افغان هویت نمی شود
افغان معرف قومیت پشتون بوده و هست، نام اقلیتی در برابر اکثریت و حال نه تنها غنی بلکه ده ها رییس جمهور دیگر نیز نمی تواند با تحمیل قومی به افغانستانِ پشتونیزم دست یابد 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۴۲    ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ کد خبر: 146828 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،سرکوب قومی در این سرزمین تنها ابزار سلطه طلبی است و از آنجایی که قومیت پشتون طی قرن ها قدرت و حکومت را از آن خود می دانند و در نسل کشی، زور و فشار توانستند تا نیم قرن قبل تنها وارث بلامانع آن در کشور باشند اما پایان دوران سلطنت در جنگ شوروی سبب شد دیگر اقوام وارد بدنه قدرت شده و سهم خود را برای حفظ این آب و خاک ادا کنند، تغییرات بزرگ و اساسی اجتماعی و سیاسی که دیگر به گذشته تک قومی بازنمی گردد.

هویت در افغانستان همواره اصل بوده و هست و چنان از حساسیت برخوردار که اشرف غنی با تمامی زور و حمایت های خارجی نیز نمی تواند "افغان" را که معرف قومیت پشتون می باشد بر ملت تحمیل کند زیرا مشروعیت از مردم برمی خیزد نه حمایت مالی و نظامی امریکا یا توسل به پاکستان و عربستان.

در این میان، اگر رییس جمهور به همراه همسر خود در برابر خواست دیگر اقوام و مجلس نمایندگان، آغازگر روند شناسنامه های غیر مشروع می شوند، سرور دانش چرا در این اقدام گوی سبقت را از تمامی سیاستمداران پشتون ارگ نشین ربوده است؟

دانش قبل از اینکه معاون دوم ریاست جمهوری باشد از میان محروم ترین قومیتی برخواسته که به درازای کل تاریخ این سرزمین همواره قربانی بوده اند در حالی که ریشه جنگ و ناامنی های گذشته و حال کشور، سلطه گری قومی است و وجود مقام های که برای موقعیت و امتیاز حاضر به خیانت به مردم خود شده اند.

از سوی دیگر، ریاست اجرایی به جای تذکر و هشدار باید در برابر تحمیل قومی ارگ، آشکارا به مخالفت می پرداخت زیرا هویت و قومیت عبدالله نیز زیر سایه سنگین "افغان" به یغما می رود آنهم در روزگار عدم حمایت مردمی و حزبی از وی.

هویت، خط قرمز افغانستانی است که با قومیت های مختلف معنا پیدا می کند، مگر جنگ های داخلی دهه هفتاد گویای نبرد بر سر قومیت نبوده است و رهبران به جای همدیگر پذیری در راستای بقا به جنگ با هویت نرفتند و پایتخت را زیر بمب و گلولهِ نفرت به ویرانه و خون بدل نکردند؟

مجلس نمایندگان با تصویب قانون ثبت احوال بهترین رویکرد را در پیش گرفت اما ارگ بر اساس توهمات اشرف غنی این قانون را غیرمشروع به پیش برد و از زور خود برای به سرانجام رسیدن آن استفاده کرد در حالی که جامعهِ ناامید و سرخورده از نظام در شعله اختلاف های قومی به مانند انبار باروت می ماند.

افغان معرف قومیت پشتون بوده و هست، نام اقلیتی که نمی تواند به اکثریت معنا بخشد حال با هر نام و صرف هزینه های مالی و نظامی نه تنها اشرف غنی بلکه ده ها رییس جمهور دیگر نیز نمی تواند به تحمیل قومیتی به افغانستانِ پشتونیزم دست یابد، حتی اگر تمامی قومیت های رانده شده پاکستان و نیروهای طالبان را در ذخیرهای قومی علم کنند.

غنی که با براندازی اختلاف های قومی در برکناری رهبران جهادی از حکومت و قدرت نتوانست سبب ناامنی های بیشتر شود اینکه به سراغ شناسنامه های الکترونیک رفته تا تروریست تر از هر تروریستی مبنای جنگ و درگیری شود و حکومت نامشروع و قومیتی خود را حفظ کند غافل از اینکه، اگر وضعیت نامتعادل و درگیر این سرزمین سبب ظهور بی لیاقت ترین رییس جمهورها می شود، گورستان دولت های سلطه گر و تک بعدی نیز می باشد.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
افغان
هویت
تذکره
شناسنامه
نظرات بینندگان:

>>>   کسانی که نمی خواهند افغان باشند، بروند ایرانیستانی شوند. به شرطیکه ایران اینها را بپذیرد، که تصور نمی کنم.

>>>   چرافقط طایفه انتحاری اوغان اسرار دارد که باید ملیت افغان درتذکره ها درج شود ایایک اوغان حاضراست که در تذکره اش ملیتش راهزاره یا ازبیک بنویسند که هیچ وقت قبول نخواهد کرد پس دیگران هم احساس دارند
و نمیخواهند هویت جعلی داشته باشند حالا اگر هرقوم هویت خودش در روی صفحه تذکره اش باشد چی ضرری به اوغانهاخواهد داشت اینجاست که مشخص میشود که هرقوم چقدر نفوس دارد وفاشیستها دیگر دعوای اکثریت نمیتوانند برادران وخواهران غیرپشتون این
روزهای سرنوشت ساز سپری میشود وفردا درمقابل اولادهای خود جواب دادنی هستیم نگذاریم این ظلم ادامه پیداکند اگر اشرف غنی که درطی این ۳سال حکومت فاسد وناکامیکه داشته بتواند درعصرنوین فعلی کلمه افغان بالای من وتو تحمیل کند بزرگترین خدمت را
به همتباران خودکرده ولقب قهرمان را دربین اوغانها خواهدگرفت اگر درعصرکنونی این مهر ذلت برپیشانی من وتو حک شد دیگر پاک شدنی نیست چونکه همینجا تهداب کاراست چون قبل ازاین تذکره مردم افغانستان الکترونیکی نبوده بار اول است که این کار میشود پس باید همین شروع کار نگذاریم که این خیانت بزرگ که درنظربعضی ها هیچ نمیاید انجام شود.
معلم

>>>   اینکه میگویند من افغان نیستم یعنی پشتون نیستم قوم دیگر هستم

>>>   ما از افغانستان هستیم و افغان نیستیم
این را همه میدانند
چرا برخی اصرار دارند که این قوم را بر همه تعمیم بخشند.
شیما کابل

>>>   من تذکره نمی گیرم
سارا

>>>   جنگهای دهه هفتاد هم درتبارز هویت خودی بوده موجب مرگ مظلومان شد اما ملیونر دزدان شدند نفعی به مردم نبوده یکسره متحمل خساره شدند .
حالا هم هرکدام سردمدار درفکر گروگانگیر کدامی ملت به زعم خود باشند عاقبت مرگ مردم است .
اگر عدالتی درضمیر مخلوقات نهادی وجودداشته باشد درموجودیت یا به امید دموکراسی آینده سرنوشت هرملت را انتخابات تعین خواهد کرد .
اینکه دیکتاتور به انتخابات گردن نه نهد بازهم همین مردم حضور دارند .
ملتی که هنوز استقلال ندارد یکدیگر خودرا حاکم دانسته برسر یکدیگر بزند مرگ حتمی خودشان است .
اندخویی

>>>   خدا نکند که از دست بی عدالتی ها و قوم گرایی های مقامات، خشم خلق به عصیان بدل شود آنوقت اشرف غنی به خاطر خدمات که به هم تباران خود نموده و مینماید شاید بین قوم و هم نژاد خود پناه برده و مصئون بماند اما وای به حال سرور دانش که قوم و هم تبار خود را از اول تا امروز خشک ب... کرده
و هزاره ها حتما دست رد به سینه اش میزنند تجربه همپیمانی مرحوم استاد مزاری شهید با پشتونها را نیز به یاد دارد اگر بتواند به ایران برود که چانس آورده اما وای به آنوقت که در چنگ تاجک یا ازبیک بیفتد معلوم نیست چه به حال و روزش بیاورند شاید به سرنوشت معمر قذافی مبتلا شود

>>>   نام "افغان" از ستان ما حذف شود!

حاکمان افغان بايد بدانند که کلمه "افغان" قومگرايى را گسترش و مليت سازى و يا ملت سازى و روند ملى گرايى خوب (همگرايى بسوى منافع مشترک و اهداف همه مليت ها و اقوام) را. از نگاه سياست و هويت تاريخى و ريشه شناسى و سمانتيک زبانى و ريشه واژه شناسى زبانى و علم معنا و مفهوم و همچنان از ديدگاه عقلانيت و معارفت سياسى و کشوردارى و منطق سياسى و منطق قانون سازى روا وسزاوار نيست که غنى لجوجانه باوجود ضديت و اختلاف و نگرانى کثير مردم و بدون شرکت و راىگيرى و پرشس مردمى باز يک مسله ملت سازى را پس به عقب ببرد.

