غنیمت بزرگ در دستگاه دیپلماسی آمریکا
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۶    ۱۳۹۶/۱۱/۷ کد خبر: 145596 منبع: پرینت

زلمی خلیلزاد نه تنها یک تیوریسن موفق و کنشگر مکتب سیاست بلکه یک دیپلمات کارکشته آمریکا درنظام و روابط بین الملل است.

زلمی خلیلزاد در تغییر دیدگاه سنا و آمریکا برای تحت فشار قرار دادن بزرگترین حامی تروریزم (پاکستان) تا سرحد انزوای آن کشور نقش برجسته و تعیین کننده ای داشته است. او برای افغانستان یک فرصت و بزرگترین مانع در دهلیز لابی پاکستان بوده است. تاری را که پاکستانی ها با امکانات مالی غرب تحت هر نام و رنگی که تنیده اند خلیلزاد مهارت پنبه کردن آن را دارد.

خلیلزاد از روابط پشت پرده و پنهانی نظامیان پاکستان با تمام رهبران جهاد، القاعده، امارت و خلافت به خوبی اطلاع دارد. حضور و ظهور وی می تواند معادله پشتی بانی و حمایت جامعه بین المللی از کشور افغانستان را تحکیم نماید. تنش ها و مشکلاتی که روس ها و همسایگان ما در پی تحریکات آن هزینه نموده اند را به خوبی روی آن اشراف دارد. خلیلزاد قبل از انتخابات توانست بزرگترین ایتلاف تنظیم های قومی شمال را با یک ایما و اشاره منحل نماید، او مصمم است تنش های کوچه بازاری موجود را از پیش رو بردارد.

وی به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل و سفیر کبیر در دوره ریاست جمهوری پل برمر در عراق کارنامه موفق داشته است، زلمی خلیلزاد می تواند تامین کننده روابط مناسب افغانستان با آمریکا و جامعه بین المللی باشد.

سلمانعلی دوست زاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خلیلزاد
آمریکا
نظرات بینندگان:

>>>   ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻴﻢ!
ﺗﺎﺭﻳﺦ اﮔﺮ ﺭﻗﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺖ,ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺱ و ﺑﻴﻢ ﺣﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﻗﻮﻡ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ #اﺗﻤﺮ و ﻫﺸﺪاﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﻞ ﺯاﺩ.
*ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ 2003 -2004 ﻭﻗﺘﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎﻥ اﺯ ﭼﻮﻛﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﻫﺮاﺕ ﻛﻨﺎﺭ ﻧﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﻠﻲ ﺳﺮﺑﺎﺯاﺭ ﺭا ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﻭاﻥ ﻛﺮﺩ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎﻥ ﺭا اﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺭاﻧﺪ.
*ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﺩ ﻋﻂﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ و اﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﺮﻍ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﺩ ﻋﻂﺎ ﻫﺸﺪاﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻟﻴﺎﺯ ﺧﺪا اﺯ ﺯﻳﺮ ﻳﻮﻍ ﻏﻼﻣﻲ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎﻛﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﺯاﺩ ﺑﺮاﻱ ﻣﺎ ﺭﻫﺒﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ. #ﺷﻬﻴﺮ
— met ‎کاوش آریایی نژاد‎.

>>>   Sakhizada
حقیقت را گفتی،
به راستی تا کی زلمی ..........زاده برای ملت شریف افغانستان قبیله انتهاری را تعین کند و بالای مردم حاکمیت کند یک سال غفلت هزاران سال زیر یوغ پشتونیزم رفتن
یک سال حمت بکار دارد و هزاران سال دیگر مردانوار زندگی کن نه پیش خود خجالت و نه پیش فامیل خجالت و نه پیش خاک خجالت تاکی ملت مسلمان افغانستانی یتیم یک کتله کوچک و فرسوده باشد از برای خداوند بیدار شوید تاکی در خواب غفلت میباشی وطن حیثیت ناموس را دارد این ...........ها خراب اش کردند اولاد های تان را به نام این وآن کشته روان هستند ، امروز نان خوردن، را برای خود و برای صغیر اولاد هائ خود نداری خلاصه زندگی شیرینت را تلخ ساخته و همه‌ی مسلمان افغانستان را یک قبیله ای کوچک در گرو خود گرفته تمام روز بیش 200 نفر از ما قربانی میگیرند ما هنوز هم در مقابل اینها دست بر حالاشه نشستیم چرا تاکی فقط
در مقابل این استبداد ایمان حمت و مردانه گی بکار است، مثل استاد عطا محمد نور رهبر ایمانی و جدانی ملت مسلمان افغانستان

>>>   اگر بجای عطا محمد باشم. در مشورت با جمعیت.. به خلیلزاد می گویم، دستت خلاص هرکاری که می کنی، بروید و بکنید. حالی ما ببینیم که شما و تمام پشتونیزم و آمریکا چی قدر وزن دارید. هیچ کسی، هیچ غلطی نمی تواند. ما غرب را دیدیدم و می دانیم که چی قدر شاریده است. عطا محمد، با تو هستیم. تو فقط ایستاد باش!!

