شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

پکوره سینه مرغ

مواد لازم
۱- گوشته سینه مرغ ۲۵۰ گرام
۲- آرد نخود ۴ قاشق نان خوری
۳- آرد سفید ۲ قاشق نان خوری
۴- روغن بقدر ضرورت
۵- تخم گشنیز دو قاشق
۶- پودر سیر یک قاشق خورد
۷- آب ۱۰۰ ملی لیتر
۸- نمک بقدر لازم
۹- سودا پولی نیم قاشق خورد

طرز تهیه
سینه مرغ را بخاطریکه نازک و خوب پخته گردد. از وسط قاش کنید. بعدا آن را به به اندازه های مناسب تـوته نموده با نمک تخم گـشنیز و پودر سیر یا سیر کوبیده شده و دوقـاشق آرد نخـود خوب مخـلوط نماید .آرد نخود بخاطریکه آب گوشت را جذب و مساله را خوبتر جذب نماید. به ظـرف جـداگـانه ی ۱۰۰ ملی لـیـتـر آب را با نمک و آرد از جمله هشت قاشق آن باقی مانده و سودا پولی خوب مکس میکنیم.
روغن را داغ نموده گـوشت آماده شده را یک یک توته گرفته با آرد را با آب به شکل نیمه مایع درست نمودیم داخل نمـوده به روغن بریان نماید . با مرچ سلاد و یا چـتنی هایکه خوش دارید نوش جان کنید.

پکوره کچالو

مواد لازم
۱- آرد ترمیده ( آرد صفر سه ) ۲۰۰ گرام
۱- آرد نخود اګر استفاده نماید پکوره خوش مزه تر میشوند !
۲- رنگ شیرین یا رنگ هندی نارنجی
۳- روغن بقدر کفایت
۴- نمک
۵- سیر کوبیده شده یا پودر سیر به مقداریکه دوست دارید .
۶- تخم گشنیز
۷- آب
۸- کچالو

طرز تهیه پکوره کچالو
یک مقدار آب را به داخل ظرف ریخته رنگ شیرین را بالای آن علاوه نماید . همین که رنگ دلخواه ی شما حاصل گردید .آرد را کم کم علاوه نموده توسط قاشق یا مکسر خوب مخلوط نماید . نمک تخم گشنیز و دو سه دندانه سیر کوبیده شده و یا نیم قاشق پودر سیر را نیز با آن خوب مخلوې نماید .
خمیر پکوره باید طوری باشد هنگام سرخ نمودن به روغن کچالو ها از بدون نباشند . بعدا پوست کچالو ها را گرفته روق روق نموده به داخل خمیر آماده شده داخل نموده و آن را به روغن داغ سرخ نماید .
بعد از اینکه کچالو ها تمام گردد . میتواند در حین زمان پکوره پیازی نیز طبخ نماید . پیاز سفید را پوست نموده حلقه حلقه ریزه نموده داخل خمیر نموده به روغن سرخ نماید .
پکوره کچالو و پیاز را با چتنی های لذیذ افغانی و یا ترشی های نوش جان نماید.

 

خمیر پکوره

کچالو و خمیر پکورهکچالو های ورق - ورق شده در بین خمیر پکوره

پکوره پیازی را بعد از پکوره کچالو طبخ میدارند . خمیر بوی پیاز را بخود نگیرید.

پکوره کچالو برای کسانیکه از رنګ شیرین استفاده نمیکنند !
خمیرش کاملا مطابق مراحل ذکر شده صرف از رنګ صرف نظر نماید !


نکته !
اگرحین سرخ نمودن پکوره ها کچالو خمیر را خوب به خوب نمیگیرد دلیل آن نازک بودن خمیر است . با آضافه نمودن یک مقدار آرد دیګر میتوانید پکوره های با شکل زیبا و لذیذ را طبخ نماید .
۲- پکوره های بازاری بدون تخم مرغ تهیه میگردد . اما در خانه اگر یک تخم مرغ رانیز با خمیر آن علاوه نماید . مزه پکوره را بهتر میسازد .
۴- اندازه ی پکوره و شکل آن مربوط میشود به کچالوی را شما مورد استفاده قرار میدهید !میتواند ګرد ګرد و یا هم بیضوی شکل کچالو را برش نماید .