حکومت نمی گذارد مجلس کار خود را انجام دهد
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۱۳    ۱۳۹۵/۱۱/۱ کد خبر: 127537 منبع: پرینت

حکومت اعتراض می کند که بر چه معیاری مجلس نمایندگان، وزیران را استیضاح و رد صلاحیت کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، شکیبا هاشمی، عضو مجلس نمایندگان گفت: حکومت اعتراض می کند که بر چه معیاری مجلس نمایندگان، وزیران را استیضاح و رد صلاحیت کرده است. معیار این بوده است که آنها پروژه خود را مصرف نکرده بودند، در نتیجه در وزارت خود کاری انجام نداده بودند. حکومت رد صلاحیت وزیران را غیر قانونی می داند.

وی، با انتقاد از حکومت که پیوسته قانون را نقض می کند بیان داشت: متاسفانه حکومت پیوسته به دنبال نقض قانون است و حتی نمی گذارد که مجلس نمایندگان کار خود را درست انجام دهد.

هاشمی افزود: در هفته قبل مراسم تجلیل از قانون اساسی داشتیم و رییس جمهور گفته بود که احترام به قانون اساسی دارم و دیگر نمی گذارم که قانون اساسی نقض شود اما از همان روزی که چنین حرفی زده است یازده مورد قانون اساسی را تابحال نقض کرده است.

کد (30)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   تمدن ستيزى، تحريف تاريخ ، هويت سازى جعلى و تغيير نام هاى اصيل تمدنى به هدف افغانيزه كردن كشور!
بخش چهارم
نخستين كتابى كه به عنوان جغرافياى رسمى و نظامنامه تقسيمات ملكى افغانستان در عصر امان الله خان در سال 1922 توسط شخصى بنام محمد حسين در 235 صفحه تدوين گرديده و به چاپ رسيده است بطور باور نكردنى واقعيت هاى قومى ، فرهنگى ، سياسى و اجتماعى جامعه افغانستان را بيان مى دارد، كه شايد براى شهروندان و بخصوص جوانان كشور تعجب اور باشد.
هرچند اين كتاب به هدف تعريف هويت سازى سياسى ، جغرافيايى و فرهنگى افغانستان در محور( كشور - ملت ) نگارش يافته ، اما ازانجاييكه نويسنده نمى توانسته است تمام واقعيت هاى موجود را كتمان نمايد، كتاب تصوير درست و زيبا از حقايق كشور را به نمايش مى گذارد .
بطور مثال
هنوز سبزوار به شيندند تغيير نام نيافته است؛
هنوز جلال آباد و قندوز و قندهار، ننگرهار و كندز و كندهار خوانده نمى شوند.
هنوز تمام مشرقى از كنر تا لغمان هويت افغانى ندارد و در انجا شهروندان ديگان ، عرب ، بابرى ، تيمورى ، تاجيك ، لغمانى ، سادات ، هندى و ساير شهروندان زندگى مى نمايند و زبان ملى و مسلط فارسى است .
هنوز قندهار ، سيستان ، فراه ، هرات ، بست ، هلمند هويت خراسانى دارند و تمام نام هاى بلاد مطابق نام هاى تاريخ عصر درخشان تيموريان و طاهريان است .
مؤلف كتاب موطن اصلى افاغنه را در معرفى حدود اربعه كشور در صفحه شش كتاب چنين مى نگارد:
"شمال : تركستان روسى ، بخارا ، خيوه ، درياى امو و درياى مرغاب .
مشرق : هندوستان كه مابين آن و افغانستان يعنى در ميان درياى سنده و كوه سليمان قبائل افاغنه بود و باش دارند.
جنوب : بلوچستان و افغان خود مختار."
مطابق اين اثر تاجيكها تنها شهروندانى هستند كه در تمام نقاط و شهرهاى مهم از جمله:
هرات ، باميان ، سيستان ، قندهار ، كنر ، جلال آباد ، بدخشان ، قطغن ، لغمان و كل بلاد تركستان بود و باش دارند .
در اين كتاب تاجيك به هفت طايفه تقسيم شده است
كيانى (اولاده رستم ) ، بركى ، فرملى ، فارسى ، ديگان ، كرد و فوشنجى كه در سرتاسر كشور بخصوص هلمند ، لوگر ، جلال آباد ، سيستان ، كابل ، تركستان ، قطعن ، بست ، غزنى ، باميان ، قندهار و هرات زندگى مى نمايد.
جالب اينجاست كه لغمان در ان زمان به فارسى و لهجه مخصوص لغمانى سخن مى گفته اند و هنوز زبان افغانى ( پشتو) به انجا تسلط نيافته بوده است .
در اين كتاب اشاره شده است كه مقبره يزد گرد
يكى از إشارات مهم در اين اشاره به قبر يزد گرد اخرين شاه ساسانى است.
نظامنامه تقسيمات ملكيه افغانستان كه در عصر امان الله خان در سال 1921 به چاپ رسيده است، نشان مى دهد كه هنوز نام هاى زبان فارسى در تمام شهر هاى بزرگ كشور ؛
هرات ، قندهار ، تركستان ، جلال آباد ، لغمان
تهاجم گسترده فرهنگى و تعيير نام هاى بلاد و شهر هاى تاريخى
نخستين جغرافياى تاريخى افغانستان را اينگونه معرفى مى كند
نكات مهم و قابل توجه اين است كه در زمان چاپ اين جغرافيا قندهار هنوز كندهار نشده
قندوز هنوز كندوز نيست و جلال آباد هنوز ننگرهار نمى باشد.
سبزوار زادگاه رياضى دان و فيلسوف شهير اسفزارى هنوز اسفزار است و سبزوار تمدنى خراسان هنوز به شيندند تغيير نام نيافته است.
يكى از نكات قابل توجه در اين كتاب اين مى باشد كه واژه پشتون را نمى شناسد و افغان ها را بنام ( افاغنه ) مى داند.
براساس معلومات اين كتاب تمام شهرهاى مهم تا انروزگاران از قندهار گرفته تا بدخشان و از تركستان تا هرات و كابل و پيشاور همگى شهرهاى هستند كه يك زبان ملى دارند بنام فارسى و هركدام زبان و لهجه محلى خود را دارند.
نام تمام أماكن مهم و تاريخى ها به زبان فارسى و تمدنى خود است.
هرات هنوز مركز خراسان تيمورى شناخته مى شود و نام هاى اماكن و شهر ها مطابق همان تاريخ عصر تيمورى است .
زبان پشتو به نام زبان افغانى ياد مى شود و بشتونها را خودشان بنام افاغنه مى نامند.
نوت :
برخى از دوستان و شخصيت هاى فرهنگى /سياسى، از طريق پيام خصوصى دليل ضرورت بيان اين موضوع را در مقطع فعلى پرسيده و تلويحاً بيان داشته اند كه ممكن است ، فضاى عمومى شبكه هاى اجتماعى مناسب نباشد.
براى رفع نگرانى اين دوستان و عزيزان كه احتمالاً اين سوال در ذهن شان مطرح شده و نپرسيده بايد توضيح بدهم ، كه :
الف
شبكه هاى اجتماعى و بخصوص فيس بوك به دليل مخاطبين نسل جوان براى آگاهى دهى و آغاز گفتمان تحقيقى تاريخى بسيار مناسب است .
ب
اينجا نويسنده تنها به خانه قاضى نمى رود و نظريه اى او در معرض تحليل و قضاوت تمام افراد جامعه قرار مى گيرد و بهترين فرصت را براى قيام و قوام جهان بينى و تفكر سياسى و اجتماعى و فرهنگى فراهم مى آورد .
ج
متأسفانه از جعل هويت و ستم ايكه بر زبان ، فرهنگ و تمدن ما رفته است، نه تنها نسل جوان مطلع نيستند بلكه حتى كاركشته ترين شخصيت هاى سياسى ما از ان اطلاع درستى ندارند.
مثلاً سال پار در جريان تقسيم شهرستان سبزوار هرات كه متأسفانه امروز به نام مهمل و مجهول شيندند ياد مى شود به پنج ولسوالى ، نه تنها امير اسماعيل خان از جنبش جوانان حمايت علنى نكرد بلكه حتى كاخ سپيدار جديت و قاطعيت لازم را نشان نداد .
د
دليل بسيار مهمتر اين است كه متأسفانه هم اكنون فاشيزم با تمام قدرت در تكميل تئورى و نظريه محمد گل خان مومند عمل مى نمايد .
تا زمانيكه جوانان ما به انچه اتفاق افتاده است مطلع نباشند، راه نجات و احياء به هويت تمدنى و فرهنگى و تاريخى خود را نمى توانند باز يابند و انتخاب نمايند.
نكته اى مهمتر اين است كه هم زبان فارسى و هم هويت خراسانى مربوط يك قوم نبوده و يك حركت قومى نمى باشد بلكه يك حركت مدنى و تمدنى است .
ادامه دارد...
Abdul Hai Khurasani

