مرد تنهایِ افغانستان
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۰۱    ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ کد خبر: 128852 منبع: پرینت

جنرال دوستم نه با توطیه ارگ بلکه به دست متحدان دیروز هم تبار خود به مرد تنهای افغانستان بدل شد، اتحادی که اگر مبنای بقای و قدرت قوم ازبک بوده اکنون در چنددستگی در آستانه فروپاشی و تزریق قدرت به پشتون های حکومتی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، اتحادی که اشرف غنی تنها برای رسیدن به قدرت با جنرال دوستم در انتخابات ریاست جمهوری بست به زودی جای خود را به انزوا و تَرد قدرتمندترین رهبر جنگی افغانستان داد، رویدادی در پاسخ به انتقاد شدید از انحصار طلبی رییس جمهور و حلقه اطراف وی که به اتهام ایشچی رسید.

مرگ سیاسی جنرال دوستم که یکی از مهم ترین پروژه های ارگ برای محو مخالفان حکومتی نه با سادگی به انزوا بردن رییس اجرایی بود و نه می توانست به ترور به نتیجه برسد اما اتهامی از درون قوم ازبک که وجهه اجتماعی جنرال دوستم را به تباهی کشاند، بهترین و ماثرترین روش برای خانه نشینی وی بوده است.

راس حکومت و حلقه اطراف وی به مانند حنیف اتمر و استانکزی که متهمان ترور و طالب دوستی از سوی معاون اول ریاست جمهوری هستند با توجه به تجربه اجدادی قرن ها حکومت داری و پختگی در نفاق و دسیسه توان محو هر مخالفی هرچند قدرتمند را دارند که پرونده ایشچی و اتهام به دوستم که به چند دستگی میان قوم متحدی چون ازبک به رخ همگان کشید.

انحصار طلبی و قدرت بی حد و اندازه ای که قانون به مقام ریاست جمهوری داده است، بهترین زمینه برای ریاست جمهوری و دیگر چهره های با نفوذ قوم پشتون ایجاد کرده است که به راحتی دست به جابه جایی های در مقام و قدرت بزنند که هیچ تهدیدی حکومت آنان را با خطر مواجه نکند.

جدای از دوران های گذشته، طی 16 سال گذشته هر مقام از هر قومی جز پشتون که نزدیک به هسته حکومت قرار گرفت مغلوب معامله ها و مقام های خنثی و همسو با سیاست ارگ از درون قوم جایگزین آنان شدند، ضعف اقوامی چون تاجیک، ازبک، هزاره و ... مربوط به چهرهای خاص و قدرتمند آنان در مواجهه با امتیازهای حکومت است و پس از آن نفاق درونی که اکنون در قوم ازبک شاهد آن هستیم.

جنرال دوستم از ابتدای ناآرامی های افغانستان یکی از رهبران جنگی و بانفوذ در افغانستان بوده و شخصی که دستاوردی چون، بالاترین مقام در حکومت افغانستان را برای قوم ازبک به ارمغان آورد که تاچندی قبل دلیل اتحاد و سنبل این قوم بوده است.

اتهام ایشچی اگر چه باید براساس عدالت و قانون در دادگاه عالی بررسی شود اما نباید دلیل شود بر نفاق میان قوم ازبک و برهم خوردن اتحادی که در دوران بی اعتمادی ها و نفاق ها تنها دلیل پایداری هر جریان و قومیتی است.

مرگ سیاسی جنرال دوستم که دلیلی بر ظهور چهره های جدید با تفکر رسیدن به معاونت اول ریاست جمهوری شده است و تکاپوی برخی برای بزرگ جلوه دادن کاندیداهای احتمالی چون اسدالله والوالجی، ثریا دلیل و شاکر کارگر برای جایگزینی جنرال دوستم همان سیاست نفاق در قومیت ها و قدرت روز افزون پشتون های حکومتی است.

زمانیکه رهبر قدرتمندی چون جنرال دوستم در توطیه های ارگ به خانه نشینی منزوی تبدیل شده است، آیا یک پژوهشگر، سفیر و همراه ریاست جمهوری در سفرها می تواند در مقابل انحصار طلبی و امتیازهای راس حکومت دوام بیاورند؟

پاسخی که بسیار ساده به مانند سرانجام راهی است که مقام های قوم ازبک به جای حمایت از جنرال دوستم در پی ایجاد چند دستگی و رسیدن به ماهی در آب گل آلود انزوا و معامله ها هستند؟

اتحاد هرچند مُعرف بقای یک قوم و جریان است اکنون در افغانستان به راحتی به نفاق می انجامد و باید گفت که اگر امروز جنرال دوستم به مرد تنهای افغانستان بدل شده نه توسط ریاست جمهوری بلکه به دست حامیان دیروز هم تبار وی رقم خورده است.

سکوت امروز معاون اول ریاست جمهوری که زمانی نه چندان دور قدرتمندترین رهبر میدان های جنگ بوده و هرچند نمی توان بر جنایت های دوران گذشته و قانون شکنی های وی چشم پوشید در انتظار دیگر مقام های مخالف حکومت است.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   قرار بود جنرال دوستم را ترور کنند اما نشد
بعد تصمیم به ترور شیخصیتی وی گرفتند
این به معنای تیکه تیکه کردن قوم ازبک است
متاسفانه برخی سران ازبک مانند هزاره ها و تاجیک ها فریب پشتون ها را می خورند و علیه رهبر شان به فریب قبیله ای همراه شده اند.
شیما از کابل

>>>   سلام برادران افغان خداوند خودش منافقن را نابود كن
وسلام

>>>   دوستم برایت یک شعر می گویم کمی به مزه هست
دراین روزا تو کم دیدا ری دوستم
نه در شهرو نه در بازا ری دوستم
نه در شهرو نه در بازاری کابل
تو در خوابی که یا بیداری دوستم
غنی مشطاقی دیداری تو هسته
درین روزا چرا بی خوار دوستم
خبر داری که گل کابل می ا ید
قبول باید کنی نا چاری دوستم
نبی جاغوری

>>>   حرکت های ارگ همانند اسلاف شان همیشه در خدمت اجنبی ها قرار گرفتن و حکومت کردن توهم باایجاد دسیسه ها ونفاق بین اقوام و فروش سرزمین ماهمیشه بمنظور به قدرت مانند چند روز واستفاده ..... ازان بوده واست

>>>   دوستم جان با یک دکه دادن سخت خوده ده جنجال انداختی.آب را نادیده پا از موزه کشیدن خو ای کار ها ره دارد.

