شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

ملا محمد عمر

ملا محمدعمر، در سال ۱٩۵٩ م. در قريه سنگسار مربوط شهرستان پنچوايی استان قندهار زاده شد. زمانی که افغانستان در اشغال ارتش سرخ شوروی قرار داشت، وی بر ضد شوروی در جهاد مردم افغانستان شرکت کرد و گفته می‌شود که در جريان جهاد سه بار زخمی شد. پس از آن، شامل مدارس دينی پاکستان گرديد.

ملا عمر، در دوران آشفته‌بازار حکومت مجاهدين، ياران سابق خود را گردآورد و بر ضد حکومت جهادی گه آن را حگومت "شر و فساد" می‌خواند، قيام کرد و در سال ۱٩٩۶ م. به امارت اسلامی رسيد و لقب "اميرالمومنين" اختيار نمود.

تا آ غاز سال 1994 و روی کار امدن جنبش طالبان ، از شهرتی برخوردار نبود. در سیاست های منطقوی امریکا و پاکستان و با حمایت مستقیم این کشور ها جنبش طالبان را پایه گزاری نموده به حملا تش برضد مجاهدین که در سراسر کشور مصروف چور ، چپاول و غارت بودند به مبارزه برخواست.

با  تشکیل و به قدرت رسانیدن این گروه ، پاکستان و امریکا فکر می کرد تانظم را در کشور پیاده نموده به منابع نفتی و بازارهای آسیای میانه دست خواهند یافت.

سیاست های سخت گیرانه این گروه و تمرکز اخوانی های افراطی بین المللی از جمله گروه القاعده و عملیات شان بر ضدامریکا در 11 سپتمبر 2001 ، خشم امریکا را برانگیخت و بتاریخ 8 اکتوبر دست به عملیات نظامی زد و باعث سرنگونی و نا بودی این جنبش شد.

پس حمله ۱۱ سپتامبر به امریکا که طالبان مقصر حمله شناخته شدند تحت تعقیب قرار گرفته و امریکا بدین منظور به افغانستان حمله نظامی نمود. پس از گذشت سالها قدرت برتر نظامی دنیا نتوانسته است عقب افتاده‌ترین کشور دنیا را شکست داده و اسامه بن لادن و طالبان را قلع و قمع نماید. به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر بهانه‌ای برای حضور بیشتر در منطقه باشد. همچنین ملا عمر به فراموشی سپرده شده و سالهاست از او یادی نمی‌شود.

اعتقاد بر اين است كه تسخير افغانستان به وسيله طالبان، كه از ميان آن ملا محمدعمر با عنوان پر اعتبار اسلامی ”اميرالمومنين“ سر برآورد، تا حدودی با كمك‌های مالی بن لادن انجام گرفته باشد.

روابط اين دو مرد از اين حد نيز فراتر می‌رود. گفته می‌شود كه ملا عمر دختر بزرگ بن لادن را به همسری گرفته است، و حتی بن لادن نيز ممكن است دختر ملا عمر را به عنوان زن چهارم خود برگزيده باشد. همچنين گفته می‌شود كه اين دو نفر هر روز به وسيله تلفن ماهواره‌ای با يكدگير تماس داشته و گاه برای ماهيگيری با هم به سفر می‌روند.

برای بسياری از افغان‌ها ملاعمر تنها يك اسم است، اما كسانی كه او را ديده‌اند می‌گويند كه وی نسبتا جوان، ٤۰ تا ٤۵ ساله، بلند قامت، با ريش و عمامه سياه است.

چشم راست او در جريان جنگ افغانستان با اتحاد جماهير شوروی در دهه ۱٩٨۰، به وسيله تركش آسيب ديده است.