شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

عبدالطیف پدرام

عبداللطیف پدرام در یک روستای بنام  "درواز " از توابع ولایت بدخشان به دنیا آمد. تحصیلات اولیه را در دبیرستانی در زادگاه خود به پایان رساند. بعد از یک دوره طولانی وارد دانشکده ادبیات دانشگاه کابل گردید و در زمینه زبان و ادبیات فارسی به تحصیلات پرداخت.

در سال های جنگ بر ضد تهاجم ارتش سرخ ، سالهای جهاد و مقاومت به پنجشیر رفت و در منطقه پایگاهی فرماندهاحمد شاه مسعود در کنار شماری از فرهنگیان، نویسنده گان و ژورلستانی که به صف مقاومت پیوسته بودند ، نشریه (شورا) را بنیاد گذاشت و همزمان به تدریس ژورنالیسم برای کمیته های فرهنگی جبهه, مقاومت پرداخت.

از پنجشیر به پاکستان مهاجرت کرد و از آنجا به منظور ادامه تحصیل و آموزش بیشتر به ایران رفت و در انجمن حکمت و فلسفه در تهران مشغول آموزش شد. در محضر دکتر عبدالکریم سروش فلسفه تاریخ خواند و از دکتر ضیاً موحد در همین انجمن علمی فلسفی منطق جدید آموخت با احمد شاملو شاعر بزرگ و فقید دوستی نزیک ایجاد کرد و در زمینه شعر و ادبیات رهوشه های بسیاری فراهم نمود به دعوت انجمن بین الملی ( پیوند) به تاجکستان سفر کرد.

از آنجا به افغانستان آمد و در سال های هجوم طالبان در کشور خود ماند. مدتی در شهر کابل ( از زمان قدرت طالبان) زندگی زیر زمینی مخفی بر گزید. از کابل مخفیانه به شمال رفت که قلمرو جبههُ مقاومت بود.قلم و اندیشه خود را در نبرد علیه طالبان به کار انداخت و در دانشگاه حکیم ناصرخسروبلخی نقدی ادبی تدریس کرد.

از شمال به دعوت انجمن ( پیوند) به تاجیکستان سفر کرد، تا از نام کانون فرهنگی ناصرخسروبلخی با ( پیوند) قرار داد همکاری علمی و فرهنگی امضآ کند، چون همزمان معاون علمی کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی و هم بود. مجال برگشت نیافت چرا که در این هنگام طالبان بار دوم بر شمال مسلط شدند، نتوانست به وطن برگردد.

اولین شماره تشریۀ ( همبستگی) را در شهر دو شنبه منتشر کرد. و بعد از مدتی اقامت برای ادامۀ تحصیلات به فرانسه رفت و در دانشگاه " سوربون " به تحصیل پرداخت، در اسلام شناسی پیش دکترا گرفت و در همان زمینه وارد دوره دکتری شد، اکنون علاوه بر کارهای سیاسی مشغول آماده کردن و نوشتن تز دکتری خود میباشد.

در فرانسه از مبارزه علیه طالبان دست نکشید و در دانشگاه های معتبر اروپا و امریکای شمالی، بر اساس دعوت همان دانشگاه ها ، به سخنرانی پرداخت مثلاٌ در انیستیوت مطاالعات شرقی لندن ، در دانشگاه " فرایبورگ " آلمالن و در دانشگاه " هیدلبرگ " ، در دانشگاه "لاوال " کاندا مدتی به عنوان نویسنده مهمان ، مهمان پارلمان بین المللی نویسنده گان اروپا بود و در جلسات بین المللی نویسنده گان جهان سخنرانی کرد که شماری از آن سخنرانی ها در مجله " اتودف " ارگان پارلمان به چهار- پنج لسان چاپ شده اند به پاس این فعالیت ها جایزه " همیت – هلمن " را در یافت کرد که به نویسنده گانی که برای آزادی مبارزه میکنند داده میشود.

اشعار و نوشته های آقای پدرام به چند لسان ترجمعه شده اند. از پدرام به زبان فارسی هم کتاب و مقالات بسیاری منتشر شده است. در نخستین روز های سقوط طالبان و حضور نیروهای بین المللی در افغانستان به دعوت احزاب پیشرو آسیایی و افریقایی در گرینادی هسپانیا سخنرانی نموده و مواضع گنکره ملی افغانستان را تشریح کرد.

آقای پدرام یعد از بنیان گزاری حزب گنکره ملی کانید انتخابات ریاست جمهوری شده و توانست در زمان بسیار کم رای بیشتری کسب نماید.

آقای پدرام فعلاً مصروف کار های انتخابات پارلمانی میباشد و در کنار مشغولیت های سیاسی به نوشتن اشعار و مقالات ادامه میدهد.