>>>   درورد بر شما شیما کابلی: فکر میکنم شما در نبشته خود اشتباه کردین. تاجیک ها هچ وقت فریب نخوردن بلکه در دو دوره انتخاباتی همین جنرال ما از کنار ما کناره رفت و باعث شد تا کرزی و احمد زی پیروز انتخابات شوند. ولی امروز هم تاجیکان منظورم از تاجیکان تخار. بدخشان. بلخ. جوزجان. فاریاب. سرپل . میمنه. بغلان. هرات. غور. فراهو بامیان هستن همرای جنرال دوستم هستند. ولی جنرال را قوم خودش تنها گزاشت نه تاجیکان. حنرال بخاطر محقق خود را از صف تاجیکان دور کرد. پس هزاره ها هم ملامت نیستند.
بدخشانی

>>>   دوستم نمک یک احمدزی (شهیدنجیب الله ) راخورد ودرنمکدان هم ..... ولی خبر نداشت که احمدزی دیگر ( اشرف ) چنان انتقام هم قومش را بگیرد - که دوستم را به خاکدان خاک برابرکند .
متین ازچرج لوگر

>>>   جنان شد كه سزاوارش بود زمينه ساز خود دوستم شد كسي كه معاون اول دولت باشد وخودرا رهبر هم ميشمارد حقوق انسان وكرامت انساني را درك نكرده وبان متعهد نباشد ملت مارا درجهان اكر كمي ابروي داشت انرا هم ازدست داد اينكه شايسته كي لازم نداشته خوب است تا جنازه سياسي خودرا با شرمنده كي دريافت نمايد كابلي

>>>   ج نگرال دوستم شخصیت جهانی ورهبرهمه ازبیکها تاجکها و هزاره هائ افغانستان است اشرفغنی بایدخوده بشناسه بیش ازین درباره دوستم پافشاری نکند چرا که دوستم با آوردن تحولات در افغانستان دست بالارادارد ماتایگقطره خون داشته باشیم از دوستم حمایت میکنیم نه ا زکسیکه نان چوپانی خورده باشد وب دنبال شترکلان شده باشد

>>>   ماازجنگرال صاحب دوستم حمایت میکنیم نه ا زکسیکه بدنبال شترکلان شده باشدجنگرال صاحب تنها نیست

>>>   بیهوده عبدالله خان را در لیست تاجک ها قرار ندهید او نه تنها به پشتونیزم پشت نه نموده بلکه تاجک ها وانهای که ندانسته ونا شناخته به او باور نمودنداز پشت خنجر زدوبا تبانی با کرزی وغنی خان در محو وحذف سایر اقوام رول بسزا داشت
وهرچه دیگران هریک میخواهند در یک دست دو تربوز را بگیرند هم اپر چونست هارا ازخود بسازند وهم به اهداف سیاسی خود برسند ومخالفت بارقیب ها را دیگران برای شان انجام دهد چند قدم با همدیگر پیش می روند وباز عقب نشینی نموده همدیگر را تنها میگذارند
معامله ای اخیر دولت ولوی سارنوالی در صدور حکم باز داشت محافظین جنرال دوستم نوید از معامله ای پنهانی میدهد که گویا اقای غنی با معاونش به توافق رسیده وبا باز داشت نمودن چند بیچاره مو ضوع را خاتمه یافته تلقی نمایند واین توافق شاید به میانجی گری خارجی ها انجام یافته باشد
تبنگ چی

>>>   اوغان هرچه بیشتر تحصیل کند به همان اندازه اوغان تر و غول تر میشود نمونه اش هم همین خلیلزی / غنی زی و خرزی اند که با وجود زندهگی کردن در کشور های دموکراتیک مفهوم دموکراسی و زنده گی انسانی را درک کرده نتوانستند. مردم ما اکنون باید به این نتیجه رسیده باشند که اوغان ها هیچگاهی زنده گی انسانی را یاد نمیگیرند چون با زنده گی فاصله ناپیمودنی دارند. بنابرین جدا شدن و راه خود را جدا ساختن از اوغان یگانه راه نجات مردم ما از این همه بدبختی است و بس. باور کنید دیگر هیچ راهی وجود ندارد و هر روزی را که با اوغان میگذرانیم به معنی هدر دادن صد سال است.

>>>   ناگفته نماند خلیلزاد ....مانند مکناتن امریکائی در کشور است این ....پلید نواسه محمد گل مومند کشتار گر مردم تاجیک و جاهای مردم تاجیک را گرفته به پشاتین داد فعلا همان برنامه را زلمی خلیلزاد ادامه داده

>>>   اوغان دارای ژن ....است این مردم با انسانیت سازگاری ندارند تنها با اوغان زمانی میتوانید زندگی کنید که آنها را پست و حقیر بشمارید ماند مردم پاکستان که اوغانها را خبیث میگویند و اوغانها مانند سگ پاسبانی پاکستانی ها را میکنند

