اگر عطا در بلخ نباشد...
حزب جمعیت اگر نتواند مانع برکناری عطا محمد شود و بلخ را از دست بدهد، شمال سقوط می کند، همچون جوزجانِ بدون جنرال دوستم و بدخشان غارت شده توسط خاینان حکومت، طالب و داعش 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۳۰    ۱۳۹۶/۹/۲۵ کد خبر: 143200 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، فشار ارگ برای برکناری والی بلخ به اوج خود رسیده و عطا محمد در آستانه از دست دادن بلخ است و حال، افغانستان پس از عطا چگونه خواهد بود؟

تمرکز قدرت در رییس جمهور، وی را معصون از هر انتقاد و باخواستی کرده است و با تکیه بر حمایت همه جانبه امریکا، اهداف یک قومیت در جامعه چند قومیتی اجرایی می شود تا آنجا که گذشته تاریک حذف و ترورهای دوران کمونیست و جنگ های داخلی به تکرار در حکومت کرزی و غنی رقم خورد.

با کنارگذاشتن مخالفت های کرزی با امریکا و حکومت که نمایشی دیگر از بازی های درون پشتونی می باشد، جنرال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور و محمد محقق تنها رهبران بازمانده برای مقابله با یکه تازی های ارگ هستند که هم جبهه مخالف طالبان را تشکیل می دهند و هم در تقابل با حکومت به سر می برند.

ارگ با تبعید جنرال دوستم، قدرت رهبری و توان به چالش کشیدن حکومت را از وی گرفت و این برای قومیت تاجیک بگونه دیگری می باشد، نقطه ضعف حزب جمعیت، عدم اتحاد در سطح رهبری است به طوری که با تکیه بر عبدالله زیان های بسیار دیدند که دیگر نمی توانند یک صدا به حمایت از والی بلخ برخیزند.

عطا محمد در صورت حمایت یک پارچه حزب جمعیت می تواند با عقب نشینی در مخالفت ها، ولایت بلخ را حفظ کند تا فرصت طلایی دیگر اما در برکناری از این ولایت، سرنوشت شمال و جناح مخالف پس از عطا، تاریک خواهد بود.

بلخ، آخرین پایگاه جبهه مخالف حکومت و تداعی کننده مقاومت علیه تروریستان می باشد که بدون حضور عطا محمد به مانند جوزجان در ناامنی ها فرو می رود و همچون بدخشان صحنه غارت خاینان حکومتی و طالب و داعش می شود و مانند هرات بدون اسماعیل خان مرکز ناامنی ها و فرار سرمایه ها می گردد.

رهبران پشتون از آدرس ارگ با طرح مذاکره به دنبال انزوای عطا محمد به مانند اسماعیل خان بوده و توسط گروه های تروریستی و مقام های درون حکومتی با به ناامنی کشاندن شمال، فضا را بر والی بلخ تنگ تر کردند اما سیاستمداری که تجربه چهار دهه حضور در دوران های مختلف سیاسی را دارد نه جنرال دوستم است که توسط یک دسیسه مغلوب و تبعید شود و نه عبداللهِ مصلحت اندیش و نه همچون برهان الدین ربانی که نه توسط تروریست بلکه به دلیل اعتماد به ارگ، به کام مرگ رفت.

و زمانیکه از هر سو فشار برای برکناری تنها رهبر غیرپشتون قدرتمند در قدرت آنهم ولایت بلخ به بالاترین درجه رسیده است، جزب جمعیت با درک وضعیت بغرنج باید متحد تر از هر زمانی در حمایت از عطا محمد گام بردارد زیرا زمانیکه بلخ را از دست بدهد، شمال سقوط خواهد کرد.

هرچند باید منتظر واکنش والی بلخ در برابر هیات جمعیت اسلامی اعزام شده از کابل بود اما نکته قابل پیشبینی این است که این برکناری برای ارگ عواقب خطرناکی دارد و عطا محمد، سیاستمداری نیست که به این سادگی از قدرت دست بکشد.

