شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

ولایت کنر

کُنَر یکی از ۳۴ ولایت افغانستان است. مرکز این استان شهر اسدآباد است.
بیشتر جمعیت این ولایت
پشتون هستند و حس تعلق قبیله‌ای در این منطقه زیاد است. کنر ولایتی کم‌جمعیت، بسیار کوهستانی و جنگلی است.

تقسیمات اداری ولایت کنر به شرح زیر می باشد.

ولسوالی اسدآباد شاروالی و مرکز ولايت
ولسوالی  مرور { مروره }
ولسوالی بر کنر
ولسوالی  ناری
ولسوالی  دانگام
ولسولی کامديش
ولسوالی  برک متال
ولسوالی  واما
ولسوالی وايگل
ولسوالی  چپه‌دره
ولسوالی دره پيچ
ولسوالی  نرنگ
ولسوالی چوکی
ولسوالی  نورگل
ولسوالی خاص کنر
ولسوالی سرکانی

اسدآباد شهری کوچک در افغانستان و مرکز ولایت کنر است. نام قدیم آن چغان‌سرای است و بابر از آن به عنوان روستایی در مرز کافرستان نام برده است. کسانی که جمال‌الدین اسدآبادی را افغانی می‌دانند، او را زادهٔ این روستا می‌دانند.