>>>   اصلا این کمیشن کاران نمیگذارند حکومت کارش را درست انجام دهد مثلا ک آنها اقارب مفسد وبی کفایت خودرا بحیث آمرین حوزه ها بالای وزیر داخله تحمیل میکنند واو هم از ترس استیضاح قبول میکند

>>>   بازگشت قهقرایی به عصر حجر!
کشور خدا داد افعانستان به راستی خدا داد است.
صد میلیون دالر گدایی شده از جامعه جهانی ( کیسه خلیفه) هزینه شناسنامه های برقی شد. اکنون آوازه افتاده است که حاجی غنی با یک راندمان ملانصرالدینی و به یک گردش چزخ نیلوفری دستور صدور تذکره های کتابچه یی قدیمی را صادر فرموده است.
این بدان معنا است که صد میلیون دالری که از راه دریوزگی و دست درازی و روی زردی به دست آمده بود، ناروا و بیهوده برباد هوا داده می شود.
در این حال روشن نیست چه کسانی مسوول برباد دادن این مبلغ گزاف اند.
Aziz Arianfar

>>>   شگفتا !
چه کشوری داریم.
این کمترین نزدیک به یک دهه آزگار شورای عالی صلح را شورای نامنهاد صلح خواندم و آن را یک نهاد بیخی بیهوده و فرجام کار آن را ناکامی اما آوخ!
اکنون که نزدیک به صد میلیون دالر یاری جامعه جهانی از سوی این نهاد برباد رفته است، تازه گروهی سخن از برچیدن گلیم آن سخن می گویند!

>>>   روح و روانت شاد باد امیرعبدالرحمن خان که میدانستی با دزدان چه نوع بر خورد نمایی. افغانستان کمبودت را احساس میکند!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است