این در حالی است که با کنار رفتن تمامی مقام های غیرپشتون و ایجاد حکومتی تک قومیتی بر میزان نارضایتی سیاسی مقام های ارشد و جامعه می افزاید و خطر سقوط نظام را بیش از بیش افزون می کند.

در همین راستا، حزب جمعیت با وجود بزرگترین حزب در افغانستان هیچگاه نتوانست در ایجاد اتحاد از قدرت و حکومت، منفعت های بزرگ کسب کند و هر روز بر دامنه اشتباه های خود افزود، اختلاف ها در سطح رهبری می تواند تیشه به ریشه این حزب بزند آنهم در دورانی که حکمتیار از حمایت حکومت برخوردار شده و خواهان تسلط بر حکومت و تصاحب پارلمان است.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عطامحمد نور
بلخ
نظرات بینندگان:

>>>   اشرف غنی در پی از بین برداشتن موانع بر سر راه طالب و داعش در شمال است. با نوبد دوستم در جوزجان، می بینیم که ولایات، فاریاب و جوزجان به میدان تاخت و تاز طالبان و داعش تبدیل شده است و دولت هم هیچ واغکنشی در برابر این وحشیهاو بربر ها نشان نمی دهد. و حالا نوبت ولایات بلخ، تخار و بدخشان است که با برکناری عطا محمد نور کاملا شمال در اختیار طالب و داعش قرار خواهد گرفت. سیاست اشرف غنی مبتنی بر خواستهای آمریکا و همدستان او برای نا من کردن شمال افغانستان است. بنابراین شمالی ها و تمام کسانی که دربرابر طالب و داعش قرار دارند باید انسجام خود را قوی تر نوده و کشور از این منجلاب آمریکایی نجات دهند.

>>>   اخبار دزدی های یاور وزیر برمک (برسبک هزارو یکشب )
چون داستان های دزدیدن وبردن و آوردن اسکواتور و آن دزدیدن موتر مامور ک بادغیسی که با آنهمه مهارت وشطارت اجراشده بودپایان یافت شهرزاد در شب چهل وهشتم گفت : ای شهزاد به هیچ همنشین وهمکارخود آنقدر اعتماد نکن که وزیر برمک کرده بود ، شهزاد گفت چگونه بود آن مرا ازان واقف گردان ،
شهرزاد گفت:
در قدینم سلطانی بود کرزی نام ودر زمانه او. از آسمان وزمین فساد باریدی وهمه سرکار از داروغه ئی شهر تا مخبرالدوله واز معتمدالدوله تا وزیرالدوله همه اندر فسادغرق بودی ، وزیر ی داشتی برمک گفتندی گرچه خود در فساد دست نه آلودی اما آن یاورش ( ع ، ن) دست همه مفسدین ودزدان از پشت بستی وهمه را روسفید گشتاندی ، او داستان های فراوانی دارد امشب یکی برگویم ،
آن وزیر برمک را معینی بودی و آن معین هم دیوان ودفتری داشتی واین یاور دزدی های کلان خود کردی ودزدی های خورد به شاگردانش واگذاشتی ، آن شب قرار شد تابرای بار چندم دیوان ودفتر آن معین که ( ط ، ع ) نامداشتی توسط شاگردان یاور باید زده شدی ، آن دو شاگرد وفادارکمر همت به دزدی ببستند وشبانگاهان در دفتر معین شدند وجمله مال کار آمدکه نه چندان بها داشت برای دونوبت برگرفتند وبه دزد خانه که دفتر یاور بود بردند تا فردا او خود بیاید وآنرا قسمت کند ، از قضا چشم های شیطان که دران دیوارهابود ایشان بدیدند وظیط کردند ، فردایش که آن معین به دفتر شد حال برهم ریخته دید وسخت بر آشفت اینکه چگونه است برای چندمین بار ازینجا اشیا بسرقت میبرند ما مدارا میکنیم اما آنان نمی شرمند،آن راز از چشم های شیطان دانسته شد وشاگردان یاور شناخته شدند ، یاور درپی چاره شد تا شاگردان خلاصی یابند اولا دست بدامان داروغه که اینزمان پولیس گویند شد ؛ کلان آن د اروغه که شریک یاور یود بیامد نزد معین وشفاعت بخواست اما معین را قبول نه افتاد و آن دو نمک به حرام از اداره اش طرد گردانید ویاور سخت شرمسار وشکسته شد اما از دزدی دست برنداشت ، چون داستان به اینجا رسید خـروس بانگ اذان صبح برکشید و شهرزاد لب از داستان فروبست ،
v

