شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

رمضان بشر دوست

داكتر رمضان بشر دوست فرزند محمد علي چهل و سه سال قبل در ولسوالي قره باغ ولايت غزني در يك خانواده كارمند دولتي چشم به جهان گشود.

داكتر بشر دوست تعليمات ابتدائي و متوسطه خويش رادر بره باغ غزني و شهر ميمنه ولايت فارياب به پايان رسانيده و دو ماه بعد از كودتاي ثور سال 1357 به كشور ايران مهاجر گرديد.

داكتر بشردوست تعلمات ليسه خويش را در آن كشور تمام نموده و بعدا به كشور همسايه پاكستان كوچيد. داكتبر بشر دوست در سال 1362 ميلادي پاكستان را به قصد كشور فرانسه ترك نموده و در آنجا تحصيلات عالي خويش را دنبال نمود.

در سال 1368 موفق به دريافت ماستري در رشته حقوق از پوهنتون گرونوبل فرانسه گرديد و در سال 1369 دپلوم مافوق ماستري در رشته دپلوماسي را از پوهنتون پاريس و 1371 دپلوم مافوق ماستري در رشته علوم سياسي و در 1374 در رشته حقوق دكتوراياش را از پوهنتون تولوز فرانسه حاصل كرد.

داكتر بشردوست سال گذشته بعد از سالها مهاجرت و تحصيل به كشور برگشت و در مديريت ملل متحد وزارت اموز خارجه بكار گماشته شد.

داكتر بر بشر دوست در سال 1382 به عنوان مدير مديريت امور سياسي كشورهاي اروپاي غربي در آن وزارت تقرر حاصل كرد و در همين حال به عنوان تحليلگر به شوراي امنيت ملي دولت انتقالي اسلامي افغانستان همكاري مينمود.

داكتر بشر دوست تز دكتوراي خويش را در 1150 صفحه درباره دپلوماسي و جنگ در افغانستان نوشته كه در اين تز بخصوص دپلوماسي آمريكا، روسيه، ايران و پاكستان را درباره افغانستان تجزيه و تحليل كرده است.

علاوه بر اين، تز ماستري علوم سياسي خويش را درباره نقش سازمان ملل متحد در مقابل تجاوز نظامي شوروي در افغانستان نوشته اند.

در سال 1382داكتر بشر دوست كتاب زير عنوان قوانين اساسي، تاريخ، نظامهاي سياسي و روابط دپلوماتيك افغانستان از عهد احمدشاه بابا (1125) تا امروز نوشته اند. در اين كتاب 443 صفحهاي تمام قوانين اساسي افغانستان، نظامهاي سياسي و روابط بين المللي افغانستان بررسي، تجزيه و تحليل شده است. اين كتاب در سال 1381 برنده جايزه اكاديمي علوم سياسي و اخلاقي فرانسه شده و اين اولين كتاب يك پژوهشگر افغان بود كه حايز چنين جايزه با اهميت گرديده است.

داكتر بشردوست يك داشمند مستقل افغان است كه با هيچ گروه قومي، حزبي وابستگي نداشته و فعاليتهاي علمي و فرهنگي خويش را درباره افغانستان به طور مستقل انجام داده است. وي پس از بركناري حاج محمد محقق وزير پلان اسبق از سوي حامد كرزي، به عنوان وزير پلان فعلي ايفاي وظيفه مي كند.