بويژه اگر که هم درجلسات بزرگ وکو چک قومى برگرفته از "گر" و يا "جر " مغلى- ترکى که در چنين خيمه تموچین 900 سال پيشبه عنوان چنگيزخان در خيمه گرد برگزيده شد و به تمام هندو ايران سابق حکمروايى کرداو پدربزرگ قوبلای‌خان اولین امپراتور از سلسله یوان در چین و همچنین هلاکو خان -نخستین ایلخان ایران-زمين بود.

نواده چنگيز و تيمور در هندوايران مرحمت نمودند و فرهنگ ايرانيا ن وتوريانيان و بويژه زبان پارسى راگسترش دادند.

اگر حاکمان پشتون خواهان ادامه قدرت خود با نيک نامى باشد کوشش نمايد بجاى وحدت ملى افغان ملتى فرهنگ و يا فرهنگ هزارگونه اى راتشويق نمايد که فرهنگ آبادانى و فرهنگ ماندگار است.

سمبول ملت هزارزبانه و ميلونها خداوندان و مذاهيب و تباران و قومان چطور مى شود? يک بناى تورانى-مغلى - تاج محل نشان هندوستان شد. پنج تنتره که يک کتابش کليله ودمنه نشان زبان پارسى ميانه و فارسى نو رودکى شد.
هزار داستان پارسى وسندباد يک کتاب تازى و وهندوايران شد.
آدم خان يوسفزى
به زبان پشتو فرمود: درين هيچ شكي موجود نيست كه درداخل افغانستان يا خراسان كلمهِ “افغان“ حيثيت ملي بخود نگرفته است.
من سخن اين بزرگوار را در مورد حيثيت ملي گرفتن را تاکيد مى کنم: اقتدار ملى٬ قدرت ملى٬ فرهنگ ملى٬ عزت ملى و با جبر و تحميل و امرغيرمنطقى قانون اکرا روحى و فرهنگى ترساندن و جزا و جرم و تضاد باقانون هرگز قبولانده نمى شود.
پيوند دولت و شهروند در دادوستد است. در کنش و واکنش است. پرسش ساده جواب ساده اى را نيازدارد: دولت همين ١٧ساله چه به مردم داده که مردم از تبار الف تا ى براي دولت بدهد?

بيرق ملى? سرود ملى? زبان ملى?
بلى خداوند هنرمندان وطن را زنده داشته باشند کش خلق و کش صدا و کش بين اند. وچه کند مردمان بى لباس و بى دسترخوان وآواره در خيمه هاى ناجرگه که بيرق ملى کنند آريانا جان در کمر بخچه و آهنگ کند در درگاه ورزشگاه هر دريچه و در هر دريچه
و ارتش ملى اش و سپاه ملى اش
ندارد نانچه و آوانچه.

اگر چه من خواهان سرنگونى دولت حا کمان افغان ام اما براى ساخت کشور پشتون ام. از دل وجان است مزيرا پشتون نام اصلى منظور قوانين علمى انسانشناسى همزيستى باهمى است و قوانين جهانى بشريت (ملل متحد و نه دولتان متحد) است که حکم استقلال و شناخت سرحد يک انسان و جمعيت انسانان مى باشد.

حتى سرحد ويا مرز يک حيوان را نقض کنى حيوان با پنجه خود حمله مى کند. ولى حاکمان مرز و يا سرحد مرا نمى شناسد.
احترام به سرحد شخص و يک فرد احترام به بشريت و همدلى است.

به سخن آدم خان يوسفزى توجه کنيد به اضافه اين سخن "درين هيچ شكي موجود نيست كه درداخل افغانستان يا خراسان كلمهِ “افغان“ حيثيت ملي بخود نگرفته است."

كلمهِ “افغان“ حيثيت ملي بخود نگرفته است و نمى گيرد و نخواهد گرفت.
فقط اصل والا است و قابل حيثيت ملي!
پشتون مى تواند حيثيت ملي براى خاک پشتون بگيرد. اين سنگ بزرک است و سنگين!
فشرده شايان بيان است که افغان نه تنها معنى هاى نامناسب براى پشتون هاست پهلوى ىهوديت اسراييلى اش هنوز به پيشانى پشتون چسپيده آن تاريخ افغان که افغانا را نواده ساوول ملک اسرايي قلمداد کرد.اين جنبه هاى معنى و مفهومى افغان که در اصل تضادهاى متخاصم دارند (سامى در مقابل هندو ايرانى و تورانى - يا يهوديت و اسرايي ضد آريايى و تورانى و هندى
) شک ها٬ مغشوش و پنهانى نمودن هويت مردمان را زيادتر مى نمايد! و مانند پيوند نسبتى افغان- پشتون که هويت پشتون شفاف معلوم نيست.
آيا افغان معنى پشتون نيست. براى جناوران مانند "شترمرغ" و "فيل مرغ"
معنى نمى دهد ولى انسان اولين جاندار است که معنى و مفهوم نام وهويت خود را مى فهمند.
مغشوش وتاريک بودن افغان هنوز مغشوش ومشکوک تر شد که تف پشتون ها توسط يک پژوهشگاه هندى آزمايش د ان اى مى گردد که بوديجه مالى اش ازسوى اسراييل تموىيل مى شود. و خانم رييس جمهور افغان يعنى پشتون نيست اما يهود واز نواده افغانا که نواده شاوول زمامدار اسراييل!

>>>   درتذکره ای که به آغازش کلمه ای جمهوری اسلامی افغانستان باشد چی نیاز است که "افغان"را ثبت براین تذکره نماید؛تحمیل هویت قومی برقومی قابل قبول هیچ عقل سلیم نیست.
سیدمحمدمهدوی

>>>   گزينه تذکره های کاغذی - انگيزه حاکمان افغانى
شد زمان انتخابات تنگ
حاکمان افغان زرنگ
تدارک مى بينند قشنگ
براى نمايش انتخابات بى درنگ
هم با فريب و هم با نيرنگ
هم با جعل هم با پنجه خرچنگ
مردمان کمان رستم هفت رنگ
با همان بدنام شد سياه رنگ
فغان تحميل مى شود جفنگ
درج در کاغذ دولتى تنگ
هفت تباران اند درهفت شهرعشق - هفت اورنگ
باهويتهاى رنگين فرهنگى رنگارنگ
خوشا با همان لغت بدون آهنگ
خوشا مى شوند دلتنگ
که هويت فرياد کمرنگ و تکرنگ
با کاست فرهنگ اما با تفنگ و جنگ
برپا شود نشست بنگ و منگ و ملنگ
در آن چادر سترگ چندگزى پر از لنگى و لنگ
در گرگه آن خان بزرگ نه ديالوگ
نه منولوگ نه پرولوگ و نه لوگ (1)
اما فرمانها صداها ناله ها گرچه دنگ
اما خودفروشان هم فرهنگيان در خرگاه دبنگ
براى زى و زوى و اشرف در کاه اخذ برگ ننگ
رند شير-دل-خانان شکم پر با شاخبرگ
راى که کم شد شمار نمودند لنگ پنگ
شترو گاو و سگ و پلنگ و آوهنگ
-----
نردبان نظام حاکمان فغان پوده ايست
عاقبت نردبان اش افتادنيست
والاتر رود از فرهنگيان ابله‌ترست
فغان که بالاتر از مردمان نشست
زین شان عميق تر بر زمين خواهد خورد
استخوان اش سخت تر خواهد شکست
ارمان ما براآوردنى ايست
ستان ما از ناله خالى شدنى ايست
لاجرم نظام اش فانى وآنى ايست
نسل پس از جنگ بانى يست
باز خور آسان باقى ايست

