخواهند)

وی واضح نمود : طالبان اظهارداشتند که ((سلاح روسی به درد ما نمیخورد ، اما توسط پول روسها میتوانیم به قیمت نازل اسلحه ی امریکایی راازنزد منسوبین قوای مسلح افغانستان درولسوالی ها وشهرهای که دولت درآن حاکمیت ضعیف دارد ، خریداری نماییم))

ضمیر کابلوف عمداٌ بااظهارحقایق به جهانیان فهماند که روسها درقبال وضع افغانستان چقدرصادق هستند ورفع مسوولیت هم نمود ، ولی بدا بحال دولت افغانستان وقومندانان ګنګس وګیچ امریکایی درافغانستان.

جان مطلب درینجاست که درزمان آقای جنرال پشقل وزیردفاع افغانستان وقبل آن بمقدار زیادی تفنګهای امریکایی ووسایط زرهی ، حتی وسایل شب بینی ،دوربین ها ازطرف منسوبین قوای مسلح فروخته شده ، حتی همکاران خلیل اندرابی مربوط وزارت داخله وقت ، دستګاه بایو متریک رادراختیارطالبان قرار دادند تا منسوبین قوای مسلح رابشناسند وازآنها باتهدید اینکه شمارا خواهیم کشت بزور وجبر سلاحهاوتجهیزات را بدون پول بګیر ند.

مبرهن است که اهل طویله خانه ی نامشروع وغیرقانونی ( چورلمان) هم بعوض اینکه حکومت را نظارت نمایند در مقابل هر تخطی حکومت ، برای خود لقمه ی حرامی تدارک وبالای فساد خاک انداخته وپنهان نموده اند ، آنها برخلاف پارلمانهای مقنن سایر کشور ها نتوانستند بالای دیګ بی سرپوش حکومت ، سرپوشی بګذارند برعکس مانند مګسان کثیف خوددرین دیګ غلطیدند ودر لجن زار کثافت غرق شدند.

امریکایی ها هم درشرایط فعلی ګنګس وګیچ شده اند وبه اصطلاح (پک) خودرا ګم نموده وهرلحظه مشتی درتاریکی میزنند ، پالیسی ها واستراتیژی های شان اندازه ی نخود موثر نبوده ومسله ی افغانستان موهارابربدن (ترمپ ) سیخ ساخته است .

بهرصورت مردم افغانستان پتلون چرمی پوشیده ودر مقابل آن حوادثی معافیت حاصل نموده اند که سایرمردم جهان رامضمحل میسازد – ویروس این حوادث را طوری به نزدیکان اجنبی خود (امریکا)انتقال میدهند که مانند شوروی به تب سیاه مبتلا وپارچه ، پارچه میسازند آنها را به اشیش ولی امریکا رابه طاعون مبتلا وزمینګیر خواهد ساخت – خود معتاد ( تنظیمهای مفسد ) ازهمه بد بخت تر به سرنوشت شوم دچار خواهند شد ( آنچه حرام از کاسه لیسی اجنبیان واز ګوشت وپوست مردم اندوخته اند ، یکباره ازدست شان خواهد رفت ) وپوز بادار شان هم به خاک مالیده خواهد شد.