>>>   اگرعطا دربلخ نباشد انجنیر داود میباشد وعطا میتواند برود درخانه شخصی اش ازبکستان وقارون وار زندگی کند

>>>   اگر عطا در بلخ نباشد گروه های تروریستی به زود ترین فرصت بر آنجا مسلط کی شوند و مانند ولایات دیگر دست به کشتار مردم بی گناه می نند . دولت مرکزی آقای غنی هم خواهان آن است .

>>>   اگر ارباب نباشد قشلاق را آب ميبرد و نا بود ميشود. درست مانند هرات باستان و ديگر ولايات شمال،

>>>   نور اشغال بیرون باید بهشه.هر چی رییس جمهور میگه باید همون باشه.واقعا جای شرم هست برای افغانستان که قانون عالیشون نمیشه رییس جمهور دستور میده کسی توجه نمیکنه .کشور های دیگه را نگاه کنید چطور هستن رییس جمهور دستور بده یک روز پشت صندلی نیست .مشکل افغانستان بی سوادی؛و مردم خیانتکار دارن،و بی فرهنگ هستن که به قانون احترام نمیگذارن همین کار را کردین که همه مردم مهاجر یا کشته میشن

>>>   Shojaei ، ديروز وزير داخله از پنجشير پنجشيرى را در تظاهرات كشت اكنون برمك خواهد كشت و عبدالله قندهارى هم نماينده يى پنجشير است ، صالح و قانونى .... ديگران هم به موى غنى و كرزى قسم مى خورند

>>>   Raheel
دو خبر در عین زمان:
اول- توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز میشود.
دوم- رهبران جمعیت برای بقای عطا محمد نور در کرسی ولایت بلخ گردهم آمده اند.

آیا همزمانی این دو خبر معنای خاصی ندارد؟ باور من این است که هر زمانی مسالۀ مهمی را ارگ روی دست گرفته باشد، صدایی از بلخ و یا برای بلخ بلند می شود. باور ندارید آرشیف ها را بپالید. در هرباری که ارگ برنامه یی داشته باشد، یا ارگ مسالۀ ولایت بلخ را بالا می کشد، یا جناب استاد عطا محمد نور مساله یی می آفرییند، رجزخوانی یی می کنند و دست به عملیات ومانورهایی می زنند تا همه مصروف آن شوند. تا آن که خر حکومت از پل مراد بگذرد و پس از آن دیگر نه چرگیست و نه پرگی، تا برنامۀ دیگر...

یا ذوالجلال، مگر گیچ بودن را مرزی کشیده ای یا نهایتی ندارد؟

>>>   Khurrami
می دانم سنا برخلاف مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رئیس جمهور تٲیید کرد. ولی دراین گونه موارد که تصامیم دومجلس متفاوت باشد ؛ تصمیم کمیتهٔ مشترک هردو قانون نافذه شمرده می شود. کاری که تاکنون دررابطه با قانون ثبت احوال نفوس عملی نشده است. اگر چنین کاری تا هنوز عملی نشده باشد ؛ آوازه ها برای آغاز توزیع شناسنامه های الکترونیک فقط یک آوازه درحد یک جنگ روانی است که ما متٲسفانه گاهی شکاراین جنگ می شویم.