>>>   درکشورهای اسلامی افریقائی هرکسی در راس حکومت قرار گرفت دیگر ترک کردنی نیست مگر اینکه بزور تانک وتوپ چوکی را دوباره از چنگش ییرون کنند ویا جانش را بگیرند تا بشود کسی دیگری را برچوکی بنشانند
درافغانستان که جمهوری اسلامی وحکومت وحدت ملی است حالا باید هندو ها هم درتذکره شان افغان ( اوغان ) معرفی شوند
درتمام جهـــان ظالمانه ترین بی قانونی ترین تاریک ترین ناتوان ترین حکومات درکشور های اسلامی است
هیچ کشوری اسلامی یافت نمیشود که مردم از حکومت وحکومت از مردم خود راضی باشند
درترکیه که دعوای رهبری جهان اسلام را می خواهد داشته باشد هزاران فرد را بنام کودتا بدون پرسان در زندان ها انداخته واز کار برکنار ساخته اند
در پاکستان اگر کسی برضد اردو و آی اس آی حرفی بزند فردایش جنازه او در بین بوجی ودرکنار سرک انداخته میشود ، در عربستان یک فامیل مفسد مادام العمر برمردم حکومت میکند وهمه رعیت متحیث برده های شهزاده ها شمرده میشوند ، در از بکستان تاجکستان ایران هیچکس نمیتواند علنی برحکومت انتقاد وایراد داشته باشد
پائین ترین سطح زندگی مرگ ومیر بدبختی بی عدالتی ظلم وستم قتل وخون درین جهان صرف نصیب مسلمانان گردیده است
درکشورهای اسلامی حکومت هرنامی داشته باشد دراصل سلطنت مطلقه ودیکتاتوری است
اگر تعدادی از کشورهای اسلامی توانسته اند اندکی پیشرفت کنند محصول منابع طبعی ان کشورها مانند معادن ونفت وگاز بوده است نه هنر ویا از بابت دست آورد علمی تخنیک و صنعت شان ،

>>>   بانوی اول چی زمانی رسما تابعیت افغانستان را از طریق محکمه بدست آورده اند؟؟

>>>   در ولایت جلال آباد که پول رسمی شان کلدار است زمانیکه داغش آنهارا بلای ماین نشانده وبرای ساعت تیری ومصروفیت وتماشا آنهارا انفجار میدهد ، زمانیکه برای مردم جلال اباد داغشی ها میگویند اگر زن بیوه دارید بیرق سیاه واگردختر باکره دارید بیرق سرخ در بام خود نصب کنید بعد ما تصمیم میگیریم تا آنهارا به جهاد نکاح استخدام کنیم مردم جلال اباد خاموش می نشینندوهیچ مخالفتی ندارند
اما زمانیکه موضوع قومی در بین آمد اولین کسانی هستند که تظاهرات میکنند وشعار های قومی میدهند
پوهنتون شان داغشتون است درالسوالی های جلاتل آباد تعدادی مردم دو تذکره دارده تذکره افغان در جیب چپ وتذکره پاکستان درجیب راست شان نگهداری میشود

>>>   سلام.
اگر بهانه تراشی نباشد ،عوض افغان، افغانستانی درج شود.ممکن پرابلم حل شود.

>>>   از قدیم در نزدیکی روستای ما گاهی کسانی می امدند و خیمه می زدند و همه می گفتند که اوغانها امده اند. اینها کسانی بودند که نه جایدادی داشتند و نه زندگی متمدنی. بنابراین من اوغان نیستم. اما افغانستانی به دلیل خیانت انگلیسها هستم.

>>>   افغان تنها نام یک قوم از اقوام افغانستان است

ظهور قبیله بنام افغان « پشتون » در ( سال 1018 ه .ق ) ازکوه های سلیمان در شمال غرب پاکستان کنونی در مرگز شهر مستنگ در تاریخ یمنی محاربات سلطان محمد از افغانان و محل سکونت آنان در وادی رور سند و اطراف کوه های سلیمان در هند نام برده است.
و همچنان ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند نوشه است قبیل افغان در کوه های غرب هندوستان به سر می بردند وتابه حدود رودخانه سمندر میرسد.

مرحوم میرمحمد صدیق فرهنگ می گوید واژه ی پشتون و افغان در آثار نویسدگان وشا عران این قوم این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.

دیگر کشور نیز به معنی واحد ویکسان هردو واژه ی پشتون وافغان تأکید میکند: «هنگامیکه زبان پشتو به مرحلۀ خط وکتابت رسیده است کلمات افغان وپشتون درآثار نویسندگان وشاعران این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.»

هموطنان آگاه قلم بدست افغان تنها نام یک قوم از اقوام افغانستان است و افغانها نام ها تاریخ و فرهنگ و استوره یکسان با افغانستان ندارند بلکه بر ضد ان هستند و تلاش دارند هویت تک قومی خود را بر‌دیگر اقوام تحمیل میکنند. آنها بتنهایی در افغانستان حکومت تک قومی دارند و دیگر اقوام را در معادله قدرت راه نمی‌دهند.

>>>   بگذار
۱- هزارهٔ که در افغانستان است به افغان بودن خود افتخار کند.زیرا افغانستان سرزمین افغان ها است.
۳- پشتونِِ که در هندوستان زندگی می کند به هندو بودن خود افتخار کند،چون هندوستان سرزمین هندو ها است.

>>>   نظر دهنده اول نه این که تا الان افغانی بودن(یا به قول خودتان افغانستانی بودن)مایه افتخار بوده،اگر کسی افغان بودن خودش رو انکار کنه به خدا حق داره،اگر من هم در افغانستان بودم اگر افغانی یعنی بی سواد اگر افغانی یعنی کسی که دیگران را تکفیر می کند و سر می برد و می کشد و شکنجه می کند و مواد مخدر تجارت می کند وتعصب بی جای قومی و مذهبی دارد،افغانی بودن خودم را تکذیب می کردم

>>>   اگر افغان مساوی به پشتون است
پس افغانستانی مساوی به پشتونستانی میشود
منطق ات را در کار بینداز

>>>   اوغان ها اصلا از کوه سلیمان اند ، به غیر از کوه سلیمان ، در هر جایی اوغانستان که هستند ناقل هستند . تاریخ بخوانید .

>>>   به چى نام افغان افتخار كنم به انتحاريش به وطن فروشى ....هايش به نادانى افغان هايش به ايكه ميليون ها مهاجر داره به ايكه فاسدترين كشور جهان شناخته شد به ايكه وحشتناك ترين نام فعلا در جهان شده به چى نام افغان افتخار كنم هيچ بشرى انتحارى نمى كنه اما همي افغان هاى با افتخار انتحارى مى كنه

>>>   خراسان با افتخار و بدبختانه افغانستان انتحار و انفجار و برده . اين يك أصل پذيرفته شده جهاني است.

>>>   اگر افغان نيستى از كشور ما خارج شو"
در مقابل ان ناچار بايد گفت:"اگر خُراسانى نيستيد از كشور ما خارج شويد، ما خُراسان خود را دوباره ميخواهيم"

>>>   هیچ تاریخی معتبر تر از تاریخ احمدشاهی نیست، دراین تاریخ در هیج جا از افغانستان نامی برده نشده است.

>>>   واقعیت امر این است که از هر طرف که مطالعه بفرمایید خاستگاه و زادگاه افغان کوه سلیمان و نواحی آن است.
بهترین راه برای حفظ یکپارچگی کشور رفتن به طرف یک ریفرندم با دو گزینه خراسان و افغانستان هستیم تا تکلیف برای همیشه مشخص گردد.

>>>   اکنون شما بتاریخ خود مراجعه کنید که سرزمین خراسان مطلق بکدام اتباع هست؟
اگر پشتونها مانند ما تاجیکها قرامت دیرینه داشت درست که این کشور مال پشتونهاست.
در غیر صورت بقول بزرگان!
مهمان ....صاحب خانه را مگوید خوش امدی.
یک تعداد پشتونهای بی خبر از تاریخ و یا امیانه بگم بی اقل هست...!!!

>>>   ریاست جمهوری هم میراثی نیست که همیشه به دست یک قوم باشد ولو با تقلب و خیانت.

>>>   زبان پشتو ۵۰ سال عمر دارد
گرامر زبان پشتو در دوران شاهی ظاهر شاه بنیاد گزاری شد ، پیش از این پشتو نه گرامر داشت و نه هم زبان رسمی بود ، یک تعداد دوستان فکر میکنند که پشتو در زمان احمد شاه ابدالی و یا میرویس هوتکی زبان رسمی شد لیکن چنین نیست بلکه در آن زمان زبان رسمی ابدالیها و هوتکیان فارسی بود و نام کشور خراسان ،
نام کشور در وخت عبدالرحمان خان از خراسان به اوغانستان تبدیل شد و زبان پشتو در وقت ظاهر زبان رسمی

>>>   افغان ها 20 درصد نفوس ندارند انهم طبق احصاییه های رسمی خودشان و دلیل اینکه شناسنامه های برقی راتوزیع نمیکنند همین است که درصدی اصلی شان آشکار میشود.