>>>   جنرال دوستم قربانی منافع روس و امریکا :
من فرد غیررسمی و غیرحزبی باشنیدن اخبار شب سه شنبه 5 دلو 1395 درمورد محاصره مقرجنرال دوستم بخاطر دستگیری 9 نفر از بادیگاردهای جنرال دوستم به ارتباط عریضه انجنیر احمد ایشچی شوکه شدم .باوجودیکه درین قریه دورافتاده کدام معلومات استخباراتی یا خبرموثق دردسترسم نیست اما اخبار رسانه ها نمایانگرآنست که .
بدون شک جهاد و مبارزات ماقبل تحول اخیر تابع قانون نبوده حتی قوماندان محل هم خودش همه کاره بود. ازقتل شهریان کابل تا کسب سرمایه های ملیونی از جیب مردم بدون تعدی و قتل غیرممکن هم بود چون یک افغانی را بدون تعدی کسی به کسی رایگان نمیدهد . درتحول اخیر هم از زمینخوری تا تجاوز و تعدی حقوقی و جرمی به خروارها وهزارها دوسیه وجوددارد که هنوز ثارنوالی بسیاریهارا روی دست خودهم نگرفته است .حتی پولهای دافغانستان بانک و تجاوزهای جنسی که ازطرف رسانه ها افشا شده نیز بی سرنوشت خواهد بود.
چرا قضیه جنرال دوستم درلابلای تمام قضای حادتر ازآن هم جدی تر شده تاسطح برد و باخت چانه زنی دارند ؟ اگرچه ازنظر ماده 69 قانون اساسی افغانستان مجال محاکمه موقف ریاست جمهوری و اوامر آن ازطرف یک مامورپاین رتبه معنی توهین به پرستیژ ریاست جمهوری بوده میسر نیست . دستگیری 9 نفر بادیگارد جنرال دوستم هم مطابق عریضه انجنیر احمد ایشچی به امر جنرال دوستم متهم شناخته شده یعنی کار خودسر نظامیان نیست که قضیه به ثارنوالی نظامی محل ارتباط بگیرد . اصلاهیچیک ازین اقدامات مراحل قانونی نیست .
اماافراد جنرال دوستم درجمله مزدوران جهادی و سایر مبارزین همگون شان شعوری یا مجهزبایک مفکوره معین ایدیولوژیک نبوده که امروز کدام یک کشور به اشتیاق جان نثارکند . تمام گروههای جهادی سابق و جنرال دوستم ازنظرسیاسیون جهانی مهره سوخته شناخته خواهند شد چون هدف همه گروه های قبلی فقط پول بود به آن دست یافتند حال هدف بعدی حفظ همان پولهاست . اگرچه جنرال دوستم و پیروانش ازجهاد و مبارزه پولدار شده نتوانسته درقطار خس دزد های دوران سابق است .
اما نکته جالبی که علاقه گرفتم تا دیدگاهی درین زمینه بگذارم اینکه پیروان جنرال دوستم یگانه نیروی آشتی ناپذیر طالبان و افراطگرایی است .گویا ازجمله موثرترین نیروی امنیتی کشوربخصوص صفحات شمال است . بنابرین بهترین نیروی کارآمدمردم افغانستان بوده ولی هیچ کشورخارجی نیازی به همچو نیرو ندارد . چنانچه اگرعلایق روس بطرف طالبان باشد علایق امریکا شاید جانب داعش خواهد بود . هردوجانب بجای امنیت مردم افغانستان درفکرمنافع خوداند . ازینکه کنارزدن جنرال دوستم از سر راه منافع رقبا ، راه قانونی میسر نبود مجبور عریضه هتک حرمت احمد ایشچی دستآویز خواهد شد .
پس گپ زوراست تادررقابت سیاست جهانی علایق روس ، ترکیه وسایر کشورهای مشکوک محک زده شود که درمورد امنیت شمال افغانستان چه اقدامی را افشا خواهند کرد ؟ اگر روس درین مسله ابرازنظرکند انتقال جنگ از اوکراین به افغانستان به نفع تمام کشورهای خارجی بغیر از مردم افغانستان است .الترناتیو دیگری تجهیز گلبدین حکمتیار و خلع سلاح مردمان اوزبیک ترکمن جنگ قومی را به سمت شمال سوق دهد بازهم میتواند باتهدید سرحدات توجه روس جلب شود .بازهم احتمال جنگ روس درخاک افغانستان محتمل به نظر میرسد .
بزدرغم جان و قصاب درغم چربو : من به سیاست های غارتگرانه جهادخوران و پای لوچ های جنرال دوستم کدام خام طمعگی ندارم ولی افغانستان درحال تبدیل شدن به میدان جنگ جهانی است .ازچانس بد مردم افغانستان درصورتی جنرال دوستم ازنظرسیاسی یافزیکی کنارزده شود افغانستان درزیر پای قدرتهای جهانی سوریه دوم خواهد بود .
اوزبیک باله سی

>>>   من روزهای پیش شعر طنزگونه ی زیر عکس سلفی سفیر کوچی ها در واشنگتن نوشته بودم بدین مضمون ( به یزدا ن گر اوغو خرد داشتی- کجا کشور این حال بد داشتی) میدانید یک قومای ابله برای سومین روز است که خودرا جیر میدهد که چرا به همه این قوم توهین کرده یید؟ ولی پشتون ها براحتی تاراج میکنند.میدرند. میبرند. کشتار های قومی راه میاندازند. سرزمین آبایی اقوام بومی را برای باشندگان باجول و وزیرستالن مصادره میکند کسی نمیگوید بالای چشم تان ابروست .

>>>   ديگر « جان -كيرى » هم وجود ندارد ، اگر ....اين حكومت را سوزش بگيرد ، كى به دادش خواهد رسيد!

>>>   سياست كه مسخره بود ، و مهره هايش عروسك ها و دلقك ها بودند، آينده اش همين است كه است .

>>>   بدون تردید بهترین جمله برای توصیف این نوع جانداران گفته معروف دکتر طباطبایی که پانترکیسم ملغمه ای از بی سوادی و بیشعوریه.که میشه تو تراوشات ذهنی این موجود پانترک دید.

>>>   دفتر دوستم ، دوستم را فراتر از قانون میداند یعنی معاون اول هرکاری که کرد قانون حق ندارد وی رابازداشت کند واگریک فرد عادی بیجا خنده هم کرد باید قانون بالایش تطبیق شود این چی رقم قانون است که بالای یک تعداد قابل تطبیق است وبالای تعداد دیگری قابل تطبیق نمیباشد دوستم فعلا متهم است فوراباید به محکمه برود ودرانجا ازخود دفاع کند نه درهرجا جمع کردن مردم وگپهای پائین وبالا یعنی دوستم مافوق قانون است یعنی دلیش بایسکلیش هرطرف که دواند حق دارد اگرقانون این حکم رامیکند من هرگزآنرانمیپذیرم درحالیکه چنین نیست بدماشا افغانستان راشرماند