>>>   Ariaie
جمعيت نبايد با بركنارى والى بلخ سطحى رفتار كند. جمعيت جغرافيايى بزرگى دارد و در ميان توده هاى مردم از جايگاه سياسى و اجتماعى مهم برخوردار است. ساده انگارى بركنارى مهره هاى درشت جمعيت ، تنها يك بركنارى عادى نه بلكه بر اساس يك استراتژى دراز مدت و خلع سلاح سياسى صورت مى گيرد، كه ضربه شديد به اعتبار اين حزب است. جمعيت اگر ايستادگى كند و از ظرفيت هاى خود استفاده نماييد هيچ گروه داخلى با هر نوع حمايت كه داشته باشد، توان ايستادگى در مقابل مردم را نخواهد داشت.

>>>   این اخطارها مانند همان اخطارهای ضیاگل و دوستکم است ، با چنین برخوردها و سخنان کودکانه به هیچ مرامی نخواهید رسید ، شما یک امکان طلایی را که بخاطر اجیر شدن خود در شروع کسب کرده بودید از دست داده و حال رمق های آخر را میزنید که انشاالله گلیم سقوی ها و بسماچی ها جمع شده و بار دیگر در تاریخ یک لکه ننگ از خود بجا مانده و بس.

>>>   Salam
هر چند من به عطا باور ندارم و مى دانم كه يك بازرگان اهداف والا و پويا را بنابر ويژه گى هاى حرفوى دنبال نمى كند و اما اگر ادعا دارد او مستثأ است بايد اين نكات را براى نجات مردم و جبران اشتباهاتش به كار بندد تا تاريخ او را ببخشد .
١. اين حكومت را نا مشروع اعلان كند و خواستار استعفاى هر چه سريع حاكمان نا مشروع آن شود.
٢.در جهت ساختن جبهه يى بزرگ سياسى و نظامى تلاش كند وامكانات مادى و معنوى خود را صادقانه در خدمت آن گذارد.
٣. مناطق شمال و شما ل شرق را با همكارى تمام نيرو هاى چپ و راست خود مختار اعلان كند و اداره مستقل را اعلان نمايند و مردم را براى مبارزه عليه حكومت فاشيستى و طالب و داعش انسجام بخشند .
٤ . از رويكرد هاى اخوانى گرى فاصله بگيرد و با همنوايى با همه يى مردم در شمال و شمال شرق، زمينه را براى سيستم فدرال آماده سازند.
٥. از تمام نيرو هاى اشغالگر خارجى باجديت بخواهند كه از مداخله در مسايل داخلى كشور دست بردارند و جانب دار نشوند.
٦ .هييت هاى كارى را به كشور هاى قدرت مند منطقه بفرستند و پشتيبانى آنها را در مبارزه عليه داعش به دست آرند .
٧. از مردم افغانستان در يك مجمع بزرگ ملى در مزار و يا جاى ديگر ، خواستار تغير نظام و محاكمه حاكمان خائين شوند .
٨. اگر قرار بود تا از خود دفاع مسلحانه كنند ، براى اين گزينه آماده شوند .
تنها با اين ضد حمله مى شود پلان هاى فاشيزم را خنثا كرد ، ديگر بحث ها بى هوده اند .

>>>   حزب جمیعت و محترم عطا جان نور در حالت بسیاربد قراردارند، خداوند(ج) به حال شان رحم کنند که غنی و گروپش درحال از بین بردن جمیعت و خود استاد عطا چورهستند، استاد عطا بچیم پول دزدی را زیاد جمع کردی از من می شنوی برو خارج و یک چند روز زندگی خوش و راحت را تیر کن، وین سرخ بزن و در اسپانیا یک خانه برایت بخر که زندگی چند روزاست.

