شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

علی احمد جلالی

جلالى در سال۱۳۲۳ هجرى خورشيدى در ولايت غزنى متولد و فارغ التحصيل دانشکده جنگ افغانستان در کابل است .

وى در سال۱۳۴۳ هجرى خورشيدى از دانشکده جنگ آمريکا فوق ليسانس در رشته دفاع داخلى را گرفت ، بعد در دانشکده سلطنتى انگليس تحصيلات خود را ادامه داد و در سال۱۳۷۵ هجرى خورشيدى نيز در دانشکده جنگ آمريکا از رساله دکتراى خود تحت عنوان "سياست جهانى آمريکا" دفاع کرد.

جلالى بعداز پايان تحصيلات درآمريکادرپستهاى مختلف وزارت دفاع افغانستان (درزمان دولت مجاهدين )و همچنين در رشته ديپلماسى در وزارت داخله اين کشور به عنوان استاد تدريس کرده است .

وزير داخله افغانستان در سال۱۳۶۰ هجرى خورشيدى بعد از حمله شوروى به افغانستان به پاکستان مهاجرت کرد و به عنوان مشاور مجاهدين افغانستان ايفاى وظيفه نمود.

جلالى در سال۱۳۶۱ هجرى خورشيدى به عنوان خبرنگار در راديو صداى آمريکا استخدام و بعد به عنوان رييس بخش فارسى و پشتو صداى آمريکا انتخاب شد.

وى چندين اثر علمى دارد، کتاب "آن طرف کوه ها" درباره جنگ هاى چريکى به زبان انگليسى را در آمريکا چاپ کرده است .

جلالى همچنين کتابهايى به نام "نفوذ و تاثير ايران برکشورهاى آسياى -ميانه " و "تاريخ جنگ در افغانستان " را به چاپ رسانده که کتاب دوم وى اکنون در دانشگاه جنگ افغانستان تدريس مىشود.

وى در سال۱۳۸۲ هجرى خورشيدى توسط "حامد کرزى" رييس جمهورى افغانستان به - عنوان وزير داخله دولت انتقالى افغانستان منصوب گرديد.