>>>   داستا ن ساده نوشته شده اما حوادث بسیار خطر ساز پیشرو هست . درست است که رهبران تاجک ها غیرت وهمت خودرا طی 15 سال اخیر با پول معامله کردند وهم اکنون در یک بی اتفاقی تمام وبی پشتوانه مردمی بسر میبرند و توان جواب دهی به مردم را ندارند .اما ترک تبار ها پشت دوستم را هیچگا خالی نمیکنند. این حرف را ع وغ باید درست درک کند. این را هم باید گفت که تاریخ باقیماند .مردم قضاوت میکند که پشتون ها علیه سایر اقوام در ادوار تاریبخ چگونه عهدشکنی ها کردند. دوم اینکه خارجی ها هم مزدوران وخادمان شان را به مرور زمان عوض میکند وهمچنان شما نوکران بی مایه پیر میشوید ومی میرید اما فرزندان تان تاپایان عمر شان از اعمال شما شرمندگی خواهند کرد وبه ادرس تان دعای بد خواهند نمود.م.
ا.کابل

>>>   اگر همین دوستم را فریب نمیدادند برضد نجیب بغاوت نمیکرد حالا هم نجیب رئیس جمهور بود حوادث دهه هفتاد نمیشد این اندازعه غصب وغارت صورت نمیگرفت دوستم باید محاکمه تاریخی گردد
ر

>>>   جدی گرفتن این امر سارنوالی کاملا جنبه سیاسی دارد. و این یک چیز واضح و آشکار است که ریس جمهور و یارانش تمامی کوشش خود را به خرچ میدهند که رهبران ازبک ها تاجک ها و هزاره ها را به عنوان های مختلف و راجوری های گوناگون از صحنه قدرت خارج کند. در حالیکه به رسمیت شناختن تروریستان حکمتیار و توضیح کردن کارت های حزب اسلامی به طالبان زندانی خود یک قضیه خطر ناک به منافع ملی کشور بوده و از نگاه قانون یک جرم سنگین است چرا سارنوالی بی تفاوت است و تماشا میکند آیا این سارنوالی، محکمه، حکومت، همه برای پشتون ها است و بس.
لهذا درین مقطع زمانی اتحاد تاجک ها با هزاره هاو ازبک ها حتمی بوده و نگزارند که این اهداف شوم تخقق پیدا کند در غیر آن جند سال بعد همان حکومت عبدالرحمن خان متعصب دو باره خواهد آمد .
کابلی

>>>   زمانی خوانده بودم!
با بازشدن دروازه یک مکتب دروازه زندان و بدبختی ها را بسته ایم.
اما باتاسف امروز دیده میشود بیشترین بدبختی ها و بی عدالتی ها را همان کسانی انجام میدهند که ازهمین مکاتب فارغ شده اند بوجود میاورند, چقدر این ملت گوسفندی بدبخت است,
قسمیکه هر روزه میبینیم بعضی از رسانه های نوشتاری, صوتی و تصویری در دامن زدن اختلافات نقش دارند که در راس شان همین تحصیل یافته ها قرار دارند,
هرگز یک خبر خوش و یک تحلیل مثبت تاهنوز ازین رسانه ها نخوانده ام همیش مقاله های را به نشر میسپارند که صد در صد در روحیه هر خواننده تاثیر منفی بجا میگذارد....

>>>   یک بار ثابت شود تا گنهکار و بیگناه معلوم شود.

>>>   در فاصل9ه نزدیک ارگ مردی با اطفالش زیر برف وباران درکنار دیوار شبوروز می گذراند زنش رایک زورمند اختطاف کرده چرا حکومت بازخواست نمیکند آیا ... ایشچی مهمتر از ناموس یک فرد غریب است ؟؟
ر

>>>   ای تاجکان ای تاجکان
من اوغان دیرینه ام
ای تاتکان!
اګر اوغان نباشد دوستم با شما چنین خواهد کرد که با ایشچی دوستم کرد ولقی با تاجکان کرده بود وبرای حفظ شما پدراموفها محمدګلخان مومند اوغانها را از خانهایشان بیجا ساخت
اوغان
شهزاده اسیا
وسهراب جهان

>>>   از رفتن جنرال دوستم ناراحت نمى شوم به چند دليل:
جنرال دوستم تا همين چندى قبل مدافع غنى بود و حتى راى ندادن به او را خيانت دانست .

جنرال دوستم صف حاميان غير متمركز سازى قدرت را شكست و با پاى خود به دام رفت .

جنرال دوستم به هيچ مشوره يى گوش نداد و همين حالا هم مشكل اش حل شود ميتواند هـر طرف توسط همين ارگ استفاده شود

بهتر است جامعه ازبيك صاحب رهبر بهتر شوند ، رهبرى كه صف توده هاى ضد فاشيزم را تقويه كند
تشنج ميان حاميان دوستم و ارگ به نفع مردم تمام ميشود.

>>>   معامله بین دو ازبک است و مراجع قضایی کشور در بین متعصبین زهر تعصب خودرا میریزانند گاهی به روح محمد گل خان میتازند وگاهی هم کوچی بودن غنی را طعنه میدهند و گاهی هم از خلیلزاد میگویند ، این اطفال مکتب تعصب هستند و شرم باد به اینها که در موضوع که هیچ ربط ندارد اینها به گفته ده در کجا درختت ها درکجا عمل میکنند.
کابلی

>>>   غنی و گلمرجان هوشیار هستند چون میفهمند که پس از ایشچی نوبت آنها میرسد!!!!!!!!!!!

>>>   ای توطئه های اشرف و ریاست وحشت ملی به دوستم تمام نخواهد شد و نوبت به رهبران سیاسی دیگر اقوام خواهد رسید و این درامه ادامه خواهد داشت و منتظر قسمت های دیگر باشید
.وطن دار.

>>>   با کدام ضمانت دوباره مردم ما از وی حمایت کنند؟
دوستم بعد از مراسم اعزاز و خاکسپاری شهید امیر حبیب الله خادم دین محمد رسول الله محبوبیت خود نزد مردم افغانستان از دست داده است .
تاریخ ۱۱ سنبله از روز های دشوار و تاریخی ملت ما بود.
قلم تان رسا باد

>>>   جنرال دوستم مرد میدان ومدافع افغا نستان از دست وحشی ترین انسانها هست.
اشرف غنی احمدزی وحنیف اتمر ........؟ در دامن خیانت تبعیض جاسوس نوکر وطن فروش تربیت شده اینها کسانی که مدافع کشورباشدهرکی باشد بهر نحو حزف میکند
وزیر دفاع و وزیر امینت این خائينين را ببین؟ واينها تمام اقوام پشتون را بیسواد و افراطی نگه میدارد که به ارمانش برسد.
نابود باخائين زنده بادجنرال دوستم.
ازاد.