>>>   نجیب بارور
عطامحمد نور بخشی از حکومت وحدت‌ملی است. او مانند سایر شخصیت‌های دخیل در سیاست امروز حکومت، چهره‌ی برجسته‌ی انتخابات گذشته در کنار اشرف‌غنی احمدزی و داکتر عبدالله بود. از نظر من شمال، به ویژه حضور تاثیرگذار و تعیین‌کننده‌ی عطامحمد نور در این حوزه قصه‌ی مفت یا قضیه برکناری یک مامور درجه چندم به اشاره اشرف‌غنی احمدزی نیست. عطامحمد نور امروز بخشی از مردم افغانستان است. او تنها صدایی‌ست که در میان مردم افغانستان امروز شنونده دارد. هرچند از اشتباهات او ناشی از اعتمادکردن به یک گروه متقلب و بی‌اعتنا به ارزش‌ها نمی‌شود نادیده گذشت، با آن‌هم او بخشی از معادله‌ی قدرت سیاسی در افغانستان است. وقتی اجیرهایی مثل حکمت‌یار زیر نام صلح بر خوان این حکومت می‌نشیند و از بیت‌المال و پول آمریکایی‌ها تغذیه می‌شوند، عطامحمد نور که نمادی از بازسازی و حکومت‌داری خوب در بلخ است چرا باید از بدنه‌ی این نظام حذف شود؟

>>>   هموطنان عزيز، مردم غيور و با شهامت افغانستان!
كشور عزيز ما در يك مرحله حساس سياسي خود قرار گرفته است، مبارزه قدرت و تحكيم قدرت به قيمت حذف شخصيت هاي ملي كشور ، مشروعيت تفاهم‌نامه حكومت وحدت ملي را زير سؤال برده است، ريیس حكومت وحدت ملي به جاي اين كه محتواي تفاهم‌نامه حكومت وحدت ملي را برای آوردن اصلاحات سياسي عملي سازد، در صدد حذف شخصيت ها و گروه هاي سياسيی شده است. شخصیت‌هایی که در ايجاد حكومت وحدت ملي خود يك طرف قضیه بوده اند. عملکرد اشرف غنی با ایجاد شرائط بحرانی جدید، رقابت هاي سياسي دوران حاكميت كمونست ها را به ياد مياورد. زماني كه حفيظ الله أمين به خاطر تحكيم قدرت شخصي خود سبب قتل هزاران انسان بي گناه و هم از بين بردن صد ها نفر از افراد تحصيل كرده كشور ما شد. دسيسه سازي، توطئه كردن، سأختن اسناد بدنام كننده براي شخصيت هاي داراي شهرت نيك از ويژگي‌هاي حكومت هاي است كه مشروعيت شان مبتني به راي مردم نباشد، اطلاعات اخير در مورد والي صاحب بلخ استاد عطا محمد نور مشعر بر اين است كه، ریيس حكومت وحدت ملي مي خواهد طي مكتوبي وي را از سمتش بركنار سازد. که این اقدام در جهت خلاف تمام مفاد تفاهم‌نامه حكومت وحدت ملي بوده و اين تصميم سبب شكل‌گيري يك انارشي بزرگ سياسي در كشور خواهد شد. براي اين كه توانسته باشيم از ايجاد بی‌ثباتی سياسي بزرگ برخاسته از نوع افكار اقتدارگراي سياسي ريس حكومت وحدت ملي، جلوگيري كنيم، ضرورت مبرم است تا رهبري جمعيت إسلامي افغانستان براي تطبيق تفاهم نامه حكومت وحدت ملي، يعني برگذاري لويه جرگه قانون أساسي ، اصلاحات انتخاباتي ، توزيع تذكره إلكترونيكي ، تغیير ساختار سياسي در تفاهم با ساير سازمان ها و احزاب سياسي و شورا هاي قومي ، طرح ايجاد يك حكومت عبوري را براي دوستان بين‌المللي افغانستان پيشكش كند، تا ارزشهاي كه در طول شانزده سال گذشته به وجود آمده دست‌خوش روحيه اقتدار گرايي كساني كه معتقد به نوسازي سياسي و توزيع قدرت نيستند، نشود.

