برد شیرین امروز جمعیت شکست است
تیم مذاکره کننده ارگ همزمان حمایت سپیدار و شورای انسجام جمعیت را با خود دارد، اما تیم جمعیت بیشتر به حمایت مردمی و اقشار سیاسی فرهنگی جامعه استوار است که زبان رسمی در مذاکره تلقی نمی شوند 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۶    ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ کد خبر: 144236 منبع: پرینت

قبل از ورود به اصل موضوع یک نکته را بخاطر داشته باشیم که نوشته ها، تحلیل ها، جانبداری ها و عدم جانبداری ها در باب اختلافات پیش آمده در میان رهبران حکومت (غنی و عبدالله) و ریس اجرایی جمعیت (عطامحمد نور) موضع گیری و ارایه ی دیدگاه در مورد تقابل دو دشمن نه بلکه چانه زنی نمایندگان دو جریان رقیب و در عین حال شریک قدرت برای تثبیت بهتر جایگاه شان در نظام جمهوری اسلامی افغانستان است چون هرچه اختلافات از این نوع را چاق کنیم باز هم نتیجه حداقل در میان مدت این نمی شود که کسی بتواند با حذف دیگران و یا جدایی از متباقی زندگی کند.

به هر صورت مرحله ی اول تنش که به هدف از منصب ولایت پایین کردن نور از جانب اشرف غنی شروع شد با مقاومت نور مواجه گردیده و حریف را زمینگیر کرد این مقاومت قبل از اینکه همه موج های اعتراضی و سرخورده ی درون حکومت را بیدار و به نافرمانی وادارد طرف را متمایل و ناگزیر رفتن به سمت میز مذاکره کرد.

مذاکره در حقیقت شکل نرم چانه زنی و به چالش کشیدن حریف تا وادار کردن او به پذیرش خواست ها یا حتی بیرون کردن او از روند رقابت است. مذاکره هم فن است و هم هنر ، هرچند زور را پشتوانه ی موفقیت مذاکره گفته اند اما این فرمول همیشگی و در همه جا صادق نیست پس در امر پیش برد یک مذاکره ی موفق چند اصل عمده را در خور دقت و مطمع باید در نظر داشت.

1. هدف مذاکره (تعیین و شناخت نقاطی برای خود و طرف که در مذاکره تا رسیدن به آن باقی باید ماند)
2. زمان مذاکره (تعیین اینکه تا چه زمانی نیاز به ماندن است؟ شروع و ختم مذاکره، مراحل آن و آیا کش دادن و زمان تلف کردن به سود است یا زیان)
3. رهبری تیم مذاکره کننده (شخصی که از نظر تشخیص و تجربه قابل اعتماد بوده باشد)
4. همخوانی و وحدت نظر تیم مذاکره کننده و توجه جدی به خواست ها و مطالبات مردمی که از ایشان نمایندگی می کند.

بدون درنظرداشت آنچه که در بالا آمد و موارد متعدد دیگری که اندر این باب خوانده ایم و شنیده ایم نمی توان فرآیند مذاکره را با زور محض به موفقیت رساند. مثال های متعددی از گذشته و حال وجود دارد که ذکر اش به درازا می کشد و اما در چند و چون تیم های مذاکره کننده ی حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی به عرض برسانم که بنده چندان خوش بین نیستم آنچنان که شخص عطا محمد نور در برابر تیم ارگ یک تنه موفق درخشید تیم موجود مذاکره کننده ی جمعیت به نمایندگی او بتواند در برابر تیم طرف موفق بدر آید زیرا:

1. منظومه ی فکری تیم ارگ و هدف مذاکره ی شان خیلی دقیق، مشخص و غیر قابل تفسیر است و آن کنار رفتن نور و معرفی والی جدید می باشد اما تیم جمعیت با شناختی که از ایشان موجود است و با توجه به موقعیتی که جمعیت و هواداران آن قرار دارند فکر می کنم که خواست ها و مطالبات شان خیلی مشخص و غیر قابل تفسیر نباشد.

2. تیم مذاکره کننده ی ارگ همزمان حمایت سپیدار و شورای انسجام جمعیت را با خود دارد که بخش قابل توجهی از نیروی جمعیت را تشکیل می دهند اما تیم جمعیت بیشتر به حمایت مردمی و اقشار سیاسی فرهنگی جامعه استوار است که زبان رسمی در مذاکره تلقی نمی شوند.

3. طولانی کردن زمان مذاکره و به تعلیق رفتن بیشتر فرمان برکناری والی بلخ به نفع جانب جمعیت است ولی خواست جامعه ی جهانی، مردم عام، جریان های سیاسی و تقاضای نظم بروکراتیک دولت افغانستان هرچه زودتر به نتیجه رسیدن مذاکره و پایان ماجرا می باشد.