>>>   دوستم حنیف اتمر را در لیست اخیر گرفته بخاطری که پای ساختگی اش نشکند.

>>>   اتهام سیاسی نیست. این یک جنایت در مقابل یک شهروند عادی بود، آنهم با سهو استفاده از قدرت و مقام دولتی. اگر غیر آن است چرا دوستم در یک محکمه حاضر نمیشود که همه اتهامات اگر بی بنیاد بودند رفع گردند.

>>>   همین حالا هم اگر غنی کوچی روی خوش به دوستم نشان بدهد، دوستم مثل ضیاه مسعود به بزرگترین مداح غنی کوچی تبدیل خواهد شد. دوستم یک رای فروش معامله گر است که بالای سرنوشت مردم اوزبیک ترکمن وغیره غیراوغان ها بار ها معامله کرده و بعد به نوکر دست بسته قبیله تبدیل شده است. نه قهرمان دفاع کدام جائی است و نه در فکر اعاده و گرفتن حقوق حقه توده های اوزبیک ترکمن وغیره است. همین حالا هم اگر فشار بالایش یک اندازه زیاد شود فرار میکند به ترکیه یا بجای دیگری خواهد گریخت، و هواخواهان خودش را مثل مرغ های بیدفاع در میدان رها میکند. و زمانکه شرایط دوباره خوب شد برای گرفتن امتیازات بنام همان هواخواهان غافل پیدا خواهد شد وباز هم آنها را خواهد فروخت.

>>>   کسی که از قدرت خود سو استفاده کند ، صلاحیت رهبری و خدمت به مردم را ندارد.
و من بعنوان یک هزاره میگویم که هیچ وقت اقای دوستم رهبر ما نبوده.
بدنامی کارهای شما را ما مهاجرین باید تحمل کنیم و خارج از افغانستان تاجیک و هزاره و ... نداریم همه مارا افغان میگویند.
به نظر من فقط تحصیل کرده های خارج از افغانستان می توانند کاری برای افغانستان انجام دهند ، تا روز امدن ما کمتر ابروریزی کنید.

>>>   عداله پشتون است وتاجک نیست ستون پنجم اوغان در پنجشیر وجبهه شمال است
>>>   مصارف نايت كلب يكى از دوزدهاى مشهور و بدنام دوره كرزى و دوره اشرف غنى بنام شاكير كاريگر هم از دخل جنرال بى جرات ما عبدالرشيد دوستم ميرود.
حامد

>>>   .... بر غني ، كه چطور داد از عدل و تخصص و ... ميزد، بالاخره يك بيسواد را معاون اول رياست جمهوري تعين نمود، بخدا قسم كه حكومت حبيب الله كلكاني هم به سويه بي سويه نبود.

>>>   گپ هاي امشب دوستم در برنامه فرا خبر به همان معقوله معرف ميماند .
الله يار جان درخت هاي سر ي كوه را كي شانده!!!!
خبر نگار چه ميپرسد و دوستم چه پاسخ ميدهد؟؟؟؟
واي به حال ملتي كه غني ديوانه ي دلقك ريس جمهور اش و دوستم لوده معاون اش سد ها افسوس !!!!

>>>   معامله گران بدانند!
نتیجه ی معامله ی تان را "ویتو"خواهیم کرد،پس زیاد زحمت نکش.

>>>   پرسش اساسی این است که در جریان سقوط قندوز، اشرف غنی در بروکسل بود و در غیاب رئیس حکومت، معاون اول ایشان سرپرست حکومت است، پس چرا جنرال دوستم که در غیاب غنی، سرپرست حکومت بوده است، به قندوز نرفته و نیاز به اجازه چه کسی داشته است؟

>>>   جنرال دوستم فقط میخواهد ازطریق فیسبوک کمپاین کند وازهان عامه را مخشوش بسازد برای یک معاون اول شرم است که از شورای امنیت اجازه بگیرد اگر در جوزجان جنگ باشد چرا از کسی اجازه نمی گیرد

>>>   دروغ گویان فیسبوکی را بیش از این اجازه ندهید ؛ جنرال دوست در ترکیه عیش دارد او شریک پلانهای غنی و معاون اولش است

>>>   شمال در آتش دوقدرت مند خود ساخته میسوزد.
طالبان شمال به اکثریت تمام وابسته به جنرال دوستم وعطامحمد نوراست .
فرد سومی که بتواند پله های دوستی را بین حزب جنبش وجمعیت اسلامی برابر نگهدارد مشاهده نمی گردد درصوتیکه این دوحزب دست رقابت نظامی بردارد وتوازن دوستی بین این دوحزب موجود باشد شمال برای بقیه طالبان یک خانه امن نیست قابل یاد آوری است که نبود استاد ربانی ،احمدشاه مسعود ومارشال شهید بین این دوحزت مشکلات بیشمار آفریده است.که هرکدام میدانستد وضعیت را از راه سیاسی چگونه تحت کنترول داشته باشد.بلی دوستم همان دوستم گهنه است وغیر قابل تغیر اما اعضای باقی مانده حزب جعیت سلامی افکار وعملکرد استاد ربانی ،احمد شاه مسعود ومارشال شهید را ندارد چون میدانستند جنرال دوستم یک شخص سیاسی نیست ویک شخص نظامی است که هرگز انعطاف را اول نمی پذیرد.اما قدرت مند شدن عطامحمد نور ونداشتن انعطاف پذیری و شاکی بودن او از آن که تمام عمل های جنرال دوستم از چشمه های دیگری آب میخورد وضعیت مارا خراب وخراب تر خواهند ساخت.
را ه حل آن اسان ومشکلات آن فراوان است .
من بصفت یک شخص را ه حل جنگ شمال را در ایجاد یک شورای حل تفاهم های بین حزبی برای این دوحزب پرقدرت می بینم وادامه این وضعیت کمر هرد حزب را خواهند شکست وفرست های دست داشته سیاسی شانرا خواهند کاست وبا گذشت روز به این وضعیت به مشکلات افزون خواهند شد ودیگران را برای هدف های دراز مدت شان نزدیک ونزدیک تر خواهند کرد .
"حیدری"