>>>   نور بلخ بار ديگر بر سر زبان ها آمد!
جمعيت: هیچ مقامی به شمول غنى و عبدالله توان برکنارى نور را ندارند.
#مسلم_شيرزاد

>>>   Hakimi
نمیدانم تا چی وقت شما مرد ها و زن ها از غنی عیسوی پشتیبانی میکنین..فکر کنم اکثریت شما از اسرائیل هستین به شمول غنی کلمرغ

>>>   ما همه میدانیم که عطا دزدی وغارت کرده است
و اما اینرا فراموش کرده نمیتوانیم که اگر ۸۰/ فیصد را دزدی کرده حد اقل ۲۰/ فیصد انرا برای ابادی شهر مزار مصرف کرده است
حد اقل کشت کوکنار صفر است امنیت در مزار است
اگر همین رقم دزد ختمتگار باشد ما به همین رقم دزد ضرورت داریم نه مثل فاروق وردک که به میلیون ها دالر غارت کرد ایا یک مکتب در جنوب افغانستان اباد کرد
ذاخیل وال ملیون ها دالر غارت کرد چی خدمت کرد
فامیل کرزی دزدی وغارت کرد چی ابادی کرد؟

>>>   استاد بزرگوار !
سگت سر خوب ارگ نشین و سپیدار نشین شرف دارد !
و اما به این سخن دکتر کفایت الله محمدی هم باید توجه شود :
حقیقت قضیه این است که غنی با استفاده از صلاحیت هایی که همین ساختار برای‌شان داده در عزل و نصب و افراد و اشخاص دست باز دارد، به فرض اگر مملکت ما دارای ساختار فدرال می‌بود دست های غنی تا بلخ و هرات و بدخشان و ننگرهار و... درازی نمی‌کرد که چه کسی حاکم والی باشد چه کسی نباشد، امور فرهنگی و بهداشتی و تحصیلی و... ایالات چه‌گونه باشد و ماهم حیران و دست‌پاچه نبودیم که هر روز یک آدم برای‌ما خط قرمز باشد.
هنوز‌هم دیر نیست؛
فدرالیست شوید تا به رستگاری برسید.

>>>   آقاى عطا هم خواهد گفت كه او به حكومت وحدت ملى باور دارد و او مامور حكومت است و عليه آن قرار نمى گيرد و نمى خواهد وحدت ملى خدشه دار شود!
اما دلم به آنهاى مى سوزد كه بعد آن سرخورده مى شوند از اين قدر قهرمان سازى !
اميد وارم حق جانب من نباشد ، اما مى ترسم كه چنين خواهد بود . تجارب شاهد اند .

>>>   مجاهید کبیر دیگر چاره نداری جز اینکه از روس ها کومک بخواهی چونکه شما تمام جاهدی ها به یک کشور دیگر پیوند دارید شما ها را خداوند شرمانده است اگر مسلمان ویک پارچه میبودید چرا اینقدر تمام دنیا برافغانستان سر وزیر میشد پاکستان دال هور را بیبیند پاور جهان را بازی میدهد شمار که چون خداوند شرمانده وبخاطر منافع خود مبارزه کردید روز تان از این بتر باشد چونکه مسلمان واقیع نیستید در حدیث شریف امده است که مسلمان در بین خود وقتی که بی اتفاق شد کفار را خدوند بر سر شان ناطل میکند که چنین شد شما را خداوند شرمانده است
هر وقت احساس وطن پیدا کردین این مشکل ها حل میشود

>>>   اگر عطا در بلخ نباشد یعنی یک دزد از بلخ بر کنار ودزد بعدی خواهند آمد ولی مطئن باشید که قیامت نمیشود صرف یک دزد حرفوی وظیفه اش را از دست خواهد داد

>>>   اگر عطا در بلخ نباشد ، بلخ به جلال آباد مرکز داعش تبدیل می شود.

