شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

ولایت پکتیکا

پَکتیکا یکی از ۳۴ ولایت افغانستان است. مرکز این ولایت شهر شرن است.
هرودوت مورخ یونانی از مردم بولایتی «پکتیس» و «پکتویس» یاد کرده و سرزمین آنها را پکتیکا ذكر كرده‌است. بطلمیوس هم نام این مردم را «پکتین» (Pactyan) نوشته‌است.

تقسیمات اداری این ولایت به شرح زیر است:

 • مرکز ولایت: شرن
 • ولسوالی متا خان
 • ولسوالی یوسف خیل
 • ولسوالی یحیی خیل
 • ولسوالی اومنه
 • ولسوالی سرروضه
 • ولسوالی زرغون شهر
 • ولسوالی جانی خیل
 • ولسوالی گومل
 • ولسوالی سروبی
 • ولسوالی ارگون
 • ولسوالی زیروک
 • ولسوالی نیکه
 • ولسوالی دیله وخوشامند
 • ولسوالی وازه خواه
 • ولسوالی تروو
 • ولسوالی ورممی
 • ولسوالی برمل
 • ولسوالی گیان

تمام مردمان ولسوالی ارگون را مردمان قوم تاجیک تشکیل داده ولی نظر به تاثیرات محیطی بصورت کامل فارسی صحبت کرده نتوانسته و با لسان پشتو خلط شده است.