>>>   این ....شرور و بیفرهنگ مانع تمام امکانات پیشرفت کشور شده اند۰ با لجاجت مانع سرشماری عمومی میشوند، قانون ثبت احوال را مانع میشوند، توزیع شناس نامه های الکترونیکی را مانع میشوند، خلاصه هرچه که بنفع ارتقاع عمومی کشور باشد ولی به مزاج و دروغ های قبیله سازگار نباشد مانع آن میشوند

>>>   ما از دست اوغانها به ایران آواره باشیم و دربدر و مظلوم و گرسنه و بعد این جماعت اوغان بخواهند اینجا نیز مارا اوغان کنند تنها از دست جماعت اوغان باید به خدا پناه برد البته اگر خود خدا از دست اوغان جماعت نگریخته باشد !
آخر در اوغانستان کسی نیست که نداند اوغانها این وطن ره خراب و مردم ره دربدر و بیچاره کردند !
فضل الله خالق زاده از یزد

>>>   Sharif, Balkh, Afghanistan.
تجزیه بهترین گزینه ممکن:
برادران عزیز و گرانقدر افغان(پشتون) نتوانستیم هموطن خوب باشیم و در یک فضای صمیمیت،برادری و برابری زنده گی کنیم،امیدوارم بعداز این همسایه های خوب باشیم.

>>>   Arwin
واقعن درد دندان کندن است ، از این حال و روز که هر کی در فرق یگدیگر بزنند ، جدا شدن یعنی کوچه بدل کردن خوب است.

>>>   Juyan
آزادی یعنی هر کسی باید خودش باشد بدون اینکه بر دیگری ضرر وارد کند، بنأ من خودم یک سید خراسانیافغانستانی هستم و هیچکسی حق ندارد من را از خودم بگیرد.
“وحدت من و تو، ما شدن هست، نه اینکه تو شدن”

>>>   DrJarmohammad Haidarzoda
مرگ به او تاجیک آگاه از تاریخ نیکان خود وارث این سرزمین آفتابی است که هویت میلت شتروانی غنی احمدزی کوچی رابه پذیرد و فخر ملی میلت تاجیک هو یت مولاناجلاالدین بلخ ، ابوعلی سنابلخی ، عبدالرحمن جامی ، ناصر خسروقبادیانی ، ابوریحان بیرونی ، رابعه بلخی , دقیقی بلحی ، عنصری بلخی ، عبدالحی گردیزی و ابوعبدالله جعفر رودکی افتخار شان زیر به نسب کوچی برد ؟ او تاجیک از خواب گران بیدار شو؟

>>>   کسانی که افغانیت را نمی خواهند می توانند تذکره یا کارت های هویت خویش زا از کشورهای همسایه بدست اورند . حتی می توانند انجا زندگی ارام و اسوده را سپری نمایند.بیدون کدام تشویش و بی قراری.

>>>   Amirzada II
تذکره افغان را برای خود توزیع کنید. زیرا شما شایسته همین هویت هستید. ولی ما شناسنامه ۵ هزار ساله از خود داریم نیاز به تذکره بد نام شما نداریم.

>>>   به سخنان این جوان با احساس پشتون ما گوش دهید که واقعیت هخا را بیان می دارد .
پسران يك پدر پشتون ازش مى پرسند كه كشور ما كجاست دراينجا ما احساس بيگانگى ميكنيم و چرا دلبسته اين سرزمين نيستيم اگر اين وطن اصلى ماست پس چرا به آباديش نميكوشيم همه روز دست به ويرانى ميزنيم با انتحار و انفجار پدرشان ميگويد وطن اصلى ما كوهى است بنام سليمان درپاكستان ما همه مهاجر به اين سرزمينيم به نيرنگ و جعل حكومت كرديم

>>>   أين ....سرايى هاى بعضى ناشى از تعصب و از دست رفتن منافع شان نمايندگى ميكند و هكذا سهو استيفاده از دادن ديموكراسى زياد ناشى ميشود اگر به گذشته نظر باندازيمميتوانيم به يك نتيجه مثبت خواهد رسيد

>>>   انسانى كه تفرقه اندازى ميكنند وميگويند كه من افغان نيست بدانند قهر وخشم وارثين أين سرزمين را به ازمايش نگيرنند واگر يك چشم شان خون و يك چشم شان ريم گريه كند أين كلمه افغان قابل تغير نيست

>>>   درپاکستان پولیس پشتون هارا آنطور میزند ومیکشد که در امریکا پولیس سیاه پوستان را

>>>   شـاید روزی پول رسمی ما هم کلدار شود

>>>   جاسوسان ومزدوران بیگانه ها خطاب برشماست :
افغانها تذکره میگیرند مزدوران وجاسوسان ایران وپاکستان که میگویند ما افغان نیستیم بروند نزد باداران خویش خدا هرگز نام افغانیت را بالای این چتل ها مردارنکند
زوال شما جاسوسان رسیده وحتمیی است شما هم فهمیده اید که اینقدرجرت وفرت را براه انداخته اید جاسوسان باخبر باشید

>>>   هویت قومی حق هر یک از اقوام گوناگون افغانستان است دوران فاشیزم و استبداد عبدلرحمن خانی گذشت غنی نمیتواند عبدلرحمن ثانی شود

>>>   من افغانستانی هستم نه افغان
افغان به برادران پشتون مان اطلاق میشود

>>>   یک راه حل دیگر هم وجود دارد و آن اینکه ذکر کلمه افغان انتخابی باشد هرکس خواست برایش نوشته شود و هرکسی که نه میخواهد برایش نوشته نشود.
برای مردم افغانستان میگویم که مشکل ما صرف این نیست، بلکی بسیار بزرگتر و به مراتب بیشتر از این است. همه ما کور خود بینا دیگران هستیم.
آیا در زمانی که قدرت بدست استاد ربانی بود، بغیر از پشتون دیگر اقوام این کشور در قدرت سهیم گردیده بود؟ویا قناعت آنها فراهم گردیده بود یاخیر؟
آیا کلمه یی را سراغ دارد که تمامی اقوام ساکن این کشور به آن موافقت داشته باشد؟
اگر دولت قوم گرا و قبیله گرا است، پس شما چی؟
تا زمان که همدیگر پذیری میان ما بوجود نه ايد، حال ما از این بدتر خواهد بود و هر روز مردم بی چاره و مظلوم این کشور قیمت آنرا خواهد برداخت نه انهایی که جای، مال و منزلت دارند.
شریف

>>>   اوغان ها شک دارند که اکثریت استند
بخاطری همین است که اصرار دارند که اوغان را در همه جا تعمیم دهند

>>>   افغان = انتحار
افغان = انفجار
افغان = کشتار
پس من دیوانه که نیستم این همه ننگ وحشی گری را رسما بر خود بقبولانم
هر کس انتحاری است افغان نیست
این را همه میدانند
رندان قوم اوغان می خواهند که از این نامی بدی انتحار و انفحار وکشتار و وحشی گری فرار کنند و کلاه خود را سری همه بگذارند تا در جهان انگشت نشان نباشند
ما خیلی زودتر فهمیدیم و همه هم میدانند

>>>   باید به اوغان ها مثل خودشان به زور فهماند که ما اوغان افغان پتان پختانه نیستیم نیستیم نیستیم نیستیم نیستیم
نمی خواهیم لکه ننگ انتحار شما را بر پشانی خود با دستان شما بزنیم

>>>   طفل را خود را هنگام نامگذاری باید همسایه را صدا کنید نامگذاری کند دلش هر چه نام کرد
بعد ازین تذکره هر کس در اوغانستان به دنیا میاید بداند که اوغان است گرچند از پدرو مادر تاجک یا ازبک یا هزاره یا ترکمن و یا بلوچ باشد

>>>   بسم الله الرحمن الرحیم؛ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثي‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ 13سوره مبارکه حجرات خداوند ج دراین ایه میفرماید ای مردم ما شما رااز یکمرد وزن افریدیم مقصود حضرت ادم وحوا وقراردادیم تیره ها وشعباتی از شمایان تاشناخته شوید همانا در نزد خداوندکسی برتری دارد که باتقواترین شما باشد همانا خداونداگاه ودانا است.چرا ما از خداوندسبحان بالاتر گپ میزنیم چرا بجای خداپرستی قوم پرستی وقوم بزرگ بینی رامیبنیم چرا توطئه ودسایس دشمنان دین ومردم رانمی بینیم تاکدام موقع باید بر سر هم بزنیم وبین خود تفرقه داشته باشیم بسار خوب کشوری داریم پرچمی داریم مردمی پاک وسخت کوش داریم دین اسلام داریم چرا باید خواست ومیل همه را درنظر نگیریم چرا باید با افراطگرایی قومی هر یک از ما قومیت خودرا بالا ببریم پشتون وتاجیک وهزاره وترک وایماق همه یکی هستیم همه در زیر بیرق دراهتزاز افغانستان این افغان دیگر چی گپ است چرا بادست خود تفرقه می اندازیم وکار دشمنان را هموار میکنیم.کلمه افغان یک کلمه نامناسب وزشت است که باید از فرهنگ کشورما زدوده شوه برادران وخواهران توطئه رژیم صهیونیستی؛امریکا؛عربستان وانگلیس ؛وپاکستان وقطر وامارات را ببینیم وبخاطر داشته باشیم انها اگربنفع ما کار میکردند وضع وروز ما این نبود.
داکتر عبدالرب اچک زی

>>>   از عبدالحی حبیبی به قومش :
قـــــــوم من! ای توده والا نژاد وی نیاکان غیـورت مرد و راد

با تـــــــودارم گفتگوی محرمی تا زاسرار حیات آگــــــاه شوی

بشنو ای پشتون باصدق وصفا حافـــــــــــــظ کهسار قلب آسیا

گربزرگی خـــواهی و آزاده گی یا چــــو اسلاف غیورت زندگی

اولآ پشـــــــتو لسانت زنده ساز هم برین شالوده کاخت بر فراز

تا توانی تکیه بر شمــــــشیرکن قصـــــر ملت رابرآن تعمیر کن

>>>   باسلام محضر دوستان گرامی
به نظرم بهترین اسم برای کشورمان که جنبه ای پذیرش همگانی داشته باشد.
همان خراسان سابق است.
و گرنه جهادستان گزینه ای بعدی است که بیان گر مقاومت مردم این کشور در مقابل هربدخواهی است.