>>>   طالب یا اشرار ؟
1- طالب آنست گه درمدرسه یا حجره ملا نشسته دروس دین را از ملا یا مولوی صاحبان فرا میگیرد
2 –اشرار آنست که درمغاره کوه یا در بین باغ وجنگل وحشی گونه زندگی میکند
3- طالب می آموزد چگونه وضو کند چطور نمازها و عبادات الهی را بجا آورد وبرای دیگران هم بیا موزاند
4 –اشرار می آموزد که چگونه پل انفجار دهد آدم بکُشد آنتن تلفون تخریب کند خون بریزد پایه برق تخریب کند
5 – طالب آنست که کُتب علوم اسلامی دربغلش قلم درجیبش بالباس نظیف و صورت وسیرتش را با احکام اسلامی وشرعی مطابقت دهد درست کار صادق نیک گفتار ونمونه ئی باشد از درستی وراست کرداری در بین مردم
6- اشرار آنست که درکمرش بم ها در شانه اش کلاشینکوف درجیبش کلدار است ویکدستش در شروفساد دست دومش در قا چاق وراهزنی
7 – طالب آنست که زمینه آموزش را برای خود ودیگران آماده میسازد وبرای اطفال وکودکان محله آموزش میدهند
8 – اشرار آنست که دروازه مکاتب را می بندندومانع آموزش علم میشوند مکتب وکتاب میسوزانند بهمین دلیل به نام اشرار بی فرهنگ هم ازانها نام برده شده
9 – طالب انست که در بین مردم بوده و فامیل ،محل زندگی وهمه قوم وخویش شان را همه کس می شناسدوبا آنها مراوده دارند درغم وشادی مردم محل خود شریک اند تابع قانون وحکومت اند
10 – اشرار انست که مخلوطی است از پنجابی ازبکی عربی چیچینی وجاهلین داخلی ، قطاع الطریقان مجرمین فراری ، که به لسان محلی بلدیت ندارند نقاب در چهره میزنند گاهی ریش مصنوعی می بندند یاغی وباغی بوده به هیچ ائینی پابند نیستند ،
11 – طالب با ختم دوره آموزشش دریک مسجد درخدمت مردم خود مصروف میشود ویا آنکه بحیث معلم در مدارس به تدریس مشغول میشود
12 – اشرار بعد از آموزش انفجار انتحار تخریب وتخریش وحشت ودهشت به مرحله بعدی وارد میشود که داغش نامدارد آنان بیرق ، لباس ، اعمال ، وافکار و کردار شان همه سیاه در سیاه است آن مرحله جنون و داخل شدن در صنف وحوش درنده است
13- از نظر تولید طالب محصول داخلی است ودر هرجای میتواند تولید شود اما در تولید وتکثیر اشرار تاحال سه کشور جهان امتحان خوبی داده اند : ایالات متحده امریکا ، عربستان ، پاکستان ،
اینها سابقه طولانی در ین بخش دارند مثلا پاکستان زمانی تا مدتی بنام مجاهد بعد برای اینکه آنان را اپدت سازد طالب نام گذاشت وسردسته شانرا امیر المومنین نامید ، زمانیکه طالب در اثر جهالت و ظلم واستبداد مورد تنفر مردم واقع شد پاکستان یک مُدل دیگر ی تولید کرد که به نُضج نرسید و آنان رابنام گروه ملنگ ها عرضه کرده بود بعدا زمانیکه تکنالوژی پیشرفت نمود پاکستان سردسته یک گروپ مزدور خاص خود را بنام خلیفه معرفی نمود که افراد تحت امر این خلیفه شریر ترینِ همه است وهمسنگ داغش استند اینان بنام گروپ حقانی شناخته میشوند
آخرین مدل تولید دیجیتالی شده همین داغش است که ببازار تروریزم عرضه شده وساخت مشترک عرب امریکا وپاکستان است ،استعمال وبکاراندازی اینها خیلی مغلق است حتی گاهی تولید کننده مجبور شده تعدادی را که سرکشی نموده اند نابود سازد یا اینکه تعدادی برضد تولید کننده خود جنگیده اند ،
( ر )

>>>   محترم(ر)//همه چیز را دقیق وزیبا گفته کردی اما از عربستان سعودی نگفتی که مادر تمام بدبختیهای افغانستان همین وهابیزم عربستان است وباصرف میلیونها دالر مدارس دینی قلابی اسلام صهیونیستی امریکایی (بجای اسلام راستین محمدی ص را درپاکستان ایجاد کرده وگر نه کشور گشنه وفقیر پاکستان این پولی که اینهمه سلاح وبامب وانتحاری به طالبان میرساند از کجا می اورد؟پاکستان یک پیسه به طالب ندارد که بدهد امریکا وکشورهای غربی واروپایی حتی یک سنت بابت طالبان خرج نمی کنند واین عربستان وقطر وامارات است که این هزیته هاراتامین میکنند.طالبان ورجن کهنه ومندرس است ودیگر بدرد امریکا نمی خوردواین غنی مامور امریکاست که با طرح صلح با طالبان بفرمان بادران خود یعنی پنتاگون وcia وکانگرس وترامپ مقرر شده طالب را از صحنه خارج وبجای ان داعش را جایگزین کنند وگرنه صلح یا حکمتیار یک نمایش مسخره ومضحک است وگلبدین مهره سوخته امریکاست وهیچ کرده نمی تواند وبی خاصیت است.بالگرد های ناشناس(بخوانید ناتو وامریکا قوماندانان داعش رااز سوریه به شمال افغانستان روان میکنند ودر اینده چیزی بنام طالب نداریم وداعش به میدان می اید.
داکتر عبد الرب آچکزی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است