شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

قسیم فهیم

مارشال محمد قسيم فهيم در سال 1957 در قريه اومرز ولسوالی پنجشير ولايت پروان تولد شد و دورهء تعليمات ابتدائی را در زادگاهش به پايان رسانيد و بعد جهت فراگيری تحصيلات بيشتر به کابل آمد و شامل دارالعلوم کابل گرديد. سپس شامل شرعيات دانشگاه کابل شد.

در دوران جهاد ملت افغان عليه تجاوز خارجی به عنوان يکی از همرزمان احمد شاه مسعود، به عنوان معاون آمر زون و مدتی معاون کميته سياسی شورای نظار جميعت اسلامی افغانستان و زمانی آمر جبهات سمت شمال ( مزار شريف، کندز، بغلان، تخار و بدخشان) و همچنان به عنوان آمر جبهات پروان، خوست و فرنگ در بغلان و غوربند ايفای وظيفه نموده است. ازآغاز جهاد الی پيروزی مجاهدين، مارشال محمد قسيم فهيم در سمت معاونيت احمد شاه مسعود فعاليت از خود نشان داد. بعد از انتفال حکومت در 8 ا پريل 1992 به عنوان وزير امنيت ملی ( خاد ) دولت اسلامی افغانستان موظف شد.

گذشته از آن رهبری قطعات و جزو تام های اردو را بعهده گرفت و به رتبه سترجنرالی رسید. در اوخر حکومت اسلامی در کابل وزیر دولت در امور امنيت و عضؤ شورای رهبری دولت به حيث قوماندان عمومی جبهات شمال مؤظف بود.

مارشال فهيم به زبان عربه آشنايی داشته و به انگليسی نيز بلديت دارد. موصوب اهل مطالعه و کتاب است و به آثار شاعران کلاسيک زبان دری مانند شاهنامه فردوسی، مثنوی و غزليات مولانا جلال الدين محمد بلخی، بوستان شيرازی، ديوان حافظ، غزليات ابولمعانی بيدل و... بسيار علاقه مند است. مارشال فهيم در ميان مجاهدين و قومندانان از اتوريته و اعتبار بالايی برخوردار است.

پس از شهادت احمد شاه مسعود در 24 سنبله 1380 برابر با 15 سپتمبر 2001 موصوف به عنوان وزير دفاع و قومندان عمومی نيروهای دولتی تعيين شد.

در موافقات بن وی بحيث وزير دفاع ادارهء موقت تعيين گرديد. در ثور 1381 برابر با ا پريل 2002 حين جشن پيروزی مجاهدين او به رتبه مارشالی که بالا ترين رتبه نظامی در افغانستان می باشد نايل آمد.

بعد از انتخاب حامد کرزئی به حيث رييس دولت انتقالی اسلامی در لويه جرگه از او خواسته شد تا وظيفه خود را در دوران 18 ماهه اين حکومت نيز ادامه بدهد.

مارشال از آغاز ادارهء موقت دوبار مورد سؤقصد قرار گرفته ولی هر دو بار جان بسلامت برده است. وی حال وظيفه خيلی مشکل تشکيل اردوی ملی، و انسجام قوتهای مختلف در افغانستان را بعهده دارد، صداقت و لياقت هر چه بيشتر وی در اين راه بکار است تا کشور و مردم آن از رنج و بدبختی بيشتر نجات يافته و افغانستان در شاهراه ترقی گامزن شود.

مارشال فهيم متاهل است و دارای چهار فرزند ميباشد.