>>>   باسلام محضر دوستان گرامی
به نظرم بهترین برای کشورمان که جنبه ای پذیرش همگانی داشته باشد.
همان خراسان سابق است.
و گرنه جهادستان گزینه ای بعدی است که بیان گر مقاومت مردم این کشور در مقابل هربدخواهی است.
زهرایی.

>>>   اوغانها بروند در پشتونستان؛ جای آنها در خراسان اشغال شده نیست، پشتونستان آن طرف خط دیورند است، نه این طرف.
این حرف زور در برابر زور گوئی پتانهاست، اما حرف منطقی ( که پشتونها اهلش نیستند) این است که اگر کسی میخواهند در این آب و خواک با شرافت زندگی کند، باید همدیگر شمول فکر کنند، و هویت مردم و این سرزمین بر اساس اشتراکات تاریخی باشد نه بر اساس زور و تکبر، و الا اوغانستان همیشه بدبختاستان خواهند ماند چنانچه همین لا این گونه. اینگار در این کشور عاقلی یافت نمی شود.

>>>   هویت چیزی نیست که بخشیده شود،او که این جعل توهین زا را به زور بالای همه تحمیل میکند ما چگونه بر سر، نام و نشان فرهنگ و تاریخ مان با این همه دانشمتدوشاعر و فیلسوف پا بگذاریم واوغون شویم ?

>>>   اینجا افغانستان است و اسم اصیل افغان معنی اش را درک کنیم و اینکه از حروف های مرکبه را مورد تحلیل باید قرار دهیم
و اینکه کلمه افغان معرف پشتون ها است بخاطر اینکه در ادوار تاریخی آنها بر اریکه قدرت تکیه داشتند و زورمند بودند و خود شانرا اکثریت تلقی میکردند که به همین موجب پشتون ها را اوغان میگویند ،
که این مطلب هچ اساسی نیست و به هچ صورت نمیتوان معیار قرار داد
ما چون تابعیت افغانستان را داریم به اسم افغان معروفیم پس بگذارید افغان در تذکره مان ذکر شود ، در صورت عدم ذکر کلمه افغان ملت های که در افغانستان زندگی میکنند با تابع های تاجکستانی ، ازبکانی و غیره فرق نمیشوند .
باید در تذکره های ما بر علاوه کلمه افغان اسم ملیت ذکر شود اینگونه تعادل را بر قرار میکند
من هزاره ام و هچ تعصبی با هچ یک از اقوام ساکن افغانستان ندارم ، و این نظریه ام راه حل این مشکل میدانم
اسدالله لیون مبارز
مزار شریف ، چمتال

>>>   من با افتخار تام به خراسانی بودنم میبالم
مرگ بر ان تاجکانی که تذکره با عکس شتر و تحت ملت اوغان اخذ نمایند
بیایید یک تاریخ نو بسازیم
و همه بگوییم :::::
ما تذکره نمی گیریم

>>>   باسلام چرا اوغانها حاضرنمیشوند که هویت به اسارت گرفته دیگران را دراین عصرمتمدن برایشان برگردانند واجازه بدهند همه مردم باملیت های خود درهررنگ وچهره ای که هستندخودشان باشند خودرا اسیر یک هویت دیگری احساس نکنند درکشورخود دروطن خود درخانه ودرهمه لحظات زندگی خودرا اسیر احساس نکند دیگر بس است اسارت بعداز گذشت سالهای طولانی بایدخود اوغانها مردانگی بخرچ بدهند وبگویند که ما دیگر میحواهیم همه برابر وبرادر باشیم همگی گلهای یک باغیم در رنگهای مختلف به نظرمن اگر کدام هدف شومی پشت معامله نباشد برگرداندن هویت اقوام به خودشان هیچ فرقی بحال هیچ قومی نمیکند.
پارسا

>>>   بـــه : جاسوسان ومزدورا...
اگر در تذکره تو هندو یا ........بنویسند قبول داری ؟؟؟

>>>   افغانستان یعنی سرزمین قوم افغان(پشتون):
بنابراین اگر قرار باشد که نام افغان را در تذکره ها تغییر دهیم در آن صورت باید برای دل خوشی مهمان های ناخواسته ای مثل شماها، نام افغانستان را هم تغییر دهیم وتاجکستان جدید را جایگزین آن کنیم. شما تاجیک ها اصلا" از افغانستان نیستید شماها از تاجکستان هستید و ازبک ها هم از ازبکستان و ترکمن ها هم از ترکمنستان و باقی مانده های دیگر هم هر کدام از کشور خودشان هستند و افغانستان مختص افغان ها است.
پدران و نیاکان ما در حق شما خوبی کردند و شما برادران مهاجر از کشورهای همسایه را پناه و سکونت دادند که بعد از مدتی به شماها تذکره هم دادند.آیا این است جواب خوبی هایی که نیاکان افغان ها با نیاکان شما کردند؟ آیا این حرف های زشت و ناپسند، مردانگی شما است؟ اگر امروز کلمه افغان را تغییر بدهند فردا باز شما می گویید که نام افغانستان را هم تغییر بدهید به خاطر این که کلمه افغان در اول آن است. شما کم کم دارید توطئه ای که اسرائیل با فلسطین کرد با افغان ها می کنید اسرائیلی های مهاجر آمدند و در سرزمین های مسلمانان و فلسطینی ها ساکن شدند و بعد ازمدتی ادعای مالکیت بر تمام فلسطین و بیت المقدس و مسجدالاقصی را کردند. الآن شما هم همان رویاهای خیال پرور را در سرتان دارید که انشاءالله هیچوقت خوابشان را هم نمی بینید. به نظر من نیاکان ما اشتباه کردند که به نیاکان و پدران شما پناه و سکونت دادند اگر به شما پناه نمی دادند چرا کشور ما درگیر جنگ های داخلی با شما می شد چرا کشور ما در بدر می شد چرا کشور ما این قدر خراب و ویران و نا امن می شد چرا میلیون ها جوان کشور ما از بین می رفتند. هنوز هم ما گریه نمی کنیم و باری که روی سر ما است گریه می کند. به شما نباید اصلا" تذکره بدهند اگر من به جای آن ها بودم این کار را می کردم. به لیاز خدا از کشور ما از افغانستان بروید و هر کدام از شما به کشور خودتان برگردید و بیشتر از این کشور مارا ویران و درگیر ناامنی نکنید.بس است دیگر از دست شما خسته شدیم.
از شما مسئولین سایت خواهش می کنم که این را پاک نکنید و بگذارید در معرض دید همه باشد. اگر به واقعیت دست کس دیگری در کار نباشه این را حذف نکنید.
ع افغان

>>>   چند وقت صبرکن باز بالایت هویت میشود

>>>   افغان=پشتون و پشتون بین 30 تا 32 فیصد کل نفوس افغانستان. بزور جا دادن کلمه افغان به تمام ملیتهای اکثریت مطلق تاجیک هزاره ازبک ایماق ترکمن بلوج پشته ای سادات بیات نورستانی تایمنی و اقوام دیگر یک خیانت ملی بزرگ است. اگر برادران پشتون حاضر بقول اکثریت مطلق ملیتهای غیر پشتون و غیر افغان نیستند میتوانند دوباره بدامنه های کوههای سلیمان تشریف ببرند از مناطقی که 300 یا 350 سال قبل آمده بودند. در ان جا پشتونستان آزاد خود را بسازند و نام همه را افغان و پشتون بگذارند.

