شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

احمد ضیاء مسعود

احمد ضیاء مسعود فرزند مرحوم دگروال دوست محمد خان، برادر احمد شاه مسعود، فرمانده فقید مجاهدین و قهرمان ملی کشور، در 11 ثور 1334 هـ ش مطابق اول می 1956 میلادی در ولسوالی مقر ولایت غزنی ، محل ماموریت پدرش، دیده به جهان گشود.

تعلیمات ابتدای وثانوی را درکابل تکمیل نمود. ازلیسه استقلال بکلوریا گرفت.

در سال 1354 هـ ش به انستیتوت پلتخنیک کابل شامل شد و تا صنف سوم درس خواند.

احمد ضیا مسعود از سنین نوجوانی در کنار برادر بزرگش احمد شاه مسعود با سازمان «جوانان مسلمان» در تماس نزدیک بود و در فعالیت های مخفی ضد نفوذ روز افزون کمونیست ها همکاری داشتند.

پس ازکودتای ثور 1357 احمد ضیا مسعود، درصف اولین گروه مجاهدین به فرماندهی احمدشاه مسعود جهت رهبری قیام مردمی علیه رژیم خلق و پرچم و آغاز جهاد مسلحانه وارد پنجشیر شد.

ازتابستان 1357 الی 1360 هـ ش احمد ضیا مسعود عضو هیئت رهبری جبهه پنجشیر بوده و فرماندهی قرار گاه پریان در قسمت بالایی دره پنجشیر را نیز به عهده داشت.

از سال 1360 الی 1371 هـ ش احمد ضیاء مسعود در سمت نماینده جبهه و نماینده خاص فرمانده احمد شاه مسعود در پاکستان ایفای وظیفه میکرد. درین دوران با رهبران مجاهدین، موسسات بین المللی وکشورهای کمک کننده روابط نزدیک وپیگیر برقرار کرده بود. در عضویت با هیأتهای دپلوماتیک و سیاسی مجاهدین به کشور های اسلامی، اروپایی و امریکا مسافرت نمود.

بعد از پیروزی جهاد در 8 ثور 1371 الی آخرسال 1375 هـ ش: احمد ضیاء مسعود به حیث نماینده خاص استاد برهان الدین ربانی، رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان ایفای وظیفه میکرد.

از میزان سال 1375 تا سنبله 1381 هـ ش احمد ضیا مسعود در پهلوی سردار مقاومت، شهید احمد شاه مسعود به فعالیت های سیاسی ودپلوماتیک خود ادامه داد. درهیئتهای بلند پایه مذاکرات دولتی با مقامات موثرافغانی وبین المللی عضویت داشت.

در ماه جدی 1381 هـ ش احمد ضیا مسعود در سمت سفیر کبیر ونماینده فوق العاده دولت انتقالی اسلامی افغانستان در فدارسیون روسیه تعیین شد و درماه مارچ 2002 میلادی طبق تشریفات خاص، اعتماد نامه اش را در کاخ کرملین به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه تقدیم نمود.

در 17 فبروری 2004 احمد ضیاء مسعود اعتمادنامه اش را به عنوان سفیر کبیر ونمایند ه فوق العاده .د.ا.ا. افغانستان به روبرت کاچاریان رئیس جمهور ارمنستان در ایریوان تقدیم داشت.

23 جولای 2004 طبق مراسم تشر یفات خاص به عنوان سفیر کبیر ونماینده فوق العاده .د.ا.ا. افغانستان در جمهوری گرجستان اعتمادنامه اش را به میخاییل ساکا شویلی رئیس جمهور گرجستان تقدیم کرد.

اگریمان احمد ضیاء مسعود در سمت سفیر کبیر ونماینده فوق العاده .د.ا.ا افغانتسان در جمهوری بیلا روس نیز مواصلت کرده بود.

درمدت فعالیت دپلوماتیک خود درمسکو احمدضیاء مسعود کوشش به خرج داده است تاپرستیژ بین المللی افغانستان در کشور مقیم ودرساحه کوردپلوماتیک پیوسته ارتقاء یابد.مناسبات متقابلا مفید میان افغانستان و روسیه توسعه یابد. موصوف روابط نزدیکی را با سفرای کشورهای متحابه ونیز سازمانهای بین المللی مقیم مسکو بر قرار ساخته است.

احمد ضیاء مسعود مناسبات نزدیک وصمیمانه یی را با جامعه افغانی مقیم روسیه برقرار کرده است و در بین افغانها محبوبیت دارد . موصوف به مطالعات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی می پردازد و مقالاتی را در مطبوعات به چاپ رسانده است.

احمد ضیاء مسعود علاوه بر زبانهای ملی دری وپشتو به زبان انگلیسی صحبت می کند وتا حدی به فرانسوی وروسی نیز آشنایی دارد. موصوف متاهل است سه دختر و یک پسر دارد.

در اولين انتخابات رياست جمهوری افغانستان، احمد ضياء مسعود بحيث معاون اول حامد کرزی در انتخابات شرکت ورزيد، و بعد از انتخاب حامد کرزی بحيث اولين معاون انتخابی رياست جمهوری افغانستان يک دور جديد از زنده گی سياسی اش را آغاز کرد.