.
احمد_شاه_فرید

>>>   Toghyan
اقای خلیل زاد! سخنان پرخاشگرانه ، تحمیل گرانه جانبدارانه وتهدید آمیز شمادرنقش ویسرا ، دیگردرمیان مردم افغانستان رنگ باخته و ارزش ندارد، اینجا عراق نیست ، افغانستان است، به مردم زور نشان ندهید، اتکا به قدرت زوروترفند دست یازیدن درین سرزمین شکست خورده است.

>>>   Salam
به ياد دارم در اوايل سالهاى بعد از معامله بن ، دكتر مهدى ، خليل زاد و يك فرد ديگر در يك بحث راديوى در بخش فارسى بى بى سى سهم گرفته بودند ، اگر حافظه يارى دهد ، درست زمانى بود كه پسر اسماعيل خان تازه در يك توطيه يى كه خليل زاد طرح كرده بود به قتل رسانيده شده بود، در اين بحث راديويى خليل زاد با لحن تند دكتر مهدى را تهديد كرد و آشكارا به او گفت هر كى در مقابل اهداف ما قرار گيرد سركوبش مى كنيم ، خليل زادبه عهد اش وفا كرد ، جنرال داود ، سيد خيلى ، استاد ربانى و ديگران را با مهارت كشت ، دوستم را با بم تهديد كرد و فرار ش داد ، فهيم را خانه نشين ساخت و حتا و او را وادار به اشك ريختن و ناله و زارى كرد،سياف را در مقابل استاد ربانى كانديد رياست مجلس كرد ، سر انجام همه يى رهبران هزاره و ازبيك و تاجيك را مزدور ساخت و در راستاى اهداف خود استفاده كرد.
خليل زاد به طيف محافظه كاران جمهورى خواه كه دشمن ايران و تمدن زبان پارسى اند تعلق دارد و از طرفداران سر سخت اسرايل است ، او هر چند ظاهر ن در اداره ترامپ سمت رسمى ندارد ولى با شبكه هاى افراطى محافظه كاران ارتباط فكرى دارد و هنوز هم مى تواند در مسايل كشور ما نقش داشته باشد . در مقابل خليل زاد نبايد از ضعف كار كرفت او را صراحتن بايد هشدار داد و نقش و جاى به او نبايد در مسايل افغانستان قايل شد ، با او بايد بازبان زور سخن گفت و آشكارا او را تحريم كرد.

>>>   طا صفوی‎
من مطمین هستم که شناخت واژه ای شرم وشرف برای خلیلزاد بیگانه است...!
-------------------------------------------------------------------------
وقتی انسان به زندگی ننگین بار این متعصب سادیست پیشه ازجنایت بشری خاومیانه گرفته الی افغانستان متوجه میشود ، درمیابد که شباهت به گرگ درنده دارد که هرگزاز شکار برای طعمه خویش از هیچ شیوه دریدن وپاره کردن درضمن اینکه تاپای مرگ دست بردار وخسته نمیشود ، حتی درجبین اش شرمی و درقاموس زندگی اش حیای وجود ندارد. اگروجدانی داشت اخلاقآ وی حق ندارد و نباید دیگر به این سرزمین سفرمیکرد ، زیرا وی بقدرکافی جنایت نابخشودنی درحق مردم این جامعه انجام دا ده است ... اگر حیثیتی میداشت رسما از عملکرد خاینانه وزخم های بجامانده خویش درمقابل مردم افغانستان معزرت میخواست ، ولی معلوم میشود که " چشم نیست چوقوری است.." شما به کمترین نمونه ای جنایت تاریخی وی که به زخم خونین تبدیل شده است توجه بفرمایید :