>>>   در افغانستان ملیتهای زیادی زندگی میکنند ملیت شریف پشتون یا افغان، ملیت هزاره، ملیت ازبک، ملیت تاجیگ، اقوام ترکمن بلوچ پشه ای ایماق تایمنی سادات بیات نورستانی و غیره. مطابق به قانون و شریعت خدا و عرف جامعه و علم جامعه شناسی باید در کنار نام ملیت افغان یا پشتون نام هریک از ملیتهاو اقوام ساکن افغانستان ذکر شود. هیچ منطقی ذکر یک ملیت بجای ملیتهای مختلف را در افغانستان قبول نمیکند و این خارج از عقل منطق شریعت عرف و اخلاق است.

>>>   اگر با زور افغانم بنامی
و یا پشتون و پسمانم بنامی
منم ازبک و تاجیک و هزاره
اگر صد سال بی نامم بنامی

>>>   پيش از درخواست پناهنده گى
پرداخت پول و پيسه و روپيه هنگفت قرانى
براى قاچاقبران داخلى و خارجى
خريد ميشه با هزار ان لوت "افغانيگى"
صادر ميشه تذکره - گذرنامه قلابى
در وزارت داخله و خارجه پشتونتونى
هويت جعلى بدون ارزش و جنجالى
ولى ناله اى و فريادى فغانى
پيش از ورود از طياره به ميدان
تذکره و گذرنامه در هوا پرتاب به چتلدان
در پيش مامور پناه نده گى فرودگاه
که گذر ميکند به جايگاه و پناهگاه و خرگاه يا هدفگاه
پرسش مى شود که از کجاست زاد گاه و زبانگاهى
دراين اقرار بيانگاه ودادگاه گفتار به چه زبانى
درخواست پناهنده گى باکدام ترجمانى
در کانون (1) بنيادى کرزيى
در کشور با پسوند ان مکانى
يک شهر نيست با پسوند تون پشتونى
ولى خود گويند کشور صاحب اصلى
و آمده اند از دست اکراى بخت نصرى
از برکت ان بزرگ شهريار کوروشي
که کرد آزاد طايفه افغانه سليمانى
و باز کرد در نجات برايشان در آرياورتا و آريانا پناهنده گى
تذکره ام و گذر نامه
غرق شد در آبهاى مديترانه
وقيکه خالى شد تشناب طياره
درج است نامهاى زبان هاو ملتها درجن
به درجن زنجيره
از پشتو و پشتون تا اوزبيک و تاجيک به هزاره از هزاره گى و بلوچ و پارسيوان و درى پارسه وپارينه
يکى گفت من اوزبيک زبانم
بيار ترجمان اوزبيکى
ديگرى گفت من پارسى زبانم
بيار ترجمان پارسى
مامور گفت ما مى دانيم که فارسى
ظاهر کرد در طرز درى
بخاطر پشتونوالى
کجا سخن گويند افغانى
به زبان شرين دربارى و درگاهى
بلوچ گفت من بلد ام به بلوچى سيتانى
هزاره گفت زبان آتى م است هزراگى
ميدانم زبان بلند فارسى درى
ولى راحت بيان مى کنم به زبان مادرى
از رنجها و انفجار و انتحار و انفلاق برادران اوغانى
مامور گفت در هرجا خو نيست انتحار و انفجار طالبى
آمريکا از ياد برده برادران غنى و کرزى
چه نام دارند ديگران
پناهنده فغانى نام بر از حقانى و برادران داعشى
(‎ al-Qānūn fī al-Ṭibb The Canon of Medicine) کانون= قانون در طب یا به اختصار قانون، شاهکار على ابو سینا بلخى ( Avicenna ) در زمینهٔ پزشکی‌ است در وصف این کتاب همین بس که قریب هفتصد سال در بزرگترین مراکز علمی اروپا تدریس می‌شد و حتی در این دوران نیز به عنوان بخش مهمی از طب کهن در مهمترین مراکز و دانشگاه های جهان تدریس می شود. اصل کتاب به زبان عربی نوشته شده‌است و عبدالرحمن شرفکندی (هَژار) در دهه‌های 1340 و 1360 خورشيدى، آن را به زبان فارسی ترجمه کرده‌است.
قانون فی الطّبّ در سه مرحله نوشته شده‌است: نخست در گرگانج در حدود سال ميلادى برابر به 391 خورشيدى برابر به 403 هجرى قمرى، بخش دوم در ری در حدود1013 ميلادى برابر به 392 خورشيدى برابر به 405 هجرى قمرى و بخش سوم در همدان و اصفهان بین سال‌های 1013- 1025 ميلادى برابر به - 392- 401 خورشيدى برابر به 405- 414 هجرى قمرى.

>>>   غنی رویت سیاه شد پیش مردم
دروغها افشا شد پیش مردم
دسیسه کرده ای تو تذکره را
دسیسه رسوا شد پیش مردم

>>>   اگر افغان پشتون نام خواهی
برو در پشتونستان زندگی کن
خراسان را بخاک و خون فکندی
برو در تاریکستان زندگی کن

>>>   افغان هویت نمی شود!!!
خواهد شد! تصمیم ما حتما تطبیق ولی روسیاهی به ذغال خواهد ماند و تاریخ خودرا تکرار خواهید کرد

>>>   يک زمانى لابد استقلال براى خاک و سنگ وطن بود
و نه براى استقلال مردمان اش
ولى فروشنامه کرزى نکرد امضا
دستخط کرد اتمر آن ننگنامه زير نظر غنى و عبداله
اگر عبدالرحمان خان فقط قسمت مرزى ميهن فروخت
عين و غين بهر عشرت شان کل وطن فروخت

>>>   به: ع افغان
پس خوب شد که اعتراف کردی تو افغان با انتحار میخواهی دیگران را ازکشور بیرون کنی
تو افغان در حقیقت با بقیه اقوام درجنگی، به نام این و آن
کور خواندی بیدار شو که صبح شده

سردار تاجک

>>>   مشروعيت و قانونى بودن ده گانه يک دولت حکومت و کشور از نگاه فلسفه و فلسفه سياست
1- Autarci خودگردانی سیاسی و خود دولت توسط شهروندان آزاد و نه غلامان و يا وابسته گان.
2- (Isonomia)برابر بودن همه شهروندان باقانون کانون که ابن سينا قانون طبابت cannon of medecus .
3- پیگیری استقلال داخلی از طریق قوانین خودمختارى (Autonomía) و نهادهای سیاسی. ادارات با انتخاب ادارات اعطا نمى شوند
4- اصول استقلال خارجی از طریق اقدام نظامی بر اساس یک سرویس عمومی و اجرائیات نظامی (Eleuthería = freedom) ونه خلق وپرچم (شوروى) طالبان ( امريکا پاکستان امارات عربستان) و کرزى وغنى (امريکا )
يعنى امنيت داخلى عليه تجاوز حمله و قطع مداخلات بيگانه گان
5- استقلال اقتصادی . خانوار شهروندان (Autarkia)
6- Poleis ( مانند گروه هاى اجتماعى امروز احزاب سياسى) ساختمان های عمومی (به عنوان مثال ساختمان های شورا) و یک محل ملاقات مرکزی (agora) بود. در تمام سطح ها سراسر کشورى شهرى و روستايى و اجتماعى حتى محله اى و همسايه گانى
7- گاهنامه و برنامه کارى سياستمداران
8- پاسدار فرهنگ ها و ارزشها جشنواره ها و حرمت های خود؛ برای هر پلیس نیز یک جامعه مذهبی با یک "خدای نگهبان" (به عنوان مثال آتنا پولیااس برای آتن) بود.
9- سکه خودى ارتش خودى نه پول گرفتن از خارجيان بلکه ماليه از روزه شهروندان پس از حاصلات و درجشن ميزان يا مهرگان وشکرگذارى درزمان درو وکشت وکاشت نوروز
10 در فرایند تصمیم گیری سیاسی یک پلیس بالغ (سياسيتمدار) ، شهروند و گاهی اوقات با مهارت های خاص دارایی (دفاتر اغلب بدون افتخار پست های افتخاری) بخشی از جمعیت درگیر بود.
گرچه زنان در انتخابات و اشغال موقعیتی نداشتند، همانطور که در دوران پیش از مدرن معمول بود، زن در افغانستان در اجتماع نيست در زير چادر وجود دارد. فقط عده غرب ديده و از عرب آمده در اجتماع داخل است.
در اينجا ميتوان دريابيد که ده از مشروعيت دولتى يک امنيت حياتي امنيت خارجى است و 9 بار ديگر در مورد مشروعيت دولتى امنيت داخلى را در بر دارد
راى گيرى کردن تنها قانونيت و مشروعيت دادن منطق عقلانيت سياسى نيست
ازاين جهت جان باختن انسان نابودى حيات انسان چه ازطريق تفنگ بيگانه خارجى و چه ازنيروهاى دولتى وغيردولتى وچه از بيکارى و گرسنگى حفاظت و حمايت از هر شهروند و شهروندان و کرامت انسانى در قانون اساسى به اصطلاح کشور افغانستان فقط روى کاغذ و کاغذ صبور است.
اگر يک شخص آزاد (با مسووليت) امنيت ده گانه هسته خانواده خود را (کوچکترين بخش فاميل = پدرومادرو فرزندان) گرفته نتواند خود را شرمنده حس مى کند بزرگان خانواده و مردم به او چه خطاب مى کنند???
امکان دارد اين لقب ها شايد بکار برده شود: عدم غيرت ننگ و ناموس
نتيجه از همين دست آوردهاى فلسفه سقراط و افلاطون وارسطوتليس تابه امروز:
غير مشروعيت دهگانه فلسفه سياسي دولت غني و يا دولت حاکمان پشتون در مجموع
* استقلال و خود اراديت و خودمختارى مى نامند اما مستقل نيست.
* آزادى مى نامند اما آزاد نيست
* برابر ى مى نامند اما برابر ى نيست
* کرامت انسانى مى نامند اما کرامت بشر نيست
* قانونيت مى نامند اما قانون ها در کاغذ درجاست قانون براى شهرونداست
* رفاه اجتماعى کجا شد?
* کار يابى کجا شد?
* امنيت شرط اصول دهگانه باستانى و کنونى کجا شد?
* ثبات و امنيت و آرامش بادار ان و قوم افغانه
براى تثبيت اسراييل جريان خون در غزه و پايتخت هاى پشته
در بلخ و هرات و باميان و غزنه
در ملتان و مردان و خلتان و زرافشان
در اصفهان و همدان و گلستان ايران و گنجه
آنجا که نظامى و مهستى و قطران وشمس تبرزى مى گفتند شعر به به زبان پارسه

