شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

ولایت خوست

ولایت خوست یکی از ۳۴ ولایت افغانستان است که  مرکز این ولایت شهر خوست می باشد

تقسیمات اداری ولایت خوست به شرح زیر می باشد.

 • ولسوالی خوست

 • ولسوالی جاجی میدان

 • ولسوالی تَنَی

 • ولسوالی سپره

 • ولسوالی موسی خیل

 • ولسوالی مندوزائی (مرکز: دادوَل)

 • ولسوالی گُربُز

 • ولسوالی  ترازائی

 • ولسوالی  نادرشاه کوت

 • ولسوالی  صبری (مرکز: زمبار)

 • ولسوالی  باک

 • ولسوالی  قلندر (مرکز: خوست میله)

خوست از شهرهای افغانستان و مرکز ولایت خوست کشور افغانستان و در ناحیه کوهستانی مرز پاکستان واقع شده است.
بازار مرکزی دشت خوست بعد از 1954 در 5 کیلومتری بخش شرقی مرکز کنونی شهر قرار داشت که در قدیم به آن «متون» می گفتند. پیدایش شهر خوست بعد ازسال 1954 بر اهداف سیاست های مرزی استوار بود، شهرهای مقابل خوست در پاکستان،
میرام شاه و پاره چنار است.

مردم شهر خوست بیشتر کسبه، کارمند و نظامی هستند، هندوهای شهر خوست از سال 1954 به طور پراکنده در روستاهای پراکنده زندگی می کردند تا این که در منطقه ای محصور به نام
هندوان کلای، در غرب این شهر زندگی می کنند. اکثر مردم خوست پشتو زبان و اهل تسنن می باشند.