شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

حامد کرزی

محترم حامد كرزى فرزند عبد الاحد كرزى نواسۀ خير محمد خان به تاريخ ۹ قوس ۱۳۳۶ هجرى شمسى مطابق ۲۴ دسامبر ۱۹۵۷ ميلادى در قريۀ كرز در نزديكى شهر قندهار متولد گرديد.

جد بزرگوار حامد كرزى در دوران جنگ استقلال افغانستان و مبارزات بعد از آن سهم فراوان گرفته و مدتى به حيث معين مجلس اعيان افغانستان مصدر خدمت شده است.

عبدالاحد كرزى پدر حامد كرزى، از روساى قوم پوپلزايى و از جملۀ رهبران سياسى كشور بوده كه در دهه شصت ميلادى به حيث معين شوراى افغانستان مصروف خدمت بود.

وقتى عبدالاحد كرزى عضو پارلمان گرديد با خانواده به كابل نقل مكان كرد. حامد كرزى در آن وقت در مكتب ابتدايى محمود هوتكى، سيد جمال الدين افغانى و بعداً به ليسۀ عالى حبيبيه شامل شد. موصوف بعد از فراغت از ليسۀ حبيبيه در سال ۱۹۷۶ جهت ادامۀ تحصيل به هندوستان رفت و در دانشگاه سمله آن كشور در رشته روابط بين المللى و علوم سياسى تحصيل را آغاز كرد.

حامد كرزى در رشتۀ متذكره به اخذ درجۀ ماسترى نايل آمد و در سال ۱۳۶۲ هجرى شمسى مطابق ۱۹۸۳ ميلادى از هند به پاكستان رفت و در صفوف مجاهدين بخاطر نجات وطن از تجاوز شوروى شامل گرديد و به جهاد و به مبارزه آغاز نمود.

حامد كرزى در سال ۱۳۶۴ هجرى شمسى مطابق ۱۹۸۵ ميلادى براى يك دورۀ آموزشى در رشتۀ ژورناليزم عازم فرانسه گرديد و پس از تكميل كورس سه ماهه در شهر ليل فرانسه به پشاور عودت نمود و بحيث آمر ادارۀ رسانه ها و بعداً به صفت معاون دفتر سياسى تنظيم جبهۀ ملى نجات افغانستان به رهبرى پروفيسور صبغت الله مجددى ايفاى وظيفه نمود.

حامد كرزى با تشكيل حكومت موقت مجاهدين در سال ۱۹۸۹ مسئوليت رياست امور روابط خارجى دفتر رئيس حكومت موقت را در پشاور عهده دار شد. حامد كرزى بعد از تاسيس حكومت مجاهدين در افغانستان در سال ۱۳۷۱ هجرى شمسى مطابق ۱۹۹۲ ميلادى به حيث معين سياسى وزارت امور خارجه افغانستان مقرر گرديد.

دو سال بعد، زمانى كه جنگ هاى داخلى ميان گروه هاى مجاهدين در كابل شدت گرفت حامد كرزى مقام دولتى را ترك نمود و براى تدوير نمودن لويه جرگه فعاليت هاى خويش را آغاز كرد.

قابل ياد آورى است، وقتى كه حل منازعات در افغانستان به بن بست مى رسيد، حامد كرزى يگانه كليد حل منازعات را تدوير لويه جرگه مى دانست و به همين خاطر موصوف از سال ۱۹۸۶ الى تشكيل ادارۀ موقت پيوسته بر تدوير يافتن لويه جرگه هاى عنعنوى افغانستان تاكيد نموده و آن را براى نجات افغانستان حياتى پنداشته است. در سال ۱۳۷۹ هجرى شمسى مطابق آگست سال ۲۰۰۰ ميلادى پدر حامد كرزى كه در شهر كويته – پاكستان اقامت داشت توسط گروه تروريستى طالبان و حاميان خارجى شان ترور گرديد.

محترم كرزى به ادامۀ مبارزات خويش در اوايل اكتوبر سال ۲۰۰۱ ميلادى با سه تن از هم فكرانش به ولايت ارزگان رفته و در بسيج مردم كوشيد و تا سرنگونى رژيم طالبان در ولايات مركزى افغانستان به مبارزه ادامه داد.

حامد كرزى بتاريخ ۵ دسامبر سال ۲۰۰۱ ميلادى، از طرف اشتراك كننده گان جلسۀ بن – آلمان به حيث رئيس ادارۀ موقت انتخاب شد و بتاريخ ۲۲ دسامبر همان سال با اعضاى كابينه حلف وفادارى را ياد كرد.

محترم حامد كرزى از طرف اعضاى لويه جرگه اضطرارى در ۱۳ جون ۲۰۰۲ به صفت رئيس دولت انتقالى اسلامى افغانستان انتخاب شد.

محترم حامد کرزی در اولین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2004 به اخذ اکثریت ارا منحیث اولین رئیس جمهور انتخابی افغانستان از طرف مردم کشور انتخاب شد و به تاریخ 7 دسامبر همان سال حلف وفاداری یاد نمود.

محترم كرزى در سال ۲۰۰۲ سند دكتوراى افتخارى از پوهنتون سمله بدست آورد و در سال ۲۰۰۳ جايزۀ آزادى و در اپريل ۲۰۰۴ جايزۀ موفقترين رئيس جمهور دنيا، در جولاى سال ۲۰۰۴ جايزۀ آزادى فلادلفيا و و در ماه نوامبر ۲۰۰۶ مطابق به عقرب ۱۳۸۵ جايزۀ صلح، توسعه و خلع سلاح اندراگاندى را بدست آورد.

محترم كرزى داراى شش برادر و يك خواهر مى باشد.

محترم كرزى در اواسط سال ۱۹۸۸ با متحرمه دوكتور زينت قريشى ازدواج نموده و حاصل ازدواج آنها یک پسر بنام میرویس است.

محترم كرزى به ورزش هاى اسپ سوارى و پياده گردى علاقه فراوان داشته، شخص خداپرست و متدين مى باشد.

محترم كرزى به لسان هاى پشتو، درى، انگليسى و اردو به خوبى صحبت مى نمايد، مطالعۀ كتاب و تماشاى برنامه هاى خبرى و علمى تلويزيون را دوست دارد  . گفته می شود ایشان مچ دست قوی ای دارند به گونه ای که در مواقع بیکاری با اطرافیانشان در کاخ ریاست جمهوری مچ می اندازند و تا کنون کسی نتوانسته است مچ دست رئیس جمهور را بخواباند.