>>>   چند وقت صبر کن
در دوصدوهفتاد سال به کمک سه ابرقدرت مختلف که نشد در دوهزار هفتصد سال دیگر هم نمیشود۰ فرهنگ ۵۰۰ ساله هم نداری لاف از فرهنگ و تاریخ پینچ هزار ساله میزنی۰ تا سه صد سال پیش تو رسم الخط نداشتی، بقیه را بگذار سر جایش۰

>>>   اوغان سازی را که امان الله و طرزی شروع کردند و ناکام ماندند، بعد ظاهر و کاکاهایش و داوود شروع کردند و ناکام ماندند، حالا به شدت زیر سایه تطبیق پلان های امریکا توسط اجنت های امریکا مثل کرزی، غنی، و امثال تطبیق میشود. امریکا اگر بداند هم پروائی ندارد تا زمانیکه پلان های خودش به مخاطره مواجه نشود ویا اینکه اعتراض های جدی صورت نگیرد.

>>>   غنی فاشیزم کرزی را کرد کامل
اساس دیموکراسی را کرد باطل
بیاورد گلبدین و طالب و داعش
تروریزم را به وطن کرد کامل

>>>   تذکره شاه امان الله قوم اش نوشته شده است
بالاى تذکر "نشان" (در ميان) درفش دولت
"تذکره نفوس دولت عليه مستقله افغانستان"
قوم : محمد زايى
بدون ملت
سال صدور تذکره25 قوس 1300 خورشيد ى
برابر به 16دسامبر 1921 ميلادى برابر به 15 ربع ثانى سال 1340 هجرى قمرى
زبان: فارسى
در اين شناسنامه تا شناسنامه هاى دوران سلطنتى ظاهر شاه نام اقوام درج مى شد
محمد زايى تاجک افغان و يا به اولاده پيامبر "سادات" و نسل اصحابه مثلا مجددى اولاده عمر فاروق بود. به همین مناسبت مجددی‌ها خود را " فاروقی" می‌نامند.
شناسنامه ها در انترنت قابل دريافت اند: تحت عنوان
1 تذکره نفوس دولت عليه مستقله افغانستان
2- /تذکره شاه امان الله خانِ پشتون به زبان فارسی نوشته شده است
3- در «قانون تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان» ۱۳۶۵ عبارت «تابعیت افغانی» با تعریف «ارتباط سیاسی و حقوقی شخص با دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان» آمد. در این قانون ذکری از واژه «افغان» به عنوان هویت رسمی شهروندان نشده است.
قوم در تذکره زمان داوودخان سادات درج شده.
هويت افغانى تا زمان داوود اختراع نشده بود!
"رعيت افغانستان" در زمان پيش از قانون اساسى و "تابعيت افغانستان"
در اسناد رسمى دولتى درج مى شد
قوم پشتون را افغان مى ناميند.
هويت افغانى کفر مطلق است.
چون افغان گفت : هويت ما پشتون است
"تابعيت پشتون: پاکستان يا افغانستان"
پشتون هويت پاکستان را ندارد. تاجيک هاى تاجيکستاني هويت وتابعيت آنجا را دارد. تاجيک ها تابعيت افغانستان را دارند و اما هويت تاجيک است.
شهروند = سيتى- زن و ناشناليتى و هويت فرق دارند. اين تفاوت را خود حاکمان شترمرغى افغان- پشتون بداند.
اگر نه جلالى .... و بويژه زلمى خليلزاد کدام هويت را دارد و کدام تابعيت و کدام ناشناليتى?
اگر گفت که هويت پشتونى يا فغانتبارى دارد
دولت امريکا مايه اش را غرض ندارد و اگر گفت تابعيت افغانستان را مجازات مى گردد. تبپيش از اينکه تابعىت امريکا و سفير امريکا در ملل متحد وعراق وافغانستان شوداز تابعيت کشور ديگر خارج شده باشد و يا هاى درخواست اش مبنى بر خروج از تابعيت کشور اولى به مدت پنج سال يا کم وبيش بى پاسخ باشد.لطفا از قوانين تابعيت امريکا معلومات دقيق اراىه کنيد

>>>   افغان سازی جبری یک عمل خیلی خطرناک است. چون در آینده باعث تفرقه و تبعیض جدی بین مردم می شود. در آن صورت مردم را به دو دسته افغان اصل و افغان بدل تقسیم میکنند. افغان اصل کسانی اند که به زبان افغانی یعنی پشتو گپ میزنند و از همه امتیازات بهره مند میشوند و بقیه چون زبان افغانی بلد نیستند مورد تبعیض قرار گرفته و مجبور هستند تا زبان مادری خود را هم از دست داده و زبان افغانی فرابگیرند.کسانیکه متوجه این باریکی نمی شوند در اینده به سادگی هویت و زبان خود را از دست خواهند داد. پس باید هوشیار بود و فریب مداری های قبیله را نخورد.

>>>   من فقط بخاطری که فقط اوغان انتحاری است و بر ضد فارسی وانها نمیخواهم تذکره اوغانی بگیرم

می خواهم دو روز زندگی به نام خود زندگی کنم نه به نام دیگران

اگر هرکسی مرا میشناسد یا میخواهد بشناسد به نام خودم و آبا و اجدادم که فارسی زبان و تاجک است بشناسد نه به نام اوغان که یک کلمه هم یادندارم