>>>   سلام، بعد سلام چند سوال!
1- جنرال دوستم این همه پول شخصی را از کجا کرد که هزینۀ بیشترین نیروهای شخصی اش را میپردازد؟
2- جنرال دوستم با آن سواد کمی که دارد بالاتر ازین از دولت چه میخواهد؟
3- جنرال دوستم تا بحال به کدام حکومت صادق بوده که به این حکومت صادق باشد؟
4- جنرال دوستم به این مقام چگونه رسید؟
5- جنرال دوستم بجز از تجربۀ قتل و قتال، چور و چپاول مردم از کدام تجربۀ نظامی دیگر برخوردار است؟
6- مگر شعار (سرش از من و مالش از تو) برای نخستین بار در افغانستان توسط همین جنرال بیسواد عملی نشد؟
لطفاً این سوالان را به تعصب ارتباط ندهید و شما خواننده گان عزیز هم بدور از تعصب نظر بدهید، من با جنرال دوستم هیچ تعصبی ندارم، او به تعصب نمی ارزد، ضرر بیشترش به ترک تباران افغانستان رسیده است، همه دانشمندان و شخصیت های با افتخار ترک تحت سایۀ همین جنرال بیسواد و غول پنهان شده از همه مزایای زندگی محروم استند.
میهن زرغون

>>>   به نظر مه جنرال ضعیف دوستم پاچا باید استفعا بدهد و یا جرات پیدا کند و به ضد طالبان مبارزه نماید. اگر میترسد همین گونه باشد. پشتون های فاشیست او را هز گز نمیبخشند. او مسول کشتار هزاران طالب بی دین است. طالبان پشتون اند و پشتون طالب و انتحاری.
با احترام
نبی اندرابی

>>>   جنرال دوستم بحیث یک نظامی چیز های گفت در مصاحبه با طلوع که انسان شاخ میکشد. نه به سوالات‌پاسخ منطقی می داد و نه می داند که دشمن چگونه در قندوز مسلح و نیرومند شدند. تمام بهانه او اینست که رییس جمهور و شورای امنیت اگر اجازه بدهند ریشه طالبان را می چیند.
به بختانه فاجعه قندوز برای ببرک های کاغذی یک شو و یا یک بزنس سیاسی سرگرم کننده است.
جناب دوست بجای اینقدر خیال پردازی و قهرمان نمایی لطفا وقت را ضایع نسازید هر چه زود وارد صحنه نبرد شوید.
جنگ قندوز یک نمایشنامه ای فلم سریال های ترکی مثل فاریاب و جوزجان نیست. قندوز مرکز عمده قدرت تروریزم در زیر مدیریت ارگ است و جنگ قندوز جنگ حلب سوریه میان روس و امریکا است.

>>>   خود این شخص بیسواد جاهل ملیشه در اکمالات طالب های فاریاب جوزجان کهندژ دست دارد اینها نوکران درجه اول استن اصلیت اینها به همه معلوم است گفته ایرانی ها بالای مردم کلاه میگذارند در تظاهرات که در مزارشریف برا انداختن بر ضد استاد عطا محمد نور در انوقت اجازه از کی گرفته بود این همه لاف پتاق است

>>>   شما از دوستم فرد فولادین نه سازید اگر شما به یاد داشته باشید دردوران حکومت نجیب درمنطقه ثمر خیل جلال اباد که مجاهدین دریک قله کوه مستقر بودند دوستم به مسافات بلیست قیمت گذاری کرد که الن قله را تصرف کند به انقدر امکانات که ازطرف حکومت کمونست وقت برای شان داده شد نتوانست اکنون که چهره اصلی شان برملا شده هرگز نمیتواند که یک قدم پیشروی کند بی وقت لاف زده نه شود.
با احترام
ححح

>>>   برادر سوال کننده از دوستم که مصارف اش را ازکجا میکند . بخوان
همین حالامصارف تو را کی میدهدومصارف باداران تو را که تحت نام مقدس جهاد این کشور راومردم آن را تباه کرد کی میدهد ؟ آیا تو وبادارانت نوکر وگوداگی وبرنده (.......) برای باداران امریکایی وانگلیسی ات در بگرام نیستید .برعلاوه دوستم با ISI ارتباط ندارد واگر استخبارات کدام کسور دیگری را بگویی شاید درست باشدو این رهبران تو بودند زیر پای ISI ودر نان ودستور ISI بزرگ شدند .بلی همه میداند که کی ها بدستور پاکستان کار میکردند واین کشور را بویرانه تبدیل کرد همین شمایان نبودید که میکفتید (14) سال علیه روس جهاد کردیم ولی شما بیوطنان بزرگ شده دست پاکستان از ورهبران تان مرحوم ربانی از حکومت وقت شوروی مطالبه کرد که مجاهدین بقدرت برساند .همچنان فکر کنم آنزمان تو طفل بوده یی که زمانیکه طالبان کابل را گرفت رهبران تان بشمول مرحوم مسعود وربانی باتمام قوماندانان وکادر هایش از کابل فرار ودر دردهانه شرقی تونل مرکزی سالنگ نزد مجید روزی یکی ازمعاونین آنزمان دوستم سر مانده ومیگفت که ما را بعوض طالب شما بکشید ومارا کمک کنید وهمزمان با استقبال بمزار در محل فرماندهی دوستم انتقال داده شدند نه درنجشیر ؟ موضوع جنایت ملک هم به همه گان روشن است در مورد ملک هرفدر بیشتر بنویسی خود وپلان های خود تانرا افشا میکنید. در مورد ماهیت رهبر شان . هرکس معلومات کافی در مورد رهبر خود دارد تو لطفا" در مورد رهبران بی هویت وکاسه لیس پاکستانی خودت تحقیق بکن .درثانی همه مردم ومردمان شما نیز شاهد است که دوستم هیچگاهی از مسعود مطالبه آماده سازی بازگشت اش نبوده واو بنابه احساس وطندوستی ودرخواست مردم شمال وحزبش بکشور آمده ومسعود چه کاره بود که نسبت به دوستم باور داشته باشد یانه . مسعود یک قوماندان یک دره بام پنجشیر بودبود .برعکس دوستم رهبر وقوماندان تمام ولایات شمال وشمالشرق کشور. مقاومت یعنی چه چور چپاول قتل غارت .................. وبالاخره تو طفلک بیست وبیست وپنج ساله در مورد کسیکه ربانب ومسعود به اصطلاح جهادکردگی هایت را بقدرت رساند کرکترستیک میدهی .اگر دوستم دربرابر حکومت نجیب نمی ایستاد شما هنوز هم وظیفه قبلب وتوت وتلخان تان بود . بدرگاه خداوند باید شکر کنید . ونزد خداوند هیچ مشکلی نیست که شما را دوباره به همان زندگی اولیه تان برگرداند.
صبور فایق از وزارت .......