4. هر نتیجه ای که احتمالا به دست بیاید غیر از ماندن نور تا پایان کار حکومت وحدت ملی در صف هواداران جمعیت اسلامی و عطا محمد نور شکاف و چند دستگی ایجاد می کند.

در نتیجه می توان گفت که هیات مذاکره کننده ی جمعیت باید توجه داشته باشد که امتیازات در دست داشته موجودشان را که مقام ولایت بلخ منطق و مشروعیت موقف شخص عطامحمد نور و حمایت روز افزون مردمی است را به سادگی و بدون مشورت شخص نور و در خلای آگاهی هواداران شان از دست ندهند. هر قدر بیشتر چانه بزنند و بحث های کلانی نظیر تغییر نظام و تطبیق مواد توافقنامه ی سیاسی را مطرح کنند به نفع موقعیت امروز جمعیت و کمپاین جایگاه آقای نور به رقابت های انتخاباتی آینده است. هر چند بنده پس از این تا یک و نیم سال باقیمانده از عمر حکومت موجود تغییر نظام و تطبیق مواد توافقنامه ی سیاسی را شدنی نمی بینم.

بنا به آنچه گفتیم همانگونه که کنار رفتن نور منحیث هدف روشن و مشخص طرف مذاکره ی ارگ را می سازد ارجح و افضل ترین هدف در قدم اول برای تیم جمعیت باید دوام کار نور بحیث والی بلخ تا پایان کار حکومت توافقی بوده باشد و یا حداقل با پا فشاری روی این مطالبه می توان به دستاوردهای خوب و امتیازات قابل قبولی دست یافت. غیر از این فکر می کنم که:

برد شیرین شان به شکست تلخ تبدیل خواهد شد!

برنا صالحی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ارگ
نور
نظرات بینندگان:

>>>   Amirzada
از " جنبش اصلاحات و دموکراسی" حمایت باید کرد
توطئه سیاسی که ارگ کابل برای سقوط بلخ براه انداخت در نتیجه مقاومت والی بلخ و حمایت بی سابقه مردم از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان تمام مسیر بازی را تغییر داده است. در نتیجه یک موج بزرگ مردمی " جنبش اصلاحات و دموکراسی" بر علیه دیکتاتوری و خود کامگی در کشور در محوریت بلخ شکل گرفته است که نیاز به حمایت و رهبری آگاهانه و رسالتمندانه گروه ها و شخصیت های مستقل سیاسی و جامعه مدنی کشور و هم چنان جامعه جهانی دارد.

>>>   آقای صالحی این حکومت تا شش ونیم سال دیګر دوام میکند - هرزمانی که شرایط مساعد شد - نور به زانو در آورده میشود

>>>   الد ميرزامير
تاجیکان در مقاومت همیشه برنده و در گفتگو بازنده اند. امیدوارم برد مقاومت استاد عطا توسط گفتگو گران شکستانده نشود. تاجیکان باید یاد بگیرند که چگونه گفتگو کنند. هنر گفتگو بالاتر از هر هنر دیگر است.

>>>   Ahmadi
چرا جنبش نجات به اصلاحات تغیر داده شد .
آیا با اصلاح این حاکمیت مطلقه مرکزی و استبدادی شیونیستی کشور از بحران نجات خواهد یافت .

>>>   امروز دیروز نیست . دیروز هویت افغان بود وامروز هویت تاجیک - پشتون - ازبیک - هزاره - ترکمن - بلوچ - نورستانی - پشه ی و اقوام دیگر با هویت ملی خودشان میباشند . جمعیت دیگر فریب نخواهد خورد واز یک سوراخ دوبار آدم را مار نمی گزد . مذاکره کننده گان جانب ارگ مردم اند و مردم تصمیم گیرنده سرنوشت ملی خود میباشند . هر گاه جمعیت مردم را و هویت مردم را به چوکی بفروشند بیدون شک گور خود را مانند شهید ربانی خواهند کند .
زره