1 - معرفی نمودن جانی ترین یک هیولایی قرن همتبارش ( حقانی) درقصرسیاه نزد ریگن ( پیشوایان دین وآخرت ) به مثابه " آزادیخواهان".
2 - مبتکرین وبرنامه سازان کشت « تخم» دهشت افگنی به اسم القاعده ، طالب ، مجاهد تحت فرمان ، داعش.....
3 - طراح به راه انداختن جلسه ننگین " بن ".که عاقبت اش جنایت تاریخی آفرید.
4 - بانی لویه جرگه وتحمیل قانون « قبیلوی»زیر نام قانون اساسی.
5 - طراح برنامه خلع نظامی وخلع قدرت بنام DDR , و PDR مقاومتگران غیر افغان.
6 - مداخله عریان وآشکاردر سه دوره انتخابات وبا زیر پا نمودن تمانم معیارهای اخلاقی ودیپلوماتیک به نفع یک تبار.
7 - دست داشتن درقتل های زنجیره مقاومتگران.، توطیه وتهدید علیه رهبران بانفوذ کشور.
8 - گند بجامانده درعراق....
باورکنید این گندی که وی تا اکنون درکشور ما و بسا کشورهای دیگر بجا مانده است ، بدون شک به این سادگی که تعفن اش منطقه وجهان را اذیت میکند رفع نخواهد گردید ومتیقین هستم که مهار کردن این تعفن که ویروس اش ساری است نهایت مشکل است وچه رسد به اینکه بازهم این درنده هوایی شکار دیگری برسرش زده است.؛ درحالیکه هنوز زخم های خونین بجا مانده مرحم نگرده است ...
واقعآ هر انسان باشرف وباوجدان ازاین بی حیایی وجنایت بشری خجالت میکشد ؛ ولی خلیلزاد هنوز که هنوز به این جنایت بیشرمانه ادامه داده و گویی که هیچ اتفاقی رخ نداده است.
طوریکه معلوم مبشود بازهم به جنایت دیکری کمر بسته اند... ، بنآ من ازتمام مردم شریف وخصوصآ مقاومتگران امروزی که برای عدالتخواهی کمرهمت بسته اند خواهش میکنم که برای این گرگ درنده دیگر مجال شکار نداده وهمبتگی خویشرا تا پیروزی حفظ کنید.

>>>   زلمی خلیل‌زاد در آغاز حکومت وحدت ملی نیز کابل می‌آید، تیم انتخاباتی مخالف اشرف غنی را از آدرس آمریکا تهدید می‌کند. موقعی‌که جان کِری می‌آید، در ارگ خلیل‌زاد را می‌بیند، به خلیل‌زاد می‌گوید تو که فعلا مامور رسمی آمریکا نیستی و هیچ ماموریت رسمی از جانب آمریکا نداری، بودنت به عنوان یک آمریکایی اینجا درست نیست. هر آمریکایی، که اینجا (در ارگ) باشد، باید حضور رسمی از جانب آمریکا داشته باشد؛ اینجا را ترک کن. خلیل‌زاد دو ساعت بعد کابل را ترک می‌کند.
این‌بار نیز خلیل‌زاد با استفاده از همان نیرنگ، می‌خواهد به نفع استبداد موثر تمام شود!

* به نقل از هارون میر سعیدی

>>>   اقای دوست زاده دشمن پرور خلیلزاد در گذشته هرچه که بود و یا نبود تاریخ اش تیر شده در حکومت موجود امریکاشخص متقاعد و فاقد صلاحیت و هیچکاره است چون فعلا یک امریکایی است حق ندارد که در موضوعات داخلی کشور ما مداخله کند و یا کسی را تهدید کند امده که از اشرف غنی یک مقدار پول را بگیرد نه کاری کرده میتواند و نهصلاحیت کدام کار را دارد و جناب عالی که از ان ببر کاغذی شیر غران نشان داده کار خودت است برو دست بوسی و پای بوسی اش را کن ما کاری نداریم مربوط بخودت است .

>>>   این وطندار امریکای ماباوجود سیاستمدار بودن شان نتوانست درطول17سال کشورراارامکانات همه جانبه جامعه جهانی مالامال ساخته کشوررادرجاده ترقی وتعالی وامنیت سراسری سوق میداد عده یی زیادی دراوایل امیدواربودند باتجارب ودانش سیاسی ازتمام خوبی های غرب درراستای آبادی وامنیت وطن استفاده خواهند کرد .شوربختانه مثل سیاستمداران ورهبران چپیی کشوررا بجای استفاده ازتکنولوژی شوروی سابق بطرف جنگ وتباهی کشانید.فعلاً وقت ازوقت گذشته کنترول وضعیت باتوجه باوضعیت متشنج کنونی جهان ازتوان آمریکا هم بیرون شده.پاکستان متحد ازهمکاری شانه خالی کرده ترکیه تقریباً ازناتو خارج شده کوریا شمالی وایران باالتماتم آمریکا ارزش نمیدهد.روسها ادعای ابرقدرتی دارند چین هم قریب ازلحاظ تسلیحاتی خودراباامریکا وروسیه برابر ساخته .فقط همین مانده که جنگ سوم شروع شود تااول قدرت وآخرقدرت معلوم شود.