>>>   ژنرالِ شوخ؛
ژنرال شوخی می کند و یا هم شخصن قصد سفر به کندز را ندارد. ورنه، در لشکر کشی اش به تپه شهرآرا، نه غنی مانع شد و نه اتمر.

>>>   مرد ها را قول است
نامرد ها را خاموشي
آزمون جنرالان شمال؛ اين جرئت رفتن و آن جرئت گفتن را پيدا خواهد كرد؟
جنرال دوستم: به كندز رفته و جنگ را رهبرى خواهم كرد.
جنرال مراد: به كابل آمده راز سقوط كندز را افشا خواهم كرد.
#مسلم_شيرزاد

>>>   هزاره ها، تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، و غیره باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتواند برضد تمامیت خواهی پشتون ایستادگی کنند۰
این نکته حیاتی را نمیشود با جنگ و گلایه ویا رویه منفی بالمثل به یکدیگر آموخت۰ درینجا ازخودگزری، تحمل، و ایثار کار است۰

>>>   ههههه۰۰۰ اگر رهبرش اجازه بدهد تمام دنیا راگُل و گلزار خواهد کرد، ولی افسوس که اجازه نمیدهد۰ هههههه۰۰۰ عجب مردم بی عقلی۰
از یک قوم فروش معامله گر شناخته شده مسیحا درست نکنید۰
بدون اجازه کوچی تشناب هم رفته نمیتواند۰ و قراریکه همه میدانند کوچی تیلفونش را هم جواب نمیدهد۰
با یک گروپ مسلح ملیشه در عقبش در یک آرام چوکی در مقابل کمره تلویزین نشسته و لاف میزند۰ ما ماوون اوول هستییم۰ شرم است۰

>>>   دوستم صاحب ديكر از كار افتاده برزه هايش هم از بين رفته ديكر از وى كاركرفته نمى شود . بفرستيداش به سراى بيرانكارى .

>>>   جنرال دوستم هم هیچ چیزی نیست اویک ..... است.
ع

>>>   هزاره ها، تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، و غیره باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتواند برضد تمامیت خواهی پشتون ایستادگی کنند۰
این نکته حیاتی را نمیشود با جنگ و گلایه ویا رویه منفی بالمثل به یکدیگر آموخت۰ درینجا ازخودگزری، تحمل، و ایثار کار است۰


>>>   اوزبک ها متوجه باشید نظام پشتونی شما را تفرقه نیندازد
شریف از مزار

>>>   >>>هزاره ها و ازبک و تاجیک ها جنرال دوستم را تنها نگذارید گنار کشیدن جنراب دوستم توطِیه دوشمنان است
بسم الله از کابل

>>>   دوستوم ما حمایتت می کنیم و تو را تنها نمیگذاریم رویدشمنانت سیاه

>>>   من یک دوستمی, یک عدالت خواه و یک انسان بومی این سرزمین هستم.
تو!
بدان تا وقتیکه ما زنده ایم رزمنده ایم, در مقابل هیچ خیانتی سرخم نخواهیم کرد.
بدان!
این هدف ماست نه آرزو...
تحمل اش میکنیم, اگر بهتان متعصب را برای مابرچسب بزنند, تحمل میکنیم اگر بهتان گلم جم را برای ما برچسب بزنند, تحمل اش میکنیم اگر ما را قوم گرا, سمت گرا مهاجر خطاب کنند.
تو بدان!
هدف ما عدالت, مبارزه و مردانگی است...
هنوز زمان مبارزه است, این کاروان ادامه دارد...
تو باید بدانی!
ما جواب متعصبین و ظالمین را با خنده و با سکوت پاسخ میدهیم, اگر امروز ما خاموشیم, اگر امروز ما ساکتیم, اگر امروز ما تحرک نداریم بدان که کلمه عدالت و مبارزه در حال جوش و طوفان در قلوب ماست...
منتظر آنروز نباش اگر این طوفان از دل ها به دستان آزادی خواهان فروکش کند...
بدان آنزمان اصلیت جعلی و پرده ی رازت سرنگون خواهد شد...
ب ت ج

>>>   هیچ کاری ازدستش پوره نیست جزلاف وپتاق بیغم باشید

>>>   اين هم يك نوع تفرقه اس كه خودمان متوجه نيستيم و مردم را به بي اتفاقي ميبرد ازبك پشتو هزاره و تاجيك ندارد همي ما فرزند همين سرزمين استيم لطفأ از خواب غفلت بيدار شويد

>>>   اين دولت ديكتاتوري قومى يكى إز ظالم ترين دولت تاريخ ماست

>>>   قوم ازبک ضرورت به تربیه کادرهای جوان و آگاه دارد. دوستم باید بجوانان زمینه رشد را آماده کند. جزب جنبش باید جوانان را در کنار افراد پیر بمیدان آورد. گنگره حزب باید برگزارشود. سازمان جوانان ازبک باید هرچه زودتر جور شود. موضوع ایشچی توطئه و دسیسه ارگ بود.باید دسیسه ها بنیروی جوانان خنثی شود. اختلافات با اقوام هزاره و تاجیک باید برطرف شود. بعد از دوستم به عطا نوبت میرسد. شاید زود باشد. اقوام ازبک هزاره و تاجیک ضرورت به اتحاد دارند در غیر آن نابود می شوند و سران شان ترور میشوند و از قدرت برکنار میشوند. قوم شان مزدور و برده میشوند.