شیر بدخش

>>>   قبلا" به شما گفتم که افغانستان یعنی سرزمین قوم افغان(پشتون):
چون بیش از هفتاد فیصد از مردم افغانستان را مردمان اصیل افغان و مردمان شجاع و دلیر و با فرهنگ چندهزارساله تشکیل می دهند.
اگر پدربزرگان و نیاکان ما به شما مهاجرین از کشورهای همسایه ای چون تاجکستان(تاجک ها)، ازبکستان(ازبک ها)، ترکمنستان(ترکمن ها)، قزاقستان(قزاق ها)،قرقیزستان، مغولستان(ازاره ها)، هندوستان(هندوها) و... در سرزمین افغان ها(افغانستان) جا و مکان دادند و از شما در طی سالیان دراز مهمان نوازی کردند و بعدا" شما را به ملیتی افغان شناختند و به شما تذکره هم دادند و به مرور زمان در دولت و در اداره های مهم و بزرگ برای شما چوکی و قدرت هم دادند این ها به خاطر این بود که شما را به شمول انسانیت در نظر گرفتند اما متاسفانه عده ای از شما از این ادبیات انسانیت خارج بودید و هنوز هم خارج هستید و با این کلمات ناشایست و توهین آمیز به جان صاحبان خانه و افغان ها افتادید این راه و رسم مردانگی نیست.توهین به افغان یعنی توهین به اربابان خودتان.
اگر در این کشور به برادران مهاجر چوکی و قدرت دادند قرار نشده که آن ها چوکی خودرا محکم بگیرند و از وظیفه خود کنار نروند مگر قدرت و چوکی ارث و میراث است که از پدر برای آن ها مانده باشه. می گویند خوبی نکن بدی از تو چه می خواهد حالا ما بازیچه و زیر توهین بعضی از آدم هایی مثل شما قرار گرفته ایم. مهمان بیاد و برای صاحب خانه تعیین تکلیف و تعیین قانون کنه و بعضی ها توهین هم بکنند.
درضمن، مطالعه ی خود را درباره کتاب های تاریخی کمی بیش تر کن تا شاید کمی فکر و عقل به سرت برسه تا شاید دست از این توهین ها برداری.
ما کشوری به نام پاکستان نداشتیم یعنی تقریبا" نصف پاکستان و از کوه های سلیمان گرفته تا تمام سرزمین های افغان نشین در پاکستان فعلی، مربوط به افغانستان بود که به دلیل بی کفایتی مسئولین وقت، و با دخالت بیگانگان از جمله روباه پیر(انگلستان) از افغانستان جدا و به پاکستان واگذار یا فروخته شد نصف دیگر پاکستان هم مربوط به هندوستان است و تکه ای هم مربوط به ایران بود که آن هم با حیله ی انگلیس از هند وایران جدا شد و کشورجدیدی به نام پاکستان را به وجود آوردند که هنوز هم تابع قوانین غرب و به نوعی زیر استعمار غرب و زیر دست آن ها هستند و با اجازه و با برنامه ی غربی ها در کشور ما مداخله می کنند. بنابراین افغانستان در سابق بسیار پهناور و وسیع تر از افغانستان فعلی بود حتی قسمتی از خاک کشور ما به هندوستان هم ملحق شده است. در کل، دشمنان همیشه برای من و شما نقشه کشیده اند و همیشه هم برای هر دقیقه اش نقشه می کشند که در کشور ما چگونه دخالت کنند که کشور ما را بیشتر ازاین به طرف ناامنی و ویرانی ببرند و باز هم ما را به جان هم بیندازند تا کشور ما همچنان عقب افتاده بماند و درگیر ناامنی شود و ما همیشه محتاج آن ها باشیم و در همه زمینه ها باید از آن ها واردات داشته باشیم. آن ها هدف بزرگتری دارند تا با این کارهای تفرقه افکنانه و به مرور زمان کشور مارا به سمت تجزیه پیش ببرند که انشاءالله اگر خوابشان را ببینند چون می دانند کشورهایی که تجزیه شوند و به کشورهایی کوچکتر تبدیل شوند راحت تر می توانند بالای آن ها فرمانروایی بکنند و آنها را زیر سلطه و قدرت خود قرار دهند معمولا" کشوری که کوچکتر باشه و نیروی انسانی کمتری داشته باشه قدرت کمتری هم داره.
بنابراین در کشوری که وحدت و یکپارچگی نباشه آن کشور هیچوقت امنیت و آرامی به خود نمی بیند و در کشوری که امنیت و آرامی نباشه هیچوقت در هیچ زمینه ای ترقی و پیشرفت نمی کنه و کشوری که پیشرفت و ترقی نداشته باشه هیچوقت اقتصاد آن خوب نمیشه و کشوری که اقتصاد آن ضعیف باشه پایه های قدرت و سیاست آن ضعیف میشه و به بیگانگان وابسته میشه و در نهایت بیگانگان به دلیل وابستگی این کشورفقیر به آن ها، از این موقعیت به نفع خود سوء استفاده می کنند. چیزی که آن ها را به هدف خود می رساند تفرقه بین خود ما با دسیسه آنها است دشمنان می دانند که اگر ما همه مردم افغانستان اتحاد و وحدت داشته باشیم همه ی نقشه های آن ها نقش بر آب میشه.
قشنگی کشور ما به همین است که اقوام گوناگون و با آداب و رسوم مختلف در این کشور زندگی می کنند و همه ما باید وطن خودرا دوست داشته باشیم و به خاک، پرچم، نام و قانون فقط اسلامی آن احترام بگذاریم و به افغان بودن خود افتخار کنیم و چیزی که باعث خوشحالی دشمنان کشورمان و باعث تفرقه میشه از آن پرهیز کنیم. شما اتهام زدید و می گویید که افغان خراب کاری می کنه من می گویم کسانی که هدفشان فقط آسیب رساندن به وطن و اسلام و مردم افغانستان باشه نه که افغان نیستند بلکه اصلا" مسلمان هم نیستند آن ها دشمن قسم خورده افغانستان و وطن فروش و مزدور بیگانگان هستند(آن ها نه افغان و نه تاجیک و نه قوم دیگرند بلکه دشمن افغان و افغانستانی هستند). همه ی اقوام آدم خوب و بد داره پس دست به تهمت و توهین نزنید. کسانی که دست به توهین، تهمت و تفرقه اندازی می زنند و شما را به این و آن و اعتراض و تفرقه افکنی تشویق می کنند آنها هم دشمن من و هم دشمن شما هستند پس فریب آدم هایی گرگ در لباس میش را نخوریم.
درضمن، اگر من در پیام قبلی گفتم به شما مهاجرین همسایه نباید تذکره بدهند منظور من آن کسانی بودند که توهین به افغان ها و نام افغان ها کردند و می کنند. افغان اصیل، هیچوقت به برادر و مهمان خود ضرر نمی رساند مگر زمانیکه بعضی از این برادران از اسلام و قانون تجاوز بکنند و پا را فراتر از گلیم خود درازتر کنند. بیایید دست به دست هم بدهید و برای آبادانی و امنیت و پیشرفت کشورمان شعار وحدت را در اولویت و هدف و آرمان خود قرار دهیم. در پناه حق باشید

>>>   ع افغان

>>>   این برادر که میگوید«افغانستان یعنی سرزمین قوم افغان و پشتون» در ذات خود پشتون و افغان اصیل است که صاف و پوسته کنده فاشیزم احمدزی را برای تمام اقوام غیرپشتون واضح تشریح کرد. اگر پشتون و افغان نیستید از افغانستان بیرون برا. اگر پشتون و افغان نمیباشی مسلمان هم نمیباشی. پس در جهان یک ملیارد و چند صد ملیون مسلمان که پشتون و افغانستان نیستند همه کافر اند. این منطق غنی احمدزی است.

>>>   بخشی از سخنرانی شاه امان الله در سال ۱۳۰۴ خورشیدی، مسجد جامع خرقه‌ نبوی، قندهار آنچه را که در‌ ادامه‌ می خوانید، یک‌ سند تاریخی است.
آغاز يک بخش بيانيه امان الله
«خودم بسیار آرزو داشتم که امروز به زبان افغانی خطبه می گفتم مگر بنا بر دو لحاظ به فارسی به شما خطاب می کنم. اول چون در خطبه اکثریه مطالب و معانی آیات قرآنی و احادیث نبوی ترجمه می شود و افغانی من آنقدر بلند نیست که بخوبی از عهده‌ ترجمانی آن طوری برایم که من گنهگار نشوم و شما را خاطر خواه خویش به مطلب دانانده بتوانم. دوم ،اکثر شما حضار به فارسی میدانید و عمومی تان می توانید که از آن بخوبی استفاده کنید.»
منبع
شماره‌ی ۳۷، امان افغان [مجله]، سال ششم، ۸ قوس ۱۳۰۴ ش عیناً خطبه اعلیحضرت معظم همایونی [شاه امان الله]، بجامع خرقه نبوی در قندهار روز جمعه ۷ عقرب

>>>   پشتون ها میگویند افغان نام ما نیست تاجک ها هزاره ها ازبک ها هم منکر آن اند پس چرا این نام بیگانه را کاملا حذف نمیکنند ؟؟؟
اپگان اوگان افغان شاید از پشتون های آنطرف دیورند باشد

>>>   او مردم ای اوغانا هر وقتی به قدرت برسد خود را از پیامبر هم بالاتر حساب میکنن و واجب الاحترام میدانند

مگر نشنیدید که به پیامبر گرامی اسلام با کلمه( حضرت )خطاب میکنند

اما ظاهرشاه در دوران پادشاهی اش خودرا(اعلیحضرت ) میگفت و باید او را با کلمه اعلیحضرت خطاب میکردند و واجب الاحترام و سایه خدا در زمین بود

اگر دروغ است شما بگویین

>>>   به یک مغز متفکر جهانی جهت پاک کردن سرگین شترها از تذکره ملی نیاز است

با معاش و امتیازات در حد ریاست جمهوری

اداره امور

>>>   هویت افغانی یعنی انتحاری
یعنی تریاک و قاچاق

یعنی جهل و بیسوادی

>>>   آقای بیگانه، چرا دروغ می گویی یک نفر از پشتون ها نگفته که من افغان نیستم همه ی پشتون ها به افغان بودن خود افتخار می کنند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است