>>>   Salam
از همين حالا به عطا محمد نور مشوره مى دهم ؛
هيچ چاره يى ندارد مگر رويايى با همه ابعاد آن . ارگ و سپيدار تصميم خود را گرفته است، غنى مى داند كه اگر در اين بازى ببازد ، ديگر نمى تواند ادامه دهد ، اگر در روياى سياسى ببازد و يا فرمانش را واپس بگيرد ، در هر دو صورت بازنده خواهد بود و اگر در اين بازى پيروز شود ديگر آينده به او تعلق دارد. غنى در راس قوا قراد دارد و هر لحظه با امريكاى ها و انگليس ها در ارتباط است و گزينه هاى متعدد را روى ميز دارد و توان مانور رسمى اش خيلى زياد است ، عبدالله و عده يى زيادى جمعيتى ها و افراد و باند هاى معامله گران ديروز و امروز در پهلويش قراد دارند .
عطا از ديد ارگ ، سپيدار و خارجى ها شورشى محسوب مى شود و آنهم شورشى از تبار غير خودشان ، بايد سركوب شود ، سرنوشت خود را به جمعيت سپردن و يا اتكا كردن به جنرال رازق ، لالى ، حاجى قدير وچنين افراد ، ساده لوحى بيش نيست ، اينها در فرجام به دلايل معلوم در كنار غنى و خارجى ها قرار خواهند گرفت ، محقق و دوستم نه قابل اعتماد اند و نه هم قدرت مانور را دارند اگر نقشى هم داشته باشند سمبوليك و بى تاثير خواهد بود.
مشوره من به عطا اين است كه اگر واقعن راست مى گويد ، وقت را تلف نكند و از همين فرصت سود ببرد آماده مبارزه و جنگ باشد ، براى آن آماده گى نظامى و سياسى بگيرد، با همه يى نيرو هاى ملى به ويژه در شمال و شمال شرق ، غرب و مركز افغانستان جبهه يى مشترك سياسى و نظامى را بدون معطلى شكل دهند و براى تغير نظام و گزينه هاى احتمالى ديگر طرح هاى عملى را پيش كند و اولين قدم بايد نامشروع خواندن رسمى اين حكومت و خارج ساختن صلح آميز استا ن هاى دوست از بدنه يى اين حاكميت و اعلان خودمختارى تا ايجاد حاكميت مشروع بايد باشد .
در غير آن آقاى نور خواهد باخت و حذف خواهد شد .
اين پيام را به آقاى عطا برسانيد !

>>>   قصه حكومت كابل مفت شده؟
عطا محمد نور: والى بر حال بلخ هستم و حكومت توافقى است!
جنرال رازق: فرمانده پوليس هستم و حكومت هم انتخاباتى نيست!
مسلم_شيرزاد

>>>   کاندیدان پارلمانی ولایت هرات
وقتی اسماعیل خان والی ما بود در دو سال اول حکومتش تمام هرات برق ۲۴ ساعته داشت، از امینت چیزی نمیگم‌ چون خودش شبانه گزمه می‌کرد، هرات داری بزرگ‌ترین شهرک صنعتی آسیایی میانه شد و اکثریت مردم هرات بخاطر دید وسیعی که اسماعیل خان نسبت به تجارت با همسایگان داشت صاحب میلیون ها دالر شدن و همه شهروندان هراتی خوش و خندان، ولی روزی رسید که نظام فاشیست چشم دیدن پیشرفت عجیب هرات را نداشت بنا امیر قلوب را با توطئه از هرات خارج و یک وزارت را برایش در نظر گرفت. باور بخدا بکنید از روزی که اسماعیل خان از هرات رفت، سر ناموس ما تجاوز شد، اولاد مان توسط فراهی ها و هلمندی ها اختطاف شدن، تمام کورسی های بزرگ دولتی به اقوام قبیله داده شد، پول مردم هرات به بهانه مالیه و برشنا چور شد، همین اکنون هرات منزویترین شهر افغانستان نسبت به سهم سیاسی در دولت است که فقط یک عامل دارد: فاشیزم !
انتخاب باشماست مردم فرهیخته شمال

>>>   Parwani
هوشمندی شماری از جوانان پنجشیر قابل ستایش است.
احمد ذکی:
قرار است شماری از جوانان ولایت پنجشیر طی همایشی رای شان را از داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه، واپس گیرند.

>>>   هر زمانیکه این طبقه بشکست مواجه میشوند باز مسایل زبان و قومیت را دامن میزنند. جنګ مسایل اقتصادی را هم بیشتر دارد نسبت به مسایل زبانی و قومی. با اشرف غنی جهان بیرونی هم همکار است که در برابر آن نور و همدستانش شکست قطعی خواهند خورد. مساله نور به جمیعت هم یک آزمون بزرګی بود که از آن باید درس عبرت بګیرند.

اکرم کابلی

>>>   خواهر و مادر شما ایرانی ها را ..... در ایران همه به خیابان ها بر آمده اند بر ضد حکومت ....چرا تبصره در مورد نشر نمیکنید

>>>   قصه عطا دیگر مفت است ، فقط همو ....که در سوراخ بند باند یا سیخ میزند....


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است