>>>   مرد تنهای افغانستان بخشی از خون شهید داکتر نجیب الله رئیس جمهور بی بدیل افغانستان را به "گردن" دارد، هنوز در کجاست!!!!!!!!!!!!

>>>   عوامل بی برکتی خیانت شراکت دو متعصب ترین چهره های سیاسی زندگی مردم شریف کشور عزیزما افغانستان را در جوهای خون غرق کرده اند. دست [قدرت و عنایت] خداوند تا زمانی بالای دستان افراد شریک است که یکی از آنها به دیگری خیانت نکند. هنگامی‌که یکی از آنها مرتکب خیانت شود، خداوند دست خود را از دست آنها بر‌می‌دارد و برکت را از آنها می‌برد.

>>>   راس حکومت و حلقه اطراف وی به مانند حنیف اتمر و استانکزی که متهمان ترور و طالب دوستی از سوی معاون اول ریاست جمهوری هستند با توجه به تجربه اجدادی قرن ها حکومت داری و پختگی در نفاق و دسیسه توان محو هر مخالفی هرچند قدرتمند را دارند که پرونده ایشچی و اتهام به دوستم که به چند دستگی میان قوم متحدی چون ازبک به رخ همگان کشید.
ع

>>>   متأسفانه هیچ یک از رهبران اقوام دیگر، از خیانتها و سیاستهای تفرقه آمیز ارگ و ارگ نشینان نمی گیرند... وقتی اینگونه است جزایی شان همان انزوا و ترور جانی و شخصیتی است که یکی پس از دیگری به آن دچار میگردند...
ض

>>>   دوران و مود اين مهره هاي سوخته از بين رفته، حتي اولاد و فاميل شان هم با اينها توافق نظر ندارند، خداوند ملت را بخير از شر همه اين رهبر ساخته خارج نجات دهد، و اين رهبران را بدرجه شهادت نائل گرداند،

>>>   نبی جاغوری برایت یک شعر بنویسم که خوش شوی:
زملک بیکسی بوری که بوری
بسوی جاغوری بوری که بوری

>>>   دوستم،
تو رای و سرنوشت اوزبیک های کشور را بخاطر مقام و چوکی برای خودت و نزدیکانت به غنی فروختی۰
اوغان کوچی، و آنهم تمامیت خواه هیچگاهی دوست و تضمین کننده حقوق توده های اوزبیک، هزاره، بلوچ، تاجیک، ویا غیره شده نمیتواند۰
اینکه غنی کوچی و تیم قبیلوی او، مثل کرزی و گلبدینی ها و اوغان ملیتی های کرزی، همه سخت قومپرست، سخت مرکز گرا، و سخت تمامیت خوا بودند و هستند تو هم میفهمیدی و همه دیگران هم میفهمیدند۰
پس چرا با غنی یکجا شدی؟؟؟
آیا تو در آینده اصلاح خواهی شد؟

>>>   افسوس که جناب دوستم ارزش خودش را نفهمید و در مقابل چوکی و مقام تشریفاتی خودش را دو دسته تسلیم دشمنان معلوم الحال و شناخته شده خودش کرد۰

>>>   دوستم که علنی گفت هرکی مقدار بیشتر از امتیازات و چوکی در مقابل او بیندازد دوستم هم بطرف او میدود و در رکاب همان کس میباشد۰ ختم لیلام۰ رای ترک تبار ها فدای غنی کوچی، ولی رسیدن ترک تبار های کشور به حقوق حقه سیاسی و اجتماعی آنها فدای چوکی های که به جناب پاچا دوستم و رفیق های او داده میشوند۰

>>>   يكى إز كسانيكه دوستم را در تلك موش هدايت كرد، مشاور او بشير احمد ته اينچ است. گفته هاى وجود دارد كه او هدفمند به دوستم در ابعاد مختلف ضربه زده است . گفته ميشود بحث در ميان أعضايى ارشد جنبش روى اين كه أيا بشير احمد ته اينچ به دوستم وفا دار بوده يا مهره تعبيه شده است بالا گرفته است.

>>>   آغای مهین.غور.جنرال
صاحب.دوستم.فردباغیرت.است.بجای.ماه.فرد مثل.اسدلا ولوالج راتین کنم.که.همشه.بدستور اوغان غول.باشیم.بترین.انتخاب.است.ماه.ازبکها تاقتر خون.ازیشان دفا مکنم.زندباد جنرالدوستم.زندجنرال.تاترثزی.بزلر حمایت.قلبزم ازبکت رهبری.نادر.فاریابتن

>>>   سلام هم وطننان موازب دوش مننان باشیم

>>>   نزدیکان دوستم از انگلیس معاش دالری میگیرند هدف شان بدنام ساختن دوستم است و همیشه دوستم را احساساتی ساخته و بدنام میسازند, آن اشخاص عبارت اند از
عنایت بابر
ستار قومندان
حبیب
وغیره

>>>   در وقتیکه کندز بدست ناقلین به غارت کشیده شد غنی در ارگ متبسم و سربلند خطابه میداد که وکیله کندز بالایش انتقاد کرد که اگر فرزندان خودت بهمین حالت قرار میداشت آیا باز هم به لبخند در پرده تلویزیون ها حاظر میشدید درست به خاطر نداری موجودیت فزیکی در قانون مهم نیست صلاحیت مهم و اصل است . جندال که در صخنه حاضر است برایش اجازه فیر داده نمیشود. دوستم از راه دور و دراز چه میتوانست؟

>>>   ای قوم تاجیک هزاره ازبیک.
پشتون فاشیزم دست بدست هم داده تا اقوام دیگر را نابود کند . چرانمیفهمید ؟ چرا ازخواب بیدار نمیشوید؟
قضیه دوستم کاملا ساختگی و دسیسه بزرگی کوچی احمدزی است. زنده باد تاجیک ازبیک هزاره.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است