>>>   در مورد اینکه خلیلزاد هیچ کاره است و بچه ترسانی می کند تقریبا صد ها نفر هم نظر تاکید کردند. ولی این مقاله دو پیام دارد که تا حال کمتر توجه شده :
نخست اینکه این پرسش متوجه سفارت آمریکا و قوماندانی ناتو در افغانستان است که خلیلزاد از نام آنها و پایان حوصله آنها و آمادگی گزینه نظامی اظهارات کرده است که با اعلامیه های کاخ سفید و سفارت آمریکا در مغایرت قرار دارد. در انتخابات ۲۰۱۴ خلیزاد از نام آمریکا وارد بحث شده بود ولی سفارت آمریکا در یک اطلاعیه ای گفت او از کاخ سفید نمایندگی نمی کند.
اما در حال حاضر ناتو و سفارت آمریکا خاموش است. من این نوشته را به به برخی جا ها فرستاده ام ترجمانهای شناخته می دانند که چه کنند.
پیام دوم این نوشته دعوت به اعتراضات مدنی علیه او در کابل و ولایات است . اگر این کار با وصف انفجارات و مشکلات امنیتی صورت بگیرد تاثیر قوی تر دارد. تنها از طریق فیسبوک نتیجه محدود تر دارد.
هم چنان ولایت بلخ نه تنها اظهارات او را محکوم کند و خلاف ناتو و سیاست و آمریکا و اعلامیه های کاخ سفید و سفارت آمریکا معرفی کند و هم از ملاقات با او خود داری کند. پیامی که خلیلزاد از تلویزیون به بلخ داد دیگر جای برای بحث نمی ماند. بویژه وقتی همه او را هیچ‌کاره می شمارند. با هیچکاره صحبت کردن ضیاع وقت و ارزش قائل شدن است.

>>>   Abdul Ali Faiq
اي اوغان بس كن! ترا به #اوغانوالي ات سوگند, ترا به #يهود_بودن قسم، ترا به #امير_المؤمنينت سوگند, ترا به #پت_خزانه ات سوگند كه دست از سر مردم ما بردار! اوغان ميكشد، اوغان جنايت ميكند،اوغان انتحار ميكند، اوغان اخطار ميدهد، اوغان غلامي ميكند، اوغان حكومت ميكند، اوغان دفاع ميكند و اوغان شما را جنگ سالار و مهاجر ميگويد و شما چي ميكنيد؟ آيا منظر مرگ تدريجي تان هستيد؟!

>>>   Baha
اعلامیۀ کاخ سپید، اعلامیۀ لابیست های اشرف غنی است؟

هفته گذشته اشرف غنی شماری ازلابییست های امریکایی خود را که سفارت افغانستان درامریکا برای شان ماهانه ۵۰۰۰۰ دالر هزینه می دهد، فراخواند تا کاربرکناری آستاندارتوانای بلخ،عطای محمد نور را یکسره سازند، یکی از این لابییست های امریکایی به نام ( گلین سلیک ) در حملۀ اخیرهوتل انترکانتننتال کشته شد و لابییست های دیگربه امریکا باز گشتند و کارلابی را در کاخ سپید با اعلامیه یی پخش کردند . این اعلامیۀ رسمی دولت امریکا نیست و رییس جمهور ترمپ تا کنون در مورد تنش بلخ بی طرف باقی مانده است. اگر رییس جمهور موقف بگیرد خودش و یا معاون رییس جمهور و یا سخنگوی رییس جمهور و یا وزیر خارجه و یا مشاور امنیت در قبال سیاست داخلی و خارجی امریکا موقف خود را در حضور خبرنگاران و رسانه ها در تالار کاخ سپید بیان می دارند که صدها رسانه آن را انعکاس می دهد و خود ترمپ در دفتر مطبوعاتی خود و در تویتر در صفحه خود اعلام می دارد و در وبسایت کاخ سپید هم نشر می شود.

ترمپ تا کنون مورد مسایل افغانستان گپ نزده است و تمام امور افغانستان را به این سه شخص سپرده که هیچ یک از این سه فرد در کاخ سپید در مورد رفتن والی جدید به بلخ اعلامیه نداده و در کدام رسانه امریکا هم نشر نشده است.
درمورد مسایل افغانستان این سه فرد ابراز نظر می کنند

1- معاون رییس جمهور ( مایک پنس)

2- مشاور امنیت ملی آمریکا (ریموند مک‌مستر)

3- وزیر دفاع امریکا (جیمز متیس )

حال بر می گردیم به ترفند های اشرف غنی و خلیل زاد و ازایشان می پرسیم این اعلامیه را از دیوارهای کاخ سپید شنیدند و یا از زبان یکی از این سه فرد مسوول امور افغانستان، نام ببرند.
غنی با پول بیت المال مردم فقیر افغانستان از حنجره لابییست ها که در واقع دلالان سیاسی وی اند این اعلامیه ها را برای تضعیف افکار عامه پخش می کنند تا احساس آزادیخواهی مردم را تضعیف کنند و رسانه طلوع هم پایگاه تبلیغاتی خوبی برای این پروپاگندهای ارگ است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است