شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

ببرک کارمل

ببرک کارمل به سال 1929 میلادی ( 1308 شمسی ) در کابل در يک خانواده نظامي پشتون‏تبار به جهان آمد پدرش سپهبد محمد حسين در رژيم سلطنتي فرمانده سپاه و استاندار پکتيا بود که در زمان داوود به فرماندهي لشکر 17 پياده و استاندار هرات مقرر گرديده و به سال 1977 (1356) بازنشسته شد.

ببرک کارمل به سال 1952(1331) دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه کابل را به پايان رسانيد. به سال 1953(1334)  به جرم سازماندهي راهپيمايي دانشجويان بازداشت و نزديک سه سال در زندان به سر برد. در سال‏هاي 1957-1959 (1336-1338) در ارتش خدمت کرد. از سال 1960 (1339) تا 1964 (1343) کارمند وزارت‏هاي معارف و برنامه‏ريزي بود. در دوره‏هاي نخست وزيري نوراحمد اعتمادي، دکتر ظاهر و دکتر موسي شفيق به نمايندگي پارلمان (مجلس) برگزيده شد.

او يکي از بنيادگذران حزب دموکراتيک خلق است. در سال 1967 (1343) معاون دبير کل کميته مرکزي حزب دموکراتيک خلق گرديد. پس از کودتاي نظامي در آوريل 1978(1357) به حيث معاون رئيس شوراي انقلابي و معاون نخست وزير جمهوري دموکراتيک افغانستان مقر گرديد. در مه 1978 (1357) به سمت سفير جمهوري دموکراتيک افغانستان در چکسلواکي فرستاده شد. در اگست 1978 (1357) در اثر فشار امين از وظيفه سبک‏دوش گرديد. اما از ترس مجازات به افغانستان برنگشت و در چکسلواکي ماندگار شد.

سخنراني توانا و احساساتي بود و دوست داشت به جاي تجزيه و تحليل‏هاي شخصي، کلي بافي کند و مسايل را در هم بياميزد. در مسايل اقتصادي زياد وارد نبود و تنها به کليات آن علاقه‏مندي نشان مي‏داد. زبان انگليسي را به رواني مي‏دانست و کمي هم آلماني حرف مي‏زد. متاهل بود و 4 فرزند داشت. محمود بريالي برادر ناتني او است. در مسکو درگذشت و در شهر حيرتان استان بلخ به خاک سپرده شد.

ببرک کارمل در اواخر حکومت نجیب به کابل آ مد و تا زمان تصرف کابل توسط مجا هد ین درین شهر بود. سپس به مزار شریف و حیرتان رفت. در سال در اثر بیماری هائی قلبی و جگر در دوم سپتامبر 1996 میلادی  ( 1375 شمسی) در 67 سالگی در حیرتان فوت کرد و درشهر حیرتان به خاک سپرده شد.