>>>   به نجیب بارور نمیدانم که تخصیل کرده اید یاخیر ولی فعلا هر کدو و کریله قلم کسی اګاه سیاسی کسی نظامی و کسی اداری شده است اګر چند سال ګذشته اش را بیبیند کسی پنچرمین کسی پادوان کسی شلغم فروش. و بودنه باز است تاجایی که ما میبنیم نجیب نیز مانند زن فاحشه در یک روز در بغل شش نفر میخوابد تا دیرور عطا چور بد بود. عبدالله خوب حالا عبدالله بد شد عطا خوب از همین معلوم میشود که اینها تمام اش کدو و کریله هستندکه صرف. در همان مسلک خود یعنی دزدی و چور ماهر درجه یک هستند و بس

>>>   از یک طرف ادعای هزینه رفع مواد مخدر می کنید و از طرف دیگر ترانزیت مواد مخدر در دست سپاه و دولت هست، ایا آدمی دم خروس را قبول کند یا قسم حضرت عباس را؟ چرا سپاه وقتی یک اخوند جلادی گوش مالی می شود طرف را پیدا می کنید، ولی چرا کانالهای ورود مواد مخدر را افشا نمی کنید و نمی گیرد؟ نکند کاسه ایی زیر نیم کاسه است؟ ها؟ سیستمی که فساد زاست را باید چال کند دادا، چرا منبع و منشع را نمی گیرید؟ بقول قدیمیها آب از سر چشمه گل، آب از سر چشمه گله، اتوبان را رها کرده و در فرعیها مشغول تحریف حقایق هستید؟ خواب دیدید خیر باشد، انشالله.

>>>   او برادر چهار نَفَر چاپولوس بلى گوى كه شمار ان از پنجصد نَفَر تجاوز نميكند كه انها بلى گوى هاى آقاى عطا استن و بخاط منافع وبقاه خود ميليون ها إنسان را در گرو خود گرفته و حكومت هم نا كار امد است لازم است أين أجاره دار آقاى نور هر چه زورتر سبكدوش و غرض تحقيق بخاطر خيانت و جنايات كه مرتكب شده است به مراجع عدلى معرفى گردد

>>>   وای وای! اگر عطا در بلخ نباشد، ما مردم دربدر میشویم، خانۀ ما خراب میشود، توبه توبه! نمیدانم این مردم در عطا چه دیده اند؟
شرمم میآید از این چاپلوسی ها
م.ز

>>>   يك والي كه سالها مبارزه كرده، وطن خويش را دوست داشته، امنيت آورده، باز سازي كرده، ميدان هوايي ساخته، خط ترين را آورده، در بين مردم اش بوده، كدام منطق اجازه مي دهد وي كناره گيري كند؟

>>>   باز اگر يك روز پشيمان نشديد باز به همين نور كه أمريكا بعد از صدام عراق را تكه تكه كرد شما هم همان روز ها سر تان ميايد كه بالآي ديگر ولايات شده ...

>>>   علت برکناری عطا این است که چرا او در بلخ فضای امن ایجاد کرده است. گناه او این است که از جهات مختلف مشکلات مردم را حل نموده و مانع از ورود و نفوذ تروریستها در این ولایت شده است. اگر عطا محمد نور با اشرف غنی همگام می شد و راه طالبان را به شمال و به خصوص ولایت بلخ باز می گذاشت و با آنان همکری می کرد و شمال را در اختیار جنوبیان قرار می داد نه تنها او را برکنار نمی کرد بلکه از او تقدیر هم می نمود.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است